www.archive-org-2014.com » EE » R » REHLER

Choose link from "Titles, links and description words view":

Or switch to "Titles and links view".

  Archived pages: 6 . Archive date: 2014-11.

 • Title: Rehler AS
  Descriptive info: .. REHLER EHITUS.. TEENUSED.. JUHTIMISSÜSTEEM.. PROJEKTID.. GALERII.. Rehler Ehitus.. on 2008.. aastal alguse saanud ehitusettevõte, mis tegutseb põhiliselt Eestis.. Meie töötajate varasemad pikaajalised kogemused ning ettevõtte paindlikkus, usaldusväärsus ja tähtaegadest kinnipidamine on aidanud Rehler Ehitusel saavutada arvestatava positsioon nii era- kui ka avaliku sektori tellijate hulgas.. Ettevõttest on kujunenud usaldusväärne partner ehitusturul..  ...   kontrollitakse erinevate juhtimistasandite töötajate poolt, ilmnenud vigu analüüsitakse ja kavandatakse meetmed nende edaspidiseks vältimiseks.. Rehler Ehituses on kasutusel rahvusvaheliste standardite ISO 9001:2008 nõuetele vastav kvaliteedijuhtimissüsteem ja ISO 14001:2004 nõuetele vastav keskkonnajuhtimissüsteem.. Rehler Ehitus OÜ.. Kopli 72.. Tallinn, 10412.. Tel.. : 6 314 373.. Faks: 6 314 372.. e-post: info@rehler.. ee.. Idesun Creative Company..

  Original link path: /
  Open archive

 • Title: Rehler AS
  Original link path: /?ide=44
  (No additional info available in detailed archive for this subpage)

 • Title: Rehler AS
  Descriptive info: Teenused.. Peatöövõtt ja projektide juhtimine.. Üldehitus, rekonstrueerimine, siseviimistlustööd, remont,.. Arhitektuurimälestiste restaureerimine ja remont.. Projekteerimine.. Ehitusjärelvalve.. Omame.. Muinsuskaitseameti.. tähtajatut tegevusluba.. E542/2010.. Rehler Ehitus MTR registreeringud.. Reg.. nr.. kp.. Tegevusala.. EPE000744.. 06.. 02.. 12.. Ehitusprojektide ekspertiiside tegemine.. EEK000872.. Ehitiste ekspertiiside tegemine.. EEP002343.. Projekteerimine.. EEO002708.. Omanikujärelevalve.. EEH005166.. 21.. 10.. Ehitamine.. EEJ002460.. Ehitusjuhtimine..

  Original link path: /?ide=45
  Open archive
 •  

 • Title: Rehler AS
  Descriptive info: Kvaliteedi ja keskkonnapoliitika.. Rehler Ehitus OÜ kvaliteedi- ja keskkonnajuhtimise põhimõtted ja suunad määratakse ära kvaliteedi- ja keskkonnapoliitikaga, mille on heaks kiitnud ettevõtte juhtkond.. Oma tegevuses lähtuvad Rehler Ehitus OÜ töötajad heast ehitustavast, standarditest ja tegutsevad vastavuses asjakohaste keskkonnaõigus- ja administratiivaktide ning muude nõuetega.. Üheks märksõnaks Rehler Ehituse tegevuses on keskkonnaalaste põhimõtete järgimine, mis hõlmab ettevõtte tööd reglementeerivate seaduste ja muude normdokumentide täielikku täitmist, tööohutusalaste nõuete järgimist, keskkonda mõjutavate oluliste aspektide ja sellest tulenevate keskkonnamõjude analüüsi, keskkonnasõbralike ehitustehnoloogiate ja materjalide kasutamist, ressursside säästmist, parendades jätkuvalt tehnilisi lahendusi ning ettevõtte tegevust nii keskkonna, kvaliteedi kui ka tööohutuse osas.. OÜ Rehler Ehitus on võtnud eesmärgiks edendada ettevõtete töötajate, klientide, alltöövõtjate, partnerite keskkonnahoiualast.. teadlikkust.. Nende põhimõtete  ...   hankijaid.. tõstab töötajate koolitusega nende kvalifikatsiooni ja keskkonnateadlikkust,.. teavitab kõiki töötajaid ettevõtte kvaliteedi- ja keskkonnapoliitikast ning eesmärkidest.. kasutab säästlikult loodusressursse.. järgib kehtivaid keskkonnaõigus- ja haldusakte ning muid nõudeid, mis on ettevõttele kohustuslikud.. keskkonna saastamise vältimiseks minimiseerib ehitamisega kaasnevaid kahjulikke keskkonnamõjusid, pöörates tähelepanu jäätmete tekke vahendamisele ning turvalise jäätmekäitluse korraldamisele.. kasutab majanduslike võimaluste piires ettevõtte tegevusest põhjustatud negatiivseid keskkonnamõjusid vähendavaid või leevendavaid tehnoloogiaid.. on loonud keskkonna- ja inimsõbraliku töökeskkonna, kus arvestatakse töötajate vajaduste ja soovidega.. Ettepanekute tegemise õigus töötingimuste ja Ettepanekute tegemise õigus töötingimuste ja töökeskkonna parendamiseks on igal töötajal.. täiustab pidevalt kvaliteedi- ja keskkonnajuhtimissüsteemi.. Ettevõtte kvaliteedi- ja keskkonnapoliitika elluviijateks on kõik ettevõtte töötajad ning poliitika järgimist hinnatakse perioodiliselt siseauditite ja juhtkonnapoolsete ülevaatuste käigus..

  Original link path: /?ide=49
  Open archive

 • Title: Rehler AS
  Descriptive info: Projektid.. 2013.. Teostatud tööd.. Objekti aadress.. Tellija.. Renoveerimistööd.. Sakala 1.. Kaitseministeerium.. Raamatukogu ehitustööd.. Kehra raamatukogu.. Anija Vallavalitusus.. Restaureerimistööd.. Müürivahe 12.. Teatri- ja Muusikamuuseum.. Saatkonna korteri ehitustööd.. Toom-Kooli 13.. Kanada Saatkond.. Vabaduse 95.. Riigikantselei.. Ehitustööd.. Maleva 10.. Kaitsevägi.. Bürooruumide ehitustööd.. Suur-Patarei 2F.. Eventus Investments OÜ.. Korteri ehitustööd.. Villardi 8.. Eraisik.. Maakri 36.. Tarming OÜ.. Siseviimistlustööd.. Rataskaevu 22.. Kadaka 36.. Juveel.. Vene 10-6.. Kaupluse ehitustööd.. Pärnu mnt 8.. Siseviimistlustööd.. Viru-Väljak 2.. Focus Kinnisvara.. Luise 4-6.. Tehnohoone ehitustööd.. Laheranna.. Balrock OÜ.. Kabinettide viimistlustööd.. Akadeemia 15.. IB Genetics OÜ.. Ilukliiniku ehitustööd.. Dermamed OÜ.. Eramu rekonstrueerimine.. Tuule tee 11, Tabasalu.. Narva 8.. Sotsiaalkorterite rek.. tööd.. Akadeemia tee.. Tallinna Linnavaraamet.. Pikk 40-17.. Hoone remonttööd.. Lahe 4 Tallinn.. Tsehhi Suursaatkond.. Rahukohtu 3 fassaad.. Rahukohtu 3.. K.. A.. Rasmussen AS.. Paljassaare põik 14.. Tallinna Vesi.. Riigiprokuratuuri rek.. Wismari 7.. Riigi Kinnisvara AS.. Rõdude ja fassaadide remont.. Fassaaditööd.. Rataskaevu 9.. KÜ Rataskaevu 9.. Weizenbergi 39.. Presidendi kantselei.. Viimistlustööd.. Koidula  ...   Kiisa.. Lai 32.. Creative Management OÜ.. Kinga 3.. T ehhi Suursaatkond.. Büroohoone ehitustööd.. Tõnismägi 3A.. Raivovara OÜ.. Käsmu.. Kirjanike Liit.. Alajaama ehitustööd.. Kiisa a/r alajaam.. Saali remonttööd.. Harju 1.. Pikk 7.. AJJ Kinnisvara OÜ.. Katuse rekonstrueerimistööd.. Hoone renoveerimistööd.. Schell Kinnisvara OÜ.. Ehitustööd keldrikorrusel.. Välispiirete ehitustööd.. Kaare 10.. Rahumäe tee 6.. Piiskopi 1.. Buena Trade OÜ.. Remonttööd.. Adamsoni 3 Paldiski.. Harjumaa Muuseum.. Bürooruumide remonttööd.. Soome Instituut Eestis.. Paekiviseina remonttööd.. Rataskaevu 22-13.. 2011.. Keldrirestorani renoveerimine.. Kullassepa 7.. Albio Projekt.. Korterelamu restaureerimistööd.. Hoone siseruumide ehitustööd.. Matkamaja ruumide rest.. Raekoja 18.. Kesklinna Valitsus.. Merivälja 5.. Domex Group AS.. Poola Saatkonna remonttööd.. Muuseumi remonttööd.. Adamsoni 7, Paldiski.. Hoonete remonttööd.. Rahukohtu 1, 3.. Kalevi Veekeskuse rek.. Aia 18.. Kalevi Veekeskus.. Fassaadi- heakorratööd.. Bastioni restaureerimistööd.. Kuressaare K.. Primus PR.. Roheline Aas 11.. Presidendi Kantselei.. Saatkonna remonttööd.. Hoonete remonttööd.. Pikk 49.. Vitelium OÜ.. Vanaturu kael 8.. M.. Villadisain.. Roosikrantsi 10.. KÜ Akeli Maja.. AJJ kinnisvara OÜ.. Vabaduse pst 95..

  Original link path: /?ide=46
  Open archive

 • Title: Rehler AS
  Descriptive info: Galerii.. Fotogalerii sisaldab meie spetsialistide osalusel ehitatud / rekonstrueeritud / restaureeritud objektide fotosid..

  Original link path: /?ide=47
  Open archive •  


  Archived pages: 6