www.archive-org-2014.com » BG » H » HYDRO

Choose link from "Titles, links and description words view":

Or switch to "Titles and links view".

  Archived pages: 63 . Archive date: 2014-02.

 • Title: Bulgarian Division for Hydrological Forecasting
  Descriptive info: ..

  Original link path: /
  Open archive

 • Title: Division of Hydroforecasting, Department of Hydrology, National Institute of Meteorology and Hydrology
  Descriptive info: НИМХ.. Национален институт по метеорология и хидрология.. Департамент Хидрология.. Времето.. BG.. EN.. Начало.. Новини.. Висока вълна на р.. Струмешница 27.. 02.. 2013 г.. Започна проектът ArdaFORECAST.. Годишни оценки на:.. реките 2012.. (изготвя се март).. подземните води 2013.. (изготвя се януари).. Данни.. Месечен бюлетин.. Реки.. Ежедневни-графики.. Ежедневни-таблица.. Месечен отток.. Подземни води.. Нива и дебити.. Наноси.. Мътност.. Валежи.. Снежна покривка.. Индекси на засушаване.. Месечни.. SRI.. SMI.. SPI.. Сезонни.. Проекти и публикации.. ArdaForecast.. Воден баланс (pdf).. Секцията.. Преглед.. Хидрологична оценка за оттока и тенденции.. (в нов прозорец).. Карта на валежите.. (в нов прозорец);.. Анализ на денонощната сума на валежа, използвайки модела ALADIN.. ::>.. Актуално състояние на реките в България.. Коментар на дежурния хидролог.. Прогнозиране на екстремни явления за водосборите  ...   до момента с използване на спътникова информация.. Сезонна прогноза от няколко водещи центъра за дългосрочни прогнози.. Базова наблюдателна мрежа на НИМХ-БАН (в нов прозорец).. България е разположена в.. зоната на недостатъчното овлажнение.. и в някои региони водните ресурси са недостатъчни.. Поради неравномерното разпределение на валежите и смесеното влияние на други фактори, в някои поречия сравнително често има.. наводнения.. , предизвикващи значителни загуби.. Хидроложките прогнози, оперативната хидроложка информация и оценки са важни инструменти за.. управление.. на водите и предпазване от наводнения в България.. Обработката на.. оперативната хидроложка информация.. , изготвянето на различни продукти и прогнози, както и разработката и внедряването на съответни методики и програмни продукти се извършва от.. секцията.. по хидроложки прогнози към департамент "Хидрология" на НИМХ..

  Original link path: /bg/t1.php
  Open archive

 • Title: Bulgarian Division for Hydrological Forecasting
  Descriptive info: Bulgarian Division for Hydrological Forecasting..

  Original link path: /indexen.html
  Open archive
 •  

 • Title: Division of Hydroforecasting, Department of Hydrology, National Institute of Meteorology and Hydrology
  Descriptive info: Висока вълна при с.. Струмешница, 27.. Хидрометричната станцията на р.. Струмешница при с.. Струмешница е открита 1986 г.. , след като висока вълна разрушава старата, разположена нагоре по течението.. На 25-26.. започва покачване на водното ниво от паднал дъжд в района.. Нивата на водата се задържат, а на 27.. , сряда, рязко се покачват.. Реката се движи с висока скорост и влачи отломки от  ...   при с.. Струмешница.. Вълната достига височина около 3,2 м.. Наблюденията са прекратени поради липса на достъп до водомерните съоръжения.. В района на станцията фронтът на заливане е приблизително 50÷100 м.. Реката се оттича бавно и все още поддържа високи нива на водната повърхност.. В района на р.. Струмешница на 28.. 02 е пратен екип за оглед и оценка на щетите от преминалата необичайно висока вълна..

  Original link path: /bg/t1.php?ime=&gr=news/&gn=20130227Strumeshnitsa/20130227strumeshnitsa
  Open archive

 • Title: Division of Hydroforecasting, Department of Hydrology, National Institute of Meteorology and Hydrology
  Descriptive info: Започна срещата по проекта "Създаване на система за ранно предупреждение за наводнения в басейна на р.. Арда за намаляване на риска в пограничния район" финансиран по Програмата за европейско териториално сътрудничество България Гърция 2007 2013.. Започна първата среща по проекта "Създаване на система за ранно предупреждение за наводнения в басейна на р.. Арда за намаляване на риска в пограничния район" (ARDAFORECAST), финансиран по Програмата за европейско териториално сътрудничество България Гърция 2007 2013 година.. Тя се провежда в Златоград и ще продължи на 24 и 25 април.. На нея участват представители на Басейнова дирекция за управление на водите в Източнобеломорски район с център Пловдив, както и представители на водещия партньор по проекта Националния институт по  ...   (ERDP).. Продължителността на проекта ще бъде 24 месеца.. В проекта са предвидени дейности по изучаване на факторите за възникване на наводнения в района, установяване на чувствителните зони, инсталиране на допълнителни автоматични дъждомерни и хидрометрични станции, както хармонизиране данните за реките.. Ще бъдат разработени хидроложки и хидравлични модели за симулиране на висока вълна с различна обезпеченост и прогнозиране на наводнения, както и процедури за ранно предупреждение.. Целта на проекта е подобряване на превенцията на риска от наводнения в трансграничния басейн на р.. Арда.. При изпълнението на проекта ще бъдат взети предвид изискванията на Директива 2007/60/ЕС за оценка и управление на риска от наводнения, за чието прилагане на територията на Източнобеломорски район компетентен орган е БДИБР..

  Original link path: /bg/t1.php?ime=&gr=news/&gn=ardaForecastKickOff
  Open archive

 • Title: Division of Hydroforecasting, Department of Hydrology, National Institute of Meteorology and Hydrology
  Descriptive info: Северна България:.. Огоста - Мизия.. |.. Искър - Оряховица.. Вит - Търнене.. Осъм - Изгрев.. Янтра - Каранци.. Русенски Лом - Божичен.. Южна България:.. Места - Момина кула.. Сазлийка - Гълъбово.. Марица - Свиленград.. Чепеларска - Бачково.. Тунджа - Елхово..

  Original link path: /bg/t1.php?ime=&gr=data/&gn=daily
  Open archive

 • Title: Division of Hydroforecasting, Department of Hydrology, National Institute of Meteorology and Hydrology
  Descriptive info: Ежедневни данни.. *.. за отток на реките за 12.. 14.. Версия 1 , 12.. 2014/10:40.. Дунавски басейн.. № НИМХ.. Река.. Местност.. Q.. min.. [m.. 3.. /s].. ср.. max.. H [cm].. Q [m.. ΔH [cm].. 14840.. Лом.. с.. Василковци.. 0,079.. 4,898.. 233,000.. 44.. 5,040.. -2.. 16800.. Огоста.. Кобиляк.. 3,099.. 16,480.. 560,000.. 60.. 10,250.. 16850.. Мизия.. 2,000.. 18,273.. 735,000.. 104.. 9,827.. -1.. 18700.. Искър.. Нови Искър.. 7,510.. 21,412.. 1 330,000.. 6.. 11,079.. 4.. 18560.. Малки Искър.. Своде.. 0,649.. 9,186.. 650,000.. 30.. 3,600.. -5.. 18800.. гр.. Роман.. 8,000.. 49,874.. 1 102,000.. 48.. 36,129.. 18850.. Ореховица.. 6,889.. 46,482.. 1 117,000.. 80.. 23,800.. 2.. 21350.. Черни Вит.. Черни Вит.. 0,270.. 2,673.. 195,000.. 53.. 0,794.. 1.. 21650.. Вит (Бели Вит).. Тетевен.. 0,259.. 4,658.. 322,000.. 89.. 3,568.. 0.. 21750.. Вит.. Крушовица.. 0,189.. 8,804.. 520,000.. 59.. 4,115.. 3.. 21800.. Търнене.. 0,150.. 11,925.. 572,000.. 42.. 8,538.. 22700.. Осъм.. Троян.. 0,200.. 6,009.. 290,000.. 18.. 3,739.. 22750.. Ловеч.. 0,300.. 9,715.. 562,000.. 34.. 7,114.. -8.. 22800.. Изгрев.. 11,017.. 285,000.. 100.. 2,900.. 23650.. Янтра.. Габрово.. 3,944.. 192,000.. 122.. 9,580.. 23700.. В.. Търново.. 11,656.. 944,000.. 141.. 17,283.. -10.. 23400.. Джулюница.. Джулюница.. 0,070.. 7,044.. 575,000.. 124.. 17,151.. -17.. 23150.. Голяма река.. Стражица.. 0,009.. 1,917.. 213,000.. 93.. 0,797.. -12.. 23500.. Росица.. Севлиево.. 0,119.. 8,536.. 558,000.. 14,300.. -6.. 23850.. Каранци.. 3,400.. 42,043.. 1 925,000.. 146.. 70,111.. 7.. 31550.. Черни Лом.. Широково.. 0,500.. 3,444.. 161,489.. 62.. 3,680.. 20.. 31830.. Русенски Лом.. Божичен.. 0,836.. 5,450.. 63,000.. 234.. 9,015.. 64.. Черноморски басейн.. 42800.. Провадийска река.. Провадия.. 0,025.. 0,657.. 35,750.. 0,755.. 42850.. гара Синдел.. 0,095.. 1,527.. 43,000.. 140.. 3,685.. n.. a.. 43400.. Врана.. Надарево.. 0,480.. 2,922.. 110,000.. 90.. 6,124.. 38.. 43700.. Голяма Камчия.. Велики Преслав.. 0,004.. 3,437.. 160,000.. 128.. 1,273.. 43500.. Луда Камчия.. Бероново.. 0,010.. 4,678.. 554,170.. 178.. 22,046.. -22.. 43800.. Камчия.. Гроздьово.. 0,961.. 15,631.. 418,000.. 150.. 25,750.. -30.. 81800.. Айтоска река.. Камено.. 0,664.. 46,500.. 0,501.. 82850.. Факийска река.. Зидарово.. 0,000.. 3,866.. 288,000.. 95.. 1,087.. 83620.. Ропотамо.. Веселие.. 1,366.. 279,000.. 158.. 0,184.. Източнобеломорски басейн.. 74650.. Тунджа.. c.. Пaвел баня.. 0,039.. 2,806.. 104,400.. 94.. 1,280.. 74850.. Tунджа.. Елхово.. 0,800.. 15,468.. 210,000.. 16,052.. 71650.. Марица.. Радуил.. 0,012.. 0,302.. 32,349.. 0,040..  ...   Речица.. Ваксево.. 0,332.. 15,280.. 0,075.. 51410.. Елешница.. 2,420.. 58,600.. 57.. 1,114.. 51750.. Бобошево.. 1,718.. 21,282.. 215,000.. 86.. 10,484.. 51430.. Джерман.. Дупница.. 0,286.. 2,506.. 60,250.. 32.. 0,890.. 51510.. Сушицка река.. Полена.. 0,620.. 18,750.. 51800.. Кресненско ханче.. 36,597.. 340,000.. 51550.. Лебница.. Лебница.. 28.. 0,906.. 51560.. Струмешница.. Струмешница.. 0,050.. 3,679.. 52,400.. 96.. 3,974.. 51880.. Марино поле.. **.. 3,650.. 58,558.. 51590.. Пирин.. Бистрица.. Горно Спанчево.. 0,037.. 0,438.. 17,700.. 0,294.. Коментар за 12.. 14.. През изминалото денонощие, речните нива в Дунавския водосбор са с изменение от -17 см до +64см.. Водните нива в реките от Западнобеломорския басейн са с изменение от -1 см до +5 см.. В Източнобеломорския басейн са с изменение в граници от -6 см до +18 см.. За Черноморския басейн водните нива в реките са с изменение от -30 см до +38 см.. С водни количества над средно многогодишната си стойност са реките:.. • Лом при Василковци.. • Росица при Севлиево.. • Янтра при Габрово.. • Янтра при Велико Търново.. • Янтра при Каранци.. • Черни Лом при Широково.. • Русенски Лом при Божичен.. • Провадийска при Провадия.. • Провадийска при Синдел.. • Врана при Кочово.. • Камчия при Гроздьово.. • Айтоска при с.. Камено.. • Тунджа при Елхово.. - С водно количество под 10% спрямо средно многогодишната си стойност са:.. • Марица при с.. Тенденции: На база метеорологичната обстановка, през следващите 1-2 дни не се очакват съществени изменения в състоянието на наблюдаваните реки.. Повишения на водните нива са вероятни на отделни места в страната, в резултат от снеготопене и/или превалявания.. Оперативен хидролог на НИМХ-БАН: инж.. Попова.. (*).. Забележка:.. Нивата са моментни стойности, измерени в 8ч.. местно време.. Водните количества са изчислени по временни ключови криви.. Информацията е само за лично ползване и не може да бъде копирана или разпространявана без изрична договореност с НИМХ.. Характерните водни количества Q мин.. [m3/s], Q ср.. [m3/s] и Q макс.. [m3/s] са определени за периода 1993 – 2008 г.. (**).. Забележка 2:.. Данните за нивата и водните количества в тази хидрометрична станция са ненадеждни поради добив на инертни материали в района на станцията..

  Original link path: /bg/t1.php?ime=&gr=data/&gn=tablRekiB
  Open archive

 • Title: Division of Hydroforecasting, Department of Hydrology, National Institute of Meteorology and Hydrology
  Descriptive info: Ежемесечна информация за оттока на вътрешните реки по БД месец януари.. БД за управление на водите Дунавски басейн.. Модул на оттока.. Номер на ХМС.. Местоположение.. Модул [l/s/km.. 2.. ].. 0.. 94.. 97.. 1.. 80.. 68.. 77.. 32.. Обем на оттока.. за територията на БД 317.. 50 [млн.. м.. куб].. БД за управление на водите Черноморски басейн.. 23.. 46.. 93.. 7.. 42.. за територията  ...   50.. 26.. 9.. 83.. за територията на БД 425.. 08 [млн.. БД за управление на водите Западнобеломорски басейн.. 5.. 08.. за територията на БД 141.. 39 [млн.. Забележка:.. Ежемесечната информация за оттока на вътрешните реки е изготвена с невалидирана оперативна информация.. Месеченият обем на оттока на вътрешните реки по БД е определен с невалидирана оперативна информация и зависимости определени в разработка на НИМХ..

  Original link path: /bg/t1.php?ime=&gr=data/&gn=tablResourceB
  Open archive

 • Title: Division of Hydroforecasting, Department of Hydrology, National Institute of Meteorology and Hydrology
  Descriptive info: Division of Hydroforecasting, Department of Hydrology, National Institute of Meteorology and Hydrology.. Средномесечни стойности за нива [см] и дебити [l/s] на наблюдателни пунктове.. от базовата хидрогеоложка мрежа на НИМХ.. ВОДИ В ТЕРАСАТА НА ДУНАВ (КРАЙДУНАВСКИ НИЗИНИ).. № на ХГНП.. стар.. нов.. Водосбор.. Код на ПВТ.. Геоложки индекс.. Ниво/Дебит.. декември 2013.. януари 2014.. Норма.. 324в.. 002T1.. Слана бара.. Дунав.. BG1G0000QAL002.. Qal.. 125.. 114.. -.. 381а.. 004S1.. Дунавци.. 490.. 567.. 415.. 932.. 006T1.. Добри дол.. BG1G0000QAL003.. 144.. 199.. 970а.. 017T1.. Козлодуй.. BG1G0000QAL005.. 153.. 943б.. 035T1.. Остров.. BG1G0000QAL006.. 328.. 320.. 970.. 054T1.. Загражден.. BG1G0000QAL007.. 585.. 627.. 483.. 954.. 056T1.. Дъбован.. 275.. 255.. 201.. 970б.. 082T1.. Белене.. BG1G0000QAL008.. 213.. 218.. 184.. 1506.. 203Т1.. Русе.. BG1G0000QAL010.. 1224.. 1283.. 1093.. 342б.. 251Т1.. Айдемир.. BG1G0000QAL012.. 362.. 373.. 391.. ВОДИ В ТЕРАСИ НА РЕКИ, ВЛИВАЩИ СЕ В ДУНАВ И ЧЕРНО МОРЕ.. 908.. 011T1.. Крива бара.. BG1G0000QPL023.. 276.. 293.. 222.. 441.. 023S1.. Владимирово.. BG1G0000QAL015.. 707.. 717.. 681.. 423.. 025S1.. Хайредин.. 384.. 348.. 376.. 033S1.. Скът.. BG1G0000QAL016.. 324.. 330.. 259.. V-181.. 980T1.. София - кв.. Требич.. BG1G00000NQ030.. 187.. 204.. 171.. 986S1.. 117.. 1252.. 049T1.. Ореховица.. BG1G0000QAL017.. 345.. 334.. 295.. 418.. 070S1.. Победа (Биволаре).. BG1G0000QPL024.. 1050.. 1040.. 966.. 590a.. 075S1.. Левски.. BG1G0000QAL019.. 233.. 920.. 088T1.. Поликраище.. BG1G0000QAL020.. 383.. 380.. 378.. 098S1.. Полски Тръмбеш.. 339.. 343.. 386д.. 209T1.. Попово.. BG1G0000QAL021.. 501.. 508.. 464.. 867.. 371T1.. Гроздьово.. BG2G00000Q005.. 500.. 512.. 432.. 840.. 468T1.. Новоселци.. Русокастренска.. BG2G00000Q009.. 102.. 88.. 61.. 859.. 462T1.. Средец.. Средецка.. 223.. 847.. 477T1.. Димчево.. Факийска.. 229.. 237.. ВОДИ В ТЕРАСИ НА РЕКИ, ВЛИВАЩИ СЕ В БЯЛО МОРЕ.. 741.. 541T1.. Коняво.. BG4G00000QN006.. 206.. 210.. 580T1.. Марино поле.. 246.. 497.. 585S1.. Баня.. BG4G000000Q008.. Qal-pr.. 455.. 467.. 361.. 704б.. 598S1.. Гоце Делчев.. BG4G00000Q009.. 258.. 263.. 1020а.. 618T1.. Мокрище.. BG3G000000Q013.. Qpr.. 313.. 307.. 540.. 622S1.. Главиница.. 409.. 400.. 355.. 634.. 633T1.. Стамболийски.. 595.. 599.. 504.. 655.. 655T1.. 430.. 443.. 291.. 203б.. 657T1.. 682.. 688.. 654.. 611б.. 627T1.. Мало Конаре.. 300.. 309.. 264.. 531б.. 765S1.. BG3G000000Q048.. 459.. 447.. 351а.. 769S1.. Виден.. BG3G00000NQ003.. 266.. 253.. 220а.. 779S1.. Шаново.. Qal+pr.. 677.. 878.. 796T1.. Завой.. BG3G00000NQ015.. 155.. 557.. 810S1.. Воденичене.. 550.. 516.. 466.. 843.. 816T1.. Ханово.. BG3G000000Q017.. 106.. 72.. ВОДИ В СОФИЙСКА КОТЛОВИНА.. II-70б.. 920T1.. Казичене.. 558.. 615.. VIII-108.. 913T1.. Лозен.. 648.. 560.. IV-125б.. 962T1.. Горни Богров.. 828.. 841.. ПХ-37а.. 970T1.. Локорско.. 709.. VIII-105.. 943T1.. Лесново.. 289.. 288.. VIII-2.. 977T1.. Мрамор.. 680.. 683.. ВОДИ В ДУПНИШКА КОТЛОВИНА.. 771.. 553T1.. Сапарево.. BG4G000000Q005.. 596.. 624..  ...   Черном.. б-н.. 1364.. 1365.. 1354.. 832.. 326T2.. Шабла.. 142.. 162.. 1584.. 341S2.. Балчик.. BG2G000000N018.. 3404.. 3424.. 3201.. 16а.. 317T2.. Ваклино.. 3926.. 3927.. ВОДИ В ДЪЛБОКОЗАЛЯГАЩИ КАРСТОВИ ВОДОНОСНИ ХОРИЗОНТИ.. 1503.. 242T2.. Побит камък.. Топчийска.. BG1G0000K1b041.. K1b.. 531.. 541а.. 218S2.. Широково.. K1b+Qal.. 1334.. 1343.. 1269.. 558б.. 239S2.. Басарбово.. 1621.. 1625.. 1549.. 1552.. 266T2.. Силистра.. 377.. 559.. 456.. 257T2.. 1128.. 1083.. 273Т2.. Кочмар.. Суха.. BG1G0000J3K051.. Kr1v.. 11518.. 11514.. 283Т2.. Добрич - кв.. Рилци.. 11898.. 11890.. 8457.. 1418.. 423T1.. Стан.. Провадийска.. BG2G000J3K1041.. 8458.. 8474.. 7025.. 1481.. 386T2.. Плиска.. 6978.. 6976.. 2691.. 1433а.. 408T2.. Могила.. 2683.. 2686.. 16.. 314T2.. BG2G000J3K1040.. 673.. 667.. 1498.. 365T2.. Васил Друмево.. 5568.. 5579.. 5637.. ВОДИ В КАРСТОВИ БАСЕЙНИ И ВОДОНОСНИ ХОРИЗОНТИ (ИЗВОРИ).. 123I2.. Бяла.. Арчар.. BG1G0000TJK044.. J3 + Kr1v.. 24.. 5.. 26.. 9.. 600.. 132I2.. Стояново.. T1-3+J3.. 51.. 0.. 50.. 75.. 3.. 332.. 134I2.. Враца-кв.. Бистрец.. 357.. 267.. 349.. 340.. 136I2.. Пали Лула.. 95.. 2.. 49.. 6.. 138I2.. Кобиляк.. BG1G0000K2S037.. K2m.. 78.. 63.. 4.. 468.. 901I2.. Беренде.. Нишава.. BG1G00000TJ046.. T1-3.. 12.. 8.. 11.. 58.. 988I2.. Искрец.. 417.. 379.. 1866.. 465.. 992I2.. гара Лакатник.. 118.. 503.. 146I2.. Етрополе.. BG1G0000TJK045.. 43.. 8.. 26.. 25.. 152I2.. Златна Панега.. J3.. 3507.. 2294.. 2773.. 24а.. 162I2.. Голяма Желязна.. 33.. 273.. 396.. 188I2.. Мусина.. BG1G00000K1040.. Kr1b.. 337.. 298.. 368.. 248I2.. Воден.. Чайрлък.. 76.. 79.. 85.. 143а.. 335I2.. Каварна.. 58.. 71.. 62.. 138.. 377I2.. Дренци.. BG2G00K1hb036.. 12.. 20.. 60.. 438I2.. Девня.. 3167.. 3299.. 3335.. 33.. 353I2.. Търговище.. 34.. 10.. 81.. 350I2.. Котел.. BG2G0000K2033.. Kr2m.. 159.. 75.. 500I2.. Боснек.. BG4G0T1T2T3037.. 14.. 84.. 67.. 508I2.. Горно Уйно.. BG4G000T2T3028.. 32.. 7.. 52.. 549I2.. Мърводол.. BG4G00000T2035.. 25.. 30.. 54.. 410.. 579I2.. Петрово.. BG4G0000Pt1036.. Pt.. 750.. 59а.. 584I2.. Разлог.. BG4G0000Pt3031.. 109.. 581I2.. 625.. 541.. 833.. 412a.. 593I2.. Мусомища.. 163.. 145.. 412б.. 595I2.. 28.. 604I2.. Чепинска.. BG3G0000Pt038.. 511.. 374.. 630I2.. Три водици.. BG3G0000Pt041.. 751.. 739.. 1054.. 336.. 635I2.. Мугла.. BG3G0000Pt039.. 175.. 39а.. 637I2.. Беден.. 565.. 666.. 640I2.. Девин - кв.. Настан.. 493.. 412.. 463.. 682I2.. Мулдава.. Чепеларска.. 160.. 282.. 83.. 471I2.. Тракийци.. BG2G0000TJ042.. 39.. 486I2.. Бръшлян.. Велека.. 116.. 77.. 211.. 63.. 489I2.. Малко Търново.. 239.. 344.. СТУДЕНИ ПУКНАТИННИ ВОДИ.. 58.. 910I3.. Бели Искър.. BG4G000PzC2021.. Pz.. 77.. 767I3.. Паничково.. BG3G0000Pg028.. Pg3.. 83.. 52.. 4.. Буквени и цифрови символи в новата номерация на ХГНП:.. S.. Шахтов кладенец;.. Тип води съответно: 1 порови, 2 карстови, 3 пукнатинни;.. T.. Тръбен кладенец;.. I.. Извор;.. A.. Артезиански кладенец;.. Използвани съкращения:.. Липсват данни;.. ХГНП е пресъхнал..

  Original link path: /bg/t1.php?ime=&gr=data/&gn=podzemniMosv
  Open archive

 • Title: Division of Hydroforecasting, Department of Hydrology, National Institute of Meteorology and Hydrology
  Descriptive info: Усреднена месечна мътност на водата в реките за месец септември 2013.. No.. Пункт.. Мътност.. (g/m.. ).. Мътност (норма).. 43.. 00.. 60.. 25.. 17850.. 45.. 70.. 91.. 69.. Василовци.. 41.. 38.. 91.. 80.. 452.. 24.. 23100.. Стара река (Лефеджа).. Славовица.. 62.. 10.. 226.. 73.. Изгрев.. 83.. 192.. 48.. Дисевица.. 61.. 27.. 95.. 185.. 55.. 90.. 113.. 18500.. Батулийска.. Батулия.. 84.. 55.. 102.. 01.. Божичен.. 36.. 706.. 39.. 41800.. Батова река.. Оброчище.. 20.. 88.. 165.. 75.. Кочово..  ...   65.. 680.. 31.. 46.. 154.. 72.. Бачково.. 131.. 76.. 47.. 77.. 142.. 504.. 42.. 750.. 74440.. Беленска.. гара Чумерна.. 74500.. Мочурица.. 82.. 68.. 35.. 79.. Вехтино.. 22.. 162.. 61450.. Върли дол.. 247.. Джебел.. 336.. 05.. 61550.. Крумовица.. Крумовград.. 430.. 51700.. Ръждавица.. 37.. 45.. 48.. 218.. 51310.. Конска.. Батановци.. 42.. 47.. 148.. 81.. 51380.. Сов.. Соволяно.. 105.. 87.. 237.. 18.. Пиринска Бистрица.. Горно Спанчево.. 21.. 57.. 126.. 122.. 63.. 52400.. Изток.. 128.. 52530.. Канина.. Огняново.. 69..

  Original link path: /bg/t1.php?ime=&gr=data/&gn=tablNanosi
  Open archive

 • Title: Division of Hydroforecasting, Department of Hydrology, National Institute of Meteorology and Hydrology
  Descriptive info: Ежедневни данни за валежа в 166 станции от мрежата на НИМХ.. 2014.. Станция.. Валеж [mm].. Норма [mm].. за 02.. 1010.. Ново село.. 27.. 1020.. Видин.. 1030.. Грамада.. Белоградчик.. 36.. 1460.. Кула.. 2015.. Монтана.. 26.. 2020.. Д-р Йосифово.. 2030.. Вършец.. 41.. 2050.. Бъзовец.. 24.. 2060.. 2401.. Чипровци.. 2430.. Берковица.. 50.. 3010.. Враца.. 3040.. Кнежа.. 3050.. Оряхово.. 3401.. Бяла Слатина.. 31.. 3440.. Борован.. 29.. 3530.. 4010.. Плевен.. 4020.. Сомовит.. 4040.. Новачене.. 4060.. Николаево.. 4430.. Пордим.. 4500.. 4590.. 5010.. 5020.. Борима.. 5030.. 40.. 5040.. 35.. 5080.. Дерманци.. 5401.. Луковит.. 5460.. Рибарица.. 49.. 5490.. Чифлик.. 51.. 5510.. Черни Осъм.. 5520.. Априлци.. 6010.. 6020.. 6470.. Трявна.. 7010.. Велико Търново.. 7020.. Павликени.. 7040.. Елена.. 39.. 7440.. Костел.. 55.. 7470.. Кесарево.. 7580.. 21010.. Русе-АППД.. 21020.. Две могили.. 21030.. Образцов чифлик.. 22010.. 22020.. Омуртаг.. 22030.. Славяново.. 22480.. Врани кон.. 22520.. Надарево.. 23010.. Разград.. 23020.. Самуил.. 23030.. Исперих.. 23480.. Цар Калоян.. 23490.. Кубрат.. 24010.. Силистра - АППД.. 24020.. Алфатар.. 24030.. 24430.. Тутракан.. 25010.. Шумен.. 25040.. Царев брод.. 25401..  ...   Кости.. 73.. 28610.. 28630.. Зидарово.. 29010.. Ямбол.. 29020.. 29060.. Тополовград.. 29465.. Странджа.. 43.. 41010.. Сливен.. 41030.. Садиево.. 41040.. 41430.. Злати войвода.. 41530.. Градец.. 42010.. Стара Загора - инст.. 42020.. Чирпан.. 42030.. 42042.. Раднево.. 42420.. Дълбоки.. 42450.. Пчелиново.. 42470.. Шипка.. 43010.. 43040.. Любимец.. 43420.. Симеоновград.. 43520.. Царева поляна.. 44010.. Кърджали.. 44020.. 44030.. 44040.. Ивайловград.. 44540.. Ардино.. 44470.. Момчилград.. 44510.. Кирково.. 45030.. Чепеларе.. 45040.. Райково.. 45070.. Златоград.. 70.. 45120.. Рожен.. 45130.. Девин.. 45450.. 45480.. Барутин.. 45530.. Манастир.. 45541.. Михалково.. 46011.. 46020.. 46030.. Асеновград.. 46060.. 46090.. Вр.. Ботев.. 46440.. 46680.. Свежен.. 46760.. Клисура.. 47010.. 47040.. 47050.. Панагюрище.. 47070.. Пещера.. 47570.. Батак.. 47590.. Фотиново.. 47640.. Сърница.. 61010.. Благоевград.. 61040.. Банско.. 61100.. Сандански.. 61111.. 61420.. Якоруда.. 61570.. Сатовча.. 61600.. Гайтаниново.. 61631.. Полена.. 61695.. С.. Пирин.. 62010.. Кюстендил.. 62050.. 63010.. 63406.. Чуйпетлово.. 64132.. Златица.. 64201.. София.. 64205.. Черни връх.. 64210.. Мургаш.. 64215.. Мусала.. 64235.. Самоков.. 64305.. Божурище.. 64310.. Драгоман.. 64315.. Банкя.. 64420.. Това са неверифицирани оперативни данни за валежа в три вида станции: синоптични, климатични, валежомерни..

  Original link path: /bg/t1.php?ime=&gr=data/&gn=dajd
  Open archive •  


  Archived pages: 63