www.archive-org-2014.com » EE » V » VESINIK

Choose link from "Titles, links and description words view":

Or switch to "Titles and links view".

  Archived pages: 6 . Archive date: 2014-11.

 • Title: vesinik | vesinik
  Descriptive info: .. Skip to content.. Esileht.. Puurkaevud.. Maasoojuspuuraugud.. Partnerid ja sõbrad.. Hinnapäring.. Kontakt.. Kes me oleme ja mida me teeme.. Vesinik OÜ on 100% Eesti kapitalile rajatud ettevõte, kelle põhiliseks tööpiirkonnaks on Lõuna- Eesti.. Meie peamiseks tegevusalaks on puuraukude projekteerimine ja rajamine, mis jagunevad kaheks eraldi valdkonnaks: puuraugud välisvesivarustuseks ehk puurkaevude rajamine ning puuraugud maasoojussüsteemide rajamiseks.. Mõlemas valdkonnas omame Eestis pikaajalist kogemust.. Väikeettevõttena oleme paindlikud ja kiiresti kohanevad ning seetõttu saame suhelda kliendiga vahetult ja kiiresti.. Lähtume oma teenuste pakkumisel looduslikust tasakaalust: puurkaevu rajamisel pakume  ...   kui maasoojussüsteemide rajamisel pakume klientidele terviklahendusi ehk saate kõik ühest kohast.. Kasutame klassikalist rootorpuurimise tehnoloogiat, mis on viimase sajandi ja pisut rohkema aja jooksul Eesti keerulises aluspõhjas ennast tõestanud.. Teenuste pakkumiseks on meil olemas kõik vajalikud load ja registreeringud.. Kui Teil on huvi meie teenuste vastu, siis võtke meiega ühendust! Koos leiame kindlasti parima lahenduse!.. VESINIK - Universumi kõige sagedasem element.. Ta esineb vees ja peaaegu kõigis orgaanilistes ühendistes, seega seotud kujul kõigis organismides.. VESINIK - ettevõte, mis tegeleb veega.. Copyright 2014.. Vesinik OÜ.. imedemaa..

  Original link path: /
  Open archive

 • Title: Puurkaevud | vesinik
  Descriptive info: Meie peamine tegevusala.. Puurkaevude rajamisel on meie põhirõhk kvaliteetsel puurimistööl.. Korralikult ette puuritud puurauk võimaldab paigaldada vajalikku mõõtu manteltorud, filtertorud ja teha reostuse vältimiseks ette nähtud torutaguse tsementatsiooni.. Puurkaevude projekteerimine ja puurimine.. Puurkaevu rajamine nõuab enne puurimistööde alustamist mitmete kooskõlastuste hankimist: puurkaevu asukoha kooskõlastus, puurkaevu projekti kooskõlastus, kirjaliku nõusoleku taotlus.. Säästmaks tellijat sellest bürokraatiast korraldame kogu paberimajanduse ise.. Puurkaevud manteldame plasttorudega algusest lõpuni ühe ja sama diameetriga.. Puurkaevu töötavasse osasse paigaldame filtri koos kruusapuistega.. Selline puurkaevu konstruktsioon tagab tulevikus lihtsa võimaluse puurkaevu hoolduseks.. Süvaveepumbad ja veevarustussüsteemid.. Et puurkaevust vesi ka tuppa jõuaks, pakume tellijale välisvesivarustust: rajame torustiku puurkaevust tarbijani, paigaldame süvaveepumba ja hüdrofoori ning automaatikaseadmed, vajadusel ka veepuhastusseadmed.. Et vältida liigseid kulutusi pumpla rajamisele, teostame süvaveepumba ja veetrassi ühenduse külmakindla liitmikuga läbi manteltoru seina.. Süvaveepumpadest paigaldame valdavalt GRUNDFOS pumpasid.. Reovee ärajuhtimine ja puhastamine.. Et uuest puurkaevust ja puhtast veest täit rõõmu tunda on mõistlik kasutatud vesi korralikult puhastatult loodusesse tagasi juhtida.. Selleks oleme väikemajapidamiste tarbeks töötanud välja eraldi toote, mis koosneb kanalisatsioonitorustikust, septikust  ...   kvaliteet.. Hoolduse eesmärk on ära hoida puurkaevu seisukorra järsk halvenemine: liiva esinemine tarbitavas vees ja süvaveepumba kuivalejäämine.. Selliste märkide ilmnemisel vajab puurkaev juba remonti.. Üldjuhul piisab puurkaevu kogunenud sette väljapesemisest kompressoriga ja süvaveepumba tootlikkuse vastavusse viimisest puurkaevu tootlikkusega.. Siinkohal väärib märkimist, et sette väljapesuks ei pea üldjuhul kasutama suurt ja võimast kompressorit, mis võib liivakivikaevudes teha probleemi veelgi hullemaks.. Üldjuhul piisab tavalisest 3bar/3m kompressorist.. Sellise kompressoriga saab iga puurkaevu valdaja ise hakkama.. Meie poolne teenus piirdub sel juhul vaid konsultatsiooniga.. Puurkaevude taastamine.. Kui puurkaevu remondi käigus ilmneb, et puurkaevu mingil põhjusel (manteltoru või filter on purunenud, manteltoru põhikolonni tagune tsement on hävinud ja manteltoru tagant lekib ülemise veehorisondi vett) ei ole ikkagi võimalik kasutada, siis on lahenduseks puurkaevu taastamine.. Puurkaevu taastamiseks oleme välja töötanud lahenduse, mis võimaldab vanast puurkaevust uue ehitada.. Puurkaevude likvideerimine.. Tänu puurkaevude taastamise lahendusele on vajadus puurkaevude tamponeerimise teenuse järele jäänud järjest väiksemaks.. Juhtudel, kui puurkaev on jäänud omanikuta ja ei leia enam rakendust, tuleb puurkaev keskkonnaohutuse vajadusest siiski tamponeerida..

  Original link path: /puurkaevud/
  Open archive

 • Title: Maasoojuspuuraugud | vesinik
  Descriptive info: Maasisene soojusvoog (~0,05 W/m2) on suhteliselt väikene võrrelduna Päikeselt tuleva soojuskiirgusega (~1000 W/m2).. Maa seest soojuse ära võtmisel on vaja kompenseerida ära võetud soojust mujalt juurde tulevaga.. Siinkohal on oluline roll kivimite soojusjuhtivusel (konduktiivne soojusjuhtivus) ning põhjavee liikumisel edasi kantaval soojusjuhtivusel (konvektiivne soojusjuhtivus).. Maa seest soojuse ammutamiseks on mitmeid tehnilisi lahendusi.. Kõige efektiivsemad on avatud süsteemiga soojuspuuraugud, järgnevad vertikaalse kontuuriga ja neile omakorda horisontaalse kontuuriga maasoojussüsteemid.. Soojuspumbad esindavad arenevat tehnoloogia valdkonda, mida üldiselt peetakse keskkonnasõbralikuks.. Kasutades ära rõhu muutustega kaasnevat aurustumist ja kondenseerumist on võimalik energiat külmemast keskkonnast üle kanda soojemale keskkonnale.. Samuti on võimalik ka vastupidine viis.. Kuna soodsatel tingimustel kulutatakse soojuspumba töötamiseks vähem energiat, kui soojuspump üle kanda suudab, siis on soojuspumbad võitnud majanduslikult põhjendatud populaarsust nii kütmisel kui ka jahutamisel.. Tuleb vaid leida sobilik allikas, kust soojust ammutada või kuhu seda salvestada.. Arvestades Eesti klimaatilisi tingimusi on peamiseks vajaduseks soojuse ammutamine ning kõige stabiilsemateks energia allikateks tuleb lugeda kivimeid ja (põhja)vett.. Samas on põhjavesi peamine joogivee allikas Eestis ja tema kvaliteedi säilitamine on esmatähtis.. Maasoojussüsteemide projekteerimine.. Sarnaselt puurkaevu rajamisele nõuab ka maasoojussüsteemi rajamine enne puurimistööde alustamist mitmete kooskõlastuste hankimist: puuraugu asukoha kooskõlastus, puuraugu projekti kooskõlastus, kirjaliku nõusoleku taotlus.. Omavalitsuseti on kehtestatud veel erinõuded..  ...   võtvasse puurauku.. Soojusvaheti alandab maasoojuspuuraugust võetava vee temperatuuri.. Avatud soojussüsteem on tehniliselt kinnine süsteem.. See tähendab, et veetarbimist ei toimu.. Avatud süsteemiga soojuspuuraukudest võetavat vett tuleb käsitleda mittetarbitava ressursina, sest kogu väljapumbatav veehulk juhitakse samasse veekihti tagasi.. Puuraukude vahele jäävas lõigus on ring avatud ja osa ringlevast veest kandub põhjavee liikumise mõjul süsteemist kaugemale.. Muutub ainult üks füüsikaline parameeter, temperatuur.. Avatud süsteemis ei tohi tagasijuhitav vesi saada õhutatud.. Tagasivoolutoru ots peab ulatuma puuraugus allapoole staatilist veepinda ning puuraugu suue tuleb hermeetiliselt sulgeda.. Avatud soojussüsteemi korral on jätkusuutlikuks arenguks vaja tagada puuraugu stabiilne töö ning sellisel puhul tuleb arvestada teiste sama veekompleksi puurkaevude ja aukudega.. Avatud soojussüsteemi puuraugud ise olulist mõju pikemaajaliselt ei kujuta, sest süsteemi töölerakendumisel tekib vettandva ja vett vastu võtva puuraugu vahel tasakaaluseisund.. Ühe puuraugu tekitatav alanduslehter kompenseeritakse teise puuraugu survelehtriga.. Kinnise süsteemiga maasoojuspuuraugud.. Kinnise süsteemi puuraugud õigesti dimensioneerituna on stabiilne ja tõhus süsteem.. Kinnise süsteemi puhul tuleb tähelepanu pöörata asjaolule, et soojustegur muutub hooaja jooksul ning seetõttu peab lähtuma hooajategurist SPF (Season Perfomanse Factor), mis põrandakütte puhul on 3,5-4 ja radiaatorkütte puhul 3,0-3,5.. Kinnise soojuspuuraugu sügavus tuleks arvestada nii, et erivõimsus tavalistes kivimites ei ületaks 50W/m ja 30W/m sinisavis (Jõeleht jt.. , 2012)..

  Original link path: /maasoojuspuuraugud/
  Open archive
 •  

 • Title: Partnerid ja sõbrad | vesinik
  Descriptive info: Siin lehel on meie partnerid kellega oleme aastaid teinud koostööd ja meie sõbrad,.. kes on meile väga tähtsad.. Aigren OÜ.. Arpa AS.. Eesti Keskkonnauuringute Keskus Tartu filiaal.. Helios FC.. Imedemaa disain.. Kernel AS.. Keskkonnaamet.. Minikaevur OÜ.. Santex OÜ.. Sense OÜ.. Tartu Veevärk AS.. Tartu Ülikooli Ökoloogia ja Maateaduste Instituut geoloogia osakond.. Tottenham Hotspur FC.. Ulgumaa OÜ.. VMT Maaehitus OÜ..

  Original link path: /partnerid/
  Open archive

 • Title: Hinnapäring | vesinik
  Descriptive info: Nimi.. *.. Email.. Telefon.. Katastriüksuse tunnus või aadress.. Puurkaevu kasutatavate majapidamiste arv.. Tipptunni veevajadus.. Soovin pakkumist ka süvaveepumbale.. Lisainfo.. * lahtrid on vajalikud hinnapakkumise tegemiseks.. Saada..

  Original link path: /hinnaparing/
  Open archive

 • Title: Kontakt | vesinik
  Descriptive info: OÜ Vesinik.. L.. Tolstoi 8-3.. 50106 Tartu.. Telefon 505 1911.. info@vesinik.. ee.. Registrikood 12027518.. Hüdrogeoloogiliste tööde litsents nr 354..

  Original link path: /kontakt/
  Open archive •  


  Archived pages: 6