www.archive-org-2014.com » ORG » Z » ZAVODO

Choose link from "Titles, links and description words view":

Or switch to "Titles and links view".

  Archived pages: 378 . Archive date: 2014-05.

 • Title: Zavod O, zavod škofjeloške mladine
  Descriptive info: .. Slo.. Gbr.. Bul.. Esp.. Fra.. Geo.. Ger.. Gre.. Ita.. Lat.. Ltu.. Ned.. Pol.. Rus.. Tur.. Ukr.. Domov.. Novice.. O nas.. Zgodovina.. Kolegij.. Svet.. Pričevanja.. Temeljni dokumenti.. Storitve.. Mediji.. Medijske objave.. Plakati.. Letaki.. Logotipi.. Foto.. Video.. Kontakti.. Main Menu.. - Zgodovina.. - Kolegij.. - Svet.. - Pričevanja.. - Temeljni dokumenti.. - Medijske objave.. - Plakati.. - Letaki.. - Logotipi.. Zavod O, zavod škofjeloške mladine.. MKC Pri rdeči ostrigi.. MMC Pulsar.. Atelje CLOBB.. Zavod O International.. Grozd.. Dogodki.. Arhiv.. Danes ni dogodkov.. 26.. jan.. Zavod O.. Zamenjali smo direktorja.. Š.. T.. 15.. okt.. Razpis za zasedbo prostega delovnega mesta (1) direktorja (m/ž) Zavoda O, zavoda škofjeloške mladine.. Datum objave: 15.. 10.. 2013 Datum poteka: 29.. 2013 Kraj opravljanja dejavnosti: Škofja Loka.. Zavod O, zavod škofjeloške mladine je namenjen organiziranju in izvajanju mladinskih.. 09.. EVS se zaključuje in se nadaljuje.. Silvia Prieto, prostovoljka evropske prostovoljne službe, ki je z nami soustvarjala skoraj eno leto, je zaključila svoje prostovoljstvo, se vrnila domov v Španijo, za seboj pa.. 13.. sep.. ,.. Oasis of Youth je pri koncu.. Z začetkom sezone se počasi končuje tudi ostrigina obnovitvena akcija.. V poletnih mesecih smo s pomočjo EVS prostovoljcev pod vodstvom Jaka Furlana dali ostriginemu vrtu nov videz.. Sekcije.. Mladinski kulturni center, ki ustvarjalcem, mladim obiskovalcem pa tudi širši javnosti nudi in koordinira raznovrsten program.. Prostor je razdeljen na: večnamensko dvorano, ki je primerna za koncerte, večje zabave, tematske večere, gledališke predstave, filmske večere, predavanja, okrogle mize.. Prostor z mizami, internetnim kotičkom in barom, namenjen sproščenemu druženju obiskovalcev.. Zunanji vrt za letne prireditve in  ...   x 12 m veliki hali, ki nudi okoli 100 m.. 2.. prostora.. Atelje Clobb omogoča izvedbo širokega spektra umetniških dejavnosti; od izpeljave delavnic in tečajev do možnosti nemotenega individualnega ustvarjanja, kot so grafika, fotografija, slikarstvo, keramika, umetniška knjižnica in pedagoško delo (organizirane tedenske ustvarjalne delavnice za otroke).. ateljeclobb.. Zaradi želje po širjenju mednarodnega sodelovanja naše organizacije smo ustanovili sekcijo Zavoda O, imenovano Zavod O International, katere naloga je promocija in izvajanje mednarodnih projektov, primarno znotraj možnosti, ki jih ponuja program Mladi v akciji oziroma Erasmus for all, pa tudi drugod, in združuje ter podpira mlade, ki si želijo aktivnosti na mednarodnem področju.. http://international.. zavodo.. Gorenjska regionalna organizacija zavodov, društev in ustanov je bil vzpostavljen s pomočjo Ministrstva za javno upravo z namenom, da se s pomočjo različnih podpornih mehanizmov povežejo v NVO ter se jim zagotovi boljše pogoje za delo in razvoj.. Prek vzpostavitve regijskega središča za NVO se spodbuja razvoj, prepoznavnost in dvig kadrovskih, vsebinskih potencialov NVO v statistični regiji Gorenjska, ki zajema 18 občin.. S soočenjem pogledov različnih NVO, ki marsikdaj delujejo nepovezano, želimo v prostor vnesti novo energijo povezovanja, informiranja, znanja in na ta način prispevati k dvigu razvojnega potenciala NVO v regiji ter prispevati tudi k oblikovanju zaposlitvenih priložnosti v NVO.. grozd.. eu.. Events Calendar.. Maj 2014.. Pon.. Tor.. Sre.. Čet.. Pet.. Sob.. 1.. 3.. 4.. 5.. 6.. 7.. 8.. 9.. 10.. 11.. 12.. 14.. 16.. 17.. 18.. 19.. 20.. 21.. 22.. 23.. 24.. 25.. 27.. 28.. 29.. 30.. 31.. sponsors.. © Zavod O, Zavod škofjeloške mladine.. Na svetlo dala.. Viktoria Shnurova..

  Original link path: /
  Open archive

 • Title: Zavod O, zavod škofjeloške mladine » About us
  Descriptive info: Photo.. Zavod O, Zavod škofjeloške mladine was found by the Škofja Loka Students Club in 1999 when all the activities in the club became too numerous to manage in a strictly volunteer organisation and needed a more professional approach.. Zavod O is a non-profit non-governmental and voluntary youth organization.. The aim of all the activities is to raise the quality of life of Škofja Loka youth and also the quality of the local cultural and artistic program, IT and informal education.. The purpose of the activities is to create an environment for gaining practical experience, informal education.. They encourage learning, volunteering and working mobility, and stimulate lifelong learning and intergenerational cooperation through various projects.. Video presentation.. Ppt presentation.. Our sections.. Youth cultural centre At Red Oysters’.. Youth cultural centre At Red Oysters’ offers a diverse program to young artists, performers and visitors five days a week.. Concert hall is offering a place to perform music, host themed evenings, parties, theater performances, lectures and discussion.. There is also a bigger concert venue in the clubs garden and the basement which serves as a band or DJ practice place.. There are more than 150 events per year hosted in our club, all organized by the local youth, representing their various interests and talents.. http://ostriga.. Multimedia centre Pulsar.. Multimedia centre Pulsar is an info-point, daily used as administrative and youth informational service in Škofja Loka.. We provide free internet access, computer classes, free in-calling internet access point, equipment for video and audio recording, help with designing of the web-pages, flyers, posters, on MMC Server we host Internet pages of other non-profit organizations.. Multipurpose classroom it is used for organizational and other meetings and all the forms of non-formal education.. Art studio CLOBB.. Art studio CLOBB (Computer land overtaken by body) is a youth centre of graphic arts where different generations develop their creative potentials.. It is located in the old city centre and enables a variety of artistic activities – from workshops and classes to individual creating in photography, painting, ceramics and graphic design.. Zavod O International was established because of our goal to expand our international activities.. We are offering promotion and support to young people who want to be more active outside our borders mainly through Youth in Action and Erasmus for All programs.. NGO centre for Gorenjska region.. NGO centre for Gorenjska region is a project developed to empower and support other NGOs in the region.. We offer different activities for NGO representatives in a form of counselling and organising lectures and workshops.. We also put a lot of effort in NGO networking and civil dialogue.. Translated by Mojca Selak.. Testimonials.. During my work experience at Zavod O is gained a lot of professional knowledge on professional and social level.. It s an experience who will stay always in my mind.. Wilson Verstreken.. ,.. volunteer of EVS project Zavod O – United in Diversity, 2010-2011.. Zavod O is a very good organization.. I ve been as a volunteer in this organization for two  ...   long term EVS volunteer in organization ,,UrbanProd’’ (France, Marseille) to realize my personal project here, in Slovenia.. I made this decision after doing a short term EVS in Škofja loka last year and spending my holidays here.. I had unforgettable emotions which were caused by this place.. Škofja loka, organization Zavod O, club ,,Pri rdeči ostrigi’’, all these places and people here are like human charger for me.. Each time after visiting this place I have new emotions, experiences and I’m totally charged for new actions.. As I said, I call this place a human charger, and for that I have a real reason.. This is the place where people want to come back and the good thing is that Zavod O will allways welcome you with smile and kindness.. Jānis Jurčenko.. In my opinion organization Zavod O excellently copes with one of its main goals – raising the quality of life of Škofja Loka youth.. Concerts and theme nights, various art and computer workshops, seminars and much more – all this makes lives of Škofja Loka inhabitants colorful and diverse.. The big plus of Zavod O is its work with EVS volunteers, which allows organization to share experiences with young people from different countries and get their valuable international impact on both the organization and the local community generally.. Zavod O is the organization full with different interesting and genious people, who has right ambition and strength to change not only local environment.. People in the organization and out there in Slovenia generally, are amazing, impressive and shocking with their hospitality, rich culture, positivity, kind personality… I would recommend Zavod O and its sections as the one of the best place you can discover yourself in better ways.. Tamar Kochiashvili.. I ve helped as a volunteer in almost all sections of Zavod O and I am impressed how easy the brands cooperate with each other.. The leaders in the organization know how to motivate and inspire.. Employees come with a desire to work and make something out of nothing, the bosses are geniuses in their field of activity and wonderful people from whom you can learn and charge.. Anastasiya Chervenyakova.. volunteer of EVS project Zavod O – Active Youth at DC Ω , 2013.. I cooperate with Zavod O for last seven years.. I found my way into the organisation first as a volunteer at MKC Pri rdeči ostrigi, then i countinued my career as operator at Multimedia center Pulsar, where i became the coordinator of the section.. Because of the good company the work was always a pleasure for me and it gave me a posibility to learn and to advance.. The most satisfying think for me is possibility to work in team, where we can arrange our work almost autonomous, and where we can be free with our creativity.. I don t regret any experience in Zavod O.. Marko Pirc.. coordinator at MMC Pulsar, 2013.. Contacts.. Mestni trg 20.. 4220 Škofja Loka.. Slovenija.. + 386 40 477 640.. [email protected]..

  Original link path: /lang/grb/
  Open archive

 • Title: Zavod O, zavod škofjeloške mladine » За нас
  Descriptive info: Zavod O, (Шкофиа-лошка младежка организация) е създадена от студентите от Студентския клуб при Шкофия Лока през 1999 г.. , когато дейностите в клуба са станали прекалено много, за да се поемат само от доброволческата организация и се е усетила нуждата от по-професионален подход.. Zavod O е организация с нестопанска цел, неправителствена и доброволна младежка организация.. Целта на дейностите изпълнявани от нея е да се повиши качеството на живот на младежта от Шкофия Лока, а също и качеството на местнато културно-артистична програма, информационните технологии и неформалното обучение.. Целта на организацията е да се създаде среда за натрупване на практически опит чрез неформално обучение.. Също така се насърчават обучението и доброволческата дейност и се стимулира ученето през целия живот чрез различни проекти.. Видео презентация.. Ppt презентация.. Нашите секции.. Младежки културен център «Pri rdeći ostrigi».. Младежки културен център «Pri rdeći ostrigi» предлага разнообразна програма за млади творци, изпълнители и гости пет дни седмично.. Концертна зала е място за музикални ивенти, домакин на тематични вечери, партита, театрални представления, лекции и дискусии.. Има и по-големи зали в клуба - в градината и мазето, което служи като място за репетиции на местни групи и DJ.. Провеждат се повече от 150 събития годишно в нашия клуб, всички организирани от местната младеж, представляващи различните им интереси и таланти.. Мултимедиен център Pulsar.. Мултимедиен център Pulsar е инфопойнт, ежедневно използван за административно  ...   O International е основана с цел да разшири своите международни дейности.. Предлагаме насърчаване и подкрепа на младите хора, които искат да бъдат по-активни извън границите ни, най-вече чрез «Младежта в действие» и «Еразъм за всички програми».. Центърът на неправителствената организация за Горенския регион.. Центърът на неправителствената организация за Горенския регион е проект, разработен да даде възможности и подкрепа на други неправителствени организации в региона.. Ние предлагаме различни дейности за представители на НПО под формата на консултации и организиране на лекции и упражнения.. Също така ние сме положили доста усилия в създаването на мрежа на НПО и граждански диалог.. Превод Анастасия Червенякова.. Отзиви.. Завод О, това е една прекрасна организация с невероятни хора Създадох приятелства които се надявам да са за цял живот! Преживях невероятни моменти, за мен това е вълшебно място!!!.. Тодор Иванов.. доброволец от група EVS проект Zavod O – Oasis of Youth, лято 2013.. Като доброволка съм помагала в почти всички секции на Завод О и съм впечатлена от лекотата, с която отделните подразделения работят заедно.. Началниците знаят как да мотивират и вдъхновяват.. Работниците идват с желание на работа и правят от нищо нещо, а шефовете са гении в областта си и прекрасни хора, от които можеш да научиш много и да се заредиш положително.. Анастасия Червенякова.. доброволец на EVS проект Zavod O – Active Youth при DC Ω, 2013.. Контакти..

  Original link path: /lang/bul/
  Open archive
 •  

 • Title: Zavod O, zavod škofjeloške mladine » Sobre nosotros
  Descriptive info: Zavod O, el Instituto de la Juventud de Škofja Loka, fue fundado por el Club de Estudiantes de Škofja Loka en 1999, cuando las actividades de dicho club pasaron a ser muy numerosas como para ser gestionadas desde una organización estrictamente voluntaria y además se hacía necesario un enfoque más profesional.. Zavod O es una organización de jóvenes voluntarios no gubernamental y sin ánimo de lucro.. El propósito de todas sus actividades es mejorar la calidad de vida de la juventud en Škofja Loka, así como la cultura local, el programa artístico, las tecnologías de la información y la educación no formal.. La organización también se esfuerza por crear un entorno en el que mejorar la experiencia práctica y la educación no formal, fomentando el aprendizaje, el voluntariado y la mobilidad profesional y estimulando a su vez el aprendizaje para toda la vida y la cooperación intergeneracional a través de varios proyectos.. Video presentación.. Ppt presentación.. Nuestras secciones.. Centro cultural de la juventud "Pri rdeči ostrigi".. Centro cultural de la juventud "Pri rdeči ostrigi": ofrece, durante cinco días de la semana, un programa diverso para jóvenes artistas, performers y para el público en general.. La sala de conciertos es utilizada, además de para ofrecer conciertos de música, para alojar noches temáticas, fiestas, performances de teatro, lecturas y charlas.. El centro también dispone de un espacio de conciertos más grande, situado en el jardín del club, y de un sótano, que sirve como lugar de ensayo para Djs y grupos de música..  ...   de arte "Atelje CLOBB".. Estudio de arte "Atelje CLOBB": es un centro de artes gráficas y visuales donde diferentes generaciones desarrollan sus potenciales creativos.. Está localizado en el casco antiguo de la ciudad y en él se llevan a cabo actividades artísticas varias, desde talleres y cursos educativos hasta la creación individual en fotografía, pintura, cerámica y diseño grafico.. Sector internacional de Zavod O "Zavod O International".. Sector internacional de Zavod O "Zavod O International": creado debido a nuestro deseo de expandir nuestras actividades internacionalmente.. Ofrecemos promoción y apoyo a los jóvenes que quieren ser más activos en el extranjero, principalmente a través del programa Youth in Action y Erasmus for All Programs.. Centro ONG de la región de Gorenjska.. Centro ONG de la región de Gorenjska: es un proyecto desarrollado para autorizar y apoyar otras ONGs de la región.. Ofrecemos diferentes actividades para los representantes de las ONGs en forma de asesoramiento y organización de conferencias y talleres.. También estamos dedicando un gran esfuerzo en la creación de redes y diálogo civil.. Traducido por Silvia Prieto.. Comentarios.. Zavod O es uno de los pilares de cultura, arte y educación en Škofja Loka.. Los tres centros que componen la organización se encargan de implementar nuevas propuestas que enriquecen la vida cultural y social del pueblo.. Zavod O está llena de personas con nuevas ideas, además de traer voluntarios de diferentes países, hecho que permite introducir nuevas culturas en Eslovenia.. voluntaria del proyecto de SVE Zavod O – Europe Unites, 2012-2013.. Contactos.. Slovenija..

  Original link path: /lang/esp/
  Open archive

 • Title: Zavod O, zavod škofjeloške mladine » A propos
  Descriptive info: La structure de jeunesse de Škofja Loka, appelée Zavod O, a été fondée par le Club étudiant de Škofja Loka en 1999 lorsque les activités du Club devinrent trop nombreuses à gérer par une organisation basée strictement sur le bénévolat et que ces activités demandaient une approche professionnelle.. Zavod O est une organisation de jeunes bénévoles non-gouvernementale à but non lucratif.. Le but de toutes ses activités est d améliorer la qualité de vie des jeunes de Škofja Loka, ainsi que la qualité du programme artistique et culturel local, de l accès aux TIC (Technologies de l Information et de la Communication) et de l éducation non-formelle (ou Education Populaire).. L objectif de ces activités est de créer un environnement favorable à l éducation non-formelle et de gagner en expériences.. Elles encouragent l apprentissage, l engagement et le volontariat, la mobilité professionnelle et internationale, et stimulent l apprentissage tout au long de la vie ainsi que la coopération intergénérationnelle à travers des projets variés.. Présentation vidéo.. Présentation ppt.. Nos différentes sections.. Le Centre Culturel de Jeunes «A l'Huître Rouge».. Le Centre Culturel de Jeunes «A l'Huître Rouge» offre à ses visiteurs une programmation diverse et variée de jeunes artistes, interprètes et comédiens.. La salle de concert offre une scène pour des performances musicales ou théâtrales, elle accueille aussi des soirées à thème, des fêtes, des conférences et des soirées  ...   Le Centre Multimédia possède son propre serveur et héberge les pages internet de plusieurs autres ONG à but non lucratif.. Un espace de travail polyvalent y est aussi utilisé pour des temps organisationnels, des réunions et toutes formes d'activités ou de rencontres d'éducation non-formelle.. L'atelier d'art CLOBB.. L'atelier d'art CLOBB est un centre d'arts graphiques géré par des jeunes où différentes générations y développent leurs potentiels de créativité.. Il est situé dans le centre de la vieille ville et accueille une grande variété d'activités artistiques : des ateliers de découvertes au cours individualisés, de la photographie au design graphique en passant par la peinture et la céramique.. Zavod O international.. Zavod O international a été établi dans une volonté d'expansion de nos activités internationales.. Notre but est de promouvoir la mobilité internationale et nous apportons le soutien et l'aide nécessaires aux jeunes désireux d'être plus actifs en dehors de nos frontières en appliquant notamment les programmes Jeunesse en Action et Erasmus.. L'ONG Centre de la région Gorenja.. L'ONG Centre de la région Gorenja (Grozd) est un projet développé pour valoriser et soutenir les autres ONG de la région.. Nous offrons différentes activités d'orientation et d'organisation de conférences et de d'ateliers pour les ONG réprésentatives.. Nous mettons aussi beaucoup d'efforts dans la constitution et le maintien d'un réseau local fort ainsi que dans le dialogue civil.. Traduit par Marie Sergent..

  Original link path: /lang/fra/
  Open archive

 • Title: Zavod O, zavod škofjeloške mladine » ჩვენ შესახებ
  Descriptive info: Zavod O, Zavod škofjeloške mladine დაფუძნდა 1991 წელს Škofja Loka Students Club ის მიერ.. დაფუძნების მიზეზი გახდა აქტივობების სიმრავლე და სირთულე , რომელსაც მხოლოდ Škofja Loka Students Club-ი ვეღარ ართმევდა თავს.. Zavod O არის არამომგებიანი, არასამთავრობო და მოხალისეობრივ სამსახურზე დაფუძნებული ახალგაზრდული ორგანიზაცია.. ორგანიზაციის აქტივობების მიზანია ახალგაზრდებისთვის ცხოვრების დონის ამარლება, კულტურისა და ხელოვნების სფეროს, არაფორმალური განათლების განვითარება სკოფია ლოკაში.. ორგანიზაციის მიერ განხორციელებული აქტივობების მიზანია შეიქმნას ჯანსაღი გარემო არაფორმალური გნათლებისთვის, სხვადასხვა პრაქტიკული გამოცდილების მისაღებად.. აქტივობები წახალისებას უკეთებს მოხალისეობრივ სამუშაოებს, ინტერნაციონალურ ურთიერთობებს.. ვიდეო პრეზენტაცია.. ppt პრეზენტაცია.. ჩვენი განყოფილებები.. ახალგაზრდულ-კულტურული ცენტრი Red Oyster.. ახალგაზრდულ-კულტურული ცენტრი Red Oyster (MKC Pri rdeči ostrigi)-ში გთავაზობს მრავალფეროვან პროგრამებს ყოველ კვირა, ხუთი დღის განმავლობაში.. საკონცერტო დარბაზი მუსიკალური და თეატრალური აქტივობების ჩატარების საშუალებას იძლევა.. იქვე არის უფრო დიდი საკონცერტო ადგილი, რომელიც საშუალებას გაძლევს გააკეთო უფრო ფართომასშტაბიანი კონცერტები და აქტივობები.. ახალგაზრდულ-კულტურულ ცენტრში ყოველ წელს დაახლოებით 150 წარმოდგენა იმართება.. ყველა წარმოდგენა ორგანიზებულია ახალგაზრდების მიერ.. მულტიმედია ცენტრი პულსარი.. მულტიმედია ცენტრი პულსარი (MMC Pulsar) არის ახალგაზრდებისთვის ყოველდღიურად გამოყენებადი ახალგაზრდული საინფორმაციო სერვისის ცენტრი სკოფია ლოკაში.. ცენტრი უზრუნველყოფს უფასო ინტერნეტ სივრცეს, კომპიუტერულ  ...   თიხის, გრაფიკული დიზაინის აქტივობები.. Zavod O ინტერნაციონალი.. Zavod O ინტერნაციონალი დაფუძნდა ინტერნაციონალური აქტივობების რაოდენობრივად და ხარისხობრივად გაძლიერების გამო.. ჩვენ სტიმულირებას ვუკეთებთ ინტერნაციონალურ აქტივობებს, გაცვლით პროგრამებს -მათს შორის Youth in Actio-სა და Erasmusc-ს ჩვენს ახალგაზრდებში, რათა ისინი უფრო აქტიურად ჩართულნი იყვნენ და მეტი სარგებელი მიიღონ.. არასამთავრობო ორგანიზაციების ცენტრი Gorenjska region.. არასამთავრობო ორგანიზაციების ცენტრი Gorenjska region (Grozd) - ისთვის არის სხვადასხვა არასამთავრობო ორგანიზაციების განვითარების ხელშესაწყობად დაარსებული ცენტრი.. ჩვენ სხვადასხვა აქტივობებს ვთავაზობთ არასამთავრობო ორგანიზაციის წარმომადგენლებს, რათა უკეთ განახორციელონ მათ თავიანთი საქმიანობა.. ჩვენ ასევე ვაკავშირებთ არასამთავრობო ორგანიზაციებს ერთმანეთთან.. თარგმნა თამარ ყოჩიაშვილი.. გამოხმაურება.. ზავოდ ო- ში არიან ძალიან საინტერესო და დიდი ნიჭით დაჯილდოვებული ადამიანები, რომლებსაც აქვთ სწორი ამბიცია და ძალა, შეცვალონ გარემო მათ გარშემო და გარემო ყველა იმ ადამიანის გარშემო, ვინც იქ მოხვდება ის ადამიანები, რომლებიც ორგანიზაციაში მორვაწეობენ არიან მთელი ცხოვრების მანძილზე დასამახსოვრებელი ადამიანები თავიანთი სტუმართმოყვარეობით, პოზიტიურობით, უმდიდრესი კულტურით და არაჩვეულებრივი პიროვნული თვისებებით მე ვიტყოდი, რომ ზავოდ ო, არის საუკეთესო ადგილი, სადაც აღმოაჩენ შენს თავს უკეთეს შენს თავს.. თამარ ყოჩიაშვილი.. მოხალისე ჯგუფში EVS პროექტის Zavod O – მწვანე გული, ზაფხულში 2012.. კონტაქტი..

  Original link path: /lang/geo/
  Open archive

 • Title: Zavod O, zavod škofjeloške mladine » Über uns
  Descriptive info: Zavod O, Zavod škofjeloške mladine (Institut für Jugend) wurde 1999 von Škofja Lokas Studentenclub gegründet.. Dessen Aktivitäten wurden bis dahin zu zahlreich, um weiterhin auf freiwilliger Basis organisiert werden zu können.. Aus dem Engagement der Studenten entstand daher eine gemeinnützige NGO, die sich der Förderung des Ehrenamtes und der Jugendarbeit widmet.. Zavod O möchte mit seinen Aktivitäten die Lebensqualität für junge Menschen in Škofja Loka verbessern, ein hochwertiges kulturelles Programm anbieten, Bildungsangebote im IT-Bereich schaffen sowie informelles Lernen in verschiedenen Bereichen ermöglichen.. Die vielfältigen Projekte bieten Raum für praktische Erfahrungen, die zum lebenslangen Lernen, zu ehrenamtlichen Engagement, zur Arbeitsmobilität und zur generationsübergreifenden Kooperation anregen.. Video-Präsentation.. Ppt-Präsentation.. Unsere Abteilungen.. Das Jugendkulturzentrum „in der roten Auster“.. Das Jugendkulturzentrum „in der roten Auster“ bietet an 5 Tagen der Woche ein vielseitiges Programm für junge Künstler, Performer und Besucher.. Der Konzertraum bietet Raum für Bandauftritte, Mottoabende, Parties, Theaterauftritte, Lesungen und Diskussionen.. Die Veranstaltungsfläche wird durch den großen Außenbereich erweitert und der Keller des Zentrums steht als Proberaum für Bands und Djs zur Verfügung.. In diesen  ...   Postern.. Auf einem hausinternen Server wird außerdem Platz für Webseiten anderer NGOs zur Verfügung gestellt.. Im Multimediacenter gibt es außerdem einen Unterrichtsraum, der unter anderem für Besprechungen und Angebote des nicht formalen Lernens genutzt wird.. Das Künstlerstudio CLOBB.. Das Künstlerstudio CLOBB ist ein Zentrum für graphische Kunst, in dem Menschen verschiedener Generationen ihr künstlerisches Potential entwickeln und entfalten können.. Das Studio befindet sich im historischen Stadtzentrum und bietet vielfältige künstlerische Aktivitäten – von Workshops und Kursen über individuelles Gestalten in den Bereichen Fotografie, Malerei, Keramik und graphisches Design.. Zavod O International wurde mit dem Ziel gegründet, unsere internationale Jugendarbeit auszubauen.. Vor allem mit den Programmen Jugend in Aktion und Erasmus für alle unterstützen wir junge Menschen, die über unsere Landesgrenzen hinaus aktiv werden wollen.. NGO Center für die Region Gorenjska (Grozd).. Dieses Projekt dient der Unterstützung anderer Nichtregierungsorganisationen der Region.. Wir bieten verschiedene Aktivitäten für NGO Vertreter in Form von Beratung, Vorträgen und Workshops.. Außerdem legen wir großen Wert auf Netzwerkarbeit und verschiedene Formen des zivilen Dialogs.. Übersetzt von Sabine Ehrig.. Kontakte..

  Original link path: /lang/ger/
  Open archive

 • Title: Zavod O, zavod škofjeloške mladine » Σχετικά με εμάς
  Descriptive info: Zavod O, Zavod škofjeloške mladine ιδρύθηκε απο την λέσχη μαθητών της Skofja Loka το 1999 οταν όλες οι δραστηριότητες έγιναν τόσο πολυάριθμες για να διαχειρίζουν την αυστηρή εθελοντική οργάνωση και χρειαζόταν περισσότερη και επαγγελματική προσέγγιση.. Η Zavod Ο είναι μία μη κερδοσκοπική, μη κυβερνητική και εθελοντική οργάνωση.. Ο στόχος των δραστηριοτήτων είναι να αυξήσει την ποιότητα ζωής στην νεολέα της πόλης επίσης την τοπική κουλτούρα και στο πρόγραμμα καλλιτεχών, ΙΤ και άτυπη εκπαίδευση.. Ο σκοπός των δραστηριοτήτων είναι να φτιάξουν μια ατμόσφαιρα για να κερδίζει την πρακτική εμπειρία,άτυπη εκπαίδευση.. Ενθαρρύνουν την μάθηση, εθελοντισμό και εργατική κινητικότητα, και την τόνωση ισόβιας εκμάθησης και συνεργασία μέσα απο διάφορα προγράμματα.. Video παρουσίαση.. Ppt παρουσίαση.. Τα τμήματά μας.. Πολιτιστικό κέντρο νέων: Τα κόκκινα στρείδια.. Πολιτιστικό κέντρο νέων: Τα κόκκινα στρείδια προσφέρει πολλά προγράμματα στους νέους αρτίστες,εκτελεστές και επισκέπτες πέντε μέρες την εβδομάδα.. Η αίθουσα συναυλιών προσφέρει μέρος για την εκτέλεση μουσικής, φιλοξενεία βραδιών με κάποιο θέμα, πάρτι, θέατρο, παραστάσεις, διαλέξεις και συζητήσεις.. Υπάρχει επίσης μια μεγάλη συνάντηση στον κήπο του κλάμπ και το υπόγειο το οποίο εξυπηρετεί για κάποια μπάντα η για εξάσκηση DJ.. Υπάρχουν περισσότερα απο 150 δεξιώσεις κάθε χρόνο φιλοξενούμενα απο το κλάμπ μας, όλα οργανωμένα απο την νεολέα της πόλης, εκπροσωπώντας την διαφορά τους  ...   και όλα τα έντυπα για τις μη τυπικές εκπαιδεύσεις.. Στούντιο Τέχνης CLOBB.. Στούντιο Τέχνης CLOBB είναι ένα κέντρο νέων γραφικής τέχνης που, διαφορετικές γενιές αναπτίζουν τις δημιουργικές τους δυνατότητες.. Βρίσκεται στο παλιό κέντρο της πόλης και επιτρέπει ποικιλία απο δημιουργικές δραστηριότητες-απο εργαστήρια και κατηγορίες ατόμων στην δημιουργία φωτογραφιών, ζωγραφικής, κεραμικών και γραφικής σχεδίασης.. Zavod O International ήταν εγκατεστημένη λόγο του στόχου μας να επεκτείνουμε τις εθνικές μας δραστηριότητες.. Προσφέρουμε προαγωγή και υποστήριξη στους νέους που θέλουν να είναι πιο δραστήριοι έξω απο τα σύνορά μας κυρίως μέσα απο την Youth in Action και Erasmus για όλα τα προγράμματα.. Το κέντρο NGO της νομαρχίας Gorenjska.. Το κέντρο NGO της νομαρχίας Gorenjska (GROZD) είναι ένα θέμα αναπτυγμένο στην εξουσιοδότηση και υποστηρίζει άλλα NGO's της νομαρχίας.. Προσφέρουμε διαφορετικές δραστηριότητες απο NGO εκπροσώπους σε μορφή συμβουλευτική οργανωμένοι απο διαλέξεις και εργαστήρια.. Επίσης καταβάλουμε μεγάλη προσπάθεια στην NGO δικτύωση και φιλικοί διάλογοι.. Μεταφράστηκε από τον Αλέξανδρο Alouanli Καλαθάς.. Μαρτυρίες.. Zavod O είναι μια απο τις πολύ καλές οργανώσεις.. Είμουν σαν εθελοντής στην οργάνωση αυτή για 2 μήνες και είχα μια πολύ καλή εμπειρία Και τα άτομα που γνώρισα ήταν πολύ φιλόξενοι.. Αλέξανδρος Alouanli Καλαθάς.. εθελοντής της ομάδας EVS έργου Zavod O - πράσινη καρδιά, το καλοκαίρι του 2012.. Επαφές..

  Original link path: /lang/gre/
  Open archive

 • Title: Zavod O, zavod škofjeloške mladine » Chi siamo
  Descriptive info: Zavod O, Zavod škofjeloške mladine, è stato fondato nel 1999 dallo Students Club di Škofja Loka, quando le attività del club sono diventate troppo numerose per essere gestite da un ristretto numero di volontari, richiedendo un approccio più professionale.. La Zavod O è un organizzazione non-profit e non-governativa oltre che una organizzazione di volontariato giovanile.. Lo scopo principale delle attività dell associazione Zavod O è di accrescere la qualità della vita dei giovani e di arricchire il panorama culturale ed artistico di Škofja Loka, attraverso l educazione informale e multimediale.. Il principale proposito delle nostre attività è di creare un ambiente favorevole all acquisizione di competenze pratiche e di educazione informale.. Le attività, attraverso vari progetti, promuovono l insegnamento, il volontariato e la mobilità lavorativa, oltre che l apprendimento permanente e la cooperazione intergenerazionale.. Video presentazione.. Ppt presentazione.. Le sezioni.. MKC Pri rdeči ostrigi offre un programma diversificato ai visitatori tra performers e giovani artisti, cinque giorni alla settimana.. La sala concerti offre uno spazio per live music, eventi a tema, feste, performance teatrali, letture e discussioni.. C'è anche un grande spiazzo nel giardino del club per i concerti estivi e  ...   gratuite su rete, servizi di registrazione audio/video, web design, grafica, oltre ad offrire un servizio di storage di pagine web di altre organizzazioni sul server dell'MMC.. Per tutte le forme di educazione informale, organizzazione e altri incontri favoriamo il modello del gruppo multitask.. Atelje CLOBB è un centro per le arti grafiche in cui ciascuno può accrescere e sviluppare il proprio potenziale creativo.. È situato nel centro storico e promuove diverse attività a sfondo artistico, da workshop a corsi in fotografia, arte pittorica, lavorazione di ceramica e grafica.. Zavod O International è stato fondato con l'obiettivo di espandere le nostre attività in ambito internazionale.. Offriamo aiuto e supporto ai giovani che vogliono fare esperienza fuori dai nostri confini, maggiormente attraverso i programmi Youth in Action ed Erasmus.. NGO centro per la regione della Gorenjska.. NGO centro per la regione della Gorenjska è un progetto sviluppato per promuovere e supportare altre NGO nella regione.. Offriamo svariate attività per i rappresentanti delle NGO sotto forma di consulenze, corsi e workshop.. Riversiamo anche molte delle nostre energie nel generare network e dialogando con le altre NGO della nostra regione.. Tradotto da Andrea Scarpiello.. Contatti..

  Original link path: /lang/ita/
  Open archive

 • Title: Zavod O, zavod škofjeloške mladine » Par mums
  Descriptive info: Zavod O, Zavod škofjeloške mladine (Institūts O, Škofja Lokas jaunieši) savu darbu uzsāka pateicoties Škofja Lokas studentu klubam 1999.. gadā, kad klubā esošie brīvprātīgie juta nepieciešamību savas darbības veidot profesionāli.. Zavod O ir bezpeļņas nevalstiskā un brīvprātīgā jauniešu organizācija.. Organizācijas aktivitāšu mērķis ir paaugstināt jauniešu dzīves kvalitāti, papildināt kultūras un mākslas programmu, darboties IT un neformālās izglītības jomā Škofja Loka pilsētā.. Organizācijas darbības mērķis ir veidot vidi, kurā iespējams gūt prakstisku pieredzi un neformālo izglītību, kas veicina interesi par mācīšanos, brīvprātīgo darbu un darba mobilitāti, kā arī mūžizglītību un paaudžu sadarbību dažādos projektos.. Video prezentācija.. Ppt prezentācija.. Mūsu nodaļas.. Jauniešu kultūras centrs "Pie sarkanās austeres".. Jauniešu kultūras centrs "Pie sarkanās austeres" piedāvā plašu programmu jaunajiem māksliniekiem un ikvienam citam viesim, katru darba dienu.. Kultūras centrs piedāvā koncertzāli dažādiem mūzikas pasākumiem, tematiskiem vakariem, ballītēm, teātra priekšnesumiem, lekcijām un diskusijām.. Kultūras centra dārzs ļauj rīkot plašus brīvdabas pasākumus.. Pagrabā notiek mūzikas grupu meģinājumi un DJ nodarbības.. Kultūras centrā katru gadu norit vairāk kā 150 dažādi pasākumi, kurus organizē vietējie pilsētas jaunieši, lai prezentētu savus talantus un intereses.. Multimēdiju centrs "Pulsar".. Multimēdiju centrs "Pulsar" ir vieta, kurā jauniešiem ir iespēja apmainīties ar informācīju un apstrādāt to izmantojot brīvo interneta pieeju, datoru telpas, bezmakasas zvanus internetā, aparatūru filmēšanas un skaņas ierakstīšanai.. Centrs piedāvā arī palīdzību mājas lapu un to dizaina veidošanā, plakātu un bukletu izgatavošanā.. Uz „MMC  ...   Nevalstiskās Organizācijas šajā reģionā.. Centrs piedāvā konsultācijas un lekcijas, kā arī rīko seminārus par NVO veidošanu.. Tulkojis Jānis Aizpurietis.. Atsauksmes.. Es atgriezos Škofja Lokā kā ilgtermiņa brīvprātīgais organizācijā ,,UrbanProd’’ (Francijā, Marseļā) lai realizētu savu personīgo projektu Slovēnijā.. Es pieņēmu šo lēmumu pēc īstermiņa projekta un manām brīvdienām šeit.. Es guvu neaizmirstamas emocijas kuras man radīja šī vieta.. Škofja Loka, organizācija ,,Zavod O’’, klubs ,,Pri rdeči ostrigi’’, visas šīs vietas un cilvēki šeit ir kā eneģijas lādiņš priekš manis.. Pēc katras ciemošanās reizes es gūstu jaunas emocijas, pieredzes un es esmu pilnībā uzlādēts jaunām aktivitātēm.. Kā jau teicu, es šo vietu saucu par enerģijas lādiņu un priekš tā man ir reāls iemesls.. Šī ir vieta kur cilvēki vēlās atgriezties un labākais ir tas ka Zavod O vienmēr uzņems Jūs ar smaidu un laipnību.. brīvprātīgais EBD grupas projektā Zavod O – Zaļā sirds, vasara 2012.. Zavod O organizācija ir uzņēmējorganizācija manam Eiropas Brīvprātīgā darba projektam.. Esmu ļoti apmierināts ar organizācijas darbu un priecīgs, ka nonācu tieši šajā notikumiem bagātīgajā vidē.. Neskaitāmi ceļojumi, dažādas kulūras un pieredzes iespējas mijās ar labi plānotu un organizētu darbu – dzīvojamajiem apstākļiem un cilvēcisko attieksmi.. Zavod O organizācijā ir iespējas atpūsties ballītēs, kā arī gūt vērtīgu pieredzi izglītības jomā.. Pats galvenais man – gūt ļoti vērtīgu pieredzi.. brīvprātīgais EBD projektā Zavod O – Labās vibrācijas, jauniešu centrā MDC Blok, 2013..

  Original link path: /lang/lat/
  Open archive

 • Title: Zavod O, zavod škofjeloške mladine » Apie mus
  Descriptive info: Zavod O, Zavod škofjeloške mladine buvo įkurta Škofja Loka Studentų Klubo 1999 m.. , kada visą klubo veiklą tapo sudėtinga organizuoti remiantis savanoriavimo principu ir tapo būtini profesionalūs metodai.. Zavod O yra ne pelno siekianti, ne vyriausybinė, savanoriška jaunimo organizacija, siekianti pakelti Škofja Loka jaunimo gyvenimo lygį, vietinės kultūros kokybę bei įvairovę, užsiimanti IT ir neformaliuoju švietimu.. Pagrindiniai organizacijos tikslai-tai sukurti aplinką, kuioje neformalaus švietimo būdais, būtų galima įgyti praktinės patirtires.. Mes, vykdydami įvairius projektus, siekiame skatinti savanoriavimo bei darbo mobilumo, mokymosi visą gyvenimą, kartų bendradarbiavimo principus.. Video pristatymas.. Ppt pristatymas.. Mūsų skyriai.. Jaunimo kultūros centras Raudonoji austrė.. Jaunimo kultūros centras Raudonoji austrė siūlo įvairią programą jauniems menininkams, atlikėjams ir vizitatoriams penkias dienas per savaitę.. Koncertų salė suteikia galimybę rengti muzikinius ir teatro pasirodymus, teminius vakarus, vakarėlius, paskaitas bei diskusijas.. Taip pat yra didesnė koncertų vieta klubo sode bei rūsys, kuris naudojamas kaip muzikantų repeticijų erdvė.. Šiose erdvėse per  ...   puslapius, skrajutes, plakatus, MMC serveris „priglaudžia“ ir kitų ne pelno siekiančių organizacijų puslapius.. Daugiafunkcinė klasė naudojama organizaciniams ir kitokio pobūdžio susitikimams bei įvairiausių formų neformaliąjai edukacijai.. Meno studija CLOBB.. Meno studija CLOBB – tai jaunimo grafikos centras, kuriame skirtingos kartos turi galimybę vystyti savo kūrybinį potencialą.. Atelje įsikūrusi Škofja Lokos senamiestyje ir įgalina meninių užsiėmimų įvairovę – nuo seminarų bei įvairių užsiėmimų fotografijos, tapybos, keramikos ir grafinio dizaino srityse.. Zavod O International buvo įkurta, siekiant plėsti organizacijos tarptautinę veiklą.. Mes skatiname bei remiame jaunus žmones, norinčius tapti aktyvesniais už savo valstybių sienų, daugiausia per Youth in Action ir Erasmus for All programas.. NGO centras Gorenjska regione.. NGO centras Gorenjska regione – tai projektas, sukurtas įgalinti bei remti kitas NGO regione.. Mes siūlome įvairią veiklą NGO atstovams konsultavimo forma, organizuojame paskaitas bei seminarus.. Taip pat įdedame daug pastangų į NGO elektroninių tinklų kūrimą bei viešąjį dialogą.. Išvertė Ilona Vitkauskaitė.. Kontaktai..

  Original link path: /lang/ltu/
  Open archive •  


  Archived pages: 378