www.archive-org-2014.com » BG » W » WALTER-GROUP

Choose link from "Titles, links and description words view":

Or switch to "Titles and links view".

  Archived pages: 4 . Archive date: 2014-02.

 • Title: WALTER GROUP - бърз поглед върху компанията - WALTER GROUP
  Descriptive info: .. Контакт.. Кариера.. Свободни места LKW WALTER.. Свободни места CTX.. Other languages / countries.. Добре дошли при WALTER GROUP.. С повече от 3500 служители, WALTER GROUP е една от най-успешните частни компании в Австрия.. Към основните дейности на WALTER GROUP спадат транспорта на цели товари по шосе в цяла Европа и комбинирания / интермодален транспорт, търговия и лизинг на офис-, складови и санитарни контейнери чрез CONTAINEX, инвестирането и отдаването под наем на търговски и жилищни недвижими имоти чрез WALTER BUSINESS-PARK, WALTER IMMOBILIEN и CONTAINEX IMMOBILIEN, складови услуги от WALTER LAGER-BETRIEBE,  ...   за транспорт на цели товари в цяла Европа.. CONTAINEX Container Handelsgesellschaft m.. b.. H.. Гъвкави пространствени решения с контейнери, контейнер складовете в цяла Европа.. WALTER BUSINESS-PARK.. Гъвкави офис и складови комбинации в южната част на Виена.. WALTER LAGER-BETRIEBE.. Вашият склад в южната част на Виена с железопътен достъп и вътрешна митница.. WALTER TRAILER-RENT.. Специалист в отдаване под наем/лизинг на камиони.. WALTER IMMOBILIEN.. Инвестиции в недвижими имоти (жилища и промишлени обекти).. WALTER IMMO-REAL.. CONTAINEX IMMOBILIEN.. CONTAINEX IMMO-REAL.. WALTER GROUP.. Telefon: +43 2236 606-0.. Telefax: +43 2236 606-33.. info[at]walter-group.. at.. www.. walter-group..

  Original link path: /bg
  Open archive

 • Title: Контакт - WALTER GROUP
  Descriptive info: WALTER GROUP - бърз поглед върху компанията.. Контакт.. Industriezentrum NÖ-Süd, Straße 14.. AT-2355 Wiener Neudorf.. Телефон: +43 2236 606-0.. факс: +43 2236 606-33.. E-Mail:.. ' id='facility1' value='48.. 068788,16.. 334953,/~/media/Images/LKW/Google Maps/LKW WND.. ashx' type="radio" name="facilities" />.. Wiener Neudorf.. ' id='facility2' value='47.. 586853,12.. 162256,/~/media/Images/LKW/Google Maps/LKW KUF.. Kufstein.. изключване от отговорност: Не поемаме отговорност за съдържанието и истиността на картите.. Планиране на маршрута.. От адрес.. За адрес.. Улица.. *.. Пощенски код.. Населено място.. Страна.. Моля,  ...   Черна Гора.. Дания.. Естония.. Финландия.. Франция.. Гърция.. Германия.. Грузия.. Хърватска.. Холандия.. Ирак.. Иран.. Ирландия.. Испания.. Италия.. Йордания.. Катар.. Казахстан.. Киргистан.. Косово.. Кувейт.. Латвия.. Лихтенщайн.. Литва.. Люксембург.. Македония.. Малта.. Мароко.. Молдова.. Норвегия.. Обединени Арабски Емирства.. Полша.. Португалия.. Румъния.. Русия.. Сърбия.. Саудитска Арабия.. Северна Ирландия.. Шотландия.. Швеция.. Швейцария.. Сирия.. Словакия.. Словения.. Таджикистан.. Тунис.. Турция.. Туркменистан.. Уелс.. Украйна.. Унгария.. Узбекистан.. Великобритания.. Други страни.. Отиване.. Връщане.. Търси.. Актуална позиция.. Drucken.. Допълнителна информация:.. Impressum.. Условия за ползване..

  Original link path: /bg/kontakt
  Open archive

 • Title: Impressum - WALTER GROUP
  Descriptive info: Impressum.. Задължение за предоставяне на информация съгл.. § 5 от Закона за електронна търговия (ЗЕТ) и задължение за предоставяне на данни за финансово състоянието съгл.. § 25 от Закона за медиите.. Медиен собственик/Издател на уебсайта на концерна.. Teл.. : +43 5 7777-0.. факс: +43 5 7777-33.. austria[at]lkw-walter.. com.. Фирмен номер в Търговския регистър : FN 35799x.. Търговския регистър : Областен съд Вийнер Нойщадт.. Данъчен №.. : ATU19208701.. Регистрационен номер от регистъра за преработка на данни.. : 0035611.. Седалище на фирмата: Laxenburg, Österreich..

  Original link path: /bg/impressum
  Open archive
 •  

 • Title: Условия за ползване - WALTER GROUP
  Descriptive info: Условия за ползване.. I.. Общи условия за ползване на уебсайтовете на групата WALTER GROUP.. по-малко.. още.. 1.. Приложно поле и обем на услугите.. (1) Предмет на тези условия за ползване е ползването на предоставените от WALTER GROUP Internationale Transportorganisation AG и свързаните с него предприятия от концерна (наречени по-нататък „група WALTER GROUP“) уебсайтове (наречени по-нататък „уебсайт“).. (2) Тази страница съдържа общите условия за ползване на уебсайта.. Чрез извикване или ползване на уебсайта (наречени по-нататък „ползване“) всички потребители и посетители (наречени по-нататък „потребител“) признават валидността на общите условия за ползване.. Групата WALTER GROUP си запазва правото да променя условията за ползване по всяко време по свое усмотрение.. (3) Алтернатива за регистрирани потребители:.. Чрез кликване на полето „Съгласен“ или „Изпращане“ потребителят изразява съгласие, че условията за ползване на уебсайта са задължителни за потребителя.. Групата WALTER GROUP си запазва правото да променя настоящото изискване за ползване по свое усмотрение.. Потребителят трябва още веднъж да даде съгласие с променените изисквания за позване, както е описано по-горе, чрез кликване на полето „Съгласен“ или „Изпращане“, за да може да продължи да ползва услугите на групата WALTER GROUP.. (4) На уебсайта групата WALTER GROUP предлага отнасяща се до бранша и предприятието информация за клиенти, транспортни партньори и кандидатстващи за работа.. Отделни услуги (напр.. LOADS TODAY, клиентски портал) са достъпни само за регистрирани потребители.. (5) Групата WALTER GROUP има право да спира напълно или частично уебсайта и да променя съдържанието, респ.. обслужването по свое усмотрение.. Групата WALTER GROUP не дава гаранция за непрекъсната достъпност на уебсайта на групата WALTER GROUP.. Претенции по отношение ползването или поддържането на уебсайта на групата WALTER GROUP не могат да бъдат предявявани.. 2.. Защитени права / Интелектуална собственост.. (1) Цялото съдържание на уебсайта (илюстрации, текстове, формулировки, марки, снимки, видеоклипове, графики) са интелектуална собственост на групата WALTER GROUP или нейните договорни партньори.. Ползването на уебсайта на групата WALTER GROUP не дава на потребителя никакви лицензни или други права за ползване по отношение на намиращите се на уебсайта права (напр.. защитени търговски права, авторско право и сродни защитени права и т.. н.. ).. Марки, дизайн, снимки, текстове, части от текстове и други съдържания на уебсайта на групата WALTER GROUP не могат нито да се променят, копират, размножават, използват, допълват, нито да се употребяват по друг начин без предварително писмено съгласие на групата WALTER GROUP.. Изключение от това представляват размножаването, обработката или използването на изрично предложени за употреба материали.. 3.. Отговорност.. (1) WALTER GROUP носи отговорност за евентуални щети, които могат да бъдат причинени на потребителя от ползването на уебсайта на групата WALTER GROUP, само при умисъл или груба небрежност.. (2) Групата WALTER GROUP не носи никаква отговорност за претърпени от потребителя щети или загуби били те преки или непреки, непосредствени или косвени, независимо от това, дали възникват от договора, правото на обезщетение или по друга причина, ако същите спадат към една от следните категории::.. (i) Пропуснати ползи и косвени щети.. (ii) Случайни загуби и пропуснати ползи.. (iii) Пропуснати възможности за бизнес.. (iv) Накърняване на реномето и загуба на данни.. (3) Групата WALTER GROUP е положила всички възможни усилия, за да гарантира, че предоставената на уебсайта на групата WALTER GROUP информация към момента на публикуването ѝ е достоверна и пълна.. Групата WALTER GROUP не дава обещания и не поема отговорност или гаранции за предоставената на уебсайта информация, като напр.. файлове за изтегляне, предлагани от трети страни услуги, външни линкове или други съдържания, използвани пряко, или непряко от уебсайта на групата WALTER GROUP или такива, които могат да се извикат от този уебсайт.. Освен това групата WALTER GROUP си запазва правото да прави промени или допълнения на предоставената информация без предварително предизвестие.. (4) Групата WALTER GROUP не носи отговорност за щети, възникнали поради неправилна употреба или поради злоупотреба на потребителския акаунт от страна на самия потребител, поради злоупотреба или загуба на идентификационните характеристики или на запаметените от потребителя дании.. 4.. Разполагаемост.. (1) Групата WALTER GROUP полага усилия да осигурява постоянната работа и достъпа до уебсайта – съответно според наличните технически, икономически, фирмени и организационни възможности.. (2) Групата WALTER GROUP не поема отговорност или гаранция, че уебсайтът на групата WALTER GROUP или неговите съдържания ще бъдат непрекъснато или изобщо на разположение, че не съдържат грешки или че ще се отстраняват грешки, още по-малко и за това, че уебсайтът на групата WALTER GROUP или помощните средства не съдържат вируси или други опасни компоненти.. Групата WALTER GROUP изключва изрично всякаква отговорност за щети от какъвто и да е вид, произтичащи от предоставянето на уебсайта на групата WALTER GROUP или помощните средства, доколкото това е разрешено от закона.. (3) За периоди, в които поради технически или други проблеми няма достъп, групата WALTER GROUP не поема отговорност.. 5.. Външни линкове.. Уебсайтът на групата WALTER GROUP съдържа външни линкове, водещи до уебсайтове на трети страни.. Групата WALTER GROUP няма влияние върху разполагаемост, качество и съдържание на външните уебсайтове, към които са дадени линкове, и не поема отговорност за съдържанието на външни уебсайтове, които нарушават действащото право или под някаква друга форма причиняват щета на потребителите.. 6.. Защитени страници.. Уебсайтът включва някои SSL SwissSign сертификати.. SSL сертификатите от SwissSign включват не само ефективно криптиране на данните на потребителите по време на предаването им към уеб сървъра, но и идентификацията на доставчика (WALTER GROUP), а така също и удостоверяват автентичността на сайта, за да го предпазват от фишинг.. Потребителят декларира, че се е запознал с общите разпоредби на SwissSign Gold CP / CPS (repository.. swisssign.. com) и потребителското споразумение на Gold SwissSign с крайния клиент (repository.. com), и че е прочел и е съгласен с тях.. WALTER GROUP не носи никаква отговорност към потребителя във връзка с използването на SSL сертификат.. 7.. Пароли и потребителски акаунти.. (1) Отделни услуги (напр.. След регистрация и проверка от групата WALTER GROUP потребителят получава парола, позволяваща достъп до потребителския акаунт.. (2) Потребителят отговаря за опазването на поверителността на паролата и евентуално на други налични данни, както и за всички дейности, свързани с потребителския акаунт.. За всички непозволени ползвания на потребителския акаунт или други нарушения на сигурността трябва да се съобщи незабавно на групата WALTER GROUP.. Регистрацията на потребителския акаунт респ.. записването за получаване на абонамент е обвързано с партньорския номер на потребителя.. Потребителят не е оправомощен да разкрива или предоставя партньорския номер или паролата на разположение на други лица.. Всяко разкриване на партньорския номер и/или на паролата от потребителя може да доведе до закриване на потребителския акаунт респ.. преустановяване на абонамента.. (3) Данни, съдържания и информация, известни на потребителя въз основа на неговия потребителски акаунт, не трябва да се предават на неупълномощени трети страни.. (4) Групата WALTER GROUP си запазва правото, без посочване на причина, да разреши или отхвърли регистрацията или записването за абонамента услуга.. Освен това групата WALTER GROUP има право, без посочване на причина, да блокира всеки потребителски акаунт или получаването на отделни абонаментни услуги.. 8.. Зареждане на деструктивни материали.. Групата WALTER GROUP забранява зареждането на компютърни програми, файлове и други материали, които съдържат деструктивни и разрушителни елементи като вируси, повредени файлове, "скрити" файлове (като напр.. изображения, внедрени в аудио файлове), червеи, троянски коне или ботове за скролиране, показване на множество екрани и за други дейности, които могат да разрушат  ...   браузърен плъгин:.. http://tools.. google.. com/dlpage/gaoptout?hl=en.. Social Media Plugins.. (1) Части от уебсайта на групата WALTER GROUP включват приложения на трети страни (напр.. AddThis, Facebook, Google Plus, Twitter), както и съдържания, запаметени на платформи на трети страни (напр.. Youtube).. Въпреки внимателните проверки и активните мерки за защита на данните, групата WALTER GROUP няма влияние върху вида и използването на събраните от трети страни потребителски данни от уебсайта на групата WALTER GROUP.. 1) Уебсайтът съдържа AddThis- компоненти.. AddThis е услуга за маркиране, която позволява на потребителя на сайта, да споделя избраната в момента страница с други потребители на социални мрежи като Facebook, Twitter, Google+ и т.. По този начин, потребителят може споделя съдържанието на сайта, да дава коментари и да оценява.. Когато потребителят използва AddThis елементи, интернет браузъра на потребителя установява директна връзка към сървърите на AddThis и съответно към избраната социална мрежа или услугата за маркиране.. При използване AddThis се използват бисквитки.. Генерираните данни (като например време на ползване или езика на браузъра,) ще бъдат предадени на AddThis LLC в САЩ и се обработват там.. Когато изпращате съдържание от уеб сайта на социални мрежи, услуги за маркиране и т.. , може да се изгради връзка между посещението на уебсайта и профила на потребителя в съответната мрежа.. Повече допълнителна информация относно обработката на данни (включително цели на използване) от AddThis LLC и поддържаната от AddThis LLC политика за поверителност на данните може да откриете на в http://www.. addthis.. com/privacy.. За повече информация относно обработката на данни и защитата на данните чрез социалните мрежи, услуги за маркиране и т.. , както и относно потребителските настройки са показани в политиката за защита на данните на тези сайтове.. Няма прехвърляне на засегнатите данни към трети страни от страна на WALTER GROUP.. С използването на AddThis полетата, потребителят дава съгласието си за обработка на данни от AddThis LLC, в степента, обхваната от сайта http://www.. Потребителят може да се противопостави на използването на информация за него по всяко време с помощта на „Opt Out Cookies“.. Допълнителна информация може да бъде получена също от гореспоменатия сайт AddThis LLC.. Ако потребителят не желае AddThis събира информация за потребителя чрез уебсайта, потребителят не може да използва AddThis елементите.. 2) Facebook Inc.. , със седалище в1601 S.. California Ave, Palo Alto, CA 94304, USA (накратко Facebook), предлага плъгини за оператори на уебстраници, които се използват на уебсайта на групата WALTER GROUP.. Плъгините се разпознават по логото на Facebook респективно по бутоните на Facebook „Харесва ми“ и „Препоръчай“.. Когато потребителят извика съдържащ този плъгин уебсайт на групата WALTER GROUP , браузърът на потребителя изгражда връзка със сървърите на доставчика на плъгина.. Съдържанието на плъгина се прехвърля от Facebook директно към браузъра на потребителя и се показва съответно в рамките на сайта.. Групата WALTER GROUP няма влияние върху показаното съдържание на плъгина.. При определени условия Facebook може да проследи посещенията на потребителя на съответните уебсайтове и да ги причисли към акаунт във Facebook, когато потребителят е регистриран във Facebook или е посещавал наскоро страница на Facebook респ.. със съдържания на Facebook.. Когато потребителят използва активно плъгини, напр.. като активира бутона „Харесва ми“ или изпраща препоръка за сайта, съответните информации се прехвърлят също директно от браузъра на потребителя към Facebook, без групата WALTER GROUP да има влияние върху това.. По-точна информация относно вид, цел и обем, както и по-нататъшната обработка и ползването на данните на потребителя от Facebook можете да прочетете от указанията за защита на данните във Facebook на следния линк.. http://www.. facebook.. com/policy.. php.. Там потребителят може да узнае повече и за правата и възможностите за настройка с цел защита на личната сфера.. Групата WALTER GROUP няма влияние върху целта и обема на събирането на данни от Facebook, както и върху по-нататъшната обработка от Facebook и няма достъп до тези данни.. 3) Тwitter Inc.. , със седалище в 795 Folsom St.. , Suite 600, San Francisco, CA 94107, USA (накратко Twitter) предлага плъгини за оператори на уебстраници, които се използват на уебсайта на групата WALTER GROUP.. Плъгините се разпознават по бутоните "Twitter-Tweet" или “Follow".. Страници с тези плъгини изграждат директна връзка с Twitter и прехвърлят - в зависимост от Вашия регистрационен статус в Twitter - различни данни.. По този начин е възможно да се правят заключения относно използването на интернет от потребителя на уебсайта на групата WALTER GROUP, което би могло да се използва от Twitter за собствени цели.. Изобразените съдържания на плъгина се намират на сървърите на Twitter и само се показват на уебсайта на групата WALTER GROUP.. Групата WALTER GROUP няма влияние върху целта и обема на събирането на данни от Twitter, както и върху по-нататъшната обработка от Twitter и няма достъп до тези данни.. Потребителите могат да намерят по-подробна информация относно разпоредбите на Twitter за защита на данните на следната уебстраница.. http://twitter.. 4) Google Inc.. , със седалище в 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, USA (накратко Google) предлага плъгини за оператори на уебстраници, които се използват на уебсайта на групата WALTER GROUP.. Плъгините се разпознават по бутона "Google-Plus-One".. Страници с тези плъгини изграждат директна връзка с Google и прехвърлят - в зависимост от регистрационния статус в Google - различни данни.. По този начин е възможно да се правят заключения относно използването на интернет от потребителя на страницата на групата WALTER GROUP респ.. да се оказва влияние върху резултатите на търсачките в Google.. Изобразените съдържания на плъгина се намират на сървърите на Google и само се показват на уебсайта на групата WALTER GROUP.. Групата WALTER GROUP няма влияние върху целта и обема на събирането на данни от Google, както и върху по-нататъшната обработка от Google и няма достъп до тези данни.. Потребителите могат да намерят по-подробна информация относно разпоредбите на Google за защита на данните на следната уебстраница.. com/intl/en/+/policy/+1button.. html.. Рекламиране според интереси / ремаркетинг.. Сайтът използва така наречените технологии за ремаркетинг.. WALTER GROUP използва тези технологии за превръщане на интернет предлагането в по-интересен вариант за потребителите.. Тази техника дава възможност за привличане на потребители, които са се интересували от сайта и услугите или продуктите на WALTER GROUP, към уебсайтове на трети страни чрез реклама.. WALTER GROUP е убедена, че представянето на персонализирана реклама, близка по интереси обикновено е по-интересна за потребитела от реклама, която няма такава персонализация.. Включването на тази реклама на интернет страниците на трети лица става въз основа на една "куки"- технология и анализ на предшестващото потребителско поведение.. Тази форма на реклама е напълно анонимна.. Никакви лични данни не се съхраняват и няма библиотеки с потребителски профили с лични данни на потребителя.. III.. Други разпоредби.. Място на съдебно производство.. Настоящият договор е сключен въз основа на австрийското право.. За компетентен по уреждането на спорове се определя Търговският съд във Виена, район „Център”.. Валидно е изключително австрийското право без прилагане на Конвенцията на ООН за договорите за международна продажба на стоки и нормите- препратки на австрийското международно частно право.. Изменения и допълнения, салваторна клауза.. (1) Изменения и допълнения по настоящия договор могат да се извършват само в писмена форма.. Устните договорки са недействителни.. (2) Ако едно или няколко условия на настоящия договор станат недействителни по каквато и да е причина, това не засяга валидността на останалото съдържание на договора..

  Original link path: /bg/usloviya-za-polzvane
  Open archive •  


  Archived pages: 4