www.archive-org-2014.com » HR » A » ACI-AGROTURIZAM

Choose link from "Titles, links and description words view":

Or switch to "Titles and links view".

  Archived pages: 72 . Archive date: 2014-06.

 • Title: Agroturistički Centar Izvrsnosti
  Descriptive info: .. Agroturistički Centar Izvrsnosti.. Hrvatsko iskustvo kao ideja za EU model.. www.. aci-agroturizam.. hr.. Poljuprivredna škola Zagreb.. IPA.. Europska Unija.. Vi ste ovdje:.. Početna.. Language:.. English.. Novosti.. Nositelj i partneri.. Riječ mr.. sc.. Marice Berdik, ravnateljice Poljoprivredne škole, mentorice u projektu.. Riječ Ivice Marinića, dipl.. ing.. , voditelja projekta – Poljoprivredna škola, Zagreb.. Riječ Joze Bešlića, dipl.. ing.. , ravnatelja Poljoprivredno – prehrambene škole, Požega.. Petra Vrbanića – ravnatelja Srednje škole Braća Radić, Kaštel Štafilić Nehaj.. Riječ Ane Kelam – asistentice u projektu za podizanje matičnjaka tradicijskog bilja.. Riječ Nade Stanić, prof.. – ravnateljice Ugostiteljsko – turističkog učilišta, Zagreb.. Riječ Nevenke Špirić, prof.. - asistentice u projektu za modernizaciju kurikuluma.. Riječ Mladena Marušića, stručnog učitelja kuharstva – asistenta u projektu za opremanje praktikuma tradicijskih jela.. Poljoprivredna škola u Zagrebu - po drugi puta nositelj projekta EU.. Članovi projektnog tima.. Uloga partnera u projektu.. O projektu.. Unaprijeđenje kapaciteta nastavnika o novim metodama učenja i poučavanja.. Diseminacija moderniziranoga kurikuluma nastavnicima strukovnih škola.. Unaprijeđenje kompetencija nastavnika Poljoprivredne škole, Zagreb u informatičkim tehnologijama.. Radna skupina učenika/ica u zanimanju agroturistički tehničar.. Agroturizam u RH.. Pojam agroturizma.. Rasadnik.. tradicijskog i zaštićenog bilja.. Vrijednost matičnjaka i njegova uloga u projektu.. Matičnjak tradicijskog i zaštićenog bilja u Poljoprivrednoj školi u Zagrebu.. Matičnjak tradicijskog i začinskog bilja u Poljoprivredno – prehrambenoj školi u Požegi.. Kontakt.. Pretplatite se na Newsletter.. Primajte obavijesti o našim akcijama.. „Agroturistički centar izvrsnosti – hrvatsko iskustvo kao ideja za EU model“.. Nakon projekta «Agroturistički edukativni poligon – hrvatski model» financiranog u programu CARDS 2003, Poljoprivredna škola iz Zagreba, uspješno je aplicirala na novom natječaju Europske unije ovaj puta u okviru IV.. Komponenta IPA - Razvoj ljudskih potencijala, «Implementacija novih kurikuluma».. Pogledaj galeriju.. Projekt „Agroturistički centar izvrsnosti – hrvatsko iskustvo kao ideja za EU model“ , u duhu vizije Poljoprivredne škole, usmjeren je na jačanje kapaciteta naše škole kao Edukativnog centra izvrsnosti u području agroturizma.. Našu viziju počeli smo razvijati 2006.. godine uspješnom provedbom projekta „Agroturistički edukativni poligon – hrvatski model“ (CARDS 2003), a nastavljamo projektom „Agroturistički centar izvrsnosti – hrvatsko iskustvo kao ideja za EU model „ (IPA), koji će valorizirati sljedeće vrijednosti:.. * Kvalitetu – projekt  ...   u Poljoprivredno-prehrambenoj školi u Požegi.. Dana 20.. rujna 2011.. godine u Poljoprivredno-prehrambenoj školi u Požegi održana je edukacijska radionica „Nove metode učenja i poučavanja“ za.. Edukacijska radionica Nove metode učenja i poučavanja u Poljoprivrednoj školi u Zagrebu.. Dana 19.. 09.. godine u Poljoprivrednoj školi u Zagrebu održana je edukacijska radionica za nastavnike/ice u obrazovnim podsektorima.. 06.. Najava projektnih aktivnosti.. Projektni tim tijekom rujna 2011.. godine planira provedbu edukacijskih radionica u Zagrebu, Požegi i Kaštel Štafilić Nehaju u okviru projektne.. 08.. 07.. Edukacijska radionica u Srednjoj školi Braća Radić u Kaštel Štafilić Nehaju.. U Kastel Stafilić Nehaju je 05.. srpnja 2011.. godine održane je posljednja edukacijska radionica u okviru diseminacije ishoda učenja za zanimanje.. „2.. Dani EU fondova“.. Ministarstvo financija Republike Hrvatske organiziralo je dvodnevni informativno-edukativni događaj „2.. Dani EU fondova“ u Hotelu Sheraton, 4.. 04.. Edukacijske radionice u Poljoprivredno-prehrambenoj školi u Požegi.. Dana 30.. 06.. i 01.. 017.. 2011.. u Požegi održane su dvije edukacijske radionice na kojima su prezentirani ishodi učenja za nastavnike/ice.. Edukacijska radionica u Poljoprivrednoj školi u Zagrebu.. Dana 28.. godine u Poljoprivrednoj školi u Zagrebu održana je edukacijska radionica za nastavnike/ice u obrazovnom sektoru poljoprivrede s.. 15.. Projektni tim tijekom lipnja i srpnja 2011.. godine planira provedbu edukacijskih radionica u Zagrebu, Požegi i Kaštel Štafilić Nehaju.. Cilj je.. Vrh.. U sklopu dodjele bespovratnih sredstava implementacija novih kurikuluma projekt:.. Hrvatsko iskustvo kao ideja za EU model.. Provodi Poljoprivredna škola, Gjure Prejca 2, 10040 Zagreb.. +385 1 2988 670.. Web by:.. Nivas.. info@nivas.. hr | Uploading 24/7.. Interactive Design Development.. Ladislava Štritofa 1.. Zagreb.. 10000.. Croatia.. Work.. 385-(0)1 | 2320-541.. Europska komisija izvršno je tijelo Europske unije.. Europsku uniju čini 27 zemalja članica koje su odlučile povezati svoja znanja, resurse i sudbinu.. Zajednički su, tijekom razdoblja proširenja u trajanju od 50 godina, izgradile zonu stabilnosti, demokracije i održivog razvoja, zadržavajući pri tome kulturnu raznolikost, toleranciju i osobne slobode.. Europska unija posvećena je dijeljenju svojih postignuća i svojih vrijednosti sa zemljama i narodima izvan svojih granica.. Ovaj projekt provodi se uz financijsku podršku Europske unije.. Sadržaj publikacije isključiva je odgovornost Poljoprivredne škole, Zagreb i ne može se smatrati službenim stavom Europske unije..

  Original link path: /
  Open archive

 • Title: Agritourism Center of Excellence
  Descriptive info: Agritourism Center of Excellence.. Croatian experience as an idea for the EU model.. Agricultural School Zagreb.. European Union.. You are here:.. Home.. Jezik:.. Hrvatski.. News.. Partners.. The Agricultural School in Zagreb – the Beneficiary of the EU projects for the second time.. Project team.. A word from the principal of Srednja škola „Braća Radić“, Kaštel Štafilić Nehaj.. A word from the principal of Ugostiteljsko-turističko učilište Zagreb.. About project.. New European project of the Agricultural School.. Working group of agritourism technician students.. Agrotourism in Croatia.. The term „agritourism“.. Greenery.. (traditional and endangered plants).. Value of the parent plant nursery and its role in the project.. The parent plant nursery of traditional and protected plants in the Agricultural School Zagreb.. The parent plant nursery of traditional plants in Poljoprivredno – prehrambena škola Požega.. Contact.. Subscribe to Newsletter.. Receive news about our campaigns.. Agritourism Center of Excellence - the Croatian experience as an idea for the EU model”.. After the project "Agritourism Educational Polygon - Croatian model" financed by the CARDS 2003, the Agricultural School Zagreb has successfully applied in a new tender of the European Union, this time in the Component IV of the IPA programme - Human Resources Development, "Implementing the new curriculum.. ".. View gallery.. The project " Agritourism Center of Excellence - the Croatian experience as an idea for the EU model” is aimed at strengthening the capacity of our school as the Educational center of excellence in agritourism.. We began to develop our vision in 2006 after the successful implementation of the project Agritourism Educational Polygon - Croatian model (CARDS 2003), and we continued it with the project "Agritourism Center of Excellence - the Croatian experience as an idea for the EU model " (IPA), which will promote the following values:.. * Quality - the project will promote a modernized innovative educational model and excellence in the agricultural education.. * Flexibility - the curriculum will meet the needs of the individual, society and labor market.. *  ...   held at which learning outcomes were presented to the teachers of Inter-county Council.. Announcement of project activities.. The project team is planning to implement the workshops in Zagreb, Požega and Kaštel Štafilić Nehaj during June and July 2011.. 05.. Modernization of curriculum.. In the period from the 25th to 29th April 2011 in Istarske Toplice, the educational workshops and lectures were held on the subject of.. 01.. 03.. Study tour to Slovenia.. One of the specific objectives of the project is to draft a proposal for a modernized curriculum for agritourist technician occupation.. In order.. 05.. 2010.. Visit of EU delegation.. On Thursday, December 2, 2010, the Agricultural School was visited by the representatives of the European Union and the Croatian institutions.. The.. 12.. 11.. Research conducted on the agritourism farms in Croatia.. In the period from the 2nd to 7th November 2010, a survey of Croatian agritourism farms was conducted.. 25.. Opening of the Agritourism Center of Excellence / ACI / - Croatian experience as an idea for the EU model”.. On October 22, 2010 in the Agricultural School Zagreb, an opening ceremony of the project Agritourism Center of Excellence / ACI / - Croatian.. Top.. The grant implementation of new curriculum project:.. Croatian experience as an idea for the EU model.. Implemented by the Agricultural School, Gjure Prejca 2, 10040 Zagreb.. The European Commission is the executive body of the European Union.. European Union consists of 27 members who have decided to link their knowledge, resources and destiny.. Together, during a 50-year period of enlargement, they have built a zone of stability, democracy and sustainable development, while maintaining cultural diversity, tolerance and personal freedom.. The European Union is committed to sharing its achievements and its values with the countries and peoples beyond its border.. This project is financed by the European Union.. The content of the publication is the sole responsibility of the Agricultural School Zagreb, and does not reflect the official views of the European Union..

  Original link path: /en
  Open archive

 • Title: Novosti — Agroturistički Centar Izvrsnosti
  Descriptive info: Modernizacija kurikuluma.. U razdoblju od 25.. do 29.. travnja 2011.. u Istarskim Toplicama održane su edukacijske radionice i predavanja na temu Modernizacija kurikuluma.. Studijsko putovanje u Sloveniju.. Jedan od specifičnih ciljeva projekta jest izraditi prijedlog moderniziranog kurikuluma za zanimanje agroturistički tehničar.. Za uspješno.. Posjet EU delegacije.. U četvrtak 02.. prosinca 2010.. Poljoprivrednu  ...   Istraživanje agroturističkih gospodarstava Hrvatske.. U razdoblju od 02.. Do 07.. studenog 2010.. godine provedeno je terensko anketno istraživanje agroturističkih gospodarstava diljem Hrvatske.. Otvaranje projekta Agroturistički centar izvrsnosti /ACI/ - hrvatsko iskustvo kao ideja za EU model.. listopada 2010.. godine u Poljoprivrednoj školi u Zagrebu održana je svečanost otvorenja projekta «Agroturistički centar izvrsnosti /ACI/..

  Original link path: /hr/novosti
  Open archive
 •  

 • Title: Nositelj i partneri — Agroturistički Centar Izvrsnosti
  Descriptive info: Izražavam veliko zadovoljstvo i radost na kraju provedbe još jednog projekta Poljoprivredne škole kojem su dodijeljena nepovratna sredstva na natječaju „Implementacija novih kurikuluma“ kojeg je raspisala Agencija za strukovno obrazovanje i obrazovanje odraslih.. Po potpisivanju Ugovora s ravnateljem Agencije za strukovno obrazovanje i obrazovanje odraslih gospodinom Ivanom Šutalom, dipl.. ,okupila sam članove projektnog tima u školi – pet profesora strukovnih predmeta koji su već imali dragocjeno iskustvo u provedbi EU projekta iz programa CARDS 2003 i sudjelovali su u pripremi ovog projektnog prijedloga.. Tri partnerske škole osnažile su naš tim sa po dva člana iz svojih škola.. Stvorili smo ACI TIM s dvanaest članova kojemu sam bila mentorica kao ravnateljica škole nositelja projekta.. Osobno mi je bilo veliko zadovoljstvo dogovarati provedbu projektnih aktivnosti i pritom  ...   planirane aktivnosti, izradili smo modernizirani kurikulum za zanimanje agroturistički tehničar, osnažili smo kapacitete nastavnika,naše škole smo obogatili modernim sadržajima za kvalitetniju izvedbu nastave, stvorili smo mrežu partnerskih odnosa sa strukovnim školama u Sloveniji i agroturističkim gospodarstvima u Hrvatskoj i Sloveniji.. Svi zajedno,članovi projektnog tima bogatiji smo za nova iskustva u planiranju i provedbi inovacija u svojim školama,a mi u Poljoprivrednoj školi u Zagrebu osnažili smo partnerstva s Poljoprivredo prehrambenom školom u Požegi i Srednjom školom „Braća Radić“ Kaštel Štafilić Nehaj i stvorili novo partnerstvo s Ugostiteljsko turističkim učilištem u Zagrebu.. Zahvaljujem svim članovima ACI TIMA koji su svojim predanim radom uz sve obaveze u nastavi bili spremni dati svoje znanje i vrijeme za rad na projektu.. Bilo je to jedno vrijedno iskustvo za sve nas..

  Original link path: /hr/nositelj-i-partneri
  Open archive

 • Title: Riječ mr.sc. Marice Berdik, ravnateljice Poljoprivredne škole, mentorice u projektu – Nositelj i partneri — Agroturistički Centar Izvrsnosti
  Descriptive info: Marice Berdik, ravnateljice..

  Original link path: /hr/nositelj-i-partneri/rijec-mrsc-marice-berdik-ravnateljice-poljoprivredne-skole-mentorice-u-projektu
  Open archive

 • Title: Riječ Ivice Marinića, dipl.ing., voditelja projekta – Poljoprivredna škola, Zagreb – Nositelj i partneri — Agroturistički Centar Izvrsnosti
  Descriptive info: , voditelja.. Smatram da je projekt „Agroturistički centar izvrsnosti – hrvatsko iskustvo kao ideja za EU model“ ostvarenim rezultatima dao cjelovit doprinos općem cilju Programa „Implementacija novih kurikuluma“.. Izradili smo modernizirani kurikulum u zanimanju agroturistički tehničar temeljen na ishodima učenja u skladu s promjenama na regionalnom tržištu rada i u skladu s novom metodologijom i zahtjevima Zakona o strukovnom obrazovanju te Nacionalnog okvirnog kurikuluma za predškolski odgoj i opće obvezno obrazovanje u osnovnoj i srednjoj školi.. U interaktivnom djelovanju gospodarstva, znanosti i obrazovanja rabili smo inovativne načine i metode analitičko-istraživačkog rada s ciljem usklađivanja strukovnog obrazovanja s tržištem rada u području agroturizma.. Smatram da smo rezultate istraživanja provedbom edukacijskih radionica kvalitetno prenijeli na nastavnike/ice u obrazovnim podsektorima poljoprivrede, prehrane, turizma i ugostiteljstva.. Jačanje kapaciteta nastavnika uvođenjem modernih, na učenika orijentiranih pristupa u metodici nastavnog procesa učinit će nastavni proces dinamičnijim i  ...   obrazovne ustanove.. Izbor partnerskih institucija bio je pun pogodak jer smo u projektnu priču uspješno integrirali predstavnike iz dva obrazovna sektora (.. poljoprivreda, prehrana i veterina te turizam i ugostiteljstvo).. i iz različitih regija Hrvatske.. (središnja Hrvatska, Slavonija i Dalmacija).. I ovaj se put pokazalo da je ljudski čimbenik najvažniji za provedbu ovako velikih projekata.. Naime, članovi projektnog tima.. (12 članova iz četiri škole).. razvili su izvrsne partnerske odnose i bili su iznimno kooperativni tijekom provedbe projekta.. Ono što je posebno važno istaknuti, projektni tim Poljoprivredne škole uz podršku ostalih članova tima, samostalno je upravljao cijelim projektnim ciklusom od pisanja projektne dokumentacije do završetka implementacije projektnih aktivnosti.. Zato mi je kao voditelju tima bilo veliko zadovoljstvo sudjelovati u ovom projektu i koordinirati aktivnostima članova projektnog tima uz podršku svih članova na čelu s mentoricom projekta mr.. Maricom Berdik, ravnateljicom Poljoprivredne škole..

  Original link path: /hr/nositelj-i-partneri/rijec-ivice-marinica-dipling-voditelja-projekta-poljoprivredna-skola-zagreb
  Open archive

 • Title: Riječ Joze Bešlića, dipl. ing., ravnatelja Poljoprivredno – prehrambene škole, Požega – Nositelj i partneri — Agroturistički Centar Izvrsnosti
  Descriptive info: , ravnatelja.. Zahvaljujući ravnateljici Poljoprivredne škole iz Zagreba već drugi put smo im bili partner u projektima EU.. Ovoga puta bili smo prvi partner u realizaciji projekta "agroturistički centar izvrsnosti - hrvatsko iskustvo kao ideja za EU model" čime smo iznimno počašćeni, tim više što smo i sami prijavili projekt 2006.. god.. u projektu "CARDS 2003".. Nažalost, naš projekt nije dobio zeleno svjetlo tj.. nije prošao.. Stoga me je ovo, već drugo partnerstvo u projektima EU Poljoprivredne škole Zagreb obradovalo, jer se kroz partnerstvo mnogo nauči, steknu dragocjena iskustva a ima se i neka materijalna korist.. Nedugo nakon otvaranja projekta krenuli smo sa aktivnostima.. U studenom 2010.. godine krenuli smo s obilaženjem agroturističkih gospodarstava u Republici Hrvatskoj.. Obilazak smo započeli u Baranji, zatim nastavili u Slavoniji, sjevernoj i centralnoj Hrvatskoj te u Istri.. Tijekom obilaska došao sam do spoznaja da je Hrvatska sa sačuvanim prirodnim ljepotama idealna za agroturizam (pružanje destinacije na seoskim gospodarstvima).. U svim regijama koje smo obišli (a obišli smo 30-tak seoskih domaćinstava) vidi se veliki zamah, no po mom mišljenju najveći je u Baranji.. U svim regijama počinje obnova starih, zapuštenih seoskih imanja koja se preuređuju u seoska izletišta i prenoćišta.. Svi istiću važnost regionalnih specifičnosti i stara domaća tradicijska jela (posebno u Baranji).. U svakom domaćinstvu dočekala nas je izuzetna gostoljubivost domaćina koju svi ističu kao važan element u agroturizmu.. Osim toga, domaćini su za uspješnost agroturizma isticali: srdačnost, poznavanje stranih jezika, komunikativnost, znanje spravljanja tradicijskih jela, poznavanje zakonskih propisa, knjigovodstva, poznavanje tržišta te pohađanja tečajeva i  ...   površina za biljnu proizvodnju, koliko podignutih dugogodišnjih nasada (vinograda ili voćnjaka), te koliko.. ivotinja.. Posjetom njihovim strukovnim školama upoznati smo sa njihovim kurikulumom te s manama i prednostima istih kada je u pitanju realizacija.. Tijekom proljetnih praznika 2011.. godine održali smo edukaltivne radionice u Istarskim toplicama na temu kompetencije učenika i ishodi učenja iz predmeta bilinogojstva.. Nakon toga smo u Zagrebu, Požegi i Kaštel Štafiliću održali edukacijske radionice nastavnicima međužupanijskih vijeća poljoprivrede, prehrane i veterine, gdje smo im iznijeli naše spoznaje i rezultate istraživačkog rada u minulom razdoblju.. Isto tako u Poljoprivredno-prehrambenoj školi u Požegi među učenicima zanimanja agroturistički tehničar provedena je anketa kako bi saznali kakva su očekivanja učenika glede novog kurikuluma.. Osim toga, tijekom realizacije projekta u našoj Školi je održan okrugli stol na temu agroturističkog zanimanja u kojem su sudjelovali učenici i nastavnici naše Škole i Poljoprivredne škole iz Zagreba.. Trajni spomen na sudjelovanje u ovom projektu je izgrađeni matičnjak tradicijskih zaštićenih vrsta različitog bilja a u koji smo upravo ovih dana posađene biljne vrste.. Izgradnja matičnjaka financirala se iz projekta EU.. Sam matičnjak je izazvao veliki interes javnosti i medija (Glas Slavonije, Večernji list) koji su pisali o njemu, te je isto tako o matičnjaku napravljena i televizijska reportaža koja je prikazana u Hrvatskoj panorami.. Iskustva, spoznaje i ono što smo čuli tijekom realizacije ovog projekta pomoći će nam da oplemenimo postojeće kurikulume i u njih ugradimo ono što će učenicima danas-sutra trebati kada se budu bavili agroturizmom, kako bi se lakše kroz život usavršavali i odgovorili izazovima..

  Original link path: /hr/nositelj-i-partneri/rijec-joze-beslica-dipl-ing-ravnatelja-poljoprivredno-prehrambene-skole-pozega
  Open archive

 • Title: Riječ mr.sc. Petra Vrbanića – ravnatelja Srednje škole Braća Radić, Kaštel Štafilić Nehaj – Nositelj i partneri — Agroturistički Centar Izvrsnosti
  Descriptive info: Petra Vrbanića – ravnatelja Srednje.. Završilo je i drugo europsko partnerstvo naše škole s Poljoprivrednom školom iz Zagreba, nakon čega se može govoriti ne samo o partnerskim nego i duboko razvijenim prijateljskim odnosima.. Osjećaji koji me prožimaju su osjećaji zadovoljstva i ponosa jer sam uvjeren da smo ostvarili postavljene ciljeve kako na razini svih ključnih dionika u projektu tako i na razini Srednje škole „Braća Radić“.. Dali smo mnogo, ali smo mnogo više dobili.. A što smo dobili?.. Prije svega jedno novo iskustvo koje pokazuje važnost partnerstva i suradničkih odnosa između strukovnih škola s jedne strane i gospodarstva s druge strane.. Osluhnuli smo potrebe agroturističkih gospodarstava Hrvatske u trinaest županija, istražili kako to rade naši susjedi Slovenci, razgovarali s našim učenicima te napravili važne pretpostavke za izradu moderniziranog kurikuluma koji prepoznaje potrebe tržišta rada i zahtjeve naših učenika.. Iskustva  ...   kolege na edukacijskim radionicama u Zagrebu, Požegi i Kaštel Štafiliću.. Nova znanja o kurikulumu kao i novim metodama učenja i poučavanja bit će od velike koristi za sve nastavnike, polaznike edukacijskih radionica koji će to prenijeti u razred do učenika zbog kojih ovo sve i radimo.. Kao ravnatelj Srednje škole „Braća Radić“ sretan sam što su naši nastavnici dobili izvrsnu priliku za stručno i metodičko usavršavanje, opremili smo naš praktikum kuharsva bogatom opremom, a najviše od svega ističem iskustva stečena u provedbi ovog projekta.. Nastojat ćemo ova iskustva prenijeti u nove projekte i dalje razvijate partnerske odnose sa strukovnim školama razvijajući kompetencije učenika na temelju potreba tržišta rada.. Koristim priliku da se zahvalim svim dionicima ovog projekta, članovima projektnog tima iz Ugostiteljsko-turističkog učilišta iz Zagreba, Poljoprivredno-prehrambene škole iz Požege i naravno Poljoprivredne škole Zagreb, a napose ravnateljici mr.. Marici Berdik..

  Original link path: /hr/nositelj-i-partneri/rijec-mrsc-petra-vrbanica-ravnatelja-srednje-skole-braca-radic-kastel-stafilic-nehaj
  Open archive

 • Title: Riječ Ane Kelam – asistentice u projektu za podizanje matičnjaka tradicijskog bilja – Nositelj i partneri — Agroturistički Centar Izvrsnosti
  Descriptive info: Riječ Ane Kelam – asistentice u projektu za.. Kao partneri Poljoprivrednoj školi iz Zagreba sudjelovali smo u realizaciji projekta „Agroturistički centar izvrsnosti - hrvatsko iskustvo kao ideja za EU model“.. Prilikom otvorenja projekta i preuzimanja obveza koje slijede u realizaciji bilo me je pomalo strah svih aktivnosti.. Međutim, kako je krenula realizacija tako je poraslo i moje zanimanje za agroturizam ali i europske projekte.. Prva aktivnost početkom studenog 2011 bila je obilazak tridesetak agroturističkih imanja u Republici Hrvatskoj.. Tijekom obilaska upoznali smo različitost agroturističke ponude različitih regija Hrvatske te uvidjeli koja su najvažnija znanja i vještine koje učenici moraju svladati kako bi se uspješno bavili agroturizmom.. Također smo primijetili da su obrazovanje članova gospodarstva i poslovni uspjeh dosta povezani.. Po mom mišljenju (i analizi zabilješki s putovanja) smatram da su najuspješnija gospodarstva na kojima članovi imaju različita zanimanja, odnosno svaki član se bavi određenom djelatnosti.. Npr.. jedan član se bavi someljerstvom i zna strane jezike, drugi član radi knjigovodstvo i financije, treći se bavi ugostiteljstvo, četvrti poljoprivrednom proizvodnjom, itd.. Naravno, ovakav raspored djelatnosti je vezan i sa zajedništvom u obitelji što je puno domaćina isticalo.. Također su važni i različiti tečajevi vezani uz usavršavanje u određenim područjima kao i prisustvovanje seminarima i skupljanje iskustava u različitim zemljama EU.. Ako gospodarstvo vodi samo jedan član, a ostali su samo pomoćna radna snaga smatram da je potrebna najmanje viša stručna sprema.. Čini mi se da su obrazovaniji ljudi snalažljiviji u prikupljanju različitih informacija koje su im potrebne za uspješno vođenje gospodarstva.. Naime kako je rekao gospodin Valent Čončić (vlasnik „Potrtog Kotača“): „neznanje nije opravdanje“.. Vjerojatno je mislio za poslovni neuspjeh.. Primijetili smo također da gosti posebno cijene ekološki proizvedenu hranu sa naših domaćinstava kao i naša vina.. To nam je dalo poticaj da u našim nastavnim planovima više pažnje posvećujemo ekološkim načinima uzgoja svih kulturnih biljaka.. Domaćini su isticali da je za uspješno bavljenje agroturizmom  ...   specijaliziranost za pojedine skupine gostiju, npr.. obitelji s malom djecom, invalide i sl.. , ali i težnja za izdvajanjem i prepoznatljivošću.. Navedene spoznaje su nam dale poticaj da u naše nastavne programe uključimo i takva specifična znanja budući da Hrvatsku također očekuje ulazak u EU , a time se povećava tržište na kojima mogu sudjelovati i agroturistička imanja.. Posjet srednjim školama u Novom Mestu i Kranju dao nam je smjernice za modernizaciju naših kurikuluma, ali smo upoznali i prednosti i nedostatke pri realizaciji takvih otvorenih kurikuluma.. Tijekom radionica u Istarskim toplicama naučili smo definirati kompetencije koje se očekuju od agroturističkih tehničara , te smo sudjelovali u izradi ishoda učenja za predmet bilinogojstvo od prvog do četvrtog razreda.. Shvatili smo da znanja koja očekujemo od naših učenika moraju biti mjerljiva, a vještine koje svladaju tijekom obrazovanja primjenjive u daljnjem radu i obrazovanju.. Kako bi učenike uključili u naš projekt proveli smo anketu kako bi saznali njihova očekivanja od novog kurikuluma.. Posebno me je razveselila činjenica da dosta naših učenika razmišlja o otvaranju vlastitog agroturističkih imanja, što znači da značajan broj učenika ima poduzetničkih sklonosti.. Na edukacijskim radionicama u Zagrebu, Požegi i Kaštel Štafiliću sudionicima međužupanijskih stručnih vijeća predstavili smo rezultate našeg istraživačkog rada, te od ostalih kolega saznali iskustva u realizaciji projekata financiranih od strane EU.. Shvatili smo da je za uspješno provođenje i realizaciju projekta neophodno dobro partnerstvo i suradnja sa ostalim školama u regiji, te ostalim sudionicima koji imaju izravne ili neizravne veze sa agroturizmom (obiteljska agroturistička imanja, lokalna samouprava i šira društvena zajednica).. Vidljivost projekta je i u izgradnji matičnjaka zaštićenog i tradicijskog bilja u našoj školi.. Toj su se aktivnosti posebno veselili učenici koji će sudjelovati razmnožavanju tradicijskih biljnih vrsta i nihovoj distribuciji.. Zahvaljujući postojanju matičnjaka učenici će moći stjecati vještinu slaganja trajnica na gredice, a moći će i prepoznati zaštićene biljne vrste kako bi mogli sačuvati njihova staništa u prirodi..

  Original link path: /hr/nositelj-i-partneri/rijec-ane-kelam-asistentice-u-projektu-za-podizanje-maticnjaka-tradicijskog-bilja
  Open archive

 • Title: Riječ Nade Stanić, prof. – ravnateljice Ugostiteljsko – turističkog učilišta, Zagreb – Nositelj i partneri — Agroturistički Centar Izvrsnosti
  Descriptive info: – ravnateljice.. Izuzetna mi je čast i zadovoljstvo što ste naše Učilište uključili u IPA-projekt kao partnere s obzirom na našu dugogodišnju obostranu i dobru suradnju u pogledu izvedbe realizacije programa Agroturističkog tehničara.. Smatram da su članovi projektnog tima, a naši djelatnici uspješno i sa  ...   i aktivnostima u provedbi projekta zahvaljujem Vam na donaciji konvektomata koji je prije završetka projekta instaliran u kabinet kuharstva i na opće zadovoljstvo Vaših i naših učenika koristimo ga u izvedbi praktične nastave kuharstva.. Hvala Vam od srca!.. Želim Vam još puno uspjeha u novim projektima!..

  Original link path: /hr/nositelj-i-partneri/rijec-nade-stanic-prof-ravnateljice-ugostiteljsko-turistickog-ucilista-zagreb
  Open archive

 • Title: Riječ Nevenke Špirić, prof. - asistentice u projektu za modernizaciju kurikuluma – Nositelj i partneri — Agroturistički Centar Izvrsnosti
  Descriptive info: - asistentice u.. U okviru IPA projekta – razvoj ljudskih potencijala bila sam član projektnog tima imenovana od strane ravnateljice Ugostiteljsko – turističkog učilišta, Zagreb, Nade Stanić.. prof.. Kako sam i sama sudjelovala u izvedbi programa agroturističkog tehničara iz nastavnog predmeta „Poznavanje robe i prehrana“ bilo mi je zadovoljstvo da sam u mogućnosti detaljnije se upoznati i istražiti nove potrebe, te zahtjeve strukovnih kvalifikacija u agroturizmu.. Nakon provedbe niza aktivnosti u okviru terenskog istraživanja želim izraziti svoje zadovoljstvo i svoju višestruku dobit u pogledu novih profesionalnih spoznaja glede agroturističke djelatnosti iz područja gastronomije, kulturoloških bogatstava Republike Hrvatske, ekološkog značaja, novim zahtjevima , pristupu i potrebama gostiju.. U okviru pedagoških  ...   vođenja nastavnog sata.. Sve ovo pomoglo mi je u svakodnevnom radu s učenicima.. Ujedno smatram da stečena znanja i iskustvo mogu i želim prenijeti ostalim članovima stručnog vijeća, kao i svim zainteresiranim dionicima.. Najveće i najdragocjenije osobno bogatstvo u okviru projektnih aktivnosti jest prijateljstvo s ostalim članovima projektnog tima.. Velik broj članova tima, do početka projekta,osobno nisam poznavala.. Kako su slijedile aktivnosti, poznanstva su postajala sve bliža i toplija.. Postali smo „TIM“ ljudi koji se veselio novim susretima i aktivnostima pomagajući jedni drugima u provedbi zadataka.. Projektne aktivnosti su završile, a meni je žao što se ponovno nećemo sastajati, radovati se novim susretima, te dalje razvijati naše stečeno prijateljstvo..

  Original link path: /hr/nositelj-i-partneri/rijec-nevenke-spiric-prof-asistentice-u-projektu-za-modernizaciju-kurikuluma
  Open archive •  


  Archived pages: 72