www.archive-org-2014.com » FI » S » SEAMK

Choose link from "Titles, links and description words view":

Or switch to "Titles and links view".

  Archived pages: 106 . Archive date: 2014-08.

 • Title: Seinäjoen ammattikorkeakoulun verkkolehti: SePRO
  Descriptive info: Alueelliset osaamisstrategiat hanke toteuttaa yksityisen ja julkisen sektorin organisaatioiden koulutustarpeita kartoittavan kyselyn.. Kohdealueena on Järviseudun, Kuusiokuntien ja Suupohjan seutukunnat sekä Kauhava ja Kurikka.. Vastausaikaa on 19.. 6.. saakka.. Toivomme vastauksia edellä mainittujen alueiden yrityksiltä sekä muilta yksityisiltä ja julkisilta organisaatioilta.. Tavoitteena on selvittää paikkakuntakohtaisesti osaamis- ja koulutustarpeita sekä kehittämistavoitteita, projektipäällikkö Juha Viitasaari sanoo.. Kyselyssä ilmeneviin tarpeisiin ja tavoitteisiin pyritään vastaamaan järjestämällä aluekohtaisesti sopivaa tarvelähtöistä koulutustarjontaa.. Viitasaari korostaa, että kyselyyn vastaamalla voi vaikuttaa siihen, millaista koulutusta vastaajan omalla paikkakunnalla tai seutukunnassa jatkossa järjestetään.. Tarpeet voivat vaihdella täydennyskoulutuksesta ja yksittäisistä kursseista aina laajempaan tutkintoon johtavaan koulutukseen ja uusien työntekijöiden rekrytointiin saakka..  ...   -hankkeen koordinoinnista vastaa Seinäjoen ammattikorkeakoulu ja sitä rahoittavat lisäksi Etelä-Pohjanmaan liitto sekä Alajärvi, Alavus, Evijärvi, Isojoki, Karijoki, Kauhajoki, Kauhava, Kuortane, Kurikka, Lappajärvi, Soini, Teuva, Vimpeli ja Ähtäri.. Hankkeesta saatuja tuloksia hyödyntävät myös niin Seinäjoen ammattikorkeakoulu ja Etelä-Pohjanmaan maakuntakorkeakoulu kuin muutkin koulutuksen tarjoajat.. Hankkeen projektipäällikkönä toimii Juha Viitasaari.. TKI-SePRO - Ajankohtaista.. Kommentoi artikkelia.. |.. Kerro kaverille.. Tulosta.. Jaa Facebookissa.. Tweet.. Kommentit.. Seinäjoella järjestetään 10.. -12.. 2014 kansainvälinen konferenssi, jolla pyritään edistämään eurooppalaisten tahojen yhteistyötä kestävien ruokajärjestelmien kehittämisessä.. Kaikille kiinnostuneille avoimessa ja maksuttomassa konferenssissa on mahdollista saada tietoa koko ruokaketjun kestävästä kehittämisestä sekä verkostoitua alan yrittäjien, tutkijoiden, kehittäjien ja EU-virkamiesten kanssa..

  Original link path: /index.php?topic=24&story=514
  Open archive

 • Title: Seinäjoen ammattikorkeakoulun verkkolehti: SePRO
  Descriptive info: Julkaisija:.. Seinäjoen ammattikorkeakoulu.. Päätoimittaja:.. viestintäpäällikkö Auli Laitila, auli.. laitila(at)seamk.. Published by Seinäjoki University of Applied Sciences.. Editor-in-cheaf Auli Laitila.. ISSN 1799-2672..

  Original link path: /index.php?julkaisutiedot=true
  Open archive

 • Title: Seinäjoen ammattikorkeakoulun verkkolehti: SePRO
  Descriptive info: SePRO-verkkolehti ilmestyy neljä kertaa vuodessa.. Jos haluat saada sähköpostilla tiedon uuden SePROn ilmestymisestä, lähetä meille nimesi ja sähköpostiosoitteesi.. Nimi.. Sähköposti.. Mikäli ET enää halua sähköpostia meiltä, lähetä sähköpostiosoitteesi tällä kentällä..

  Original link path: /index.php?jakelulistalle=true
  Open archive
 •  

 • Title: Seinäjoen ammattikorkeakoulun verkkolehti: SePRO
  Descriptive info: Lähetä palautetta SePROsta.. *Nimi.. *Sähköposti.. *Palaute..

  Original link path: /index.php?feedback=true
  Open archive

 • Title:
  Original link path: /print.php?topic=1&story=
  (No additional info available in detailed archive for this subpage)

 • Title: Seinäjoen ammattikorkeakoulun verkkolehti: SePRO
  Descriptive info: Kolmanteen ikään tullaan pitkän työuran jälkeen vakavaraisena ja hyvinvoivana sekä uusin odotuksin ja asentein.. Käyttäjäryhmän elämäntapaan kuuluvat työn ja vapaa-ajan uudenlainen kytkös, urapaineiden väheneminen, vähentynyt vastuu lapsista, itsensä toteuttamisen mahdollisuudet, harrastukset, opiskelu, kuluttaminen, terveyden vaaliminen, autonomisuus ja riippumattomuus sekä henkilökohtaisten valintojen mahdollisuus.. Ilmiö kapinoi terveellä tavalla mekaanista ikääntymistä ja elämänkaariajattelua vastaan.. 3.. ikää edustava ryhmä ei koe itseään vanhustyön ja sen palveluiden kohteeksi, vaan haluaa elää vielä aktiivista aikaa ennen varsinaista vanhuutta ja mahdollista hoivakotiaikaa.. Suunnittelijat vailla tietoa uusista käyttäjäryhmistä.. Eri alojen suunnittelijoilla ja palveluntarjoajilla on halua käyttää parasta ammattitaitoaan kolmannen iän käyttäjäryhmän palvelemiseksi.. Käyttäjän ja kuluttajan tavoittaminen on yleinen yrityselämän esittämä toive.. Vaikka käyttäjälähtöistä suunnittelua on tutkittu etenkin 2000-luvun alusta lähtien, on eri alojen suunnittelijoilla edelleen tarve saada käyttöönsä soveltuvia menetelmiä käyttäjätiedon hankkimiseen ja analysointiin.. SeAMKissa tätä kahden instanssin välistä kuilua on ryhdytty ylittämään yhdessä suunnittelun menetelmin.. Vuoden mittaisessa tutkimushankkeessa CoTHREE on koottu yhteen sekä asiantuntijoita että 3.. iän edustajia yhteisiin työpajoihin.. Työpajoissa on kartoitettu asumisen arvoja sekä yhdessä tekemällä nostettu esiin hiljaista tietoa käyttäjäryhmän toiveista.. Yritysten ja elinkeinoelämän osallistuminen työpajoihin eri instanssien asiantuntijuuden mukaan saamiseksi on ollut ensiarvoisen tärkeää.. Työpajoissa on käytetty toimintatutkimuksellista lähestymistapaa yhdistämällä kokemuksellinen perspektiivi käytännön toimintatapoihin.. Tavoitteena käyttäjäryhmästä saatavan tiedon tuottamisen lisäksi on aikaansaada kokemusta työtavoista, joilla yritysten on mahdollista saavuttaa käyttäjäryhmiään ja kerätä heitä koskevaa tietoa oman toimintansa kehittämiseksi.. Tiedonhankinnan tarve on universaali ilmiö.. Kolmannen iän asumisympäristötarpeet ovat universaaleja eivätkä siis ainoastaan Suomen haaste.. Ne koskevat laajasti muutakin maailmaa..  ...   sijainti, turvallisuus ja yksinään asuvien henkilöiden asumisen uudet, yhteisölliset muodot.. Työpajassa näistä keskusteleminen konkretisoitui ryhmän kokoontuessa virtuaalitilaan mallinnetuissa asunnoissa.. Näitä teemoja tarkasteltaessa erilaisten asiantuntijoiden mukana olo työryhmissä oli ensiarvoisen tärkeää.. Teksti.. : Anne Kuusela.. Kirjoittaja toimii CoThree-hankkeen projektipäällikkönä.. CoTHree on Tekes/EAKR -rahoitteinen tutkimushanke, joka toteutetaan yhteistyössä Helsingin yliopiston Ruralia Instituutin kanssa.. Hankkeen toteutusaika on 1.. 8.. 2013 - 31.. 7.. TKI-SePRO - Tutkimusta ja kehittämistä.. Nimi tai nimimerkki.. Kommentti.. Laskutehtävä roskapostirobottien varalta.. SePROn toimitus lukee kommentit ennen julkaisua.. Asiattomia kommentteja ei julkaista.. Seinäjoen ammattikorkeakoulu on jo 16 vuoden ajan luonut suhteita Latinalaiseen Amerikkaan ja järjestänyt Etelä-Amerikan liiketoiminnan ja kulttuurin kursseja niin yrittäjille kuin opiskelijoillekin.. Viime syksynä käynnistetty hanke tähtää liiketoiminta- ja palvelukeskuksen konseptoimiseen.. SeAMKin sosiaali- ja terveysalan yksikössä toteutettu SOIL-hanke on pureutunut viiden eteläpohjalaisen pilottialueen kanssa sosiaalialan tehtävärakenteiden uudistamiseen.. Hankkeessa on kehitetty sosiaalialan työhön malli, jossa sosiaalialan koulutusten tuottama osaaminen hyödynnetään täysipainoisesti.. SeAMKin hankkeessa selvitetään pk-yritysten toiminnallisen tehokkuuden kasvattamista tuotannonohjauksen ja tuotantoverkoston kehittämisen näkökulmasta.. Hankkeessa tarkastellaan verkostomaisesti toimivan yrityksen materiaali- ja tietovirtoja ja tutkitaan simuloinnin hyödyntämismahdollisuuksia niiden tehostamisessa.. Viime syksynä käynnistyneessä Frami Food hankkeessa rakennetaan elintarvikesektorin oppimisympäristöjä.. Tavoitteena on lähentää SeAMK Elintarvike- ja maatalous yksikön Ilmajoen ja Framin kampusten ruokaketjun opetukseen liittyviä toimintoja - ilman kuntaliitosajatuksia!.. Etelä- ja Pohjois-Pohjanmaalla on Suomen EU-jäsenyyden aikana raivattu peltoa kymmeniä tuhansia hehtaareja.. Raivatuista pelloista noin 40% on turvemaita, joissa ongelmana ovat ravinteiden karkaaminen vesistöihin ja heikko kantavuus.. Hydro-Pohjanmaa-hanke on selvittänyt raivauksen syitä haastattelemalla yhteensä 30 maataloustuottajaa Etelä- ja Pohjois-Pohjanmaalta..

  Original link path: /index.php?topic=35&story=509&kommentoi=true
  Open archive

 • Title: Seinäjoen ammattikorkeakoulun verkkolehti: SePRO
  Descriptive info: *Sähköpostisi.. *Vastaanottajien sähköpostiosoitteet.. Sähköpostiosoitteet tulee erotella pilkulla.. Generoitu viesti.. CoTHREE kuulee käyttäjiä kolmannen iän asumistarpeiden kartoittamisessa http://sepro.. velemu.. fi/index.. php?magazine=30&topic=35&story=509.. Viestisi..

  Original link path: /index.php?topic=35&story=509&kerro=true
  Open archive

 • Title: CoTHREE kuulee käyttäjiä kolmannen iän asumistarpeiden kartoittamisessa
  Original link path: /print.php?topic=35&story=509
  (No additional info available in detailed archive for this subpage)

 • Title: Seinäjoen ammattikorkeakoulun verkkolehti: SePRO
  Original link path: /index.php?preview=1&topic=1
  (No additional info available in detailed archive for this subpage)

 • Title: Seinäjoen ammattikorkeakoulun verkkolehti: SePRO
  Original link path: /index.php?preview=1&topic=35
  (No additional info available in detailed archive for this subpage)

 • Title: Seinäjoen ammattikorkeakoulun verkkolehti: SePRO
  Descriptive info: - Tuoreet SeAMKilaisten tekemät tutkimukset käsittelevät mm.. yrittäjyysaikomuksia ja sosiaalityön menetelmiä, tietopalvelusihteeri Minna Karvonen kertoo.. Ovatko 2000-luvun alun eteläpohjalaiset kasvuyritykset onnistuneet jatkamaan kasvua heikon taloussuhdanteen aikana, ja millaiset strategiset toimenpiteet ovat yhteydessä kasvuun ja menestykseen? Näitä asioita selvitimme seurantatutkimuksella, johon osallistui 123 maakunnan yritystä.. Puurakentamisen yleistymisen esteenä on muun muassa ollut käsitys puutalon heikosta kestävyydestä.. Puurakentamista on toistaiseksi tutkittu melko vähän Suomessa.. Esimerkiksi käytännön tutkimus rakenteiden rakennusfysikaalisesta toiminnasta on vähäistä..

  Original link path: /index.php?preview=1&topic=55
  Open archive •  


  Archived pages: 106