www.archive-org-2014.com » EE » K » KESKPAIK

Choose link from "Titles, links and description words view":

Or switch to "Titles and links view".

  Archived pages: 8 . Archive date: 2014-11.

 • Title: Õigusbüroo Keskpaik
  Descriptive info: .. logo.. Avaleht.. Tutvustus.. Teenused.. Kontakt.. Tere tulemast,.. Õigusbüroo Keskpaik on spetsialiseerunud klientide nõustamisele eelkõige äriõiguse valdkondades.. Täpsema valdkondade loendi leiate.. TEENUSED.. menüüpunktist.. Büroo eesmärgiks on klientide huvides ennetada vaidlusi, tehes selleks õiguslikke analüüse, pidades sisukaid läbirääkimisi ja sõlmides kliente rahuldavaid kokkuleppeid.. Büroo õigusnõustaja juriidilised teadmised on saadud Tartu Ülikoolist ning tal on pikaajaline pangandusalane kogemus nii õigusabi andmisel, kui ka finantseerimisküsimuste lahendamisel.. OÜ Õigusbüroo Keskpaik, Telefon +372 504 9685, E-post aivar.. keskpaik@gmail.. com..

  Original link path: /
  Open archive

 • Title: Tutvustus » Õigusbüroo Keskpaik
  Descriptive info: Lühike CV.. Nimi:.. Aivar Keskpaik.. Haridus:.. Tartu Riiklik Ülikool, Õigusteaduskond, magister, 1992.. Töökogemus:.. 03.. 2013.. OÜ Õigusbüroo Keskpaik, õigusnõustaja.. 09.. 2012.. MTÜ.. Võrumaa Partnerluskogu, Ettevõtluskeskkonna arendamise ja Väiketootmisettevõtete arendamise meetme projektitoetuste komisjoni liige.. 05.. 2012 – 11.. AS Suwem, tegevjuht.. 06.. 1996 – 07.. 2011.. AS.. SEB.. Pank, Võru kontori direktor.. 12.. 1992 – 05.. 1996.. AS Eesti Ühispank, jurist.. 07.. 1992 – 11.. 1992.. RAS.. Võru.. EPT.. , jurist..

  Original link path: /tutvustus/
  Open archive

 • Title: Teenused » Õigusbüroo Keskpaik
  Descriptive info: VÕLA.. - (.. LEPINGU.. -) JA.. ASJAÕIGUS.. :.. Lepingute koostamine.. - Eellepingud ja kavatsuste protokollid.. - Müügi-, vahetus- ja kinkelepingud.. - Üüri- ja rendilepingud, tasuta kasutamise lepingud.. - Laenulepingud, võlakirjad, muud finantseerimislepingud.. - Käendus- ja garantiilepingud, hüpoteegi seadmise lepingud.. - Töölepingud.. - Teenuse osutamise lepingud (töövõtu-, käsundus- (s.. h juhatuse liikme), agendi-, hoiu- jms lepingud).. - Nõuete loovutamise ja kohustuste ülevõtmise lepingud.. - Kompromisslepingud.. - Notariaalselt sõlmitavate lepingute ettevalmistamine (eelkõige kinnisvaratehingud: võõrandamine ja koormamine) ning toimingute korraldamine notaris.. Lepingute analüüs.. - Aitan kaasa lepingueelsetele läbirääkimistele, teostan lepingute analüüsi enne nende allkirjastamist.. - Annan nõu lepingu koostamise erinevates situatsioonides.. - Aitan lepingujärgsete õiguste ja kohustuste mõistmisel ning tekkinud vaidluste lahedamisel..  ...   nõukogu ja juhatuse vahelised suhted.. - Mittetulundusühingu ja sihtasutuse asutamine.. - Ühinemine, jagunemine, ümberkujundamine.. - Likvideerimine.. Registritoimingud.. - Muudatused äri- ja mittetulundusühingute registris (põhikiri, nimi, omanikering, juhatus ja nõukogu, aadress, sidevahendid jne).. TÖÖÕIGUS.. - Nõustamine töösuhetes.. - Töösuhteid reguleerivate dokumentide koostamine (s.. h tööleping, ametijuhend).. - Töösuhte lõpetamise korrektne vormistamine.. - Vaidluste lahendamine, läbirääkimistele kaasaaitamine, esindamine töövaidluskomisjonis või kohtus.. FINANTSEERIMINE.. - Projektide finantseerimisküsimuste lahendamine.. - Tehingu dokumentide koosatmine.. - Finantseerimislepingute läbirääkimine.. - Finantskohustuste restruktureerimine.. ESINDAMINE.. Läbirääkimised.. - Esindamine läbirääkimiste pidamises.. Kohtuväline menetlus.. - Esindamine kohtuvälistes organites: üürivaidluskomisjon, töövaidluskomisjon.. - Asjaajamine täitemenetluses.. Kohtumenetlus.. - Tsiviilkohtumenetluses osalemine.. - Kohtuvaidluse perspektiivi hindamine ja strateegia väljatöötamine.. - Hagi ning muu dokumentatsiooni koostamine ja esitamine..

  Original link path: /teenused/
  Open archive
 •  

 • Title: Kontakt » Õigusbüroo Keskpaik
  Descriptive info: OÜ Õigusbüroo Keskpaik.. Registrikood: 12445871.. Telefon: +372 504 9685.. E-post: aivar.. Koduleht: www.. keskpaik.. ee..

  Original link path: /kontakt/
  Open archive

 • Title: Tere tulemast, » Avaleht
  Original link path: /avaleht/tere-tulemast
  (No additional info available in detailed archive for this subpage)

 • Title: Lühike CV » Tutvustus
  Original link path: /tutvustus/luhike-cv
  (No additional info available in detailed archive for this subpage)

 • Title: Teenused » Teenused
  Original link path: /teenused/teenused
  (No additional info available in detailed archive for this subpage)

 • Title: Kontakt » Kontakt
  Original link path: /kontakt/kontakt
  (No additional info available in detailed archive for this subpage) •  


  Archived pages: 8