www.archive-org-2014.com » ORG » U » UBM-BG

Choose link from "Titles, links and description words view":

Or switch to "Titles and links view".

  Archived pages: 35 . Archive date: 2014-05.

 • Title: Съюз на българските мелничари
  Original link path: /
  (No additional info available in detailed archive for this subpage)

 • Title: Съюз на българските мелничари
  Descriptive info: .. начало |.. за нас.. |.. членове |.. документи |.. новини |.. полезни връзки |.. контакти.. en.. Борсова информация.. още.. вход за членове.. Име:.. Парола:.. начало.. |.. Съюзът на българските мелничари (СБМ) е учреден по инициатива на Варненската търговско-индустриална камара, като първият конгрес се е състоял от 17 до 23 февруари 1906 год.. , на който е избрано ръководство на Съюза – мелничарски съвет.. От 1923 год.. печатният орган на Съюза е в.. ”Мелничар”, а от 1930 год.. излиза сп.. ”Мелница”.. През 1906 г.. по инициатива на ръководството на Съюза на българските мелничари се подема инициативата за включване на мелниците под закрилата на Закона за насърчаване на местната индустрия (ЗНМИ), който е утвърден с Указ 134 от 20.. 12.. 1894 г.. Законът за насърчаване на местната индустрия е давал редица придимства на мелницете, които са под негово покравителство : освобождаване от данък сгради и данък занаяти; безмитен внос на машини, суровини и материали; намаление на тарифата на желизниците с 35%; предимство при участие в държавни търгове и право на концесия в даден район.. За подобряване на кадровия потенциал, по инициатева на СБМ на 15.. 09.. 1925 год.. в гр.. Русе се открива Държавно средно мелничарско училище с 5 годишен курс на обучение.. В този си вид СБМ съществува до 1944 год.. , когато се изграждат държавни органи за управление и ръководство на мелничната  ...   е избран Управителен съвет от 13 души с председател ст.. н.. с.. ,д-р, инж.. Веселин Цоков Маринов.. С Решения №3 и 4 на фирмено отделение на СГС от 13.. 2002 г.. и 30.. 2002 г е променен адресът на седалището – ул.. ”Павлина Унуфриева”№ 4, община “Подуяне”.. Целта на Съюза е да служи на специалистите и работещите в областта на мелничната промишленост в България, да внесе единство в техните стремежи и да работи за признаването му от оществото и държавата като представител на тази общнаст от специалисти.. Да защитава обществения престиж и професионалните интереси на лицата, работещи в мелничната промишленост, да подпомага квалификацията им и утвърждава етичните норми на мелничарската професия и да следи за спазванито им.. Да развива и подпомага творческата инициатива на своите членове с цел усъвършенстване на процесите, свързани с техническия прогрес в мелничната промишленост и свързаните с нея подотрасли.. Да поддържа връзки със сродни организации в страната и чужбина.. Съюзът е член на БАХПИ, БСК и БТПП и участвува активно в провежданите мероприятия, търси съдействие за решаване на възникнали проблеми.. От 2006 год.. СБМ е член на Европейската асоциация на мелничарите – GAM.. В помощ на своите членове, Съюзът е разработил ДПП и ръководство за внедряване на системата НАССР, които се предоставят за ползване от членове на Съюза и на мелници, които не са членове на Съюза.. Created by BIAnet..

  Original link path: /index.php?ul=3&lang=BG
  Open archive

 • Title: Съюз на българските мелничари
  Descriptive info: за нас |.. членове.. Мелнични търговски дружества.. Обслужващи фирми.. Учебни заведения.. Индивидуални членове.. членове - Мелнични търговски дружества.. ТЕХРА EООД.. 1164 гр.. София, ул.. "Синчец" N:5.. тел/факс:02/963 40 64, 963 27 59, 963 40 66; факс:02/963 40 59; моб.. 0878407119.. E-mail:.. office@tehra.. com.. www.. tehra.. МИЛАНОВ-ПОПОВ ООД.. с.. Калчево, обл.. Ямбол, ул.. "Клокотница" 37.. тел/факс:тел.. 04715 23 61; факс:04715 25 97.. milanovpopov@gmail.. business.. bg/f-23982/milanov-popov-ood.. html.. АГИС ООД.. 5150 гр.. Стражица, ул.. "Средна гора" 13.. тел/факс:06161/37 22; факс:06161/37 67..  ...   34.. тел/факс:0618/2 11 12.. agroblok.. ltd@abv.. bg, todorov2@abv.. biznes-katalog.. com/Агроблок-ООД-фирма.. ЕКЗОТИК 2000 ООД.. 6000 Стара Загора, ул.. "Васил Ливски" No27.. тел/факс:042/604 853; факс: 042/605 245.. ekzotik_2000@abv.. chambersz.. com/mambers/7689-ekzotik-2000-ood.. ПАПАСМЕЛ ЕАД.. 1505 гр.. София, бул.. "Мадрид" 50, ет.. 2, офис 5.. тел/факс:02/434 19 60, 434 19 61, 046/661411;факс:046/661408.. papas_mel@mail.. bg, sofia@papas-olio.. papasmel.. hit.. АГРOМИЛ БЪЛГАРИЯ АД.. 4003 гр.. Пловдив, ул.. ул.. "Георги Бенев" №16.. тел/факс:032/90 16 21,2; факс:032/96 29 11; моб.. 0888584354.. office@agromill.. com; vlahova@agromill.. agromill.. 1.. 2.. 3.. 4..

  Original link path: /index.php?ul=5&lang=BG&cat=1
  Open archive

 • Title: Съюз на българските мелничари
  Descriptive info: документи.. Условия за членство.. Нормативни документи.. Други документи.. документи.. документи - Условия за членство.. Анкетна карта.. Anketna karta.. Заявление.. Zayavlenie.. Устав.. Ustav.. Покана за членство.. Pokana za chlenstvo..

  Original link path: /index.php?ul=6&lang=BG&cat=1
  Open archive

 • Title: Съюз на българските мелничари
  Descriptive info: новини.. КТМ УТВЪРДЕН СТАНДАРТ "БЪЛГАРИЯ".. 12-06-2013.. Уважаеми дами и господа производители на брашно по Утвърден стандарт България ,.. Във връзка с предоговарянето на годишното лицензионно възнаграждение за 2013г.. , Ви напомняме за регламентираната процедура за получаване на правото за производство на брашно по УС България : Молба до Директора на Областната дирекция по Безопасност на храните (ОДБХ); В 7 дневен срок се назначава комисия, която извършва проверка на място на предприятието; Директорът на ОДБХ изпраща писмо-уведомление на одобрения произведител; Мелничното предприятие закупува патентното право за ползване на КТМ Утвърден стандарт България от Съюза на българските мелничари.. За контакти: + 359 889 50 28 36.. изтегли файл.. babh.. government.. bg/bg/standards-bread.. Годишна среща на мелничарите.. 14-03-2013.. На основание чл.. 26 от ЗЮЛНЦ и Решение на Управителния съвет на Съюза на българските мелничари от 11.. 01.. 2013г.. , съгласно чл.. 17, ал.. 2 от Устава на СБМ, се свиква Годишен мелничарски отчетен събор на 18.. /четвъртък/ от 14,00 ч.. в сградата на Българска търговско-промишлена палата-гр.. София, ул.. Искър N:9.. 16-11-2012.. 26 от ЗЮЛНЦ и Решение на Управителния съвет на Съюза на българските мелничари от 13.. 11.. 2012г.. 2 от Устава  ...   Браншови правилник по безопасността на труда в мелничната промишленост.. Ръководствата са налични в офиса на Съюза на българските мелничари.. За повече информация, моля обадете се на тел.. 0889502836 или ни пишете на е-mail:.. ubm1991@gmail.. Изявление от Съюза на българските мелничари.. 02-12-2011.. На състоялия се вчера в гр.. София Годишен мелничарски събор Съюзът на мелничарите в България единодушно гласува, че Не подкрепя протестните действия предприети от зърнопроизводителите.. Моля, отворете прикачения файл за цялото изявление от Съюза на българските мелничари.. Годишен meeting на мелничарите в Съюза.. 18-10-2011.. По решение на Управителния съвет на Съюза на българските мелничари от 14.. 10.. 2011г.. 2 от Устава на СБМ, се свиква Годишен мелничарски отчетен събор.. на 01.. /четвъртък/ от 14ч.. в сградата на София мел ЕАД- гр.. Павлина Унуфриева 4.. КТМ УС "България".. 29-06-2011.. Съюзът на българските мелничари има правото да притежава и упражнява правата на КТМ Утвърден стандарт България , както и да предоставя същите.. До момента 6 фирми сключиха лицензионни договори и получиха правото да използват запазената марка/лого на Утвърдения стандарт, след като получиха одобрение от Българската агенция по безопасност на храните за производството на брашно по стандарт.. 5.. 12..

  Original link path: /index.php?ul=4&lang=BG
  Open archive

 • Title: Съюз на българските мелничари
  Descriptive info: полезни връзки.. Институции и организации.. Фирми за резервни части.. Силози.. Други.. полезни връзки - Институции и организации.. Президент на Република България.. Дирекция Приемна.. 1123 София, бул.. Дундуков №2.. тел.. централа 02/923 93 33.. press@president.. president.. Министерски съвет.. 1194 София.. бул.. Дондуков №1.. централа 02/94029 99; тел.. 02/940 27 70,.. факс 02/980 20 56.. gis@government.. Народно събрание на Република България.. 1169 София, пл.. Народно събрание  ...   храните.. 1606 София.. Христо Ботев №55.. централа 02/98511.. Пресцентър 02/98511 -224 /226.. press@mzgar.. mzh.. Министерство на здравеопазването.. 1000 София.. пл.. Света Неделя №5.. 02/930/11-10; факс 02/981 18 33.. press@mh.. mh.. Министерство на икономиката, енергетиката и туризма.. Славянска №8.. централа 02/94071; факс 02/987 21 90.. public@mi.. mi.. Министерство на финансиите.. Г.. С.. Раковски №102.. централа 02/98591, 02/9859 2024; факс 02/988 12 07.. z.. arsenova@mifin.. minfin..

  Original link path: /index.php?ul=7&lang=BG&cat=1
  Open archive

 • Title: Съюз на българските мелничари
  Descriptive info: контакти.. Адрес:.. 1000 София, ул.. "Ангел Кънчев" № 1.. Телефон:.. (+359 2) 936 79 25.. Факс:.. (+359 2) 865 06 77.. Председател:.. Савина Янкулова Влахова.. (+359 2) 866 91 38.. (+359 2) 865 06 77.. моб.. (+359) 888 584 354.. E-mail:.. Секретар:.. Нина Красимирова Иванова.. тел/факс:.. (+359 2) 936 79 25.. (+359) 889 502 836.. ,.. ivanova_sbm@abv.. Намерете ни на картата.. Длъжност:.. Фирма:.. Телефон:.. Запитване:..

  Original link path: /index.php?ul=8&lang=BG
  Open archive

 • Title: UNION OF BULGARIAN MILLER
  Descriptive info: home.. about us |.. members |.. documents |.. news |.. usefull links |.. contact us.. bg.. Stock information.. more.. News..

  Original link path: /index.php?ul=2&lang=EN
  Open archive

 • Title: Съюз на българските мелничари
  Descriptive info: Регистрация.. Регистрацията в сайта е безплатна.. За да се регистрирате, попълнете Формата за регистрация с данните за Вашата фирма, като посочите електронен адрес, телефон за връзка и потребителско име и ги изпратите.. На посочената от Вас електронната поща ще получите парола за достъп до информацията, публикувана във Вътрешната зона.. ФОРМА ЗА РЕГИСТРАЦИЯ.. Име на фирма:.. Лице за контакт:.. Потребителско име:.. Желая да получавам информация за новини от Съюза..

  Original link path: /index.php?ul=9&lang=BG
  Open archive

 • Title: Съюз на българските мелничари
  Descriptive info: Plovdiv Commodity Exchamge.. 03-04-2009.. The news are good of the flour market.. The prize retreat only a week topped 8 percent.. In flour type 500 the reduction of the quote sell is 8,33%, from 400 to 366.. 67 BGN/ t excluding VAT; in a 700 - type reduction reached 8.. 85 percent - from 384 to 350 BGN / t excluding VAT.. Without chenge quotations of flour remained type 1150 - 250 BGN / t excluding VAT.. This price adjustment of the flour goes in tight market of the wheat.. Still no more applications for feed wheat price of 180 BGN / t and the Group B at a price 200 BGN /t excluding VAT..  ...   is reflected in a shortage of credit capital and relajively strong credit policy respect toproducers of agricultural products.. FAO forecasts reduction of cereals in 2009.. 25-03-2009.. World Organization for Agriculture and Food to the United Nation (FAO) predicts that world production of cereals im 2009 will be significantly lower than the record level of 2008=.. Register of the mills in Bulgaria.. 04-02-2009.. We present the mills in this register,which are not included in the register of the Union of bulgarian millers.. Analysis of the wheat market.. 28-09-2008.. There is a tendency of decreasing the wheat's prizes.. There is a searching of the prizes 220-240 leva per ton for the concluded deals,at the and of the month..

  Original link path: /index.php?ul=4&page=1
  Open archive

 • Title: Съюз на българските мелничари
  Original link path: /index.php?ul=4&page=2
  (No additional info available in detailed archive for this subpage)

 • Archived pages: 35