www.archive-org-2014.com » COM » R » ROLNICY

Choose link from "Titles, links and description words view":

Or switch to "Titles and links view".

  Archived pages: 264 . Archive date: 2014-10.

 • Title: Prawo Rolne - Prawo
  Descriptive info: .. Prawo Rolne - Prawo.. Rolnictwo.. Portal rolny.. Notowania cen.. Notowania cen zbóż.. Ceny pszenicy.. Ceny kukurydzy.. Ceny żyta.. Ceny jęczmienia.. Ceny owoców.. Ceny jabłek.. Ceny malin.. Ceny truskawek.. Ceny warzyw.. Ceny ziemniaków.. Ceny cebuli.. Ceny marchwi.. Ceny kapusty.. Ceny zwierząt.. Ceny bydła.. Ceny trzody chlewnej.. Ceny drób.. Ceny owiec.. Pozostałe.. Ceny wieprzowiny.. Ceny wołowiny.. Ceny mleka.. Ceny cukru.. Ceny nawozów.. Ogłoszenia rolnicze.. Ogłoszenia (Nowe!).. Kombajny.. Pasze dla zwierząt.. Warzywnictwo.. Agroogłoszenia.. Ciągniki.. Grunty orne.. Maszyny rolnicze.. Serwisy ogłoszeniowe.. Giełda rolna.. Praca na wsi.. Społeczność rolnicza.. Forum rolnicze.. Grupy tematyczne.. Zdjęcia rolnicze.. Filmy rolnicze.. Pozostałe działy.. Agroturystyka.. Budownictwo wiejskie.. Ekologia.. Polska wieś.. Przemysł spożywczy.. Przemysł rybny.. Reklama.. Skip to content.. Aktualności.. Aktualności rolnicze.. Wiadomości świat.. Biopaliwa.. Mleczarstwo.. Produkcja rolnicza.. Przemysł mięsny.. Uprawa roślin.. Ziemia rolna.. Polskie traktory.. Urządzenia rolnicze.. Technika rolnicza.. Nowoczesne rolnictwo.. Komputery.. Internet na wsi.. Produkcja roślinna.. Owoce.. Warzywa.. Nawozy.. Ochrona roślin.. Uprawy.. Rośliny uprawne.. Chwasty.. Szkodniki.. Produkcja zwierzęca.. Weterynaria.. Pasze.. Hodowla-Filmy.. Utylizacja zwierząt.. Konie.. Koty.. Psy.. Zwierzęta.. Finanse i Prawo.. Adresy.. Grupy producenckie.. Leasing maszyn.. Krus.. Prawo rolne.. Ubezpieczenia rolnicze.. Wykaz gmin.. PROW.. Cross-compliance.. Mikroprzedsiębiorstwa.. Modernizacja gospodarstw.. Płatności bezpośrednie.. Rozrywka.. Disco Polo.. Kalendarz Imprez.. śpiewnik.. Łyse Pole.. Nalewki.. Przetwory.. Ogrodnictwo.. Kwiaty.. Krzewy ozdobne.. Gleby.. Drzewa.. Iglaki.. Kaktusy.. Trawy.. Zioła.. Reklama.. Wieś w centrum metropolii.. 28.. 02.. 10 -.. Rozwój technologiczny  ...   utworzeniu ARiMR.. Ustawa o jednostkach doradztwa rolniczego.. Ustawa o gospodarce nieruchomościami.. Ustawa o ochronie roślin.. Ustawa o podatku rolnym.. Ustawa o gospodarowaniu nieruchomościami rolnymi Skarbu Państwa.. Ustawa o ochronie zwierząt.. Ustawa o organizacji hodowli i rozrodzie zwierząt gospodarskich.. Ustawa o organizacji rynku mleka i przetworów mlecznych.. Ustawa o administrowaniu obrotem towarowym z zagranicą.. Ustawa o grupach producentów rolnych i ich związkach.. Ustawa o Agencji Rynku Rolnego i organizacji niektórych rynków rolnych.. Ustawa o systemie identyfikacji i rejestracji zwierząt.. Ustawa o rentach strukturalnych w rolnictwie.. Ustawa o ochronie prawnej odmian roślin.. Ustawa o nasiennictwie.. Ustawa o rejestracji i ochronie nazw i oznaczeń produktów rolnych i środków spożywczych.. Ustawa Prawo ochrony środowiska.. Ustawa o lasach.. Ustawa Prawo zamówień publicznych.. Ustawa Prawo wodne.. Ustawa Prawo budowlane.. Ustawa o Narodowym Planie Rozwoju.. Kodeks cywilny.. Dotacje dla rolników ekologicznych i inne dotacje rolnicze.. Obszary o niekorzystnych warunkach gospodarowania.. Rejestracja odmian uprawnych.. Programy rolnośrodowiskowe.. Wymagania dotyczące materiału siewnego.. Warte.. przeczytania.. Porady rolnicze:.. Fuzarioza kłosa poważnym zagrożeniem.. Fuzarioza kłosa poważnym zagrożeniem dla jakości ziarna zbóż.. Nowy, solidny fungicyd na polskim rynku.. Zdjęcia.. Grupy rolnicze.. 4344.. Maszyny rolnicze:.. Wszystko o ursusach.. Stare traktory.. Copyright 2010 rolnicy.. com | wszelkie prawa zastrzeżone | Grupa portali rolniczych.. wersje językowe strony:.. English.. Farming in Poland.. Mapa strony.. Teledyski Disco Polo.. Grup21:.. przemyslowcy.. com..

  Original link path: /
  Open archive

 • Title: Prawo Rolne - Grudzień: Prawo - w skrócie
  Descriptive info: Prawo Rolne - Grudzień: Prawo - w skrócie.. Ukazało.. się.. obwieszczenie.. Marszałka.. Sejmu.. RP.. z.. 20.. listopada.. 2007.. roku w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy - Prawo zamówień publicznych (Dz.. U.. nr 223, poz.. 1655).. Tekst jednolity przywołanej ustawy został ogłoszony 29 listopada 2007 roku.. Tekst jednolity ustawy z 29 stycznia 2004 roku - Prawo zamówień publicznych.. (tekst pierwotny - Dz.. nr 19, poz.. 177) obejmuje zmiany wprowadzone:.. ustawą z 20 kwietnia 2004 roku o zmianie i uchyleniu niektórych ustaw w związku z uzyskaniem przez Rzeczpospolitą Polską członkostwa w Unii Europejskiej (Dz.. nr 96, poz.. 959),.. ustawą.. kwietnia.. 2004.. roku.. o.. pracowniczych.. programach.. emerytalnych (Dz.. nr 116, poz.. 1207),.. ustawą z 28 maja 2004 roku o zmianie ustawy o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości oraz niektórych innych ustaw (Dz.. nr 145, poz.. 1537),.. ustawą z 25 listopada 2004 roku o zmianie ustawy o finansach publicznych oraz o zmianie niektórych ustaw (Dz.. nr 273, poz.. 2703),.. 27.. lipca.. 2005.. przeprowadzaniu.. konkursów.. na.. stanowiska kierowników.. centralnych.. urzędów.. administracji.. rządowej,.. prezesów.. agencji.. państwowych.. oraz.. zarządów.. funduszy.. celowych (Dz.. nr 163, poz.. 1362, nr 267, poz.. 2258),.. ustawą z 29 lipca 2005 roku o ofercie publicznej i warunkach wprowadzenia instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz spółkach.. publicznych (Dz.. nr 184, poz.. 1539),.. ustawą z 7 kwietnia 2006 roku o zmianie ustawy - Prawo zamówień publicznych oraz ustawy o odpowiedzialności za naruszenie dyscypliny finansów publicznych (Dz.. nr 79, poz.. 551, nr 106, poz.. 719),.. ustawą z 24 sierpnia 2006 roku o państwowym zasobie kadrowym i wysokich.. stanowiskach państwowych (Dz.. nr 170, poz.. 1217),.. 6.. grudnia.. 2006.. zasadach.. prowadzenia.. polityki.. rozwoju (Dz.. nr 227, poz.. 1658),.. ustawą z 7 marca 2007 roku o wspieraniu rozwoju obszarów wiejskich z udziałem środków Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów  ...   nr 14, poz.. 115),.. ustawą z 3 czerwca 2005 roku o zmianie ustawy o organizacji niektórych rynków rolnych, ustawy o organizacji rynków owoców i warzyw, rynku chmielu, rynku tytoniu oraz rynku suszu paszowego oraz ustawy o Agencji Rynku Rolnego i organizacji niektórych rynków rolnych (Dz.. nr 141, poz.. 1182),.. ustawą z 17 czerwca 2005 roku o zmianie ustawy o służbie cywilnej oraz niektórych innych ustaw (Dz.. nr 132, poz.. 1110),.. ustawą z 27 lipca 2005 roku o przeprowadzaniu konkursów na stanowiska kierowników centralnych urzędów administracji rządowej, prezesów agencji państwowych oraz prezesów zarządów państwowych funduszy celowych (Dz.. 1362),.. ustawą z 28 lipca 2005 roku o partnerstwie publiczno-prawnym (Dz.. nr 169, poz.. 1420),.. ustawą z 25 kwietnia 2006 roku o zmianie ustawy o płatnościach bezpośrednich do gruntów rolnych (Dz.. nr 92, poz.. 638),.. ustawą z 23 czerwca 2006 roku o zmianie niektórych ustaw w związku z członkostwem Rzeczypospolitej Polskiej w Unii Europejskiej (Dz.. nr 133, poz.. 935),.. ustawą z 24 sierpnia 2006 roku o państwowym zasobie kadrowym i wysokich stanowiskach państwowych (Dz.. ustawą z 22 września 2006 roku o uruchamianiu środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej przeznaczonych na finansowanie Wspólnej Polityki Rolnej (Dz.. nr 187, poz.. 1381).. ustawą z 18 października 2006 roku o zmianie ustawy o Agencji Rynku Rolnego i organizacji niektórych rynków rolnych oraz niektórych innych ustaw (Dz.. nr 208, poz.. 1541),.. ustawą z 18 października 2006 roku o zmianie i uchyleniu niektórych upoważnień do wydawania aktów wykonawczych (Dz.. nr 220, poz.. 1600),.. ustawą z 8 grudnia 2006 roku o zmianie ustawy o finansach publicznych oraz niektórych innych ustaw (Dz.. nr 249, poz.. 1832),.. ustawą z 12 stycznia 2007 roku o zmianie ustawy o Agencji Rynku Rolnego i organizacji niektórych rynków rolnych (Dz.. nr 35, poz.. 216).. Biuletyn Informacyjny ARR Styczeń 2007..

  Original link path: /prawo/grudzien:-prawo---w-skrocie.html
  Open archive

 • Title: Prawo Rolne - Listopad: Prawo - w skrócie
  Descriptive info: Prawo Rolne - Listopad: Prawo - w skrócie.. Ukazało się rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z 16 października.. 2007 roku zmieniające rozporządzenie w sprawie plonów reprezentatywnych roślin energetycznych (Dz.. U.. nr 195, poz.. 1410) - akt ten został wydany na podstawie delegacji ustawowej zawartej w art.. 17 ust.. 4 pkt 1 ustawy z 26 stycznia 2007 roku o płatnościach do gruntów rolnych i płatności cukrowej (Dz.. 217, z późn.. zm.. ).. Ukazało się rozporządzenie Rady Ministrów z 12 października 2007 roku w sprawie stawek dopłat do 1 ha powierzchni gruntów ornych obsianych lub obsadzonych materiałem siewnym kategorii elitarny lub kwalifikowany (Dz.. nr 201, poz.. 1447) - akt ten został wydany na podstawie delegacji ustawowej zawartej w art.. 40c ust.. 6 pkt 1 ustawy z 11 marca 2004 roku o Agencji Rynku Rolnego i organizacji niektórych rynków rolnych (Dz.. 386, z późn.. Ukazało się rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z 24 października 2007 roku w sprawie protokołu postępowania o udzielenie zamówienia publicznego (Dz.. nr 202, poz.. 1463) - akt ten został  ...   kwotowym 2007/2008 (Dz.. nr 205, poz.. 1491) - akt ten został wydany na podstawie delegacji ustawowej zawartej w art.. 16a ust.. 8 ustawy z 20 kwietnia 2004 roku o organizacji rynku mleka i przetworów mlecznych (Dz.. 2005 nr 244, poz.. 2081, z późn.. Ukazało się rozporządzenie Rady Ministrów z 8 listopada 2007 roku w sprawie wysokości dopłat do składek z tytułu ubezpieczenia upraw rolnych i zwierząt gospodarskich w 2008 roku (Dz.. nr 214, poz.. 1570) - akt ten został wydany na podstawie delegacji ustawowej zawartej w art.. 5 ust.. 4 ustawy z 7 lipca 2005 roku o ubezpieczeniach upraw rolnych i zwierząt gospodarskich (Dz.. nr 150, poz.. 1249, z późn.. Ukazało się rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z 15 listopada 2007 roku w sprawie terminów składania wniosków o przyznanie dopłaty z tytułu zużytego do siewu lub sadzenia materiału siewnego kategorii elitarny i kwalifikowany oraz terminu i sposobu wypłaty tej dopłaty (Dz.. 1581) akt ten został wydany na podstawie delegacji ustawowej zawartej w art.. 40d ust.. Biuletyn Informacyjny ARR Grudzień 2007..

  Original link path: /prawo/listopad:-prawo---w-skrocie.html
  Open archive
 •  

 • Title: Prawo Rolne - Październik: Prawo - w skrócie
  Descriptive info: Prawo Rolne - Październik: Prawo - w skrócie.. Ukazało się rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z 26 września 2007.. w sprawie.. wysokości.. krajowej.. rezerwy.. ilości.. referencyjnej w roku kwotowym 2007/2008 (Dz.. nr 182, poz.. 1307) - akt ten został wydany na podstawie delegacji ustawowej zawartej w art.. 17 ustawy z 20 kwietnia 2004 roku o organizacji rynku mleka i przetworów mlecznych (Dz.. W świetle ww.. rozporządzenia, w roku kwotowym 2007/2008 krajowa rezerwa krajowej ilości referencyjnej wynosi 77 281 942 kg.. Ponadto Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi ustalił, że wysokość krajowej rezerwy krajowej ilości referencyjnej dla dostawców hurtowych będzie wynosić 60 040 271 kg, natomiast dla dostawców bezpośrednich - 17 241 671 kg.. *.. Ukazało się rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z 26 września 2007 roku w sprawie udzielenia pomocy de minimis w ramach regionalnych programów operacyjnych (Dz.. nr 185, poz.. 1317) - akt ten został wydany na podstawie delegacji ustawowej zawartej w art.. 21 ust.. 3 ustawy z 6 grudnia 2006 roku o zasadach prowadzenia polityki rozwoju (Dz.. 1658, z późn.. Ukazało się rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z 7 września 2007 roku w sprawie upoważnienia jednostek organizacyjnych do opracowywania ocen i raportów dotyczących środków ochrony roślin (Dz.. nr 189, poz..  ...   art.. 48 ust.. 8 i art.. 53 ustawy z 26 czerwca 2003 roku o nasiennictwie (Dz.. nr 41, poz.. 271, z późn.. Ukazała się ustawa z 5 września 2007 roku o zmianie ustawy o nasiennictwie (Dz.. nr 191, poz.. 1362).. Ukazało się rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z 10 października.. 2007 roku zmieniające rozporządzenie w sprawie dopuszczalnych zawartości substancji niepożądanych w paszach (Dz.. 1376) - akt ten został wydany na podstawie delegacji ustawowej zawartej w art.. 15 ust.. 4 pkt 2 i 3 ustawy z 22 lipca 2006 roku o paszach (Dz.. nr 144, poz.. 1045).. rozporządzenie.. Ministra.. Rolnictwa.. i.. Rozwoju.. Wsi.. 25.. września.. w.. sprawie.. wzoru.. protokołu.. pobrania.. prób.. materiału.. siewnego (Dz.. nr 192, poz.. 1390) - akt ten został wydany na podstawie delegacji ustawowej zawartej w art.. 46 ust.. 4 ustawy z 26 czerwca 2003 roku o nasiennictwie (Dz.. września 2007 roku zmieniające rozporządzenie w sprawie wymagań, jakim powinny odpowiadać świadectwa zdrowia dla przywożonych zwierząt i produktów akwakultury (Dz.. 1391) - akt ten został wydany na podstawie delegacji ustawowej zawartej w art.. 18 pkt 2 ustawy z 11 marca 2004 roku o ochronie zdrowia zwierząt oraz zwalczaniu chorób zakaźnych zwierząt (Dz.. nr 69, poz.. 625, z późn.. Biuletyn Informacyjny ARR Listopad 2007..

  Original link path: /prawo/pazdziernik:-prawo---w-skrocie.html
  Open archive

 • Title: Prawo Rolne - Wrzesień: Prawo - w skrócie
  Descriptive info: Prawo Rolne - Wrzesień: Prawo - w skrócie.. Ukazało się rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z 23 sierpnia 2007 roku w sprawie maksymalnej wielkości.. indywidualnej.. referencyjnej, za którą można uzyskać rekompensatę (Dz.. nr 158, poz.. 1112)- akt ten został wydany na podstawie delegacji.. ustawowej.. zawartej.. art.. 23b ustawy z 20 kwietnia 2004 roku o organizacji rynku mleka i przetworów mlecznych (Dz.. 2005, nr 244, poz.. * * *.. Rady Ministrów.. 21.. sierpnia.. roku w.. maksymalnej.. stawki.. płatności.. dla.. producentów.. surowca.. tytoniowego (Dz.. nr 159, poz.. 1115) - akt ten został wydany na podstawie delegacji.. 33f.. ust.. 7.. ustawy.. 19.. 2003 roku.. organizacji.. rynków.. owoców i warzyw, rynku chmielu, rynku tytoniu oraz rynku suszu paszowego (Dz.. 2221, z późn.. Ukazało się rozporządzenie Ministra Gospodarki z 23 sierpnia 2007 roku w.. szczegółowego zakresu zbiorczego raportu kwartalnego dotyczącego rynku biokomponentów, paliw.. ciekłych.. biopaliw.. (Dz.. 1121) - akt ten został wydany na podstawie delegacji ustawowej zawartej w art.. 30 ust.. 5 ustawy z 25 sierpnia 2006 roku o biokomponentach.. biopaliwach.. 1199, z późn.. Ukazało się rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z 24 sierpnia 2007 roku w sprawie ilości długiego włókna lnianego, które przenosi się z.. gwarantowanej.. długiego.. włókna.. lnianego.. do.. krajowej gwarantowanej ilości krótkiego włókna.. lub.. konopnego w roku gospodarczym  ...   (Dz.. 1127) - akt ten został wydany na podstawie.. delegacji.. zawartej w art.. 12 pkt 1 lit.. b ustawy z 20 grudnia.. 2002.. niektórych rynków rolnych (Dz.. Ukazało się rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z 29 sierpnia 2007 roku w sprawie współczynnika zabezpieczającego przed wypłatą płatności w.. nadmiernej.. wysokości (Dz.. nr 160, poz.. 1132) - akt ten został wydany na podstawie delegacji ustawowej.. 33f.. 5 ustawy z 19 grudnia 2003 roku o organizacji.. owoców.. warzyw, rynku.. chmielu,.. rynku.. tytoniu.. oraz rynku.. suszu.. paszowego.. Ukazało się rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z 23 sierpnia.. rejestrów prowadzonych.. przez.. wnioskodawców, podmioty skupujące i jednostki przetwórcze (Dz.. nr 164, poz.. 1167) - akt ten został wydany na podstawie delegacji ustawowej zawartej w art.. 16 ust.. 3 ustawy z 26 stycznia 2007 roku o.. płatnościach.. gruntów.. rolnych i.. cukrowej.. nr.. 35, poz.. Ukazało się rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z 30 sierpnia 2007 roku w sprawie zakresu i metod kontroli wykorzystania i przetwarzania roślin energetycznych na cele energetyczne w gospodarstwie (Dz.. nr 168, poz.. 1180) - akt ten został wydany na podstawie delegacji ustawowej zawartej w art.. 34 ust.. 2 ustawy z 26 stycznia 2007 roku o płatnościach do gruntów rolnych i płatności cukrowej (Dz.. Biuletyn Informacyjny ARR Październik 2007..

  Original link path: /prawo/wrzesien:-prawo---w-skrocie.html
  Open archive

 • Title: Prawo Rolne - Ustawa o kształtowaniu ustroju rolnego
  Descriptive info: Prawo Rolne - Ustawa o kształtowaniu ustroju rolnego.. Art.. 1.. Ustawa określa zasady kształtowania ustroju rolnego państwa przez:.. 1) poprawę struktury obszarowej gospodarstw rolnych;.. 2) przeciwdziałanie nadmiernej koncentracji nieruchomości rolnych;.. 3) zapewnienie prowadzenia działalności rolniczej w gospodarstwach rolnych przez osoby o odpowiednich kwalifikacjach.. 2.. Ilekroć w ustawie jest mowa o:.. 1) nieruchomości rolnej - należy przez to rozumieć nieruchomość rolną w rozumieniu Kodeksu cywilnego, z wyłączeniem nieruchomości położonych na obszarach przeznaczonych w planach zagospodarowania przestrzennego na cele inne niż rolne;.. 2) gospodarstwie rolnym - należy przez to rozumieć gospodarstwo rolne w rozumieniu Kodeksu cywilnego o obszarze nie mniejszym niż 1 ha użytków rolnych;.. 3) prowadzeniu działalności rolniczej - należy przez to rozumieć prowadzenie działalności wytwórczej w rolnictwie w zakresie produkcji roślinnej lub zwierzęcej, w tym produkcji ogrodniczej, sadowniczej i rybnej;.. 4) Agencji - należy przez to rozumieć Agencję Nieruchomości Rolnych;.. 5) użytkach rolnych - należy przez to rozumieć grunty orne, sady, łąki trwałe, pastwiska trwałe, grunty rolne zabudowane, grunty pod stawami i grunty pod rowami.. 3.. 1.. W przypadku sprzedaży nieruchomości rolnej przez osobę fizyczną lub osobę prawną inną niż Agencja, prawo pierwokupu przysługuje z mocy ustawy jej dzierżawcy, jeżeli łącznie spełnione są następujące warunki:.. 1) umowa dzierżawy została zawarta w formie pisemnej i ma datę pewną oraz była wykonywana co najmniej 3 lata, licząc od tej daty;.. 2) nabywana nieruchomość wchodzi w skład gospodarstwa rodzinnego dzierżawcy lub jest dzierżawiona przez spółdzielnie produkcji rolnej.. 2.. O treści umowy sprzedaży nieruchomości rolnej przez osobę, o której mowa w ust.. 1, zawiadamia się dzierżawcę tej nieruchomości, jeżeli umowa dzierżawy trwała co najmniej 3 lata od dnia jej zawarcia.. 3.. Jeżeli dzierżawcy przysługuje prawo pierwokupu, o którym mowa w ust.. 1, zawiadomienie, o którym mowa w ust.. 2, wywołuje skutki określone w przepisach Kodeksu cywilnego dotyczących prawa pierwokupu.. 4.. W przypadku braku uprawnionego do pierwokupu, o którym mowa w ust.. 1, albo niewykonania przez niego tego prawa, prawo pierwokupu przysługuje z mocy ustawy Agencji, działającej na rzecz Skarbu Państwa.. 5.. Przepisów ust.. 1-4 nie stosuje się, jeżeli nabywcą nieruchomości rolnej jest:.. 1) spółdzielnia produkcji rolnej - w przypadku sprzedaży przez jej członka nieruchomości rolnej stanowiącej wkład gruntowy w tej spółdzielni;.. 2) osoba bliska zbywcy w rozumieniu przepisów o gospodarce nieruchomościami.. Jeżeli przeniesienie własności nieruchomości rolnej ma na celu uzyskanie prawa do renty strukturalnej, prawo pierwokupu przysługuje, gdy w wyniku wykonania tego prawa zostanie spełniony warunek, o którym mowa w art.. 6 ust.. 2 ustawy z dnia 26 kwietnia 2001 r.. o rentach strukturalnych w rolnictwie (Dz.. Nr 52, poz.. 539).. Prawo pierwokupu, o którym mowa w ust.. 4, nie przysługuje, jeżeli w wyniku nabycia nieruchomości rolnej następuje powiększenie gospodarstwa rodzinnego, jednak do powierzchni nie większej niż określona w art.. 1 pkt 2, a nabywana nieruchomość rolna położona jest w gminie, w której ma miejsce zamieszkania nabywca, lub w gminie sąsiedniej.. 8.. Jeżeli cena sprzedawanej nieruchomości rażąco odbiega od jej wartości rynkowej, wykonujący prawo pierwokupu może, w terminie 14 dni od dnia złożenia oświadczenia o wykonaniu prawa pierwokupu, wystąpić do sądu o ustalenie ceny tej nieruchomości.. 9.. Sąd ustala cenę nieruchomości, o której mowa w ust.. 8, przy zastosowaniu sposobów jej ustalania przewidzianych w przepisach o gospodarce nieruchomościami.. 4.. Jeżeli przeniesienie własności nieruchomości rolnej następuje w wyniku zawarcia umowy innej niż umowa sprzedaży, Agencja, działająca na rzecz Skarbu Państwa, może złożyć oświadczenie o nabyciu tej nieruchomości za zapłatą równowartości pieniężnej.. Jeżeli równowartość pieniężna, o której mowa w ust.. 1, nie wynika z treści umowy, równowartość tę Agencja określa przy zastosowaniu sposobów ustalania wartości nieruchomości przewidzianych w przepisach o gospodarce nieruchomościami.. 1, wynikająca z treści umowy rażąco odbiega od wartości rynkowej nieruchomości rolnej, stosuje się odpowiednio art.. 3 ust.. 8 i 9.. Uprawnienie, o którym mowa w ust.. 1, nie przysługuje:.. 1) jeżeli w wyniku przeniesienia własności nieruchomości rolnej następuje powiększenie gospodarstwa rodzinnego, jednak do powierzchni nie większej niż określona w art.. 1 pkt 2;.. 2) jeżeli przeniesienie własności nieruchomości rolnej następuje na rzecz:.. a) spółdzielni produkcji rolnej - w przypadku nieruchomości rolnej stanowiącej wkład gruntowy członka tej spółdzielni,.. b) osoby bliskiej zbywcy w rozumieniu przepisów o gospodarce nieruchomościami;.. 3) jeżeli przeniesienie własności nieruchomości rolnej następuje w wyniku umowy z następcą, o której mowa w art.. 84 ustawy z dnia 20 grudnia 1990 r.. o ubezpieczeniu społecznym rolników (Dz.. z 1998 r.. Nr 7, poz.. 25, Nr 106, poz.. 668 i Nr 117, poz.. 756, z 1999 r.. Nr 60, poz..  ...   na pobyt stały w rozumieniu przepisów o ewidencji ludności i dowodach osobistych.. Dowodem potwierdzającym spełnienie warunku określonego:.. 1) w art.. 1 pkt 1 w zakresie dotyczącym powierzchni użytków rolnych jest oświadczenie nabywcy albo uprawnionego do pierwokupu;.. 2) w art.. 1 pkt 2 jest oświadczenie nabywcy albo uprawnionego do pierwokupu, poświadczone przez wójta (burmistrza, prezydenta miasta).. Przy zawieraniu umowy, w wyniku której następuje przeniesienie własności nieruchomości rolnej, nabywca jest obowiązany do przedłożenia dowodów, o których mowa w ust.. 1-5, albo złożenia oświadczenia, że nie spełnia warunków określonych w art.. 5 i 6.. W oświadczeniu tym należy podać łączną powierzchnię i miejsce położenia nieruchomości rolnych, których nabywca jest właścicielem lub dzierżawcą.. Dowody, o których mowa w ust.. 1-5, oraz oświadczenie, o którym mowa w ust.. 6, stanowią załączniki do umowy, w wyniku której następuje przeniesienie własności nieruchomości rolnej.. 8.. Nieruchomości rolne nabyte na podstawie art.. 4 i art.. 4 wchodzą w skład Zasobu Własności Rolnej Skarbu Państwa.. Nieruchomość, o której mowa w ust.. 1, znajdująca się w dniu wejścia w skład Zasobu Własności Rolnej Skarbu Państwa we władaniu innych osób na podstawie umów, pozostaje nadal we władaniu tych osób na dotychczasowych warunkach, do chwili zawarcia z Agencją nowych umów.. Jeżeli nowe umowy nie zostaną zawarte w terminie roku od dnia wejścia nieruchomości w skład Zasobu Własności Rolnej Skarbu Państwa, dotychczasowe umowy wygasają.. 9.. Czynność prawna dokonana niezgodnie z przepisami ustawy lub bez zawiadomienia uprawnionego do prawa pierwokupu lub bez zawiadomienia Agencji, w przypadku określonym w art.. 4 ust.. 1, jest nieważna.. Z powództwem o stwierdzenie nieważności czynności prawnej z przyczyn, o których mowa w ust.. 1, oprócz osób mających w tym interes prawny może wystąpić Agencja.. 10.. W ustawie z dnia 23 kwietnia 1964 r.. - Kodeks cywilny (Dz.. Nr 16, poz.. 93, z późn.. ) wprowadza się następujące zmiany:.. [W tej części przepisu zawarte są zmiany innych aktów prawnych.. Treść zmian została uwzględniona w tekście tychże przepisów.. ].. 11.. W ustawie z dnia 26 marca 1982 r.. o scalaniu i wymianie gruntów (Dz.. z 1989 r.. Nr 58, poz.. 349, z 1990 r.. Nr 34, poz.. 198, z 1994 r.. Nr 127, poz.. 627, z 1998 r.. Nr 106, poz.. 668, z 2000 r.. Nr 12, poz.. 136, z 2001 r.. Nr 81, poz.. 875 oraz z 2002 r.. Nr 25, poz.. 253) wprowadza się następujące zmiany:.. 12.. W ustawie z dnia 19 października 1991 r.. o gospodarowaniu nieruchomościami rolnymi Skarbu Państwa (Dz.. z 2001 r.. Nr 57, poz.. 603, Nr 115, poz.. 1229, Nr 122, poz.. 1323, Nr 154, poz.. 1793 i 1800, z 2002 r.. 253, Nr 74, poz.. 676 i Nr 155, poz.. 1287 oraz z 2003 r.. Nr 6, poz.. 64 i Nr 49, poz.. 408) wprowadza się następujące zmiany:.. 13.. W ustawie z dnia 29 grudnia 1993 r.. o utworzeniu Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa (Dz.. z 1994 r.. Nr 1, poz.. 2, Nr 80, poz.. 369 i Nr 98, poz.. 473, z 1997 r.. Nr 41, poz.. 255, Nr 79, poz.. 484 i Nr 141, poz.. 943, z 1998 r.. Nr 48, poz.. 547 i 550 i Nr 88, poz.. 983, z 2001 r.. Nr 3, poz.. 19, Nr 29, poz.. 320, Nr 38, poz.. 452, Nr 125, poz.. 1363 i Nr 129, poz.. 1438, z 2002 r.. Nr 112, poz.. 976 i Nr 143, poz.. 1197) w art.. 3 wprowadza się następujące zmiany:.. 14.. W ustawie z dnia 4 września 1997 r.. o działach administracji rządowej (Dz.. z 1999 r.. Nr 82, poz.. 928, z późn.. 15.. W ustawie z dnia 26 lipca 2001 r.. o nabywaniu przez użytkowników wieczystych prawa własności nieruchomości (Dz.. 1209, z 2002 r.. 24) art.. 1 otrzymuje brzmienie:.. 16.. Do postępowań wszczętych na podstawie ustawy, o której mowa w art.. 11, i niezakończonych przed dniem wejścia w życie niniejszej ustawy stosuje się przepisy dotychczasowe.. 17.. 15, i niezakończonych przed dniem wejścia w życie niniejszej ustawy stosuje się przepisy w brzmieniu nadanym niniejszą ustawą.. 18.. Ilekroć w dotychczasowych przepisach jest mowa o Agencji Własności Rolnej Skarbu Państwa , należy przez to rozumieć Agencję Nieruchomości Rolnych.. Z dniem wejścia w życie niniejszej ustawy Agencja Nieruchomości Rolnych staje się następcą prawnym Agencji Własności Rolnej Skarbu Państwa.. 19.. Ustawa wchodzi w życie po upływie 3 miesięcy od dnia ogłoszenia, z wyjątkiem art.. 7 ust.. 3, który wchodzi w życie z dniem uzyskania przez Rzeczpospolitą Polską członkostwa w Unii Europejskiej..

  Original link path: /ustawa-o-ksztaltowaniu-ustroju-rolnego/
  Open archive

 • Title: Prawo Rolne - Ustawa o scalaniu i wymianie gruntów
  Descriptive info: Prawo Rolne - Ustawa o scalaniu i wymianie gruntów.. Dz.. 03.. 178.. 1749.. USTAWA.. z dnia 26 marca 1982 r.. o scalaniu i wymianie gruntów.. (tekst jednolity).. Celem scalenia gruntów jest tworzenie korzystniejszych warunków gospodarowania w rolnictwie i leśnictwie poprzez poprawę struktury obszarowej gospodarstw rolnych, lasów i gruntów leśnych, racjonalne ukształtowanie rozłogów gruntów, dostosowanie granic nieruchomości do systemu urządzeń melioracji wodnych, dróg oraz rzeźby terenu.. Scaleniem obejmuje się grunty położone w jednej lub kilku wsiach bądź w ich częściach; grunty te tworzą obszar scalenia.. Scaleniu nie podlegają grunty:.. 1) na których znajdują się zakłady górnicze i przemysłowe oraz prowadzona jest eksploatacja kopalin;.. 2) na których znajdują się zabytki historyczne, architektoniczne i rezerwaty przyrody;.. 3) użytkowane na cele gospodarki rybackiej;.. 4) przeznaczone na cele specjalne.. Grunty zabudowane mogą być scalane tylko na wniosek właściciela i pod warunkiem rozbiórki lub przeniesienia przez niego zabudowań w oznaczonym terminie, albo wyrażenia zgody na dokonanie rozliczenia wartości zabudowań w gotówce bądź w innej formie.. Za grunty stanowiące współwłasność można, za zgodą współwłaścicieli, wydzielić odrębne dla każdego z nich grunty odpowiadające wartości udziałów we współwłasności.. orzeczenia sądów.. (1).. Postępowanie scaleniowe lub wymienne przeprowadza starosta, jako zadanie z zakresu administracji rządowej ze środków budżetu państwa, z zastrzeżeniem ust.. 5-7 oraz art.. Organem wyższego stopnia w rozumieniu Kodeksu postępowania administracyjnego w stosunku do starosty w sprawach z tego zakresu jest wojewoda.. Postępowanie scaleniowe może być wszczęte na wniosek większości właścicieli gospodarstw rolnych, położonych na projektowanym obszarze scalenia, lub na wniosek właścicieli gruntów, których łączny obszar przekracza połowę powierzchni projektowanego obszaru scalenia.. Odmowa wszczęcia postępowania scaleniowego następuje w drodze decyzji starosty.. (2).. Prace scaleniowo-wymienne koordynuje i wykonuje samorząd województwa przy pomocy jednostek organizacyjnych przekazanych mu na podstawie art.. 25 ust.. 1 pkt 3 ustawy z dnia 13 października 1998 r.. - Przepisy wprowadzające ustawy reformujące administrację publiczną (Dz.. Nr 133, poz.. 872, z późn.. (3).. W finansowanie prac, o których mowa w ust.. 4, oraz w finansowanie zagospodarowania poscaleniowego mogą być włączone publiczne środki wspólnotowe w rozumieniu ustawy z dnia 20 kwietnia 2004 r.. o Narodowym Planie Rozwoju (Dz.. Nr 116, poz.. 1206).. (4).. W finansowanie zagospodarowania poscaleniowego mogą być włączone środki państwowych funduszy celowych oraz środki budżetów jednostek samorządu terytorialnego, jeżeli jest to zgodne odpowiednio z ich regulaminami bądź właściwością.. (5).. W pokrywaniu kosztów przeprowadzania postępowania scaleniowego lub wymiennego oraz zagospodarowania poscaleniowego mogą uczestniczyć właściciele gruntów objętych postępowaniem na zasadach ustalonych przez starostę w projekcie, o którym mowa w art.. 10 ust.. Postępowanie scaleniowe może być wszczęte z urzędu po uprzednim uzyskaniu opinii rady sołeckiej, a także działających na terenie danej wsi społeczno-zawodowych organizacji rolników, jeżeli:.. 1) grunty Zasobu Własności Rolnej Skarbu Państwa, których powierzchnia przekracza 10 % projektowanego obszaru scalenia i nie mogą być racjonalnie zagospodarowane bez scalenia;.. 2) ukształtowanie rozłogów gruntów na projektowanym obszarze scalenia wskutek działalności przemysłowej, przebiegu istniejących lub budowanych dróg publicznych, kolei, rurociągów naziemnych oraz zbiorników wodnych lub urządzeń melioracji wodnych zostało lub zostanie znacznie pogorszone;.. 3) o scalenie wystąpi z wnioskiem osoba, której grunty wymagają poprawienia rozłogu, a jednocześnie scalenie to nie pogorszy warunków gospodarowania innym uczestnikom postępowania.. W przypadku prowadzenia scalania gruntów w związku z budową autostrady, koszty wykonania scalenia i wymiany gruntów oraz poscaleniowego zagospodarowania gruntów pokrywa Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad.. Jeżeli do racjonalnego ukształtowania gruntów wchodzących w skład gospodarstw rolnych zachodzi potrzeba zmiany ich położenia w drodze wzajemnej wymiany, wymiana taka może być dokonana na zgodny wniosek właścicieli tych gruntów, a w przypadku gruntów Zasobu Własności Rolnej Skarbu Państwa - za zgodą Agencji.. Wymianą mogą być objęte również grunty z zabudowaniami.. Wymianą mogą być objęte grunty położone na terenie jednej lub kilku gmin.. W przypadku wymiany gruntów z zabudowaniami wartość budynków określa się według wyceny dokonanej przez rzeczoznawcę majątkowego na zasadach określonych w przepisach o gospodarce nieruchomościami, chyba że strony uzgodnią inne zasady rozliczeń.. Przepisy art.. 2 ust.. 2 oraz art.. 1 i 3 mają zastosowanie również przy wymianie gruntów.. Jeżeli postępowaniem scaleniowym lub wymiennym mają być objęte grunty położone na terenie dwóch lub więcej gmin, właściwy do prowadzenia postępowania jest starosta, na którego terenie działania posiada grunty największa liczba uczestników postępowania, a w razie równej ich liczby - starosta, na którego terenie działania znajduje się największy obszar gruntów obejmowanych scaleniem lub wymianą.. Wszczęcie postępowania scaleniowego lub wymiennego następuje w drodze postanowienia starosty.. Postanowienie o wszczęciu postępowania scaleniowego lub wymiennego w szczególności powinno zawierać:.. 1) określenie granic i powierzchni obszaru scalenia lub wymiany gruntów;.. 2) wykaz uczestników scalenia lub wymiany gruntów;.. 3) przewidywany termin zakończenia prac scaleniowych lub wymiennych.. Postanowienie o wszczęciu postępowania scaleniowego odczytuje się na zebraniu uczestników scalenia, zwołanym przez starostę, a ponadto wywiesza się je na okres 14 dni w lokalach urzędów gmin, na których terenie są położone grunty objęte scaleniem, oraz na tablicach ogłoszeń we wsiach, których grunty tworzą obszar scalenia.. Z chwilą upływu terminu, o którym mowa w ust.. 3, postanowienie o wszczęciu postępowania scaleniowego uważa się za doręczone wszystkim uczestnikom scalenia.. Postanowienie o wszczęciu postępowania wymiennego doręcza się uczestnikom wymiany na piśmie.. Na postanowienie o wszczęciu postępowania scaleniowego służy zażalenie.. Uczestnicy scalenia lub wymiany otrzymują grunty o równej wartości szacunkowej w zamian za dotychczas posiadane; za równą wartość szacunkową uważa się również wartość o różnicy nieprzekraczającej 3 %.. W wypadkach gdy ze względów technicznych nie jest możliwe wydzielenie gruntów o równej wartości szacunkowej, stosuje się dopłaty pieniężne.. Dopłaty te przysługują za różnicę wartości szacunkowej przekraczającą 3 %.. Na wniosek uczestnika scalenia lub wymiany przepis ust.. 2 stosuje się odpowiednio w razie wydzielenia gruntów o innej wartości szacunkowej.. Wysokość dopłat ustala się według cen przyjętych przy szacowaniu gruntów objętych scaleniem lub wymianą.. Dopłaty uczestnikom scalenia są wypłacane ze środków powiatu jednorazowo, w terminie dwóch miesięcy po zakończeniu scalenia.. Uczestnik scalenia zobowiązany do dopłaty uiszcza ją w terminie dwóch miesięcy po zakończeniu scalenia, na rachunek powiatu.. Dopłaty między uczestnikami wymiany są regulowane bezpośrednio między nimi.. Na wniosek uczestników postępowania scaleniowego grunty Zasobu Własności Rolnej Skarbu Państwa objęte postępowaniem mogą, za zgodą Agencji, zostać w całości lub w części rozdysponowane za dopłaty na rzecz uczestników postępowania.. Do należności Agencji z tytułu dopłat stosuje się przepisy o gospodarowaniu nieruchomościami rolnymi Skarbu Państwa dotyczące sprzedaży nieruchomości rolnych.. Jeżeli liczba uczestników scalenia przekracza 10 osób, postępowanie scaleniowe prowadzi się z udziałem rady uczestników scalenia w składzie 3-12 osób, jako społecznego organu doradczego, wybieranego i odwoływanego przez uczestników scalenia z każdej wsi objętej scaleniem.. Rada uczestników scalenia jest wybierana na zebraniu uczestników scalenia, zwołanym przez starostę.. W przypadku niedokonania wyboru rady uczestników scalenia w terminie określonym przez starostę funkcję tej rady sprawuje powołany postanowieniem tego organu zespół, w skład którego wchodzi rada sołecka, sołtys oraz przedstawiciel Agencji będącej uczestnikiem scalenia oraz przedstawiciel społeczno-zawodowych organizacji rolników; w przypadku gdy postępowaniem scaleniowym objęto grunty więcej niż jednej wsi, w skład zespołu wchodzą sołtysi tych wsi, przedstawiciele rad sołeckich po jednym  ...   wymianą grunty zmeliorowane poddano ponownej klasyfikacji gleboznawczej przed dokonaniem szacunku i jeśli przypadły one w wyniku scalenia lub wymiany innemu uczestnikowi, opłata melioracyjna z tych gruntów obciąża w całości dotychczas zobowiązanego.. Jeżeli grunty zmeliorowane nie zostały poddane ponownej klasyfikacji przed dokonaniem szacunku i przypadły w wyniku scalenia lub wymiany innemu uczestnikowi, jest on zobowiązany do spłat bieżących rat z tytułu opłaty melioracyjnej.. Zaległe raty z tytułu opłat melioracyjnych, o których mowa w ust.. 2, za okres do dnia objęcia w posiadanie przez innego uczestnika obciążają dotychczas zobowiązanego.. Raty, o których mowa w ust.. 2, wpłacone przedterminowo przez dotychczas zobowiązanego, przypadające za okres od dnia objęcia w posiadanie gruntów przez innego uczestnika, podlegają zaliczeniu na inne należności Skarbu Państwa przypadające od dotychczas zobowiązanego i objęte zobowiązaniem pieniężnym, a w razie nieistnienia takiego zobowiązania - podlegają zwrotowi dotychczas zobowiązanemu.. Jeżeli służebności gruntowe obciążające grunty objęte scaleniem lub wymianą utraciły dla nieruchomości władnącej wszelkie znaczenie, znosi się je bez odszkodowania.. Stan własności oraz posiadania gruntów, powierzchnię użytków i klasy gruntów określa się według danych ewidencji gruntów.. Sąd właściwy do prowadzenia ksiąg wieczystych, na wniosek starosty, uczyni w księdze wieczystej wzmiankę o wszczęciu postępowania scaleniowego lub wymiennego, a jeżeli nieruchomość nie ma urządzonej księgi wieczystej, wniosek składa się do istniejącego zbioru dokumentów.. Wzmianka w księdze wieczystej lub złożenie wniosku do zbioru dokumentów ma ten skutek, że wszystkie późniejsze zmiany stanu własności jak i obciążeń pozostają bez wpływu na przebieg postępowania scaleniowego lub wymiennego, chyba że dokonane zostały za zgodą starosty.. 22.. Projekt scalenia lub wymiany gruntów powinien uwzględniać ustalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego.. Przy sporządzaniu projektu scalenia gruntów biorą udział, z głosem doradczym, członkowie komisji, o której mowa w art.. 23.. Projekt scalenia lub wymiany gruntów określa proponowane granice wydzielonych gruntów oraz następujące zasady obejmowania tych gruntów w posiadanie:.. 1) plony upraw jednorocznych zbiera dotychczasowy właściciel gruntów;.. 2) plony upraw wieloletnich zbiera dotychczasowy właściciel gruntów w okresie do dnia 1 września następnego roku po zakończeniu scalenia, z tym że dotychczasowy właściciel gruntów powinien na ten okres zezwolić uczestnikowi scalenia, któremu przypadły te grunty, na korzystanie z odpowiedniego obszaru swoich gruntów lub dokonać rozliczeń z tego tytułu w inny sposób;.. 3) dotychczasowy właściciel gruntów zabudowanych, do czasu rozbiórki lub przeniesienia zabudowań, powinien zezwolić uczestnikowi scalenia, któremu przypadły te grunty, na korzystanie z odpowiedniego obszaru swoich gruntów lub dokonać rozliczeń z tego tytułu w inny sposób;.. 4) sposób rozliczeń za pozostałe części składowe gruntów, które przypadły innym uczestnikom scalenia, może być ustalony na zgodny wniosek zainteresowanych.. Projekt scalenia lub wymiany wyznacza się na gruncie i okazuje uczestnikom scalenia lub wymiany.. 24.. Uczestnicy scalenia, w terminie 14 dni od dnia okazania projektu scalenia gruntów, mogą zgłaszać na piśmie staroście zastrzeżenia do tego projektu.. Zastrzeżenia do projektu scalenia gruntów rozpatruje starosta, po zasięgnięciu opinii komisji, o której mowa w art.. Opiniowanie zastrzeżeń do projektu scalenia gruntów przez komisję, o której mowa w art.. 1, odbywa się w obecności zainteresowanych uczestników scalenia oraz przynajmniej połowy liczby członków komisji.. W razie potrzeby komisja lub upoważnieni przez nią członkowie dokonują oględzin.. O terminie i miejscu posiedzenia komisji oraz dokonywania oględzin powiadamia się zainteresowanych uczestników scalenia na piśmie lub w inny sposób przyjęty w danej miejscowości co najmniej na 3 dni przed wyznaczonym terminem.. Nieobecność zainteresowanych uczestników scalenia na posiedzeniu komisji lub przy dokonywaniu przez nią oględzin nie ma wpływu na przebieg jej czynności, jeżeli zainteresowani uczestnicy zostali prawidłowo zawiadomieni i wezwani do udziału w tych czynnościach.. 26.. Każdorazowe zmiany, wprowadzane do projektu scalenia po jego wyznaczeniu na gruncie i okazaniu uczestnikom scalenia, wymagają ponownego wyznaczenia na gruncie i okazania zainteresowanym uczestnikom.. Projekt scalenia gruntów może być zatwierdzony, jeżeli po jego okazaniu, o którym mowa w art.. 23 ust.. 2 i w art.. 26, większość uczestników scalenia nie zgłosiła do niego zastrzeżeń.. Projekt wymiany gruntów może być zatwierdzony, jeżeli po jego okazaniu, o którym mowa w art.. 2, wszyscy uczestnicy wymiany przyjęli go bez zastrzeżeń.. Projekt scalenia lub wymiany gruntów zatwierdza, w drodze decyzji, starosta.. Decyzja o zatwierdzeniu projektu scalenia lub wymiany gruntów, poza wymogami określonymi w przepisach Kodeksu postępowania administracyjnego, powinna określać:.. 1) obszar scalenia lub wymiany gruntów;.. 2) terminy i zasady objęcia w posiadanie gruntów wydzielonych w wyniku scalenia lub wymiany oraz sposoby rozliczeń, o których mowa w art.. 3, art.. 8, art.. 14 ust.. 1;.. 3) przebieg granic nieruchomości w wypadkach, o których mowa w ustawie - Prawo geodezyjne i kartograficzne.. Decyzję o zatwierdzeniu projektu scalenia gruntów podaje się do wiadomości przez jej odczytanie na zebraniu uczestników scalenia, a ponadto przez jej wywieszenie na okres 14 dni w lokalach urzędów gmin, na których terenie są położone scalane grunty, oraz na tablicach ogłoszeń we wsiach wchodzących w obszar scalenia.. 1, decyzję o zatwierdzeniu projektu scalenia gruntów uważa się za doręczoną wszystkim uczestnikom scalenia.. Decyzję o zatwierdzeniu projektu wymiany gruntów doręcza się uczestnikom wymiany na piśmie.. 29.. Decyzja o zatwierdzeniu projektu scalenia lub wymiany gruntów stanowi tytuł do ujawnienia nowego stanu prawnego w księgach wieczystych i podstawę do wprowadzenia uczestników scalenia w posiadanie wydzielonych im gruntów.. Decyzja ta nie narusza praw osób trzecich do gruntów wydzielonych w zamian za grunty posiadane przed scaleniem lub wymianą.. Obciążenia wpisane do ksiąg wieczystych przenosi się z gruntów poddanych scaleniu lub wymianie na grunty wydzielone w wyniku scalenia lub wymiany.. 30.. Wprowadzenie uczestników scalenia w posiadanie wydzielonych gruntów następuje na zebraniu uczestników, zwołanym przez starostę.. Za datę objęcia w posiadanie przez uczestników scalenia nowo wydzielonych gruntów uważa się termin zebrania; termin ten jest skuteczny także w stosunku do uczestników scalenia niebiorących udziału w zebraniu.. 31.. O terminach zebrań uczestników scalenia, o wyłożeniu do publicznego wglądu wyników oszacowania gruntów, lasów oraz sadów, ogrodów, chmielników i innych upraw specjalnych, o terminie okazania projektu scalenia gruntów - starosta zawiadamia uczestników postępowania przez obwieszczenie lub w inny, zwyczajowo przyjęty w danej miejscowości, sposób publicznego ogłaszania.. 32.. W razie uniemożliwiania objęcia nowo wydzielonych gruntów w posiadanie albo niedotrzymywania terminów i zasad spłat należności ustalonych w decyzji o zatwierdzeniu projektu scalenia gruntów, stosuje się przepisy o postępowaniu egzekucyjnym w administracji.. 33.. W sprawach nieuregulowanych niniejszą ustawą mają zastosowanie przepisy Kodeksu postępowania administracyjnego.. 34.. 1) gruntach bez bliższego określenia - rozumie się przez to nieruchomości rolne, grunty leśne, grunty pod wodami, drogami i terenami kolejowymi oraz nieużytki;.. 2) zabudowaniach - rozumie się przez to budynki mieszkalne, gospodarcze i inne urządzenia dla potrzeb produkcji rolnej;.. 3) uczestniku scalenia lub wymiany - rozumie się przez to właściciela bądź samoistnego posiadacza albo zarządcę lub użytkownika gruntu położonego na obszarze scalenia lub wymiany;.. 4) gminie - rozumie się przez to także pozostałe jednostki podziału administracyjnego stopnia podstawowego;.. 5) wsi - rozumie się przez to również miasta;.. 6) właścicielu - rozumie się przez to również posiadacza samoistnego;.. 7) Agencji - rozumie się przez to Agencję Nieruchomości Rolnych.. 35.. Traci moc ustawa z dnia 24 stycznia 1968 r.. 13)..

  Original link path: /ustawa-o-scalaniu-i-wymianie-gruntow/
  Open archive

 • Title: Prawo Rolne - Ustawa o ochronie gruntów rolnych i leśnych
  Descriptive info: Prawo Rolne - Ustawa o ochronie gruntów rolnych i leśnych.. 04.. 121.. 1266.. z dnia 3 lutego 1995 r.. o ochronie gruntów rolnych i leśnych.. Rozdział 1.. Przepisy ogólne.. Ustawa reguluje zasady ochrony gruntów rolnych i leśnych oraz rekultywacji i poprawiania wartości użytkowej gruntów.. projekty ustaw.. Gruntami rolnymi, w rozumieniu ustawy, są grunty:.. 1) określone w ewidencji gruntów jako użytki rolne;.. 2) pod stawami rybnymi i innymi zbiornikami wodnymi, służącymi wyłącznie dla potrzeb rolnictwa;.. 3) pod wchodzącymi w skład gospodarstw rolnych budynkami mieszkalnymi oraz innymi budynkami i urządzeniami służącymi wyłącznie produkcji rolniczej oraz przetwórstwu rolno-spożywczemu;.. 4) pod budynkami i urządzeniami służącymi bezpośrednio do produkcji rolniczej uznanej za dział specjalny, stosownie do przepisów o podatku dochodowym od osób fizycznych i podatku dochodowym od osób prawnych;.. 5) parków wiejskich oraz pod zadrzewieniami i zakrzewieniami śródpolnymi, w tym również pod pasami przeciwwietrznymi i urządzeniami przeciwerozyjnymi;.. 6) pracowniczych ogrodów działkowych i ogrodów botanicznych;.. 7) pod urządzeniami: melioracji wodnych, przeciwpowodziowych i przeciwpożarowych, zaopatrzenia rolnictwa w wodę, kanalizacji oraz utylizacji ścieków i odpadów dla potrzeb rolnictwa i mieszkańców wsi;.. 8) zrekultywowane dla potrzeb rolnictwa;.. 9) torfowisk i oczek wodnych;.. 10) pod drogami dojazdowymi do gruntów rolnych.. Gruntami leśnymi, w rozumieniu ustawy, są grunty:.. 1) określone jako lasy w przepisach o lasach;.. 2) zrekultywowane dla potrzeb gospodarki leśnej;.. 3) pod drogami dojazdowymi do gruntów leśnych.. Nie uważa się za grunty rolne gruntów znajdujących się pod parkami i ogrodami wpisanymi do rejestru zabytków.. orzeczenia administracji.. tezy z piśmiennictwa.. Ochrona gruntów rolnych polega na:.. 1) ograniczaniu przeznaczania ich na cele nierolnicze lub nieleśne;.. 2).. zapobieganiu procesom degradacji i dewastacji gruntów rolnych oraz szkodom w produkcji rolniczej, powstającym wskutek działalności nierolniczej i ruchów masowych ziemi,.. 3) rekultywacji i zagospodarowaniu gruntów na cele rolnicze;.. 4) zachowaniu torfowisk i oczek wodnych jako naturalnych zbiorników wodnych.. Ochrona gruntów leśnych polega na:.. 1) ograniczaniu przeznaczania ich na cele nieleśne lub nierolnicze;.. zapobieganiu procesom degradacji i dewastacji gruntów leśnych oraz szkodom w drzewostanach i produkcji leśnej, powstającym wskutek działalności nieleśnej i ruchów masowych ziemi,.. 3) przywracaniu wartości użytkowej gruntom, które utraciły charakter gruntów leśnych wskutek działalności nieleśnej;.. 4) poprawianiu ich wartości użytkowej oraz zapobieganiu obniżania ich produkcyjności.. 1) gruntach bez bliższego określenia - rozumie się przez to grunty rolne i leśne;.. 2) budynkach i urządzeniach służących wyłącznie produkcji rolniczej oraz przetwórstwu rolno-spożywczemu - rozumie się przez to budynki i urządzenia służące przechowywaniu środków produkcji, prowadzeniu produkcji rolniczej, przetwarzaniu i magazynowaniu wyprodukowanych w gospodarstwie produktów rolniczych;.. 3) osobach - rozumie się przez to osobę fizyczną lub prawną albo jednostkę organizacyjną nieposiadającą osobowości prawnej;.. 4) właścicielu - rozumie się przez to również posiadacza samoistnego, zarządcę lub użytkownika, użytkownika wieczystego i dzierżawcę;.. 5) wójcie - rozumie się przez to również burmistrza lub prezydenta miasta;.. 6) przeznaczeniu gruntów na cele nierolnicze lub nieleśne - rozumie się przez to ustalenie innego niż rolniczy lub leśny sposobu użytkowania gruntów rolnych oraz innego niż leśny sposobu użytkowania gruntów leśnych;.. 7) warstwie próchnicznej - rozumie się przez to wierzchnią warstwę gleby o zawartości powyżej 1,5 % próchnicy glebowej; miąższość tej warstwy określa się w decyzji, o której mowa w art.. 8) glebach pochodzenia organicznego - rozumie się przez to wytworzone przy udziale materii organicznej, w warunkach nadmiernego uwilgotnienia, gleby torfowe i murszowe;.. 9) glebach pochodzenia mineralnego - rozumie się przez to inne gleby niż wymienione w pkt 8;.. 10) oczkach wodnych - rozumie się przez to naturalne śródpolne i śródleśne zbiorniki wodne o powierzchni do 1 ha, niepodlegające klasyfikacji gleboznawczej;.. 11) wyłączeniu gruntów z produkcji - rozumie się przez to rozpoczęcie innego niż rolnicze lub leśne użytkowanie gruntów; nie uważa się za wyłączenie z produkcji gruntów, o których mowa w art.. 1 pkt 3, jeżeli przerwa w rolniczym użytkowaniu tych obiektów jest spowodowana zmianą kierunków produkcji rolniczej i trwa nie dłużej niż 5 lat;.. 12) należności - rozumie się przez to jednorazową opłatę z tytułu trwałego wyłączenia gruntów z produkcji;.. 13) opłacie rocznej - rozumie się przez to opłatę roczną z tytułu użytkowania na cele nierolnicze lub nieleśne gruntów wyłączonych z produkcji, w wysokości 10 % należności wyrażonej w tonach ziarna żyta lub w m.. drewna, uiszczaną: w razie trwałego wyłączenia - przez lat 10, a w przypadku nietrwałego wyłączenia - przez okres tego wyłączenia, nie dłużej jednak niż przez 20 lat od chwili wyłączenia tych gruntów z produkcji;.. 14) obszarach ograniczonego użytkowania - rozumie się przez to obszary tworzone na podstawie przepisów o ochronie środowiska;.. 15) utracie albo ograniczeniu wartości użytkowej gruntów - rozumie się przez to całkowity zanik albo zmniejszenie zdolności produkcyjnej gruntów;.. 16) gruntach zdegradowanych - rozumie się przez to grunty, których rolnicza lub leśna wartość użytkowa zmalała, w szczególności w wyniku pogorszenia się warunków przyrodniczych albo wskutek zmian środowiska oraz działalności przemysłowej, a także wadliwej działalności rolniczej;.. 17) gruntach zdewastowanych - rozumie się przez to grunty, które utraciły całkowicie wartość użytkową w wyniku przyczyn, o których mowa w pkt 16;.. 18) rekultywacji gruntów - rozumie się przez to nadanie lub przywrócenie gruntom zdegradowanym albo zdewastowanym wartości użytkowych lub przyrodniczych przez właściwe ukształtowanie rzeźby terenu, poprawienie właściwości fizycznych i chemicznych, uregulowanie stosunków wodnych, odtworzenie gleb, umocnienie skarp oraz odbudowanie lub zbudowanie niezbędnych dróg;.. 19) zagospodarowaniu gruntów - rozumie się przez to rolnicze, leśne lub inne użytkowanie gruntów zrekultywowanych;.. 20) drogach dojazdowych do gruntów rolnych i leśnych - rozumie się przez to drogi zakładowe prowadzące do gospodarstw rolnych i leśnych oraz drogi wiejskie w rozumieniu przepisów o drogach publicznych;.. 21) urządzeniach turystycznych - rozumie się przez to parkingi, pola biwakowe, wieże widokowe, kładki, szlaki turystyczne (ścieżki dydaktyczne) i miejsca widokowe;.. 22) planie urządzenia lasu - rozumie się przez to plan urządzenia lasu, określony w przepisach o lasach;.. 23) typie siedliskowym lasu - rozumie się przez to jednostkę klasyfikacji siedlisk leśnych, stosowaną w planie urządzenia lasu;.. 24) inwestycji - rozumie się przez to budowę, jak również modernizację budowli lub urządzeń, które wymagają wyłączenia gruntów z produkcji;.. 25) zakładzie przemysłowym - rozumie się przez to osobę, której działalność może powodować utratę lub ograniczenie wartości użytkowej gruntów;.. 26) działalności przemysłowej - rozumie się przez to działalność nierolniczą i nieleśną, powodującą utratę albo ograniczenie wartości użytkowej gruntów;.. 27) przepływie nienaruszalnym - rozumie się przez to przepływ minimalnej ilości wody, niezbędnej do utrzymania życia biologicznego w cieku wodnym,.. 28).. ruchach masowych ziemi - rozumie się przez to ruchy masowe ziemi w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r.. - Prawo ochrony środowiska (Dz.. Nr 62, poz.. 627, z późn.. 1).. ).. Jeżeli przepisy niniejszej ustawy nie stanowią inaczej, właściwym w sprawach ochrony gruntów rolnych jest starosta, a gruntów leśnych - dyrektor regionalnej dyrekcji Lasów Państwowych, z wyjątkiem obszarów parków narodowych, gdzie właściwym jest dyrektor parku.. Zadania starosty, o których mowa w ustawie, są zadaniami z zakresu administracji rządowej.. Rozdział 2.. Ograniczanie przeznaczania gruntów na cele nierolnicze i nieleśne.. Na cele nierolnicze i nieleśne można przeznaczać przede wszystkim grunty oznaczone w ewidencji gruntów jako nieużytki, a w razie ich braku - inne grunty o najniższej przydatności produkcyjnej.. Przy budowie, rozbudowie lub modernizacji obiektów związanych z działalnością przemysłową, a także innych obiektów budowlanych należy stosować takie rozwiązania, które ograniczają skutki ujemnego oddziaływania na grunty.. Przeznaczenia gruntów rolnych i leśnych na cele nierolnicze i nieleśne, wymagającego zgody, o której mowa w ust.. 2, dokonuje się w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego, sporządzonym w trybie określonym w przepisach o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym.. Przeznaczenie na cele nierolnicze i nieleśne:.. 1) gruntów rolnych stanowiących użytki rolne klas I-III, jeżeli ich zwarty obszar projektowany do takiego przeznaczenia przekracza 0,5 ha - wymaga uzyskania zgody.. Ministra Rolnictwa i Gospodarki Żywnościowej.. (.. 4).. ,.. 2) gruntów leśnych stanowiących własność Skarbu Państwa - wymaga uzyskania zgody.. Ministra Ochrony Środowiska, Zasobów Naturalnych i Leśnictwa.. 5).. lub upoważnionej przez niego osoby,.. 3) gruntów rolnych stanowiących użytki rolne klas IV, jeżeli ich zwarty obszar projektowany do takiego przeznaczenia przekracza 1 ha,.. 4) gruntów rolnych stanowiących użytki rolne klas V i VI, wytworzonych z gleb pochodzenia organicznego i torfowisk, jeżeli ich zwarty obszar projektowany do takiego przeznaczenia przekracza 1 ha,.. 5) pozostałych gruntów leśnych.. - wymaga uzyskania zgody wojewody wyrażanej po uzyskaniu opinii izby rolniczej.. Wyrażenie zgody, o której mowa w ust.. 2 pkt 1-5, następuje na wniosek wójta (burmistrza, prezydenta miasta).. Do wniosku dotyczącego gruntów leśnych stanowiących własność Skarbu Państwa wójt (burmistrz, prezydent miasta) dołącza opinię dyrektora regionalnej dyrekcji Lasów Państwowych, a w odniesieniu do gruntów parków narodowych - opinię dyrektora parku.. Do wniosku dotyczącego gruntów, o których mowa w ust.. 2 pkt 1 i 2, wojewoda dołącza swoją opinię i przekazuje wniosek odpowiedniemu ministrowi w terminie do 30 dni od chwili złożenia wniosku przez wójta (burmistrza, prezydenta miasta).. Organ wyrażający zgodę, o którym mowa w ust.. 2, może żądać złożenia wniosku w kilku wariantach, przedstawiających różne kierunki projektowanego przestrzennego rozwoju zabudowy.. Przepisów art.. 7 nie stosuje się do okresowego wyłączania gruntów z produkcji, związanego z podjęciem natychmiastowych działań interwencyjnych wynikających z klęsk żywiołowych lub wypadków losowych.. Zasady zaliczania lasów do lasów ochronnych określają przepisy o lasach.. W lasach ochronnych mogą być wznoszone budynki i budowle służące gospodarce leśnej, obronności lub bezpieczeństwu państwa, oznakowaniu nawigacyjnemu, geodezyjnemu, ochronie zdrowia oraz urządzenia służące turystyce.. W przypadkach uzasadnionych ważnymi względami społecznymi i brakiem innych gruntów lasy ochronne mogą być przeznaczone na inne cele niż określone w ust.. 2, po uzyskaniu zgody właściwego organu wymienionego w art.. Wniosek, o którym mowa w art.. 4, powinien zawierać:.. 1) uzasadnienie potrzeby zmiany przeznaczenia gruntów, o których mowa w art.. 2;.. 2) wykaz powierzchni gruntów, o których mowa w pkt 1, z uwzględnieniem klas bonitacyjnych gruntów rolnych i typów siedliskowych gruntów leśnych;.. 3) ekonomiczne uzasadnienie projektowanego przeznaczenia, uwzględniające w szczególności:.. a) sumę należności i opłat rocznych za grunty projektowane do przeznaczenia na cele nierolnicze i nieleśne,.. b) przewidywany rozmiar strat, które poniesie rolnictwo i leśnictwo w wyniku ujemnego oddziaływania inwestycji lokalizowanych na gruntach projektowanych do przeznaczenia na cele nierolnicze i nieleśne.. Do wniosku powinna być dołączona mapa gminy lub miasta, z oznaczeniem gruntów zabudowanych, z wyjątkiem gruntów, o których mowa w art.. 1 pkt 3 i 4 oraz ust.. 2 pkt 1, klas bonitacyjnych gruntów rolnych i typów siedliskowych gruntów leśnych oraz granic gruntów, o których mowa w ust.. 1 pkt 1, wykonana w skali takiej jak mapa planu zagospodarowania gminy lub miasta.. W odniesieniu do gruntów leśnych mapa stanowiąca załącznik do wniosku zawiera treść mapy gospodarczej lasów.. Wniosek, o którym mowa w ust.. 1, dotyczący gruntów o obszarze ponad 10 ha na cele inwestycji górniczych, powinien zawierać oprócz danych określonych w ust.. 1 i 2 także wariantowe rozwiązania w zakresie rekultywacji i zagospodarowania gruntów w trakcie i po zakończeniu działalności przemysłowej, określające dla każdego wariantu koszty rekultywacji i zagospodarowania oraz straty, które poniesie rolnictwo i leśnictwo.. Organ wyrażający zgodę, o którym mowa w art.. 2, może w szczególnie uzasadnionym przypadku odstąpić od wymogu przedkładania uzasadnienia ekonomicznego oraz rozwiązań wariantowych, o których mowa w ust.. Rozdział 3.. Wyłączanie gruntów z produkcji rolniczej lub leśnej.. Wyłączenie z produkcji użytków rolnych wytworzonych z gleb pochodzenia mineralnego i organicznego, zaliczonych do klas I, II, III, IIIa, IIIb, oraz użytków rolnych klas IV, IVa, IVb, V i VI wytworzonych z gleb pochodzenia organicznego, a także gruntów, o których mowa w art.. 1 pkt 2-10, oraz gruntów leśnych, przeznaczonych na cele nierolnicze i nieleśne - może nastąpić po wydaniu decyzji zezwalających na takie wyłączenie.. W decyzji określa się obowiązki związane z wyłączeniem.. W odniesieniu do gruntów wchodzących w skład parków narodowych decyzje, o których mowa w ust.. 1, wydają dyrektorzy tych parków, z zastrzeżeniem art.. Decyzje, o których mowa w ust.. 1 i 2, dotyczące gruntów wymienionych w art.. 8, mogą być wydane po dniu faktycznego wyłączenia gruntów z produkcji.. Wydanie decyzji, o których mowa w ust.. 1 i 2, następuje przed uzyskaniem pozwolenia na budowę.. Osoba ubiegająca się o wydanie decyzji, o których mowa w ust.. 1 i 2, celem wydobywania torfów jest obowiązana przedstawić właściwemu organowi następujące dokumenty:.. 1) dokumentację określającą położenie, powierzchnię i miąższość torfowiska oraz rodzaj występującego tam torfu;.. 2) projekt eksploatacji, uwzględniający podział na etapy i termin jej zakończenia;.. 3) projekt rekultywacji torfowiska i termin jej zakończenia;.. 4) ocenę wpływu eksploatacji torfowiska na środowisko przyrodnicze, ze szczególnym uwzględnieniem gospodarki wodnej.. Nie wymaga się decyzji, o których mowa w ust.. 1 i 2, jeżeli grunty rolne mają być użytkowane na cele leśne.. Osoba, która uzyskała zezwolenie na wyłączenie gruntów z produkcji, jest obowiązana uiścić należność i opłaty roczne, a w odniesieniu do gruntów leśnych - także jednorazowe odszkodowanie w razie dokonania przedwczesnego wyrębu drzewostanu.. Obowiązek taki powstaje od dnia faktycznego wyłączenia gruntów z produkcji.. Właściciel, który w okresie 2 lat zrezygnuje w całości lub w części z uzyskanego prawa do wyłączenia gruntów z produkcji rolniczej  ...   przemysłowy, o którym mowa w ust.. 1, jest obowiązany nabyć te grunty wraz z budynkami i urządzeniami.. Przepis art.. 17 stosuje się odpowiednio.. Jeżeli wyłączenie gruntów z produkcji następuje w wyniku ujemnego oddziaływania obiektów lub urządzeń należących do kilku osób, odpowiedzialność tych osób jest solidarna.. Pierwsze badania okresowe, o których mowa w ust.. 1, należy przeprowadzić do końca 1996 r.. 16-18 stosuje się odpowiednio także do gruntów zdewastowanych i zdegradowanych, położonych poza obszarami ograniczonego użytkowania.. Rozdział 5.. Rekultywacja i zagospodarowanie gruntów.. Osoba powodująca utratę albo ograniczenie wartości użytkowej gruntów jest obowiązana do ich rekultywacji na własny koszt.. (8).. Rekultywacji na cele rolnicze gruntów położonych, w rozumieniu przepisów o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym, na obszarach rolniczej przestrzeni produkcyjnej, zdewastowanych lub zdegradowanych przez nieustalone osoby, w wyniku klęsk żywiołowych lub ruchów masowych ziemi, dokonuje właściwy organ wymieniony w art.. 5, przy wykorzystaniu środków Funduszu Ochrony Gruntów Rolnych, a rekultywacji gruntów leśnych i gruntów przeznaczonych do zalesienia - przy wykorzystaniu środków pochodzących z budżetu państwa, na zasadach określonych w przepisach o lasach.. 2a.. (9).. Rekultywacji na cele inne niż wymienione w ust.. 2 pozostałych gruntów zdewastowanych lub zdegradowanych przez nieustalone osoby, w wyniku klęsk żywiołowych lub ruchów masowych ziemi, dokonuje właściwy organ wymieniony w art.. 5, przy wykorzystaniu środków pochodzących z budżetu państwa lub środków osób zainteresowanych prowadzeniem działalności na zrekultywowanych gruntach.. Rekultywację i zagospodarowanie gruntów planuje się, projektuje i realizuje na wszystkich etapach działalności przemysłowej.. Rekultywację gruntów prowadzi się w miarę jak grunty te stają się zbędne całkowicie, częściowo lub na określony czas do prowadzenia działalności przemysłowej oraz kończy się w terminie do 5 lat od zaprzestania tej działalności.. Jeżeli działalność przemysłowa powodująca obowiązek rekultywacji gruntów prowadzona jest przez kilka osób, obowiązek ten ciąży na każdej z nich, odpowiednio do zakresu działalności powodującej potrzebę rekultywacji.. W przypadku zmiany osoby zobowiązanej do rekultywacji gruntów, w drodze decyzji właściwego organu wymienionego w art.. 5, następuje przekazanie praw i obowiązków wynikających z wcześniej wydanych decyzji.. Na terenach przewidywanego osiadania gruntów na skutek działalności górniczej zakład przemysłowy, na wniosek właściciela, rozpoczyna rekultywację przed wystąpieniem degradacji gruntów.. Decyzje w sprawach rekultywacji i zagospodarowania określają:.. 1) stopień ograniczenia lub utraty wartości użytkowej gruntów, ustalony na podstawie opinii, o których mowa w art.. 28 ust.. 5;.. 2) osobę obowiązaną do rekultywacji gruntów;.. 3) kierunek i termin wykonania rekultywacji gruntów;.. 4) uznanie rekultywacji gruntów za zakończoną.. W sprawach, o których mowa w ust.. 1, decyzje wydaje starosta, po zasięgnięciu opinii:.. 1) dyrektora właściwego terenowo okręgowego urzędu górniczego - w odniesieniu do działalności górniczej;.. 2) dyrektora regionalnej dyrekcji Lasów Państwowych lub dyrektora parku narodowego - w odniesieniu do gruntów o projektowanym leśnym kierunku rekultywacji;.. 3) wójta (burmistrza, prezydenta miasta).. Osoby obowiązane do rekultywacji gruntów zawiadamiają organ, o którym mowa w ust.. 2, w terminie do dnia 28 lutego każdego roku o powstałych w ubiegłym roku zmianach w zakresie gruntów podlegających rekultywacji.. Rozdział 6.. Fundusz Ochrony Gruntów Rolnych.. Tworzy się Fundusz Ochrony Gruntów Rolnych, zwany dalej Funduszem.. Regulamin funkcjonowania Funduszu ustala.. Minister Rolnictwa i Gospodarki Żywnościowej.. 10).. w porozumieniu z.. Ministrem Ochrony Środowiska, Zasobów Naturalnych i Leśnictwa.. 11).. , po zasięgnięciu opinii właściwych komisji sejmowych.. Dochodami Funduszu są związane z wyłączaniem z produkcji gruntów rolnych:.. 1) należności;.. 2) opłaty roczne;.. 3) opłaty z tytułu niewykonania obowiązku zdjęcia i wykorzystania próchnicznej warstwy gleby;.. 4) opłaty oraz należności i opłaty roczne podwyższone, określone w art.. 1-3.. Dochodami Funduszu mogą być także darowizny i inne dochody.. Fundusz dzieli się na terenowy i centralny.. Fundusz centralny tworzy się z 20 % dochodów Funduszu, o których mowa w art.. 3 i 4.. Środkami Funduszu centralnego dysponuje.. 12).. Środkami Funduszu terenowego dysponuje samorząd województwa.. Fundusz terenowy przekazuje, w terminie 15 dni po zakończeniu każdego kwartału, 20 % zgromadzonych dochodów, wymienionych w art.. 3, na rachunek Funduszu centralnego.. Środki Funduszu przeznacza się na ochronę, rekultywację i poprawę jakości gruntów rolnych oraz na wypłatę odszkodowań przewidzianych ustawą, a w szczególności na:.. 1) rekultywację na cele rolnicze gruntów, które utraciły lub zmniejszyły wartość użytkową wskutek działalności nieustalonych osób;.. 2) rolnicze zagospodarowanie gruntów zrekultywowanych;.. 3) użyźnianie gleb o niskiej wartości produkcyjnej, ulepszanie rzeźby terenu i struktury przestrzennej gleb, usuwanie kamieni i odkrzaczanie;.. 4).. (13).. przeciwdziałanie erozji gleb i ruchom masowym ziemi na gruntach rolnych, w tym zwrot kosztów zakupu nasion i sadzonek, utrzymanie w stanie sprawności technicznej urządzeń przeciwerozyjnych oraz odszkodowania, o których mowa w art.. 3,.. 5) budowę i renowację zbiorników wodnych służących małej retencji;.. 6) budowę i modernizację dróg dojazdowych do gruntów rolnych;.. 7) wdrażanie i upowszechnianie wyników prac naukowo-badawczych związanych z ochroną gruntów rolnych;.. 8) wykonywanie badań płodów rolnych uzyskiwanych na obszarach ograniczonego użytkowania, o których mowa w art.. 16, oraz niezbędnych dokumentacji i ekspertyz z zakresu ochrony gruntów rolnych;.. 9) wykonywanie zastępcze obowiązków określonych w ustawie;.. 10) rekultywację nieużytków i użyźnianie gleb na potrzeby nowo zakładanych pracowniczych ogrodów działkowych;.. 11) zakup sprzętu pomiarowego i informatycznego oraz oprogramowania, niezbędnego do zakładania i aktualizowania operatów ewidencji gruntów oraz prowadzenia spraw ochrony gruntów rolnych, do wysokości 5 % rocznych dochodów Funduszu.. Środki Funduszu centralnego przeznacza się na zasilanie Funduszu terenowego oraz na zadania wymienione w ust.. 1 pkt 7 i 11.. Środki Funduszu terenowego powinny być w pierwszej kolejności przeznaczane na wykonywanie prac wymienionych w ust.. 1 na obszarze tych gmin, w których powstają dochody Funduszu oraz istnieją warunki uzyskania wzrostu produkcji rolniczej, rekompensującej straty poniesione w wyniku zmniejszenia obszaru gruntów rolnych.. Przy przydzielaniu środków Funduszu terenowego właścicielom gruntów, na ich wniosek, należy uwzględniać udział własny tych właścicieli w kosztach robót oraz efektywność projektowanych przedsięwzięć.. Skutki finansowe decyzji, o których mowa w art.. 2 i 3 oraz art.. 20 ust.. 2, wymagają uzgodnienia z dysponentem Funduszu.. Rozdział 7.. Kontrola wykonania przepisów ustawy.. Kontrolę stosowania przepisów ustawy sprawują.. 14).. ,.. Minister Ochrony Środowiska, Zasobów Naturalnych i Leśnictwa.. 15).. , wojewodowie oraz podmioty wymienione w art.. 5 oraz art.. 5 i art.. Osoby przeprowadzające kontrolę są uprawnione do:.. 1) wstępu na grunt i teren zakładu przemysłowego;.. 2) wglądu do dokumentów oraz żądania sporządzenia ich odpisów;.. 3) sprawdzania tożsamości osób w związku z prowadzoną kontrolą;.. 4) żądania wyjaśnień i zasięgania informacji;.. 5) pobierania próbek gleby lub roślin do analizy.. Kontrolę stosowania przepisów ustawy w odniesieniu do gruntów użytkowanych na cele obronności lub bezpieczeństwa państwa można przeprowadzać po uprzednim uzgodnieniu jej zakresu z jednostką nadrzędną użytkownika tych gruntów.. Kontrola obejmuje wykonanie następujących obowiązków:.. 1) zdjęcia i wykorzystania próchnicznej warstwy gleby;.. 2) rekultywacji gruntów zdewastowanych i zdegradowanych;.. 3) rolniczego zagospodarowania gruntów zrekultywowanych, jeżeli zagospodarowanie odbywa się przy wykorzystaniu środków Funduszu;.. (16).. przeciwdziałania erozji gleb i ruchom masowym ziemi oraz innym zjawiskom powodującym trwałe pogarszanie wartości użytkowej gruntów;.. 5) określonych w art.. 16-19.. Jeżeli objętość próchnicznej warstwy gleby zdejmowanej z gruntów wyłączanych z produkcji przekracza 1.. 000 m.. , kontrolę przeprowadza się z wykorzystaniem pomiarów geodezyjnych.. Kontrola wykonania obowiązku rekultywacji gruntów polega na sprawdzeniu co najmniej raz w roku zgodności wykonywanych zabiegów z dokumentacją rekultywacji tych gruntów, a zwłaszcza wymagań technicznych oraz ich terminowości, ze szczególnym uwzględnieniem obowiązku zakończenia rekultywacji w okresie 5 lat od zaprzestania działalności przemysłowej.. O terminie kontroli wymienionych w ust.. 1-3, na obszarach górniczych, morskiego pasa nadbrzeżnego, kolejowych i lotnisk komunikacyjnych, powiadamia się odpowiednio, nie później niż 3 dni przed zamierzoną kontrolą:.. 1) okręgowy urząd górniczy;.. 2) urząd morski;.. 3) organ kolejowy lub zarząd lotniska.. W razie stwierdzenia, że grunty zostały wyłączone z produkcji niezgodnie z przepisami niniejszej ustawy, sprawcy wyłączenia ustala się opłatę w wysokości dwukrotnej należności.. W razie stwierdzenia, że grunty przeznaczone w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego na cele nierolnicze lub nieleśne zostały wyłączone z produkcji bez decyzji, o której mowa w art.. 1 i 2, decyzję taką wydaje się z urzędu, podwyższając jednocześnie wysokość należności o 10 %.. W razie niezakończenia rekultywacji gruntów zdewastowanych w okresie, o którym mowa w art.. 4, stosuje się opłatę roczną podwyższoną o 200 % od dnia, w którym rekultywacja gruntów powinna zostać zakończona.. W razie niewykonania obowiązku rekultywacji gruntów zdegradowanych, ustala się, w drodze decyzji, obowiązek corocznego wpłacania na Fundusz Ochrony Gruntów Rolnych lub na Fundusz Leśny, przez osobę powodującą ograniczenie wartości użytkowej gruntów, równowartości opłaty rocznej w takiej części, w jakiej nastąpiło ograniczenie wartości użytkowej gruntów.. Do ustalenia wysokości opłaty rocznej za zdegradowanie gruntów stosuje się wartości wymienione:.. 7 i odpowiednio w art.. 15 w odniesieniu do gruntów rolnych klas I-IV,.. 11 w odniesieniu do gruntów leśnych;.. opłaty te uiszcza się do czasu wykonania obowiązku rekultywacji.. Rozmiar ograniczenia wartości użytkowej gruntów ustala się na podstawie dwóch odrębnych opinii rzeczoznawców.. W razie ograniczenia wartości użytkowej gruntów w wyniku zasadzenia drzew przydrożnych, nie pobiera się opłat, o których mowa w ust.. Przepisy ust.. 1-5 stosuje się odpowiednio w odniesieniu do gruntów leśnych, z tym że decyzję wydaje dyrektor regionalnej dyrekcji Lasów Państwowych, a w parkach narodowych dyrektor parku.. Opłaty, o których mowa w ust.. 1-4, stosuje się niezależnie od kar przewidzianych w przepisach o ochronie środowiska oraz innych obowiązujących przepisach.. Opłaty, o których mowa w art.. 28, nie mogą być wliczane do kosztów działalności osób, na które nałożono te opłaty.. Jeżeli opłaty, o których mowa w art.. 28, dotyczą jednostek organizacyjnych, na kierowników tych jednostek nakłada się karę w wysokości ich wynagrodzenia za okres 3 ostatnich miesięcy.. W przypadkach niewykonywania obowiązków określonych w ustawie stosuje się przepisy o postępowaniu egzekucyjnym w administracji.. Dochody Funduszu, o których mowa w art.. 23, wynikające z niniejszej ustawy, są należnościami państwowymi w rozumieniu przepisów o umarzaniu i udzielaniu ulg w spłacaniu należności państwowych.. Świadczenia pieniężne, o których mowa w ust.. 1, przedawniają się z upływem 5 lat od dnia ich wymagalności.. 1 nie dotyczą dochodów funduszy terenowych, w stosunku do których umarzanie i udzielanie ulg w spłacie należności funduszu następuje według zasad i trybu określonych przez właściwy sejmik województwa.. Rozdział 8.. Przepisy przejściowe i końcowe.. Działający na podstawie ustawy z dnia 26 marca 1982 r.. o ochronie gruntów rolnych i leśnych (Dz.. Nr 11, poz.. 79) Fundusz Ochrony Gruntów Rolnych staje się Funduszem Ochrony Gruntów Rolnych w rozumieniu niniejszej ustawy.. Dochody, o których mowa w art.. 1-4, dotyczące gruntów leśnych są dochodami Funduszu Leśnego, o którym mowa w przepisach o lasach.. 31 stosuje się odpowiednio.. 32a.. (pominięty).. 32b.. Właściwy w sprawach ochrony gruntów organ, o którym mowa w art.. 5, prowadzi sprawozdawczość z zakresu:.. 1) obszaru gruntów wyłączanych z produkcji,.. 2) ustalonych należności, opłat rocznych i innych, wymienionych w niniejszej ustawie, dochodów Funduszu Ochrony Gruntów Rolnych lub Funduszu Leśnego,.. 3) wielkości obszarów i położenia gruntów zdewastowanych i zdegradowanych, podlegających rekultywacji i zagospodarowaniu,.. 4) wyników rekultywacji i zagospodarowania gruntów,.. 5) istniejących zasobów i eksploatacji złóż torfów,.. według zasad określonych przez.. 17).. 18).. i z Prezesem Głównego Urzędu Statystycznego.. W stosunku do gruntów, na których znajdują się zabytki archeologiczne, wojewódzki konserwator zabytków może określić, w drodze decyzji, zakres i sposób eksploatacji takich gruntów.. Do spraw wszczętych przed dniem wejścia w życie ustawy, a niezakończonych decyzją ostateczną, stosuje się przepisy niniejszej ustawy.. Do spraw, w których wydano decyzję ostateczną o wyłączeniu z produkcji rolniczej gruntów rolnych klas I-III, a wyłączenie takie faktycznie jeszcze nie nastąpiło, stosuje się przepisy dotychczasowe.. Tracą ważność niewykonane do dnia wejścia w życie ustawy decyzje ostateczne, dotyczące:.. 1) opłat z tytułu odłogowania gruntów rolnych;.. 2) wyłączenia z produkcji rolniczej gruntów klas IV-VI, na mocy których nie nastąpiło jeszcze faktyczne wyłączenie.. Stałe opłaty roczne, ustalone na podstawie dotychczasowych przepisów, ulegają z mocy prawa umorzeniu, o ile ich kwota jest równa lub niższa do 10 zł.. Do wznowienia postępowania w sprawach, w których na podstawie dotychczasowych przepisów wydano decyzje ostateczne, dotyczące:.. 1) wyłączenia gruntów z produkcji bez zezwolenia,.. 2) rekultywacji i zagospodarowania gruntów, w tym niewykonania rekultywacji gruntów w wyznaczonym terminie,.. stosuje się przepisy niniejszej ustawy.. Niewykonane do dnia wejścia w życie ustawy decyzje ostateczne w sprawach przeciwdziałania erozji gleb pozostają w mocy.. 36.. Traci moc ustawa z dnia 26 marca 1982 r.. 79, z 1984 r.. Nr 35, poz.. 185, z 1988 r.. Nr 24, poz.. 169, z 1990 r.. 198, z 1991 r.. Nr 101, poz.. 444, Nr 103, poz.. 446 i Nr 114, poz.. 494 oraz z 1994 r.. Nr 27, poz.. 96).. 37.. Ustawa wchodzi w życie po upływie 30 dni od dnia jej ogłoszenia.. ______.. 1).. Zmiany wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz.. Nr 115, poz.. 1229, z 2002 r.. Nr 74, poz.. 676, Nr 113, poz.. 984, Nr 153, poz.. 1271, Nr 233, poz.. 1957, z 2003 r.. Nr 46, poz.. 392, Nr 80, poz.. 717 i 721, Nr 162, poz.. 1568, Nr 175, poz.. 1693, Nr 190, poz.. 1865 i Nr 217, poz.. 2124 oraz z 2004 r.. Nr 19, poz.. 177, Nr 49, poz.. 464, Nr 70, poz.. 631, Nr 91, poz.. 875, Nr 92, poz.. 880 i Nr 96, poz.. 959..

  Original link path: /ustawa-o-ochronie-gruntow-rolnych-i-lesnych/
  Open archive

 • Title: Prawo Rolne - Ustawa o płatnościach bezpośrednich do gruntów rolnych
  Descriptive info: Prawo Rolne - Ustawa o płatnościach bezpośrednich do gruntów rolnych.. USTAWA z dnia 18 grudnia 2003 r.. o płatnościach bezpośrednich do gruntów rolnych.. z 2004 r.. 40).. Ustawa określa warunki i tryb udzielania producentom rolnym płatności bezpośrednich do gruntów rolnych określonych przepisami Unii Europejskiej , zwanych dalej płatnościami.. Osobie fizycznej, osobie prawnej lub jednostce organizacyjnej nieposiadającej osobowości prawnej, będącej posiadaczem gospodarstwa rolnego, zwanej dalej producentem rolnym , przysługują płatności na będące w jej posiadaniu grunty rolne utrzymywane w dobrej kulturze rolnej, przy zachowaniu wymogów ochrony środowiska, zwane dalej gruntami rolnymi.. Warunkiem uzyskania płatności jest posiadanie przez producenta rolnego działek rolnych o łącznej powierzchni nie mniejszej niż 1 ha, które kwalifikują się do objęcia płatnościami, przy czym za działkę rolną uważa się zwarty obszar gruntu rolnego, na którym jest prowadzona jedna uprawa, o powierzchni nie mniejszej niż 0,1 ha, wchodzący w skład gospodarstwa rolnego.. Płatności obejmują:.. 1) jednolitą płatność obszarową;.. 2) płatności uzupełniające do powierzchni uprawy:.. a) chmielu,.. b) tytoniu,.. c) ziemniaków przeznaczonych do przetworzenia na skrobię,.. d) innych roślin.. Wysokość płatności w danym roku kalendarzowym ustala się jako iloczyn deklarowanej przez producenta rolnego powierzchni gruntów rolnych i stawek płatności na 1 ha gruntu rolnego.. Rada Ministrów określa corocznie, w drodze rozporządzenia:.. 1) rodzaje roślin, o których mowa w ust.. 3 pkt 2 lit.. d,.. 2) stawki płatności uzupełniających dla poszczególnych upraw.. - uwzględniając założenia do ustawy budżetowej na dany rok oraz zobowiązania Rzeczypospolitej Polskiej zawarte w umowach międzynarodowych.. Minister właściwy do spraw rolnictwa określi, w drodze rozporządzenia, minimalne wymagania utrzymywania gruntów rolnych w dobrej kulturze rolnej przy zachowaniu wymogów ochrony środowiska, mając na względzie uwarunkowania glebowe i klimatyczne, rodzaje upraw oraz terminy agrotechniczne.. Płatność na wniosek producenta rolnego przyznaje, w drodze decyzji administracyjnej, właściwy ze względu na miejsce zamieszkania lub siedzibę wnioskodawcy kierownik biura powiatowego Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa, zwanej dalej Agencją.. Od decyzji w sprawie przyznania płatności przysługuje odwołanie do dyrektora oddziału regionalnego Agencji.. Odwołanie od decyzji, o której mowa w ust.. 1, nie wstrzymuje jej wykonania.. W przypadku gdy w okresie od dnia złożenia wniosku o przyznanie płatności do dnia wydania decyzji, o której mowa w art.. 1, nastąpi przeniesienie posiadania gospodarstwa rolnego na rzecz innego producenta rolnego w wyniku umowy sprzedaży, dzierżawy lub innej umowy, płatność przysługuje temu producentowi, jeżeli spełnia on warunki do jej przyznania i w terminie 14 dni od dnia przeniesienia posiadania gospodarstwa rolnego złoży wniosek do kierownika biura powiatowego Agencji o przyznanie płatności, której dotyczył pierwszy wniosek.. W przypadku śmierci producenta rolnego płatność przysługuje spadkobiercy, który przejął posiadanie gospodarstwa rolnego i złożył wniosek do kierownika biura powiatowego Agencji o przyznanie płatności, której dotyczył wniosek spadkodawcy.. Minister właściwy do spraw rozwoju wsi określi, w drodze rozporządzenia, wzory wniosków o przyznanie płatności, o których mowa w art.. 3 i 4, oraz szczegółowe warunki przyznawania płatności w przypadkach, o których mowa w art.. 4, mając na względzie zabezpieczenie przed nieuzasadnionym przyznawaniem płatności oraz właściwe przepisy Unii Europejskiej w tym zakresie.. Formularze wniosków, o których mowa w ust.. 1, udostępniane są producentom rolnym przez Agencję.. Dyrektor oddziału regionalnego Agencji przeprowadza kontrole w zakresie spełniania przez producentów rolnych warunków do przyznania płatności zgodnie z planem kontroli zatwierdzonym przez Prezesa Agencji, ustalonym zgodnie z zasadami typowania gospodarstw rolnych do kontroli określonymi w przepisach Unii Europejskiej.. Prezes Agencji może powierzyć przeprowadzanie kontroli, o których mowa w ust.. 1, innym jednostkom organizacyjnym dysponującym odpowiednimi warunkami organizacyjnymi, kadrowymi i technicznymi określonymi na podstawie ust.. 10 pkt 2.. Czynności kontrolne są wykonywane przez osoby posiadające imienne upoważnienie wydane przez Prezesa Agencji.. Upoważnienie, o którym mowa w ust.. 3, zawiera wskazanie osoby upoważnionej do wykonywania czynności kontrolnych, miejsce i zakres oraz podstawę prawną do ich wykonywania.. Przed przystąpieniem do czynności kontrolnych osoba upoważniona do ich wykonywania jest obowiązana okazać imienne upoważnienie, o którym mowa w ust.. Osoby upoważnione do wykonywania czynności kontrolnych mają prawo do:.. 1) wstępu na teren gospodarstwa rolnego;.. 2) żądania pisemnych lub ustnych informacji związanych z przedmiotem kontroli;.. 3) wglądu do dokumentów związanych z przedmiotem kontroli, sporządzania z nich odpisów, wyciągów lub kopii oraz zabezpieczania tych dokumentów.. Osoba wykonująca czynności kontrolne sporządza z tych czynności protokół.. Protokół podpisuje osoba wykonująca czynności kontrolne oraz podmiot kontrolowany.. W przypadku odmowy podpisania protokołu przez podmiot kontrolowany, protokół podpisuje tylko osoba wykonująca czynności kontrolne, dokonując w protokole stosownej adnotacji o odmowie podpisania protokołu przez podmiot kontrolowany.. Minister właściwy do spraw rozwoju wsi, w drodze rozporządzenia:.. 1) określi wzór imiennego upoważnienia do wykonywania czynności kontrolnych, mając na względzie ujednolicenie informacji zawartych w upoważnieniu;.. 2) określi warunki organizacyjne, techniczne i kadrowe, jakie powinny spełniać jednostki organizacyjne którym można powierzyć przeprowadzanie kontroli, mając na względzie zapewnienie wykonywania ich w jednolity sposób na obszarze całego kraju;..  ...   rejestru uznanych przetwórców do dyrektora oddziału terenowego Agencji właściwego ze względu na miejsce zamieszkania lub siedzibę przetwórcy.. Do wniosku dołącza się:.. 1) dokument potwierdzający tytuł prawny przetwórcy do nieruchomości, na której będzie przetwarzana słoma lniana lub konopna;.. 2) zaświadczenia komendanta powiatowego (miejskiego) Państwowej Straży Pożarnej, państwowego powiatowego inspektora sanitarnego i wojewódzkiego inspektora ochrony środowiska stwierdzające, że obiekty przeznaczone do przetwarzania słomy lnianej lub konopnej spełniają wymagania określone w przepisach przeciwpożarowych, sanitarnych i ochrony środowiska.. Po dokonaniu kontroli w zakładzie przetwórczym i potwierdzeniu zgodności danych zawartych we wniosku i dołączonych do niego dokumentach ze stanem faktycznym dyrektor oddziału terenowego Agencji, właściwy ze względu na miejsce zamieszkania lub siedzibę przetwórcy, wydaje decyzję administracyjną o wpisie przetwórcy do rejestru uznanych przetwórców.. 5) uchyla się art.. 6-9;.. 6) w art.. 10:.. a) uchyla się ust.. 1,.. b) uchyla się ust.. 2-6;.. 7) w art.. 11 wyrazy art.. 1 zastępuje się wyrazami art.. 1 ;.. 8) w art.. 12 uchyla się pkt 1 lit.. d-n i pkt 2;.. 9) uchyla się art.. 15;.. 10) w załączniku do ustawy uchyla się pkt 2 i 4-6.. Do dnia uzyskania przez Rzeczpospolitą Polską członkostwa w Unii Europejskiej przetwórca słomy lnianej i konopnej, zwany dalej przetwórcą , uzyskuje wpis do rejestru uznanych przetwórców w sposób określony w ust.. 2-8.. Przetwórca składa wniosek o wpis do rejestru uznanych przetwórców do dyrektora oddziału terenowego Agencji Rynku Rolnego właściwego ze względu na miejsce zamieszkania lub siedzibę przetwórcy.. 2, zawiera:.. 1) imię i nazwisko, miejsce zamieszkania i adres albo nazwę, siedzibę i adres przetwórcy;.. 2) opis technologii przetwarzania słomy lnianej lub konopnej, z uwzględnieniem rodzajów uzyskiwanych włókien;.. 3) opis zakładu przetwórczego i urządzeń technicznych, którymi dysponuje przetwórca, z podaniem szczegółowych danych dotyczących ich lokalizacji oraz specyfikacji technicznej obejmującej:.. a) ilość energii zużywanej do przetwarzania słomy lnianej lub konopnej na włókno (w kilowatogodzinach) oraz maksymalne ilości słomy lnianej i konopnej, jakie mogą być przetworzone w zakładzie przetwórczym w ciągu godziny (w kilogramach) i w ciągu roku (w tonach),.. b) maksymalne ilości długiego i krótkiego włókna lnianego oraz włókna konopnego, jakie może wytworzyć w ciągu godziny (w kilogramach) i w ciągu roku (w tonach),.. c) ilość słomy lnianej i konopnej (w kilogramach), które zużywa przetwórca do uzyskania 100 kg poszczególnych produktów otrzymanych w wyniku przetwarzania;.. 4) opis pomieszczeń przechowalniczych, z uwzględnieniem ich lokalizacji i zdolności przechowalniczej (w tonach).. 2) zaświadczenia komendanta powiatowego (miejskiego) Państwowej Straży Pożarnej, państwowego powiatowego inspektora sanitarnego i wojewódzkiego inspektora ochrony środowiska stwierdzające, że obiekty przeznaczone do przetwarzania słomy lnianej lub konopnej spełniają wymagania określone w przepisach przeciwpożarowych, sanitarnych i ochrony środowiska;.. 3) oświadczenia o zobowiązaniu się przetwórcy do:.. a) oddzielnego przechowywania nabytej lub wyprodukowanej słomy lnianej lub konopnej, długiego włókna lnianego, krótkiego włókna lnianego, włókna konopi włóknistych, z podziałem na produkcję w poszczególnych latach gospodarczych, obejmujących okresy od dnia 1 lipca danego roku do dnia 30 czerwca następnego roku kalendarzowego, oraz z podziałem na poszczególne kraje członkowskie Unii Europejskiej,.. b) codziennego aktualizowania stanu magazynowego słomy lnianej lub konopnej oraz poszczególnych rodzajów włókien, w powiązaniu z dokumentacją księgową,.. c) powiadamiania dyrektora oddziału terenowego Agencji, właściwego ze względu na miejsce zamieszkania lub siedzibę przetwórcy, o zmianach w zakresie danych wynikających z dokumentów, o których mowa w lit.. a oraz pkt 1 i 2, oraz.. d) poddania się kontrolom przeprowadzanym przez dyrektora oddziału terenowego Agencji Rynku Rolnego w zakresie uznawania przetwórców oraz zasadności udzielania dopłat do przetwarzania.. Po dokonaniu kontroli w zakładzie przetwórczym i potwierdzeniu zgodności danych zawartych we wniosku i dołączonych do niego dokumentach ze stanem faktycznym, z zastrzeżeniem ust.. 8, dyrektor oddziału terenowego Agencji Rynku Rolnego, właściwy ze względu na miejsce zamieszkania lub siedzibę przetwórcy, wydaje decyzję administracyjną o wpisie przetwórcy do rejestru uznanych przetwórców.. Decyzją, o której mowa w ust.. 5, przetwórcy jest również nadawany numer identyfikacyjny.. Decyzję, o której mowa w ust.. 5, wydaje się w terminie dwóch miesięcy od dnia wpływu wniosku o wpis do rejestru uznanych przetwórców.. Kontroli, o której mowa w ust.. 5, nie podlegają oświadczenia, o których mowa w ust.. 4 pkt 3 lit.. a.. Dyrektor oddziału regionalnego Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa przekaże Prezesowi Agencji Rynku Rolnego rejestr uznanych przetwórców oraz akta spraw wszczętych i niezakończonych, w terminie 14 dni od dnia wejścia w życie niniejszego artykułu.. W 2004 r.. wnioski o płatność producent rolny składa w terminie od dnia 15 kwietnia do dnia 15 czerwca.. Ustawa wchodzi w życie z dniem uzyskania przez Rzeczpospolitą Polską członkostwa w Unii Europejskiej, z wyjątkiem:.. 1) art.. 10, które wchodzą w życie z dniem ogłoszenia;.. 2) art.. 7, art.. 9 pkt 6 lit.. b i pkt 9 oraz art.. 10-12, które wchodzą w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia.. Prezydent Rzeczypospolitej Polskiej:.. A.. Kwaśniewski..

  Original link path: /ustawa-o-platnosciach-bezposrednich-do-gruntow/
  Open archive

 • Title: Prawo Rolne - Ustawa o rolnictwie ekologicznym
  Descriptive info: Prawo Rolne - Ustawa o rolnictwie ekologicznym.. USTAWA z dnia 20 kwietnia 2004 r.. o rolnictwie ekologicznym 1).. Nr 93, poz.. 898).. Ustawa określa zadania i właściwość organów i jednostek organizacyjnych w zakresie rolnictwa ekologicznego określonym w:.. 1) rozporządzeniu Rady nr 2092/91/EWG z dnia 24 czerwca 1991 r.. w sprawie produkcji ekologicznej produktów rolnych oraz znakowania produktów rolnych i środków spożywczych (Dz.. Urz.. WE L 198, 22.. 07.. 1991 r.. , z późn.. );.. 2) rozporządzeniu Komisji nr 94/92/EWG z dnia 14 stycznia 1992 r.. ustanawiającym szczegółowe zasady wprowadzenia w życie uzgodnień dotyczących przywozu z państw trzecich przewidzianych w rozporządzeniu Rady (EWG) nr 2092/91 w sprawie produkcji ekologicznej produktów rolnych oraz znakowania produktów rolnych i środków spożywczych (Dz.. WE L 011, 17.. 01.. 1992 r.. 3) rozporządzeniu Komisji nr 1788/2001/WE z dnia 7 września 2001 r.. ustanawiającym szczegółowe zasady wykonania przepisów dotyczących świadectwa kontroli w odniesieniu do przywozu z państw trzecich, na podstawie art.. 11 rozporządzenia Rady (EWG) nr 2092/91 w sprawie produkcji ekologicznej produktów rolnych oraz znakowania produktów rolnych i środków spożywczych (Dz.. WE L 243, 13.. 09.. 2001 r.. 4) rozporządzeniu Komisji nr 1452/2003/WE z dnia 14 sierpnia 2003 r.. utrzymującym odstępstwo przewidziane w art.. 3 lit.. a rozporządzenia Rady (EWG) nr 2092/91 w odniesieniu do niektórych gatunków nasion i roślinnego materiału rozmnożeniowego oraz ustanawiającym zasady proceduralne i kryteria dotyczące tego odstępstwa (Dz.. WE L 206, 15.. 08.. 2003 r.. Użyte w ustawie określenie producent oznacza podmiot gospodarczy w rozumieniu art.. 4 pkt 5 rozporządzenia, o którym mowa w art.. 1 pkt 1.. Organami i jednostkami organizacyjnymi właściwymi w sprawach kontroli i certyfikacji w rolnictwie ekologicznym są:.. 1) minister właściwy do spraw rolnictwa - upoważniający jednostki certyfikujące, akredytowane w zakresie rolnictwa ekologicznego, zgodnie z Polską Normą PN-EN 45011 Wymagania ogólne dotyczące działania jednostek prowadzących systemy certyfikacji wyrobów , zwane dalej jednostkami certyfikującymi , do przeprowadzania kontroli oraz wydawania i cofania certyfikatów potwierdzających, że płody rolne nieprzetworzone oraz produkty z nich powstałe, w tym także zwierzęta oraz produkty i przetwory pochodzenia zwierzęcego, zostały wyprodukowane lub przetworzone zgodnie z rozporządzeniem, o którym mowa w art.. 1 pkt 1, zwanych dalej certyfikatami zgodności ;.. 2) Inspekcja Jakości Handlowej Artykułów Rolno-Spożywczych, zwana dalej Inspekcją :.. a) sprawująca nadzór nad upoważnionymi przez ministra właściwego do spraw rolnictwa jednostkami certyfikującymi, zwanymi dalej upoważnionymi jednostkami certyfikującymi ,.. b) przyjmująca zgłoszenia producentów podejmujących działalność w rolnictwie ekologicznym,.. c) upoważniająca, na zasadach określonych w rozporządzeniach, o których mowa w art.. 1 pkt 1 i 3, producentów do przywozu produktów rolnictwa ekologicznego z krajów trzecich niewymienionych na liście Komisji Europejskiej stanowiącej załącznik do rozporządzenia, o którym mowa w art.. 1 pkt 2, sporządzonej na podstawie art.. 11 rozporządzenia, o którym mowa w art.. 1 pkt 1,.. d) dokonująca kontroli produktów rolnictwa ekologicznego pochodzących z krajów trzecich, o których mowa w lit.. c, w tym kontroli granicznej,.. e) gromadząca i przechowująca informacje o producentach oraz udostępniająca je podmiotom zainteresowanym, na zasadach określonych w rozporządzeniu, o którym mowa w art.. 1 pkt 1;.. 3) upoważnione jednostki certyfikujące przeprowadzające kontrole oraz wydające i cofające certyfikaty zgodności.. Jednostka certyfikująca, w celu upoważnienia jej do przeprowadzania kontroli oraz wydawania i cofania certyfikatów zgodności występuje z wnioskiem do ministra właściwego do spraw rolnictwa.. Do wniosku, o którym mowa w ust.. 1, dołącza się:.. 1) certyfikat akredytacji w zakresie, o którym mowa w art.. 3 pkt 1;.. 2) inne dokumenty lub informacje niezbędne do stwierdzenia spełniania wymagań określonych w rozporządzeniu, o którym mowa w art.. Minister właściwy do spraw rolnictwa, w drodze decyzji, upoważnia jednostkę certyfikującą do przeprowadzania kontroli oraz wydawania i cofania certyfikatów zgodności, jeżeli spełnia ona wymagania określone w rozporządzeniu, o którym mowa w art.. W decyzji, o której mowa w ust.. 3, minister właściwy do spraw rolnictwa nadaje upoważnionej jednostce certyfikującej numer identyfikacyjny, który umieszcza się na etykiecie produktu ekologicznego obok nazwy upoważnionej jednostki certyfikującej.. Minister właściwy do spraw rolnictwa, na wniosek Głównego Inspektora Jakości Handlowej Artykułów Rolno-Spożywczych, zwanego dalej Głównym Inspektorem , cofa, w drodze decyzji, upoważnienie do przeprowadzania kontroli oraz wydawania i cofania certyfikatów zgodności w przypadkach określonych w rozporządzeniu, o którym mowa w art.. 1 pkt 1, oraz w przypadku nieprzekazywania wykazu producentów, o którym mowa w art.. 9 ust.. W ramach nadzoru, o którym mowa w art.. a, Główny Inspektor:.. 1) przeprowadza analizy danych dostarczanych przez upoważnione jednostki certyfikujące;.. 2) dokonuje kontroli upoważnionych jednostek certyfikujących w zakresie stosowania przez nie procedur kontrolnych, posiadanych środków technicznych i kwalifikacji pracowników oraz dokonuje sprawdzenia dokumentów dotyczących kontroli producentów;.. 3) przekazuje upoważnionym jednostkom certyfikującym wnioski pokontrolne.. Dla  ...   rejestrze środków ochrony roślin dopuszczonych do obrotu na podstawie przepisów o ochronie roślin;.. 2) zawiera w swoim składzie wyłącznie substancje biologicznie czynne, mikroorganizmy i żywe organizmy wymienione w załączniku II B do rozporządzenia, o którym mowa w art.. Nawóz może zostać zakwalifikowany do stosowania w rolnictwie ekologicznym, jeżeli:.. 1) został wprowadzony do obrotu na podstawie przepisów o nawozach i nawożeniu;.. 2) zawiera w swoim składzie wyłącznie substancje wymienione w załączniku II A do rozporządzenia, o którym mowa w art.. Środek poprawiający właściwości gleby może zostać zakwalifikowany do stosowania w rolnictwie ekologicznym, jeżeli zawiera wyłącznie składniki wymienione w załączniku II A do rozporządzenia, o którym mowa w art.. Minister właściwy do spraw rolnictwa określi, w drodze rozporządzenia, jednostkę organizacyjną kwalifikującą:.. 1) środki ochrony roślin do stosowania w rolnictwie ekologicznym oraz prowadzącą wykaz tych środków,.. 2) nawozy lub środki poprawiające właściwości gleby do stosowania w rolnictwie ekologicznym oraz prowadzącą wykaz tych nawozów i środków.. - mając na względzie potencjał naukowo-badawczy danej jednostki.. Jednostką organizacyjną prowadzącą wykazy:.. 1) dostawców określonych w rozporządzeniu, o którym mowa w art.. 1 pkt 4,.. 2) nasion, materiału siewnego i wegetatywnego materiału rozmnożeniowego wyprodukowanego metodami ekologicznymi, zwanych dalej materiałem.. - jest Główny Inspektorat Ochrony Roślin i Nasiennictwa, zwany dalej Głównym Inspektoratem.. Wykazy, o których mowa w ust.. 1 pkt 2, zawierają w szczególności gatunki, odmiany i ilości materiału.. Główny Inspektor Ochrony Roślin i Nasiennictwa wydaje, w drodze decyzji, pozwolenie na zastosowanie w rolnictwie ekologicznym materiału niespełniającego wymogów przewidzianych w rozporządzeniu, o którym mowa w art.. 1 pkt 1, na zasadach określonych w tych przepisach.. Dostawcy określeni w rozporządzeniu, o którym mowa w art.. 1 pkt 4, przekazują do Głównego Inspektoratu informacje określone w tych przepisach do końca każdego kwartału.. Informacje przekazuje się na formularzach opracowanych i udostępnianych przez Główny Inspektorat.. Na zasadach określonych w przepisach o finansach publicznych, z budżetu państwa można:.. 1) dofinansować prowadzenie badań dotyczących rolnictwa ekologicznego, w tym wykonywanie analiz na zawartość substancji niedozwolonych do stosowania w rolnictwie ekologicznym;.. 2) udzielać dotacji na dofinansowanie kosztów kontroli gospodarstw rolnych, w których prowadzona jest produkcja metodami ekologicznymi.. Z budżetu państwa mogą być dofinansowywane działania promocyjne w rolnictwie ekologicznym, w tym udział w targach krajowych i międzynarodowych, na podstawie umów zawartych w trybie przepisów o finansach publicznych.. Minister właściwy do spraw rolnictwa przekazuje informacje oraz sprawozdania Komisji Europejskiej i innym państwom członkowskim Unii Europejskiej w zakresie wymaganym w rozporządzeniu, o którym mowa w art.. Minister właściwy do spraw rolnictwa może, w drodze rozporządzenia, określić szczegółowe warunki dotyczące produkcji w rolnictwie ekologicznym, mając na względzie uwarunkowania lokalne oraz dopuszczone odstępstwa w zakresie produkcji ekologicznej określone w rozporządzeniach, o których mowa w art.. 1 pkt 1 i 4.. Kto:.. 1) wprowadza do obrotu jako produkty rolnictwa ekologicznego produkty, które zostały wyprodukowane, wyhodowane, pozyskane lub przetworzone niezgodnie z warunkami wymaganymi w produkcji metodami ekologicznymi,.. 2) zamieszcza na etykiecie lub opakowaniu środka spożywczego, który nie został wyprodukowany, wyhodowany, pozyskany lub przetworzony zgodnie z warunkami wymaganymi w produkcji metodami ekologicznymi, napisy sugerujące, że środek ten jest produktem rolnictwa ekologicznego,.. 3) pakuje, transportuje lub znakuje produkty rolnictwa ekologicznego niezgodnie z art.. 1 lit.. d i ust.. 2 oraz z załącznikiem III do rozporządzenia, o którym mowa w art.. - podlega karze grzywny.. Orzekanie w sprawach określonych w ust.. 1 następuje w trybie Kodeksu postępowania w sprawach o wykroczenia.. Producenci, którzy w dniu wejścia w życie niniejszej ustawy wytwarzają produkty rolnictwa ekologicznego i posiadają ważny certyfikat zgodności wydany przez upoważnione jednostki certyfikujące na podstawie przepisów dotychczasowych, mogą wprowadzać te produkty do obrotu jako produkty rolnictwa ekologicznego do dnia upływu ważności tego certyfikatu.. Produkt wprowadzony do obrotu przed dniem wejścia w życie niniejszej ustawy, oznakowany jako produkt rolnictwa ekologicznego na podstawie przepisów dotychczasowych, może znajdować się w obrocie do dnia upływu terminu jego ważności.. Do okresu przestawiania gospodarstwa rolnego na produkcję metodami ekologicznymi zalicza się udokumentowany okres przestawiania gospodarstwa rolnego na produkcję metodami ekologicznymi rozpoczęty przed dniem wejścia w życie niniejszej ustawy.. Upoważnienia wydane jednostkom certyfikującym oraz nadane im numery identyfikacyjne na podstawie przepisów dotychczasowych zachowują ważność do dnia 31 grudnia 2004 r.. Traci moc ustawa z dnia 16 marca 2001 r.. o rolnictwie ekologicznym (Dz.. Nr 38, poz.. 452 oraz z 2003 r.. Nr 223, poz.. 2220).. Ustawa wchodzi w życie z dniem uzyskania przez Rzeczpospolitą Polską członkostwa w Unii Europejskiej.. Prezydent rzeczypospolitej Polskiej:.. 1) Dane dotyczące ogłoszenia aktów prawa Unii Europejskiej, zamieszczone w niniejszej ustawie - z dniem uzyskania przez Rzeczpospolitą Polską członkostwa w Unii Europejskiej - dotyczą ogłoszenia tych aktów w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej - wydanie specjalne..

  Original link path: /ustawa-o-rolnictwie-ekologicznym/
  Open archive

 • Title: Prawo Rolne - Ustawa o utworzeniu ARiMR
  Descriptive info: Prawo Rolne - Ustawa o utworzeniu ARiMR.. Ustawa o utworzeniu Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa.. Tworzy się Agencję Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa, zwaną dalej Agencją.. Agencja jest państwową osobą prawną.. Agencja nie odpowiada za zobowiązania Skarbu Państwa, a Skarb Państwa nie odpowiada za zobowiązania Agencji.. Siedzibą Agencji jest miasto stołeczne Warszawa.. Nadzór nad Agencją sprawuje minister właściwy do spraw rozwoju wsi, a w zakresie gospodarki finansowej i gospodarowania środkami, o których mowa w art.. 3a ust.. 1 - minister właściwy do spraw finansów publicznych.. Do zadań Agencji należy wspieranie:.. 1) inwestycji w rolnictwie, w przetwórstwie rolno-spożywczym i usługach na rzecz rolnictwa,.. 2) przedsięwzięć warunkujących wykorzystanie posiadanej bazy produkcyjnej gospodarstw rolnych i działów specjalnych produkcji rolnej w celu rozpoczęcia, zwiększenia lub wznowienia produkcji,.. 3) poprawy struktury agrarnej, w tym zwłaszcza tworzenia i powiększania gospodarstw rodzinnych w rozumieniu przepisów o kształtowaniu ustroju rolnego,.. 4) przedsięwzięć tworzących nowe miejsca pracy dla mieszkańców wsi w obszarach gmin wiejskich i miejsko-wiejskich, a także miast do 20 tysięcy mieszkańców,.. 5) rozwoju infrastruktury techniczno-produkcyjnej miast do 5 tysięcy mieszkańców, wsi i rolnictwa, jak również inwestycji związanych z tworzeniem giełd i rynków hurtowych,.. 6) przedsięwzięć w zakresie podnoszenia lub zmiany kwalifikacji zawodowych mieszkańców wsi w obszarach gmin wiejskich i miejsko-wiejskich, doradztwa rolniczego i informacji rolniczej oraz wdrażania i upowszechniania rachunkowości w gospodarstwach rolnych, realizowanych przez organizacje rządowe, samorządowe i pozarządowe,.. 7) restrukturyzacji jednostek badawczo-rozwojowych działających na rzecz rolnictwa i gospodarki żywnościowej,.. 8) powstawania i rozwoju towarzystw ubezpieczeń wzajemnych w rolnictwie,.. 9) rozwoju infrastruktury informatycznej banków spółdzielczych,.. 9a) powstawania i rozwoju grup producentów rolnych i ich związków,.. 9b) przedsięwzięć związanych z produkcją i przetwarzaniem surowców rolniczych na surowy spirytus rolniczy lub surowy olej rzepakowy przeznaczone do wytwarzania biokomponentów do produkcji biopaliw ciekłych i paliw ciekłych,.. 10) realizacji innych zadań wynikających z polityki państwa w zakresie rolnictwa i przetwórstwa rolno-spożywczego,.. 11) kształcenia mieszkańców wsi w szkołach wyższych poprzez udzielanie poręczeń spłaty kredytów studenckich zaciąganych na podstawie odrębnych przepisów,.. 12) rozwoju rolnictwa ekologicznego i edukacji w zakresie ekologii.. 1a.. (uchylony).. Agencja realizuje swoje zadania w szczególności przez:.. 1) dopłatę w pierwszej kolejności do oprocentowania kredytów bankowych,.. 2) finansowanie lub udział w finansowaniu zadań, o których mowa w ust.. 3) udzielanie gwarancji i poręczeń kredytowych, określonych w planie finansowym, w tym na wznowienie produkcji w gospodarstwach rolnych i działach specjalnych produkcji rolnej, poszkodowanych w związku z klęską suszy, gradobicia, nadmiernych opadów atmosferycznych, wymarznięcia, powodzi, huraganu, pożaru, plagi gryzoni lub osuwisk ziemi,.. 4) zakup obligacji banków regionalnych, o których mowa w ustawie z dnia 24 czerwca 1994 r.. o restrukturyzacji banków spółdzielczych i Banku Gospodarki Żywnościowej oraz o zmianie niektórych ustaw (Dz.. Nr 80, poz.. 369), emitowanych celem restrukturyzacji należności kredytowych zrzeszonych w nich banków spółdzielczych.. 5) finansowanie wydatków związanych z rejestracją i wyposażeniem w środki techniczne grup producentów owoców i warzyw,.. 6) udzielanie pomocy na tworzenie funduszu operacyjnego dla wpisanych do rejestru uznanych grup producentów owoców i warzyw,.. 7) wypłacanie rekompensat finansowych z tytułu niewprowadzania do obrotu owoców i warzyw.. Agencja realizuje zadanie, o którym mowa w ust.. 1 pkt 3, w zakresie dotyczącym tworzenia i powiększania gospodarstw rodzinnych, w szczególności poprzez dopłatę do oprocentowania kredytów bankowych na zakup nieruchomości rolnych, które utworzą gospodarstwo rodzinne albo wejdą w skład takiego gospodarstwa, z tym że kwota kredytu nie może przekraczać 90% wartości zakupywanej nieruchomości, a okres spłaty kredytu nie może przekraczać 20 lat.. Agencja realizuje zadania określone w ust.. 2 pkt 1, 2 i 4 za pośrednictwem banków lub innych osób prawnych w oparciu o umowy zawierane przez Agencję z tymi podmiotami.. 3a.. Wysokość środków przeznaczonych na cele, o których mowa w ust.. 2 pkt 5, dla grup producentów owoców i warzyw wpisanych do rejestru grup wstępnie uznanych ustala się w wysokości faktycznie poniesionych kosztów na te cele, z tym że nie mogą one przekraczać:.. 1) 5% - w pierwszym roku,.. 2) 5% - w drugim roku,.. 3) 4% - w trzecim roku,.. 4) 3% - w czwartym roku,.. 5) 2% - w piątym roku,.. udokumentowanych przychodów ze sprzedaży produktów członków grupy.. (skreślony).. Rada Ministrów określa, w drodze rozporządzenia, szczegółowy zakres i kierunki działań w ramach zadań wyszczególnionych w ust.. 1 oraz sposoby ich realizacji, mając na względzie priorytety polityki państwa w zakresie rolnictwa, rozwoju wsi i rynków rolnych oraz efektywne wykorzystanie środków finansowych.. 3a.. Agencja wspomaga realizację zadań wymienionych w art.. 1 ze środków pochodzących z funduszy Unii Europejskiej oraz z innych źródeł zagranicznych, jeśli umowy międzynarodowe tak stanowią.. Agencja może realizować również inne zadania ze środków pochodzących ze źródeł, o których mowa w ust.. 1, jeśli umowy międzynarodowe tak stanowią.. 2, minister właściwy do spraw finansów publicznych w szczególności:.. 1) sprawdza stan przygotowania Agencji do obsługi i gospodarowania środkami pochodzącymi z funduszy Unii Europejskiej oraz krajowymi środkami publicznymi przeznaczonymi na współfinansowanie zadań, o których mowa w art.. 2) sprawdza przestrzeganie przez Agencję szczegółowych zasad gospodarowania środkami, o których mowa w pkt 1,.. 3) kontroluje realizację planów finansowych Agencji w zakresie gospodarowania środkami, o których mowa w pkt 1.. W razie stwierdzenia nieprawidłowości w przygotowaniu Agencji do obsługi i gospodarowania środkami, o których mowa w ust.. 3 pkt 1, lub nieprawidłowego gospodarowania przez Agencję tymi środkami minister właściwy do spraw finansów publicznych może zawiesić lub wstrzymać ich wydatkowanie.. Rada Ministrów określi, w drodze rozporządzenia:.. 1) szczegółowy zakres i kierunki działań oraz sposób realizacji zadań Agencji, o których mowa w ust.. 1 i 2, uwzględniając zasady obowiązujące w Unii Europejskiej lub postanowienia właściwych umów międzynarodowych,.. 2) szczegółowy sposób i tryb sprawowania nadzoru, o którym mowa w ust.. 3, a w szczególności przeprowadzania kontroli finansowej Agencji w zakresie gospodarowania środkami pochodzącymi z funduszy Unii Europejskiej oraz krajowymi środkami publicznymi przeznaczonymi na współfinansowanie zadań Agencji, mając na względzie zapewnienie prawidłowego i efektywnego wykorzystania środków finansowych.. W przypadku realizacji przez Agencję zadań określonych w Specjalnym Programie Akcesyjnym na Rzecz Rozwoju Rolnictwa i Obszarów Wiejskich, zwanym dalej , minister właściwy do spraw rozwoju wsi, w porozumieniu z ministrem właściwym do spraw finansów publicznych, w drodze rozporządzenia:.. 1) określa podział środków programu SAPARD między poszczególne działania tego programu,.. 2) może określić podział środków w ramach działań programu SAPARD między poszczególne województwa albo sektory: mleczarski, mięsny, rybny oraz owoców i warzyw.. - uwzględniając postanowienia właściwych umów międzynarodowych.. Podziału, o którym mowa w ust.. 6, dokonuje się w odniesieniu do:.. 1) środków określonych w umowach finansowych zawartych między Komisją Wspólnot Europejskich a Rządem Rzeczypospolitej Polskiej dotyczących programu SAPARD,.. 2) krajowych środków publicznych przeznaczonych na współfinansowanie programu SAPARD.. 3b.. Agencja realizuje zadania:.. 1) określone w odrębnych przepisach, w szczególności dotyczące regulacji rynków rolnych oraz rozwoju obszarów wiejskich;.. 2) powierzone jej na podstawie umów lub porozumień z instytucją zarządzającą w rozumieniu art.. 2 pkt 5 ustawy z dnia 20 kwietnia 2004 r.. 1206 oraz z 2005 r.. Nr 90, poz.. 759), związane z realizacją sektorowego programu operacyjnego, w szczególności w zakresie wdrażania takiego programu, dokonywania płatności na rzecz beneficjenta oraz dochodzenia należności z tytułu wypłaconych środków.. 3c.. Do zadań Agencji należy prowadzenie rejestru i wykonywanie innych czynności związanych z oznakowaniem bydła, owiec, kóz, świń.. 3d.. Agencja przeprowadza szkolenia rolników związane z realizacją jej zadań.. 3e.. 3f.. W przypadku istnienia obowiązku, określonego w przepisach Unii Europejskiej, ustanowienia zabezpieczenia kwot wynikających z realizacji mechanizmów Wspólnej Polityki Rolnej albo Wspólnej Polityki Rybackiej w formie gwarancji, gwarantem może być wyłącznie instytucja finansowa upoważniona do gwarantowania długu celnego.. Do współpracy między instytucjami finansowymi, o których mowa w ust.. 1, a Agencją oraz wzorów formularzy gwarancji w celu zabezpieczenia prawidłowej realizacji zadań określonych w ust.. 1, stosuje się odpowiednio przepisy wydane na podstawie art.. 19 ust.. 2 ustawy z dnia 11 marca 2004 r.. o Agencji Rynku Rolnego i organizacji niektórych rynków rolnych (Dz.. Nr 42, poz.. 386 i Nr 97, poz.. 964).. 3g.. 3h.. 3i.. 3j.. Agencja udziela pomocy finansowej na przygotowanie wniosku o rejestrację nazw pochodzenia, oznaczeń geograficznych lub nazw specyficznego charakteru produktów rolnych lub środków spożywczych, zwanej dalej pomocą finansową na przygotowanie wniosku o rejestrację nazw i oznaczeń geograficznych.. O pomoc finansową na przygotowanie wniosku o rejestrację nazw i oznaczeń geograficznych mogą ubiegać się wnioskodawcy w rozumieniu art.. 2 pkt 1 ustawy z dnia 17 grudnia 2004 r.. o rejestracji i ochronie nazw i oznaczeń produktów rolnych i środków spożywczych oraz o produktach tradycyjnych (Dz.. z 2005 r.. Nr 10, poz.. 68) będący małymi lub średnimi przedsiębiorstwami w rozumieniu art.. 2 lit.. b rozporządzenia Komisji (WE) nr 70/2001 z dnia 12 stycznia 2001 r.. w sprawie zastosowania art.. 87 i 88 Traktatu WE w odniesieniu do pomocy państwa dla małych i średnich przedsiębiorstw (Dz.. WE L 10 z 13.. 2001, str.. 33, z późn.. ; Dz.. UE Polskie wydanie specjalne, rozdz.. 8, t.. 2, str.. 141, z późn.. W ramach pomocy finansowej na przygotowanie wniosku o rejestrację nazw i oznaczeń geograficznych mogą być finansowane wydatki poniesione na uzyskanie informacji niezbędnych do przygotowania wniosku o rejestrację nazw pochodzenia, oznaczeń geograficznych lub nazw specyficznego charakteru produktów rolnych lub środków spożywczych w zakresie:.. 1) tradycyjnego charakteru produktu, pochodzenia i historii produktu rolnego lub środka spożywczego lub.. 2) związku produktu rolnego lub środka spożywczego z regionem pochodzenia, w szczególności wytyczenia obszaru geograficznego, badań laboratoryjnych, badań poziomu rozpoznawalności i renomy produktu, lub.. 3) metody produkcji oraz opisu produktu rolnego lub środka spożywczego, lub.. 4) oznakowania produktu oraz dowodu pochodzenia.. Pomoc finansowa na przygotowanie wniosku o rejestrację nazw i oznaczeń geograficznych jest udzielana w wysokości 100 % poniesionych wydatków, o których mowa w ust.. 3, nie więcej jednak niż 10.. 000 zł.. Wniosek o pomoc finansową na przygotowanie wniosku o rejestrację nazw i oznaczeń geograficznych składa się w oddziale regionalnym Agencji właściwym ze względu na miejsce zamieszkania lub siedzibę wnioskodawcy, na formularzu udostępnionym przez Agencję.. Wniosek o pomoc finansową na przygotowanie wniosku o rejestrację nazw i oznaczeń geograficznych zawiera:.. 1) imię i nazwisko, miejsce zamieszkania i adres albo nazwę, siedzibę  ...   przepisów ustawy z dnia 31 stycznia 1989 r.. - Prawo bankowe (Dz.. z 1992 r.. Nr 72, poz.. 359, z 1993 r.. 29, Nr 28, poz.. 127 i Nr 134, poz.. 646, z 1994 r.. 369 i Nr 121, poz.. 591, z 1995 r.. Nr 4, poz.. 18 i Nr 133, poz.. 654, z 1996 r.. 61, Nr 75, poz.. 357, Nr 90, poz.. 406, Nr 106, poz.. Nr 23, poz.. 117 i Nr 24, poz.. 119) o przestrzeganiu tajemnicy obrotów i stanów rachunków bankowych w zakresie wierzytelności oferowanych do sprzedaży.. Rada Ministrów określi, w drodze rozporządzenia, szczegółowy tryb sprzedaży wierzytelności Agencji, mając na względzie prawidłowe gospodarowanie środkami finansowymi.. 10c.. Prezes Agencji może umarzać w całości lub w części, rozkładać na raty lub odraczać termin spłat wierzytelności Agencji dotyczących środków Funduszu Restrukturyzacji i Oddłużenia Rolnictwa, zwanych dalej wierzytelnościami Funduszu.. 10d.. Wierzytelność Funduszu może być umorzona, jeżeli wystąpi co najmniej jedna z następujących przesłanek:.. 1) wierzytelności Funduszu nie odzyskano w wyniku przeprowadzonego postępowania likwidacyjnego albo upadłościowego lub.. 2) zachodzi uzasadnione przypuszczenie, że w postępowaniu egzekucyjnym nie uzyska się kwoty wyższej od kosztów dochodzenia i egzekucji wierzytelności Funduszu lub postępowanie egzekucyjne okazało się nieskuteczne, lub.. 3) nie można ustalić miejsca zamieszkania lub pobytu dłużnika będącego osobą fizyczną albo dłużnik zmarł, nie pozostawiając żadnego majątku lub pozostawił ruchomości niepodlegające egzekucji na podstawie odrębnych przepisów albo pozostawił przedmioty codziennego użytku domowego, których łączna wartość nie przekracza kwoty stanowiącej trzykrotność przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia w roku poprzedzającym umorzenie, ogłaszanego przez Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego w Dzienniku Urzędowym Rzeczypospolitej Polskiej Monitor Polski do celów naliczania odpisu na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych, lub.. 4) egzekucja wierzytelności Funduszu zagraża ważnym interesom dłużnika, w tym jego egzystencji, w przypadku gdy dłużnik:.. a) poniósł szkody spowodowane klęską suszy, gradobicia, nadmiernych opadów atmosferycznych, wymarznięcia, powodzi, osuwisk ziemi, huraganu, pożaru lub plagi gryzoni, z wyłączeniem szkód powstałych w budynkach,.. b) stał się niezdolny do pracy w gospodarstwie rolnym, lub.. 5) dłużnik będący osobą prawną został wykreślony z Krajowego Rejestru Sądowego, przy jednoczesnym braku majątku, z którego można by egzekwować wierzytelność Funduszu, a odpowiedzialność z tytułu wierzytelności Funduszu nie przechodzi z mocy prawa na osoby trzecie.. Umorzenie wierzytelności Funduszu, za którą dłużnicy są odpowiedzialni solidarnie, może nastąpić, jeżeli okoliczności uzasadniające umorzenie zachodzą co do wszystkich dłużników.. W przypadku gdy kwota podlegająca umorzeniu przekracza 15.. 000 złotych, umorzenie wierzytelności Funduszu wymaga zgody ministra właściwego do spraw finansów publicznych.. Umorzenie wierzytelności Funduszu następuje na wniosek dłużnika, z zastrzeżeniem ust.. Prezes Agencji może umorzyć wierzytelność Funduszu bez wniosku dłużnika w przypadkach, o których mowa w ust.. 1 pkt 3 i 5.. 000 zł, informacja o tym umorzeniu, obejmująca imię, nazwisko, miejsce zamieszkania (miejscowość) dłużnika, cel kredytowania, przesłankę oraz kwotę umorzenia, jest informacją publiczną w rozumieniu przepisów o dostępie do informacji publicznej i jest niezwłocznie udostępniana w Biuletynie Informacji Publicznej.. 10e.. 10d ust.. 4, powinien zawierać w szczególności:.. 1) imię, nazwisko, miejsce zamieszkania i adres albo nazwę, siedzibę i adres wnioskodawcy,.. 2) kwotę zadłużenia, z wyodrębnieniem odsetek,.. 3) podanie przyczyn ubiegania się o umorzenie całości lub części zadłużenia,.. 4) informację o aktualnej sytuacji majątkowej dłużnika,.. 5) informację, czy wnioskodawcy umarzano już wierzytelność Agencji.. - z zastrzeżeniem ust.. Wniosek o częściowe umorzenie wierzytelności Funduszu, oprócz elementów określonych w ust.. 1, powinien zawierać także:.. 1) proponowane terminy i kwoty spłaty zadłużenia,.. 2) wskazanie źródeł pokrycia spłat zadłużenia w terminach, o których mowa w pkt 1.. Do wniosków, o których mowa w ust.. 1 i 2, wnioskodawca dołącza dokumenty potwierdzające lub uzasadniające okoliczności, o których mowa w art.. 1 pkt 1, 2 i 4.. W przypadku, o którym mowa w art.. 1 pkt 4 lit.. a), dłużnik składa wniosek za pośrednictwem wojewody właściwego ze względu na miejsce powstania szkody, który potwierdza wysokość szkód poniesionych przez dłużnika w wyniku klęski, oszacowanych przez komisję powołaną przez wojewodę.. Wojewoda przesyła Prezesowi Agencji wniosek dłużnika wraz z protokołem oszacowania szkód sporządzonym przez komisję.. b), dłużnik dołącza do wniosku potwierdzające niezdolność do pracy w gospodarstwie rolnym prawomocne orzeczenie lekarskie o:.. 1) stałej lub długotrwałej niezdolności do pracy w gospodarstwie rolnym, wydane na podstawie przepisów ustawy z dnia 20 grudnia 1990 r.. 391) albo.. 2) całkowitej niezdolności do pracy, wydane na podstawie przepisów ustawy z dnia 17 grudnia 1998 r.. o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych (Dz.. Nr 162, poz.. 1118, z 1999 r.. 360, Nr 70, poz.. 774, Nr 72, poz.. 801 i 802 i Nr 106, poz.. 1215, z 2000 r.. Nr 2, poz.. 26, Nr 9, poz.. 118, Nr 19, poz.. 238, Nr 56, poz.. 678 i Nr 84, poz.. 948, z 2001 r.. Nr 8, poz.. 64, Nr 27, poz.. 298, Nr 85, poz.. 924, Nr 89, poz.. 968, Nr 111, poz.. 1194 i Nr 154, poz.. 1792, z 2002 r.. 676, Nr 199, poz.. 1673, Nr 200, poz.. 1679, Nr 240, poz.. 2054 i Nr 241, poz.. 2074 oraz z 2003 r.. Nr 56, poz.. 498, Nr 135, poz.. 1268 i Nr 166, poz.. 1609).. W przypadku złożenia wniosku bez kompletu wymaganych dokumentów Prezes Agencji zwraca się do wnioskodawcy o ich uzupełnienie w terminie 14 dni.. W przypadku niedotrzymania przez wnioskodawcę terminu, o którym mowa w ust.. 6, wniosek nie podlega rozpatrzeniu i jest zwracany wnioskodawcy.. 10f.. Umorzenie wierzytelności Funduszu albo odroczenie lub rozłożenie spłaty wierzytelności Funduszu na raty następuje na podstawie umowy zawartej między Agencją a dłużnikiem.. Umowa, o której mowa w ust.. 1, określa w szczególności:.. 1) warunki spłaty pozostałej części wierzytelności Funduszu - w przypadku umorzenia tej wierzytelności w części,.. 2) warunki i terminy spłaty wierzytelności Funduszu - w przypadku odroczenia lub rozłożenia spłaty tej wierzytelności na raty.. W sprawach nieuregulowanych niniejszą ustawą stosuje się przepisy prawa cywilnego.. Agencja tworzy fundusz statutowy, a inne fundusze może tworzyć po uzyskaniu zgody ministra właściwego do spraw finansów publicznych.. Agencja tworzy wyodrębnione fundusze specjalne ze środków, o których mowa w art.. Prezes Agencji ustala, w drodze decyzji administracyjnej, kwoty nienależnie lub nadmiernie pobranych środków:.. 1) pochodzących z funduszy Unii Europejskiej;.. 2) krajowych, przeznaczonych na współfinansowanie;.. 3) krajowych, przeznaczonych na udzielanie dopłat.. Do należności, o których mowa w ust.. 4, stosuje się odpowiednio przepisy działu III ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r.. - Ordynacja podatkowa (Dz.. Nr 137, poz.. 926, z późn.. ), z wyłączeniem przepisów dotyczących umarzania należności, odraczania płatności oraz rozkładania płatności na raty.. Uprawnienia organu podatkowego określone w ustawie, o której mowa w ust.. 5, przysługują Prezesowi Agencji jako organowi pierwszej instancji.. Prezes Agencji może upoważniać pracowników Agencji do wydawania decyzji w sprawach, o których mowa w ust.. Od decyzji, o której mowa w ust.. 4, wydanej w pierwszej instancji przez Prezesa Agencji nie służy odwołanie, jednakże strona niezadowolona z decyzji może zwrócić się do tego organu z wnioskiem o ponowne rozpatrzenie sprawy.. Do wniosku stosuje się odpowiednio przepisy dotyczące odwołań od decyzji, z tym że załatwienie sprawy powinno nastąpić w terminie 2 miesięcy.. Do egzekucji należności, o których mowa w ust.. 4, stosuje się przepisy o postępowaniu egzekucyjnym w administracji.. 11a.. W sprawach dotyczących ustalenia nienależnie lub nadmiernie pobranych środków, które zostały przekazane przez Agencję na podstawie umowy cywilnoprawnej w związku z realizacją Wspólnej Polityki Rolnej, Wspólnej Polityki Rybackiej lub sektorowego programu operacyjnego:.. 1) pochodzących z funduszy Unii Europejskiej,.. 2) krajowych, przeznaczonych na współfinansowanie.. - stosuje się przepisy Kodeksu postępowania cywilnego.. 1, na rzecz Agencji stosuje się przepisy o postępowaniu egzekucyjnym w administracji, z zastrzeżeniem ust.. Do egzekucji należności pochodzących ze Specjalnego Programu Akcesyjnego na Rzecz Rozwoju Rolnictwa i Obszarów Wiejskich oraz krajowych środków publicznych przeznaczonych na współfinansowanie tego programu stosuje się przepisy Kodeksu postępowania cywilnego.. 11b.. Należności ustalane w drodze decyzji administracyjnej przez Prezesa Agencji z tytułu nienależnie lub nadmiernie pobranych środków, o których mowa w art.. 4, podlegają potrąceniu z bezspornej i wymagalnej wierzytelności lub należności dłużnika z tytułu realizowanych przez Agencję płatności w ramach poszczególnych funduszy Unii Europejskiej oraz krajowych środków publicznych przeznaczonych na współfinansowanie wydatków realizowanych w ramach tych funduszy.. Potrącenia dokonuje się przez oświadczenie Prezesa Agencji złożone dłużnikowi w formie pisemnej, jeżeli dłużnik, na warunkach określonych w decyzji, o której mowa w ust.. 1, nie zwrócił na rachunek bankowy Agencji nienależnie lub nadmiernie pobranych środków.. Oświadczenie ma moc wsteczną od chwili, kiedy potrącenie stało się możliwe.. 11c.. Należności ustalane w drodze decyzji administracyjnej lub wierzytelności wynikające z umów cywilnoprawnych z tytułów płatności określonych w odrębnych przepisach, realizowanych przez Agencję ze środków pochodzących z funduszy Unii Europejskiej oraz środków krajowych przeznaczonych na ich współfinansowanie, nie podlegają zajęciu na podstawie przepisów ustawy - Kodeks postępowania cywilnego oraz przepisów o postępowaniu egzekucyjnym w administracji.. Z dniem wejścia w życie niniejszej ustawy do Agencji przechodzą środki finansowe i inne mienie dotychczasowego Funduszu Restrukturyzacji i Oddłużenia Rolnictwa oraz zobowiązania i wierzytelności finansowe tego Funduszu.. Agencja przejmuje zobowiązania i wierzytelności powstałe z tytułu zwrotnej pomocy budżetowej udzielonej przez ministra właściwego do spraw rozwoju wsi, przed powstaniem Funduszu Restrukturyzacji i Oddłużenia Rolnictwa, na restrukturyzację i modernizację rolnictwa oraz jego otoczenia.. W ustawie z dnia 31 stycznia 1989 r.. o Narodowym Banku Polskim (Dz.. 360 oraz z 1993 r.. 29 i Nr 134, poz.. 646) wprowadza się następujące zmiany:.. 1)w art.. 31 w ust.. 1 pkt 3 otrzymuje brzmienie:.. 3)w części przewyższającej sumę określoną w pkt 2 podlega oprocentowaniu w wysokości ustalonej przez Prezesa NBP, nie niższej jednak niż 50% stopy redyskontowej weksli, ;.. 2)po art.. 31 dodaje się art.. 31a w brzmieniu:.. 31a.. Środki finansowe pochodzące z oprocentowania, o którym mowa w art.. 31 ust.. 1 pkt 3, NBP przekazuje Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa.. W ustawie z dnia 15 lutego 1992 r.. o podatku dochodowym od osób prawnych (Dz.. z 1993 r.. 482 i Nr 134, poz.. 646) w art.. 6 w ust.. 1 dodaje się pkt 7 w brzmieniu:.. 7)Agencję Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa.. Ustawa wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia..

  Original link path: /ustawa-o-utworzeniu-arimr/
  Open archive •  


  Archived pages: 264