www.archive-org-2014.com » BE » V » VBSEERNEGEM

Choose link from "Titles, links and description words view":

Or switch to "Titles and links view".

  Archived pages: 16 . Archive date: 2014-10.

 • Title: Welkom bij de Vrije Basisschool Eernegem
  Descriptive info: .. Welkom..

  Original link path: /
  Open archive

 • Title: Overzicht
  Descriptive info: Woordje.. V.. an de directeur.. St.. R.. uctuur.. Pedagog.. I.. sch project.. J.. aarkalender.. Klass.. E.. n.. B.. osklassen.. Ma.. A.. ltijden.. S.. chaken op school.. L.. inks.. Foto'.. Fe.. tiviteiten.. C.. ontact.. Speelplaatsge.. H.. eimen.. Inf.. O.. uderraad.. Fi.. mpjes..

  Original link path: /overzicht.htm
  Open archive

 • Title: Een woordje van de directeur
  Descriptive info: Dag ouders,.. Dag kinderen,.. Welkom!.. We zijn blij dat je er bent!.. Samen maken we er jouw school van.. Het wordt een plek waar het leuk is om te vertoeven:.. … een plek waar we alles kunnen leren op een speelse en boeiende manier.. … een plaats waar we er zijn voor mekaar: ouders, kinderen, leerkrachten en directie.. … een plaats waar we  ...   al je talenten, geniet van de vriendschap en deel ze met anderen.. Weet, voor ons ben je uniek!.. Beste ouders,.. Laat ons samen 9 jaar met uw kapoen op stap gaan.. Samen lossen we de kleine en/of grote problemen op.. U bent bij ons altijd welkom!.. Wij hebben u(w) har(t)d nodig!!!!.. Namens het team Eernegem-Bekegem.. Directeur.. Rik Lamote.. De heer Lamote Rik,.. Terug..

  Original link path: /woord%20%20van%20de%20directeur.htm
  Open archive
 •  

 • Title: Structuur
  Descriptive info: Structuur van de school voor het schooljaar 2014-2015.. Afdeling Eernegem.. Afdeling Bekegem.. Maximumcapaciteit schooljaar 2014-2015.. Zorgteam.. Inrichtende macht.. Schoolraad.. De heer Lamote Rik.. Kleuterschool:.. 1A: Juf Mieke.. 1B: Juf Delphine D.. 1C: Juf Katrien / Juf Delphine V.. 2A: Juf Lieselotte.. 2B: Juf Christa.. 2C: Juf Cynthia.. 3A: Juf Joke.. 3B: Juf Corinne.. 1+2: Juf Christine / Juf Myriam.. 2+3: Juf Heidi / Juf Elke.. Lagere school:.. 1A: Juf Leen.. 1B: Juf Sofie V.. 2A: Juf Ann/ Juf Gudrun.. 2B: Juf Marianne / Juf Petra.. 3A: Mr.. Danny.. 3B: Juf Francine / Juf Gudrun.. 4A: Juf Evelyn T.. 4B: Juf Karine / Juf Martine.. 5A: Juf Christa.. 5B: Juf Evelyne D.. / meester Luc.. 6A: Juf Sophie Q.. 6B: Juf Emmy.. 1ste graad: Juf Sandra.. opsplitsing: juf Rosanne.. 2de graad: Mr.. Marcel.. 3de graad: Juf Lynn.. Het zorgteam.. :.. o.. l.. v.. de zorgcoördinator Juf Carine.. - Juf Sofie A.. - Juf Elke.. O.. kleuter:.. lager.. :.. Juf Delphine V, Juf Elke.. Mr.. Ivan, Juf Veerle.. Kinderverzorgster kleuter:.. Mevr.. Annick en Mevr.. Hanne.. Administratieve medewerkers:.. Annick, Mevr..  ...   mei 2006).. Benaming.. VZW Vrij Katholiek Onderwijs Eernegem - Bekegem.. Raad van Bestuur.. : (Inrichtende Macht).. De Heer De Smedt Johan (voorzitter).. Daeleman Marleen (secretaris).. H.. Foulon André.. Zr.. Manhaeve Denise.. De Heer Vanslembrouck Willy.. Vandeputte Trui.. De Heer Logghe Piet.. Andere leden van de.. Algemene Vergadering.. De Heer Feys Eric.. Lootens Godelieve.. De Heer Tyberghein Jean-Paul.. De directeur is eveneens aanwezig op de vergaderingen met adviserende stem.. De schoolraad.. Afgevaardigden van de leerkrachten:.. juf Bonny Christa.. juf Vuylsteke Mieke.. juf Paepe Sandra.. juf Quartier Sophie.. Afgevaardigden van de ouders.. Vanhevel Els (voorzitter schoolraad en ouderraad).. Seynaeve Annick.. De Vries Annick.. Afgevaardigden van de lokale gemeenschap.. Dewanckele Ingrid.. Logghe Christine.. Monteyne Conny.. Scholengemeenschap.. Sedert 1 september 2003 is onze school ook toegetreden tot de scholengemeenschap NOVUS.. Deze heeft voornamelijk als doel de samenwerking tussen scholen te bevorderen.. Onze scholengemeenschap bestaat uit:.. VBS Eernegem, Stationsstraat 1a, 8480 Eerngem-Ichtegem.. VBS 'De Tandem', Brugsesteenweg 91, 8460 Roksem Oude Brugseweg 39, 8460 Westkerke.. VBS 'H.. Familie', Hoogstraat 15, 8460 Oudenburg.. VBS 'Driespan, Tempeldreef 6, 8470 Gistel.. VBS 'Gravenbos', Gravenbos 6, 8470 Gistel..

  Original link path: /structuur.htm
  Open archive

 • Title: Pedagogisch Project
  Descriptive info: Het pedagogisch project van de school.. Vijf pijlers op maat van de school.. 1.. EERSTE PIJLER: Inspirerende kracht.. Het christelijk geloof is de inspirerende kracht van onze VBS Eernegem-Bekegem.. De godsdienstmomenten zijn eigentijds en worden door de personeelsleden verzorgd.. Samen vieren en samen eucharistie vieren brengt ons bij de inspirerende kracht.. We beleven deze kracht op een eigentijdse manier in het liefdevol omgaan met elkaar.. Op onze school gaan we zorgzaam om met elkaar.. We zijn leerkrachten en kinderen die elkaar dragen, verdragen en verder dragen.. Onze leerkrachten en kinderen staan open voor elkaar en praten met elkaar (o.. a.. het pestprotocol,…).. Samen zoeken we hoe kinderen in verbondenheid kunnen groeien tot geëngageerde ‘contente’ mensen.. Onze leerkrachten en leerlingen worden samen betrokken bij het schoolgebeuren.. Dit merk je in het samen organiseren en uitvoeren van feesten en acties : bv.. schoolfeest, Broederlijk Delen,….. Contente kinderen en ouders….. daar gaan we voor.. Allen samen : de leerlingen, de ouders, de leerkrachten, het zorgteam, de secretariaatsmedewerkers, het onderhoudspersoneel, de beleidsondersteuner, de directie, het schoolbestuur, zijn we verantwoordelijk om dit te realiseren.. We zijn een school op mensenmaat.. Vanuit onze inspiratie dromen we er van om voor elk kind te bouwen aan de best mogelijke toekomst.. Zij zijn trouwens het mooiste geschenk waar we mogen voor werken.. 2.. TWEEDE PIJLER:.. Leren leven met hoofd – hart – handen.. Vertrekkend vanuit de leefwereld van het kind zorgt het team voor een aantrekkelijk en gevarieerd aanbod.. We willen werken aan hoofd, hart, handen van onze kinderen d.. w.. z.. werken op verstandelijk, religieus, lichamelijk en sociaal vlak.. Door de keuze van ons aanbod evalueren we het willen, het kennen en het kunnen.. Vanuit dit aanbod laten we de kinderen geleidelijk groeien tot sociale, zelfstandige mensen in de wereld.. 3.. DERDE PIJLER : Stimulerend onderwijzen.. Tijdens het werken aan een stimulerend opvoedingsklimaat zien we elk kind als een unieke persoonlijkheid.. Vanuit een ontmoetende leerkrachtenstijl zijn we samen onderweg naar kwaliteitsvol onderwijs.. Via een doeltreffende didactische aanpak werken we voortdurend aan de talenten en waarden van de kinderen.. 4.. VIERDE PIJLER: Werken aan de ontplooiing van elk kind, met brede zorg!.. a.. Het leren van elk kind als uitgangspunt.. Het uitgangspunt van onze zorgvisie is het leren van elk kind.. Dit leren is afhankelijk van de tijd die het kind nodig heeft en de tijd die het wil nemen om te leren.. De tijd die een kind nodig heeft om te leren is afhankelijk van de aanleg, de bekwaamheid, de leraar en de leerinhoud.. De aanleg, die het kind meekreeg bij de geboorte, is niet te beïnvloeden door de school.. De andere factoren zijn wel positief te beïnvloeden.. Op die manier kan het leren van het kind verbeterd worden.. De tijd die het kind wil nemen om te leren is afhankelijk van zijn belangstelling,  ...   wordt gestimuleerd.. c.. Zorg heeft ook zijn grenzen.. Aangezien de aanleg van een kind niet beïnvloedbaar is en de draagkracht van de school niet oneindig is, moeten we ons de vraag stellen: “Kan elk kind kwaliteitsvol opgevangen worden in onze school?”.. Wanneer kunnen we geen kwaliteitsvol onderwijs meer aanbieden aan een kind?.. Als een kind zich niet meer kan ontwikkelen en geen leerwinst meer maakt in het voorziene doelenpakket van de klas.. Als de klassituatie niet meer werkbaar blijft door de aanwezigheid van het kind.. Er wordt dan tekort gedaan aan de andere leerlingen die evenveel nood hebben aan ondersteuning.. Als het welbevinden van een schoolteam omwille van het kind naar burn-out dreigt over te hellen.. Als alle haalbare middelen door de klasleraar, internen en externen van de school uitgeprobeerd zijn, maar ontoereikend blijken te zijn.. Het kind zal, via het MDO, doorverwezen worden naar een onderwijsvorm waar aangepast onderwijs kan geboden worden.. Deze kinderen hebben recht op voor hen aangepast, kwaliteitsvol onderwijs.. d.. De ouders.. Ouders worden, met respect voor elkaar verantwoordelijkheid, gezien als volwaardige gesprekspartners in de school.. Daar twijfelt niemand aan.. Ouders dienen, ten opzichte van hun kind, de klasleerkracht te ondersteunen.. Het belang van elk kind moet op de eerste plaats komen.. De problemen, die zich kunnen voordoen, worden steeds in overleg besproken.. Indien het gewenst niveau door het kind niet behaald wordt, moet er op een constructieve manier bijgestuurd worden.. De reden van het niet behalen van een doel, kan niet vrijblijvend op de school of op de leerkracht afgeschoven worden.. Bij het niet behalen van een bepaald niveau speelt het aanvaardingsproces van de ouders, de draagkracht van de school en het welbevinden van het kind een rol.. 5.. VIJFDE PIJLER: Werken aan de school als gemeenschap en organisatie.. Wij beogen een open, dynamische school, verbonden met en afgestemd op de hedendaagse leefwereld.. Wij moeten inzien dat een school een.. levende gemeenschap.. is en dus ook het ritme van de verandering en vooruitgang moet volgen.. Op school passen wij ons steeds weer aan om te streven naar verbetering, en meer kundigheid.. Dit kan slechts als de geest binnen de participantengroep zo is en dat elkeen een persoonlijke inzet, betrokkenheid en medeverantwoordelijkheid aanvoelt.. Dialoog, doorzicht en overleg.. zijn evenzeer nodig bij de moeilijkheden die zich voordoen met leerlingen, tussen leerlingen en tussen mensen onderling.. Bijscholing, evaluatie, vernieuwing op pedagogisch-didactisch vlak.. staan er borg voor dat onze school hoog kwalitatief onderwijs aanbiedt.. Uitwisseling van ervaringen, doorgeven van nuttige informatie, begeleiding (intern of extern) blijven noodzakelijk.. Goed opgebouwde structuren.. kunnen van een school een open, democratische instelling maken en kansen bieden tot participatief schoolbeheer, een doordacht en efficiënt school- en personeelsbeleid, een goed administratief en financieel beheer en een open informatiebeleid.. Deze structuren zijn o.. m.. het oudercomité, de participatieraad, het LOC, en het leerkrachtenteam..

  Original link path: /pedagogisch%20project.htm
  Open archive

 • Title: Maandkalender
  Descriptive info: Kalender schooljaar 2014-2015.. September.. 01.. Afdeling Bekegem: klinken op de 1.. ste.. schooldag om 15.. 00 uur.. Afdeling Eernegem: klinken op de 1.. schooldag om 8.. 30 uur.. Do.. 11.. Infoavond voor ouders Eernegem – Bekegem (info volgt).. Vr.. 19.. Avondmarkt Eernegem.. Wo.. 24.. Scholenveldloop Eernegem + Bekegem.. Oktober.. Bosklassen 6.. de.. lj.. Eernegem te Kemmel.. 03.. Kipavond Bekegem.. 10.. Bruegelmaal met Vlaamse hutsepot te Eernegem.. 15.. Pedagogische werkdag (vrije dag voor de leerlingen).. 27.. Begin herfstvakantie.. November.. Ma.. Facultatieve vrije dag Eernegem + Bekegem.. Di.. Wapenstilstand.. December.. Di.. 02.. Sinterklaasfeest Eernegem.. 05.. Sinterklaasfeest Bekegem (ouders kleuter+ eerste graad).. 18.. Oudercontact Eernegem + Bekegem.. 22..  ...   georganiseerd door de ouderraad.. 16.. Begin krokusvakantie.. Maart.. 13.. Boekenbeurs te Eernegem.. 30.. Bosklassen Bekegem tot en met vrijdag 03 april 2015.. April.. Oudercontact Eernegem – Bekegem.. 06.. Begin paasvakantie.. Do.. Mei.. Vrije dag (Feest van de arbeid).. Za.. 09.. Vormsel Bekegem.. Zo.. Vormsel Eernegem.. 14.. L.. Hemelvaart: vrije dag.. Eerste Communie Bekegem.. Vrij.. 15.. Brugdag: vrije dag.. Sportdag.. 25.. Pinkstermaandag: vrije dag.. Schoolfeest Bekegem.. 31.. Schoolfeest Eernegem.. Juni.. Facultatieve vrije dag afdeling Bekegem.. 07.. Eerste Communie Eernegem.. Wo.. Afscheid 6.. leerjaar afdeling Eernegem om 19.. 00 uur.. Schoolreis afdeling Eernegem.. leerjaar afdeling Bekegem om 20.. Vr.. 26.. Schoolreis afdeling Bekegem.. 29.. Halve dag, vrije namiddag..

  Original link path: /maandkalender.htm
  Open archive

 • Title: Klassen
  Descriptive info: Klassen.. 2014-2015.. Kleuter.. 1A.. 1+2.. 1B.. 1C.. 2A.. 2+3.. 2B.. 2C.. 3A.. 3B.. Lagere school.. 1ste graad.. 2e graad.. 4A.. 4B.. 5A.. 5B.. 3e graad.. 6A.. 6B..

  Original link path: /klassen.htm
  Open archive

 • Title: Bosklassen
  Descriptive info: Vanaf heden zullen we bosklassen organiseren voor het zesde leerjaar.. Dat betekent dat het vijfde leerjaar nog een jaartje zal moeten wachten.. Dit schooljaar gaan de bosklassen door op:.. Volg de blog van de bosklassers..

  Original link path: /Bosklassen.htm
  Open archive

 • Title: Schaken
  Descriptive info: Schaken op school.. De meisjes van het zesde leerjaar hebben met glans de kleuren van onze school verdedigd in het West-Vlaams kampioenschap schoolschaak.. Ze werden 5de op 31 ploegen, wat een ongelooflijk succes mag genoemd worden, temeer daar ze zich klasseerden tussen scholen waarvan alle leden in een schaakclub spelen..

  Original link path: /schaken.htm
  Open archive

 • Title: Links
  Descriptive info: Gemeente Ichtegem.. Vlaams ministerie van Onderwijs.. Vlaams secretariaat van het Katholiek onderwijs.. Klasblog's.. 1KB.. http://www.. bloggen.. be/jufdelphine2012/.. 2KA.. be/2kajuflieselotte/.. 6LA en 6LB.. 6de-vbseernegem.. blogspot.. com/.. 4LA en 4LB.. http://vbs4eernegem.. be/.. Educatieve links.. Online Encyclopedie.. Wikipedia.. alles over België en Europa.. eggiedoll.. Informatie omtrent Europa.. europese-beweging.. nl/.. http://europa.. eu.. int/europago/welcome.. jsp.. Kennisnet.. kennisnet.. nl/cpb/po/kids/.. Verkeersland.. verkeersland.. be.. SchoolTV.. http://beeldbank.. schooltv.. nl/index.. Franse werkwoorden vervoegen.. leconjugueur.. com/frindex.. php.. Rekenweb.. fi.. uu.. nl/rekenweb/.. Natuursite.. http://natuur.. ariena.. com/index.. htm.. MOS.. milieuzorgopschool.. Zoekrobot voor kinderen.. netwijs.. Zoek het eens op.. http://users.. skynet.. be/zoekheteensop/index.. Pater Damiaan.. degrootstebelg.. Hoofdrekenen.. snuffelsoft.. Breuken oefenen.. oefen.. be/oefening/2/2/1/6/2/e/start_Breuken/Breuken..

  Original link path: /link.htm
  Open archive

 • Title: Foto
  Descriptive info: Fotoboek Eernegem.. Fotoboek Bekegem..

  Original link path: /Foto.htm
  Open archive •  


  Archived pages: 16