www.archive-org-2014.com » ORG » Z » ZDRAVOSLOVNO

Choose link from "Titles, links and description words view":

Or switch to "Titles and links view".

  Archived pages: 16 . Archive date: 2014-08.

 • Title: Здравословно
  Descriptive info: .. Начало.. Ръководство.. -.. Председател.. Зам председател.. Секретар.. Документи.. Регистрация.. Устав.. Програма.. Записване.. Профилактична Програма.. Сметка.. Контакти.. Форум.. Връзки.. Консултанти на НДЗ.. Вестник ЗДРАВОСЛОВНО.. Списание ЗДРАВОСЛОВНО.. Безплатни Консултации.. www.. zdravoslovnobg.. org.. ПЛАТФОРМА.. /СДРУЖЕНИЕ ЗА ПОДПОМАГАНЕ ПРОЦЕСА НА РАЗВИТИЕ И УСЪВЪРШЕНСТВАНЕ НА ЗДРАВЕОПАЗВАНЕТО В БЪЛГАРИЯ.. ИЗДИГАНЕ НА ДУХОВНОСТТА И СОЦИАЛНАТА СИГУРНОСТ НА БЪЛГАРСКИТЕ ГРАЖДАНИ/.. ДЕВИЗ НА ДВИЖЕНИЕТО.. “ПО-ДОСТЪПНО, ПО-СПРАВЕДЛИВО И ПО-КАЧЕСТВЕНО ЗДРАВЕОПАЗВАНЕ ЗА БЪЛГАРСКИТЕ ГРАЖДАНИ.. ВИЕ ГО ЗАСЛУЖАВАТЕ.. !!!”.. ЦЕЛИ, ЗАДАЧИ, ПРЕДМЕТ НА ДЕЙНОСТ.. СТРАТЕГИЧЕСКА ЦЕЛ НА НАЦИОНАЛНО ДВИЖЕНИЕ ЗДРАВОСЛОВНО: РЕШИТЕЛНО ПОДОБРЯВАНЕ ЗДРАВНОТО ОБСЛУЖВАНЕ НА БЪЛГАРСКИТЕ ГРАЖДАНИ И ИЗДИГАНЕ АВТОРИТЕТА НА ЛЕКАРИТЕ И ВСИЧКИ РАБОТЕЩИ В ОБЛАСТТА НА ЗДРАВЕОПАЗВАНЕТО И ДУХОВНАТА СФЕРА В СТРАНАТА.. Основните цели на ДВИЖЕНИЕТО и на членовете му са:.. Да работи за решително подобряване на здравното обслужване на българските граждани;.. Да работи за изграждане на здравословни навици и начин на живот с цел подобряване качеството на живот и снижаване на високата смъртност сред българите;.. Да работи за подобряване на демографските характеристики и прекъсване на отрицателните демографски тенденции сред населението в България;.. Да работи за оздравяване на психосоциалния климат и повишаване на толерантността в обществото;.. Да приобщи обикновените граждани към целите и действията на ДВИЖЕНИЕТО.. Да работи за издигане престижа и авторитета на българския лекар и другите специалисти от системата на здравеопазване и духовната сфера, съпричастни към демократичните ценности, моралните устои и духовността на нацията.. ДВИЖЕНИЕТО постига целите си със следните средства:.. участие в обществения живот на страната;.. организира и/или участва в обществени прояви, свързани с оздравяване на българското общество /в буквален и преносен смисъл/.. формира секции по интереси (здравни, демографски, здравно образователни, организационни и т.. н.. );.. излиза с алтернативни разработки по проблемите на здравеопазването и други области в социалния живот;.. кооперира се със сродни организации с идеална и стопанска цел;.. участва в телевизионни дебати по въпроси свързани с предмета на действие на движението;.. създава регионални центрове за защита на интересите на ДВИЖЕНИЕТО;.. участва в изяви, проекти и дейност, свързани  ...   доболничната /първичната здравна помощ/ в България.. Подпомагане процеса на провеждане на ясна и ефективна реформа в лечебната заведения /болниците/ с цел оптимизиране на лечебно-диагностичната работа.. Увеличаване на бюджетните средства за здравеопазване /най-малко 7 % от БВП на страната/.. Увеличаване най-малко един път на щатните заплати на лекарите, сестрите и лаборантите в държавните лечебни заведения и спешната медицинска помощ.. Въвеждане към щатните заплати на коефициенти за трудност, отговорност и спешност при различните медицински специалности.. Достъпна и ефективна лекарствена политика.. Развитие на профилактичната медицина и промоцията на здравето в България.. Утвърждаване на здравословен начин на живот и повишаване на личната отговорност на индивида за предпазване и укрепване на здравето.. По-голямо спокойствие и сигурност за здравноосигурените лица в България.. Решително повишаване на здравната култура и образованост на ромското население в страната.. Ангажиране на интелектуалните среди в България в процеса за подобряване на психоклимата и снижаване на психоемоционалното напрежение и стрес в страната.. Провеждане на масирана медийна политика в посока осъществяване на целите и задачите на НАЦИОНАЛНО ДВИЖЕНИЕ ЗДРАВОСЛОВНО.. ОЧАКВАНИ РЕЗУЛТАТИ:.. Чувствително подобряване организацията на работа в доболничната и болничната здравна помощ в рамките на няколко години.. Подобряване на психоклимата и удовлетворението от работата на лекарите и на останалия медицински персонал.. Свеждане до минимум на корупцията.. Постепенно стихване на недоволството на гражданите от провежданата здравна реформа в резултат на решително подобряване на здравното обслужване.. 100 % реимбурсиране на най-честите заболявания сред българските гражданите.. Премахване порочната практика - плащане на ръка от страна на пациента.. Значително намаляване цените на най-често употребяваните лекарства.. Подобряване на здравната образованост, сексуалната хигиена, култура и поведение на ромското население в страната.. Подобряване на психоклимата на популационно ниво и повишаване на здравната и социалната сигурност на българските граждани.. ЗА ДА ПОСТИГНЕМ ЦЕЛИТЕ СИ, СЕ НУЖДАЕМ ОТ АКТИВНОСТТА И СЪПРИЧАСТНОСТТА НА ВСИЧКИ БЪЛГАРСКИ ГРАЖДАНИ.. ПОТЪРСЕТЕ НИ И СЕ ВКЛЮЧЕТЕ С ВАШИЯТ УМ И ДЕЙСТВИЯ В РАБОТАТА НА ДВИЖЕНИЕТО.. НЕ СЕ КОЛЕБАЙТЕ!!! ОЧАКВАМЕ ВИ!!!.. 2006 zdravoslovno.. org..

  Original link path: /
  Open archive

 • Title: Здравословно
  Descriptive info: Доц.. д-р Христо Деянов, дм.. Председател на НД ЗДРАВОСЛОВНО.. ПРОФЕСИОНАЛНА БИОГРАФИЯ И КВАЛИФИКАЦИЯ.. Основни дати:.. Висше медицинско образование – Мед.. Академия, София: 19 74 - 1980г.. Разпределение в Кюстендил /ОХЕИ и Окр.. п-ка/ - 1980-1983 г.. Специалност по “Трудова медицина” - 1984 г.. Ординатор в СРИОКОЗ – 1985 г.. Научен сътрудник / III, II и I степен/ в НЦХМЕХ – 1986-2000 г.. Научна степен “Доктор по медицина ” - 1991 г.. Вътрешна защита на научна степен „Доктор на науките” - 1998.. Ръководител секция по "Физиология и психология" - НЦХМЕХ 1997-1998.. Придобиване на научно звание “Доцент” - 2000 г.. Ръководител Направление в НЦООЗ – 2005-2006 г.. Специалност по “Хранене и диететика” – 2006 г.. Допълнителни специализации, основни и интензивни курсове:.. Вътрешни болести - 1982 г.. Обща медицина - 1995 г.. Превантивна кардиология - 1996 г.. Функционална диагностика на сърдечно-съдовата система - 1991 г.. Клинична велоергометрия - 1999 г.. Липидология - 1996 г.. Епидемиология и профилактика на СС заболявания - 1992 г.. Антиоксиданти – 2004 г.. Основи на диететиката - 2005.. Хранене  ...   по превантивна медицина - Страсбург /Франция/, 1998 г.. Научна дейност:.. Над 120 бр.. научни публикации и участия в научни форуми в Европа, Азия и Северна Америка в областта на профилактичната кардиология и превантивната медицина.. Повече от 60 цитирания в научни издания.. Научни награди:.. Голямата /единствена/ награда на Балканския Медицински Съюз /над 10 страни от региона/ за интересна научна разработка - 1990 г.. , Варна.. Езикова подготовка:.. френски /писмено и говоримо/.. английски /писмено и говоримо/.. руски /говоримо/.. Здравно-образователна и социална дейност:.. Директор и издател на вестник и списание „ЗДРАВОСЛОВНО”.. Автор и водещ на здравното предаване “ЗДРАВОСЛОВНО” по СКАТ, с над 1000 здравни предавания до този момент.. Основател и председател на НАЦИОНАЛНО ДВИЖЕНИЕ ЗДРАВОСЛОВНО Изнесени здравни лекции и направени безплатни консултации на хиляди граждани, в над 100 града в България.. Патрон на рубриката “Кафе без цигара” на сутришния блок на “Хоризонт” по БНР – 2004-2005 г.. Многобройни научно-популярни статии във вестници и списания.. „Българин на 2009 г.. ” за заслуги в областта на здравеопазването и повишаване на здравната култура на българските граждани..

  Original link path: /011.html
  Open archive

 • Title: Здравословно
  Descriptive info: д-р Димо Кюркчиев.. Заместник Председател на НД ЗДРАВОСЛОВНО.. роден на 16.. 11.. 1958 в гр.. Kaзaнлък.. женен, две деца (родени 1984 и 1988).. 1978-84 студент по медицина във Висш Медицински Интитут в Пловдив (златен медал за отличен успех).. 1984-1985 анестезиолог в интензивно отделение в гр.. Казанлък.. 1985-08.. 1989 интернист в Районна болница в гр.. Кричим.. 09.. 1989-02.. 1993 аспирант в Клиниката по вътрешни болести, Медицинска Академия Дрезден (Директор Проф.. Шентке).. 05.. 1992 Награда на Асоциацията по гастроентерология в Германия.. 1993 защита на докторска дисертация по медицина и получаване на  ...   специалност по вътрешни болести в Университетска Клиника Дрезден.. 1996-12.. 97 лекар в Клиниката по гастроентерология, Университетска Клиника Дрезден.. 01.. 1998-09.. 2002 завеждащ отделение в Болница Фрайтал, Рьон Клиника.. 10.. 2000 взета специалност по гастроентерология в Университетска клиника в Дрезден.. 03.. 2002 взета специалност по диабетология в Мюнхен.. от 09.. 2002 Управител на Медицински Център „R.. Koch“ София.. от 03.. 2003 доверен лекар на посолството на Австрия в България.. 2003 доверен лекар на посолството на ФР Германия в България.. от 11.. 2004 завеждащ Здравно отделение към посолството на ФР Германия..

  Original link path: /012.html
  Open archive

 • Title: Здравословно
  Descriptive info: д-р Борислав Кирчев.. Секретар на НД ЗДРАВОСЛОВНО.. Основни дати :.. Висше медицинско образование – Медицинска академия, гр.. София : 1973 г.. специалност „ акушерство и гинекология” и „организация на здравеопазването”.. Разпределение в гр.. Монтана – Окръжна болница – акушер-гинеколог : 1973 – 1977 г.. Главен специалист – Дирекция „Майчинство и детство” към Столична Голяма Община : 1977 – 1980 г.. Акушер – гинеколог в Университетска болница, гр.. Монастир, Тунис : 1980 – 1987 г.. Началник направление „Народно здраве” – Община „Студентнска”, гр.. София : 1988 г.. Джерба, Тунис : 1988 – 1990 г.. Акушер – гинеколог в Университетска болница Conception , гр.. Марсилия, Франция : 1990 – 1998 г.. Управител на Акушеро-гинекологичен център, лаборатория, операционен блок и специализирана дейност, гр.. София : от 1998 г.. Изкарани основни курсове и придобити дипломи  ...   оплождането, гр.. Марсилия, Франция : 1994 г.. Курс и диплома по здравен мениджмънт, гр.. София : 2004 г.. Езикова подготовка :.. Френски език ( писмено и говоримо ).. Руски език ( писмено и говоримо ).. Здравно – образователна и социална дейност :.. „ Любов без риск”, книга, автор : Д-р Борислав Кирчев, 2000 г.. , Изд.. Урания принт, гр.. София.. „ Менопауза”, книга, автори : Д-р Борислав Кирчев, Проф.. Д-р Бернар Блан, 2003 г.. Огледало, гр.. „ Речник на менопаузата”, книга, автори : Д-р Борислав Кирчев, Проф.. Жорж Шар, 2004 г.. Димант”,Бургас.. „ Бременност и тютюнопушене”, книга, автор : Д-р Борислав Кирчев, 2006 г.. Медикофарм К и К, гр.. Консултант по проблемите на акушерството и гинекологията в предаване „Здравословно”, телевизия СКАТ, с водещ Доц.. Д-р Христо Деянов.. Секретар на Национално движение ЗДРАВОСЛОВНО..

  Original link path: /013.html
  Open archive

 • Title: Здравословно
  Original link path: /021.html
  (No additional info available in detailed archive for this subpage)

 • Title: Здравословно
  Descriptive info: УСТАВ.. НА.. “НАЦИОНАЛНО ДВИЖЕНИЕ ЗДРАВОСЛОВНО”.. ГЛАВА І.. ОБЩИ ПОЛОЖЕНИЯ.. Чл.. 1.. /1/.. “.. НАЦИОНАЛНО ДВИЖЕНИЕ ЗДРАВОСЛОВНО”.. наричано по-долу за краткост ДВИЖЕНИЕТО е самостоятелно Юридическо лице и е доброволна и независима самоуправляваща се обществена организация на специалисти в областта на медицината, стоматологията, фармацията и други, работещи в системата на здравеопазването и духовната сфера.. Това ДВИЖЕНИЕ се учредява по инициатива на Доц.. д-р Христо Деянов, автор и водещ на здравното ТВ предаване “ЗДРАВОСЛОВНО” по Национална телевизия СКАТ.. /2/.. ДВИЖЕНИЕТО е независимо от политическите партии, държавните институции и от другите обществени организации и движения.. То е обществена организация с нестопанска цел, за осъществяване на дейност в частна полза, образувана по реда на глава Втора, раздел І от Закона за юридическите лица с нестопанска цел /ЗЮЛНЦ/.. /3/.. ДВИЖЕНИЕТО обединява представителства изградени по интереси към различните видове служби, които могат да се обединяват по териториален признак, както и отделни физически и юридически лица.. 1.. Представителството се ръководи от Управител, представляващ ДВИЖЕНИЕТО на място.. 2.. Вписването на представителството става по реда на чл.. 18 ал.. 2.. от ЗЮЛНЦ.. ДВИЖЕНИЕТО е независима професионална и доброволна организация, която се създава на принципа на равнопоставеност и взаимопомощ.. Наименованието на ДВИЖЕНИЕТО с нестопанска цел е: “.. НАЦИОНАЛНО ДВИЖЕНИЕ ЗДРАВОСЛОВНО.. ”.. Наименованието се изписва на български и латински език.. 3 Седалището и адреса на управление на дейността на ДВИЖЕНИЕТО е: гр.. София,1632, ж.. к.. “Овча Купел” 2, бл.. 3, вх.. Д, ет.. 3, ап.. 120.. 4.. ДВИЖЕНИЕТО се създава за неопределен срок.. ГЛАВА ІІ.. Основната цел на ДВИЖЕНИЕТО е: РЕШИТЕЛНО ПОДОБРЯВАНЕ ЗДРАВНОТО ОБСЛУЖВАНЕ НА БЪЛГАРСКИТЕ ГРАЖДАНИ И ИЗДИГАНЕ ПРЕСТИЖА НА РАБОТЕЩИТЕ В СИСТЕМАТА НА ЗДРАВЕОПАЗВАНЕТО И ДУХОВНАТА СФЕРА В СТРАНАТА.. 5.. Основната цел на ДВИЖЕНИЕТО и на членовете му е:.. 6.. ДВИЖЕНИЕТО постига основната си цел, със следните средства.. );.. излиза с алтернативни разработки по проблемите на здравеопазването и други области в социалния живот;.. кооперира се със сродни организации с идеална и стопанска цел;.. оказва съдействие на държавата и стопански организации, занимаващи се с предмета на дейност;.. организира изложби-базари и търгове с различни колекции;.. участва в чествания и инициативи за важни дати и годишнини;.. участва в телевизионни дебати по въпроси свързани с предмета на действие на движението;.. създава регионални центрове за защита на интересите на ДВИЖЕНИЕТО;.. посредничи на отделите и специализираните тематични центрове и представителства в страната;.. включва се в посреднически и други дейности на ДВИЖЕНИЕТО, както и изграждането на филиали;.. участва в изяви, проекти и дейност, свързани с осъществяване на целите на ДВИЖЕНИЕТО, организирани от други български, чуждестранни и международни организации;.. оказва помощ (в рамките на закона) относно потребностите на членовете си, съобразно възможностите на ДВИЖЕНИЕТО, като запазва тяхната тайна;.. разпространява резултатите от своята дейност чрез средствата за масово осведомяване и специализирани издания;.. организиране и провеждане на школи, курсове, дискусии, симпозиуми, срещи и други мероприятия и дейности, позволени от законодателството;.. изгражда музейни сбирки по предмета на дейност на ДВИЖЕНИЕТО;.. създава своя информационна банка;.. организира издателска дейност, както и други дейности, разрешени от законодателството;.. провеждане на курсове за преквалификация на съкратени и уволнени служители с цел бързата им адаптация;.. допълнителната дейност се подчинява на условията и по реда, определени със законите, регулиращи съответния вид дейност, като не разпределят печалба;.. съхранява и развива националната идентичност на българина, народностните му традиции и памет, чувството на професионална и човешка етика;.. организира самостоятелно, пропагандира и подкрепя културно-просветни институти, фирми и други организации с тази дейност;.. издирва и съхранява български културни ценности които се намират в чужбина и по възможност организира връщането на някои от тях в България;.. участва в разработването на нормативни актове, разработва проекти и алтернативни проекти отнасящи се до здравеопазването;.. ;.. издава печатен орган и други специализирани издания и книги;.. създава кабинет за методически и организационни разработки, както и експертни съвети по различни направления свързани с целите, предмета на дейност и задачите на ДВИЖЕНИЕТО;.. формира Бюро за правни услуги и консултации;.. сключва договори и споразумения за сътрудничество с международни организации, фондации и други юридически и физически лица върху основата на равноправието, взаимното уважение и интерес на страните.. взаимодейства си с държавните органи свързани със здравеопазването и други области на социалния ни живот, както и с отделни наши сънародници извън страната и с чужденци, които подкрепят целите и характера на ДВИЖЕНИЕТО.. За целта са изгражда Интерклуб на българските граждани и чужденци живеещи у нас и в чужбина;.. разкрива работни места.. 8.. Предмета на дейност на ДВИЖЕНИЕТО е: Обединяване на професионалисти, работили и работещи в системата на здравеопазването и духовната сфера с цел подпомагане процеса на демократизация, на социален и икономически просперитет, и оздравяване на българското общество като цяло; Оказване съдействие за осигуряване на финансова и материална помощ на социално слаби семейства; Оказване на съдействие за осигуряване на стипендии, както и отпускане на индивидуални такива от фондовете на ДВИЖЕНИЕТО; Разработване и реализиране на проект за социална адаптация на съкратени от работа здравни работници; Разработване и реализиране на проекти за осъществяване на граждански контрол, с цел подпомагане институциите занимаващи се със здравеопазване; Разработване и реализиране на проекти за ролята на човешкия фактор при защита на правата, свободите и собствеността на гражданите; Разработване и реализиране на проекти за осъществяване на граждански контрол, с цел опазване на децата и младежите от предизвикателствата на съвременния живот; Разработване и реализиране на проекти “Българското здравеопазване – Европейско здравеопазване – гаранция на гражданското общество”; Разработване и реализиране на проекти за сътрудничество със сродни български и чуждестранни организации; Включване на отделни физически и юридически лица и колективи с трайни и безкористни интереси, както в опазването и популяризирането на културата, така и отстояващи културната ни идентичност; Полагане на специални грижи за квалификационна и възпитателна дейност.. 9.. Предметът на дейност на ДВИЖЕНИЕТО е постигане на поставените цели и задачи.. Целите и задачите се постигат без осъществяване на стопанска дейност.. 10.. За постигане на целите и предмета на дейността си, ДВИЖЕНИЕТО има следните основни задачи:.. Оптимизиране и решително подобряване на работата в доболничната помощ;.. Провеждане на ясна и ефективна реформа в лечебната помощ /болниците/ с цел оптимизиране на лечебния процес;.. Достъпна и ефективна лекарствена политика;.. Развитие на профилактичната медицина и промоцията на здравето в България;.. Утвърждаване на здравословен начин на живот и повишаване на личната отговорност на индивида за предпазване и укрепване на здравето;.. Пропагандиране на морални ценности, духовност и толерантност в обществото;.. Работи за предотвратяване на демографската катастрофа в България.. За постигане на тези задачи ДВИЖЕНИЕТО ще осъществява следните действия:.. активно ще пропагандира в медийното пространство своите виждания и стратегии;.. ще поддържа контакти с обществени организации и движения със сроден предмет на дейност;.. очаква съдействие от държавата, от всички заинтересовани граждани, фирми и организации за изпълнение на целите и задачите си;.. поддържа постоянна връзка със своите членове, привлича нови членове и съдейства за обмяна на опит между членуващите в нея;.. съдейства или организира специализации, симпозиуми, представяне на информация, консултации и оказване правна помощ и представителство на членовете си за защита интересите им пред държавни и местни органи, организации, фирми и др.. представлява и защитава интересите на своите членове в границите на компетентността си в случаи на престъпни посегателства срещу тях и накърняване правата им;.. оказва финансова и социална помощ на свои членове в рамките на възможностите си;.. осъществява взаимодействие и сътрудничество, като поддържа връзки със сродни организации и сдружения у нас и в чужбина, съобразно действащото законодателство на Република България, този Устав, интересите и сигурността на страната и своите членове.. разработва и участва в проекти по промоция и превенция на здравето, спиране на отрицателните демографски тенденции сред населението и издигане на здравната култура и духовността на българските граждани.. ДВИЖЕНИЕТО работи в най – тясно сътрудничество с други сродни организации и сдружения, действащи в същата насока в страната и чужбина.. ДВИЖЕНИЕТО поддържа връзки с държавни органи и обществени организации.. ДВИЖЕНИЕТО осъществява своята дейност в тясно взаимодействие със заинтересованите институции, учреждения и организации.. 12.. ДВИЖЕНИЕТО може да бъде колективен член в други обществени организации с нестопанска цел, целите и задачите на които са сходни с предмета на дейност, ако за това има решение на Общото събрание.. 13.. ДВИЖЕНИЕТО може да членува в сродни международни организации, да организира, провежда и да участва в международни прояви.. ДВИЖЕНИЕТО осъществява сътрудничество със сродни организации от други страни за съвместна дейност на двустранна основа.. 14.. ДВИЖЕНИЕТО осъществява своята дейност в съответствие с Конституцията, действащото законодателство в Република България и разпоредбите на този Устав.. 15.. ДВИЖЕНИЕТО издава свои членски карти, има отличителни знаци, своя емблема и печат.. 16.. Членската карта е документ удостоверяващ членството в ДВИЖЕНИЕТО.. Членската карта представлява:.. правоъгълник в който отгоре е записано.. ;.. в лявата страна има цветна снимка на членуващия в ДВИЖЕНИЕТО;.. в дясната страна има данни относно:.. а/ фамилно име;.. б/ собствено име;.. в/ бащино име.. г/ ЕГН;.. д/ статут.. 4.. отдолу има.. подпис на председателя;.. печат на ДВИЖЕНИЕТО.. Печатът на ДВИЖЕНИЕТО има кръгла форма с надпис.. НАЦИОНАЛНО ДВИЖЕНИЕ ЗДРАВОСЛОВНО.. на български и латински език и в средата емблемата на ДВИЖЕНИЕТО.. ГЛАВА ІІІ.. ЧЛЕНСТВО, ПРАВОСПОСОБНОСТ, ПРАВА, ЗАДЪЛЖЕНИЯ.. 17.. Членове на ДВИЖЕНИЕТО могат да бъдат български юридически и дееспособни физически лица, работили и работещи в системата на здравеопазването, духовната сфера и др.. , без разлика на политическа принадлежност, религиозни убеждения, пол, образование, имуществено, материално и служебно положение.. В ДВИЖЕНИЕТО могат да членуват индивидуално български граждани, които постоянно или временно живеят в чужбина, както и юридически лица..  ...   явят.. 35.. ОС се състои от делегати избрани от представителствата в страната.. Нормите на представителството на делегатите и реда за тяхното избиране се определят от УС.. 36 /1/.. В ОС всеки делегат има право на един глас.. Не се допуска гласуване с пълномощие.. Решенията на ОС се взимат с обикновено мнозинство на гласовете.. За изменение и допълнение на устава, както и за прекратяване на сдружението или за сливането му с друго е необходимо квалифицирано мнозинство от 3/4 от присъстващите.. По въпроси които не са били предварително вписани в дневния ред и не са надлежно оповестени, не могат да се взимат решения.. Член на ОС няма право на глас при решаването на въпроси, отнасящи се до него, неговия съпруг/а/ или роднини по права линия – без ограничения, по съребрена линия – до четвърта степен, или по сватовство – до втора степен включително;.. 37.. Свикване на извънредно ОС може да обяви УС или по искане на 1/10 от членовете на сдружението, само по изключително важни и нетърпящи отлагане за ДВИЖЕНИЕТО въпроси.. УС на ДВИЖЕНИЕТО определя характера на въпросите по предходната алинея.. 38.. Дейността на ДВИЖЕНИЕТО в периода между общите събрания се организира и провежда от УС.. 39.. УС се състои най-малко от 5 постоянни членове на ДВИЖЕНИЕТО, с петгодишен мандат.. 40.. УС се ръководи от Председателя на ДВИЖЕНИЕТО, от заместник председателя и секретар.. УС заседава не по-малко от веднъж на два месеца и може да взема решения ако участват най-малко 2/3 от неговите членове.. Решенията се взимат явно, с обикновено мнозинство.. Председателя на КС или упълномощен негов представител участва на заседанията на УС с право на съвещателен глас.. Част от учредителите на ДВИЖЕНИЕТО са членове на УС по право;.. 41.. УС на ДВИЖЕНИЕТО:.. представлява ДВИЖЕНИЕТО, както и определя обема на представителната власт на отделни негови членове;.. осигурява изпълнението на решенията на ОС;.. разпорежда се имуществото на ДВИЖЕНИЕТО при спазване изискванията на Устава;.. подготвя и внася в ОС проект за бюджет на ДВИЖЕНИЕТО;.. подготвя и внася в ОС отчет за дейността на ДВИЖЕНИЕТО;.. определя реда и организира извършването на дейността на ДВИЖЕНИЕТО;.. определя адрес за кореспонденция на ДВИЖЕНИЕТО;.. взема решения по всички въпроси, които по закон или съгласно устава не спадат в правата на друг орган;.. изпълнява задълженията, предвидени в този устав;.. разработва проблемите и конкретизира задачите, които произтичат от решенията на ОС, взима решения по отделни въпроси, утвърждава административната структура, щата и бюджета на сдружението, фондацията, интерклуба, печатния орган, на музея;.. приема и изключва членовете на сдружението;.. дава съгласие на кандидатурите за ръководител на фондация, интерклуб, печатен орган, управител на музея;.. определя насоките в международната дейност и решава въпроси свързани с участието на сдружението и сродни международни организации, форми и прояви.. избира и назначава ликвидатор на ДВИЖЕНИЕТО и определя възнаграждението му.. дава съгласие за издигане на кандидатури от своите членове за участие в политическия живот на страната.. избира от своя състав Изпълнително бюро от трима членове – Председател, зам.. председател и секретар.. избира “Съвет на старейшините”.. 42.. Заседанията на УС се свикват и ръководят от Председателя.. Председателят е длъжен да свика заседание на УС при писмено искане на 1/3 от членовете му.. Ако той не свика заседанието в седмичен срок, то може да се свика от всеки един от заинтересуваните членове на УС.. При отсъствие на Председателя заседанието се ръководи от Зам.. председателя, а и в негово отсъствие от Секретаря.. 43.. УС може да взима решения ако на заседанието присъствуват повече от половината членове.. Присъствуващ е и член на УС, ако с него има постоянна телефонна връзка, гарантираща установяването на самоличността му и позволяваща му участие в обсъждането и вземането на решение по даден въпрос.. Гласуването на този член се отразява специално в протокола от заседанието.. 44.. Решенията се вземат с обикновено мнозинство от присъстващите, а решенията по чл.. 14 ал.. 2 и чл.. 31, т.. 3 и 6 от Закона за юридическите лица с нестопанска цел с мнозинство от всички членове на УС.. 45.. УС може да вземе решение и без провеждането на заседание, ако протоколът за взетото решение бъде подписан без забележки и възражения за това от всички членове на УС.. 46.. Изпълнително бюро на ДВИЖЕНИЕТО се състои от ПРЕДСЕДАТЕЛ, ЗАМЕСТНИК ПРЕДСЕДАТЕЛ и СЕКРЕТАР.. Председателят на ИБ:.. непосредствено организира и ръководи дейността на УС и на помощните и обслужващите звена на ДВИЖЕНИЕТО;.. организира изпълнение на решенията на УС, изготвя провеждането на неговите заседания, както и проекти на документи, които той обсъжда;.. подпомага и направлява дейността на представителствата, на индивидуалните и колективните членове на ДВИЖЕНИЕТО;.. определя реда за постъпване на работа и за освобождаване на щатните сътрудници в апарата на ДВИЖЕНИЕТО, съобразно съществуващите нормативни актове;.. организира използването и се разпорежда с финансовите средства и с имуществото на сдружението и носи колективна и индивидуална отговорност, съобразно действащото законодателство.. Представлява и управлява ДВИЖЕНИЕТО.. В негово отсъствие упълномощава зам.. председателя или секретарят да го заместват.. 47.. ДВИЖЕНИЕТО се представлява и управлява от ПРЕДСЕДАТЕЛЯ на ИБ.. ГЛАВА V.. ФИНАНСОВИ СРЕДСТВА И ИМУЩЕСТВО.. 48.. ДВИЖЕНИЕТО набира средства от:.. встъпителен членски внос;.. членски внос;.. доброволни вноски извън членския внос;.. дарения, завещания от български и чуждестранни физически и юридически лица.. Даренията могат да бъдат и целеви;.. субсидии;.. други източници.. Доброволните вноски, даренията и завещанията могат да бъдат в пари, ценни книжа, недвижими и движими имущества, интелектуална собственост, запазени и търговски марки, литература, апаратура, оборудване и обзавеждане и др.. Не се приемат дарения от физически и юридически лица, за които има достатъчно данни, че техните цели са користни, и/или са криминално проявени.. 49.. По решение на УС могат да се образуват целеви фондове, като техните източници и начини на използване и изразходване се определят с решението за образуването им.. 50.. Доходите от дейността на ДВИЖЕНИЕТО се насочват за достигане на нейните уставни цели, за попълване на фондовете й, за заплащане труда на членовете и привлечените специалисти.. 51.. За осъществяване на своите нестопански цели и задачи, ДВИЖЕНИЕТО:.. Може да придобива недвижимо имущество;.. Сключва договори с трети лица за обслужване, подпомагане и реализиране на дейността си;.. Открива сметки в български чужди банки и кредитни институции;.. Може да бъде страна по съдебни спорове;.. Участва със свои средства в капитала на търговски дружества;.. Не извършва допълнителна стопанска дейност.. 52.. Финансовата година, с изключение на първата, започва от 01 януари и завършва на 31 декември за текущата година.. 53.. Основните структурни единици на ДВИЖЕНИЕТО - представителствата отчисляват за неговия бюджет членски внос в размер 30 % от общата сума на събрания от тях членски внос.. Членския внос на индивидуалните и колективните членове, събран в левове или валута се отчита на ДВИЖЕНИЕТО.. Вноските за членския внос за сдружението се правят ежемесечно, а окончателното изчисление и издължаване на членски внос става след приключване на календарната година.. 54.. Размерът и начинът на събиране и разпределение на членския внос в отделните клубове по интереси се определят с техните правила.. 55.. ДВИЖЕНИЕТО, представителствата, печатния орган, музеят и др.. звена на ДВИЖЕНИЕТО могат да придобиват имущества съгласно установения в страната ред.. Те могат да ползват кредит от кредитни учреждения, да откриват текущи сметки.. Решения по тези въпроси вземат съответните ръководни органи.. ДВИЖЕНИЕТО не носи отговорност за задълженията на сдруженията.. 56.. Финансовата отчетност се извършва по реда, установен от съответните актове в страната.. ГЛАВА VI.. ПРЕКРАТЯВАНЕ.. ЛИКВИДАЦИЯ.. ИМУЩЕСТВО СЛЕД ЛИКВИДАЦИЯ.. 57.. ДВИЖЕНИЕТО се прекратява:.. с решение на ОС;.. с решение на Окръжния съд по седалището на ДВИЖЕНИЕТО, когато:.. а/ не е учредена по законовия ред; б/ извършва дейност, която противоречи на закона или е противна на обществения ред или на добрите нрави; в/ е обявено в несъстоятелност.. Решенията на Съда по ал.. 1,т.. 2 се постановява по иск на всеки заинтересуван или на прокурора.. Съдът може да даде подходящ срок за отстраняване на основанието за прекратяване и неговите последици.. В случаите на ал.. прекратяването се вписва служебно и съдът назначава ликвидатор.. 58.. При прекратяване на ДВИЖЕНИЕТО се извършва ликвидация.. Ликвидацията се извършва от УС или от определено от него лице – лица.. Когато УС не определи ликвидатор то той се определя от съда.. 59.. Разпределението на останалото след удовлетворяването на кредиторите имущество се решава съгласно дадените на ликвидатора правомощия.. 60 Ако не съществуват лица по предходния член или ако те са неопределяеми, имуществото преминава върху общината по седалището на ДВИЖЕНИЕТО.. Общината е длъжна да използва полученото имущество за дейност, възможно най-близка до целта на прекратената ДВИЖЕНИЕТО.. 61.. Ликвидатора има право да продава имущество на обявеното вече в ликвидация ДВИЖЕНИЕТО само до размер на дължимото му се възнаграждение.. 62.. След разпределяне на имуществото ликвидаторът е длъжен да поиска заличаване вписването на ДВИЖЕНИЕТО от съда по седалището му.. ГЛАВА VII.. СПЕЦИАЛНИ РАЗПОРЕДБИ.. 63.. ДВИЖЕНИЕТО е юридическо лице, което се представлява от неговия Председател.. По съдебни спорове между ДВИЖЕНИЕТО и управителния му орган, съответно членовете на управителния орган, ДВИЖЕНИЕТО може да се представлява и от избрани от ОС едно или няколко лица.. 64.. Взаимоотношенията между ДВИЖЕНИЕТО и представителствата му се уреждат посредством устройствен правилник и Устава.. 65.. Сдружението има право да открива свои клонове, клубове и представителства както в страната така и в чужбина.. ЗАКЛЮЧИТЕЛНИ РАЗПОРЕДБИ.. §1.. Неразделна част от този Устав представлява списък на присъствалите на учредителното събрание на НАЦИОНАЛНО ДВИЖЕНИЕ ЗДРАВОСЛОВНО, които са подписали този Устав.. §2.. За неуредените с настоящия Устав въпроси се прилагат императивните норми на ЗЮЛНЦ..

  Original link path: /022.html
  Open archive

 • Title: Здравословно
  Descriptive info: ЛИЦЕНЗИРАНА СЛУЖБА ПО ТРУДОВА МЕДИЦИНА.. ПРОГРАМА ЗА БОРБА С БОЛКАТА И РЕХАБИЛИТАЦИЯ.. ЗА ЧЛЕНОВЕТЕ НА НАЦИОНАЛНО ДВИЖЕНИЕ ЗДРАВОСЛОВНО /НДЗ/.. ПРОФИЛАКТИЧНА ПРОГРАМА ЗА ПРЕДПАЗВАНЕ И УКРЕПВАНЕ НА ЗДРАВЕТО.. Прибавете живот към годините и години към живота си !.. Профилактична кардиология :.. Оценка, прогнозиране и профилактика на риска от сърдечносъдови усложнения.. Консултация за хипертоници и хора с повишен риск за инфаркт на миокарда и/или мозъчен удар.. Изготвяне на индивидуална програма за понижаване на риска от съдови инциденти.. 2.. Насочване на членовете на НДЗ при нужда към най-добрите лекари-специалисти от всички специалности:.. кардиолози, ортопед-травматолози, дерматолози, акушер-гинеколози, невролози, ендокринолози, уролози, хирурзи, стоматолози и др.. 3.. Програма за борба с болката:.. третиране на болка при невралгии с  ...   обучение.. Диетологична консултация и природолечение:.. разработване на диета в зависимост от индивидуалния здравен риск.. индивидуален, лесно изпълним план за редуциране на теглото.. изработване на индивидуална програма за режим на труд и почивка в свободното време.. психологична консултация и помощ.. насочване към най-добрите мед.. специалисти при нужда.. 5.. Ендокринологична, гинекологична и уроло-гична консултация:.. риск от остеопороза – остеодензитометрия /костна плътност/.. нарушена функция на щитовидна жлеза.. цитонамазки от шийката на матката и изследване за хламидии и токсплазмоза.. изследване на простатна жлеза.. лечение на възпалителни процеси чрез лазер.. 6.. Стоматологични профилактични прегледи и консултации.. 7.. Юридическа консултация за членовете на НАЦИОНАЛНО ДВИЖЕНИЕ ЗДРАВОСЛОВНО:.. трудово право.. здравно осигуряване.. признаване на група инвалидност.. общо право и др..

  Original link path: /023.html
  Open archive

 • Title: Здравословно
  Descriptive info: НА ЧЛЕНОВЕТЕ НА НДЗ ЩЕ БЪДЕ ОСИГУРЕН ДОСТЪП ЗА КОНСУЛТАЦИЯ И ПРЕГЛЕД, КОГАТО ИМ СЕ НАЛАГА, ПРИ НАЙ-ДОБРИТЕ СПЕЦИАЛИСТИ ОТ РАЗЛИЧНИ МЕДИЦИНСКИ СПЕЦИАЛНОСТИ!.. ЧЛЕНСКИ ВНОС:.. ЧЛЕНСКИ ВНОС ЗА 2007 г.. 12 лв.. Изпращайте членския внос с банков превод по сметка:.. Банков код: IABG9470.. IBAN: BG76IABG94701001924300.. International Asset Bank.. Срещу квитанцията от банката, в офиса на НДЗ и/или  ...   ще имате право на значително намаление на основните диагностични и лечебни процедури, които се правят в нашите медицински бази.. За сдружения, асоциации и др.. сродни организации – 100 лв.. /сто лв.. / годишно.. За фирми и др.. търговски дружества и организации – 400 лв.. /четиристотин лв.. / годишно.. ПРИ СЪГЛАСИЕ ЗА ЧЛЕНСТВО СЕ ПОПЪЛВАТ СЛЕДНИТЕ ДАННИ:.. ИЗТЕГЛИ..

  Original link path: /03.html
  Open archive

 • Title: Здравословно
  Descriptive info: Банкова сметка на НДЗ.. Банка: INTERNATIONAL ASSET BANK.. IBAN: BG76IABG94701001924300..

  Original link path: /04.html
  Open archive

 • Title: Здравословно
  Descriptive info: “НАЦИОНАЛНО ДВИЖЕНИЕ ЗДРАВОСЛОВНО”.. гр.. София, 1113, ул.. Жолио Кюри № 20 /до сградата на Интерпред/,.. Техноимпортекспорт ет.. 7, офис № 4.. тел.. : 02/ 816 4261, 02/ 5812625 и GSM: 0898 680625.. e-mail:.. zdravoslovno@dir.. bg..

  Original link path: /05.html
  Open archive

 • Title: Здравословно
  Descriptive info: ТЕЛЕВИЗИОННО ПРЕДАВАНЕ ЗДРАВОСЛОВНО.. НАЦИОНАЛНА ТЕЛЕВИЗИЯ СКАТ.. 2006 ™Zdravoslovno..

  Original link path: /06.html
  Open archive

 • Archived pages: 16