www.archive-org-2014.com » EE » K » KESKKONNAAMET

Choose link from "Titles, links and description words view":

Or switch to "Titles and links view".

  Archived pages: 622 . Archive date: 2014-07.

 • Title: Keskkonnaamet.ee avaleht
  Descriptive info: .. Otsi kontaktide seast.. Kontaktid.. Asjaajamise büroo.. Üldosakond.. Harju-Järva-Rapla regioon.. Hiiu-Lääne-Saare regioon.. Jõgeva-Tartu regioon.. Juhtkond.. Kõik kontaktid.. Keskkonnahariduse osakond.. Keskkonnaosakond.. Keskkonnaosakonna keskkonnatasude büroo.. Kiirguskaitse büroo.. Kiirgusosakond.. Kiirgusseire büroo.. Looduskaitse osakond.. Metsaosakond.. Otsingu tulemused.. Pärnu-Viljandi regioon.. Põlva-Valga-Võru regioon.. Teenindusosakond.. Viru regioon.. Organisatsioon.. Struktuur, inimesed, dokumendid.. Teenused.. Load, vormid, taotlused, aktid, tasud.. Keskkonnainfo.. Loodushoid, keskkonnakasutus, õpe.. Uudised & Teated.. Uudised, hanked, ametlikud teadaanded.. 09.. 07.. 14.. 12.. juulil toimub koolitus “Tsementkivikatuse taastamine”.. Kõruse külas  ...   loe meid facebookis.. Soomaa.. Keskkonnaameti teenused.. Valdkondade kaupa:.. Jahindus.. Jäätmed.. Kalandus.. Keskkonnaharidus.. Keskkonnakorraldus.. Kiirgus.. Looduskaitse.. Maapõu.. Metsandus.. Vesi.. Välisõhukaitse.. Tagasiside.. Riigilõivud.. Teenusstandardid.. E-teenused:.. keskkonnalubade infosüsteem.. Eesti looduse infosüsteem (EELIS).. Metsaregistri avalik veebiteenus.. E-METSATEATISE ESITAMINE KODANIKULE.. E-METSATEATISE ESITAMINE ETTEVÕTJALE.. Loodusvaatluste andmebaas.. Kalanduse infosüsteem.. E.. T.. K.. N.. R.. L.. P.. Sündmuste loetelu.. Sisukaart.. Keskkonnaameti peakontor - tel: 680 7438, faks: 680 7427, e-post:.. info at keskkonnaamet dot ee.. Narva mnt 7a, 15172 Tallinn..

  Original link path: /
  Open archive

 • Title: Environmental Board
  Descriptive info: Search from contacts.. Contacts.. Administrative Department.. Environmental Charges Bureau.. Environmental Department.. Environmental Education Department.. Financial Bureau.. Financial Department.. Forest Department.. Harju-Järva-Rapla region.. Hiiu-Lääne-Saare region.. Information and Communication Technology Department.. Jõgeva-Tartu region.. Legal Department.. Management.. Nature Conservation Department.. Pärnu-Viljandi region.. Põlva-Valga-Võru region.. Personnel Department.. Radiation Monitoring Bureau.. Radiation Protection Bureau.. Radiation Safety Department.. Records Management Bureau.. Search results.. Viru region.. Organization.. Structure and people.. Activities.. Fields of governance.. Contact.. News.. 02.. 03.. 12.. EUROPARC NORDIC-BALTIC SECTION MEMBER MEETING & SEMINAR.. 17.. 06.. 11.. EU-NORM I International Symposium in June 2012.. 16.. 05.. VISION CONFERNCE ON ESTONIAN NATURE CONSERVATION "NATIONAL PARKS – PIONEERS OF NATURE CONSERVATION".. All news.. Vilsandi.. Photo: Murel Merivee.. The Environmental Board.. The Environmental Board deals with people, plants, animals and their living environments in terms of the four basic elements – on land, in water, in fire and in the  ...   excellent working environment for our staff and simple, convenient solutions for our clients.. One of the key concepts for the Environmental Board is balance: we seek to preserve (and where necessary create) a realistic balance between the use and protection of natural resources; we work with Estonia’s residents, state agencies, companies and organisations and those of the European Union in a balanced way; and we are achieving balanced development within our organisation in terms of both competence and regional coverage.. The Environmental Board cooperates closely with those who are required to coordinate their activities with us and who need professional support for operations in the natural environment.. We distribute information about what is happening in the environment and encourage people to take notice of nature.. Event list.. Sitemap.. Environmental board, Head Office - phone: +372 680 7438, fax: +372 680 7427, e-mail:..

  Original link path: /eng
  Open archive

 • Title: Struktuur, inimesed, dokumendid
  Descriptive info: Tutvustus.. Tutvustus.. Missioon ja visioon.. Struktuur.. Põhimäärused.. Keskkonnaameti arengukava.. Peadirektor Andres Onemar.. Keskkonnajuhtimine.. Palgainfo.. isikuandmete töötlemine.. Dokumendiregister ja teabenõude esitamine.. Tööpakkumised.. Uuringud ja aruanded.. Trükised.. Eelarve ja aruandlus.. Rahvusvahelised projektid.. UNESCO MAB (Lääne-Eesti biosfääri programmiala).. Õigusaktid.. Keskkonnaameti tutvustus.. Keskkonnaamet on valitsusasutus, mis tegutseb.. Keskkonnaministeeriumi.. valitsemisalas.. Meie ülesanne on viia ellu riigi keskkonnakasutamise, looduskaitse ja kiirgusohutuse poliitikat ning osaleda kõikvõimalike keskkonnaalaste õigusaktide ja muude ametlike dokumentide väljatöötamises ning täiustamises.. Amet alustas tööd 1.. veebruarist 2009 ja moodustati keskkonnateenistuste, looduskaitsekeskuse ning  ...   keskkonnakasutuse alal Taimar Ala ja tugiteenuste alal Erik Kosenkranius.. Keskkonnaameti sümbol on õis, milles on ühendatud maa, õhu, tule ja vee märgid.. Nelja elemendi märk kannab endas mõtet maailmakorrast, mis püsib ürgsete elementide tasakaalul.. Meie logol kujutatud õie ja sümbolite tasakaal väljendab meie kalliks peetavaid väärtusi ja toimetamiseks seatud sihte.. Püüame igati toeks olla inimtegevuse jõudsale arengule ning kaitsta ja hoida samal ajal meie looduse mitmekesisust ja eluvõimet.. Keskkonnaameti uus logo vektorkujul:.. riigivapiga.. ,.. kolme lõviga.. (eesti ja inglise keeles)..

  Original link path: /organistatsioon/
  Open archive
 •  

 • Title: Load, vormid, taotlused, aktid, tasud
  Descriptive info: Jahindus.. jahindusnõukogu protokollid.. jahipiirkondade moodustamine.. Alates 1.. juunist saab jahipidamisõiguse eest tasuda pilet.. ee kaudu.. juunist peavad jahipidamisõiguse tasu maksma kõik jahimehed, ka välisriikide kodanikud, kes soovivad Eestis jahile minna.. Tasuda saab internetimaksega, mobiilimaksega või käsimüügipunktide kaudu.. Informatsioon ja juhised tasumise kohta asuvad.. pilet.. ee veebilehel.. NB!.. Probleemide või tõrgete korral pöörduge telefonil 6118000 või e-post:.. info at pilet dot ee.. Jahindusnõukogude moodustamine maakonniti, kinnitanud keskkonnaameti peadirektor 31.. 2013:.. Harju maakonna jahindusnõukogu moodustamine.. Harju maakonna JN koosseisu muudatus.. Hiiu maakonna jahindusnõukogu moodustamine.. Ida-Viru maakonna jahindusnõukogu moodustamine.. Järva maakonna jahindusnõukogu moodustamine.. Järva maakonna JN koosseisu muudatus.. Jõgeva maakonna jahindusnõukogu moodustamine.. Lääne maakonna jahindusnõukogu moodustamine.. Lääne-Viru maakonna jahindusnõukogu moodustamine.. Pärnu maakonna jahindusnõukogu moodustamine.. Põlva maakonna jahindusnõukogu moodustamine.. Põlva maakonna JN koosseisu muudatus.. Rapla maakonna jahindusnõukogu moodustamine.. Rapla maakonna JN koosseisu muudatus.. Saare maakonna jahindusnõukogu moodustamine.. Saare maakonna JN kooseisu muudatus.. Tartu maakonna jahindusnõukogu moodustamine.. Valga maakonna jahindusnõukogu moodustamine.. Viljandi maakonna jahindusnõukogu moodustamine.. Võru maakonna jahindusnõukogu moodustamine.. Jahindusnõukogu töökorra kinnitmine.. Jahindusnõukogu töökord.. Jahindusnõukogu esimehed:.. Harju-Järva-Rapla - Jaanus Nilp,.. jaanus dot nilp at keskkonnaamet dot ee.. Hiiu-Lääne-Saare - Kaja Lotman,.. kaja dot lotman  ...   Eesti Jahimeeste Selts jahiteooriaeksami ja laskekatse läbiviimist ning annab jahitunnistuse või suuruluki laskekatse tunnistuse.. Tunnistuste saamiseks tuleb pöörduda Eesti Jahimeeste Seltsi esindajate poole (Siia lisada kirjaga kaasas oleva faili link).. Avalduse jahitunnistuse saamiseks või pikendamiseks leiab.. Eesti Jahimeeste Seltsi kodulehelt.. Jahipiirkondade kasutajate.. kontaktandmed.. Jahiseadus.. Jahieeskiri.. Jahipiirkonna kasutusõiguse loa vorm.. Seireandmete loetelu ja kogumise kord ning riiklikku seiret korraldama volitatud asutus.. Jahipidamise korraldamise alused kaitstaval loodusobjektil, mis ei ole liidetud jahipiirkonnaga, või kasutusse andmata jahipiirkonnas või jahimaal või riigi veekogu osas, mis jääb väljapoole jahipiirkonda.. Jahikoerapassi taotlemise ja andmise kord ning passi vorm.. Jahitunnistuse vorm, jahiteooriaeksami ja laskekatse sooritamise ning jahitunnistuse taotlemise ja andmise kord, jahindusalasele koolitusele ja koolitajale esitatavad nõuded ning koolitamise kord.. Jahiloa vorm.. Põllumajanduskultuuridele ning metsamaal kasvavatele okaspuudele uluksõraliste tekitatud kahju hindamise alused ja metoodika, nõuded hindamisaktile, kahju hüvitamise täpsustatud ulatus ja hüvitamise kord ning hüvitatavate okaspuude nimekiri - ei ole kehtestatud.. Jahiuluki ebaseadusliku hukkamise või jahiuluki elupaiga hävitamise või kahjustamisega keskkonnale tekitatud kahju arvestamise alused ja kahjumäärad.. Jahipidamisõiguse tasu suurus, selle maksmise ja maksmise kontrollimise kord.. Jahiulukite tehiskeskkonnas hoidmise koha registreerimise taotluse esitamise, läbivaatamise ja registreerimise kord..

  Original link path: /teenused/
  Open archive

 • Title: Loodushoid, keskkonnakasutus, õpe
  Descriptive info: Jäätmed.. hädaolukorrad.. Jäätmed on valdkond, millega puutuvad kõik inimesed igapäevaselt kokku.. Seetõttu puudutavad selles valdkonnas tehtud otsused meist igaüht.. Eestis töötab välja ja viib ellu jäätmepoliitikat.. Keskkonnaministeerium.. Keskkonnaameti strateegiliseks eesmärgiks jäätmekäitluse valdkonnas on vähendada jäätmete ladestamist, suurendada jäätmete taaskasutust ning vähendada tekkivate jäätmete ohtlikkust.. Eesmärkide täitmiseks.. kirjutame jäätmelubadesse keskkonnanõuded.. anname keskkonnaalaseid kooskõlastusi.. teeme ettepanekuid seadusandlusesse muudatusi teha.. teavitame avalikkust.. Riigi arengukavad jäätmevaldkonnas.. :.. Riigi jäätmekava 2008-2013.. Põlevkivi kasutamise riiklik arengukava 2008–2015.. Biolagunevate jäätmete tegevuskava aastani 2013.. Vaata veel.. Jäätmetest Keskkonnaministeeriumi veebilehel..

  Original link path: /keskkonnakaitse/
  Open archive

 • Title: Uudised, hanked, ametlikud teadaanded
  Descriptive info: Uudised & Teated.. Kroonleht.. Keskkonnamõju hindamised.. Lubade eelnõude avalik väljapanek.. kaitse-eeskirjade eelnõude avalik väljapanek.. Riigihanked.. Ettekanded.. artiklid.. Uudised.. Ainult pressiteated.. Ainult kalendrisündmused.. Uudiste arhiiv.. juuli 2014.. Laupäeval, 12.. juulil toimub Lääne maakonnas Hanila vallas Karuse külas koolitus “Tsementkivikatuse taastamine”.. Koolitus toimub Karuse jaamahoone juures, kus tutvustatakse kaasaegseid tsementkivisid ja nende valmistamist, paigaldamist ning hooldamist (Ahti Danil, Monier OÜ).. Seejärel annab Ain Pihl (Rändmeister OÜ) ülevaate tsementkivide kasutamise ja valmistamise ajaloost.. Teeme ka ringkäigu Karuse külas (kus jaamahoone asub) ning vaatame erinevaid tsementkivikatuseid, mille puhul spetsialist annab omapooolse hinnangu nende olukorrale ja juhib tähelepanu murekohtadele.. Koolitus algab kell 10.. 00 ja lõpeb orienteeruvalt kell 17.. 00.. Registreerimisel palume tasuda osalemistasu (5€) hiljemalt 9.. juuliks MTÜ Läänemaa Restaureerimise Infokeskuse a/a nr´le EE691010220113504014, selgitusse lisada oma nimi ja antud koolituse teema /"Tsementkivikatuse taastamine"/.. Koolitust rahastatakse Kultuuriministeeriumi programmist.. “Kultuuripärandi hoidmine ja arendamine”.. Keskkonnaamet koos Eesti Vabaõhumuuseumiga korraldab Vilsandi rahvuspargi kultuuripärandi koolituste raames Kõruse külas 17.. -18.. juuli ja 26.. juuli kohaliku toidu praktilise koolituse.. juuli algusega kell 09.. 00 Lääne-Saaremaa traditsioonilise koduõlle valmistamise demonstratsioon Jürise talus, päeva juht Kalev Rauk.. Õhtul on võimalik vaadata pärimusfilme vikatist, hobusest, leivast.. 18.. juuli algusega kell 10.. 00 Kõruse külaplatsile praktiline pütinguahju ehitamine ning Võrkealuse vana pütinguahju "avastamine" ja ümbruse korrastamine..  ...   Koolituse viib läbi Saaremaa Muuseumi filiaal Mihkli Talumuuseum.. Keskkonnaameti peadirektor Andres Onemar kinnitas 07.. 2014 käskkirjaga nr 1-4.. 2/14/328 Pärlijõe luha hoiuala kaitsekorralduskava aastateks 2014-2023.. Pärlijõe luha hoiuala asub Võru maakonnas Haanja vallas Luutsniku ja Pillardi külas ning kaitstava ala suurus on 40, 32 ha.. Hoiuala kaitse-eesmärgiks on elupaigatüübi lamminiidud (6450) kaitse.. Pärlijõe luha hoiuala hõlmab Pärlijõe luha loodusala mille kaitse-eesmärgiks on lisaks eelpool mainitule ka paksukojalise jõekarbi (Unio crassus) isendite kaitse.. Kaitsekorralduskava on kaitstava ala rakenduslik tegevusplaan, millega määrati 10 aasta olulisemad tegevused alaga seotud väärtuste säilitamiseks ja kaitsmiseks.. Kaitsekorralduskavaga nähakse ette lamminiitude taastamist, niidualade hooldamise jätkamist ning tehnika ja loomade soetamist, et niiduhooldamine oleks jätkusuutlik.. Lisainfo: Kerttu Elm, Keskkonnaameti Põlva-Valga-Võru regiooni kaitse planeerimise spetsialist (680 7913,.. kerttu dot elm at keskkonnaamet dot ee.. ).. Pärlijõe luht.. 08.. Keskkonnaamet kinnitas Valgeraba hoiuala kaitsekorralduskava aastateks 2014-2023.. Keskkonnaamet kutsub väljasõidule Peipsimaale.. 07.. Kinnitati Vahenurme looduskaitseala kaitsekorralduskava aastateks 2014-2023.. 04.. Kinnitati Parika looduskaitseala ja Kuhjavere väike-konnakotka püsielupaiga kaitsekorralduskava.. 03.. Kinnitati Kariste järve hoiuala kaitsekorralduskava.. Kinnitati Kosemäe loodusala kaitsekorralduskava.. Kinnitati Paadrema looduskaitseala ja Paadrema hoiuala (Paadrema loodusala) kaitsekorralduskava.. Kinnitati Mõrdama hoiuala, Viluvere metsise püsielupaiga ja Tootsi must-toonekure püsielupaiga (Mõrdama loodusala) kaitsekorralduskava.. Kinnitati Luhasoo maastikukaitseala kaitsekorralduskava aastateks 2014-2023.. Vähipüügi populaarseimad piirkonnad on Saaremaa, Hiiumaa ja Tartumaa.. Pressiteade..

  Original link path: /uudised-ja-artiklid/
  Open archive

 • Title: Uudised, hanked, ametlikud teadaanded
  Descriptive info: juulil toimub koolitus “Tsementkivikatuse taastamine”.. 2014..

  Original link path: /uudised-ja-artiklid/12-juulil-toimub-koolitus-tsementkivikatuse-taastamine/
  Open archive

 • Title: Uudised, hanked, ametlikud teadaanded
  Descriptive info: Kõruse külas toimub kohaliku toidu koolitus..

  Original link path: /uudised-ja-artiklid/koruse-kulas-toimub-kohaliku-toidu-koolitus/
  Open archive

 • Title: Uudised, hanked, ametlikud teadaanded
  Descriptive info: Keskkonnaamet kinnitas Pärlijõe luha hoiuala kaitsekorralduskava aastateks 2014-2023..

  Original link path: /uudised-ja-artiklid/kinnitati-14/
  Open archive

 • Title: Load, vormid, taotlused, aktid, tasud
  Descriptive info: Jäätmeluba.. Jäätmeluba.. Registreerimistõend.. Ohtlike jäätmete käitluslitsents.. Jäätmete riikidevahelise veo luba.. Aastaaruande esitamine.. keskkonnatasu deklareerimine.. Jäätmeluba on vaja.. jäätmete kõrvaldamiseks ja taaskasutamiseks, ohtlike ning metallijäätmete kogumiseks ja veoks, kohaliku omavalitsuse üksuse korraldatud jäätmeveoks, olmejäätmeveoks majandus- või kutsetegevusena, jäätmete tekitamisel keskkonnakaitse ja jäätmekäitluse seisukohalt olulistes valdkondades ning jäätmehoidla käitamiseks.. Kõik jäätmeload on avalikud.. Väljastatud jäätmelubadega saab tutvuda.. keskkonnalubade infosüsteemis KLIS.. Jäätmeluba antakse.. kuni viieks aastaks.. Jäätmeloa saamiseks tuleb esitada taotlus (.. taotlus.. doc.. ) tegevuskohajärgsele keskkonnaameti regioonile.. EPRTR tegevused ja künnised.. Jäätmekäitluskoha tegevusliikide nimistu.. Taotluse läbivaatamise eest tuleb tasuda.. riigilõiv.. 255,64 eurot.. Metallijäätmete kogumiseks ja veoks vajaliku jäätmeloa taotluse eest peab maksma.. riigilõivu.. 1278,23 eurot.. Jäätmeloa taotlemisel, jäätmete üle arvestuse pidamisel ja jäätmearuande koostamisel soovitame kasutada toimingukoodide..  ...   kutsetegevuses või korraldavad vahendajana jäätmete kõrvaldamist või taaskasutamist teiste nimel, peavad taotlema Keskkonnaametist.. registreerimistõendi.. Loa muutmine.. Loa muutmiseks tuleb esitada vastavate muudatustega jäätmeloa taotlus (vorm sama, mis loa esmakordsel taotlemisel) ning tasuda.. jäätmeloa muutmise taotluse läbivaatamise eest summas 31,95 eurot.. Jäätmeseadus.. Jäätmeloa andmise, muutmise ja kehtetuks tunnistamise menetluse käigus läbiviidavate menetlustoimingute tähtajad ning jäätmeloa taotlemiseks vajalike andmete täpsustatud loetelu ja jäätmeloa taotluse vorm ning jäätmeloa vorm.. Teatud liiki ja teatud koguses tavajäätmete, mille vastava käitlemise korral pole jäätmeloa omamine kohustuslik, taaskasutamise või tekkekohas kõrvaldamise nõuded.. Jäätmete, sealhulgas ohtlike jäätmete nimistu.. Jäätmete ohtlike jäätmete hulka liigitamise kord.. Jäätmete taaskasutamis- ja kõrvaldamistoimingute nimistud.. Kui Teil on ettepanekuid, häid sõnu või kriitikat seoses antud teenusega, siis palume anda.. tagasisidet..

  Original link path: /teenused/jaatmed-2/
  Open archive

 • Title: Load, vormid, taotlused, aktid, tasud
  Descriptive info: Kalastuskaardi väljastamine ja harrastuspüügi andmete edastamine.. Kalastuskaardi väljastamine ja harrastuspüügi andmete edastamine.. Kalapüügist Matsalu RP-s.. Kalapüügist Silma LKA-l.. Kalastuskaardi taotluste menetlemine Keskkonnaameti kontorites.. KALASTUSKAARDI TAOTLEMINE.. Kalastuskaartide taotlemine.. jõevähi.. püügiks alagab 1.. juulil 2014.. aastal kell 9:00!.. Abimaterjalid taotlejatele:.. Õppevideo kalastuskaardi soetamiseks pilet.. ee keskkonnas:.. http://www.. youtube.. com/watch?v=TMCHtO194i8.. Kalastuskaardi aruande esitamine:.. https://www.. com/watch?v=Vv7MW-CqFEE.. Vähiuuringud 2013.. koondaruanne.. Lisainfo:.. kalastusinfo.. ee/sisu/posts/vahipyygilube-saab-osta-alates-1.. -juulist-724.. php.. Taotlemisel internetist.. Internetis saab kalastuskaarti taotleda.. www.. pilet.. ee.. keskkonnas.. Esmakordsel taotlemisel on vaja end autentida ID-kaardi, mobiil ID või internetipanga vahendusel.. Juhise elektrooniliseks taotlemiseks leiad.. siit.. Taotlemisel Keskkonnaametist.. Keskkonnaametist taotlemisel tuleb esitada vormikohane taotlus.. Taotluse vormi saab alla laadida siit:.. Kalastuskaardi taotluse vorm (PDF).. Kalastuskaardi taotluse vorm (DOC).. Taotluse võib tuua püügiveekogu asukohajärgsesse Keskkonnaameti kontorisse, saata posti või e-posti teel.. Kontorite kontaktid leiab.. e-posti teel esitataval taotlusel peab olema "Digitaalallkirja seadusega" sätestatud nõuetele vastav loa taotleja digitaalallkiri.. Teise isiku eest taotlust allkirjastada ei saa.. Posti ja e-posti teel saadetud taotluse puhul loetakse taotluse esitamise ajaks taotluse registreerimise kuupäev ja kellaaeg, mille on Keskkonnaamet märkinud oma.. dokumendihaldussüsteemis.. See aeg on kindlasti hilisem kui e-kirja saatmise kuupäev ja/või kellaaeg, sest taotluse registreeritakse esimesel võimalusel, kuid siiski alles teatud aja jooksul pärast selle saamist.. E-kirja saatmise kuupäeva ja kellaaega taotluse registreerimisel ei arvestata!.. Kui taotlus esitatakse Keskkonnaametis kohapeal teise isiku eest, siis peab taotlusele olema lisatud taotleja allkirjastatud volikiri, mis volitab teisel isikul taotleja nimel taotlust üle andma.. Kalastuskaardi andmise või andmisest keeldumise otsus tehakse hiljemalt 10 tööpäeva jooksul taotluse saamisest, välja arvatud internetist ja mobiiliga taotlemisel, kus otsus tehakse kohe peale taotluse esitamist.. Taotlemine mobiiliga.. Mobiiliga on võimalik kalastuskaarti osta vaid nendesse piirkondadesse, kus välja antavate lubade arv ei ole piiratud (forellijõed, lõhejõed, Endla LKA, jne).. Loa ostmiseks on vajalik.. ID-kaart.. (loa ostmisel tuleb sisestada.. ID-kaardi 4 viimast.. numbrit)..  ...   ots (veekogult kalda suunas vaadatuna) ning kahe lipuga jada vasakpoolne ots.. Lippude mõõtmed peavad olema vähemalt 30×30 cm ning nende kõrgus veepinnast vähemalt 1 m.. Kalastuskaardi alusel toimunud harrastuspüügi andmed tuleb esitada eraldi iga väljastatud kalastuskaardi kohta 5 päeva jooksul pärast kalastuskaardi kehtivuse lõppu.. Vaata lisaks.. Kalastuskaardi taotluste vastuvõtjate kontaktid Keskkonnaameti regionaalsete kontorite kaupa on järgmised:.. Käthlin Rillo.. kathlin dot rillo at keskkonnaamet dot ee.. tel.. 447 7393.. parnu at keskkonnaamet dot ee.. Arno Sildos.. arno dot sildos at keskkonnaamet dot ee.. 674 4813, 5300 4038.. harju at keskkonnaamet dot ee.. Hiiu-Lääne-Saare regioon (Hiiumaa ja Saaremaa).. Märt Kesküla.. mart dot keskyla at keskkonnaamet dot ee.. 463 6823, 5234 410.. hiiu at keskkonnaamet dot ee.. Maili Lehtpuu.. maili dot lehtpuu at keskkonnaamet dot ee.. tel 332 4421, 53662619.. viru at keskkonnaamet dot ee.. Hiiu-Lääne-Saare regioon (Läänemaa, Matsalu ja Silma looduskaitseala).. Kadi Lehtpuu.. kadi dot lehtpuu at keskkonnaamet dot ee.. 472 4724, 5770 2225.. laane at keskkonnaamet dot ee.. Aimar Rakko.. aimar dot rakko at keskkonnaamet dot ee.. 730 2250, 5306 9104.. tartu at keskkonnaamet dot ee.. Irina Zemit.. irina dot zemit at keskkonnaamet dot ee.. 786 8360, 5302 6559.. voru at keskkonnaamet dot ee.. Vaata lisaks:.. Kalastuskaardi taotlemisest Keskkonnaministeeriumi kodulehel.. Kalastuskaardi taotlemisest Kalastusinfo.. ee kodulehel.. Infoks kalastuskaardi taotlejale ja omanikule.. Kalastuskaardi taotlemise kord.. Ajutised püügikitsendused, kalapüügiõiguse tasu, kalastuskaartide piirarv harrastuslikul kalapüügil 2013.. aastal.. Kalastuskaardi väljastamine ja harrastuspüügi andmete esitamine.. Harrastuspüügist saab täpsemalt lugeda.. Keskkonnaministeeriumi kodulehelt.. Vormid (pdf):.. kalastuskaardi taotlus.. (doc).. harrastuspüügi andmete esitamine.. Õigusaktid:.. Kalastuskaardi taotlemise viisid ja andmise kord, harrastuspüügi andmete esitamise kord ja vorm, harrastusliku kalapüügiõiguse tasu ja harrastuspüügiõiguse eest tasumise ning tasu maksmise kontrollimise kord.. Ajutised püügikitsendused, kalapüügiõiguse tasu, kalastuskaartide piirarv harrastuslikul kalapüügil 2011.. Ajutised püügikitsendused, harrastuspüügiõiguse tasu, püügivahendite piirarv harrastuslikul kalapüügil 2012.. Kalapüügiseadus.. Kalapüügieeskiri.. Keskkonnatasude seadus..

  Original link path: /teenused/kalandus-3/
  Open archive •  


  Archived pages: 622