www.archive-org-2014.com » EE » P » PUBLICON

Choose link from "Titles, links and description words view":

Or switch to "Titles and links view".

  Archived pages: 32 . Archive date: 2014-11.

 • Title: Hariduse koostööpäevad
  Descriptive info: .. Hariduse koostööpäevad.. Haridustöötajate konverents.. TALLINNAS 14.. nov.. Perepäev.. TALLINNAS 15.. nov.. TARTUS!.. Haridustöötajate päev.. NARVAS.. Korraldajad.. Firmadele.. ISATT Konverents.. ISATT CONFERENCE.. Õpitoodete konkurss.. Soovin liituda Hariduse koostööpäevade e-uudiskirjaga.. *.. Oma e-posti aadressi sisestamisega kinnitad, et oled huvitatud Hariduse koostööpäevade korraldajatelt sündmust puudutava info saamisest.. Korraldajad kinnitavad, et sinu siinsisestatud e-posti aadressile ei edastatata kommertsteavet ega muud asjassepuutuma.. LIITU UUDISKIRJAGA!.. Palun täitke kõik * märgitud väljad!.. Millest räägib kaasaegne kool?.. Sel sügisel räägitakse 21.. sajandi koolist.. Räägitakse.. õpetajatega.. ja õpetajatest, räägitakse.. lastega.. ja lastest ning.. emade ja isadega.. räägime koolist, lastest ja õpetamisest.. Kolmes linnas, kokku viiel päeval.. toimuvad seminarid, loengud ja töötoad.. Kirjastused ja õppevahendite tootjad on Hariduse koostööpäevadel tutvustamas uuemat kirjastust ja õppevahendeid.. Selleks, et teil oleks lihtsam teha valikuid, oleme eristanud.. programmid haridustöötajatele ja peredele.. Hariduse koostööpäevade idee  ...   registreeruge lehe vasakus tulbas oleva vormi kaudu e-uudiskirja saajaks!.. Hariduse koostööpäevadega koos toimub ka õpitoodete konkurss Teeme tunni huvitavaks.. Lase oma ideedel särada ja tutvu konkursi tingimustega.. siin.. KALENDER.. 14.. 11.. 2014.. -.. HARIDUSTÖÖTAJATE PROGRAMM TALLINNAS.. - Õpime õppima!, Tallinna Tehnikaülikooli Mektory majas.. Ekspertide paneeldiskussioonid.. Loengud praktiliste näidete varal.. Töötoad ja seminarid.. Kirjastuste ja õppevahendite tootjate näitus.. Registreerimine on avatud.. 15.. PEREPÄEV TALLINNAS - 21.. sajandi kool,.. Tallinna Tehnikaülikooli Mektory majas.. Töötoad ja seminarid lapsevanematele.. Aktiivsed tegevused lastele.. Perepäevale saab ka eelregistreerida siin:.. http://koostoopaevad.. archimedes.. ee/hariduse_koostoopaevad/perepaev-tallinnas/registreeru-perepaevale/.. Registreerimine ei ole kohustuslik, kuid aitab meil paremini töötubasid planeerida.. 21.. 2014 -.. KONVERENTS Teooria kohtub praktikaga: olulised küsimused õpetajatöös Tartus.. Konverentsi raames toimuvate loengute ja paralleelsessioonide kaudu tutvustatakse hariduspraktikale olulisi uuringuid ning tõstatatakse koolipraktikast tulenevaid uurimist vajavaid teemasid.. Greaton CMS - www.. greaton.. ee..

  Original link path: /
  Open archive

 • Title: Hariduse koostööpäevad
  Descriptive info: Registreeri Tallinna koostööpäevale.. Head õpetajad, koolijuhid, noorsootöötajad ja huvijuhid.. Kutsume Teid osalema Hariduse koostööpäeval Tallinnas,.. novembril TTÜ Mektory majas.. Terve päeva vältavas programmis pakutakse kolme teemapaneeli jooksul kaasaegse kooli, õppimise ja õpetamisega seotult haaravaid paneeldiskussioone, laiapõhjalisi loenguid ja praktilisi töötubasid.. Iga osaleja saab valida endale huvipakkuvad teemad ja töötoad osalemiseks.. Osalemine on tasuta, palume oma soovid eelnevalt registreerides kirja panna, saate seda teha siin:.. Registreerimisvorm.. Programm.. 9.. 00-9.. 30.. Hariduse koostööpäevade avamine.. Paneeldiskussioon: Kuhu suundud, Eesti haridusstrateegia?.. Paneelis diskuteerivad: Mati Heidmets, Tallinna Ülikool; Helene Urva, Noored Kooli; Heli Mattisen, SA Archimedes; Viive-Riina Ruus, Tallinna Ülikool.. 30-12.. 15.. HARIDUSTEHNOLOOGIA TEEMAPANEEL.. 30-9.. 50.. IT-oskuste arendamine koolis.. Liina Tamm, Konguta kool.. 10.. 00-11.. 40.. Haridustehnoloogia valdkonna praktilised töötoad ja seminarid.. Töötoad ja seminarid toimuvad paralleelselt kahes grupis.. Igal osalejal on võimalus valida endale huvipakkuvad kahes grupis, seega on võimalik osaleda kahes erinevas töötoas.. Töötoa pikkus on 45 minutit.. HARIDUSTEHNOLOOGIA TÖÖTUBA I.. IPad õppevahendina - digiluule.. Piret Kimmel ja Karen Kärtmann, Tartu Erakool.. Töötoas valmivad paaris- või rühmatöödena luulelised videod kasutades iPadi rakendusi (näiteks iMovie, Tellagam, Green Screen).. Töötuppa on eelkõige oodatud inimesed, kellel on varasem kokkupuude iPadiga.. HARIDUSTEHNOLOOGIA TÖÖTUBA II.. IT-vahendite kasutamine õppetöös.. Kristi Rahn, Gustav Adolfi Gümnaasium.. HARIDUSTEHNOLOOGIA TÖÖTUBA III.. Mobiilsete õpi-rakenduste loomine ilma koodita.. Eva Tšepurko, Valga Vene Gümnaasium.. Töötoas õpitakse ja õpetatakse looma mobiilseid õpirakendusi ilma programmeerimisoskust omamata.. Lihtsamal viisil, veebirakendis kasutades.. Nii, et igaüks saab hakkama.. Eelnev kokkupuude nutiseadmete ja programmeerimisega ei ole töötoas osalemisel vajalik.. HARIDUSTEHNOLOOGIA TÖÖTUBA IV.. Ümberpööratud klassiruum.. Jüri Kurvits, Tallinna Ülikool.. Töötoas vaadeldakse põgusalt erinevaid lähenemisi õpetamisele ja selle erinevaid mudeleid: õpetajakeskne-, sotsiaalne- ja õpilasekeskne mudel.. Põhjalikumalt peatutakse õpilasekesksel mudelil ning tuuakse näide ümberpööratud klassiruumi praktikast.. Selle kaudu selgitatakse, kuidas võiks muuta õpetamist õpilasekesksemaks ning  ...   on õpetajad ja noorsootöötajad.. 10-15.. 10.. Seminar Mängu jõud.. (toimub paralleelselt töötubadega).. Aleksei Razin, GAME club.. Seminari eesmärgiks on tuua praktiliste tegevuste käigus välja mängu kui töömeetodi eelised ning õpetada osalejaid rakendama mängumeetodit oma praktilises töös.. Kui sul tekivad ikka ja jälle küsimused, kuidas tekitada ja hoida õpilastes huvi just oma õppeaine vastu ning kuidas muuta õpetamine atraktiivsemaks, et sellest tunneksid rõõmu ja kasu nii õpetajad kui õpilased, siis see seminar on sinule.. Huvi äratamise üks võimalus on integreerida õppetöösse hariduslikud teemakohased mängud.. Alles siis, kui õpilastes tärkab tõsine huvi ümbritseva vastu, saab neile õpetada tõdesid, mida nad ka edaspidi järgima peaksid.. 50-15.. Paneeldiskussioon: Aine versus sotsiaalsed oskused.. Diskussioonis osalevad: Annely Köster, Sally Stuudio; Stanislav Nemeržetski, Tallinna Ülikool; Merike Rehepapp, Eesti Kunstiakadeemia; Tiia Rüütmann, Tallinna Tehnikaülikool.. 20-15.. 45-17.. ÕPIKESKKONNA TEEMAPANEEL.. 45-16.. Lennukad äriideed juba koolikeskkonnast ehk õpilasfirmade võimalikkusest ja vajalikkusest.. Epp Vodja, Junior Achievement Eesti.. 16.. 15-17.. Õpikeskkonna praktilised töötoad ja seminarid.. ÕPIKESKKONNA TÖÖTUBA I.. Kuidas õpetada ja õppida muuseumis ehk muuseumitunni metoodika?.. Johanna Bome, Pelgulinna Gümnaasium.. Kuidas ühendada muuseumi võimalused, õpetaja ootused ja õppekavas taotletavad õpitulemused? 2013.. aasta jooksul valminud muuseumitundide näitel arutleme, kuidas erineb muuseumis läbiviidav ainetund tavalisest ekskursioonist ja mõtleme välja huvitavaid tunnilahendusi õpitulemustest lähtudes.. ÕPIKESKKONNA TÖÖTUBA II.. Kuidas õpetada ja õppida õues ehk keskkonnahariduslik õuesõpe õpetajatele?.. Helle Kont, Tartu Keskkonnahariduskeskus.. Õuesõppe metoodika töötoas on võimalik kogeda erinevate õppeainete lõimimise võimalusi aktiivõppe korraldamisel looduses.. Vahetust kogemusest lähtudes arutletakse, kuidas, kus ja milliste vahenditega motiveerida õpilasi uurima ja avastama avatud õpikeskkonnas.. ÕPIKESKKONNA TÖÖTUBA III.. Külalisõpetajate kaasamine kui õppemeetod?.. Teibi Torm, Tagasi kooli algatus.. Töötoas käsitletakse külalisõpetajate kaasamist õppemeetodina.. Rühmatöö tulemusena teadvustavad osalejad, millistesse tundidesse külalisõpetajaid kutsuda, kuidas ja millistel puhkudel on võimalik Tagasi kooli andmebaasist koostööpartnereid leida.. Registreeri siin..

  Original link path: /hariduse_koostoopaevad/haridustootajate-paev-tallinnas/
  Open archive

 • Title: Hariduse koostööpäevad
  Descriptive info: Registreeru perepäevale.. Mektory asukoht:.. Pere pisematega tegeleb:.. Põnevat ja harivat mängimist võimaldab:.. novembril ootame lapsevanemaid ja lapsi Mektorys, Tallinna Tehnikaülikooli kampuses.. Hariduse koostööpäevade perepäev algab kell 10.. 00 ning lõppeb kell 15.. 00.. Loovuse ja robootika töötoad, nutiseadmetega looduses, tund interaktivisete õppevahenditega, praktilised seminarid, teadusteater, joonistamine, õue- ja lauamängude mängimine ehk kokkuvõttes hariv kvaliteetaeg koos perega.. Lapsevanemaid ootab sisukas seminariprogramm.. Atraktiivsemad töötoad toimuvad päeva jooksul mitmel korral.. Töötubade ja seminaride välisel ajal on võimalik teha tutvust värskema laste- ja õppekirjandusega, mängida laua- ja õuemänge ning uudistada erinevates interentipõhistes õppekeskkondades.. Pere pisemaid aitab Mektory hubases Klaasstuudios hoida Aatomiku lastehoid.. Mängualal saavad nii lapsed kui vanemad mängida uuemaid lauamänge LUDO abiga.. Perepäeval pakutavad tegevused on tasuta.. Eelregistreerimine ei ole kohustuslik, kuid on siiski võimalik.. Eelregistreerimisel kogutavad andmed aitavad meil paremini töötubasid planeerida.. Seega kui olete tulemas, leidke palun hetk, et täita siintoodud vorm:.. Tallinna perepäeva registreerimisvorm.. Millal?.. Mis?.. Täpsemalt.. 15-11.. 15-13.. 15-14.. Teadusteater.. Eelkõige lastele, aga oodatud ka lapsevanemad :).. Kas harjutamine teeb meistriks?.. Sissevaade kujutamisoskuste arengusse.. Kuidas arenevad lapse kujutamisoskused ja loovus? Kuidas saate märgata ja toetada lapse loomulikku loomisvajadust?.. Nendele küsimustele otsime ja leiame praktilises seminaris vastuseid läbi kujutamisoskuste ajajoone praktilise rakendamise.. Ikka selleks, et toetada veel paremini oma lapse arengut.. Lapsed saavad seminari ajal vaadata teadusteatrit, osaleda õpitubades või pisemad olla Aatomiku lastehoiu valvsa pilgu all mängimas.. 00-14.. Loovustuba lastele.. Käsitöö ja meisterdamine, iseseisvalt saavad hakkama 4 aastased ja vanemad.. Töötuba toimub jooksvalt, töölaua taha saab istuda alati, kui seal vaba kohta näed.. 15-10.. 55.. 05-12.. Aktiivne pillimäng.. 10-15.. -10.. 55 ja  ...   Mänguasjade salapoliitika.. (seminar lapsevanematele).. Mänguasjad tunduvad nii süütud ja armsad.. Töötoas küsitakse aga vastupidi: äkki smuugeldavad osad mänguasjad lastetuppa sümboolset salakaupa , mis mõjutab lapse alateadvust? Kas mänguasjad võivad teha lastest sõltlased? Äkki on mänguasjadesse kodeeritud sõnumeid, mida te oma lapsele iial ei õpetaks? Kus üldse on teie lapse mänguasjad välja mõeldud ja mis eesmärgil?.. Teeme mõtteharjutuse, milles juhitakse tähelepanu mänguasjade salapoliitikale.. Mida üritab näiteks Monster High? Aga mida Lotte? Kutsume vanemaid üles elutervele kriitikameelele, et osata lapse valikuid targalt suunata.. Esitlust, arutelu ja töötuba juhivad Heie Treier ja Kristi Laanemaa.. 00-13.. Robootika töötuba.. Töötoa käigus tutvustakse robootika põhitõdedega ja praktilise töö käigus ehitatakse lihtne robot, mis peab saama hakkama ruumis navigeerimisega.. Töötuba toimub Arduino mikrokontrollerite baasil ja robotiehitajad saavad puurida, tegeleda käelise tööga ning programmeerida mikrokontrollerit.. Töö toimub väikestes gruppides, seega sobib hästi ka tervele perele osalemiseks.. Töötoa lõpus toimub väike robotite võistlus.. Interaktiivne klassiruum.. Suured ja väikesed, lapsed ja vanemad, astuge läbi ja vaadake, kuidas võib välja näha üks tänapäevane infotehnoloogiast pungil klassiruum.. Aga mis peamine, avastage koos juhendajaga, kuidas see infotehnoloogia õppimisele kaasa aitab!.. Väike laps ja suur meedia.. Kuidas mõjub suur ja kirev meediapilt väikesele, eelkooliealisele lapsele? Mida tema näeb ja kuidas sellest aru saab ning kas ja kuidas teie lapsevanematena saate teda mõistmisel aidata?.. Vaatame temaatilisi videosid, otsime praktilisi lahendusi ning arutleme selle üle, kuidas oma lapse meediatarbimist eakohaselt suunata.. Mektory asub Raja tn 15, Tallinnas.. Vaata kaarti ja parkla infot.. siit.. Uksed avame kell 9.. 30, seminaride ja töötubade algus 10.. 15.. Ühine meiega Facebook is:.. Koostööpäevad FB-s..

  Original link path: /hariduse_koostoopaevad/perepaev-tallinnas/
  Open archive
 •  

 • Title: Hariduse koostööpäevad
  Descriptive info: 1.. novembril ootame lapsevanemaid ja lapsi Toomemäel, Tartu Ülikooli Haridusuuenduskeskuses (Lossi 38, Vana anatoomikum).. 00 ning aktiivne programm lõppeb kell 14.. Siin nähtav programm kajastab kindlatel kellaaegadel algavaid töötubasid ja seminare.. Kogu selle aja ning töötubade ja seminaride vahepausidel on lastel võimalik mängida DADA õuemängusid (siiski toas), LUDO lauamängusid, joonistada pilte oma unistuste koolist, klassist või tunnist ja joonistada pilte mida IPadist 3D-s vaadata.. Ka mõned  ...   osta.. Kuna kohtade arv töötubades ja seminarides on kõigi mugavama olemise huvides piiratud, siis toimub kohapeal gruppidesse registreerumine.. PROGRAMM.. Teade 01.. - Kahjuks jääb 11.. 30 kavandatud Kristi Vinteri seminar "Väikelaps meedia mõjuväljas" ära, kuna palavik sundis juhendaja kodusele režiimile.. Siit saad endale kogu programmi arvutisse salvestada või välja printida.. KAVA PDF.. Tartu Ülikooli Haridusuuenduskeskus asub Toomemäel, Lossi 38 (vanas anatoomikumis).. Liitu Hariduse koostööpäevadega Facebook is:..

  Original link path: /hariduse_koostoopaevad/perepaev-tartus/
  Open archive

 • Title: Hariduse koostööpäevad
  Descriptive info: Täname kõiki Hariduse koostööpäevadel osalejaid Ida-Virumaalt! Meeldetuletuseks ja infoks neile, kes ei saanud tulla, loengute slaidid on siin kättesaadavad kui klikite ettekande pealkirjale.. 20.. Elukestva õppe strateegiast huvitavasse kooli.. ,.. Irene Käosaar, Haridus- ja Teadusministeerium.. 20-9.. 50.. , Liina Tamm, Konguta Põhikool.. 50-10.. 30.. Õpilasfirma kui praktiline tegevus õppetöö osana.. 30-10.. 50-11.. 15 Kohvipaus.. 00 Töötubade I sessioon.. (paralleelselt toimub 4 töötuba).. Töötuba  ...   II:.. Muuseumitunni metoodika, kuidas viia õppetööd läbi muuseumikeskkonnas?.. Töötuba III:.. Digitaalsete vahendite kasutamine õppetöös, mobiilsete rakenduste loomine ilma koodita.. (töötuba vene keeles).. Eva Tšepurko,.. Valga Vene Gümnaasium.. Töötuba IV:.. Loodushariduslik õuesõpe õpetajatele.. Tartu Keskkonnahariduse keskus.. 00 Töötubade II sessioon.. (paralleelselt toimuvad samad töötoad mis I sessioonis).. Digitaalsete vahendite kasutamine õppetöös, mobiilsete rakendiste loomine ilma koodita.. Töötuba IV:.. Loodushariduslik õuesõpe õpetajatele.. Registreerimine on lõppenud..

  Original link path: /hariduse_koostoopaevad/narva/
  Open archive

 • Title: Hariduse koostööpäevad
  Descriptive info: Hariduse koostööpäevade idee ja korraldamise taga seisavad:.. SA Archimedes.. Eesti Kunstiakadeemia.. Eesti Muusika- ja Teatriakadeemia.. Tallinna Ülikool.. Tallinna Tehnikaülikool.. Tartu Ülikooli..

  Original link path: /hariduse_koostoopaevad/korraldajad_hkp/
  Open archive

 • Title: Hariduse koostööpäevad
  Descriptive info: Hariduse koostööpäevade raames korraldatakse ka kirjastuste ja õppevahendite tootjate ning haridustehnoloogiate maaletoojate ja tootjate näitused Tallinnas, Tartus ja Narvas.. Kui olete huvitatud ettevõttena näitusel osalema, saatke palun vastavasisuline kiri Hariduse koostööpäevade projektijuhile:.. mereli.. kivi.. publicon.. täpsema info saamiseks.. Oleme tänulikud, kui esimene kiri sisaldab juba teie ettevõtte ja näitusel pakkuda plaanitava lühikirjeldust..

  Original link path: /hariduse_koostoopaevad/firmadele/
  Open archive

 • Title: Hariduse koostööpäevad
  Descriptive info: Olulised kuupäevad.. Abstraktide esitamine.. Registreerimine.. Majutus.. Teooria kohtub praktikaga: olulised küsimused õpetajatöös.. Kutsume teid osalema konverentsil, mis on pühendatud teooria ja praktika sidususele õpetajahariduses.. Teooria ja praktika on õpetajahariduse kaks võrdselt olulist alustala.. Nende omavahelist dialoogi on hakatud viimastel kümnenditel üha enam tähtsustama, kuid tänaseni peetakse liigset teooriakesksust ja teatavat lõhe teooria ja praktika vahel õpetajakoolituse keskseks probleemiks.. Kõrgekvaliteediline õpetajaharidus saab sündida aga vaid nende kahe sümbioosis ja dialoogis.. Konverents Teooria kohtub  ...   uurimist vajavaid teemasid.. Konverentsiga märgime rahvusvahelise õppimise ja õpetamise assotsatsiooni.. ISATT.. laienemist Eestisse.. Konverentsile on eriti oodatud õpetajad ja hariduse valdkonna magistrandid ja doktorandid, samuti õppejõud ja teadlased nii Eestist kui mujalt.. Konverentsi töökeelteks on inglise ja eesti keel.. Konverents toimub 21.. novembril 2014 Tartus, Tartu Ülikooli peahoones.. Konverentsi korraldavad SA Archimedes Eduko büroo koostöös Tartu Ülikooliga ja Tallinna Ülikooliga.. Konverentsi toetab Euroopa Liit, Euroopa Sotsiaalfond haridusteaduse ja õpetajakoolituse programmi Eduko kaudu..

  Original link path: /isatt-konverents/
  Open archive

 • Title: Hariduse koostööpäevad
  Descriptive info: Important dates.. Program.. Abstract submission.. Registration.. Accommodation.. Organizers.. Estonia and Tartu.. Travel bursaries.. Theory meets practice: important issues in teaching practice.. We invite you to participate in a conference dedicated to the coherence of theory and practice in teacher education.. Theory and practice are the two equally important cornerstones of teacher education.. Their dialogue has gained increasing priority over the last decades, but excess focus on theory and a certain gap between theory and practice are still considered the main problems of teacher training to this day.. High-quality teacher education, however, can only emerge  ...   relevant to education practice, and facilitates raising issues of teaching practice that require further research.. The conference celebrates the expansion of.. (International Study Association on Teachers and Teaching) into Estonia.. Conference will take place on 21 November, 2014 in Tartu, Estonia.. Conference venue is the main building of the University of Tartu.. (Ülikooli 18, Tartu).. The conference is organised by SA Archimedes Eduko in cooperation with Tallinn University and the University of Tartu.. The conference is sponsored by the European Union and the European Social Fund through Eduko, the education sciences and teacher training programme..

  Original link path: /conference-21-november-2014/
  Open archive

 • Title: Hariduse koostööpäevad
  Descriptive info: Osalemine.. Võistlustööd.. Võistlustööde saatmine.. Teeme tunni huvitavaks!.. Sihtasutus Archimedes ja Huvitav Kool kuulutavad välja võistluse.. , mille eesmärgiks on leida.. uudseid õppemeetodeid ja õpitooteid.. Konkursile on oodatud kõige erinevamad ideed ja tooted, mille kasutamine võiks pakkuda põnevust nii koolieelse lasteasutuse õpilasele kui üliõpilasele, aga ka õpetajale, õppejõule või koolijuhile.. Ootame tegevusi ja lahendusi, mis sobiksid nii ühe kui ka mitme tunni või loengu (käesoleva konkursi raames kokku kuni 90 minutit) läbiviimiseks, ainealaste ning üldpädevuste kujundamiseks.. Ärge laske ennast piirata kooliruumil, klassipingil või 45-minutisel tunnipikkusel!.. Konkursi eesmärk ja sisu:.. Luua ja levitada õppimist toetavaid võimalusi ehk nn.. õpitooteid.. (nt metoodika, juhendid, raamat, tarkvara,  ...   tulemusena.. on õpetajatel või õppejõududel kasutada senisest enam metoodikaid, mis motiveeriks neid ühe tunni jooksul märkama ning kasutama võimalusi üldpädevuste ja/või ainealaste pädevuste kujundamiseks ja arendamiseks.. Konkursiga viiakse ellu algatuse.. Huvitav Kool.. põhimõtteid: kool on avatud keskkond, mis pakub valikuid ja otsustusvõimalusi ning loovat ja intellektuaalset pingutust, motiveerides õppima, õpetama ja koolis toimuva vastu huvi tundma.. Konkursi toimumist toetavad:.. Haridus- ja Teadusministeerium läbi algatuse Huvitav Kool.. Programm Eduko, mis on Eesti Haridus- ja Teadusministeeriumi poolt ellu kutsutud ja Euroopa Sotsiaalfondist toetatud programm, mille missiooniks on teha Eesti õpetajakoolitus paremaks, et meie lastel oleks parimad õpetajad maailmas.. Tallinna Ülikooli Haridusinnovatsioonikeskus.. Tartu Ülikooli Haridusuuenduskeskus..

  Original link path: /konkurss/
  Open archive

 • Title: Hariduse koostööpäevad
  Descriptive info: Eesnimi:.. Perenimi:.. Asutus/organisatsioon:.. Kontakt e-post:.. E-posti aadressit kasutatakse kinnituskirja ja päevaga seotud uudiste jm info edastamiseks.. Osalemise valikud:.. Saate valida teid huvitava teemabloki või teha soovitud valikud kõigis teemablokkides.. Haridustehnoloogia teemapaneel, kl 9.. Soovin osaleda haridustehnoloogia loengus ja töötubades.. 0.. Töötubade valik I grupis:.. IPad õppevahendina.. Kuidas kasutada ja luua IT-õppevahendeid ainetundideks - loome mobiilseid rakendusi?.. Töötubade valik II grupis:.. Loovuse teemapaneel, kl 12.. 30-15..  ...   kl 15.. 30-18.. Soovin osaleda õpikeskkonna loengus ja töötubades.. Kuidas õpetada ja õppida muuseumis?.. Kuidas õpetada ja õppida õues?.. Tagasi kooli ehk kuidas ja miks kaasata külalisõpetajaid?.. Tunnistus osalemise kohta.. Soovin digitaalset tunnistust osalemise kohta (saadetakse e-posti teel osalemise järgselt).. Oled kohe oma registreeringut kinnitamas.. Juhul, kui sinu plaanid aja jooksul muutuvad, siis palume sellest teada anda e-posti teel:.. Seda välja ei saa enam kahjuks valida..

  Original link path: /hariduse_koostoopaevad/haridustootajate-paev-tallinnas/registreeri-tallinna-koostoopaevale/
  Open archive •  


  Archived pages: 32