www.archive-org-2014.com » EE » G » GI

Choose link from "Titles, links and description words view":

Or switch to "Titles and links view".

  Archived pages: 717 . Archive date: 2014-07.

 • Title: Geoloogia Instituut
  Descriptive info: .. in English.. Üldinfo.. Kontaktandmed.. Instituudi ajaloost.. Põhikiri.. Uudised ja sündmused.. Seminarid.. Video.. Struktuur ja töötajad.. Teadustöö.. Publikatsioonid.. Teadusprojektid.. Aastaaruanded.. Laborid.. Teenused.. Õppetöö.. Doktorikool.. Loodusharidus.. Ekskursioonid ja loengud.. Interaktiivsed õppemoodulid.. Raamatud ja bro üürid.. Geoloogiline aeg.. Küsi geoloogilt.. Uurimistööd.. Õpetajale.. Kollektsioonid.. Särghaua välibaas.. Eesti geoloogia ja maavarad.. Kodulehed meie serveris.. Sisukaart.. Lingid.. TTÜ e-post.. Avalehekülg.. trüki.. Geoloogia.. on Maa koostist, ehitust ja arengut käsitlev teadus.. Ajalooline geoloogia uurib paleogeograafiat, elustiku arengut (paleontoloogia), kliimamuutusi (paleoklimatoloogia) jms.. Dünaamiline geoloogia tegeleb kivimite (petroloogia) ja mineraalide (mineraloogia) ning planeedi siseehituse ja selle pinda kujundavate protsesside uurimisega.. Geoloogia on ka oluline rakendusteadus uurides põhjavee teket, koostist ja liikumist (hüdrogeoloogia), pinnase sobivust ehitiste rajamiseks (ehitusgeoloogia), maardlate teket, koostist ja geoloogilist ehitust (maavaraõpetus) jms.. Edasi loe.. vikipeediast.. TTÜ Geoloogia Instituut.. Tallinna Tehnikaülikooli Geoloogia Instituut.. (endine Teaduste Akadeemia Geoloogia Instituut) on teadus- ja arendusasutus geoloogia ja sellega seotud loodus-, tehnika- ja humanitaarteaduste ning keskkonnakaitse vallas.. Meie eesmärgiks on edendada teadust, osutada teadus- ja arendustegevusel põhinevaid teenuseid, viia läbi õppetööd koostöös TTÜ teiste struktuuriüksustega ning propageerida teadust ja teaduslikku mõtlemisviisi..  ...   The Verijärv area, South Estonia over the last millennium: A.. Grudzinska, I.. : Biostratigraphy, shoreline changes and origin of the Limnea Sea.. Reitalu, Triin; Kune , Petr; Giesecke, Thomas: Closing the gap between plant ecology and Quaternary palaeoecology.. Strandberg, G; E.. Kjellström, E.. : Regional climate model simulations for Europe at 6 and 0.. 2k BP:sensitivity.. Hade, S.. , Soesoo, A.. : Estonian graptolite argillites revisited: a future resource?.. Uudiste arhiiv.. Magistritööde kaitsmine.. Kiidusõnad meie töötajale.. Toivo Kallastele doktorikraad.. Toivo Kallaste doktoritöö kaitsmine.. Aivo Leplandilt artikkel Nature Geoscience is.. Helje Pärnaste Vikerraadios.. Uudiskirjandust meie raamatukogus.. Särghaua sündmused.. Trilobiidid Loodusmuuseumis.. Elga Kuriku artikkel Sirbis.. Vanemad uudised.. Külalisele.. Kust meid leida?.. TTÜ linnaku kaart.. Tallinna Tehnikaülikool.. Eesti Teaduse Infosüsteem.. Kliendile.. Mida pakume?.. Laborid ja aparatuur.. Teenuste hinnakiri.. Üliõpilasele.. Õppimine TTÜs.. Maa-teaduste õppekava.. Füüsikalise geoloogia õppetool.. Maateaduste ja ökoloogia doktorikool.. Geoloogiahuvilisele.. Küsi geoloogilt.. Geoloogiline ajaskaala ja stratigraafia.. Eesti kivistised.. Geoturism Eestis.. Eesti Geoloogia Selts.. Tallinna Tehnikaülikooli Geoloogia Instituut (TTÜ GI), Ehitajate tee 5, 19086 Tallinn; telefon: 6203010; e-post: gi@ttu.. ee; webmaster:.. olle.. hints@ttu.. ee..

  Original link path: /
  Open archive

 • Title: Institute of Geology
  Descriptive info: Eesti keeles.. General info.. Contact.. Brief history.. Statutes.. News and events.. Seminars.. Structure & Staff.. Research.. Publications.. Projects.. Annual reports.. Laboratories.. Services.. Teaching.. Doctoral School.. Education.. Excursions for schools.. Interactive geoeducation.. Books and booklets.. Geological time scale.. Collections.. Särghaua field-station.. Geology and Mineral Resources of Estonia.. Hosted sites.. Sitemap.. Internet links.. Start page.. print.. Geology.. is the science and study of the solid matter that constitutes the Earth.. Encompassing such things as rocks, soil, and gemstones, geology studies the composition, structure, physical properties, history, and the processes that shape Earths components.. It is one of the Earth sciences.. Read more from.. Wikipedia.. Institute of  ...   institution of the university.. Our aims are to advance Earth Sciences, offer competence for the university, governmental institutions and private sector, train MSc and PhD students jointly with other departments, and advocate for science and scientific thinking.. Buildings 4C and 4A (3rd floor).. see.. campus map.. 19086 Tallinn, ESTONIA.. phone: +372 620 30 10.. e-mail: gi@ttu.. website: www.. For personal contact data please check the.. staff list.. or search for a name or part of it:.. Page last updated: 2013-11-01 10:08:56 by Saima Peetermann.. Recent publications.. Archive.. Institute of Geology at Tallinn University of Technology, Ehitajate tee 5, 19086 Tallinn; phone: +372 6203010; e-mail: gi@ttu..

  Original link path: /?&lang=en
  Open archive

 • Title: Institute of Geology
  Original link path: /index.php?page=1
  (No additional info available in detailed archive for this subpage)
 •  

 • Title: Institute of Geology
  Descriptive info: reg no.. 74000435.. VAT no.. EE100709285.. IBAN EE621010002009138000.. Page last updated: 2013-11-01 10:07:24 by Saima Peetermann..

  Original link path: /index.php?page=3
  Open archive

 • Title: Institute of Geology
  Descriptive info: Brief history of the Institute.. The Institute of Geology, presently at Tallinn University of Technology, was founded on April 5, 1946 by the Decree of the Council of Ministers.. In February 1947, when professor Artur Luha was appointed the first director of the Institute by the President of Estonian Academy of Sciences, the actual work commenced.. During the first years the staff remained small and there were three departments at the Institute - geology, applied geology and geophysics.. The main research was focussed on stratigraphy and lithology of Palaeozoic and Quaternary sediments and palaeontology.. As there was no Geological Survey in Estonia at that time, the Institute was engaged with prospecting and study of mineral resources (oil shale, phosphorite and natural building materials) and hydrogeological investigations.. However, at this stage the foundation was also laid to fundamental research.. In the early 1960s,  ...   the researchers of the Institute.. From 1960 to 1990, the staff grew rapidly and the structure of the Institute was changed.. The growth of the staff was partly encouraged by the increasing role of applied studies on phosphorite and oil shale.. From the 29 people in 1947, the staff has grown up to 193 people in the early 1990s.. Shortly after regained independence of Estonia, the Institute underwent great changes.. During 1992-1994, the staff was reduced by 54%, mostly at the expense of applied research directions (hydrogeology, geophysics, marine geology were concentrated to the Geological Survey of Estonia).. In 1996, with the Decree of the Estonian Government, the Institute was affiliated to the Ministry of Education.. A year later, the Institute of Geology joined Tallinn University of Technology as an independent research and development institution.. Page last updated: 2010-06-14 22:20:06 by Olle Hints..

  Original link path: /index.php?page=2
  Open archive

 • Title: Institute of Geology
  Descriptive info: Statutes of the Institute.. This page is only available in Estonian at the moment.. We are sorry for the inconvenience.. TALLINNA TEHNIKAÜLIKOOLI GEOLOOGIA INSTITUUDI PÕHIKIRI.. KINNITATUD.. TTÜ nõukogu 22.. 05.. 2007.. otsusega nr 47.. 1.. ÜLDSÄTTED.. 1.. Käesolev põhikiri (edaspidi põhikiri) sätestab Tallinna Tehnikaülikooli Geoloogia Instituudi (edaspidi instituut) tegevuse eesmärgid ja ülesanded, juhtimise ning struktuuri, töötajate põhiõigused ja kohustused, teadus- ja arendus- ning õppetegevuse korraldamise, vara valdamise ja kasutamise korra, finantseerimise alused ning aruandluse ja kontrolli.. 2.. Instituut on Haridusministeeriumi valitsemisalas tegutsenud Geoloogia Instituudist Vabariigi Valitsuse 29.. 10.. 1997.. a korralduse nr 798-k (RT I 1997, 76, 1308) ning Haridusministeeriumi ja Tallinna Tehnikaülikooli vahel 12.. 11.. a sõlmitud ühinemislepingu alusel ümberkujundatud iseseisvaid ülesandeid täitev TTÜ autonoomne õppe-, teadus- ja arendusasutus, kellel on oma põhikiri, bilanss, eelarve, pangaarved, sümboolika ja pitsat.. Instituudil on õigus kasutada TTÜ sümboolikat ja pitsatit vastavalt kehtestatud korrale.. 3.. Instituut on Eesti NSV Ministrite Nõukogu 5.. aprilli.. 1946.. a.. määruse nr 255 alusel asutatud Eesti NSV Teaduste Akadeemia Geoloogiliste Teaduste Instituudi järjepidevuse kandja.. 4.. Instituut tegutseb teadus- ja arendustegevuse korralduse seaduse, teiste Eesti Vabariigi seaduste, TTÜ põhikirja, põhikirja ja teiste õigusaktide alusel ning kooskõlas TTÜ tegevuse ja eesmärkidega.. 5.. Instituut registreeritakse Eesti Teadusinfosüsteemi teadus- ja arendusasutuste alamregistris ning riiklikus riigi- ja kohaliku omavalitsuse asutuste registris.. 6.. Instituudi autonoomia seisneb õiguses iseseisvalt:.. 6.. otsustada oma eesmärkide saavutamise teede ja ressursside kasutamise üle;.. valida teadus-, arendus- ja õppetegevuse suundi ja temaatikat;.. määrata oma struktuur ja töökorraldus;.. valida oma koostööpartnerid ja.. viisid.. ;.. arendada majandustegevust;.. otsustada oma tegevuse tulemuste kasutamise üle, kui seda ei piira seadus, selle alusel välja antud õigusakt või leping;.. 7.. otsustada teisi oma pädevusse kuuluvaid küsimusi.. Instituut on õppe, teadus-ja arendusasutus geoloogia ja sellega seotud loodus-, tehnika- ja humanitaarteaduste ning keskkonnakaitse valdkonnas.. Instituut tegutseb Eesti ühiskonna ja oma töötajate huvides ning tema eesmärgiks on edendada teadust, osutada teadus- ja arendustegevusel põhinevaid teenuseid, viia läbi õppetööd ning propageerida teadust ja teaduslikku mõtlemisviisi.. 8.. Oma eesmärkide saavutamiseks instituut:.. 8.. teeb sihtfinantseerimisel ja uurimistoetustel põhinevaid teadusuuringuid ning tellimuslikke teadus- ja arendustöid;.. algatab ja korraldab teadus- ja arendustegevuse programmide ja projektide täitmist ning teadustulemuste ülekannet praktikasse;.. viib läbi õppetööd sh bakalaureuse-, magistri- ja doktoriõpet, korraldab täiendõpet ning kaasab üliõpilasi teadus- ja arendustöösse;.. korraldab talle kuuluvate geoloogiliste ja paleontoloogiliste teaduskogude kui Eesti kultuuriväärtuste uurimist, täiendamist ja säilitamist, tagades nende teadus- ja õppeotstarbelise kasutatavuse;.. loob ja arendab välissidemeid, teeb koostööd organisatsioonidega Eestis ja välismaal;.. arendab oma infrastruktuuri, täiendab ja uuendab teadus-, arendus- ja õppetegevuse ainelist baasi, loob töötajatele kaasaegsed töö- ja olmetingimused;.. nõustab ja teostab ekspertiise ning osutab litsentside alusel teenuseid;.. korraldab konverentse, seminare ja nõupidamisi;.. 9.. koostab ja annab välja teaduslikke, populaarteaduslikke ning õppemetoodilisi trükiseid;.. 10.. teeb ettepanekuid uurimis- ja arendustoetuste maksmiseks teadustöötajatele ja õppejõududele ning teadustööde stipendiumide maksmiseks magistrantidele ja doktorantidele;.. 11.. osaleb akadeemilistes seltsides ja ühingutes TTÜ nõukogu sätestatud korras;.. 12.. informeerib avalikkust oma tegevusest.. Instituudi ametlik nimetus on:.. 9.. eesti keeles: Tallinna Tehnikaülikooli Geoloogia Instituut;.. inglise keeles:.. Instituudi asukoht on: Tallinn, Eesti Vabariik; instituudi struktuuriüksused võivad paikneda väljaspool Tallinna.. 2.. INSTITUUDI JUHTIMINE.. Teadusnõukogu.. 1.. Instituudi kollegiaalne otsustuskogu on instituudi teadusnõukogu.. Teadusnõukogu:.. 2.. teeb ettepanekuid instituudi põhikirja kinnitamiseks ja selle muutmiseks;.. võtab vastu instituudi arengukava ja kavandab teadus- ja arendustegevuse põhisuunad;.. kinnitab instituudi teadus- ja arendustegevuse aruanded;.. kooskõlastab instituudi eelarve projekti ja kinnitab eelarve täitmise aruande;.. teeb ettepanekuid direktorile instituudi struktuuri muutmiseks ja TTÜ nõukogule instituudi tegevuse lõpetamiseks;.. valib avaliku konkursi korras korralised teadustöötajad ning õppejõud (v.. a.. professorid);.. vajadusel kuulab direktori  ...   kui tööandjat rektorilt saadud volituste piires;.. käsutada kehtestatud korras instituudi eelarve piires rahalisi vahendeid ning vallata ja kasutada instituudi kasutuses olevat vara;.. teha korraldusi ja anda käskkirju, mis on instituudi töötajatele kohustuslikud;.. juhtida esimehena instituudi teadusnõukogu;.. instituudi teadusnõukogu ettepanekul muuta instituudi struktuuri;.. kinnitada instituudi sise-eeskirjad, tagades nende kooskõla TTÜ vastavate eeskirjadega;.. kinnitada korraliste teadustöötajate ja õppejõudude (välja arvatud professorite) konkursi korras valimise tulemused;.. kinnitada instituudi akadeemiliste ametikohtade nimistu;.. määrata teadus-, arendus- ja õppetegevust, teadus- ja muude üksuste juhtimist ning raamatupidamist ja personali arvestust korraldavad isikud, sealhulgas üksuste ja laborite juhatajad;.. teha TTÜ nõukogule ettepanekuid korraliste ja erakorraliste professorite ametikohtade moodustamiseks ja likvideerimiseks;.. otsustada teisi põhikirjaga või seaduse alusel, TTÜ rektori või TTÜ nõukogu otsusega tema pädevusse antud küsimusi.. Direktor valitakse TTÜ nõukogu sätestatud korras.. Direktor nimetab oma äraoleku ajaks asendaja.. Kui direktor ei saa mõjuvatel põhjustel asendajat nimetada, nimetab direktori asendaja rektor.. Kui direktori ametikohale ei esitata nõuetele vastavaid kandidaate või kandidaat osutub mittevalituks või kui direktor vabastatakse ennetähtaegselt ametist, nimetab TTÜ rektor kuni üheks aastaks direktori kohusetäitja.. Direktori nimetab konkursi tulemuste põhjal kuni viieks aastaks ametisse ja sõlmib temaga töölepingu TTÜ rektor.. Direktori vabastab ametist valimistähtaja möödumisel, isikliku avalduse, instituudi nõukogu ettepanekul või muul seaduses sätestatud alusel TTÜ rektor.. 3.. STRUKTUUR.. Instituudi struktuuri kinnitab direktor instituudi teadusnõukogu ettepanekul.. Instituudi struktuuri kuuluvad teadusüksused, õppetoolid ja muud üksused.. 4.. TÖÖTAJAD.. Instituudi töötajad on instituudi teadustöötajad, õppejõud ja teised töötajad.. Teadustöötajad ja õppejõud.. Instituudi teadustöötajad on teadurid, vanemteadurid ja juhtivteadurid.. Instituudi direktor ja teadusüksuste juhid kuuluvad teadustöötajate hulka, kui nad osalevad teadusteema või uurimisprojekti täitmises.. Instituudi õppejõud on professorid, dotsendid, assistendid, lektorid ja õpetajad.. Teadustöötajate ja õppejõudude ametikohtade täitmine.. Instituudi teadustöötajad ja õppejõud jagunevad korralisteks ning erakorralisteks teadustöötajateks ja õppejõududeks.. Korraliste teadustöötajate ja õppejõudude ametikohtade nimistu majandusaastaks kinnitab direktor teadusüksuste juhtide ettepanekul.. Korralised teadustöötajad ja õppejõud (välja arvatud professorid) valib instituudi teadusnõukogu avaliku konkursi korras TTÜ nõukogu sätestatud korras.. Instituudi direktoril on õigus tööle võtta erakorralisi teadustöötajaid õigusaktidega sätestatud korras.. Valitaval ja määrataval juhi kohal töötamisel on teadustöötajal ja õppejõul õigus taotleda põhitöö ülesannete järgse töökoormuse vähendamist ja/või saada lisatasu.. Õppetooli tööd korraldab instituudi professorite hulgast viieks aastaks direktori nimetatud õppetooli juhataja.. Kui õppetooli juhatajaks pole võimalik nimetada professorit, võib direktor kuni kolmeks aastaks nimetada õppetooli hoidja.. Teised töötajad.. Instituudi teistele töötajatele esitatavad nõuded määrab kindlaks ja töölepingu sõlmib instituudi direktor.. 5.. VARA JA FINANTSEERIMINE.. Instituudi valduses ja kasutuses olev vara on osa TTÜ varast ning koosneb:.. Geoloogia Instituudi ühinemisel TTÜ omandisse üle antud varast;.. instituudi kasutuses olevast muust varast.. Instituudi kasutusse antud vara kajastatakse instituudi bilansis, mis on TTÜ bilansi osa.. Vara valdamise ja kasutamise korra instituudis kehtestab direktor, juhindudes TTÜ eeskirjadest.. Instituuti finantseeritakse riigieelarvest, sihtannetustest, õppe-, teadus- ja arendustegevusest saadud tulust ja muudest tuludest.. Instituudi kõigi tulude ja kulude kohta koostatakse tasakaalustatud eelarve TTÜ õigusaktidega kehtestaud korras.. Instituudi eelarve on TTÜ eelarve osa.. 6.. JÄRELEVALVE, ARUANDLUS JA KONTROLL.. Instituut peab finants- ja statistilist arvestust õigusaktides kehtestatud korras.. Instituut esitab oma tegevuse kohta aruanded TTÜ nõukogule ja rektorile nende poolt sätestatud korras ja tähtaegadel.. Asutusele eraldatud riiklike vahendite sihtotstarbelist kasutamist kontrollib Haridus- ja Teadusministeerium ning Riigikontroll.. Instituudi majandustegevust kontrollib TTÜ määratud korraline ja erakorraline revisjon.. 7.. INSTITUUDI TEGEVUSE ÜMBERKUJUNDAMINE JA LÕPETAMINE.. Instituudi korraldab ümber või tema tegevuse lõpetab TTÜ nõukogu.. 8.. RAKENDUSSÄTTED.. Põhikiri ja selle muudatused jõustuvad alates kinnitamisest TTÜ nõukogus.. Enne põhikirja jõustumist moodustatud teadusnõukogu tegutseb oma tähtaja lõpuni ja valitud isikud tegutsevad valimisperioodi lõpuni.. Page last updated: 2009-12-04 16:57:34 by Olle Hints..

  Original link path: /index.php?page=61
  Open archive

 • Title: Institute of Geology
  Descriptive info: Page last updated: 2011-10-07 16:30:21 by..

  Original link path: /index.php?page=29
  Open archive

 • Title: Institute of Geology
  Descriptive info: Presentation files.. The list of seminars at the Institute is available in Estonian only:.. Seminaride kava.. Tavapäraselt toimuvad seminarid instituudi raamatukogus (Ehitajate tee 5, IV C korpus) algusega kl.. 10.. 00.. esineja.. pealkiri.. kuupäev.. lisainfo.. Hiljuti toimunud.. Alvar Soesoo.. "Partial melting, melt migration and melt chemistry: behind the scenes" (ettekanne toimub eesti keeles).. 22.. May 2014.. 11:00.. Dr..  ...   assessment of organic contaminants in groundwater".. 14.. Apr 2014.. 14:00.. Ivar Murdmaa.. "Kosmosetolmust Atlandi ookeani settekivimites juurast miotseenini".. 01.. Jan Ove R.. Ebbestad Uppsala Ülikoolist.. "Trilobites of the Digermulen Peninsula, Northern Norway".. 24.. Mar 2014.. 10:00.. Arnaud Sterckx, Kanada Lavali Ülikooli doktorant.. "Groundwater of glacial origin in Estonia: from geochemistry to modelling".. 18.. Page last updated: 2006-01-22 14:45:52 by..

  Original link path: /index.php?page=24
  Open archive

 • Title: Institute of Geology
  Descriptive info: Valik liikuvaid pilte.. Mati Viiuli dokumentaalfilm "Kaua tehtud kaunikene", Geoloogi Instituudi uue maja saamisloost, ehitamisest, kolimisest ja avamisest.. Esimene osa (20 min).. Teine osa (20 min).. Minikonverents "Tulevikutehnoloogiad", 20.. veebruaril 2009.. , TTÜ Geoloogia Instituut.. Avasõnad.. video.. Marek Strandberg.. , Riigikogu liige.. Tuleviku energiatehnoloogia.. Andres Veske.. , TTÜ Geenitehnoloogia instituudi direktor.. Tuleviku geeni- (bio-) tehnoloogia.. slaidid.. Erik Puura.. , TÜ Tehnoloogiainstituudi direktor.. Tuleviku keskkonnatehnoloogia.. Alla ogenova.. , TTÜ Geoloogia Instituudi vanemteadur.. CO.. kinnipüüdmise ja ladestamise tehnoloogia.. Page last updated: 2011-10-16 11:39:36 by Olle Hints..

  Original link path: /index.php?page=69
  Open archive

 • Title: Institute of Geology
  Descriptive info: Administration.. Chair of Physical Geology.. Dep.. of Lithosphere Studies.. of Paleontology & Stratigraphy.. of Isotope-palaeoclimatology.. of Postglacial geology.. Department of Collections.. Scientific Council.. Structure and staff.. Department of Litosphere Studies.. Department of Paleontology and Stratigraphy.. Department of Isotope-Paleoclimatology.. Department of Postglacial Geology.. Chair of physical geology.. Show entire staff list.. or:.. Search by surname or forename:.. Page last updated: 2011-12-07 19:14:45 by Olle Hints..

  Original link path: /index.php?page=7
  Open archive

 • Title: Institute of Geology
  Descriptive info: Research projects.. Filter projects by number or participant:.. Show finished projects.. Select project for detailed info:.. ETF8552.. — Late-Glacial vegetation succession along a NW SE transect in the eastern Baltic area covered by the last Scandinavian Ice Sheet: a palaeoecological study (2011-2014, S.. Veski).. ETF8907.. — Changes in the Telychian lower Sheinwoodian conodont faunas as a proxy for basin evolution in northern Baltic (2011-2014, P.. Männik).. ETF8948.. — Unraveling the impact of continental ice-sheets on groundwater systems on the southern slope of the Baltic Shield by  ...   — Climate and land-use driven changes in composition and diversity of vegetation during the Holocene (2012-2015, L.. Saarse).. ETF9039.. — Quantitative stratigraphical approach to early Palaeozoic chitinozoans and conodonts of the Baltic area: high-resolution time scales and palaeobiodiversity (2012-2015, O.. Hints).. IUT1-8.. — Postglacial paleoecology and paleoclimate in the Baltic area (2013-2018, S.. SF0140021s12.. — Postglacial paleoecology and paleoclimate in the Baltic area (2012-2014, S.. SF0140016s09.. — Evolution of the Fennoscandian-Baltic lithosphere: geochemistry, geochronology, paleoenvironments and mineral resources (2009-2014, A.. Soesoo).. Page last updated: 2009-12-07 10:31:30 by..

  Original link path: /index.php?page=6
  Open archive •  


  Archived pages: 717