www.archive-org-2014.com » ORG » T » TAALANDERWIJS

Choose link from "Titles, links and description words view":

Or switch to "Titles and links view".

  Archived pages: 382 . Archive date: 2014-07.

 • Title:
  Descriptive info: ..

  Original link path: /
  Open archive

 • Title: experimenten in ervaringsgericht moedertaalonderwijs | taalanderwijs.org
  Descriptive info: Home.. contact.. over TAW.. taalanderwijs.. org.. experimenten in ervaringsgericht moedertaalonderwijs.. Feb.. 6.. 2014.. Spelling van de -en.. De studenten van Leuven betogen op de straten en de pleinen.. klinkt in de correcte Nederlandse uitspraak als volgt:.. De studente van Leuve betoge op de strate en de pleine.. Te weinig onderwijzers en onderwijzeressen zijn zich hier van bewust.. Tijdens dictees wordt de eind-n steevast.. wel.. uitgesproken.. Hypercorrectie is een term uit de taalkunde die duidt op fouten die enkel gemaakt worden wanneer de spreker of schrijver heel zelfbewust is.. Geen enkele spreker van het Nederlands zal tijdens het normaal converseren de eind -n uitspreken, deze fout gebeurt altijd in een situatie waarin de spreker echt bewust is van het feit dat het correct moet zijn.. De huidige praktijk in het Vlaamse onderwijs om die eindletters wel uit te spreken, maakt het makkelijker voor de kinderen, maar ze worden onmiddellijk ook ongevoelig voor het probleem.. Ze horen de -n als ze die letter horen (bij dictees) en dit zorgt ervoor dat ze dit altijd zo toepassen.. Een makkelijke oplossing is er niet: die heet grammatica.. Maar zelfs in het 4e studiejaar mag ik ervaren dat spelling nog altijd te weinig in zinsverband wordt getest: enkel woordenlijstjes.. Dat is op zich zelfs problematisch omdat er dikwijls woorden worden getest die homofonen hebben woorden die hetzelfde klinken, maar anders gespeld worden.. Ik veronderstel dat dikwijls zelfs door de juf geen context wordt gegeven: de kinderen leren (lees: memoriseren ) woordenlijstjes en door dat memoriseren, leren ze bijvoorbeeld zoo spellen als ze [zo:] horen.. Er wordt hen niet ingeprent dat context belangrijk is.. Op die manier wordt al een foute basis gelegd bij de spellingscompetenties van de kinderen: spellen is memoriseren, punt uit.. no comments.. | tags:.. hypercorrectie.. ,.. memoriseren.. reproductie.. spelling.. | posted in.. achtergrondartikels.. lagere school.. schrijven.. taalbeschouwing.. Sep.. 4.. 2013.. L.. P.. Boon, Roman van de oude bultkarkas.. De Roman van de oude bultkarkas is geen roman, maar het laatste hoofdstuk van de.. Kapellekesbaan.. Het beschrijft de absolute zelfdestructie en futiliteit van Boons project die doorheen het hele boek sijpelt, maar ultiem gekussend wordt door dit hoofdstuk en de opening.. In het eerste hoofdstuk in het de kantieke schoolmeester al als arrogantie afdoet.. Simpelweg:.. hoe denkt ge de simpelen vlaamschen ziel, met zijn boerenverstand en bourgondisch hart te verheffen uit het slijk en de stront met kunst die hij niet voelen kan, met een realisme dat hij niet ziet of met een lied dat hij nooit heeft leren zingen? hoe kunt ge uw leven voor de mensen geven, misschien het geluk hebben om daarin te slagen, en NIET christus worden? of boeddha? Of erger nog: de levende goeroe?.. http://www.. taalanderwijs.. org/wp/wp-content/uploads/2013/09/oudebultkarkas.. mp3.. Louis Paul Boon.. 20ste eeuw.. literatuur.. luisteren.. 23.. Roald Dahls postmoderne verhalenmachine.. Primaire literatuur:.. Roald Dahl, De Verhalenmachine (pdf).. Roald Dahl, The Great Automatic Grammatizator (pdf).. Secundaire literatuur:.. Greg Houwer Tot nut van t algemeen en op 10:00 over de Verhalenmachine bij Ruth Joos.. Gerda DenDooven over de biografie.. Verhalenverteller.. van Donald Sturdock, bij Ruth Joos, Radio 1.. audio.. David Williams, Perspectives: Roald Dahl (.. deel 1.. deel 2.. deel 3.. ) video.. Het leven is te kort: verlies geen tijd aan het lezen onderstaande opmerkingen niet als u het verhaal zelf niet gelezen hebt.. Inleiding.. Het moet een van mijn leerkrachten in het lager onderwijs zijn geweest, die ons.. Sjakie en de Chocoladefabriek.. voorlas we waren allemaal verkocht.. Thuisgekomen holde ik naar de bieb en vond daar het meeste werk van Roald Dahl ontleend, maar kwam thuis met.. Het Wonderlijke Verhaal van Hendrik Meier.. Alleen stiekem aan die kaars geraken om te oefenen, was niet evident, maar ik heb het gedaan en moest concluderen: helderziendheid bestaat niet.. Twintig jaar later zag ik een magistrale bewerking van.. De Wereldkampioen.. door Pol Goossens.. Hij had het op dat moment al ettelijke seizoenen gespeeld maar de zaal ging plat.. Mijn vader, die helemaal niet zo van theater en voorstelling houdt, was ook extatisch.. Roald Dahl (1916-1990).. Roald Dahls fictie is fundamentele verhaalkracht.. Je kunt moeilijke zinnen leren schrijven, geflipte beelden en metaforen verzinnen, op vertelkunde wordt je nog altijd op afgerekend door de lezer.. Door kinderen, door mensen die niet uitpakken met literatuur , maar ook de uitgever die het manuscript van de beginnende schrijver naar de.. trash.. klikt.. Zijn invloed is niet te meten en in een cursus wereldliteratuur kan hij gewoon niet ontbreken omdat bijna iedereen hem als jonge adolescent zelf gelezen heeft.. Dat geldt niet voor Shakespeare, niet voor de Maupassant, niet voor Tolstoy of Joyce.. Voor de huidige generatie schrijvers is hij invloedrijker dan Dickens, met wie hij een beeldende, onomatopeïsche taal deelt.. Als Dickens in.. Hard Times.. een personage opvoert dat Mr.. Gradgrind heet, dan hoor je onmiddellijk aan de naam wat voor een aangename leraar hij is.. De Verhalenmachine.. Adolf Knipe is een vrijgezel van middelbare leeftijd met een job als ingenieur bij een technisch bedrijf.. Het bedrijf heeft net een succesproject voltooid, een automatische rekenmachine besteld door de regering, die vervolgens ook de voorpagina s van de kranten haalt.. Knipes baas is heel tevreden, maar Adolf zelf blijft onbewogen, zelfs als hij vakantie krijgt om eens goed uit te rusten.. Hij aanvaard het voorstel, gaat naar huis, maar rust geen moment: elke seconde van zijn vakantie gebruikt Knipe om een machine te bouwen die, net zoals een calculator berekeningen kan maken, verhalen aan elkaar kan breien volgens de wetten van de narratologie (verhaalkunst) en de grammatica.. Terug op kantoor, blijkt Knipe energieker dan ooit: hij is vol enthousiasme over zijn nieuwe machine, veel meer nog dan over zijn eerste uitvinding, die de krant haalde.. Vervolgens probeert hij zijn baas, Mr.. Bohlen, te betrekken in zijn plan.. Het is nu niet meer de baas die de werknemer aanstuurt, maar omgekeerd, met als uiteindelijke doel financieel winstbejag.. Bohlen, die al verbaasd is dat er voor literatuur betaald wordt, begint zich voor het plan van Knipe te interesseren als hij de mogelijk winst ziet.. Adolf Knipe wil de literatuur automatiseren, mechaniseren, niet uit geldgewin, maar uit frustratie met zijn eigen mislukte schrijverschap.. Hij wil de aantonen dat hij toch de grootste schrijver aller tijden is omdat hij heeft doorzien hoe literatuur werkt.. Volgens zijn visie is elke verhaal volgense eenzelfde principe geschreven en is het belangrijkste element van de gepubliceerde literatuur sentiment.. Literatuur is een massaproduct geworden.. Dit is een belangrijke nuance: Adolf Knipe wil de literatuur niet vernietigen of bekritiseren met zijn machine, hij wil enkel succes.. En hij kan de literatuur enkel maar mechaniseren.. omdat die al gemechaniseerd is.. : alle schrijvers respecteren dezelfde regels en normen en komen met een vergelijkbaar product.. In de logica van het verhaal (en in de opvatting van Knipe).. heeft.. de.. literatuur zichzelf al opgeheven.. En verhalen ach dat zijn ook producten, net als tapijten en stoelen, en het kan niemand iets schelen hoe je ze maakt, zolang je ze maar kunt leveren.. We zullen aan en gros gaan verkopen, Mr Bohlen! We zullen elke schrijver in het land doodconcurreren en de markt beheersen! (p.. 341).. Met een uitgebreide berekening komt Knipe samen met Bohlen tot de vaststelling dat er aan literatuur met een verhalenmachine nog veel meer te verdienen valt dat met andere koopwaar.. Bovendien hangt er reputatie en roem aan vast als Bohlens naam aan een serie succesvolle verhalen kan worden gekoppeld.. Hij blijft echter een statisch personage: hij was al hebberig en onbeschaafd, en blijft dat gewoon.. Wel worden zijn lippen, in Dahls surrealistische beschrijvingen, steeds kleiner en paarser.. Letterlijke metaforen.. Met Adolph Knipe is daarentegen iets vreemds aan de hand: vanaf het moment dat hij terugkomt van vakantie en het plan voor de verhalenmachine ontvouwt zijn er opmerkelijke veranderingen in zijn uiterlijk merkbaar: zijn oren en vooral zijn tanden schijnen te groeien (p.. 338 e.. v.. ).. Verandert de timide, menselijke, volgzame Knipe van aan het begin stilaan in een monster dat ook steeds vochtiger begint te spreken.. Dit is ontegensprekelijk een beeld, ruw en absurd, dat heel kenmerkend is voor Dahls werk en in zijn jeugdboeken later volop zal worden uitgebuit.. Het is moeilijk een term te verzinnen voor dit proces, maar ik zou toch.. letterlijke metafoor.. willen voorstellen, hoe pompeus het oog moge klinken.. De lange oren zijn geen metafoor, ze zitten niet gewoon in de woorden van de verteller, maar in het fictieniveau.. Dahl vraagt zich af: hoe communiceer ik aan de lezer Knipe wordt een monster?.. Hij tekent er gewoon monstertanden bij, zonder zich af te vragen of dit bij het realiteitsniveau van het verhaal past.. Dit is de reden dat zijn werk aanvankelijk door critici als onbeholpen werd afgedaan, ruw, onbewerkt.. Generaties lezers hebben ondertussen bewezen.. dat het werkt.. Nog een opmerking over Dahls verbeeldingstaal.. Dikwijls zijn de schrijvers structurele inspiratiebronnen heel evidente en dagelijkse zaken.. De machine die de verhalen produceert heeft een gaspedaal en hendels net zoals een auto.. Op die manier stuur je het verhaal en met het pedaal bepaal je de zoveelheid passie.. Wanneer Mr.. Bohlen tijden een van de testritten met de verhalenmachine het gaspedaal niet spaart blijft het resultaat ook niet uit: Dit is weerzinwekkend!.. Yes sir.. , antwoordt Knipe,.. it s perhaps a bit fruity.. De hele verbeelding van dit probleem -hoe een machine uit te beelden die verhalen maakt- gaat volgens mij terug op de Engelse uitdrukking:.. to drive an argument/a story home.. (komaf maken met , korten metten maken met ).. Dit is letterlijk wat Knipe en Bohlen doen: ze rijden het verhaal naar het einde.. Persoonlijke afrekening of politieke allegorie?.. Na mijn eerste lectuur in het verzameld werk van Dahl, ging ik koortsig op zoek naar een datum voor dit verhaal, wat ik op gevoel laat jaren 60 of vroeg jaren 70 dacht te kunnen situeren.. The Great Automatic Grammatizator werd gepubliceerd in in de bundel.. Someone like you.. uit 1953.. Van mislukt kunstenaar tot monopolist van de (literaire) wereld niemand kan in dit verhaal de politieke onderlaag ontgaan zijn in de voornaam van de protagonist: Adolph.. Diens achternaam heeft echter ook een opvallende overeenkomst met de uitgever die uiteindelijk Dahls verhalen zou publiceren.. Alfred A.. Knopf (1892-1984), uitgever van o.. a.. Dahls bundel.. Someone Like You.. De achternaam Knipe draagt een vreemde gelijkenis met de naam van de uitgever van de bundel, de beroemde (joodse!) uitgever Alfred Knopf, maar de belangrijkste overeenkomst dat ze beiden.. verkopen zonder zelf te schrijven.. Het is deze grond van overeenkomst die het interessant maakt.. Wil Dahl hier subtiel te kennen geven dat dat Knopf een slechterik is? Dat zou nogal tegenstrijdig zijn: zonder Knopf zou het verhaal waarin deze kritiek geformuleerd staat niet eens gepubliceerd zijn.. Het kan niet anders of de uitgever zag de grap ervan in en had gevoel voor humor.. Maar er is meer aan de hand: De verhalenmachine is het enige verhaal in de bundel dat niet eerder in tijdschrift is verschenen en voor het eerst verschijnt in deze bundel.. In de prachtige en eindeloze reeks.. Tales of the Unexpected.. , leidt Dahl een verhaal uit deze bundel als volgt in:.. Ik zou u moeten waarschuwen als u nog een van mijn verhalen gelezen hebt, dat sommige zaken nogal kunnen choqueren.. Als ik een verhaal schrijf, dat ben ik bezeten van het idee dat ik de lezers aandacht elke seconde moet vasthouden, anders ben ik dood.. (Roald Dahl,.. Tales of the Unexpected, 1979.. ).. Het lijkt alsof dit verhaal is geschreven is met slechts een lezer in gedachten: Alfred Knopf, dit is bijna een sollicitatie.. Dit is een verhaal geschreven om Knopf in het bijzonder te overtuigen.. Het is ook belangrijk omdat deze naam het boek op niveau van de metafictie tilt: de realiteit (de uitgever in dit geval) buiten het boek, wordt deel van de fictie.. We komen hier later op terug, wanneer we het einde bespreken.. Bij Shakespeare is de betekenis van het toneelstuk in het toneelstuk duidelijk: we zien acteurs die toeschouwers spelen.. Misschien zijn we allen niet gewoon toeschouwers, maar ook acteurs in het toneelstuk van het leven.. In De verhalenmachine zien we.. hoe de lezer een personage wordt.. in het verhaal, een.. product.. van iemand anders (wereld)visie.. In feite zijn er opvallende gelijkenissen tussen de schrijver en de politicus: beiden vertellen een verhaal dat ze trachten te verzilveren in boekenverkoop of stemmen en staan daarbij met elkaar in competitie.. Wanneer we het verhaal als een politieke allegorie lezen, hebben we een hoofdpersonage Adolf, dat zijn eigen politieke verhaal niet kwijt geraakt, maar er el in slaagt met toestemming van andere politici en geautomatiseerd systeem op te zetten dat de mensen geeft wat ze willen horen.. De uiterlijke veelheid van meningen en stemmen is slechts een façade waarachter een enkele hand de schijn van pluralisme hooghoudt.. Belangrijk is het op te merken dat hoe ingenieus ook Knipes machines is, het slagen van zijn plan is nog afhankelijk van anderen.. De uitgevers moeten de verhalen die de machine voortbrengt goed vinden en publiceren.. En dat gebeurt ook: zelfs gerenommeerde auteurs geven Knipe de toestemming en goedkeuring om in hun naam te schrijven.. De auteurs verworden tot simpele namen,.. noms de plumes.. , personages , maar met hun eigen goedkeuring.. Hitler heeft geen staatsgreep gepleegd, hij werd binnen het democratische model verkozen.. De politieke implicaties zijn geenszins vergezocht wanneer we beseffen exact deze vraagstukken ook het basisonderwerp van die andere mislukte kunsternaar, Plato.. Metafictionele omslag.. Ik vind persoonlijk dit verhaal sterker dat eender welk verhaal van J.. L.. Borges, door de politieke implicaties, door de technologische helderziendheid, door het contrast met de rest van Roald Dahls werk en door het einde dat op treffende wijze de lezer voor een persoonlijk moreel vraagstuk zet.. Terwijl voor de laatste paragraaf het hele verhaal nog objectief was, dwz.. het staat buiten de lezer, het gaat om een verhaal dat je kunt dichtklappen en beheersen , draait het einde alles om: dit verhaal wat je net las was wellicht het enige dat aan de conformistische drift in de literatuur en politiek een antwoord bood, maar ook dit is bedreigd.. Het is makkelijk schelden op mensen die voor het geld kiezen , behalve als er kinderlevens op het spel staan.. Het is makkelijk te pleiten voor niet-menselijke waarden als jouw leven en dat van je kinderen niet op het spel staan, als je geld genoeg hebt.. Terwijl je dacht dat de verloedering van de literatuur.. in het verhaal.. plaatsvond, treedt het plots binnen op het niveau van de eigen lectuur: is dit verhaal het laatste wat ontsnapte aan het imperialisme van het conformisme? Heb ik als lezer daar door mijn leesgedrag schuld aan? Stel dat elk verhaaltje dat je tegenkomt in je leven het product is van één enkele machine, wat wil dat dan zeggen? Durf je daar aan te denken?.. Adolf Hitler.. Albert Knopf.. automatisering.. Engels.. kortverhaal.. mechanisering.. metafictie.. nazisme.. postmodernisme.. Roal Dahl.. tekstverwerking.. wereldletterkunde.. basismateriaal.. geschiedenis.. lezen.. middelbare school.. theater.. Dec.. 18.. 2012.. Ne vent en een vrouw : woordgeslacht in het (Vlaamsch) basisonderwijs.. In het Vlaamsch leerplan.. Nederlands.. staan de termen opgesomd die de leerlingen behoren te begrijpen en beheersen bij het einde van hun lager onderwijs.. Bij die termen vind je ook de.. onzijdig, mannelijk.. en.. vrouwelijk.. Onzijdige woorden zijn makkelijk te herkennen aan hun bepaald lidwoord:.. het.. Het probleem stelt zich bij het verschil tussen mannelijk en vrouwelijk, want beide dragen het bepaald lidwoord.. de.. Voor we de vraag beantwoorden wil ik toch eerst een belangrijke vraag stellen m.. b.. t.. wat met zo n mooi woord.. normale functionalteit.. wordt genoemd:.. wie kan het wat schelen?.. Met andere woorden: waarom is het belangrijk dat we weten of een woord mannelijk of vrouwelijk is? Dat zou een kwestie kunnen zijn in een zin zoals:.. de aantekening, zij/hij ligt in de prullenmand.. Het antwoord luidt:.. in het standaardnederlands.. zijn.. alle de-woorden mannelijk,.. behalve bij levende wezens met duidelijk geslacht (de kip, de koe: zij).. De reden hiervoor is dat in Nederland, alle sprekers elk gevoel voor woordgeslacht zijn kwijtgespeeld.. In het.. Vlaamsch.. daarentegen bestaan de geslachten nog wel en het is dan voor de Vlaamse kinderen geen enkele kwestie: je kijkt gewoon naar het onbepaald lidwoord in het dialect:.. ne.. vis,.. man,.. vent,.. piemel,.. stier,.. klootzak,.. nen.. hamer:.. mannelijk.. een.. kip,.. vrouw,.. babbelkous,.. tekening,.. zaag zijn vrouwelijk (niet: ne kip, ne vrouw ).. Let wel er zijn geografische verschillen.. In sommige delen van het taalgebied zijn is bijvoorbeeld broek vrouwelijk, terwijl dat elders overduidelijk vrouwelijk is.. In.. Van Dale.. kun je nog de geslachten van de woorden opzoeken en dikwijls staat er (m.. (v)), wat wil zeggen: voornamelijk mannelijk, maar in sommige regio s vrouwelijk.. Het algoritme gaat als volgt:.. Kun je voor een de-woord.. ne(n).. plaatsen, dan is het mannelijk; vereist het het lidwoord.. , is het woord vrouwelijk.. Omgekeerd werkt niet: je kunt voor elk zelfstandig naamwoord een plaatsen, maar dat is dan standaardtaal.. Het afwijkend onbepaald lidwoord ne(n) laat je toe het onderscheid te maken.. Het is niet moeilijk, maar niets voor de lagere school (volgens mij).. Volgens de Vlaamse regering wel, maar hun leerkrachten kennen de materie zelf niet.. Bij nader inzien, in het licht van de Nederlandse standaardtaal, blijkt de materie een non-issue.. Zijn we zo vervreemd van onze eigen taal dat we denken dat hij(!) geheel buiten ons staat en dat we alles denken te moeten memoriseren? De leerstof wordt aangeboden in een versimpelde vorm, zodat wat we vanuit ons taalgevoel perfect beheersen, onbegrijpelijke leerstof wordt.. Het is ook van geen enkel belang te spreken over mannelijk/onzijdig in het basisonderwijs beter noemen we ze gewoon.. het-woorden.. en.. de-woorden.. en hangen hun functionele kenmerken best op aan deze termen.. Op het net dwaalt deze prachtige getuigenis van een Nederlander al 8 jaar rond:.. Zat ik net naast een tolk die in de cabine even schriftelijk zat te vertalen op de pc.. Recepten en zo.. Vraagt ze mij ineens: Is vis mannelijk of vrouwelijk.. Ik wou spontaan antwoorden Kijk dan of je kuit ziet , maar zo lollig ben ik nou ook weer niet.. Wat bleek? De collega had een verwijswoord nodig ( hij of zij ) en dan schijn je niet buiten het woordgeslacht te kunnen.. Hier toont zich de intelligente taalgebruiker een man met echt talig inzicht, hoewel zijn antwoord hypothetisch is:.. Ik opperde dat het.. in het Duits Der Fisch.. was en dus dat de vis ook wel mannelijk zou zijn.. Over mijn schier volmaakte onwetendheid over woordgeslachten van de-woorden deed ik maar het zwijgen toe.. Ik heb meestal geen idee, reeksen uitzonderingen daargelaten (woorden met heid e.. d.. Of ik vergelijk even met Frans [.. le poisson.. !] of Duits, dat wil ook wel eens helpen.. Maar voor de rest maakt het in mijn eigen taalgebruik geen spat uit, want.. alles wordt bij mij spontaan hij.. Behalve vrouwen en meisjes.. Gelukkig wordt hij gered door een geslachtsbewust Vlaamse:.. Afijn wat blijkt? De collega zette er een onbepaald lidwoord voor, en vis bleek mannelijk.. Onomstotelijk.. De regel die ze toepaste was heel simpel: Dat waar je ne(n) voor kunt zetten is mannelijk.. ne vent , ne wagen , maar nen otto , nen trakteur.. Waar een een voor hoort, is vrouwelijk: een vrouw , n criis.. Het gekke is, ik heb zelf niets aan die regel, want ik zeg sowieso een.. Maar Vlamingen hebben het maar makkelijk, zo lijkt het.. Nee, het woordgeslacht zit er hier nog diep in.. Gek is dat niet, we hebben het van in de wieg horen zeggen: altijd ne man nooit een man.. Vlamingen hebben het makkelijk? Al ze het zelf wisten hoezeer het Nederlands ook hún taal is of was.. Conclusies:.. gebruik in het lager onderwijs het-woorden en de-woorden.. de weergave van de geslachten is.. Van Dale.. historisch-descriptief: ze weerspiegelen niet het huidige taalgedrag.. De theoretische uitleg van de geslachten kan wachten tot de middelbare school, waar dit al snel een themales kan zijn.. Deze materie leent zich perfect om de leerlingen zelf taalkundig onderzoek te laten doen.. We geven de achtergrond en uitleg in de les en stellen een testcorpus op van woorden.. Met deze woorden gaan de leerlingen bij familieleden en kennissen te rade: is dit woord voor hen mannelijk of vrouwelijk.. Het verzamelen van de gegevens het het plotten van de gegevens op kaarten (waar is het woord vr/m) kan een zeer ervaringsrijke les worden.. De resultaten zijn zichtbaar, iedereen heeft bijgedragen en de hele ervaring rond de les en het onderzoek zorgt ervoor dat de leerlingen de geslachtskwestie nog jaren kennen en onthouden.. Echt praktisch nut heeft de kennis van de woordgeslachten is niet echt relevant, maar de materie kan wel gebruikt worden om leerlingen de systematiek en fluïditeit van de taal te doen ervaren.. 2 comments.. AN.. dialect.. het-woord/de-woord.. leerplan.. pedagogie.. woordgeslacht.. 7.. Banaanwoorden zitten in je oor (of toch bijna).. Als je regels gaat aanbrengen die maar kloppen voor een bepaald aantal woorden, regels als.. na een korte klank, schrijf je twee medeklinkers.. zoals we nu bijvoorbeeld juist in de les als.. trappen.. hadden gehad.. Ja, maar wat dan met.. agent.. of.. banaan.. ?.. (Juf 3-4e.. interview in.. Meteen Mee.. , radio1.. be, 2/9/2012.. ( ).. banaanwoorden.. : woorden waarvan de eerste a in het algemeen kort wordt uitgesproken (.. kapot.. natuur.. jaloers.. , lawaai, papier, kanon, kajuit; april) (cfr.. [.. sic.. ] Van Dale uitspraak woordenboek [.. ]).. Dat zijn woorden van vreemde origine waarbij de korte uitspraak bewaard is gebleven.. Bij deze woorden zijn heel wat kinderen geneigd de verdubbelingsregel toe te passen.. Daarom dat we ze in een apart woordpakket hebben verzameld en als uitzondering op de verdubbelingsregel aangeboden.. (Vlaamse uitgever van schoolboeken in persoonlijke communicatie).. Om banaanwoorden te kunnen schrijven moet men gewoon dezelfde regel toepassen als bij.. tafel.. , want de beide a-klanken in.. zijn even lang.. Het klinkt als (is.. homofoon.. met) de woorden.. baan.. aan,.. aan elkaar geplakt.. De spelling van dit woord is dat ook helemaal volgens de regel: geen verdubbeling van de n, want de a is lang.. Hetzelfde geldt voor.. papier.. kanon.. Kajuit.. kan volgens mij bijna niet kort uitgesproken worden door de pseudo-klinker j die er op volgt.. Lawaai.. is bijna in hetzelfde geval (en zeker geen leenwoord!) en.. april.. is gewoon met een korte a.. Ik zal dat zeker eens opzoeken in het.. Uitspraakwoordenboek.. , als ik ooit ergens eentje zie.. Opmerkelijk is vooral dat de Vlaamse leerboeken in deze kwestie Vlaamse uitspraak (of zelfs slechts Brabant/Antwerpen) als de norm lijken te hanteren.. Dat wil zeggen: als de grammaticaregels niet in overeenstemming zijn met de Vlaamse (Antwerps-Brabantse) uitspraak, maken we nieuwe regels.. Dit is tegenovergestelde beweging van wat er aan de hand is met de g/ch: daar worden grammaticaregels aangeleerd die afgestemd zijn op het Nederlandse publiek, hoewel die haaks staan Vlaamse uitspraak (met duidelijk verschil tussen g en ch).. Vreemd is dat hier een norm wordt gecreëerd compleet buiten de culturele instanties: waar vroeger (in mijn opleiding bijvoorbeeld) de verkorte uitspraak van de eerste klinker in woorden zoals.. werd afgekeurd, wordt nu een regionale uitspraakvariant een uitzondering in de schoolse grammatica die het in de gewone ANS niet is.. Het is belangrijk dat de leraar vanaf het begin de kinderen ook bijstuurt in hun hardop lezen en hen op de juiste uitspraak van zulke.. wijst.. Ze zijn immers fonetisch transparant: als je het woord banaan volgens de regels leest, merkt je onmiddellijk dat de beide klanken lang zijn.. Eigenlijk is er hier geen uitzonderlijk probleem aan de orde: dit probleem is een obstakel voor vrijwel elk jong kind.. Niemand leert thuis de perfecte standaardtaal.. Ieder kind spreekt een taal die sociaal en geografisch bepaald is en de conclusie kan alleen maar zijn dat moedertaalonderwijs niet kan bestaan.. Moedertaalonderwijs als standaardtaalondericht dat een methode voorstelt voor het hele taalgebied is wellicht niet mogelijk zonder een leerkracht die zich ten volle bewust is van de eigenheden van de lokale regionale varianten.. So sal selfs.. een Amsterdammer moeten leren dat er een verschil is tussen de s en de z, een Limburger dat er geen blaffende huisdieren bestaan met meer dan 4 letters en een Antwerpenaar dat een.. ei.. /ij geen.. aa.. aai.. is.. Niemand hoeft zijn uitspraak op te geven, maar voor zoverre er nog geld uitgetrokken wordt voor moedertaalonderricht, moet en tenminste gewerkt worden aan standaardtaalbewustzijn.. open lettergreep.. standaardtaal.. uitspraakverschillen VL vs NL.. spreken.. 2.. Hoe kinderen werd aangeleerd egt slegt te spellen.. Het strookt niet met de feiten te beweren dat de.. ch.. gewoon een andere schrijfwijze  ...   haar plat romantisch conservatisme.. Terwijl departmenten sociologie en a fortiori, psychologie, zich hebben moeten plooien naar de eisen van de harde wetenschappen, lijkt de pedagogie zich meer en meer als een menswetenschap van het laagste wetenschappelijk allooi te vertonen.. Het gaat, concreter gesproken, over deze idee:.. het kind is een doel-op-zich.. het kind is niet gewoon een nog niet volgroeide volwassene , maar iets bijzonders.. Het kind is niet een middel tot een doel (werkkracht, inkomen, genealogie, levensverzekering, ) maar iets wat omwille van zichzelf gerespecteerd dient te worden.. Dit lijkt voor ons allen een evidentie, maar men vergeet dat er tijden waren wanneer het verlies van het enige paard erger gevonden werd dan het verlies van een van de vele kinderen.. Geen paard betekende soms geen inkomsten en dus.. geen eten voor het ganse gezin.. Het onderwijs is ook altijd romantisch van inslag: het gelooft in de ultieme maakbaarheid van de mens.. We betalen geen €10.. 2 miljard belastingen in Vlaanderen aan onderwijs omdat we genoegen stellen met wordt wat je bent (slogan van de steinerscholen), liever wordt wat je wilt.. Vroeger, als een kind blind geboren werd, wist de moeder: dat wordt een mandenvlechter.. Wij hebben gelukkig een maatschappij waarin zelfs blinden niet veroordeeld worden tot een vooraf bepaalde toekomst, ondanks zo n ingrijpende beperking.. Wie niet gelooft in vooruitgang, hoeft niet te geloven in onderwijs.. En de eersten die niet geloven in vooruitgang, zijn natuurlijk zij die al vooruit zijn.. Dode kennis.. Het onderwijs is dood, maar nog niet begraven.. Stel je voor: een 12-jarige knul heeft talent voor programmeren en steekt alle leerkrachten en volwassenen de loef af.. Dat wil zeggen dat hij nog 10 jaar naar school moet om dingen te leren die gedateerd zullen zijn wanneer hij in de praktijk komt.. Dit is een extreem voorbeeld, maar het geldt op alle vlakken: de kennis en methodes evolueren zo snel, dat scholing altijd een anachronisme is geworden.. Wij leerden bij aardrijkskunde een reisroute te plannen, dat was pas interessant en bruikbaar, dachten wij.. Toen kwam de gps.. Dan hoor ik in de leraarskamer nog lerares aardrijkskunde, mevrouw Droghepruym, Ja, maar da s wel goed dat ge dat kunt voor als uwe gps kapot is.. Ik zei: Mevrouw, dankzij mijn gps oefen ik tijdens elke autorit in het werken met kaarten, weet ik steden beter liggen dan ervoor en verbruik ik minder benzine.. Haar leerlingen moesten het toch kennen voor het examen, ocharme.. Misschien is het steineronderwijs (dat zweert bij bejaardenballet voor jongeren, koperslagen en wol spinnen) anachronistisch in deze zin, maar het geldt ook voor het traditionele onderwijs.. Ze doceren alsof we nog in de jaren 50 leven: dode stof waarvan de leerlingen (terecht) de relevantie niet zien.. Ondertussen zitten zij onder de bank met hun smartphone op facebook, terwijl de leerkracht aardrijkskunde hen op dat moment in een bos zou kunnen aanleren hoe je je met behulp van gsm/gps in het bos kunt oriënteren.. Het is niet onmogelijk dat zo n les iemands leven redt.. Is dat inhoud en waarden genoeg, mijnheer de minister?.. De school van de dood.. Finland heeft het beste onderwijs van Europa en het hoogste aantal zelfdodingen onder jongeren.. Sommige politici beweren dat de OESO statistieken aantonen dat Vlaanderen (sic!) bij de beste onderwijsverstrekkers is dat is niet zo makkelijk uit de statistieken te concluderen.. We zijn wel nummer twee wat betreft zelfdodingen.. Deze twee factoren hebben geen enkel causaal verband, maar ik zou het onderwijsbeleid misschien wat meer gecentreerd willen zien rond die droeve cijfers.. Ik bedoel daarmee het volgende: het is niet de rol van het onderwijs een soort van.. feel good.. atmosfeer te creëren en een politiek correct bestel waarin iedereen het eigenlijk even goed doet.. Er moet daarom diepgaande diversifiëring komen van de opleidingen en een radicale schoonmaak van het lerarencorps d.. evaluatie door de leerlingen.. Enkel dan zullen leerkrachten zich echt allemaal moeten inspannen om het beste uit elke leerling naar boven te brengen.. En misschien is de waardenschaal van de huidige jongeren niet dezelfde als de onze, het wordt die van de toekomst.. Sommigen binnen het onderwijs noemen dit een mythe, maar dat men zich in het onderwijs nog in de jaren 50 acht, dat wisten we al.. Er is enkel een online platform voor nodig en dit kost niets tegenwoordig.. De school is al een marktplaats met veel oren naar zij die het voedsel.. betalen.. , maar niet naar zij die het moeten.. eten.. Ik denk dat het belang van de mening van jongvolwassenen evenredig is aan de aandacht die eraan wordt gegeven en dat het een mythe is dat alle jongeren kiezen voor de gemakkelijkste weg of niets zouden willen leren.. Ze weten beter dan de volwassenen dat schools leren vrijwel nutteloos is.. De niet te stoppen vooruitgang: Djiezes!!! Me pa kan nie googlele.. Neen, mijnheer de directeur, Branco komt niet naar school, hij is voor mij op het internet aan het googelen om mijn grasmaaier te repareren.. En hij moet nog opzoeken welke voeding sanseveria s nodig hebben.. Ik moet ben tuinarchitect en moet naar een klus om 13u.. Het verschil tussen mijn moeder en mijn 5-jarige zoon: de eerstgenoemde zal nooit meer echt goed leren omgaan met wat het leven van de tweede wordt:.. de digitale interface.. Vergelijk dit met de wasmachine: een knop waarmee je het in een bepaalde stand zet.. De knop is altijd dezelfde en de stand ook.. In een gsm is de interface digitale en interactief: hij verandert en verwacht input van de gebruiker.. Dat is voor iemand van de vorige generatie niet zo evident; voor mijn zoon wel.. Hij voetbalt, voert de kippen, klimt in bomen, speelt met autootjes, maakt tekeningen (op papier én computer) en kan ook met de digitale interface werken.. Ik heb ik de klas al dikwijls de vraag gesteld in de klas: welke beroepen komen.. niet.. in aanraking met de computer? Dat lijkt een makkelijke vraag tot blijkt hoe complex het digitaal bedieningsbord van de afvalwagen is of dat de verpleegster elke daad die ze stelt ingeeft in een draagbaar computertje.. Wil je in een huis wonen waarvan de stabiliteit door een ingenieur met de hand is berekend zoals we leren in school, of toch maar liever even door het computerprogramma gooien ook?.. De digitalisering zal ook voor een goed deel de infrastructuur van de huidige scholen overbodig maken en dat betekent dat de huidige onderwijszuilen eigenlijk geen baat hebben bij dit soort van vooruitgang.. Uiteindelijk zal de gebouwenkost niet meer kunnen verantwoord worden.. Dit wil niet zeggen dat er geen persoonlijk contact meer zal zijn tussen leerkracht en leerling.. Zelfs integendeel: er zal eindelijk ruimte zijn voor meer persoonlijke bijsturing en coaching.. Ook de interactie met de medeleerlingen zal intensiever wordt naarmate ze op meer zelfstandige basis (zonder aanwezig leerkracht) tot oplossingen moeten komen.. Bedrijfstages als praktische school: kinderarbeid is bijna terug.. Het zou mij sterk verbazen als er publiek beschikbare statistieken zijn van de inzet van stagiairs in het professionele leven en wat deze gratis bijdrage aan de economie opbrengt.. Dit is niet zo abnormaal, denkt de Vlaamsche Staat, we betalen €10,2 euro in het onderwijs maar zo zorg je voor schijneconomie.. Kleine KMO s profiteren graag van de verse lichting paaskippen die elke lente klaar staan voor de schoonmaak van het archief, het achterstallig copieerwerk, het beantwoorden van nutteloze telefoontjes en meer van dergelijk loos werk dat eigenlijk door een gemotiveerde 16-jarige kan worden gedaan.. Als we dan toch deze weg op gaan, laten we het dan goed doen.. Scholen kunnen zeker voor het technisch onderwijs amper bijblijven met machines en als ze toch de investering doen, worden ze slecht beheerd.. Neem nu het voorbeeld van een.. CNC machine.. : wanneer een school die investering doet wordt die niet commercieel uitgebuit door werk van lokale bedrijven aan te nemen en uit te voeren.. Dikwijls zijn het de leerkrachten die op zaterdag of zondag zelf wat jobjes komen affrezen voor vrienden en kennissen.. Een meer commerciële instelling van de school zou het instituut meer voordeel brengen, zelfs op pedagogisch vlak: de machine is sneller afbetaald en er is geld voor updates.. Scholen hebben dikwijls geen.. feeling.. genoeg om de economische dynamiek die ze toch bezitten in hun eigen voordeel aan te wenden.. Dikwijls wordt, op verschillende manier, dit voordeel aan het personeel gekanaliseerd hoewel niemand zou tegenspreken dat het in de eerste plaats de leerlingen ten goede zou moeten komen.. School s dead! Long live full-time lifelong learning on Linux.. Nu is er al sprake van talrijke iPad-scholen dit is volgens mij een slechte evolutie inzoverre scholen zich resoluut verbinden aan een commerciële firma zoals Mac of Microsoft voor zo n ingrijpende stap.. De scholen die dit doen maken van hun school een reclameplatform van een multinational waaraan ze nooit eisen kunnen stellen en waarvan ze helemaal afhankelijk worden.. Als Amerikaanse bedrijven zien hoeveel staatsgeld in België in onderwijs gestopt wordt, zijn ze er als de kippen bij.. Het is moeilijk te geloven dat scholengroepen hierin trappen, terwijl het alternatief gratis voor het grijpen ligt en eindelozen mogelijkheden biedt: het open-source platform.. LINUX.. De voordelen:.. je kunt goedkope laptops (€250-300), tablets (€100 en dalend) en.. smartphones.. gebruiken, het hoeft alleszins geen Mac te zijn;.. alle software die je ooit nodig hebt, gratis, voor altijd;.. je kunt de software zelf aanpassen en terug verspreiden;.. je leert werken op een niveau dat je leert hoe computers en servers werken.. Hé, mijnheer de minister, mijn concreet voorstel voor het onderwijs voor de 21ste eeuw kost minder dan wat we nu hebben Als we dat in het hele onderwijs zouden invoeren gaat er een flinke hap uit uw budget.. Niet zo n goed idee, waarschijnlijk.. Johan, juli 2012.. e-learning.. ICT.. informatiemaatschappij.. kennisoverdracht.. linux.. onderwijs.. technologie.. vaardigheden.. schoolcultuur.. Aug.. 20.. Paul Carton en de esoterische roots van de natuurgeneeskunde.. Oorspronkelijk deel van het stuk over Paul Bouts tijdens de tweede wereldoorlog, publiceer ik nu deze uitwijding liever op zich.. Het betreft enig onderzoek naar de uitgeverij Maloine.. Alexandre Maloine begon boeken te verkopen in 1880, toen hij aangesteld werd om de bibliotheek van een bekend dokter aan de man te brengen.. Hij is dus een generatie jonger dan dan Félix Alcan, wiens bedrijf in de loop van de jaren 30 ter ziele was gegaan en die de eerste editie van.. Psychognomie.. had gepubliceerd.. Dat Bouts bij uitgeverij Maloine terechtkomt, is niet zo uitzonderlijk: zij hadden bijna alle uitgaven van zijn mentor Pierre Carton bezorgd.. 1903.. Contribution à l étude des modifications du sang pendant l accouchement et les suites de couches normales et pathologiques (numération et équilibre leucocytaire).. , Paris, J.. Rousset.. 1911.. La tuberculose par arthritisme.. Etude clinique.. Traitement rationnel et pratique.. , Paris, Maloine.. 1912.. Les trois aliments meurtriers.. La viande, l alcool, le sucre.. 1913.. Origine vitale et rôle alimentaire du sel marin.. 1914.. Notre aliment fondamental, le pain.. 1917 (rééd.. 1935 chez l auteur).. La cure de soleil et d exercices chez les enfants.. 1918 (rééd.. 1939 chez l auteur).. La vie sage.. Commentaires sur les vers d or des pythagoriciens.. 1920.. Traité de médecine, d alimentation et d hygiène naturistes.. 1922a.. Les lois de la vie saine.. 1922b.. Le décalogue de la santé.. 1922c.. Alimentation, hygiène et thérapeutique infantiles en exemples.. Médecine hippocratique cartonienne.. 1923.. Bienheureux ceux qui souffrent.. 1924 (1920).. 1925.. La cuisine simple.. 1926.. Diagnostic et conduite des tempéraments.. 1928.. Enseignements et traitements naturistes pratiques.. 1930a.. L art médical.. L individualisation des règles de santé.. 1930b (rééd.. 1973).. Le diagnostic de la mentalité par l écriture.. 1931.. Le faux naturisme de Jean-Jacques Rousseau.. 1933.. Dictionnaire de graphologie.. 1933 et 1945.. L apprentissage de la santé.. Tome I :.. Histoire d une création et d une défense doctrinales.. (1933), tome II :.. L étape de la vieillesse.. (1945), Paris, Maloine.. 1934.. Les clefs du diagnostic de l individualité.. Aide-mémoire de clinique naturiste.. , édité chez l auteur.. 1935.. La science occulte et les sciences occultes.. 1936.. Un héraut de Dieu : Léon Bloy.. Hoewel geschoold als klassiek arts, is de geschiedenis van Carton veelzeggend voor iemand die later de alternatieve geneeskunde zou propageren van binnenuit het klassiek medische bastion van de Franse staat.. A l âge de 26 ans, deux ans avant de soutenir sa thèse de médecine (Carton 1903), Carton est atteint d une tuberculose grave et condamné par les diagnostics médicaux traditionnels.. C est en « luttant » pour survivre qu il est amené à solliciter les scientistes du temps : depuis les.. cercles théosophiques.. , qui prônent le spiritualisme, l évolutionnisme, la justice rétributive, la réincarnation, jusqu aux groupes pythagoriciens, qui exaltent la sagesse comme condition de santé, en passant par les ordres religieux pour lesquels l ascétisme, poussé jusqu au sacrifice chrétien, a une valeur spiritualisante.. [1].. Opvallend is de expliciete vermelding van theosofie als inspiratie voor de terugkeer naar de Hippocratische geneeskunde.. Ook de getuigenis van een vooraanstaande, persoonlijke kennis van Carton, noemt deze beweging bij naam:.. Ici se placent ses épreuves de santé, son passage â l hospice de Brévannes (1907).. ses observations personnelles médicales, ses premières publications.. l établissement des points principaux de sa doctrine.. Soucieux de graphologie, de.. théosophie.. , il cherche un appui spirituel.. Je constatais ses préoccupations dans ses écrits.. [2].. De bron van Cartons naturisme is wellicht in occulte kringen te vinden tijdens zijn ziekte was hij immers door de gewone geneeskunde opgegeven.. In hoeverre dit serieus te nemen valt, is nog zeer te vraag.. Het lijkt soms alsof alle vooraanstaande figuren gelinkt aan de esoterische geneeskunde een verhaal van wederopstanding verkondigen: Paul Bouts in de eerste plaats, maar ook vooraanstaande antroposofen zoals de Duitser Joseph Bueys.. [3].. en de Nederlander Ate Koopman.. [4].. komen met zulke verhalen.. Het lijkt inherent aan een alternatief leider dat hij de reïncarnatie die hij predikt bewust beleefd heeft.. Ik neem onderstaande, niet-exhaustieve lijst over om aan te tonen dat a) vrijwel alle boeken van Carton bij Maloine werden gepubliceerd, sommigen met groot succes; b) Carton de laatste jaren van zijn leven (tot 1947) niet meer bij Maloine publiceerde en c) Maloine in de jaren dertig twee boekjes niet heeft willen herdrukken.. Het gaat om deze twee werken.. Beiden werden oorspronkelijk gepubliceerd in een onbezet Parijs net voor de beschietingen van 23 maart tot 9 augustus 1918, maar Frankrijk is volop in oorlog met Duitsland tot de vrede van Versailles op 11 november 1918.. Aanvallen op Parijs in 1918 met kanon Dikke Bertha, vanop 150 km afstand.. Bron:.. wereldoorlog1418.. nl/kanonnen-parijs/index.. html.. Het voornamelijk het werk.. Cure de soleil.. oorspronkelijk uitgegeven in 1917, dat voor een inzicht in de evolutie van Bouts kan dienen.. Hij zal vanaf 1950 de naam.. Villa El Sol (et Vita).. gaan gebruiken voor zijn jeugdkampplaats.. Ook de drie voedselduivels die Bouts later zal beginnen vervloeken (alcohol, vlees en geraffineerde suiker) werden in 1912 al benoemd in de titel van een boekje van Carton.. Ook de temperamentenleer die de hoeksteen vormt van de karakteranalyse, de handschriftanalyse en dieetleer vinden we bij hem terug.. In de periode 1935-1939 is Maloine niet meer bereid Cartons teksten uit 1917/8 te herdrukken, omdat hij sinds 1925 een succesauteur was geworden op basis van.. , een vegetarisch kookboek en er meer geld te verdienen was aan praktische gezondheidsgidsen.. Carton had voor de eerste wereldoorlog een concept van.. naturisme.. ontwikkeld dat helemaal niet ging om nudisme, maar in de loop van de jaren 30 had het zich wel in dat opzicht ontwikkeld.. Dit was natuurlijk mede onder invloed van het Duitse concept van.. Körperkultur.. , maar het toont aan dat de wortels van deze ontwikkeling niet exclusief Duits waren en ouder dan dikwijls gedacht wordt.. [D]octeur Carton propose la cure de soleil pour les jeunes enfants, c est-à-dire une activité physique torse nu en plein air: il agit dans le milieu des oeuvres médico-sociales, et il dénonce très fermement le dénudement complet (il est proche du catholicism mystique:.. Les faux naturistes, les nudistes d aujourd hui pour qui le naturisme consiste uniquement à recouvrer la santé par le nu, à vivre intégralement nu, sexes mélangés, au foyer ou en cure publique, à publier des photographies de nu obscènes pour acclimater partout le cult païen de la chair Ils travaillent ( ) à la démoralisation sociale.. (Carton,.. , 1931).. Le risque est permanent d apparaître comme des pornographes, voyeuristes ou exhibitionnistes, hétérosexuels ou homosexuels, voire même pédophile puisque la plupart des activités physique sont destinées à des enfants et à des adolescents.. [5].. De extracten van.. die ik heb kunnen vinden maken onmiddellijk duidelijk dat bovenstaand citaat geenszins overdreven is, maar bewijzen ook dat Carton in Brévannes zelf zijn theorieën in de praktijk bracht.. Een belangrijke vraag is of de eerste editie ook de foto s bevat van de -in eigen beheer uitgeven- editie van 1935.. Wellicht dateren de foto s van de jaren 1920-1935.. Tot we de hand op de beide edities hebben kunnen leggen, moeten we het doen met deze uittreksels uit de latere tekst.. Paul Carton,.. La Cure De Soleil Et D exercices Chez Les Enfants 60 Figures Originales.. , 3e herziene editie, uitgegeven in eigen beheer, Parijs 1935.. Oorspronkelijke editie 1917.. Paul Carton,.. La cure de soleil.. , 1935[1917] p.. 72-3.. 26-27.. Het zijn wellicht dit soort van foto s die uitgeverij Maloine hebben doen afzien van een nieuwe editie, hoewel ze andere (minder radicale?) werken van Carton hebben blijven herdrukken.. Voor zover de voornaamste universiteitscatalogi zicht geven op de andere uitgaves van Maloine in 1940-1944, lijkt het voornamelijk om medische studies, of herdrukken te gaan.. Footnotes.. ( returns to text).. Ouédraogo A.. P.. , 1998, « Assainir la société.. Les enjeux du végétarisme »,.. Terrain.. , n° 31, pp.. 59-76.. Online beschikbaar: http://terrain.. revues.. org/3138#tocto1n1.. Monseigneur Albert Bros Notes d un ami sur Paul Carton et son itinéraire spirituel (1949) in:.. Paul Carton Georges Hébert.. , Paris : Éditions Ouvrières, 1962.. Luftwaffe piloot Beuys reïncarneert door een vliegtuigcrash tot een nieuw mens: Had it not been for the Tartars I would not be alive today.. They were the nomads of the Crimea, in what was then no man’s land between the Russian and German fronts, and favoured neither side.. I had already struck up a good relationship with them, and often wandered off to sit with them.. ‘Du nix njemcky’ they would say, ‘du Tartar,’ and try to persuade me to join their clan.. Their nomadic ways attracted me of course, although by that time their movements had been restricted.. Yet, it was they who discovered me in the snow after the crash, when the German search parties had given up.. I was still unconscious then and only came round completely after twelve days or so, and by then I was back in a German field hospital.. So the memories I have of that time are images that penetrated my consciousness.. The last thing I remember was that it was too late to jump, too late for the parachutes to open.. That must have been a couple of seconds before hitting the ground.. Luckily I was not strapped in – I always preferred free movement to safety belts… My friend was strapped in and he was atomized on impact – there was almost nothing to be found of him afterwards.. But I must have shot through the windscreen as it flew back at the same speed as the plane hit the ground and that saved me, though I had bad skull and jaw injuries.. Then the tail flipped over and I was completely buried in the snow.. That’s how the Tartars found me days later.. I remember voices saying ‘Voda’ (Water), then the felt of their tents, and the dense pungent smell of cheese, fat and milk.. They covered my body in fat to help it regenerate warmth, and wrapped it in felt as an insulator to keep warmth in.. ” in: Caroline Tisdall,.. Joseph Beuys.. (Guggenheim, 1979), p.. 16-7.. Ik heb mijn studie echter niet af kunnen maken.. Een ziekte in 1955 maakte het me onmogelijk om ooit het beroep van arts te kunnen uitoefenen.. Voor mijn herstel ging ik toen naar de antroposofische dependance van de Arlesheimse kliniek in Ascona, gesticht.. door Ita Wegman.. Innerlijk heb ik niet veel moeite gehad de ziekte en de gevolgen ervan te accepteren.. Het overkwam me, het was duidelijk wat de consequenties ervan waren, en ik aanvaardde die gewoonweg.. Ik was per slot al zeven jaar vertrouwd met de karmagedachte en daar paste de ziekte in.. Nard Besseling, Interview met Ate Koopmans in:.. Motief.. 44(1).. Gilbert Andrieu,.. Accord à corps: Edmond Desbonnet et la culture physique.. , 1993, p.. 64-5.. Ate Koopman.. Editions Maloine.. Parijs.. Paul Carton.. WOI.. zonnekuur.. frenologie pedagogie.. Older Entries.. categorieën.. (16).. (6).. klastaken.. (23).. met scoreblad.. (13).. (5).. lessen.. (41).. (28).. (30).. 16de eeuw.. (2).. 17de eeuw.. (4).. 19e eeuw.. (8).. middeleeuwen.. (14).. (11).. (25).. (1).. multidisciplinair.. aardrijkskunde.. biologie.. psychologie.. onderzoekscompetenties.. (3).. taalanderwijs project.. (10).. evaluatie.. werkvormen.. Uncategorized.. kalender.. July 2014.. M.. T.. W.. F.. S.. 1.. 5.. 8.. 9.. 10.. 11.. 12.. 13.. 14.. 16.. 17.. 19.. 21.. 24.. 25.. 26.. 27.. 28.. 29.. 30.. 31.. laatste blogs.. tag wolk.. A.. Dupin.. Aardrijkskunde.. Alan Warner.. Alexandre Lacassagne.. Alfred Rosenberg.. Algirdas Greimas.. Alles Moet Weg.. Amsterdam.. Antonin Artaud.. Arabisch.. Aristoteles.. armoede.. Arthur Conan Doyle.. audioliteratuur.. Austin Kleon.. Ayaan Hirsi Ali.. Bargoens.. barok.. beeldende kunst.. beeldentaal.. beledigingen.. bewerking.. bijgeloof.. black-out poem.. blauwkous.. Borgerocco.. brief.. brochure.. Brussel.. bugerlijkheid.. Camille Bouts.. Cesare Lombroso.. chantage.. Charles Perrault.. chirologie.. Chur (Zwitserland).. Cobra.. collaboratie.. column.. communicatieschema.. context.. coprolalie.. cultuurparticipatie.. Daan Zonderland.. dbnl.. De Bende van Jan de Lichte.. decoderen.. detective.. Dimitri Anthonissen.. diplomatie.. Dirk Van Munster.. doeles.. Don Quichot.. dood.. drama.. E.. A.. Poe.. essay.. eufemismen.. expressie.. J.. Gall.. feminisme.. Ferdinand de Saussure.. filosofie.. flaptekst.. frenologie.. G.. E.. Lebon.. gatentekst.. geheugen.. geld.. godsdienst.. grafologie.. grammatica.. Grimm.. groene boekje.. Gustave Demey.. Hamlet.. Hans Teeuwen.. Hasselt.. hedendaagse literatuur.. heiligenlevens.. Herman Pleij.. herwerking.. Hippocrates van Kos.. Hoger Instituut voor Wijsbegeerte (KUL).. Hugo Claus.. Hugo Matthysen.. huiswerk.. humor.. hypocrisie.. idealisme.. iLit.. Immanuel Kant.. incest.. industrialisering.. intertekstualiteit.. interview.. intriges.. iPod.. islam.. J.. D.. Mercier.. K.. Lavater.. Sartre.. Jacques Derrida.. Jacques Lacan.. Jacques Perk.. jambe.. Jan Grauls.. Jozef Van Roey.. Karel Appel.. kennis.. kennisreproductie.. kinderliteratuur.. klastoneel.. kortfilm.. kortverhalen.. krant.. Lanklaar.. leerplannen.. librivox.. lichaam.. literaire fysionomie.. literatuurgeschiedenis.. literatuurlijst.. literatuurvergelijking.. Macbeth.. Medea.. menselijke relaties.. meta.. metaforen.. metrum.. Michel de Montaigne.. Middelberg.. Miguel Cervantes.. mode.. moedertaal.. moraal.. mythologie.. naslagwerkern.. NL als vreemde taal.. Normaalschool Tienen.. Oedipus Tyrannos.. onderzoek.. openoffice.. opentaal.. Oudergem.. Patricia De Martelaere.. Paul Bouts.. Paul Van Ostaijen.. peperstraat.. personages.. poëzie.. politiek.. preek.. project.. prostitutie.. proza.. psycho-analyse.. psycholinguïstiek.. raamverhaal.. racisme.. radio-interview.. rap.. Réné Descartes.. realisme.. referentie.. relaties.. relativisme.. Remco Campert.. renaissance.. ridderroman.. rock.. rollenspel.. roman.. Romantiek.. Ronald Giphart.. Roodkapje.. Rudy Kousbroek.. des Mines de Fer et Usines Métallurgiques de Gelrode.. satire.. Schiermonnikoog.. schijntoets.. schoolmarketing.. seksualiteit.. semantische verbanden.. semiotiek.. semiotisch vierkant.. Shakespeare.. Sherlock Holmes.. Sigmund Freud.. slaagkansen.. sociolinguïstiek.. sonnet.. Spaans.. spektakel.. spellen.. sprookjes.. steinerschool.. stiftgedichten.. com.. straatnamen.. structurend lezen.. Super Stories.. Surinaams Nederlands.. taalbijlage.. taalfamilies.. taalonderzoek.. taalunie.. taalvariatie.. taalverwerving.. Tom Lanoye.. toneel.. toponymie.. Tourette.. tragedie.. transfer.. typografie.. vanitas.. verfilming.. verlangen.. vertaling.. Victor Bouts.. Victoriaans.. video-art.. Vijftigers.. VNV.. volkstaal.. volksverhalen.. vrije meningsuiting.. waanzin.. Watson.. weerwolf.. Wezemaal.. William Shakespeare.. WNT.. WOII.. woordenboek.. woordfunctie.. zinsontleding.. zombie.. taalanderchief.. February 2014.. (1).. September 2013.. February 2013.. December 2012.. (3).. November 2012.. October 2012.. September 2012.. August 2012.. (2).. July 2012.. (6).. September 2011.. June 2011.. May 2011.. January 2011.. December 2010.. November 2010.. October 2010.. June 2010.. May 2010.. April 2010.. (21).. March 2010.. June 2009.. April 2009.. nl.. taalunieversum.. opensource software.. apachefriends.. moodle.. tcexam.. recente commentaren.. over taalanderwijs.. Dat je taal kunt ervaren, betwijfelt niemand, maar toch blijkt het moeilijk om taalonderwijs zo aanschouwlijk te maken.. Taal lijkt niet te grijpen, maar gelukkig toch wel voor een deel te begrijpen, ook door jongeren.. Het houdt zeker geen steek meer te blijven hangen in filologisch-grammaticaal gememoriseer, al lijkt dat soms de enige manier om een niveau van complexiteit te realiseren dat vergelijkbaar is met andere vakken.. Moedertaalonderwijs lijkt tegelijkertijd overbodig want we oefenen elke dag en onvoldoende omdat het een belangrijker deel van ons leven uitmaakt dan eender welke wetenschap.. be.. Uitgebreide toelichting nieuwe TBS-regeling.. 22 May, 2012.. Conceptnota Mediawijsheid.. 10 May, 2012.. Lerarendirect nieuwsbrief.. Schooldirect nieuwsbrief.. 2 May, 2012.. lerarendirect.. Gezocht.. 27 August, 2013.. Win 100 euro om je klas in te kleden.. Aangename kennismaking.. Nieuwe regels voor loopbaanonderbreking.. Contact met ouders steeds moeilijker.. klasse.. org releases.. Subscribe RSS.. Log in.. Entries.. RSS.. Comments.. WordPress.. Copyright 2010 taalanderwijs.. Theme by.. Michael Tyson.. Sharing Buttons.. by.. Linksku..

  Original link path: /wp/
  Open archive

 • Title: contact | taalanderwijs.org
  Descriptive info: Graag per mail naar: bruyninckxjohan at gmail dot com..

  Original link path: /wp/contact/
  Open archive

 • Title: over TAW | taalanderwijs.org
  Descriptive info: Taalanderwijs.. org beoogt enkel een diepgaande discussie over onderwijs en leren in de digitale maatschappij.. Een deel van het project betreft ook het onderzoeken van de mogelijkheid om een objectief onderwijsdebat te houden in de huidige Belgische context.. Alle onderzoekers in het veld behoren tot instituten die de instandhouding van eigen bestaande onderwijsnetwerk bewerkstelligen..  ...   inspecties, leerplannen en lessen didactiek totaal geen vat heeft op het overgrote deel van het leerkrachtencorps.. Nochtans zal de benadering vooral praktisch zijn: zoveel mogelijk voorbeeldmateriaal ter beschikking stellen.. Deze lessen kunnen hopelijk als basis voor de discussie dienen en deze discussie zal indien alles meezit, tot betere, concretere, interessantere werkvormen en lestechnieken leiden.. info@taalanderwijs..

  Original link path: /wp/about/
  Open archive

 • Title: Spelling van de -en | taalanderwijs.org
  Descriptive info: Tags:.. This entry was posted on Thursday, February 6th, 2014 at 18:42and is filed under.. You can follow any responses to this entry through the.. RSS 2.. 0.. feed.. You can.. leave a response.. , or.. trackback.. from your own site.. Leave a Reply.. Click here to cancel reply.. Name (required).. Mail (will not be published) (required).. Website..

  Original link path: /wp/2014/02/06/spellingsproblemen-bij-de-en/
  Open archive

 • Title: hypercorrectie | taalanderwijs.org
  Original link path: /wp/tag/hypercorrectie/
  (No additional info available in detailed archive for this subpage)

 • Title: memoriseren | taalanderwijs.org
  Original link path: /wp/tag/memoriseren/
  (No additional info available in detailed archive for this subpage)

 • Title: reproductie | taalanderwijs.org
  Original link path: /wp/tag/reproductie/
  (No additional info available in detailed archive for this subpage)

 • Title: spelling | taalanderwijs.org
  Descriptive info: Jan.. 2011.. De krant die lezers hun eigen taal wou leren.. De Standaard.. taalbijlagen in PDF:.. 1_Schrijftips.. 2_Grammaticale_struikelstenen.. 3_Woordenlijst.. 4_Spelling.. 5_Geheimen van het Nederlands.. Ik denk niet dat Nederlandse kranten het moesten proberen ze zouden onmiddellijk aangepakt worden als hautain en arrogant.. We hebben de krant niet nodig om onze eigen taal te leren!.. Let ook op de duidelijke fouten in de cartoons op de cover.. Zo wordt het deeltje Grammaticale struikelstenen geïllustreerd door een jongetje dat gramatica op het bord schrijft.. Deze fout heeft helemaal niets met grammatica te maken, enkel met spellingsafspraken niet met de regels van de taal.. Een voorbeeld van een grammaticafout vind je op de cover van de bijlage over spelling: Ik aanbidt mijn leraar is een grammaticale fout, aanbidt is enkel een foute spelling in deze grammaticale context.. Blijkbaar heeft de redactie die de prentjes op de boekjes geplakt heeft, toch niet de taalkundige achtergrond die je mag verwachten bij een kwaliteitskrant.. Qua bruikbaarheid in de klas moeten ook niet onmiddellijk een gat in de lucht springen, hetzij i.. de titelkeuze van de enige relevante bijlage van de vijf: De geheimen van het Nederlands.. Aan de fout in deze illustratie  ...   te weten de taal in het algemeen en hun moedertaal in het bijzonder.. Deze staan in dit bundeltje mooi samengevat en aanschouwelijk geïllustreerd.. Een mini-inleiding in de moderne taalkunde, zonder poespas of oude filologische mythes.. Comments Off.. taalkunde.. Mar.. 2010.. Spelling: Opentaal.. org, de gratis officiële spellingslijst.. LESMATERIAAL:.. Opentaal.. org invulblad V3.. org interview TROS Radio, 2009.. org scoreblad in.. Openoffice (.. ods).. of in.. Excel (.. xls).. In tegenstelling tot andere (grote?) talen heeft het Nederlands nog steeds geen gratis toegankelijk woordenboek.. Wat louter spelling betreft, is er nog altijd.. Het Groene Boekje.. (€19,90).. en daarvan is er een elektronische versie die €29,90 kost.. De spellingsregels die aan het begin van het boekje opgesomd staan, kun je wel gratis consulteren op.. woordenlijst.. Gelukkig is er nu sedert een paar jaar een alternatief: een.. opensource.. spellingslijst.. De online vrijwilligers van.. hebben op basis van online samenwerking een woordenlijst opgesteld en die heeft het keurmerk van de.. Nederlandse Taalunie.. gekregen.. Deze lijst is in digitale vorm gratis te downloaden op de website van opentaal en is tegenwoordig zelfs de standaard spellingslijst die je meekrijg als je de Nederlandse versie van Mozilla of opensource officepakket.. Openoffice.. downloadt.. Continue reading..

  Original link path: /wp/tag/spelling/
  Open archive

 • Title: Archive achtergrondartikels | taalanderwijs.org
  Descriptive info: Jul.. Frenologie in Vlaanderen: inleidende schets.. H.. Paul Bouts (1900-1999), pionier van de natuurvoeding en fysiognomie in Vlaanderen.. Het is in de normaalschool van Tienen [.. 1926-1931.. ], dat hij begint met het bestuderen van schedels en handschriften.. Paul Bouts heeft naar eigen zeggen zo n 10.. 000 schedels gemeten (met een craniometer), zijn broer [.. Kamiel.. ] en neef nog eens 6.. 000.. ] Schedel en geschrift moeten iets zeggen over karakter en aanleg van de persoon.. Professor Paul Bouts: een biografie,.. p.. 14-5.. Begin mei 1944 arriveerde een commissie van Duitse studenten uit Berlijn.. Zij studeerden ‘rassenkunde’ en moesten uitsluitsel geven over de twijfelgevallen.. Zij moesten vaststellen of we wel of niet jood waren.. Afgaande op de schedelmeting, de inplanting en kleur van het haar, de ogen, de neus, de manier waarop we ons draaiden, keerden en voorover bogen, beslisten zij over ons lot.. Regina Beer,.. KZ A 5148.. , EPO, Berchem 1992.. Geconfronteerd met de frenologie in de steinerschool van Gent, kwamen bij mij spontaan de namen van.. (1741-1801) en.. (1758-1828) op.. Belangrijk is echter dat deze auteurs in een lange traditie staan die begint bij de Griek.. Pythagoras.. (ca.. 575-500 v.. Chr.. ), die ooit een leerling zou hebben buitengegooid omdat diens smoel hem een slecht karakter deed vermoeden.. Ook.. 460 370 v.. ), vader van de geneeskunde en de (al eeuwen gedateerde) theorie van de 4 temperamenten die in de steinerscholen nog heilig zijn zit op deze weg.. Zelfs de grote.. (384 324 v.. ) waagt zich in zijn.. Analytica.. ook aan uitspraken in deze orde.. Belangrijk is enkel dat deze gedachte van uit de oudheid, doorheen middeleeuwen en renaissance tot in de 20ste eeuw verder leeft.. Een figuur die speciale aandacht verdient, is de Italiaan.. (1835-1909), die op een nogal ongelukkige wijze aan de wieg stond van de criminologie.. Hij is de eerste, maar zeker niet de laatste, die dacht de schedelkunde te kunnen toepassen om misdadigers te ontmaskeren, hij was er immers ook van overtuigd dat crimineel gedrag erfelijk was.. Het was W.. F.. Hegel die al in zijn hoofdwerk.. Phänomenologie des Geistes.. , theoretische de vloer aanveegt met de frenologie door te stellen dat zij bewustzijn veronderstelt daar waar die nooit kan bestaan, namelijk.. in de materie.. De groei van je schedel is geen gevolg van een bewustzijn dat iets creëert.. Net zoals er geen betekenis zit in de bladeren op de grond.. Lombroso was maar een klein stapje verwijderd van de.. eugenetica.. van de nazi s, hierboven uit eerste hand beschreven door de joods meisje van op dat moment 22 jaar.. Ook ik dacht dat we hieruit ondertussen wel allemaal geleerd hadden, maar groot was mijn onthutsing toen ik ontdekte dat er nog een Vlaamse pastoor tot in de jaren 90 les gaf in de frenologie, grafologie en wel bijzonder toegespitst op de opvoeding van de jeugd.. Deze man is Paul Bouts.. De overeenkomsten tussen zijn werk en de frenogie zoals toegepast in de steinerschool zijn bevreemdend gelijkend vooral door de combinatie met grafologie.. Hoewel vrij onbekend, heeft hij zeker zijn sporen achtergelaten, op verschillende vlakken, maar daarnaast is hij steeds een fervent verdediger van de.. fysiognomie.. , zoals hij zijn bezigheid zelf noemde.. Met een f vooraan zal een student van deze wetenschap nooit op eigen houtje de boeken over.. physiognomonie.. ontdekken waar Bouts rechtstreeks aan ontleend heeft.. Zelf-mythologisering lijkt alvast een karakterkenmerk van Bouts, die beweerde professor te zijn, maar eigenlijk.. professeur.. (leraar) was en zichzelf graag dokter in de (natuur!)geneeskunde liet noemen.. Het korte biootje dat over hem verkocht wordt, dicht hem zelfs de titel van uitvinder toe, op gronde van een patentaanvraag uit 1933 voor.. embrayage automatique, notamment voor automobiles.. Ondertussen werden er op de Amerikaanse markt al minstens 5 jaar auto s met automatische transmissie verkocht de eerste patenten dateren van 1921.. Hoewel er een wikipediapagina aan deze pastoor gewijd is (dat is hij wel), zal ik toch proberen in een aantal blogposts de beschikbare gegevens over P.. Bouts samen te brengen.. Het wordt een lange reis van Limburg naar Clermont-Ferrand, over Parijs naar Brussel, verder naar Rotselaar, de Ardennen en terug Rotselaar, maar we eindigen in Gent.. 1 comment.. Hegel.. De alfabetcode: dyslexie opgelost?.. Diane McGuiness,.. A Prototype for Teaching the English Alfabet Code.. on: Reading Reform Foundation website.. Wikipedia.. com over.. Diane McGuiness.. In een uiteenzetting in de basisschool van mijn dochter maakte ik kennis met de alfabetcode van Erik Moonen.. Ik heb zelf geen enkele achtergrond op het vlak van lees- en schrijfintitiatie, maar ben altijd geïntrigeerd door taalkwesties en hoe daar in het onderwijs mee wordt omgesprongen.. Paul Delaroche, Een kind leert lezen (1848).. Het praatje, dat aangekondigd werd als een kennismaking met deze nieuwe methode die in het eerste jaar van de basisschool wordt toegepast, stak dan ook raar genoeg van wal met alarmwekkende cijfers over dyslexie, uit Nederland.. Moonen beweert dat de 25% aan dyslectici die aan het einde van het secundair onderwijs geraken, allemaal hadden kunnen geholpen worden als maar de correcte methode was gebruikt.. Dyslexie is, volgens Moonen, wel een hersenafwijking, maar eentje die kan worden bijgestuurd door correct  ...   de methode aan de veelheid aan dialecten konden voorbijgaan – die was op dat moment in Engeland nog veel groter dan nu in Vlaanderen; anderzijds wordt het duidelijk dat als je bekijkt wie er in het late Victoriaanse tijdperk degelijk lees- en schrijfonderwijs kreeg, de methode voor hen wel had kunnen werken.. Enkel de elite die al de cultuurtaal sprak, de.. Received Pronunciation.. (RP) had ontvangen, had toegang tot degelijk onderwijs.. Hier zien we een glimp van de vele redenen waarom het Britse onderwijs altijd een hele elitaire aangelegenheid is geweest, maar verder kunnen we hier niet op ingaan.. Over de protestantse leesethiek en dyslexie.. Vandaag zag ik onderstaan berichtje op een Nederlandse discussiegroep:.. Beste collega,.. Als u op een Nederlandse school werkt, wil ik u het volgende.. vragen.. Zou u me willen vertellen hoeveel boeken uw leerlingen.. moeten lezen.. voor de lijst? Ik probeer een overzicht te krijgen.. van de eisen die.. scholen in Nederland hanteren.. Mail het antwoord naar xxxx.. Voorbeeld:.. Barendslyceum Ede.. Vwo 12.. Havo 10.. Mavo 8.. Meer is niet nodig.. Bedankt voor de moeite.. Ik had bijna de man in kwestie geantwoord, maar die heeft wellicht geen zin in bedenkingen vanuit het Vlaamse perspectief.. Die wil gewoon statische gegevens aanleggen.. De vraag is ook: wat is het nut van die gegevens? En ook: als er toch Nederlandse leerkrachten zijn die veel minder boeken opgeven dan het voorbeeld, zullen die niet durven reageren.. Cijfers.. De leerplannen in Vlaanderen verplichten voor de sterkste jaren secundair onderwijs 3 tot 4 boeken per schooljaar, waarvan er nog eentje een dichtbundel en een toneelstuk kan zijn.. Elke school of vakteam kan beslissen om meer te verplichten, maar dat komt nooit in de buurt van de aantallen in het voorbeeld hierboven.. Met 12 boeken per schooljaar zit je toch aan een ratio van meer dan één per maand en ik vraag me echt af hoe jullie dat voor mekaar krijgen.. Los van de tijd voor lectuur, moet er toch ook nog weerslag, verwerking van de lectuur gebeuren, zodat evaluatie mogelijk is.. Anderzijds vind ik wel dat een jongere die op een jaar zoveel (hopelijk verscheiden) boeken leest bijna genoeg heeft bijgeleerd voor een jaar.. Copycat leesverslag.. Ik vraag me ook af hoe dat dan getoetst wordt en of je met lijsten niet sowieso gekopieerde leesverslagen gaat krijgen.. Daarom ben ik niet zo’n voorstander van verplichte lijsten, maar eerder van een dagelijkse, diverse, gefocuste leespraktijk (bijna) elke les.. Vergeet niet dat zelfs de mensen die geen boek aanraken, nog steeds gigantisch meer lezen dan mensen 100 jaar geleden.. Tekst is overal, zelfs je telefoon kun je niet meer bedienen zonder lezen (niet alleen cijfertjes), maar het is niet allemaal literatuur.. Dikwijls -en ook ik bezondig mij eraan- zijn taalleerkrachten teveel literatuurfreaks die van de hele bevolking verwachten dat zij dezelfde interesse vertonen.. Het is waar dat iedere mens een hang heeft naar fictie en daar echt uit leert of dat probeert, maar we moeten niet vergeten dat het fictiemedium voor vele mensen niet meer tekst is, maar beeld.. Soaps, series, films, dat zijn de narratieve fictiedragers voor de meeste mensen vandaag de dag.. Waar ze zich aan spiegelen (ten onrechte meestal), waar ze mee wegdromen, en zelfs een simpele analyse van een soap kan in de klas een veelzeggende statement maken over “hoe wij onszelf zien”.. Vanuit dat oogpunt zie je hoe narrativiteit en fictie een echte impact op het leven van alledag kunnen hebben.. audioboeken.. Apr.. Guy de Maupassant, Het seintje (1886).. Guy de Maupassant, Het Seintje (.. pdf).. Achtergrondartikel, De Maupassant, Het seintje (.. Franse tekst:.. Guy de Maupassant, Le signe.. Nogmaals vertaalde literatuur, wederom zonder excuses.. Leesplezier is een belangrijke hoeksteen van literatuuronderwijs, niemand hoeft immers literatuur te lezen.. Anderzijds kan modern onderwijs in een transdisciplinaire benadering niet zonder literatuur: geen enkel medium is in staat de sociale, ethische, economische, esthetische en epistemologische stratum van een maatschappij weer te geven en toch aanschouwelijk te maken.. Naast het feit dat Le signe van Guy de Maupassant leest als een trein (ook bij de leerlingen!) , zit er onder het oppervlakteniveau van de burgervrouw die zich toevallig prostitueert een vat van culturele en sociale informatie en kritiek schuilgaat.. Om dat alles te ontdekken is er een gidsende hand nodig en de achtergrondtekst biedt in dat opzicht stof genoeg ter discussie, maar is een tekst-in-ontwikkeling, zoals vele teksten hier.. Feedback is altijd welkom.. Er zijn geen concrete takenbladen voorzien, omdat ik denk dat het kortverhaal genoeg aandacht en reactie bij de leerlingen zal hebben om een levendig klasgesprek te voeren.. Deze les biedt aanknopingspunten voor een discussie over prostitutie, seksuele ethiek enzoverder, maar het verhaal van de Maupassant neemt dit veel breder en beoogt kritiek op een veel bredere laag van de burgerlijke code dan louter op het vlak van seksualiteit.. Op het einde van de achtergrondtekst worden enkele opmerkingen geformuleerd over dit verhaal als metatheater, het leven als een toneelrol: ben je zoals je jezelf ziet, of ben je hoe de anderen je zien? Is er in het leven een verschil tussen een rol spelen en een rol vervullen?.. Guy de Maupassant..

  Original link path: /wp/category/achtergrondartikels/
  Open archive

 • Title: Archive lagere school | taalanderwijs.org
  Original link path: /wp/category/lagere-school/
  (No additional info available in detailed archive for this subpage)

 • Archived pages: 382