www.archive-org-2014.com » FI » S » SEAMK

Choose link from "Titles, links and description words view":

Or switch to "Titles and links view".

  Archived pages: 106 . Archive date: 2014-08.

 • Title: Seinäjoen ammattikorkeakoulun verkkolehti: SePRO
  Descriptive info: Etelä- ja Pohjois-Pohjanmaalla on Suomen EU-jäsenyyden aikana raivattu peltoa kymmeniä tuhansia hehtaareja.. Raivatuista pelloista noin 40% on turvemaita, joissa ongelmana ovat ravinteiden karkaaminen vesistöihin ja heikko kantavuus.. Hydro-Pohjanmaa-hanke on selvittänyt raivauksen syitä haastattelemalla yhteensä 30 maataloustuottajaa Etelä- ja Pohjois-Pohjanmaalta.. Maatalouden rakennemuutoksen myötä tilakoot ovat kasvaneet ja eläinmäärät tiloilla lisääntyneet.. Eläin ti lo jen ym pä ris tö lu vat edel lyt tä vät, et tä ti lal la pi tää ol la riit tä väs ti lan nan le vi ty sa laa suh tees sa eläin mää rään.. Koska pel to maa on kal lis ta ja myös vuokraus koetaan helposti ylimääräiseksi kuluksi, maataloustuottajat pitävät raivaamista parhaimpana vaihtoehtona lisämaan hankkimiseksi.. Raivaukset koetaan tilan kehittämisen kannalta osaksi suurta kokonaisuutta ja siten kannattavaksi toiminnaksi.. Haastatteluissa tärkeimmäksi syyksi raivauksille mainittiin peltokuvioiden parantaminen.. Osa tiloista tarvitsi lisäalaa viljeltäväksi pitääkseen tilansa elinkykyisenä.. Osa tiloista oli pystynyt jopa kaksinkertaistamaan viljelyalansa raivauksia tekemällä.. Vuokra- tai ostomaiden hankinta ei tällä paikkakunnalla ole ollut mahdollista, joten raivaukset ovat olleet ainoa keino lisätä peltopinta-alaa.. , viljelijä Pohjois-Pohjanmaalta kommentoi.. "Turvemaat jäävät kesannolle".. Eloperäisten maiden viljelyssä esiin nousi vesitalouden hallinnan haasteellisuus sekä kalkituksen tärkeys.. Runsassateiset vuodet koettiin suurimmaksi uhaksi turvemaita viljeltäessä, sillä rankkasateet ovat aiheuttaneet  ...   maatalous -yksikön hallinnoima hanke.. SeAMK toteuttaa hanketta yhdessä Oulun ammattikorkeakoulun kanssa.. Hydro-Pohjanmaan tavoitteena on selvittää keinoja, joiden avulla voidaan kustannustehokkaasti vähentää maatalouden aiheuttamaa vesistökuormitusta, joka aiheutuu pelloilta pintavalunnan mukana syntyvien ravinteiden päätyessä joki- ja järvivesiin.. Hankkeessa tarkoituksena on ensisijaisesti kehittää maatalouden vesiensuojelua parantaen eläinlannan käytön tehokkuutta, turvemaiden lannoitusosaamista ja happamien sulfaattimaiden huomioimista viljelyssä ja ojituksessa.. TKI-SePRO - Tutkimusta ja kehittämistä.. Kommentoi artikkelia.. Nimi tai nimimerkki.. Kommentti.. Laskutehtävä roskapostirobottien varalta.. SePROn toimitus lukee kommentit ennen julkaisua.. Asiattomia kommentteja ei julkaista.. Kommentit.. Seinäjoen ammattikorkeakoulu on jo 16 vuoden ajan luonut suhteita Latinalaiseen Amerikkaan ja järjestänyt Etelä-Amerikan liiketoiminnan ja kulttuurin kursseja niin yrittäjille kuin opiskelijoillekin.. Viime syksynä käynnistetty hanke tähtää liiketoiminta- ja palvelukeskuksen konseptoimiseen.. SeAMKin sosiaali- ja terveysalan yksikössä toteutettu SOIL-hanke on pureutunut viiden eteläpohjalaisen pilottialueen kanssa sosiaalialan tehtävärakenteiden uudistamiseen.. Hankkeessa on kehitetty sosiaalialan työhön malli, jossa sosiaalialan koulutusten tuottama osaaminen hyödynnetään täysipainoisesti.. SeAMKin hankkeessa selvitetään pk-yritysten toiminnallisen tehokkuuden kasvattamista tuotannonohjauksen ja tuotantoverkoston kehittämisen näkökulmasta.. Hankkeessa tarkastellaan verkostomaisesti toimivan yrityksen materiaali- ja tietovirtoja ja tutkitaan simuloinnin hyödyntämismahdollisuuksia niiden tehostamisessa.. Viime syksynä käynnistyneessä Frami Food hankkeessa rakennetaan elintarvikesektorin oppimisympäristöjä.. Tavoitteena on lähentää SeAMK Elintarvike- ja maatalous yksikön Ilmajoen ja Framin kampusten ruokaketjun opetukseen liittyviä toimintoja - ilman kuntaliitosajatuksia!..

  Original link path: /index.php?preview=1&topic=35&story=512&kommentoi=true
  Open archive

 • Title: Seinäjoen ammattikorkeakoulun verkkolehti: SePRO
  Descriptive info: Kerro kaverille.. *Sähköpostisi.. *Vastaanottajien sähköpostiosoitteet.. Sähköpostiosoitteet tulee erotella pilkulla.. Generoitu viesti.. Peltojen raivauksella parannetaan peltokuvioita ja tilojen elinkelpoisuutta http://sepro.. velemu.. fi/index.. php?preview=1&magazine=30&topic=35&story=512.. Viestisi..

  Original link path: /index.php?preview=1&topic=35&story=512&kerro=true
  Open archive

 • Title: Peltojen raivauksella parannetaan peltokuvioita ja tilojen elinkelpoisuutta
  Original link path: /print.php?topic=35&story=512
  (No additional info available in detailed archive for this subpage)
 •  

 • Title: Seinäjoen ammattikorkeakoulun verkkolehti: SePRO
  Descriptive info: - Tuoreet SeAMKilaisten tekemät tutkimukset käsittelevät mm.. yrittäjyysaikomuksia ja sosiaalityön menetelmiä, tietopalvelusihteeri Minna Karvonen kertoo.. Omassa julkaisusarjassa on lisäksi on seurattu tutkinnon suorittaneiden sijoittumista työelämään, tutkittu pohjalaismaakuntien hyvinvointia sekä nuorten metsien ympäristönhoito- ja työturvallisuusseikkoja.. Enemmän sekä näistä että muista sarjan julkaisuista voit lukea kirjaston verkkosivulta.. SeAMK Julkaisut.. Sarjan julkaisut ilmestyvät tavallisesti e-kirjana, ja voit lukea ne omalta ruudultasi.. Linkit e-kirjoihin löytyvät paitsi Plarista myös.. Theseuksesta.. Oman sarjan ohella SeAMKilaiset ovat ahkerasti julkaisseet myös muualla.. Yksi tuoreimmista on Timo Toikon toimittama.. Sosiaalityön menetelmien jäljillä.. Kirjan artikkeleissa SeAMKkilaiset käsittelevät mm.. intuitiota, valtaistavaa sosiaalityötä ja voimaantumista.. Kirjaa on saatavissa painettuna ja sitä löytyy myös korkeakoulukirjaston kokoelmasta.. Kirjan kaikki tekijät ja saatavuuden näet.. Plarista.. Tänä vuonna  ...   julkaisun viitetiedot.. Kun tähän ynnätään vielä viitisenkymmentä Klasi-julkaisua, päästään aika mukavaan vuosittaiseen julkaisumäärään.. Tänä vuonna julkaisuluetteloon on tallennettu 69 julkaisun tiedot, aloina tavallisimmin liiketoiminta, sosiaaliala sekä metsäala.. Henkilökunnan viimeisimpiä julkaisuja on mahdollista seurata RSS-syötteenä.. Lisätietoja kirjaston verkkosivulta:.. Seinäjoen ammattikorkeakoulun henkilökunnan julkaisuluettelo.. Teksti:.. Minna Karvonen.. Kirjoittaja toimii tietopalvelusihterinä Seinäjoen korkeakoulukirjastossa.. Kuva.. : Leena Elenius.. TKI-SePRO - Tutkimuksia ja julkaisuja.. Puurakentamisen yleistymisen esteenä on muun muassa ollut käsitys puutalon heikosta kestävyydestä.. Puurakentamista on toistaiseksi tutkittu melko vähän Suomessa.. Esimerkiksi käytännön tutkimus rakenteiden rakennusfysikaalisesta toiminnasta on vähäistä.. Ovatko 2000-luvun alun eteläpohjalaiset kasvuyritykset onnistuneet jatkamaan kasvua heikon taloussuhdanteen aikana, ja millaiset strategiset toimenpiteet ovat yhteydessä kasvuun ja menestykseen? Näitä asioita selvitimme seurantatutkimuksella, johon osallistui 123 maakunnan yritystä..

  Original link path: /index.php?topic=55&story=513&kommentoi=true
  Open archive

 • Title: Seinäjoen ammattikorkeakoulun verkkolehti: SePRO
  Descriptive info: SeAMKissa julkaistaan hyvää tahtia http://sepro.. php?magazine=30&topic=55&story=513..

  Original link path: /index.php?topic=55&story=513&kerro=true
  Open archive

 • Title: SeAMKissa julkaistaan hyvää tahtia
  Original link path: /print.php?topic=55&story=513
  (No additional info available in detailed archive for this subpage)

 • Title: Seinäjoen ammattikorkeakoulun verkkolehti: SePRO
  Descriptive info: Tenori Jyrki Anttila tuo operetin lumoa gaalailtaan.. Gaala tarjoaa myös miellyttävän kohtaus-ja keskustelupaikan eri organisaatioiden henkilöstölle.. Juhlavan ympäristön gaalalle luo Seinäjoen ammattikorkeakoulun uusi Frami F rakennus ravintolatiloineen.. Gaala järjestetään perjantaina 3.. 10.. Illan musiikista vastaa Seinäjoen kaupunginorkesterin orkesteri solisteinaan yksi Suomena eturivin tenoreista, Jyrki Anttila sekä sopraano Emilia Vesalainen-Pellas.. Syksyisen illan musiikillinen teema koostuu operetin tähtisumusta, joka tarjoaa gaalavieraille mahdollisuuden myös tanssin pyörteisiin.. Varoja koulutus- ja tutkimustoimintaan.. Tilaisuudella kerätään varoja maakunnan koulutus-, kehittämis- ja tutkimustoimintaan.. Koulutus- ja tutkimustoiminta on tärkeä vetovoimatekijä tällä alueella.. Tutkimuksesta ja sen hyödyistä esimerkiksi pk-yrityksille puhutaan täällä kuitenkin vielä melko vähän.. Gaalan yhtenä tavoitteena onkin nostaa tutkimusta - ja kehittämistoimintaa entistä enemmän esille, koulutuspäällikkö Ari Virkamäki Seinäjoen ammattikorkeakoulusta sanoo.. Tulevassa gaalassa myös palkitaan ensimmäistä kertaa vuoden kehittäjät.. Palkinto myönnetään henkilölle tai organisaatiolle, joka on toiminnallaan edistänyt alueen  ...   000 euroa, ohjautuivat Etelä-Pohjanmaan korkeakoulusäätiölle, josta ne kanavoituvat alueen tutkimustoimintaan.. Gaalaa ovat järjestämässä Seinäjoen ammattikorkeakoulun lisäksi Seinäjoen yliopistokeskus ja Seinäjoen kaupunki.. Yhteistyökumppanina on viimevuotiseen tapaan LähiTapiola Etelä-Pohjanmaa.. Gaala on avoin kaikille illalliskortin lunastaneille.. Tilaa on 300:lle ensimmäiseksi ilmoittautuneelle.. Illalliskortin hinta on 160 euroa.. : Outi Kemppainen.. Lisätietoja:.. Gaala 2014.. Ilmoittautuminen.. :.. http://www.. lyyti.. in/Gaala2014.. TKI-SePRO - Ajankohtaista.. Viime vuoden gaalassa esiintyi mm.. Arja Koriseva.. Seinäjoella järjestetään 10.. -12.. 6.. 2014 kansainvälinen konferenssi, jolla pyritään edistämään eurooppalaisten tahojen yhteistyötä kestävien ruokajärjestelmien kehittämisessä.. Kaikille kiinnostuneille avoimessa ja maksuttomassa konferenssissa on mahdollista saada tietoa koko ruokaketjun kestävästä kehittämisestä sekä verkostoitua alan yrittäjien, tutkijoiden, kehittäjien ja EU-virkamiesten kanssa.. Alueelliset osaamisstrategiat hanke toteuttaa yksityisen ja julkisen sektorin organisaatioiden koulutustarpeita kartoittavan kyselyn.. Kohdealueena on Järviseudun, Kuusiokuntien ja Suupohjan seutukunnat sekä Kauhava ja Kurikka.. Vastausaikaa on 19.. saakka..

  Original link path: /index.php?topic=24&story=511&kommentoi=true
  Open archive

 • Title: Seinäjoen ammattikorkeakoulun verkkolehti: SePRO
  Descriptive info: Operetin tähtisumua koulutuksen ja tutkimuksen gaalassa http://sepro.. php?magazine=30&topic=24&story=511..

  Original link path: /index.php?topic=24&story=511&kerro=true
  Open archive

 • Title: Operetin tähtisumua koulutuksen ja tutkimuksen gaalassa
  Original link path: /print.php?topic=24&story=511
  (No additional info available in detailed archive for this subpage)

 • Title: Seinäjoen ammattikorkeakoulun verkkolehti: SePRO
  Descriptive info: Opiskelija Jussi Vainio ja Suomen Meksikon suurlähettiläs Norma Pensado keskustelevat Meksiko-seminaarin tauolla.. Tavoitteena on luoda toimintamalli, jolla Latinalaisen Amerikan liiketoiminta- ja palvelukeskus tulee palvelemaan alueen yrityksiä ja muita organisaatioita.. Hanke on järjestänyt Latinalaisen Amerikan bisnesseminaareja, joissa asiantuntijat ovat kertoneet liiketoimintamahdollisuuksista alueella.. Esimerkiksi Brasilian ja Meksikon suurlähettiläät ovat vierailuillaan kannustaneet Seinäjoen ammattikorkeakoulua ja alueen yrityksiä vahvistamaan suhteita Latinalaiseen Amerikkaan.. Hankkeessa on syksyllä haastateltu 40 alueen yritystä, joista yli puolet on kiinnostunut tai erittäin kiinnostunut Latinalaisen Amerikan liiketoimintamahdollisuuksista.. Ensimmäisessä ideointipalaverissa toukokuussa saatiin erittäin myönteisiä kehitysehdotuksia koneiden ja laitteiden viennistä kiinnostuneilta yrityksiltä.. Yrittäjät näkevät, että opiskelijat voivat tarjota merkittävää apua yritysten pyrkimyksissä suuntautua Latinalaisen Amerikan markkinoille.. Erityisesti messujen kehittämiseen kaivataan opiskelijoiden panosta.. Esimerkiksi markkinointi-, rahoitus- ja tulliselvitysten tekeminen yrityksille selkeästi rajattuina palveluina sopivat hyvin opiskelijoiden projekteiksi.. Erityisesti yritykset toivoivat, että opiskelijat voisivat olla mukana alan messujen kehittämisessä osallistumalla niiden suunnitteluun, toteutukseen ja jälkiseurantaan.. Näissä tehtävissä voitaisiin hyödyntää sekä omien opiskelijoiden että vaihto-opiskelijoiden osaamista ja kielitaitoa.. Nyt meneillään olevaa hanketta vauhditti Opetus- ja kulttuuriministeriön selvitys Koulutus-, tiede-, ja kulttuuriyhteistyö Latinalaisessa Amerikassa  ...   vieläkin ilmoittautua mukaan ryhmiin.. Lue lisää:.. fi/news/Latinalainen-Amerikka-houkuttelee-myos-etelapohjalaisia-yrityksia/10113/ba13381c-ac69-4a72-a45c-86de8b13ce75.. Julio Vallejo Medina, projektipäällikkö.. Ari Virkamäki, erityisasiantuntija.. Latinaisen Amerikan liiketoiminta- ja palvelukeskuksen konseptointi hanke.. Etelä-Amerikan yhteistyötä 16 vuotta.. Ensimmäinen kaupan ja kulttuurin koulutus järjestettiin SeAMKissa vuonna 1998.. Etelä-Amerikan liiketoimintapotentiaalinen ennakointi -hanke toteutettiin 1999, jolloin julkaistiin Argentiinan ja Brasilian vientiopas.. Vuodesta 2000 lähtien on järjestetty Etelä-Amerikan liiketoiminnan ja kulttuurin kursseja, joihin on sisältynyt opintomatkoja Argentiinaan, Brasiliaan ja Uruguayhin.. Vuosittain on myös järjestetty seminaareja, joissa on käsitelty Latinalaisen Amerikan liiketoimintamahdollisuuksia.. Seinäjoen ammattikorkeakoulun opiskelijoille on järjestetty Buenos Airesin yliopiston kanssa jokavuotinen Business in Latin America -kurssi, jossa opiskelijat ovat tehneet vientiselvityksiä yrityksille.. Vuonna 2012 2013 toteutettiin ensimmäisen kerran pilottina 30 opintopisteen laajuinen Latin American Studies -opintokokonaisuus meksikolaisen CETYSin yliopiston kanssa.. Tarkoitus on jatkaa yhteistyötä myös muiden latinalaisamerikkalaisten yliopistojen kanssa.. Seinäjoen ammattikorkeakoulu on järjestänyt monia kansallisia ja kansainvälisiä kulttuuriprojekteja (mm.. teatteri-, elokuva- ja musiikkitapahtumia mm.. Cumbre Mundial del Tango 2011).. Opetus- ja kulttuuriministeriön selvityksessä Koulutus-, tiede-, ja kulttuuriyhteistyö Latinalaisessa Amerikassa ja Karibialla (2012) suositellaan, että Seinäjoen ammattikorkeakoulu toimisi Latinalaisen Amerikan valtakunnallisessa verkostossa liiketoiminta-alueen vetäjänä..

  Original link path: /index.php?topic=35&story=502&kommentoi=true
  Open archive

 • Title: Seinäjoen ammattikorkeakoulun verkkolehti: SePRO
  Descriptive info: SeAMK edelläkävijä Latinalaisen Amerikan suhteissa http://sepro.. php?magazine=30&topic=35&story=502..

  Original link path: /index.php?topic=35&story=502&kerro=true
  Open archive •  


  Archived pages: 106