www.archive-org-2014.com » ORG » K » KANTELE

Choose link from "Titles, links and description words view":

Or switch to "Titles and links view".

  Archived pages: 46 . Archive date: 2014-12.

 • Title: Näyttöäa tai mustaa valkoisella
  Descriptive info: .. N.. Ä.. Y.. T.. Ö.. TAI.. MUSTAA VALKOISELLA.. TEHOSTA LUKEMISESI.. Mihin voidaan vaikuttaa.. Miksi nopeammin?.. Näytöltä lukeminen.. Lukunopeus ja koulutus.. Tehokkaan lukemisen kurssi.. Tehokkaan lukemisen kurssi lukiolaisille.. Lukunopeustesti kopioiminen.. Lukunopeustesti näytöltä lukien.. Lukunopeustaulukko ja oikeat vastaukset.. Itseopiskelua.. KIRJOITUKSIA.. UUSIA.. Lukeminen on nopea ja ekonominen tapa hankkia tietoa.. Siksi lukutaito onkin nykyään yhä useamman suomalaisen tärkein.. työväline.. Sähköpostin ja Internetin käytön lisääntyessä korostuu lukemisen sujuvuus jo senkin takia, että näytöltä  ...   viitteitä.. Sirpaletiedon määrä on valtava.. Hitaalla lukijalla on koulutustaustastaan riippumatta epäsuhde tiedon hankintaan ja sen soveltamiseen käytetyn ajan välillä.. Tarvitaan hyvää ja sopeutuvaa lukutaitoa.. Nopea lukija toteuttaa työssään asioita, joihin muilla ei ole aikaa edes tutustua.. Lisätietoa:.. Kalevi Kantele.. Erik Bassen tie 12 A 1,.. 02780 ESPOO,.. Puhelin 044 259 4195.. Sylvi Kantele.. Kotisivut:.. Mitä numeroista ja luvuista?.. Kuvia ja kannanottoja.. Grafiikka, taitto ja toteutus:.. Survo MM.. Päivitetty 18.. heinäkuuta 2008..

  Original link path: /
  Open archive

 • Title: Mihin voidaan vaikuttaa?
  Descriptive info: |.. ALKUSIVU.. MIKSI NOPEAMMIN?.. |.. MIHIN VOIDAAN VAIKUTTAA?.. A-kirjain.. Lukeminen.. on visuaalisten symbolien mielekästä tulkitsemista.. Tämän kattavan määritelmän pohjalta lukutaito voidaan jakaa neljän eri tekijän kokonaisuudeksi.. Ensinnä kahtia: tekniseen suoritukseen ja informaation prosessointiin.. Tekniikka taas kahtia: havaitsemiseen ja lukunopeuteen.. Samoin prosessointi: käsittämiseen ja lukijan henkisiin valmiuksiin.. Sekä käsittäminen että laajemmin henkiset valmiudet ovat "korkeamman asteen toimintoja", joiden kehittäminen vaatii aikaa, kouluttautumista ja ajattelemista.. Niissä kahden päivän  ...   tai urheilusuorituksessakin, on kovan ja yksinkertaisen harjoittelun tulosta.. Lukutaidon kehittämisessä kannattaa keskittyä tekniikan osa-alueiden hiomiseen:.. lukunopeus.. havaitsemisnopeus.. havaitsemisen tarkkuus.. mekaaninen tekstin etenemisnopeus.. lukemisvirheiden karsiminen (ei tarkoita luki-häiriöitä).. näkökentän laajuus.. silmän pysähdysten määrän vähentäminen.. totuttujen lukemisrutiinien muuttaminen.. Lukemistekniikka automatisoituu noin kymmenvuotiaana.. Parissa vuodessa taito on iskostunut syvälle selkäytimeen ja kuten kaikki tiedämme, uudelleen opettelu on työlästä.. Niinpä lukemisrutiinien muuttaminen onkin ehkä edellämainituista vaikeinta.. Nämä sivut:.. Kurssin sisältö.. Alkusivulle..

  Original link path: /p2.html
  Open archive

 • Title: Miksi kannattaa lukea nopeammin?
  Descriptive info: MIHIN VOIDAAN VAIKUTTAA.. NÄYTÖLTÄ LUKEMINEN.. B-kirjain.. Lukemisen sujuvuutta on suhteellisen helppo kehittää.. Lukunopeuden nostaminen pysyvästi kaksin- jopa kolminkertaiseksi ei ole monenkaan kuukauden työ.. Mutta kannattaako lukea nopeammin? Onko loogista ajatella, että mitä hitaammin ja huolellisemmin luen, sen paremmin ymmärrän lukemani? Tälläinen ajatus on väärä, sillä mitä nopeammin osataan lukea, sitä paremmin luettu myös ymmärretään.. Jokainen meistä on törmännyt tilanteeseen, että on lukenut useamman sivun kirjaa ja  ...   keskittynyt jonkin muun asian ajattelemiseen, koska aivot ovat saaneet liian vähän ärsykkeitä.. Mitä enemmän hankkii lukemalla purtavaa, sitä vähemmän on aikaa ajatella niitä näitä.. Väite, että nopeasti lukemalla ymmärretään luettu paremmin kuin hitaasti lukien, pitää paikkansa erityisesti äidinkielisessä asiaproosassa, mutta periaatteessa väite pitää paikkansa myös vieraskielisessä tekstisssä.. Lukeminen on siten universaali taito, että prosessi on sama kaikissa kielissä.. Kyse ei ole niinkään lukutaidon kuin kielitaidon tasosta..

  Original link path: /p3.html
  Open archive

 • Title: Näyttöä vai mustaa valkoisella
  Descriptive info: MIKSI NOPEAMMIN.. LUKUNOPEUS JA KOULUTUS.. C-kirjain.. Monen mielestä näytöltä luetaan huomattavasti hitaammin kuin paperilta, yleinen arvio on jopa puolet hitaammin.. 80-luvulla tämä pitikin paikkansa, koska näyttöjen laatu oli mitä oli.. Tarkkusnäyttöjen myötä tilanne on jo aivan toinen.. Tein vuonna 1993 laajahkon selvityksen lukunopeuksien eroista (paperilta ja näytöltä), mukana oli sekä atk:n ammattilaisia että lukiolaisia, kaikkiaan lähes 250 henkilöä.. Tulokset olivat jossain määrin yllättävät.. Paperilta luettiin nopeammin, ero oli kuitenkin keskimäärin vain 16 prosenttia.. Lähes neljännes sekä ammattilaisista että lukiolaisista luki yhtä nopeasti tai jopa nopeammin.. (10 %).. näytöltä kuin paperilta.. Suurin ero näytön hyväksi oli 21  ...   sadasta, jotka lukivat samalla nopeudella sekä näytöltä että paperilta yhtä lukuunottamatta kaikki olivat keskimääräistä hitaampia paperilta lukijoita.. Selitykseni, joka voi olla väärä, on, että jos on hidas lukija, on samantekevää onko teksti paperilla vai ruudulla.. Lukemistekniikan puutteet estävät lukunopeuden varioimisen välineen mukaan.. Monet ottavat aina printin, ja se johtuu ainakin osaksi asenteista ja totutuista tavoista.. Paperi on tuttu ja turvallinen.. On tietysti makuasia onko.. 16 %:n.. ero nopeudessa riittävän suuri, että kannattaa nähdä vaivaa ja aiheuttaa kuluja ottamalla printti.. Näytöltä lukemisen voi tehdä mielyttävämmäksi ja tehokkaammaksi kiinnittämällä huomiota näytön laadullisiin ja ergonomisiin tekijöihin ja säätämällä ne sopiviksi..

  Original link path: /p4.html
  Open archive

 • Title: Lukunopeus ja koulutus
  Descriptive info: KURSSIN SISÄLTÖ.. D-kirjain.. Maalaisjärki on yleensä käyttökelpoinen väline.. Mutta joskus sekin voi mennä pahasti metsään.. Yksi sellainen tilanne on kun arvioidaan lukunopeuden ja koulutuksen välistä suhdetta.. Olisi loogista ajatella, että mitä enemmän on saanut koulutusta sitä sujuvammin osaa lukea.. Jo senkin takia, että on opiskellessaan joutunut lukemaan.. Luulo ei ole kuitenkaan tiedon väärti.. Kurssilaisten lukunopeuden keskiarvo on 183 sanaa minuutissa.. Kansa-,.. keski- tai peruskoulunkäyneiden lukunopeus on keskimäärin 173 sanaa minuutissa ja niiden, joilla on tieteellinen koulutus (lisensiaatti tai tohtori) se on 191.. Ero on siis 18 sanaa eli mitättömän pieni ero..

  Original link path: /p5.html
  Open archive

 • Title: Tehokkaan lukemisen kurssin sisällöstä
  Descriptive info: KURSSI LUKIOLAISILLE.. TEHOKKAAN LUKEMISEN KURSSIN SISÄLLÖSTÄ.. E-kirjain.. Kurssin tarkoituksena on parantaa.. peruslukutaitoa.. Kurssilla keskitytään lukutaidon tekniikan kehittämiseen.. Tavoitteena on perustaidon ja lukunopeuden parantaminen.. Lukunopeuden lisääminen vaikuttaa myös lukemisen.. laatuun,.. sillä mitä nopeammin osataan lukea, sen paremmin luettu.. ymmärretään.. Taidon paraneminen helpottaa myös.. silmäilyä.. ja tiedon etsimistä.. Tarvittavat yksityiskohdat löytyvät vaivattomammin ja nopeammin.. Oheisen ohjelmarungon mukaan kurssi rakentuu kahdesta osasta.. Testit ja lukemisen teoria.. Harjoitukset.. Harjoituksissa keskitytään seitsemään lukutaidon osa-alueeseen.. Silmän näkökentän laajuus.. Silmän liikkeet.. Hahmotusnopeus.. Hahmotuksen tarkkuus..  ...   avulla jokainen kurssilainen voi aloittaa harjoittelun.. omalta tasoltaan.. ja edetä omalla vauhdillaan.. Noin.. 70 %.. kurssiajasta käytetään harjoitteluun.. Yli kahdenkymmenen vuoden kokemuksen mukaan parhaat tulokset saadaan tiiviillä harjoittelulla, jossa kahtena päivänä keskitytään vain lukutaidon kehittämiseen.. F-kirjain.. Ohjelmarunko:.. 1.. päivä.. Lukunopeuden testaaminen.. Lukemisen teoriaa.. Lukemisvirheet ja niiden karsiminen.. Testejä.. (motoriikka,.. vasen-oikea eteneminen,.. hahmotusnopeus ja.. verbaalisuus).. Tehokkaan lukemisen edellytyksistä.. Harjoituksia.. 2.. Harjoitukset jatkuvat.. Dominoivan silmän merkitys lukemisessa.. Jatkoharjoitteluohjeet.. Mikäli kurssilaiset haluavat.. voidaan käsitellä yksityiskohtaisemmin esimerkiksi aiheita:.. Opiskelutekniikka.. Näytöltä lukemisen järjestelyt..

  Original link path: /p6.html
  Open archive

 • Title: Tehokkaan lukemisen kurssi lukiolaisille
  Descriptive info: LUKUNOPEUSTESTIN KOPIOINTI.. L-kirjain.. Lukion opiskelutavat poikkeavat huomattavasti peruskoulun opiskelusta.. Lyhyiden kokonaisuuksien.. oppimisesta pitäisi siirtyä.. suurten.. kokonaisuuksien hallitsemiseen.. Uusi opiskelutapa edellyttää uusia valmiuksia.. Lukion kahden ylimmän luokan oppilaille.. tehokkaan lukemisen.. viikonloppukurssi on erinomainen tapa parantaa valmiuksia ylioppilaskirjoituksia varten.. Kurssi on 15 oppitunnin mittainen ja sen aikana käsitellään.. myös.. opiskelutekniikkaa.. Tietoa kurssista myös edellisellä sivulla.. kurssin sisältö.. Kurssilaisten itseohjautuvuus ja minäkuva voidaan testata haluttaessa.. Kurssilaisten maksimimäärä on 18 ja hinta on.. 250 mk/osanottaja.. Yhdellä opettajalla on mahdollisuus osallistua kurssille maksutta..

  Original link path: /p6b.html
  Open archive

 • Title: Lukunopeustestin kopioiminen
  Descriptive info: LUKUNOPEUSTESTI NÄYTÖLLÄ.. Lukunopeustestin kopioiminen.. Tulostaminen paperille.. G-kirjain.. Lukunopeustesti voidaan kopioida joko PostScript -tiedostona tai PDF- muodossa.. Kummassakin tapauksessa kopioitavia tiedostoja on yksi.. PostScript -tiedoston nimi on.. TESTAA.. PS.. Se voidaan tulostaa DOSsin kautta esim.. C.. OPY C:\TEMP\TESTAA.. PS LPT1.. PostScript -tiedosto.. PDF-tiedoston nimi on.. PDF.. Sen lukemiseen ja  ...   yhteensä neljä.. Lukunopeustesti on kaksisivuinen.. Sen lisäksi on yhdellä sivulla seitsemän kysymystä vastauksineen.. Viimeisellä neljännellä sivulla on muunnostaulukko, josta saadaan lukemiseeen käytettyä aikaa vastaava nopeus.. Ohjeet:.. Varaa kunnollinen.. kello.. -.. sellainen,.. josta näet myös sekunnit.. Lue.. teksti huolellisesti.. hidastelematta.. tai kiirehtimättä.. Mittaa.. lukemiseen käyttämäsi aika.. Testin jälkeen.. vastaa.. kysymyksiin..

  Original link path: /p7.html
  Open archive

 • Title: Testaus näytöltä luettaessa
  Descriptive info: LUKUNOPEUSTAULUKKO.. LUKUNOPEUS NÄYTÖLTÄ LUETTAESSA.. J-kirjain.. Tällä sivulla on teksti, jolla voidaan testata näytöltä lukemisen nopeutta.. Testi ei ole sama kuin paperilta testattaessa.. Mikäli.. koneessasi on suhteellisen uusi selain ja se ymmärtää JavaScriptiä on Sinulla mahdollisuus tehdä lukunopeustesti "instant" ja käyttää tietokoneen kelloa ajan mittaajana.. Tarkemmat ohjeet testisivulla.. Siirry testisivulle.. Säädä kirjainkoko.. sopivaksi.. Kirjaimet eivät saisi olla liian pieniä, eivätkä kuitenkaan niin isokokoisia että tulostuvat ruudulla lihavoituina.. Mittaa lukemiseen käyttämäsi.. aika.. Seuraavalla sivulla on taulukko, josta löydät.. lukunopeutesi.. Myöskin oikeat vastaukset kysymyksiin.. Seuraava teksti on.. TESTI.. KILOHINTA JALOSTUSASTEEN MITTARINA.. Pienen väestön ja suurten luonnonrikkauksien maissa ei tutkimus ja kehitystoiminta ole kohtuullisen vaurauden saavuttamiseksi välttämätöntä, koska ne voivat vaurastua myymällä isänmaataan eli yhä suurempia määriä raaka-aineita ja puolijalosteita.. Tällaisia maita ovat esimerkiksi öljyä tai metsän tuotteita myyvät maat, joilla on usein myös valittavanaan olosuhteiden helppoudesta johtuvat pitkät henkisen laiskuuden perinteet.. Lienee melko yleisesti hyväksytty käsitys, että tuotteen jalostusaste on sitä korkeampi, mitä pienempi osuus tuotteen arvosta on luonnon raaka-ainetta.. Edellä esitettiin sama asia toisinpäin; tuotteet ovat sitä jalostetumpia ja arvokkaampia, mitä enemmän niihin on upotettu ihmisen älyä ja työtä, energiaa sekä fyysistä pääomaa eli; mitä enemmän ne sisältävät muita tuotantotekijöitä kuin raaka-aineita.. Ei kuitenkaan paljoa riemastuta tieto, että esimerkiksi rautalaivassa on tuotannontekijöitä yhteensä 500 miljoonan markan arvosta, mutta lasersoittimessa 1500 markan arvosta.. Lukujen vertailukelpoisuuden parantamiseksi tarvitaan lisäksi tieto laivaan ja lasersoittimeen sisältyvien raaka-aineiden määrästä, jotta voitaisiin laskea suhteelliset.. tuotannontekijämäärät eli tuotteiden tuotannontekijätiheys.. Jalostusasteen mittaaminen käytännöllisen yksinkertaisella tavalla, joka kuitenkin antaisi riittävän tarkkuuden, johtaa markkinahintojen käyttämiseen tuotteen arvon mittarina.. On tietenkin kiistanalaista, kuinka tarkasti esimerkiksi maailmanmarkkinahinnat mittaavat tuotteen "arvoa" tai tuotannontekijöiden summaa, mutta parempaakaan mittaria ei ole olemassa.. Miksi sitten markkinahinta kiloa kohti? Teen vastakysymyksen: olisiko tonnihinta, kuutiometrihinta, litrahinta, hehtogrammahinta tai decametrihinta jossain suhteessa parempi?.. Kysymys on lähinnä tarkoituksenmukaisuuden perusteella suoritettavasta valinnasta.. Ensinnäkin kilohinnat ovat vanhastaan tuttuja jokaiselle elintarvikekaupassa asioineelle kansalaiselle, mikä auttaa ymmärtämään, mitä tarkoittaa sanomalehtipaperin vientihinta.. 2:52 mk/kg.. Toisaalta eri maiden tullilaitokset.. myös Suomen.. keräävät.. runsaasti tuotekohtaisia hinta-  ...   selluloosana ei enää vetele niiden alhaisen jalostusasteen vuoksi.. On pyrittävä yhä spesialisoituneempiin ja kilohinnaltaan kalliimpiin tuotteisiin".. Esimerkkinä mainitsin pornolehtien korkean kilohinnan, mikä näyttää parhaiten jääneen lukijoiden mieliin.. Raaka-ainetasoista kuparin vientiä paheksuen vertailin myös kuparin ja tietokoneiden kilohintoja ja arvioin niiden hintasuhteen noin 200-kertaiseksi.. Neste Oy:n edellinen pääjohtaja, legendaarinen Uolevi Raade ja lähes yhtä legendaarinen Vaisala Oy:n toimitusjohtaja Yrjö Toivola ovat tietämäni mukaan myös käyttäneet kilohintaa jalostusarvon mittarina jo parikymmentä vuotta.. Myöhemmin on mittaria alettu käyttää ajattelun apuvälineenä esimerkiksi Kemirassa ja Metalliteollisuuden Keskusliitossa, jonka laskelmia on esitelty päivälehdissäkin taloustoimittajan kuriositeettilöytönä.. Olen havainnut myös Sitran yliasiamiehen käyttäneen kilohinta-ajattelua esitelmissään, joten aivan vakavasti otettavia herrasmiehiä on ollut ja on samalla asialla.. Lyödäänpä vielä isommalla vasaralla.. Sonyn pääjohtaja Akio Morita sanoo kirjassaan Made in Japan seuraavasti: "Japanin teollisuuden pääasiallinen kehityssuunta seitsemän- ja kahdeksankymmentäluvuilla on ollut kohti kevyitä, ohuita, lyhyitä ja pieniä esineitä.. Odotamme tämän pätevän myös tulevaisuudessa.. ".. Mitä.. muuta tämä on kuin tähtäystä korkeamman kilohinnan tuotteisiin?.. Uutta ajattelua vastustetaan aina, ennen kuin se lopulta lyö itsensä läpi.. Hyvän esimerkin tarjoaa kirjojen myynti.. Kun kirjakaupat alkoivat myydä kirjoja kiloittain, erityisesti esteetikot nostivat melkoisen äläkän.. Kirjallisuuden ystävät kauhistelivat, miten "hengen tuotteita myydään kuin makkaraa!" kunnes alkoivat itsekin nostaa kirjaläjistä puntariin pieniä runokirjoja ja muita teoksia, joiden jalostusarvo oli heidän mielestään suurempi kuin kilohinnan ja puntarin ilmoittama yhteistulos.. Nykyisin saa ostaa lukemattomien muiden tuotteiden ohella myös ruuveja, ruuvimeisseleitä, kirjoituslehtiöitä jne.. samaan kilohintaan niiden mallista tai koosta riippumatta.. Kilohinta on tullut jäädäkseen.. Myös jalostusasteen mittarina.. Heikki Välitalo:.. Neljän markan maa.. I-kirjain.. Lukunopeustestin kysymykset:.. Lasersoittimessa on tuotannontekijöitä.. 500 mk:n arvosta.. 1500 mk:n arvosta.. 2500 mk:n arvosta.. Kirjoittajan mukaan kilohintavertailuun pitäisi liittää myös.. kotimaisuusasteanalyysi.. valuutta-analyysi.. pääoma-analyysi.. 3.. Kirjoittaja tutki Rakennustalouden laboratoriossa.. vientihintoja.. tuntihintoja.. tonttihintoja.. 4.. Ensimmäiseksi kilohintavertailusta puhui kirjoittajalle.. Uolevi Raade.. Teuvo Koivu.. Yrjö Toivola.. 5.. Kirjoittajan mukaan kuparin ja tietokoneiden hintasuhde on.. 100 kertainen.. 200 kertainen.. 300 kertainen.. 6.. Kirjojen kiloittain myyntiä vastustivat.. runoilijat.. kirjailijat.. esteetikot.. 7.. Mitä näistä ei mainittu kirjoituksessa?.. televisio.. jalokivet.. kirjoituslehtiö..

  Original link path: /test.html
  Open archive

 • Title: Lukunopeustaulukko
  Descriptive info: ITSEOPISKELUA.. LUKUNOPEUSTAULUKKO.. H-kirjain.. Käytetty aika (min ja sek) ja lukunopeus (sanaa/min).. 1'.. 00".. =.. 654.. 5'.. 131.. 05".. 606.. 129.. 10".. 561.. 127.. 15".. 523.. 125.. 20".. 491.. 123.. 25".. 461.. 121.. 30".. 436.. 119.. 35".. 414.. 117.. 40".. 392.. 115.. 45".. 374.. 114.. 50".. 357.. 112.. 55".. 341.. 110.. 2'.. 327.. 6'.. 109.. 314.. 108.. 302.. 106.. 291.. 105.. 280..  ...   96.. 224.. 95.. 3'.. 218.. 7'.. 93.. 212.. 92.. 207.. 91.. 201.. 90.. 196.. 89.. 191.. 88.. 187.. 87.. 183.. 86.. 178.. 85.. 175.. 84.. 171.. 83.. 167.. 82.. 4'.. 164.. 8'.. 81.. 160.. 157.. 80.. 154.. 79.. 151.. 78.. 148.. 145.. 77.. 143.. 76.. 140.. 75.. 138.. 135.. 74.. 133.. 73.. Oikeat vastaukset:.. 1)b, 2)a, 3)c, 4)b, 5)b, 6)c, 7)a..

  Original link path: /nopeus.html
  Open archive

 • Title: Nopean lukemisen opas
  Descriptive info: NOPEUSTAULUKKO.. NOPEAN LUKEMISEN OPAS.. K-kirjain.. Huhtikuussa 2000 ilmestyi.. Tammen kustantamana.. Kalevi Kanteleen kirjoittama Nopean lukemisen opas.. Kirja on tarkoitettu itseopiskelijoille.. Siinä on yhteensä 220 sivua, joista yli 160 on testejä ja harjoituksia.. Harjoitusten tarkoituksena on kehittää peruslukutaitoa ja nimensä mukaisesti parantaa lukemisen sujuvuutta.. Yksityiskohtainen opas harjoituksineen jokaiselle, joka haluaa kehittää lukunopeuttaan itsenäisesti.. Otsakkeella.. "Turboaapinen".. Matti Salmenkangas kirjoittaa Ilkka-lehdessä 15.. 6.. 2000: "Erittäin hyödyllinen ja suositeltava opas"..

  Original link path: /p8.html
  Open archive

 • Archived pages: 46