www.archive-org-2014.com » ORG » Y » YCOC-12

Choose link from "Titles, links and description words view":

Or switch to "Titles and links view".

  Archived pages: 3 . Archive date: 2014-08.

 • Title: index
  Descriptive info: .. This web page requires Javascript!.. Cette page web nécessite le Javascript!.. Diese Webseite benötigt Javascript!.. [.. ] [.. Web Creator.. LMSOFT.. ]..

  Original link path: /
  Open archive

 • Title: index
  Descriptive info: Your Child, Our Concern.. /pagfrancaispag.. html.. ].. (Français).. /indexpag.. (Nederlands).. YCOC-12 in t kort Wat is YCOC-12 YCOC is een centrum voor consulting, management , expertise en pedagogisch advies.. Voor kind, ouder en school met een bijzondere zorgvraag.. Bereikbaarheid in de regio Het YCOC-12 team is sterk verankerd in zijn eigen regio Antwerpen en werkt intensief samen met regionale vestigingen.. Dit netwerk is volop in ontwikkeling en uitbreiding.. Hierdoor kunnen we een inspirerende samenwerking tot stand brengen tussen zorgvragers, zorgverstrekkers en consulenten.. Onze coach werkt nauw samen met de reguliere hulpverleners van de zorgvrager.. Hij of zij deelt zijn kennis en expertise.. Ook de "oude" verzorgers van de cliënt worden in het team betrokken.. Wat maakt ons vernieuwend? Onze vernieuwende focus is de expertisefunctie.. Kinderen met een bijzondere zorgvraag zijn duidelijk gebaat bij kennisbundeling en kennisontwikkeling.. YCOC -12 is een onafhankelijke netwerkorganisatie die alle partijen met elkaar verbindt.. Vanuit onze positie kunnen we kennislacunes opsporen binnen de reguliere zorg, maar ook onderwijs, onderzoek en differentiële diagnose stimuleren, en nieuw verkregen kennis uitdragen.. Wij zijn in volle ontwikkeling YCOC-12 is een nieuw ontwikkelingproject van de vzw Kind Inclusie Plan en focust zich in hoofdzaak op normaal tot hoger begaafde kinderen met een geïsoleerde ontwikkelingsbedreiging en /of leerprobleem.. In het verleden boden wij voornamelijk hulp aan in de mindervalidensector.. Op vraag van vele cliënten zijn wij onze dienstenverlening gaan uitbreiden tot YCOC -12.. Wat is YCOC-12.. Historiek Your Child Our Concern is een consulenten-en therapeutisch team met 20 jaar ervaring onder leiding van Ann Caroline Roymans.. Dit team is gegroeid uit een multidisciplinaire praktijk die zich sinds 20 jaar heeft gespecialiseerd in baby's, peuters, kleuters, jonge kinderen en jongvolwassenen en hun ontwikkelingsproblemen, leerproblemen en / of pedagogische vragen.. Aanleiding van het advies- en managementcentrum was de overheersende vraag voor personal coaching van ouders, kind en leerkracht.. Meestal - indien dit proces al correct loopt- hebben de ouders een professioneel therapeutisch - diagnostisch verslag.. En wat er daarmee moet gebeuren, wat de toekomst te bieden heeft of hoe met deze probleemstelling om te gaan is meestal koffiedik kijken.. Een zeer kwetsbare groep bleek normaal tot goed begaafde kinderen met een ontwikkelingsbedreiging te zijn.. Eén van de meest verkeerd begrepen groepen kinderen en ouders.. Met alle mogelijke psychische, emotionele, sociale, academische en medische consequenties!!! In januari 2006 werd beslist om YCOC-12 in leven te roepen.. Onmiddellijk werd een sensibiliseringscampagne gestart.. Onze kunstexpositie en -veiling bij Stefan Campo werd geboren.. September 2006 werden er schilderijen gemaakt door onze kinderen en de kinderen van het Vennebos te Schilde.. Dit onder toeziend oog van de schooldirecteur Rudi Mennens.. Deze werden door Stefan Campo zelf geveild voor de kinderen die onze hulp nodig hebben.. Medialand was present.. Minister Inge Vervotte en schepen van Cultuur Philip Heylen openden de veiling en spraken ons een hartverwarmend woord toe.. Ook Axel Daeseleire, Danny Wuyts, Gaston Berghmans, Robbe De Hert en nog vele anderen waren van de partij.. De trend was gezet.. Speelgoedfabrikant Clics was tevens opnieuw één van onze hoofdsponsors.. Sinds september 2006 zijn we operationeel voor de kinderen en hun noodvraag.. Door onze werkwijze en precisie hebben we al een groot vertrouwen opgebouwd bij het huidige bestand van cliënten.. Op deze fundamenten willen wij dan ook verder bouwen.. De keuze van de naam Your Child Our Concern-12 was dan ook niet toevallig.. Naast consultaties (letterlijk betekent dit immers "raadpleging") richt YCOC zich ook op kennisontwikkeling en doorgeven van deze expertise.. Beide taken gaan hand in hand.. Het zijn immers de vragen uit de zorgpraktijk die de aanzet moeten geven tot de ontwikkeling van nieuwe kennis en de bevordering van netwerkvorming op pedagogisch, medische en paramedisch vlak.. Dus het doorgeven van de nieuw ontwikkelde kennis over een kind aan de zorgverleners in het veld is het hoofddoel.. Dit leidt rechtsstreeks naar onafhankelijkheid en autonomie van het kind met ontwikkelingsproblemen en zijn ouders.. YCOC kan ingeschakeld worden voor: " lichamelijke en /of verstandelijke beperkingen bij kinderen " aangeboren en niet-aangeboren hersenletsels bij kinderen " autistiforme stoornissen bij kinderen " genetische problemen bij kinderen " leerproblemen en schoolse complicaties op academsich, sociaal en /of emotioneel vlak bij kinderen zoals dyslexie, ADHD, ASS (autisme), dysfasie, dyspraxie, dyscalculie, faalangst, stressmanagementproblemen,.. Op dit moment zijn wij op zoek naar financiële ondersteuning op overheidsvlak.. Zolang subsidies uitblijven, trachten wij werkingskosten te drukken, doen we zelf aan fondsenwerving en spreken serviceclubs aan.. Tevens worden kosten drastisch gedrukt door vrijwilligerswerk en donaties in natura.. Kerntaken De kerntaken van YCOC-12 in een notendop: * het mobiliseren van kennis en vaardigheden op basis van de hulpvraag over de ontwikkelingsbedreiging; * het (tijdelijk) coördineren van het hulpverleningsproces, uniformiteit bewaken tussen de verschillende zorgverstrekkers; * het ondersteunen van de uitvoering van de adviezen of management  ...   namelijk min.. één ouder, min.. één leerkracht en min.. één hulpverlener).. * De doelgroep bestrijkt 20% van de Belgische bevolking! Op 10 miljoen Belgen betekent dit dat 2 miljoen Belgen leerproblemen hebben en gebaat zouden zijn met deze hulpverlening.. * Indien kind en ouder geen gerichte hulp en advies krijgen, komt het kind in een "watervaleffect".. Het zakt af naar foutieve studierichtingen en/of lijdt aan sociale/emotionele problemen.. Tevens zijn psychosomatische klachten een bedreiging.. Mede hierdoor wordt ons zorgsysteem overbelasting en ontstaan er bijkomende wachtlijsten.. Ons preventief en anticiperend beleid stopt dit negatieve proces definitief.. Momenteel is de enige oplossing privé-onderwijs.. Dit kost de ouders 197 678 euro per schoolcarrière, enkel aan inschrijvingsgelden.. Daarnaast moet het kind immers nog voor de middenjury komen, aangezien het via privé-onderwijs nog steeds geen diploma heeft.. * In 2006 hielpen wij gezinnen 4200 keer via telenetcoaching van hun leerbedreigde kind, waarvan 1050 telefonische interventies en 3150 via mail.. We deden 148 schoolbezoeken.. 180 nieuwe intakes en 360 pedagogische consulting gesprekken.. YCOC: Feiten & cijfers.. Werkwijze: * op punt stellen en verfijnen van gegevens met betrekking tot de topografie van het kind met zijn specifieke hulpvraag en de contextueel geassocieerd problemen; * opstellen van advieslijn en managementbeleid van de al dan niet oplosbare problematiek; * met een minimaliseren van doorwijsgedrag (shopping en onnodige kosten binnen de medische, pedagogische sector voorkomen) en maximaliseren van rendement van de actuele hulpverlening; * bijdragen tot een coherent, democratisch en efficiënt lokaal (nationaal) pedagogisch sociaal beleid voor kinderen met een leerbedreiging en mogelijke sociale exclusie tot gevolg, door een optimale inzet van de beschikbare middelen (vb recht op verhoogd kindergeld, GON, CLB,.. ) te stimuleren.. * Het specifieke aandachtspunt is de toegankelijkheid en bereikbaarheid van deze sociaal - pedagogische, individueel gerichte dienst - en hulpverleningsorganisatie, nml YCOC-12.. Ons actieplan focust zich vnl op : * een nationale werking met het hoofdbureel in St Cordulastraat 1 te 2900 Schoten (Antwerpen); * streven naar naambekendheid bij de burger door het organiseren van workshops en (sponsor)evenementen met de ondersteuning van media en het uitbrengen van publicaties; * opstarten van managementbeleid van zoveel mogelijk cliënten met een duidelijke hulpvraag in de tweedelijnshulpverlening, waarbij het optimaliseren van levenskwaliteiten van de betrokken kinderen het hoofddoel blijft.. Aanmelding en werkniveaus: * Eerste telefonische contacten en informatie-uitwisseling * Intake en oriënterende gesprekken * Differentiële diagnose - dynamic assessment (onderzoek naar leerpotentiëlen) * Zoeken en aanleren van de meeste adequate hulpmiddelen (vb pc) * Sensibiliseren van scholen, gesprek directie, workshop leerkrachten (inzichten geven in het leerprobleem en gebruik van compensatoire maatregelen als software in de klas, volgens STICORDI - maatregel) * Trajectbegeleiding en peertraining (medestudent als partner) * Follow up * Opstellen van draaiboek en interpretatie van neurolinguistisch rapport * Neurocognitief adviesplan.. YCOC: Werkwijze.. Waarom is YCOC-12 noodzakelijk binnen de reeds bestaande organisaties? Wat maakt ons uniek? * Het efficiënt toepassen van de STICORDI maatregel (parlementair goedgekeurd) en de SALAMANCA conventie (internationaal goedgekeurd), waarbij de rechten van deze kinderen worden verdedigd, laat nog zeer dikwijls te wensen over.. De cliënten zijn zelf niet op de hoogte van hun rechten!!! YCOC helpt de cliënt in het verwerven van kennis over zijn/haar rechten en plichten.. * De complexiteit van de huidige maatschappij dringt de noodvraag op.. Zeker nu er meer en meer kinderen met bijzondere noden naar het gewone onderwijs zullen gaan en de expertise op dat vlak zeer sterk achterblijft.. Leerkrachten staan machteloos en hebben nood aan ondersteuning.. De statistiek over de prominente aanwezigheid van leerproblemen (20%!!) spreekt boekdelen.. YCOC helpt de school en zijn team om gerichter aan de noodvraag van hun leerling te kunnen beantwoorden.. Dit kan gebeuren door betere inzichten te geven in de leerproblematiek, door het inschakelen van extra personeel, door het aanbieden van aangepaste materialen.. * De toegankelijkheid tot hulpverlening is niet voor alle kinderen gelijk! Er is een duidelijke ongelijkheid tussen kinderen op het vlak van correcte ondersteuningsmogelijkheden en toekomstopties.. Er is een duidelijk hiaat tussen de toegang tot en de uitoefening van de basisrechten van leerbedreigde kinderen binnen het gewone onderwijs.. De cijfers binnen privé-onderwijs zijn hier een zeer duidelijk voorbeeld van.. Met andere woorden optimaal onderwijs is NIET gratis.. YCOC werkt drempelverlagend voor het kind en zijn hulpverleners door te focussen op de juiste aanpassingen, interventies.. * Vooral het optimaliseren van reeds bestaande hulpverlening, al dan niet via overheidswegen (zoals het aanvragen van verhoogd kindergeld, tussenkomsten van de mutualiteiten, aanvragen van Persoonlijk Assistentie Budget,.. ), zijn onze eerste taak.. Indien deze niet toereikend zijn, schakelen wij verder onze eigen middelen in.. YCOC: Uniek & noodzakelijk.. A.. I.. P.. : Adoptie Inclusie Plan.. YCOC: Sponsormodules.. mailto:ann-caroline.. roymans@telenet.. be.. Adres: YCOC-12 St.. Cordulastraat 1 2900 Schoten Tel / Fax: 03/685.. 05.. 52 E-mail: ann-caroline.. be.. YCOC contacteren..

  Original link path: /pages/indexpag.html
  Open archive

 • Title: PagFrançais
  Descriptive info: Under Construction!..

  Original link path: /pages/pagfrancaispag.html
  Open archive
 •     


  Archived pages: 3