www.archive-org-2014.com » DK » W » WASTE2VALUE

Choose link from "Titles, links and description words view":

Or switch to "Titles and links view".

  Archived pages: 78 . Archive date: 2014-07.

 • Title:
  Descriptive info: .. Sidste nyt.. 20.. 01.. 2011.. Biodiesel fremstillet af affald åbner muligheder.. Hør mere på presse- og informationsmødet den 24.. j.. 17.. 12.. 2010.. 2x på Silkeborg Gymnasium testede biodiesel på Teknologisk Institut i Århus.. Se samlet nyhedsoversigt.. her.. Nyhedsbrev.. Tilmeld.. /.. Frameld.. Waste-2-Value.. 2.. Generations biodiesel til transportsektoren.. 11 Waste-2-Value inviterer til pressemøde om status på dansk biodiesel.. Waste-2-Value nærmer sig sin afslutning, og vi inviterer derfor til orientering/pressemøde mandag den 24.. januar kl.. 10.. 00 på Teknologisk Institut i Taastrup.. Blandt indlægsholderne er Lars Mikkelgaard-Jensen, formand for Rådet for Teknologi og Innovation samt Peter Stigsgaard, direktør Energi- og Olieforum.. Se programmet og læs mere her.. 10 Biodiesel er meget mere end bare kemi.. 2x på Silkeborg Gymnasium var den heldige gymnasieklasse, som 23.. november blev inviteret på  ...   B-niveau.. (.. ).. Læs mere.. 13.. 07.. 10 Affald giver god energi på Skanderborg Festivalen.. Gæsterne på Skanderborg Festivalen kan i år glæde sig over, at den smukke fest er blevet lidt mere klimavenlig.. I år tester festivalen Daka's biodiesel, der skærer toppen af CO.. udledningen.. Det betyder helt konkret, at festen i bøgeskoven i år udleder 10 tons.. CO.. mindre, hvilket svarer nogenlunde til udledningen fra en danskers samlede energiforbrug på et helt år (.. Partnere.. Daka a.. m.. b.. a.. Grundfos New Business A/S.. OK a.. Dinex Emission Technology A/S.. Teknologisk Institut.. Forsknings- og Innovationsstyrelsen.. Peugeot Danmark.. Danmarks Tekniske Universitet.. Forside.. Organisation.. Projekter.. Om Waste-2-Value.. Fra dyr til diesel.. Miljømæssige fordele.. Udnyttelse af affaldsprodukter.. Baggrundsviden.. Konsortiepartnere.. Nyhedsoversigt.. Kalender.. Fakta.. 1.. Billedarkiv.. Pressemeddelelser.. Pressen om biodiesel.. Presserum.. Kontakt..

  Original link path: /
  Open archive

 • Title:
  Original link path: /side4199.html
  (No additional info available in detailed archive for this subpage)

 • Title:
  Descriptive info: Presse- og infomøde om status på dansk biodiesel.. Waste-2-Value: Biobrændstof, der også løser et affaldsproblem.. Landbruget og fødevareindustrien har løbende behov for at komme af med affaldsprodukter.. udledningen fra transportsektoren skal nedbringes.. Anvendelsen af fossile brændstoffer skal reduceres.. Det er udmeldingen både fra regeringen og Klimakommissionen.. Waste-2-Value projektets mål har derfor været, at slå to fluer med ét smæk og udnytte affald, som ikke har en alternativ anvendelse som mad til mennesker eller dyr, til at fremstille brændstof:.. - som udleder mindre CO.. 2,.. - som er klar til at bruge i de biler, som vi allerede har kørende på vejen.. Waste-2-Value projektet nærmer sig sin afslutning, og vi inviterer til orientering/pressemøde om status på dansk biodiesel fremstillet af affald og hvilke muligheder, det åbner.. Presse- og infomøde.. Mandag den 24..  ...   olieforum.. 30:.. Kort status på biodiesel i Danmark: Opnåede resultater og muligheder:.. Adm.. direktør Kjær Andreassen, Daka Biodiesel A/S.. Sektionsleder Sune Nygaard, Teknologisk Institut.. Docent Rasmus Ferhmann, Danmarks Tekniske Universitet.. Senior Consultant Tommy Larsen, GrundfosNew Business A/S.. Sekretariatschef Svend Lykkemark Christensen, OK a.. Projektleder Henrik Christensen, Dinex A/S.. Miljøchef Jens Andersen, Peugeot Danmark.. 11.. 45:.. Spørgsmål til panelet, som består af:.. Kjær Andreassen Daka Biodiesel, Peter Stigsgaard Energi- og olieforum, Sune Nygaard Teknologisk Institut, Rasmus Fehrmann DTU, Tommy Larsen Grundfos New Business, Svend Lykkemark Christensen OK, Jørgen Wisborg, adm.. dir.. OK, Henrik Christensen Dinex, Jens Andersen Peugeot Danmark, Frank Elefsen Teknologichef, Teknologisk Institut, Casper Raahede konsulent Teknologisk Institut, Gitte Sørensen konsulent Teknologisk Institut.. 12.. 00.. Afslutning og sandwiches.. For yderligere information kontakt venligst Lene Bonde, presseansvarlig i Waste-2-Value på tlf.. 2331 0619..

  Original link path: /side4278-cid-5438-aid-4083-mid-165-params-75.html
  Open archive
 •  

 • Title:
  Descriptive info: Biodiesel er meget mere end bare kemi.. Undervisningen skulle have fortsat fra fedtstoffer til sæbefremstilling, men jeg fandt emnet mere interessant både for mig og eleverne, fortæller hun.. I den indledende forsøgsrække, hvor klassen blev fortrolig med at lave fedtsyremethylestere, blev der brugt rapsolie, olivenolie, økologisk tidselolie samt andefedt fra gymnasiets køkken.. Andefedtet var vanskeligt at arbejde med, mens rapsolien var nem og billigst, så den brugte vi i den sidste ende til fremstillingen af biodieselen, fortæller Maiken Korsgård Larsen.. Projektleder Hans Ove Hansen, Teknologisk Institut, slutter.. dieselgeneratoren til beholderen med biodieselen,.. Et vellykket forsøg.. Waste-2-Value havde indbudt til flere forsøg.. Det første, fremstilling af to liter biodiesel, som skulle testes i  ...   interesserede elever kunne deltage i.. Her så man på forskellige egenskaber ved den fremstillede biodiesel.. Smeltepunktsbestemmelse tydeliggør et af problemerne, når biodiesel skal bruges som brændstof til erstatning for, eller blandet i fossil diesel eller fyringsolie.. Biodiesel fremstillet af animalsk fedt har et smeltepunkt på over 10 grader i ren form.. Når biodiesel fremstilles af vegetabilsk fedtstof, ligger smeltepunktet normalt lidt lavere.. Biodiesel er altså foreløbig et kuldefølsomt produkt.. Biodiesel er som bekendt andet og mere end kemi.. Mikrobiologi indgår også, når biodiesel skal lagres og distribueres.. Men ikke mindst er energi- og klimapolitik samt etik uløseligt hægtet til produktgruppen.. Disse emner blev belyst over et par timer, hvor OK var vært..

  Original link path: /side4278-cid-5438-aid-4066-mid-165-params-75.html
  Open archive

 • Title:
  Descriptive info: januar 2011.. januar på Teknologisk Institut i Taastrup.. læs mere.. december 2010.. juli 2010.. Affald giver god energi på Skanderborg festivalen.. Skanderborg Festivalen skærer toppen af CO2 udledningen med biodiesel.. 27.. maj 2010.. Invitation til kemiforsøg for gymnasieklasser.. Lav jeres egen biodiesel og vær med i lodtrækningen om et besøg på Teknologisk Institut i Århus.. 3.. Forsøg med ny katalysatortype til fremstilling af biodiesel.. Forsøg med ny katalysatortype skal kunne forenkle procesforløbet og nedbringe affaldsmængden og anvendelsen af kemikalier.. 29.. april 2010.. Nye studier af biologisk vækst i biodiesel-blandinger.. Nye resultater af biologisk vækst i biodiesel-blandinger, giver et billede af, hvilke forskellige scenarier der opstår, når man blander fossilt diesel og biodiesel.. Udover blandingsforholdet, har flere parametre indflydelse på den biologiske vækst.. december 2009.. Resultater fra Waste-2-Value præsenteret i München.. Resultaterne af den forskning i bakterievækst i biodiesel, som Teknologisk Institut har udført i Waste-2-Value vakte opmærksomhed ved international konference.. september 2009.. Waste-2-Value til klimadag med ministerbesøg.. Waste-2-Value konsortiet demonstrerede en Peugeot med meget lav CO2-udledning ved klimadagen i Horsens.. april 2009.. Undersøgelser af biologisk vækst i biodieselblandinger.. Teknologisk Instititut undersøger blandinger mellem almindelig diesel og 2.. generations biodiesel.. Formålet er at undersøge, hvordan man bedst opbevarer biodieselen og undgår dieselpest.. 22.. Bliv biodiesel donor?.. Den 20.. april besøgte to 2.. g.. klasser fra Hjørring Gymnasium Teknologisk Institut i Århus.. Formålet med besøget var at give eleverne indblik i, hvordan gymnasiefagene kemi, biologi og religion til daglig anvendes af de virksomheder, som er partnere i Waste-2-Value konsortiet.. 30.. januar 2009.. Peugeot ny partner  ...   udnytter affaldsprodukter i stedet for fødevarer til produktionen af biobrændstof.. 5.. december 2008.. Waste-2-Value forskningsarbejde til konference i Torino.. Konference om biobrændstoffer bidrager med ny inspiration, der kan afprøves i relation til biodiesel-katalyse.. november 2008.. Peugeot tester Daka biodiesel.. Peugeot tester dieselblanding med 18 % Daka biodiesel i Peugeot 308.. Miljøchef, Jens Andersen er begejstret for resultatet.. Måling af partikeludslip ved brug af Daka biodiesel.. Teknologisk Institut har iværksat en måleserie, hvor kørselsegenskaber samt partikelfrigivelsen under forskellige kørselsbetingelser testes.. 31.. oktober 2008.. Teknologisk Institut præsenterer Waste-2-Value i USA.. Teknologisk Institut deltog i oktober måned i The American Oil Chemists Society s møde om industriel anvendelse af biobrændstof, bio-smøremidler og biopolymerer (plastmaterialer).. august 2008.. OK's medarbejdere kører på affald.. Som led i et testforløb afprøver OK's medarbejdere Daka Biodiesel i egne biler.. 19.. juni 2008.. Daka fik Venstres miljøpris.. Miljøminister Troels Lund Poulsen overrakte den 10.. juni venstres miljøpris 2008 til Daka.. Ministeren anerkendte blandt andet Dakas arbejde med udviklingen af 2.. generations biodiesel fremstillet af slagteriaffald.. OK tankvogne kører på affald.. Olie- og energiselskabet OK er som de første i Danmark begyndt at blande Daka Biodiesel i brændstoffet til tankvogne.. Ny teknik skal optimere fremstillingsprocessen af biodiesel.. Waste-2-Value har i samarbejde med RSP Systems arbejdet på at udvikle udstyr, der kan overvåge produktionen af biodiesel.. Dette har resulteret i en ny løsning, der kan justere og optimere fremstillingen af biodiesel.. Kongeligt besøg på Daka Biodiesel.. HKH Prins Henrik besøgte den 6.. juni 2008 Daka biodiesel i Løsning i forbindelse med regentparrets sommertogt med Dannebrog..

  Original link path: /side4213.html
  Open archive

 • Title:
  Original link path: /side4213-cid-4199.html
  (No additional info available in detailed archive for this subpage)

 • Title:
  Descriptive info: Organisation..

  Original link path: /side5434.html
  Open archive

 • Title:
  Descriptive info: Projekter.. Forskningsprojekt.. Formålet med forskningsprojektet er at udvikle nye typer fastfasekatalysatorer, der gør det muligt effektivt at omdanne animalske restprodukter og våde spildprodukter til 2.. Aktivitetsleder DTU.. Teknologiprojekt 1 - Biodiesel fra animalsk fedt.. Formålet med Teknologiprojekt 1 er at bidrage til optimering af Daka's produktion af biodiesel af animalsk fedt med særlig fokus på kvaliteten af det færdige produkt.. Der analyseres løbende prøver fra Dakas pilotanlæg både på Teknologisk Instituts laboratorium og på Daka's eget udviklingslaboratorium.. Daka Biodiesel har som en del af projektet fået udarbejdet en LCA-rapport med fokus på CO.. -fortrængning og ressourceforbrug.. Analysen viser, at at biodiesel fra animalsk fedt medfører en reel CO.. -besparelse også sammenlignet med anvendelse af animalsk fedt til varmeproduktion via forbrænding.. Årsagerne hertil er primært den høje effektivitet i konverteringen af fedt til biodiesel samt en større CO.. - besparelse ved at erstatte fossilt brændstof med Daka's biodiesel fremfor ved at erstatte naturgas med animalsk fedt.. Sammenlignet med biodiesel såvel som 1.. og 2.. generations bioethanol medfører animalsk biodiesel ligeledes klare fordele med hensyn til CO..  ...   opvarmning under højt tryk.. Processen er særdeles velegnet til behandling af våd biomasse som f.. eks.. spildevandsslam og husdyrgødning.. Grundfos har i 2007 gennemført tests på et pilotanlæg til superkritisk konvertering af våd biomasse til biodiesel.. I 2007 blev den først biodiesel produceret.. Test på Teknologisk Institut har dokumenteret, at den første biodiesel har en brændselsværdi på 38,5 MJ/kg (svarende til 90 % af traditionel diesel).. Biodieselen kan anvendes som brændsel i en 50/50 blanding med traditionel diesel på en Yanmar dieselgenerator.. Grundfos er nu ved at konstruere det første fuldskala demonstrationsanlæg, der vil danne basis for kommercialisering af teknologien som industrielle slambehandlingsanlæg.. Aktivitetsleder: Grundfos Micro Refinery A/S.. Teknologiprojekt 3 - Motor og emission.. Formålet med Teknologiprojekt 3 er at frembringe dokumentation for den fremstillede biodiesels egenskaber som brændstof både med hensyn til motoregenskaber og emission.. I 2008 påbegynder Dinex udvikling af partikelfiltre.. Aktivitetsleder: Dinex.. Formidlingsprojekt.. Formålet med Formidlingsprojektet er at samle og målrette de opnåede erfaringer i konsortiets øvrige projekter.. Via.. www.. waste2value.. dk.. formidles nyheder om projekterne samt løbende udgivelse af nyhedsbreve.. Aktivitetsleder OK..

  Original link path: /side5436.html
  Open archive

 • Title:
  Descriptive info: Om Waste-2-Value.. a, Grundfos A/S, OK a.. a, Dinex Emission Technology A/S, Teknologisk Institut, Peugeot Danmark og Danmarks Tekniske Universitet er sammen i innovationskonsortiet Waste-2-Value.. Konsortiet startede i 2007 og løber foreløbig frem til 2010.. Formålet med konsortiet er at samarbejde om at udvinde 2.. generations biodiesel til transportsektoren.. Denne form for biodiesel skal udvindes af affaldsprodukter fra blandt andet slagterier og mejerier.. Biodiesel mere miljø for pengene.. Det er Europakommissionens målsætning, at biobrændstoffer skal udgøre mindst 5,75 % af transportsektorens energiforbrug i 2010.. Danmark kan tage et stort skridt på vejen mod som minimum at opfylde denne målsætning, hvis potentialet for fremstilling af 2.. generations biodiesel udnyttes.. Det arbejder konsortieparterne i Waste-2-Value for  ...   der omdanner biprodukter fra slagterierne til biodiesel.. Grundfos opbygger et pilotanlæg til superkritisk konvertering af våd biomasse til biodiesel.. DTU står for udvikling af nye typer fastfasekatalysatorer, der gør det muligt effektivt at omdanne animalske restprodukter og våde spildprodukter til 2.. Energiselskabet OK ligger i den anden ende af forsyningskæden og forventer at være blandt de første energiselskaber i landet, der kan forsyne primært transportsektoren med miljøvenligt brændstof i form af biodiesel.. Dinex er igang med at udvikle dieselpartikelfiltre tilpasset 2.. generations biodieselprodukter.. Peugeot arbejder med on-road test af biodiesel i udvalgte køretøjer og tester som udgangspunkt brændstofblandingen B20, som består af 20 pct.. Daka Biodiesel iblandet den ordinære diesel.. Læs mere om Waste-2-Value projekterne..

  Original link path: /side4204.html
  Open archive

 • Title:
  Descriptive info: Fra dyr til diesel.. Slagteriaffald og rester af produktionsdyr - primært grise og køer - bruges til produktion af biodiesel på brændselsfabrikken Daka.. Slagteriaffald og dyr hakkes til en kødfars og blandingen varmes op til 133 grader.. Vandet fordamper og fedtet presses ud af kødet.. 4.. Fedtet varmes op til 70 grader, og der tilsættes methanol og katalysator, hvorefter råglycering og biodieselen adskilles.. Biodieselen destilleres, så den bliver ren og ensartet..

  Original link path: /side5437.html
  Open archive

 • Title:
  Descriptive info: Biodiesel har store miljømæssige fordele.. Det er velkendt, at dieselmotorer er mere energieffektive og derfor kører længere på literen en benzinbiler.. Dette gælder også ved iblanding af biodiesel.. Biodiesel fremstillet af animalsk fedt fra slagteriaffald har en positiv CO.. -fortrængning.. Udledningen af CO.. reduceres nemlig mere, når bilisterne kører på biodiesel fremstillet af fedt fra slagteriaffald frem for eksempelvis biobrændstof fremstillet af fødevarer: Brugen af landbrugsarealer til biobrændstof udelukker anden brug af arealet (for eksempel til fødevarer eller skovbrug).. Det må der så kompenseres for ved at inddrage jord til fødevareproduktion andre steder.. -regnskabet for  ...   stigning i udledningen.. Animalsk fedt fra slagteriaffald fortrænger petrodiesel, uden der skal findes landbrugsjord til dyrkning af afgrøder.. Samtidig er forholdet mellem den energi der findes i brændstoffet og den energi, der bruges i fremstillingsprocessen af biodiesel meget højere end ved fremstilling af bioethanol.. Nettoudledningen af CO.. (pr.. brændstofenhed) reduceres altså alt i alt mere, når man kører på 2.. generations biodiesel fremfor på bioethanol eller 1.. Når animalsk fedt og organisk affald som spildevandsslam og husdyrgødning udnyttes til biodiesel, nedbringes den samlede affaldsmængde.. Biodiesel er biologisk nedbrydeligt og ugiftigt.. Biodiesel har gode smøre- og forbrændingsegenskaber..

  Original link path: /side5614.html
  Open archive •  


  Archived pages: 78