www.archive-org-2014.com » FI » H » HEINAMAANPITSI

Choose link from "Titles, links and description words view":

Or switch to "Titles and links view".

  Archived pages: 22 . Archive date: 2014-07.

 • Title: Heinämaan Pitsinkutojat ry
  Descriptive info: .. Tämä sivu käyttää kehyksiä, mutta käyttämäsi selain ei tue kehyksiä..

  Original link path: /
  Open archive

 • Title: linkit
  Descriptive info: Etusivu.. Johtokunta.. Yhteystiedot.. Toiminta.. Jäsenyys.. Säännöt.. English.. Mallit.. T - paidat.. Tiedotteet.. Tapahtumat.. PITSITUPA.. Pitsipäivät.. Heinämaalainen.. nypläystyyny.. Historia.. Ennen yhdistystä.. Julkaisut.. Palaute.. sivut avattu.. 14.. 9.. 2010.. sivuja päivitetty.. 1.. 7.. 2014..

  Original link path: /linkit.htm
  Open archive

 • Title: Etusivu
  Descriptive info: Heinämaan Pitsinkutojat ry.. Retki Raumalle pe 25.. Lisätietoja.. Heinämaan Pitsinkutojat ry.. -.. perinteinen@heinamaanpitsi.. fi..

  Original link path: /etusivu.htm
  Open archive
 •  

 • Title: Johtokunta
  Descriptive info: JOHTOKUNTA 2014 - 2015.. Puheenjohtaja.. Rauni Eskola.. 044 - 5012215 rauni.. eskola@phnet.. Sihteeri.. Jorma Heikkilä.. Taloudenhoitaja.. Aune Eskola.. Varapuheenjohtaja.. Satu Uhtakari.. Jäsen.. Eila Mälkiä.. Jäsen.. Pirjo Nissinen.. Raija Kanniainen.. Rauni Eskola, Satu Uhtakari, Raija Kanniainen, Jorma Heikkilä, Eila Mälkiä, Aune Eskola, Pirjo Nissinen..

  Original link path: /johtokun.htm
  Open archive

 • Title: Heinämaan Pitsiä
  Descriptive info: YHTEYSTIEDOT.. Marjamäentie 68.. 16330 Heinämaa.. puhelin 044 5012215..

  Original link path: /yhteyst.htm
  Open archive

 • Title: Toiminta
  Descriptive info: Heinämaan Pitsinkutojat ry on perustettu 1959.. Yhdistyksen tarkoituksena on olla yhdyssiteenä nyplääjien keskuudessa sekä.. kehittää ja ylläpitää Heinämaalla lähes 250 vuotta elänyttä nypläystaitoa.. Sen lisäksi tehtävänä on kansanomaisen pitsin kudonnan perinteen siirtäminen tuleville sukupolville.. Heinämaan pitsit ovat hyvin tunnettuja niin kotimaassa kuin maailmallakin ja mallit ovat kysyttyjä.. Joka kesäiset Pitsipäivät viikkoa  ...   Suomen, jopa ympäri maailmaa.. Yhdistyksen hankkeita ovat olleet historian ja mallien tallentaminen, joiden tuloksena ovat.. syntyneet Heinämaan pitsiprinsessat -kirja ja mallikansiot.. Ne esittelevät pitsejä, niiden tekijöitä ja heinämaalaista pitsinnypläysperinnettä.. Mallikansiokokoelma sisältää 100 nyplättyä liinaa ja piirretyn mallin, liinan suunnittelijan, jos se on ollut tiedossa, sekä nyplääjän kuvan.. Jäseniä yhdistyksessä on runsas 100..

  Original link path: /esite.htm
  Open archive

 • Title: Jäsenyys
  Descriptive info: Jäseniä yhdistyksessä 2014 on 101 henkilöä.. Jäsenissä on kaiken ikäisiä.. Jäsenyydelle ei ole erityisiä vaatimuksia, riittää kun osaa nyplätä tai on tarpeeksi kiinnostunut harrastuksesta tai haluaisi opetella nypläystä.. Jäseneksi voi liittyä jos on kiinnostunut yhdistyksen toiminnasta ja tuntee tarvetta olla mukana omalta osaltaan viemässä eteenpäin Heinämaalla lähes 250 vuotta kestänyttä kansanomaista pitsin kudontaa.. Lisäksi otamme myös kannattajajäseniä.. Jäseneksi  ...   johtokunnan kokouksessa.. Jäsenet suorittavat yhdistykselle jäsenmaksun, jonka suuruus tarkistetaan kerran vuodessa ja se on tällä hetkellä 15,00 € Jäsenyyden etuja ovat: - Jäsen voi käyttää Laatumerkkiä Heinämaan pitsissä - Yhdistyksen malleja voi ostaa puoleen hintaan.. - Yhdistys järjestää retkiä - Nypläysopetusta järjestetään lapsille ja aikuisille.. - Järjestämme keskustelutilaisuuksia alan ajankohtaisista asioista.. - Pitsitupaan ja Pitsipäiville voi tuoda nypläyksiä myyntiin..

  Original link path: /jasen.htm
  Open archive

 • Title: Heinämaan Pitsinkutojat ry
  Descriptive info: Heinämaan Pitsinkutojat ry:n SÄÄNNÖT.. Tehtävät:.. 1 § Nimi ja kotipaikka.. Yhdistyksen nimi on Heinämaan Pitsinkutojat ry.. ja sen kotipaikka on Orimattila.. 2 § Tarkoitus ja toimintamuodot.. Yhdistyksen tarkoituksena on olla yhdyssiteenä Heinämaan pitsinkutojien kesken, huolehtia jäsentensä pitsinkudontataidon ylläpitämisestä, tiedotus- ja neuvontatoiminnasta sekä jäsentensä yleisistä eduista.. Tarkoitustaan yhdistys toteuttaa:.. Valvomalla jäsentensä yleisiä etuja ja oikeuksia sekä edustamalla.. jäseniään suhteessa valtiovaltaan ja viranomaisiin.. 2.. Seuraamalla ja ohjaamalla yhdistyksen jäsenten pitsinkudonnan.. edistymistä ja kehittymistä.. 3.. Pyrkimällä saamaan aikaan entistä voimakkaampaa yhteenkuuluvuuden.. tunnetta yhdistyksen jäsenten kesken.. 4.. Vaalimalla Heinämaalla harjoitetun ja harjoitettavan kansanomaisen pitsin-.. kudonnan sisältämää kansanomaista perinnettä.. 5.. Panemalla toimeen taitokilpailuja pitsinnypläyksessä ja järjestämällä alaan.. liittyviä harrastustapahtumia jäsentensä ja alan harrastajien kesken.. Jäsenet.. Päätösvalta:.. 3 § Jäsenet.. Yhdistyksen varsinaisiksi jäseniksi voivat päästä kaikki pitsiä kutovat henkilöt,.. alan harrastajat sekä nypläyksestä kiinnostuneet henkilöt, jotka hyväksyvät.. yhdistyksen tarkoituksen ja säännöt.. Kun henkilö haluaa päästä yhdistyksen jäseneksi, on hänen tehtävä siitä.. yhdistyksen johtokunnalle osoitettu jäsenhakemus.. Jäsenyys alkaa kun.. johtokunta on hyväksynyt jäsenhakemuksen.. Varsinaiset jäsenet suorittavat yhdistykselle jäsenmaksun, jonka suuruuden.. jäsenkokous vuosittain määrää.. Yhdistyksen kunniajäseneksi voidaan johtokunnan esityksestä jäsenkokouksen päätöksellä kutsua henkilö, joka on erittäin ansiokkaalla tavalla työskennellyt Heinämaan Pitsinkutojat ry:n hyväksi tai muuten edistänyt yhdistyksen tavoitteiden saavuttamista.. Kunniajäsenet eivät suorita jäsenmaksuja.. Yhdistyksen jäsenluetteloa pitää yhdistyksen johtokunta.. 4 § Yhdistyksen kokoukset.. Yhdistyksen kevätkokous pidetään vuosittain, vuoden ensimmäisen neljänneksen aikana ja syyskokous vuoden viimeisen neljänneksen aikana.. Näitä kutsutaan yhdistyksen varsinaisiksi kokouksiksi.. Yhdistyksen ylimääräinen jäsenkokous voidaan edellä mainittujen kokousten lisäksi kutsua koolle, jos johtokunta niin päättää tai jos vähintään yksi kymmenesosa (1/10 ) yhdistyksen koko jäsenluvusta sitä erityisesti ilmoitettua asiaa varten johtokunnalta kirjallisesti vaatii.. Jäsenkokouksen kutsuu koolle johtokunnan toimeksiannosta sen puheenjohtaja ilmoittamalla siitä jäsenille jäsenkirjeellä, yhdistyksen omilla www-sivuilla, sähköpostilla tai yhdistyksen kotipaikkakunnalla ilmestyvässä sanomalehdessä vähintään kaksi (2) viikkoa ennen kokousta ja on kokouskutsussa lyhyesti mainittava kokouksessa käsiteltävät asiat.. Yhdistyksen kokouksessa on jokaisella kokoukseen mennessä jäsenmaksunsa maksaneella varsinaisella jäsenellä ja kunniajäsenellä äänioikeus.. 5 § Jäsenkokoukset.. Jäsenkokouksissa johtaa puhetta joku yhdistyksen jäsen, joka ei kuulu johtokuntaan.. Näiden kokousten sihteerinä voi toimia yhdistyksen sihteeri.. Yhdistyksen päätökseksi tulee se mielipide, jonka hyväksi useimmat äänet.. on annettu.. Äänten mennessä tasan kokouksen puheenjohtajan ääni ratkaisee.. Poikkeuksen tästä menettelystä muodostaa vaali, jossa päätös tehdään ehdottomalla äänten enemmistöllä.. Äänten mennessä tasan valinta ratkaistaan arpomalla.. Tullakseen valituksi ehdokkaan on siis saatava yli puolet annetuista äänistä.. Vaalit toimitetaan suljetuin lipuin, jos yksikin yhdistyksen äänioikeutettu jäsen  ...   yhdistyksen varapuheenjohtajan ja keskuudestaan tai ulkopuolelta yhdistyksen sihteerin, rahastonhoitajan ja muut tarvittavat toimihenkilöt.. Johtokunnan kutsuu koolle sen puheenjohtaja sähköpostilla tai tekstiviestillä joka on toimitettava seitsemän (7) päivää ennen kokousta.. Kokouskutsussa on mainittava käsiteltäviksi tulevat asiat.. Johtokunta on päätösvaltainen kun vähintään neljä (4) johtokunnan jäsentä on läsnä, puheenjohtaja tai varapuheenjohtaja mukaan luettuna.. Päätökset tehdään yksinkertaisella ääntenenemmistöllä.. Äänten mennessä tasan voittaa se mielipide jota puheenjohtaja on kannattanut.. Johtokunta voi valita yhdistyksen jäsenistä toimikuntia tarpeen niin vaatiessa.. Johtokunnan kokouksista on pidettävä pöytäkirjaa jonka johtokunnan puheenjohtaja ja sihteeri allekirjoittavat.. 8 § Johtokunnan tehtävät.. Johtokunnan tehtävänä on:.. 1) Toimia yhdistyksen tarkoitusperien toteuttamiseksi.. 2) Edustaa yhdistystä, tehdä sen puolesta jäsenkokousten päätösten.. edellyttämiä sitoumuksia ja esiintyä yhdistyksen puolesta kantajana ja vastaajana.. 3) Huolehtia siitä, että yhdistyksen kokousten päätökset pannaan täytäntöön.. 4) Hoitaa yhdistyksen rahavaroja ja muuta omaisuutta sekä periä jäsenmaksut.. 5) Valvoa, että kirjanpitoa hoidetaan asianmukaisesti.. 6) Valmistavasti käsitellä jäsenkokouksissa käsiteltäviksi tulevat asiat.. 7) Hyväksyä yhdistyksen uudet varsinaiset jäsenet.. 8) Hoitaa muut yhdistystä koskevat asiat.. 9 § Tilit ja toiminnantarkastus.. Tilikausi ja toiminnantarkastus.. Yhdistyksen tilikausi on kalenterivuosi.. Tilinpäätös tarvittavine asiakirjoineen ja johtokunnan vuosikertomus on annettava toiminnantarkastajille viimeistään kolme (3) viikkoa ennen kevätkokousta.. Toiminnantarkastajien tulee antaa kirjallinen lausuntonsa viimeistään viikkoa ennen kevätkokousta johtokunnalle.. 10 § Yhdistyksen nimen kirjoittaa sen puheenjohtaja yhdessä sihteerin tai rahastonhoitajan kanssa tai molemmat viimeksi mainitut yhdessä.. Yhdistyksestä eroaminen ja eronneeksi katsominen.. 11 § Yhdistyksestä eroaminen.. Jäsenellä on oikeus erota yhdistyksestä ilmoittamalla siitä kirjallisesti johtokunnalle tai sen puheenjohtajalle taikka suullisesti jäsenkokouksen pöytäkirjaan merkittäväksi.. Jos jäsen ei ole maksanut jäsenmaksuaan vuoden loppuun mennessä, voi johtokunta katsoa jäsenen yhdistyksestä eronneeksi.. 12 § Yhdistyksestä erottaminen.. Jos jäsen on jättänyt täyttämättä ne velvoitteet, joihin hän yhdistykseen liittymällä on sitoutunut, tai jos jäsen menettelyllään on huomattavasti vaikeuttanut yhdistyksen toimintaa, jäsen voidaan johtokunnan päätöksellä erottaa yhdistyksestä.. Sama koskee vastaavanlaisissa tapauksissa myös yhdistyksen johtokunnan jäseniä, jotka voidaan erottaa jäsenkokouksen päätöksellä.. Sääntöjen muuttaminen.. 13 § Näitä sääntöjä voidaan muuttaa varsinaisessa tai ylimääräisessä jäsenkokouksessa, mutta vaaditaan päätöksen tekemiseen vähintään kaksi kolmasosaa (2 / 3) annetuista äänistä.. Muita määräyksiä.. 14 § Yhdistyksen purkautuminen.. Jos yhdistys purkautuu, on päätös tästä tehtävä jäsenkokouksessa ja ovat kaikki yhdistyksen mahdolliset saamat lahjoitukset käytettävä lahjoittajien määräysten tarkoituksen mukaisesti.. Muista yhdistyksen jäljelle jääneistä rahoista päättää viimeinen jäsenkokous huomioonottaen, että varat tulevat käytetyksi nypläystaidon edistämiseen.. 15 § Muu päätöksenteko.. Muussa päätöksenteossa noudatetaan yhdistyslain säännöksiä.. Sääntömuutos rekisteröity 15.. 2013..

  Original link path: /saannot.htm
  Open archive

 • Title: Heinämaan Pitsiä
  Descriptive info: Heinämaan Pitsinkutojat ry is founded in 1959.. The purpose of the association is to be a link between lace enthusiasts as well as to.. develop and maintain lace making tradition, which has lived at Heinämaa nearly 250 years.. The association also aims to transfer the lace making tradition to future gener-ations.. Heinämaa lace is well known domestically and internationally, and there´s a great demand for the lace models.. The Lace Days of Heinämaa (Heinämaan Pitsipäivät) brings every summer many lace enthusiasts to Heinämaa from Finland and sometimes abroad..  ...   result, a book “Heinämaan Pitsiprinsessat” (The lace princesses of Heinämaa) has been written and a model portfolio has been collected.. They present laces and lacemakers as well as Heinämaa´s lace tradition.. Model portfolio collection includes Heinämaa lace, one hundred lace cloths and their models.. What’s more, the portfolios include lacemaker’s information and photo of the maker.. The designer is also mentioned,.. if (s)he is known.. The association has currently about 100 members.. Contact information: Heinämaan Pitsinkutojat ry.. Marjamäentie 68, 16330 Heinämaa, Finland.. Rauni Eskola, chairman.. +3583 786577, +35844 5012215..

  Original link path: /english.htm
  Open archive

 • Title: Heinämaan Pitsiä
  Descriptive info: MALLIT.. Uudistamme mallisivuja 2014 - 2015.. Malleja voi tiedustella.. palautelomakkeella.. ja sähköpostilla:..

  Original link path: /mallit.htm
  Open archive

 • Title: Heinämaan Pitsiä
  Descriptive info: T - PAIDAT.. Värit: punainen, musta, fuksia.. Koot: Peruspaita S - XXL, naisten malli L - XXL.. Lisätietoja voi kysellä.. palautelomakkeella,.. sähköpostilla.. tai.. puhelimitse..

  Original link path: /tpaidat.htm
  Open archive •  


  Archived pages: 22