www.archive-org-2014.com » HR » A » ABCDNEKRETNINE

Choose link from "Titles, links and description words view":

Or switch to "Titles and links view".

  Archived pages: 291 . Archive date: 2014-06.

 • Title: ABCD NEKRETNINE- INVEST IN CROATIA ADRIATIC - REAL ESTATE LOGISTICS CROATIA ADRIATIC EUROPE - POSLOVNI PROSTORI-UREDI- ZAGREB- HRVATSKA-POSLOVNE ZGRADE-ZEMLJIŠTA-NAJAM-ZAKUP-PRODAJA-SKLADIŠNI PROSTOR
  Descriptive info: .. Quality commercial business properties to buy or rent.. Naslovna.. O nama.. Zakoni.. Opći uvjeti poslovanja.. Uvjeti korištenja.. DOBRO DOŠLI NA STRANICE ABCD NEKRETNINA - KVALITETNA PONUDA NEKRETNINA –ZEMLJIŠTA - POSLOVNI PROSTORI - INVEST IN CROATIA ADRIATIC.. PRODAJA.. Zemljišta.. Lokali.. Uredski prostori.. Poslovne zgrade.. Skladišta.. NAJAM.. Lokali.. Uredski prostori.. Poslovne zgrade.. Skladišta.. REAL ESTATE LOGISTICS CROATIA.. Prodaja zemljišta.. Zagreb jug, građevinsko zemljište 20.. 000m2 za poslovnu namjenu (A1674).. Kvalitetna lokacija, zemljište za hotel, trgovački centar.. Najam skladišta.. Zagreb zapad, kvalitetan skladišni prostor, od 500 do 10.. 000m2.. Skladišni poslovni prostor.. Najam lokala.. Zagreb, Centar, Autobusni bl.. , 250 - 400m2, kvalitetni prizemni prodajni prostor (A1544_A1547).. Prostor u modernoj zgradi s najvišim  ...   (A1815).. Prostor sa utovarno istovarnim rampama.. Najam ureda.. Zagreb, Jankomir, moderni poslovni prostori, od 210m2 naviše (A1398).. Moderni poslovni prostori, prizemni i katni uredski.. Zagreb, Jarun, ured, 110m2, 1.. kat , 800E/mjesečno.. Kvalitetan ured na zapadnom dijelu Zagreba.. 1.. 2.. 3.. 4.. 5.. 6.. 7.. Sale of land.. I.. sales stores.. sales offices.. Sales Business Building.. Sell Warehouses.. Rental stores.. office rent.. Lease commercial buildings.. Rent warehouse.. REAL ESTATE LOGISTICS.. I.. nvest in Croatia and Adriatic.. Zagreb I Split I Rijeka I Osijek.. Croatia.. Abcd nekretnine, Trogirska 1, Zagreb, Hrvatska,Tel.. / Fax: 01/ 36 44 891, e-mail: info@abcdnekretnine.. hr.. Abcd nekretnine, Atego d.. o.. zadržava pravo izmjene cijena i ostalih informacija..

  Original link path: /
  Open archive

 • Title: ABCD NEKRETNINE- INVEST IN CROATIA ADRIATIC - REAL ESTATE LOGISTICS CROATIA ADRIATIC EUROPE - POSLOVNI PROSTORI-UREDI- ZAGREB- HRVATSKA-POSLOVNE ZGRADE-ZEMLJIŠTA-NAJAM-ZAKUP-PRODAJA-SKLADIŠNI PROSTOR
  Descriptive info: Abcd nekretnine.. je agencija specijalizirana za posredovanje u prometu nekretnina.. Sjedište Abcd nekretnina je u Zagrebu s područjem djelovanja u cijeloj Republici Hrvatskoj i zapadnoj Europi.. Naša želja i misija je da Vam pomognemo sa korisnim savjetima, damo detaljne upute vezano za konkretnu interesnu imovinu, prezentiramo trenutnu situaciju na tržištu nekretnina i pokretnina, učinimo cijelu imovinsku promjenu ugodnom i zanimljivom.. Pratimo naše klijente od prezentacije same nekretnine i pokretnine pa do trenutka  ...   elektronici, elektrotehnici, graditeljstvu biti ćemo Vaš korisnik tehnički savjetnik pri odabiru i prodaji imovine što je u dosta navrata i najvažnije.. Specijalizirane prodajne vještine naših agenata imovine, savjeti naših pravnih suradnika temeljne su karakteristike poslovanja Abcd nekretnina i Vašeg imovinskog uspjeha.. Maksimalno korektnim odnosom prema svakom našem najmanjem klijentu među vodećim smo agencijama u Republici Hrvatskoj.. Uvjerite se!.. Kontakti:.. Trogirska 1, Zagreb, Hrvatska.. Tel.. /Fax:+385 (1) 36 44 891.. info@abcdnekretnine.. |.. Print.. Home..

  Original link path: /cms_view.asp?articleID=22
  Open archive

 • Title: ABCD NEKRETNINE- INVEST IN CROATIA ADRIATIC - REAL ESTATE LOGISTICS CROATIA ADRIATIC EUROPE - POSLOVNI PROSTORI-UREDI- ZAGREB- HRVATSKA-POSLOVNE ZGRADE-ZEMLJIŠTA-NAJAM-ZAKUP-PRODAJA-SKLADIŠNI PROSTOR
  Descriptive info: Zakoni u Republici Hrvatskoj.. ZAKON O PODRUČJIMA ŽUPANIJA, GRADOVA I OPĆINA U REPUBLICI HRVATSKOJ.. ZAKON O IZMJENI I DOPUNI ZAKONA O PODRUČJIMA ŽUPANIJA, GRADOVA.. ZAKON O GRADNJI.. ZAKON O ZEMLJIŠNIM KNJIGAMA.. ZAKON O POREZU NA PROMET NEKRETNINA.. ZAKON O IZMJENAMA I DOPUNAMA ZAKONA O POREZU NA PROMET NEKRETNINA..

  Original link path: /cms_view.asp?articleID=233
  Open archive
 •  

 • Title: ABCD NEKRETNINE- INVEST IN CROATIA ADRIATIC - REAL ESTATE LOGISTICS CROATIA ADRIATIC EUROPE - POSLOVNI PROSTORI-UREDI- ZAGREB- HRVATSKA-POSLOVNE ZGRADE-ZEMLJIŠTA-NAJAM-ZAKUP-PRODAJA-SKLADIŠNI PROSTOR
  Descriptive info: OPĆI UVJETI POSLOVANJA.. Posrednik: Abcd nekretnine, Atego d.. , Trogirska 1, Zagreb, MB 1725262;.. Nalogodavac: fizička ili pravna osoba koja s Posrednikom u prometu nekretnina sklapa ugovor o posredovanju;.. Ugovor o posredovanju: dokument kojim se reguliraju odnosi između Nalogodavca i Posrednika.. Posrednik se obavezuje da će poduzeti sve mjere u cilju pronalaženja i dovođenja u kontakt s nalogodavcem osobe radi sklapanja posredovanog posla.. Nalogodavac se s druge strane obavezuje za izvršenu uslugu platiti naknadu za posredovanje;.. Opći uvjeti poslovanja regulirani su člankom 18.. Zakona o posredovanju u prometu nekretnina (NN br.. 107 od 19.. 10.. 2007.. godine).. OPĆE ODREDBE.. Članak 1.. Opći uvjeti poslovanja definiraju uzajamna prava i obveze Posrednika i Nalogodavca koji stupaju u ugovorni odnos posredovanja u prometu nekretninama.. Članak 2.. Opći uvjeti poslovanja su sastavni dio svakog ugovora o posredovanju kojeg sa Nalogodavcem sklapa Posrednik.. Članak 3.. Ukoliko stranke Nalogodavac i Posrednik ugovorne odnose definiraju drugačije nego što je u Općim uvjetima poslovanja tada vrijede odredbe ugovora.. OBVEZE I PRAVA POSREDNIKA.. Članak 4.. Ugovorom o posredovanju u prometu nekretninama posrednik se obvezuje obavljati osobito sljedeće:.. 1.. nastojati naći i dovesti u vezu s nalogodavcem osobu radi zaključivanja posredovanog posla;.. dati mišljenje o tržišnoj vrijednosti nekretnine i upoznati nalogodavca s njom;.. upoznati nalogodavca na nedostatke nekretnine;.. obaviti kontrolu isprava potrebnih za pravovaljanost posredovanog posla;.. obaviti uvid u isprave kojima se dokazuje vlasništvo predmetne nekretnine i upozoriti nalogodavca na očite nedostatke u ispravama;.. Ako je predmet kupoprodaje zemljište, provjeriti namjenu predmetnog zemljišta u skladu sa propisima o prostornom uređenju a koji se odnose na predmetno zemljište.. upoznati nalogodavca sa svim zakonskim, poreznim i drugim obvezama koje za njega proizlaze iz pravnog posla glede predmetne nekretnine;.. 8.. obaviti potrebne radnje radi predstavljanja (prezentacije) nekretnine na tržištu, oglasiti nekretninu na odgovarajući način, kao i izvršiti sve druge radnje dogovorene ugovorom o posredovanju u prometu nekretninama koje prelaze uobičajenu prezentaciju, a za što ima pravo na posebne, unaprijed iskazane troškove;.. 9.. omogućiti pregled nekretnina;.. 10.. posredovati u pregovorima i nastojati da dođe do sklapanja ugovora, ako se na to posebno obvezao, sastavljanje ugovora.. 11.. čuvati osobne podatke nalogodavca, te ostale podatke po nalogu nalogodavca kao poslovnu tajnu;.. 12.. obavijestiti nalogodavca o svim okolnostima značajnim za namjeravani posao koje su mu poznate ili mu moraju biti poznate.. 13.. pred-kupovno, kupovno, post-kupovno savjetovanje.. Članak 5.. Smatra se da je posrednik omogućio nalogodavcu vezu s drugom osobom o pregovaranju za sklapanje posredovanog posla, a naročito ako je:.. neposredno odveo ili uputio nalogodavca ili treću osobu u razgledavanje predmetne nekretnine;.. organizirao susret između nalogodavca i druge ugovorne osobe radi pregovaranja za sklapanje pravnog posla;.. nalogodavcu priopćio ime, broj telefona, telefaksa druge osobe ovlaštene za sklapanje pravnog posla ili mu je priopćio točnu lokaciju tražene nekretnine.. Članak 6.. Posrednik može iznimno u ime i za račun nalogodavca zastupati i zaključiti posredovani ugovor, samo ako je nalogodavac za to izdao posebnu punomoć.. Članak 7.. Posrednik može prenijeti obavezu temeljem posredovanja i na druge  ...   posredovanja koji prelaze uobičajene troškove posredovanja;.. obavijestiti posrednika pisanim putem o svim promjenama povezanim s poslom za koji je ovlastio posrednika, a posebno o promjenama povezanim s vlasništvom na nekretnini.. Članak 9.. Nalogodavac nije dužan pristupiti pregovorima za sklapanje posredovanog posla s trećom osobom koju je posrednik našao, niti sklopiti pravni posao, a odredba ugovora kojim je ugovoreno drukčije, ništetna je.. Nalogodavac će odgovarati za štetu, ako pri tom nije postupio u dobroj vjeri te je dužan naknaditi sve troškove učinjene tijekom posredovanja, koji ne mogu biti veći od posredničke naknade za posredovani posao.. Članak 10.. Nalogodavac je obavezan posrednika odmah obavIjestiti, ako je sklopio prodajni ugovor i dostaviti ime i prezime ili naziv pravne osobe kupca.. OSIGURANJE OD ŠTETE.. Članak 11.. Posrednik je osiguran kod JADRANSKOG osiguranja, u svrhu osiguranja za odgovornosti za štetu koju bi posrednik mogao prouzročiti obavljanjem posredovanja s osiguranom svotom od 200.. 000,00 kuna po jednome štetnom događaju, odnosno 600.. 000,00 kuna za sve osigurane događaje u tijeku jedne godine.. Osiguranje je sklopljeno za posredovanje nekretnina na području Republike Hrvatske.. POSREDNIČKA NAKNADA.. Članak 12.. Posredniku za obavljeno posredovanje prilikom kupoprodaje, zamjene, zakupa i iznajmljivanja nekretnina pripada posrednička naknada.. Posrednik je za svoj rad obavezan naplatiti naknadu određenu ugovorom o posredovanju.. PRAVO NA NAKNADU POSREDNIKU.. Članak 13.. Posrednik ostvaruje pravo na naknadu za posredovanje u slijedećim slučajevima:.. Nakon što je sklopljen verificirani sporazum u formi predugovora ili ugovora između prodavatelja i kupca a posrednik je pri tome posredovao te svojom aktivnošću omogućio da se sporazum postigne.. U slučaju da je nalogodavac-kupac nekretnine ili njegov bračni, izvanbračni drug, djeca, pravni slijednik ili treća osoba sklopila ugovor za nekretninu mimo posrednika a za koju je posrednik doveo u vezu nalogodavca-kupca i prodavatelja ostvaruje pravo na naknadu bez obzira na prethodno navedenu okolnost.. Ako u roku ne dužem od vremena trajanja sklopljenog ugovora o posredovanju nakon prestanka tog ugovora nalogodavac sklopi pravni posao koji je pretežito posljedica posrednikova djelovanja prije prestanka ugovora o posredovanju, dužan je posredniku platiti posredničku naknadu u cijelosti, osim ako ugovorom nije drukčije ugovoreno.. PRESTANAK UGOVORA.. Članak 14.. Ugovor o posredovanju u prometu nekretnina sklapa se u pisanome obliku.. Trajanje ugovora definirano je u ugovoru o posredovanju.. Ako ugovorne strane ne dogovore rok na koji sklapaju ugovor o posredovanju, smatra se da je ugovor o posredovanju u prometu nekretnina sklopljen na određeno razdoblje od 12 mjeseci i može se sporazumom stranaka više puta produžiti.. Posrednički ugovor mogu ugovorne strane bilo kada raskinuti ako to nije suprotno sa dobrom vjerom i poštenjem.. Ugovor se prekida pismenim zahtjevom.. ZAVRŠNE ODREDBE.. Članak 15.. Za sve ostale odnose koji nisu uređeni ovim Općim uvjetima ili posredničkim ugovorom, primjenjuju se odredbe Zakona o posredovanju u prometu nekretnina i Zakona o obveznim odnosima.. U slučaju spora proizašlog između ugovornih strana, a koji se ne bi mogao sporazumno riješiti, nadležan je Općinski sud u Zagrebu, osim ako se drugačije ne dogovori.. U Zagrebu, dana 17.. ožujka 2011..

  Original link path: /cms_view.asp?articleID=252
  Open archive

 • Title: ABCD NEKRETNINE- INVEST IN CROATIA ADRIATIC - REAL ESTATE LOGISTICS CROATIA ADRIATIC EUROPE - POSLOVNI PROSTORI-UREDI- ZAGREB- HRVATSKA-POSLOVNE ZGRADE-ZEMLJIŠTA-NAJAM-ZAKUP-PRODAJA-SKLADIŠNI PROSTOR
  Descriptive info: Abcdnekretnine.. hr stranice koriste kolačiće za pružanje boljeg korisničkog iskustva, funkcionalnosti i prikaza sustava oglašavanja.. Postavke kolačića možete podesiti u svojem internetskom pregledniku.. Kako bi ova web stranica radila ispravno te da bismo bili u stanju vršiti daljnja unaprjeđenja stranice u svrhu poboljšavanja Vašega iskustva pregledavanja, ova stranica mora na Vaše računalo spremiti malenu količinu informacija (cookies).. Preko 90 % svih web stranica koristi ovu praksu.. Korištenjem web stranice pristajete na uporabu kolačića.. Blokiranjem kolačića i dalje možete pregledavati stranicu, no neke njezine mogućnosti neće Vam biti dostupne.. Što je kolačić?.. Kolačić je informacija spremljena na Vaše računalo od strane web stranice koju posjetite.. Kolačići obično spremaju Vaše postavke, postavke za web stranicu, kao što su preferirani jezik ili adresa.. Kasnije, kada opet otvorite istu web stranicu internetski preglednik šalje natrag kolačiće koji pripadaju toj stranici.. Ovo omogućava stranici da prikaže informacije prilagođene Vašim  ...   Zadane aktivnosti spremanja i slanja kolačića Vama nisu vidljive.. Ipak, možete promijeniti postavke internetskog preglednika tako da možete sami birati hoćete li zahtjeve za spremanje kolačića odobriti ili odbiti, da pobrišete spremljene kolačiće automatski pri zatvaranju internetskog preglednika i slično.. Kako onemogućiti kolačiće?.. Isključivanjem kolačića odlučujete da li hoćete dopustiti pohranjivanje kolačića na vašem računalu.. Postavke kolačića mogu se kontrolirati i konfigurirati u vašem internetskome pregledniku.. Za informacije o postavkama kolačića, odaberite internetski preglednik koji koristite ( Chrome, Firefox, Internet Explorer, Operu, Safari ili dr.. ) Ako onemogućite kolačiće, nećete moći koristiti neke od funkcionalnosti na web stranicama Abcdnekretnine.. Web koristi kolačiće, između ostalog, ako koristi neke od sljedećih servisa ili aplikacija: kontakt obrazac, newsletter formular, Google Maps, Google Analytics, alati socijalnih mreža (Facebook, Twitter, Google+ i sl.. ), YouTube videa, korisničke zone i dr.. Nastavkom pregleda Abcdnekretnine.. hr stranica slažete se s korištenjem kolačića..

  Original link path: /cms_view.asp?articleID=786
  Open archive

 • Title: ABCD NEKRETNINE- INVEST IN CROATIA ADRIATIC - REAL ESTATE LOGISTICS CROATIA ADRIATIC EUROPE - POSLOVNI PROSTORI-UREDI- ZAGREB- HRVATSKA-POSLOVNE ZGRADE-ZEMLJIŠTA-NAJAM-ZAKUP-PRODAJA-SKLADIŠNI PROSTOR
  Descriptive info: Rijeka, Martinkovac, građevinsko zemljište na atraktivnoj lokaciji, za mješovitu namjenu.. Kvalitetna lokacija.. Zagreb istok, Sesvete, Slavonska bl.. , građevinsko zemljište 5.. 000m2 (1895).. Zemljište na extra frekventnoj lokaciji.. Rijeka, poslovna zona, zemljište za gospodarsku namjenu, 6.. 000m2 (A1757).. Građevinsko zemljište za gospodarsku namjenu.. Zagreb, građevinsko zemljište cca 150.. Građevinsko zemljište za mješovitu namjenu.. Zadar, širi centar, zemljište za gospodarsku namjenu, 3.. 000m2 (A1783).. Zemljište na atraktivnoj lokaciji..

  Original link path: /cms_categories.asp?catID=4
  Open archive

 • Title: ABCD NEKRETNINE- INVEST IN CROATIA ADRIATIC - REAL ESTATE LOGISTICS CROATIA ADRIATIC EUROPE - POSLOVNI PROSTORI-UREDI- ZAGREB- HRVATSKA-POSLOVNE ZGRADE-ZEMLJIŠTA-NAJAM-ZAKUP-PRODAJA-SKLADIŠNI PROSTOR
  Descriptive info: Prodaja lokala.. Zagreb, Dubrava, 231-600m2, poslovni prostori, ulični pristup, frekventna lokacija (A1373).. Dubrava, frekventna lokacija.. Zagreb, Centar, 288m2, kvalitetan poslovni prostor (A1582).. Open space prostor.. Zagreb zapad, Zagorska bl.. , 100m2, 215m2, kvalitetni prizemni poslovni prostor (A1592).. Izložbeni prizemni poslovni prostor.. Zagreb istok, Dubrava ce.. , prostor u trgovačkom centru Dubrava, prizemni, frekventna lokacija (A1480)P.. Kvalitetni trgovački lokal..

  Original link path: /cms_categories.asp?catID=38
  Open archive

 • Title: ABCD NEKRETNINE- INVEST IN CROATIA ADRIATIC - REAL ESTATE LOGISTICS CROATIA ADRIATIC EUROPE - POSLOVNI PROSTORI-UREDI- ZAGREB- HRVATSKA-POSLOVNE ZGRADE-ZEMLJIŠTA-NAJAM-ZAKUP-PRODAJA-SKLADIŠNI PROSTOR
  Descriptive info: Prodaja ureda.. Zagreb, Centar, 76 m2, uredski prostor, kat (A1475).. Novi extra kvalitetan poslovni prostor u središtu Zagreba.. Zagreb, Centar, 336 m2, uredski prostor, kat (A1476)..

  Original link path: /cms_categories.asp?catID=5
  Open archive

 • Title: ABCD NEKRETNINE- INVEST IN CROATIA ADRIATIC - REAL ESTATE LOGISTICS CROATIA ADRIATIC EUROPE - POSLOVNI PROSTORI-UREDI- ZAGREB- HRVATSKA-POSLOVNE ZGRADE-ZEMLJIŠTA-NAJAM-ZAKUP-PRODAJA-SKLADIŠNI PROSTOR
  Descriptive info: Prodaja poslovne zgrade.. Zagreb zapad, izložbeno - uredsko - skladišni kompleks, 1500m2 (A1449).. Kvalitetan poslovni kompleks koji se sastoji od prodajnog, uredskog, skladišnog dijela , sporednih prostorija, parkirališnog i manipulacijskog dijela.. Čakovec, poslovni objekt od 5.. 000m2 na većem zemljištu (A1727).. Odličan poslovni kompleks sa većim zemljištem.. Rijeka, poslovna zgrada s parkiralištem, 4.. 000m2 (A1713).. Poslovni objekt na frekventnoj lokaciji.. Osijek, poslovna zgrada, uredski prostori ca 1.. 200 m2, frekventna lokacija (A2305).. Poslovni objekt ima tri kata (prizemlje  ...   Rijeka, širi centar, skladišno poslovna zgrada 2440m2 na 6700m2 zemljišta (A1732).. Prilaz skladištu preko rampe s jedne i automatskih rolo vrata s druge strane.. Zagreb, Sesvete, poslovni kompleks 1100m2 (prizemlje i kat) na 2400m2 zemljišta (A1436).. Extra kvalitetan poslovni kompleks.. Prizemni dio se sastoji od izložbeno prodajnog prostora, ureda , radionice i pomoćnih prostora.. Na katu se nalazi izložbeno prodajni prostor sa uredima, skladištem i pomoćnim prostorima.. Zagreb Zapad, 900m2, poslovna zgrada sa skladištem (A1658).. Prodajno uredsko skladišni prostor..

  Original link path: /cms_categories.asp?catID=31
  Open archive

 • Title: ABCD NEKRETNINE- INVEST IN CROATIA ADRIATIC - REAL ESTATE LOGISTICS CROATIA ADRIATIC EUROPE - POSLOVNI PROSTORI-UREDI- ZAGREB- HRVATSKA-POSLOVNE ZGRADE-ZEMLJIŠTA-NAJAM-ZAKUP-PRODAJA-SKLADIŠNI PROSTOR
  Descriptive info: Prodaja skladišta.. Zagreb zapad, skladišna zgrada od cca 4.. 000m2 na većem zemljištu (A1734).. Poslovni skladišni objekti.. Split, zapad, skladišni objekt 2.. 800m2 na većem zemljištu (A1797).. Logistički, skladišno uredski objekt..

  Original link path: /cms_categories.asp?catID=19
  Open archive

 • Title: ABCD NEKRETNINE- INVEST IN CROATIA ADRIATIC - REAL ESTATE LOGISTICS CROATIA ADRIATIC EUROPE - POSLOVNI PROSTORI-UREDI- ZAGREB- HRVATSKA-POSLOVNE ZGRADE-ZEMLJIŠTA-NAJAM-ZAKUP-PRODAJA-SKLADIŠNI PROSTOR
  Descriptive info: Zagreb, Novi Zagreb jug,od 240 do 600m2, kvalitetni prizemni lokal (A1632).. Visokokvalitetni lokali na frekventnoj lokaciji.. Prostor prikladan za poslovnicu.. Zagreb jug, 200 m2 , moderan lokal (A1574).. Moderan visokokvalitetni prostor najviših standarda.. Novi Zagreb, blizina Avenue Malla, od 200 m2 naviše , otvoreni prostor, lift (A1552).. Extra kvalitetni otvoreni prostor.. , 220m2, kvalitetni prizemni poslovni prostor (A1592).. Dubrava, Av.. Dubrava bl.. , 270m2, kvalitetni prizemni prostor (A1451).. Kvalitetan ulični lokal..

  Original link path: /cms_categories.asp?catID=40
  Open archive •  


  Archived pages: 291