www.archive-org-2014.com » ORG » V » VACCIPLUS

Choose link from "Titles, links and description words view":

Or switch to "Titles and links view".

  Archived pages: 34 . Archive date: 2014-01.

 • Title: Home | VacciPlus
  Descriptive info: .. Home.. Meer over VBRCOS.. Programma.. Download.. Foto s.. Een gift overmaken.. Contact.. "Hun gezondheid eerst".. Wie zijn wij?.. De Vereniging van de Belgische Rotaryclubs voor Ontwikkelingssamenwerking vzw werd door de Districten 1620, 1630 en 2170 van ROTARY INTERNATIONAL opgericht.. Wij zijn erkend als NGO PROGRAMMA en genieten van het stelsel van medefinanciering door de FOD Ontwikkelingssamenwerking.. Elk District is er in de Algemene Vergadering vertegenwoordigd door 12 Rotary leden.. De Gouverneur, de Inkomende Gouverneur en de Past-Gouverneur van elk District maken daar ambtshalve deel van uit.. Onze Raad van Bestuur bestaat uit 12 Rotariërs, 4 per District.. We zijn allen vrijwilligers.. Ons programma.. Ons programma 2011-2013 is  ...   Gele Koorts en natuurlijk Poliomyelitis, alsook neonatale Tetanus bij zwangere vrouwen.. De gezondheidszone N'SELE ontwikkelen via de renovatie en de rationalisatie van het Algemeen Referentie Ziekenhuis van KINKOLE.. Wij investeren 1.. 500.. 000 EUR in ons driejaarlijks programma in de Democratische Republiek Congo.. Gift.. Elke gift vanaf 40 EUR is fiscaal aftrekbaar.. Voordracht.. Een voordracht in uw Club? Dat kan.. Contacteer ons.. Challenge.. Dankzij uw vrijgevigheid hebben wij in 2012.. 103.. 078.. eur verzameld.. Hartelijk dank !.. Wij hebben uw steun nodig.. JAAR NA JAAR !.. Correspondent.. Word onze correspondent in uw Club.. een NGO van Rotary BeLux.. © Copyright 2008 - Design/Development:.. StepOne.. Rotary BeLux.. |.. Admin..

  Original link path: /
  Open archive

 • Title: Meer over VBRCOS | VacciPlus
  Descriptive info: Ontstaan.. Opdracht en Visie.. Onze NGO in cijfers.. Doelstellingen.. Organigram.. De Vereniging, in 1979 opgericht in de vorm van een v.. z.. w.. , is in het kader van de Belgische ontwikkelingssamenwerking erkend als een Niet Gouvernementele Organisatie (NGO).. In die hoedanigheid kan haar het beheer van projecten, uitgaande van Rotary-instanties in ontwikkelingslanden, voor zover zij aan een aantal specifieke voorwaarden voldoen, worden toevertrouwd.. Als coördinatie- en adviesorgaan kan zij - in het bijzonder - bij de Directie-Generaal voor Ontwikkelings-Samenwerking dossieraanvragen tot co-financiering  ...   de toestemming fiscale attesten af te leveren voor alle giften van 40 euro en meer die definitief en onherroepelijk gestort worden op rekeningnummer 001-0721100-78 ten voordele van de haar toevertrouwde projecten, al dan niet gecofinancierd door de Staat.. Zij kan eveneens vrijstelling van B.. T.. W.. bekomen voor leveringen in natura ten voordele van noodlijdende bevolkingen in ontwikkelingslanden en onderhandelen over vrijstelling van inkom- en/of invoerrechten.. Het is belangrijk te benadrukken dat de vereniging kiest voor duurzame activiteiten en niet.. voor eenmalige humanitaire acties..

  Original link path: /vbrcos
  Open archive

 • Title: Vacci & PLUS | VacciPlus
  Descriptive info: Realisaties.. Actoren.. Vacci PLUS.. Het programma heeft als doel de ondersteuning van de vaccinatiecampagnes, in vijf gezondheidszones van de provincie Kinshasa, ten gunste van de Congolese kinderen tegen mazelen, difterie, kinkhoest, tetanus, tuberculose, gele koorts en uiteraard ook polio.. Wij hadden de volgende.. prioritaire acties.. bepaald:.. Vorming en motivatie van het personeel van de Gezondheidsdienst.. Logistiek: koudeketen gevoed door zonne-energie, mobiliteit en transport,  ...   gemeenschappen voor microprojecten voor bijkomende inkomsten.. Epidemiologisch toezicht (voorrang aan mazelen en polio).. Onderhoud van infrastructuur en materiaal.. Sinds 2008 hebben wij een bijkomende doelstelling aan ons programma bijgevoegd: de renovatie en de rationalisatie van het Algemeen Referentie Ziekenhuis van KINKOLE in de gezondheidszone van N'SELE.. PEDIATRIE.. Vóór en na.. Deze doelstellingen liggen in de lijn van het Nationaal Gezondheidsbeleid van de DRC..

  Original link path: /vacci-plus
  Open archive

 • Title: Download | VacciPlus
  Descriptive info: Download hier de voorstelling van de Vereniging van Belgische Rotaryclubs voor Ontwikkelingssamenwerking en haar programma's.. VBRCOS VOORSTELLING 2013-2014.. pptx..

  Original link path: /download
  Open archive

 • Title: Foto's | VacciPlus
  Descriptive info: Koele kamer.. Steun NIBO.. Landbouw.. Mobiliteit.. Vaccinatie.. Renovatie.. Gezondheidscentrum.. Frigo.. Vervoer..

  Original link path: /fotos
  Open archive

 • Title: Een gift overmaken | VacciPlus
  Descriptive info: Hoe kunt u ons helpen?.. Als Club:.. Steun onze actie met een gift in het kader van jullie Internationale Actie.. Als particulier:.. Elke gift is welkom.. Vanaf een gift van.. 40 EUR.. , ontvangt u een fiscaal attest.. Een maandelijkse domiciliatie van 10 EUR maakt het voor u gemakkelijk en op jaarlijkse.. basis zal uw gift van 120 EUR vermenigvuldigd worden met 5 door de.. Ontwikkelingssamenwerking en wordt 600 EUR ten gunste van de Congolese bevolking.. Denk aan ons ter gelegenheid van een familie evenement en geef ons aan als begunstigde.. ter gelegenheid van een huwelijksfeest, een jubileum, begrafenis, enz.. Als bedrijf:.. Wordt  ...   van de Belgische Rotaryclubs voor Ontwikkelingssamenwerking onderschrijft de Ethische Code van de VEF.. U beschikt over een recht op informatie.. Dit houdt in dat schenkers, medewerkers en personeelsleden automatisch op de hoogte gebracht worden van wat met de verworven fondsen gedaan werd en dat meer details op eenvoudig verzoek toegankelijk zijn:.. vacciplus@rotary.. belux.. org.. Meer informatie over ons, ook op.. www.. ngo-openboek.. be.. GELDBESTEDING IN 2012 (Subsidies en giften).. Ondersteuning van de vaccinatiesactiviteiten:.. 71.. 900 EUR.. Versterking know-how van de lokale structuren: 72.. AZ KINKOLE: pediatrie 2, radiologie, water, uitrusting, premies: 229.. 400 EUR.. Lancering van 5 gemeenschappelijke associaties: opleidingen, startkapitaal, aankopen: 37..

  Original link path: /gift-overmaken
  Open archive

 • Title: Contact | VacciPlus
  Descriptive info: Maatschappelijke zetel.. Vereniging der Belgische Rotaryclubs voor Ontwikkelingssamenwerking.. Wereldtentoonstellingslaan 68.. 1083 Brussel.. België.. Telefoon: +32 (0)2 4210333.. Rekeningnummer:.. 001-0721100-78.. BE69 0010 7211 0078.. Bic:.. BGEBABEBB.. Ondernemingsnummer: BE 0419.. 189.. 557.. Verantwoordelijken.. Voorzitter:.. Pierre SCHOONHEYDT, Rc Brussel-Bruxelles Atomium.. Erevoorzitter:.. André MINGUET, Rc Hannut-Waremme.. Ondervoorzitter:.. Pierre LINARD de GUERTECHIN,  ...   Christian BOMBOIS, Rc Bruxelles Erasme.. Vertegenwoordiger in de DRC:.. Michel DEMAEGHT, Rc Kinshasa.. Fundraising:.. Philippe van OOSTERZEE, Rc Hannut-Waremme.. Secretaris:.. Gilbert DENYS, Rc Gent Prinsenhof.. Programmabeheerster.. Alexia GERMEAU.. Bericht.. Met behulp van onderstaand contactformulier kan u ons een bericht nalaten.. Uw naam:.. *.. Uw e-mailadres:.. Onderwerp:.. Bericht:..

  Original link path: /contact
  Open archive

 • Title: Accueil | VacciPlus
  Descriptive info: Accueil.. A propos de l ARCBCD.. Programme.. Téléchargement.. Photos.. Faire un don.. "Leur santé d’abord".. Qui sommes-nous ?.. L Association des Rotary Clubs Belges pour la Coopération au Développement ASBL a été créée par les Districts 1620, 1630 et 2170 du ROTARY INTERNATIONAL.. Nous sommes agréés en tant qu'ONG PROGRAMME et bénéficions du régime de cofinancement de la Coopération fédérale belge.. Chaque District est représenté par 12 rotariens membres de l assemblée générale, dont font partie le Gouverneur, le Gouverneur élu et le Past-Gouverneur.. Notre Conseil d Administration comprend 12 rotariens, 4 par District.. Nous sommes tous bénévoles.. Notre Programme.. Notre programme 2011-2013 reflète, à la fois, la continuité et l élargissement par  ...   fièvre jaune et, bien sûr, la poliomyélite, ainsi que le tétanos néonatal de la femme enceinte.. Améliorer l'accès à la santé dans la zone de N'SELE au travers de la réhabilitation et de la rationalisation de l'Hôpital Général de Référence de KINKOLE.. Nous engageons 1.. 000 EUR dans notre programme triennal en République Démocratique du Congo.. Grâce à votre générosité, nous avons pu récolter.. eur en 2012.. Merci beaucoup !.. Nous avons besoin de vous.. CHAQUE ANNEE !.. Correspondant.. Deviens notre correspondant dans ton Club.. Contactez-nous.. Don.. Tout don à partir de 40 EUR est fiscalement déductible.. Conférence.. Une conférence dans ton Club ? C est bien sûr possible.. une ONG de Rotary BeLux..

  Original link path: /fr
  Open archive

 • Title: Gebruikersaccount | VacciPlus
  Descriptive info: Gebruikersnaam of e-mailadres:.. You may login with either your assigned username or your e-mail address.. Wachtwoord:.. The password field is case sensitive..

  Original link path: /user
  Open archive

 • Title: Ontstaan | VacciPlus
  Descriptive info: Sedert 1981 wordt onze VZW door het Directoraat-Generaal van de Ontwikkelingssamenwerking erkend.. Als NGO PROGRAMMA, genieten wij van het cofinancieringsbeleid van de samenwerkingsacties in de ontwikkelingslanden.. Deze erkenning is verlengd voor perioden van 5 jaar.. Onze VZW mag activiteiten organiseren met fondswerving als doel.. Giften vanaf 40 euro geven recht op een fiscaal attest.. Dankzij onze erkenning als NGO-Programma, vermenigvuldigt de Federale Overheid deze gift met 5.. Welke weg hebben wij afgelegd ?.. Onze vereniging heeft de eradicatie campagne voor Polio, gevoerd door ROTARY INTERNATIONAL in Rwanda en in de Democratische Republiek Congo, gesteund gedurende 2 periodes: 1991-1993 en 1997-2004.. Wij hebben daarbij 6.. 619.. 000 EUR aangewend waarvan 2.. 429.. 000 EUR  ...   meer werden geregistreerd.. Op basis van dit succes, heeft Rotary beslist prioriteit te geven aan de landen getroffen door een Polio epidemie en de inentingsdagen in de Democratische Republiek Congo financieel niet meer te steunen.. Alle waarde factoren zetten er ons toe aan, onze steun aan de vaccinatie tegen de 7 kinderziektes (waaronder Polio) in 5 gezondheidszones in de Provincie Kinshasa verder te zetten en ook het Nationaal Instituut voor Biomedisch Onderzoek van Kinshasa te blijven steunen.. De beslissing om een 5-jarig programma 2005-2009 te voeren, werd genomen door de Algemene Vergadering van 2004 die zich ertoe verbond de financiering hiervoor te verzekeren.. In 2007 werd het programma 2005-2009 omgevormd naar het programma 2008-2010..

  Original link path: /ontstaan
  Open archive

 • Title: Opdracht en Visie | VacciPlus
  Descriptive info: Onze visie.. Wij bouwen aan een wereld zonder armoede, waarin continu gestreefd wordt naar de persoonlijke ontwikkeling en het sociaal-economisch welzijn van alle bevolkingsgroepen, in het bijzonder voor kinderen en moeders.. Onze missie.. Wij begeleiden inspanningen en processen voor duurzame ontwikkeling van kwetsbare bevolkingsgroepen en wie zich voor hen inzet, zonder onderscheid naar geslacht, ras, godsdienst of opinie, via een verbetering van de gezondheidszorg..

  Original link path: /opdracht-visie
  Open archive

 • Archived pages: 34