www.archive-org-2014.com » FI » S » SEAMK

Choose link from "Titles, links and description words view":

Or switch to "Titles and links view".

  Archived pages: 106 . Archive date: 2014-08.

 • Title: Seinäjoen ammattikorkeakoulun verkkolehti: SePRO
  Descriptive info: Ovatko 2000-luvun alun eteläpohjalaiset kasvuyritykset onnistuneet jatkamaan kasvua heikon taloussuhdanteen aikana, ja millaiset strategiset toimenpiteet ovat yhteydessä kasvuun ja menestykseen? Näitä asioita selvitimme seurantatutkimuksella, johon osallistui 123 maakunnan yritystä.. Tutkimistamme yrityksistä hieman yli puolet (53 %) oli kasvanut kumulatiivisesti vähintään 20 % vuodesta 2005 vuoteen 2011.. Toisaalta seitsemän vuoden ajanjaksolla yli kolmasosalla yrityksistä kasvu oli negatiivista, eli liikevaihtoa oli vähemmän vuonna 2011 kuin mitä sitä oli vuonna 2005.. Positiivisesti kasvaneita yrityksiä oli erityisesti 5 9 työntekijää työllistävissä yrityksissä; yli kolmeneljäsosaa tämän kokoluokan yrityksistä oli kasvanut.. Tämä vahvistaa yleistä oletusta, että kasvun alkuun päässeissä mikroyrityksissä on merkittävää kasvupotentiaalia.. Tutkimuksesta käy myös ilmi, että kasvu seuraa kasvua: yritykset, jotka ovat aiemmin kasvaneet, tavoittelevat eniten kasvua myös tulevaisuudessa.. Eteläpohjalaiset yritykset ovat tutkimuksen mukaan ns.. nice growth -yrityksiä; ne kasvavat hitaasti mutta kannattavasti.. Tutkitut yritykset ovat pystyneet pitämään niin kannattavuuden, vakavaraisuuden kuin maksuvalmiudenkin kohtuullisen hyvällä tasolla taloudellisesti haastavan suhdanteen aikana.. Edellytyksenä on ollut, että nämä yritykset ovat olleet ennen laskusuhdannetta vakaassa taloudellisessa tilanteessa.. Taloudellisesti kohtuullisen hyvän tason pitämiseen on myös vaikuttanut se, että heikon  ...   panostaminen olemassa olevan tehostamiseen kantaa.. Tutkimus kuitenkin osoittaa, että aktiivinen ote yrityksen kehittämiseen ylipäänsä on yhteydessä taloudelliseen ja liiketoiminnalliseen menestykseen.. Yritykset, jotka panostavat myös uuden kehittämiseen, jotka pyrkivät hankkimaan markkinainformaatiota ja vastaamaan asiakkaiden tarpeisiin, ja jotka hyödyntävät ulkopuolista asiantuntemusta sekä monipuolista seuranta- ja tunnuslukuinformaatiota, ovat todennäköisemmin menestyneet.. Myös hallitus- ja johtoryhmän aktiivisuus on yhteydessä yrityksen menestymiseen.. Vaikka mainitut tekijät eivät suoraan selitä liikevaihdon kasvua, ne selittävät kuitenkin yrityksen positiivista liiketoiminnallista ja taloudellista kehittymistä.. Myös yritysten yhteistyö korkeakoulujen ja muiden oppilaitosten kanssa oli yhteydessä kasvuun.. Hanke valmistuu lokakuun 2014 loppuun mennessä.. Sen lopputuloksena tullaan esittämään toimenpide-ehdotuksia kasvuyrittäjyyden edistämiseksi tulevalla ohjelmakaudella.. Hanketta rahoittaa Etelä-Pohjanmaan ELY-keskus EAKR-rahoituksella.. Teksti.. : Elina Varamäki, Anmari Viljanmaa, Kirsti Sorama Sanna Joensuu / SeAMK Liiketoiminta.. TKI-SePRO - Tutkimuksia ja julkaisuja.. Kerro kaverille.. *Sähköpostisi.. *Vastaanottajien sähköpostiosoitteet.. Sähköpostiosoitteet tulee erotella pilkulla.. Generoitu viesti.. Eteläpohjalaisyritykset kasvavat hitaasti mutta kannattavasti http://sepro.. velemu.. fi/index.. php?preview=1&magazine=30&topic=55&story=503.. Viestisi.. Kommentit.. Puurakentamisen yleistymisen esteenä on muun muassa ollut käsitys puutalon heikosta kestävyydestä.. Puurakentamista on toistaiseksi tutkittu melko vähän Suomessa.. Esimerkiksi käytännön tutkimus rakenteiden rakennusfysikaalisesta toiminnasta on vähäistä..

  Original link path: /index.php?preview=1&topic=55&story=503&kerro=true
  Open archive

 • Title: Seinäjoen ammattikorkeakoulun verkkolehti: SePRO
  Descriptive info: Tenori Jyrki Anttila tuo operetin lumoa gaalailtaan.. Gaala tarjoaa myös miellyttävän kohtaus-ja keskustelupaikan eri organisaatioiden henkilöstölle.. Juhlavan ympäristön gaalalle luo Seinäjoen ammattikorkeakoulun uusi Frami F rakennus ravintolatiloineen.. Gaala järjestetään perjantaina 3.. 10.. Illan musiikista vastaa Seinäjoen kaupunginorkesterin orkesteri solisteinaan yksi Suomena eturivin tenoreista, Jyrki Anttila sekä sopraano Emilia Vesalainen-Pellas.. Syksyisen illan musiikillinen teema koostuu operetin tähtisumusta, joka tarjoaa gaalavieraille mahdollisuuden myös tanssin pyörteisiin.. Varoja koulutus- ja tutkimustoimintaan.. Tilaisuudella kerätään varoja maakunnan koulutus-, kehittämis- ja tutkimustoimintaan.. Koulutus- ja tutkimustoiminta on tärkeä vetovoimatekijä tällä alueella.. Tutkimuksesta ja sen hyödyistä esimerkiksi pk-yrityksille puhutaan täällä kuitenkin vielä melko vähän.. Gaalan yhtenä tavoitteena onkin nostaa tutkimusta - ja kehittämistoimintaa entistä enemmän esille, koulutuspäällikkö Ari Virkamäki Seinäjoen ammattikorkeakoulusta sanoo.. Tulevassa gaalassa myös palkitaan ensimmäistä kertaa vuoden kehittäjät.. Palkinto myönnetään henkilölle tai organisaatiolle, joka on toiminnallaan edistänyt alueen tutkimus- ja kehittämistoimintaa.. Viimevuotiseen tapaan tilaisuudessa järjestetään myös taidehuutokauppa,  ...   ovat järjestämässä Seinäjoen ammattikorkeakoulun lisäksi Seinäjoen yliopistokeskus ja Seinäjoen kaupunki.. Yhteistyökumppanina on viimevuotiseen tapaan LähiTapiola Etelä-Pohjanmaa.. Gaala on avoin kaikille illalliskortin lunastaneille.. Tilaa on 300:lle ensimmäiseksi ilmoittautuneelle.. Illalliskortin hinta on 160 euroa.. Teksti:.. Kuva.. : Outi Kemppainen.. Lisätietoja:.. Gaala 2014.. Ilmoittautuminen.. :.. http://www.. lyyti.. in/Gaala2014.. TKI-SePRO - Ajankohtaista.. Viime vuoden gaalassa esiintyi mm.. Arja Koriseva.. Kommentoi artikkelia.. Nimi tai nimimerkki.. Kommentti.. Laskutehtävä roskapostirobottien varalta.. SePROn toimitus lukee kommentit ennen julkaisua.. Asiattomia kommentteja ei julkaista.. Seinäjoella järjestetään 10.. -12.. 6.. 2014 kansainvälinen konferenssi, jolla pyritään edistämään eurooppalaisten tahojen yhteistyötä kestävien ruokajärjestelmien kehittämisessä.. Kaikille kiinnostuneille avoimessa ja maksuttomassa konferenssissa on mahdollista saada tietoa koko ruokaketjun kestävästä kehittämisestä sekä verkostoitua alan yrittäjien, tutkijoiden, kehittäjien ja EU-virkamiesten kanssa.. Alueelliset osaamisstrategiat hanke toteuttaa yksityisen ja julkisen sektorin organisaatioiden koulutustarpeita kartoittavan kyselyn.. Kohdealueena on Järviseudun, Kuusiokuntien ja Suupohjan seutukunnat sekä Kauhava ja Kurikka.. Vastausaikaa on 19.. saakka..

  Original link path: /index.php?preview=1&topic=24&story=511&kommentoi=true
  Open archive

 • Title: Seinäjoen ammattikorkeakoulun verkkolehti: SePRO
  Descriptive info: Operetin tähtisumua koulutuksen ja tutkimuksen gaalassa http://sepro.. php?preview=1&magazine=30&topic=24&story=511..

  Original link path: /index.php?preview=1&topic=24&story=511&kerro=true
  Open archive
 •  

 • Title: Seinäjoen ammattikorkeakoulun verkkolehti: SePRO
  Descriptive info: Konferenssin järjestää ERIAFF-verkosto (European Region for Innovation in Agriculture, Food and Forestry).. Nimekkäitä puhujia tulee useasta Euroopan maasta.. Osallistujia odotetaan noin sata eri puolilta Eurooppaa.. Konferenssin järjestäminen Seinäjoella tarjoaa mahdollisuuden edistää Etelä-Pohjanmaan profiloitumista ruokaprovinssina ja lisätä kansainvälistä projektitoimintaa.. - Kansainvälistyminen eri tavoin on Etelä-Pohjanmaalle elinehto.. Erityisesti meidän on haettava kumppanuuksia merkittävimmillä osaamisaloillamme.. Agrobiotalouden kehittämiseen keskittyvä ERIAFF-verkosto tarjoaa erinomaisen mahdollisuuden maakunnallemme profiloitua ruokaprovinssina, jolla on Euroopan laajuistakin tunnettuutta, toteaa maakuntajohtaja Asko Peltola Etelä-Pohjanmaan liitosta.. EU-hankerahoituksen saaminen edellyttää verkostoitumista.. - Etelä-Pohjanmaa on monella mittarilla Suomen vähiten kansainvälistynyt maakunta.. Meidän on itse tehtävä työtä sen eteen, että osaamisemme näkyy myös muille.. Kansainväliset seminaarit ja tapahtumat ovat yksi merkittävä tekijä tässä prosessissa, toteaa maakuntajohtaja Asko Peltola.. ERIAFF-konferenssin kolmantena päivänä järjestettävässä projektiverstaassa ideoidaan ja suunnitellaan erilaisia projekteja.. Yhteistyötä käynnistetään Euroopan eri alueiden ja erilaisten toimijoiden välillä.. - Ohjelmakaudella 2014-2020 maakunnan rakennerahastovarat vähenevät kolmanneksella.. Nyt viimeistään on pystyttävä löytämään verkostoja, joiden kautta haemme hankerahoitusta "suoraan Brysselistä".. Etelä-Pohjanmaalla on ruokajärjestelmiin ja biotalouteen liittyvää osaamista, joka kiinnostaa myös muita samoihin kärkiteemoihin keskittyviä EU-alueita, maakuntajohtaja Asko Peltola kertoo.. EU:n Horisontti 2020 -ohjelman kautta myös yksittäiset pk-yritykset voivat saada tukea erilaisiin hankkeisiin.. Yleensä rahoitetaan kuitenkin projekteja, joissa on mukana vähintään kolme osallistujaa kolmesta EU-maasta..  ...   Tania Rünge eurooppalaisten maanviljelijöiden etujärjestö Copa-Cogecasta sekä kansliapäällikkö Jaana Husu-Kallio ja neuvotteleva virkamies Sirpa Karjalainen maa- ja metsätalousministeriöstä.. He puhuvat mm.. eurooppalaisesta innovaatiokumppanuudesta ja erilaisista yhteistyömahdollisuuksista sekä kestävyyden merkityksestä suomalaisen ruokaketjussa.. Kolmipäiväisen konferenssin aikana keskustellaan myös pienemmissä ryhmissä erilaista ruokajärjestelmiin liittyvistä aiheista.. Esityksiä pitävät eri yliopistojen ja ammattikorkeakoulujen sekä tutkimus- ja kehittämisorganisaatioiden edustajat.. Suomalaisista yrityksistä puhujina ovat Metsä Fibren tutkimusjohtaja Niklas von Weymarn ja Atrian laatujohtaja Seija Pihlajaviita.. Konferenssiosallistujille järjestetään myös yritysvierailuja (Altian Koskenkorvan tehdas, Atria ja MSK Cabin).. ERIAFF-verkostossa maakuntia eri puolilta Eurooppaa.. ERIAFF-verkostoon kuuluu tällä hetkellä 30 maakuntaa.. Toiminnassa on mukana myös 19 muuta maakuntaa ympäri Eurooppaa.. Suomesta ERIAFF-verkostossa toimivista Etelä-Pohjanmaan liitto ja Satakuntaliitto ovat mukana järjestämässä ERIAFF-verkoston kansainvälistä konferenssia yhteistyössä Länsi-Suomen Eurooppa-toimiston (West Finland European Office), Seinäjoen yliopistokeskuksen, Seinäjoen ammattikorkeakoulun, Seinäjoen kaupungin, Frami Oy:n, Foodwestin ja Pro Agrian sekä satakuntalaisista toimijoista Satafoodin, Foodparkin, MTK:n ja Pyhäjärvi-instituutin kanssa.. Konferenssin käytännön järjestelyt toteuttaa Seinäjoen ammattikorkeakoulun Hyppy maailmalle Etelä-Pohjanmaan ruokaketjun Euroopan yhteydet -hanke, joka on saanut rahoitusta konferenssijärjestelyihin Etelä-Pohjanmaan liiton kautta Euroopan Aluekehitysrahastosta, Seinäjoen ammattikorkeakoulusta ja Etelä-Pohjanmaan korkeakoulusäätiöstä.. Konferenssikoordinaattori Pia Oksman, SeAMK/Hyppy maailmalle -hanke, puh.. 040 680 7540, pia.. oksman2(@)seamk.. Projektipäällikkö Sari-Maarit Peltola, SeAMK/Hyppy maailmalle -hanke, puh.. 040 680 7501, sari-maarit.. peltola(@)seamk.. eriaff2014.. blogspot..

  Original link path: /index.php?preview=1&topic=24&story=510&kommentoi=true
  Open archive

 • Title: Seinäjoen ammattikorkeakoulun verkkolehti: SePRO
  Descriptive info: Ruokaketjuun kuuluvat yrittäjät, tutkijat ja EU-virkamiehet kokoontuvat Seinäjoella http://sepro.. php?preview=1&magazine=30&topic=24&story=510..

  Original link path: /index.php?preview=1&topic=24&story=510&kerro=true
  Open archive

 • Title: Seinäjoen ammattikorkeakoulun verkkolehti: SePRO
  Descriptive info: Toivomme vastauksia edellä mainittujen alueiden yrityksiltä sekä muilta yksityisiltä ja julkisilta organisaatioilta.. Tavoitteena on selvittää paikkakuntakohtaisesti osaamis- ja koulutustarpeita sekä kehittämistavoitteita, projektipäällikkö Juha Viitasaari sanoo.. Kyselyssä ilmeneviin tarpeisiin ja tavoitteisiin pyritään vastaamaan järjestämällä aluekohtaisesti sopivaa tarvelähtöistä koulutustarjontaa.. Viitasaari korostaa, että kyselyyn vastaamalla voi vaikuttaa siihen, millaista koulutusta vastaajan omalla paikkakunnalla tai seutukunnassa jatkossa järjestetään.. Tarpeet voivat vaihdella täydennyskoulutuksesta ja yksittäisistä kursseista aina laajempaan  ...   Lisätietoja.. : Projektipäällikkö Juha Viitasaari (.. juha.. viitasaari@seamk.. f.. ) , puh.. 040 6807535.. Alueelliset osaamisstrategiat -hankkeen koordinoinnista vastaa Seinäjoen ammattikorkeakoulu ja sitä rahoittavat lisäksi Etelä-Pohjanmaan liitto sekä Alajärvi, Alavus, Evijärvi, Isojoki, Karijoki, Kauhajoki, Kauhava, Kuortane, Kurikka, Lappajärvi, Soini, Teuva, Vimpeli ja Ähtäri.. Hankkeesta saatuja tuloksia hyödyntävät myös niin Seinäjoen ammattikorkeakoulu ja Etelä-Pohjanmaan maakuntakorkeakoulu kuin muutkin koulutuksen tarjoajat.. Hankkeen projektipäällikkönä toimii Juha Viitasaari..

  Original link path: /index.php?preview=1&topic=24&story=514&kommentoi=true
  Open archive

 • Title: Seinäjoen ammattikorkeakoulun verkkolehti: SePRO
  Descriptive info: Alueellisten koulutustarpeiden kartoituskysely käynnissä http://sepro.. php?preview=1&magazine=30&topic=24&story=514..

  Original link path: /index.php?preview=1&topic=24&story=514&kerro=true
  Open archive •  


  Archived pages: 106