www.archive-org-2014.com » HR » A » ADOPTA

Choose link from "Titles, links and description words view":

Or switch to "Titles and links view".

  Archived pages: 129 . Archive date: 2014-09.

 • Title: Adopta.hr - Udruga za potporu posvajanju - Rodiljne i roditeljske potpore
  Descriptive info: Prava posvojitelja djeteta.. Roditeljski dopust i druga prava zaposlenih roditelja.. Zakonom o rodiljnim i roditeljskim potporama.. (Narodne novine broj.. 85/2008.. 110/2008.. i.. 34/2011.. ) uređuju se pravo roditelja i njemu izjednačene osobe koja se brine o djetetu (tj.. posvojitelja) na vremenske i novčane potpore, uvjeti i način njihova ostvarivanja i financiranja te tijela nadležna za provedbu ovoga Zakona.. Vremenske potpore.. su:.. dopusti,.. poštede od rada i.. propisano vrijeme za brigu o djetetu.. Novčane potpore.. naknada plaće,.. novčana naknada,.. novčana pomoć i.. jednokratna novčana potpora za novorođeno dijete.. Navedene potpore ostvaruje majka i otac djeteta,.. posvojitelj djeteta.. , skrbnik, udomitelj ili druga fizička osoba kojoj je maloljetno dijete odlukom nadležnog tijela povjereno na čuvanje i odgoj.. Odredbe Zakona primjenjuju se pod jednakim uvjetima na roditelje u.. bračnoj i izvanbračnoj zajednici.. , kao i na roditelje ili njima izjednačene osobe koje se brinu o djetetu, a koje se ne nalaze u bračnoj ili izvanbračnoj zajednici.. Korisnik.. rodiljnih i roditeljskih potpora je djetetov roditelj koji je:.. zaposleni roditelj.. , što obuhvaća:.. osobe u radnom odnosu kod domaćeg ili stranog poslodavca sa sjedištem u Republici Hrvatskoj,.. osobe s prebivalištem ili odobrenim stalnim boravkom u Republici Hrvatskoj zaposlene u inozemstvu kod stranog poslodavca koje nemaju zdravstveno osiguranje stranog nositelja zdravstvenog osiguranja, odnosno koje nisu obvezno osigurane prema inozemnim propisima na način kako je to određeno međunarodnim ugovorom o socijalnom osiguranju,.. izabran ili imenovan na stalnu dužnost u tijelima državne vlasti ili u tijelima jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave, ako za taj rad prima plaću,.. član uprave trgovačkog društva,.. prema propisima o radu sklopio ugovor o stručnom osposobljavanju, bez zasnivanja radnog odnosa,.. roditelj njegovatelj te.. osoba koja pruža njegu i pomoć hrvatskom ratnom vojnom invalidu iz Domovinskog rata.. samozaposleni roditelj.. osobe koje na području Republike Hrvatske obavljaju gospodarsku djelatnost obrta i  ...   statusu, ako ovim Zakonom nije drugačije propisano.. Korisnik rodiljnih i roditeljskih potpora je i skrbnik maloljetnog djeteta ili druga fizička osoba kojoj je maloljetno dijete povjereno na čuvanje i odgoj, prema svom radnopravnom statusu, pod uvjetom da ima status osigurane osobe u obveznom zdravstvenom osiguranju i ako s tim djetetom živi u zajedničkom kućanstvu.. Korisnik rodiljnih i roditeljskih potpora je i udomitelj maloljetnog djeteta, prema svom radnopravnom statusu, pod uvjetom da ima status osigurane osobe u obveznom zdravstvenom osiguranju i ako s tim djetetom živi u zajedničkom kućanstvu.. Korisnik rodiljnih i roditeljskih potpora je i stranac s odobrenim stalnim boravkom u Republici Hrvatskoj koji ima priznat status osigurane osobe u obveznom zdravstvenom osiguranju.. Zaposleni i samozaposleni roditelj.. ima pravo na:.. rodiljni dopust,.. roditeljski dopust,.. rad s polovicom punoga radnog vremena,.. rad u skraćenom radnom vremenu zbog pojačane njege djeteta,.. stanku za dojenje djeteta,.. dopust trudne radnice ili dopust radnice koja je rodila ili dopust radnice koja doji dijete,.. slobodan radni dan za prenatalni pregled,.. dopust ili rad u skraćenom radnom vremenu radi skrbi i njege djeteta s težim smetnjama u razvoju,.. mirovanje radnog odnosa do treće godine života djeteta.. Roditelj koji ostvaruje drugi prihod, poljoprivrednik i nezaposleni roditelj.. rodiljnu poštedu od rada,.. roditeljsku poštedu od rada.. Navedenim kategorijama za vrijeme korištenja propisanih prava, ovisno o njihovom radnopravnom statusu, pripada pravo na naknadu plaće ili novčanu naknadu.. Roditelj izvan sustava rada.. ima pravo na.. rodiljnu brigu o djetetu,.. roditeljsku brigu o djetetu.. Roditelj izvan sustava rada po rođenju djeteta ima pravo na novčanu pomoć radi rodiljne ili roditeljske brige o djetetu.. Navedena prava ne mogu istodobno koristiti oba roditelja.. , osim ako Zakonom nije drugačije propisano.. Izvor: Zakon o rodiljnim i roditeljskim potporama (Narodne novine broj.. ).. Svi navedeni podaci su informativnog karaktera i nemaju pravnu težinu..

  Original link path: /index.php/rodiljne-i-roditeljske-potpore
  Open archive

 • Title: Adopta.hr - Udruga za potporu posvajanju - Korisne poveznice
  Descriptive info: Adresar centara socijalne skrbi u Republici Hrvatskoj.. Ministarstvo socijalne politike i mladih – postupak posvojenja.. Obiteljski zakon.. - pročišćeni tekst (Narodne novine broj 116/03, 17/04, 136/04, 107/2007, 57/2011, 61/2011).. (Narodne novine broj 116/03).. Zakon o izmjenama i dopunama Obiteljskog zakona.. (Narodne novine broj 17/04).. Zakona o izmjeni Obiteljskog zakona.. (Narodne novine broj 136/04).. (Narodne novine broj 107/2007).. Zakon o izmjeni Obiteljskog zakona.. (Narodne novine broj 61/2011).. Zakon o izmjenama i dopunama Zakona o parničnom postupku.. - čl.. 52.. (Narodne novine broj 57/2011).. 100.. (Narodne novine broj 25/2013).. Pravilnik o metodama utvrđivanja podobnosti za posvojenje, načinu izrade mišljenja o podobnosti za posvojenje i vođenju središnjeg očevidnika o potencijalnim posvojiteljima i posvojenjima.. (Narodne novine broj 79/2008).. Pravilnik o načinu vođenja očevidnika i spisa predmeta o posvojenju.. (Narodne novine broj 32/2005).. Pravilnik o načinu vođenja očevidnika o  ...   svezi s poslovima suda u području prava i dužnosti u odnosima roditelja i djece.. Zakon o rodiljnim i roditeljskim potporama.. (Narodne novine boj 85/2008).. Ispravak Zakona o rodiljnim i roditeljskim potporama.. (Narodne novine broj 110/2008).. Zakon o izmjenama i dopunama Zakona o rodiljnim i roditeljskim potporama.. (Narodne novine 34/2011).. Izjednačava se pravo roditeljskog i posvojiteljskog dopusta.. Pravilnik o sadržaju i načinu podniošenja izvješća o ostvarivanju prava na rodiljne i roditeljske potpore.. (Narodne novine broj 18/2009).. Pravilnik o uvjetima i postupku za stjecanje prava zaposlenog roditelja ili samozaposlenog roditelja djeteta s težim smetnjama u razvoju na dopust ili na rad u skraćenom radnom vremenu radi njege djeteta.. Pravilnik o uvjetima i postupku stjecanja prava na rad u skraćenom radnom vremenu radi pojačane brige i njege djeteta.. (Narodne novine broj 25/2009).. Škola za posvojitelje.. Adoption UK..

  Original link path: /index.php/korisne-poveznice
  Open archive

 • Title: Adopta.hr - Udruga za potporu posvajanju - Naše priče
  Descriptive info: Članak Magazina Jutarnjeg lista - veljača 2012 -.. dio.. članka.. Pročitajte članke iz časopisa Mama Beba - Travanj 2011 -.. Sandra i Igor.. Mama Beba - Siječanj 2012 -.. Petra i Tomislav.. Grazia - Sandra i Igor -.. Strana 1.. -.. Strana 2..

  Original link path: /index.php/nase-price
  Open archive
 •  

 • Title: Adopta.hr - Udruga za potporu posvajanju - Učlanite se
  Descriptive info: Učlanite se u udrugu.. Svaka punoljetna osoba može postati član/ica ADOPTE.. Postupak učlanjenja počinje popunjavanjem pristupnice, vlastoručnim potpisom i dostavom pristupnice (vidi obrazac.. Pristupnica.. Nakon povratne obavijesti iz ADOPTE i uplatom članarine, postajete član/ica Udruge.. Godišnja je članarina za 2014.. godinu 150 kuna po osobi (100 kuna po osobi za nezapolene članove/ice).. Članarinu možete uplatiti u gotovini i preko žiro računa:.. ADOPTA - udruga za potporu posvajanju.. Šoštarićeva 4, Zagreb.. IBAN: HR7223600001102203381.. Zagrebačka banka Zagreb, Trg bana J.. Jelacica 10.. Uplatom članarine ostvarujete slijedeća prava:.. - Da birate i budete birani u tijela ADOPTE te da sudjelujete aktivno u njenom radu i razvoju;.. - Da sudjelujete u svim aktivnostima ADOPTE besplatno i/ili ukoliko postoji naknada, sa popustom rezerviranim samo za članove;.. - Da sudjelujete u aktivnostima koje se organiziraju SAMO za članove ADOPTE ( grupe samo-podrške potencijalnim posvojiteljima, grupe samo-podrške posvojiteljima, pravna pomoć,  ...   kao i razmjena informacija između članova/ica.. - Priliku za upoznavanje drugih posvojiteljskih obitelji, zajedničkog učenja, druženja, stvaranje prijateljstva i mreža podrške te poboljšanje svijeta u kojem odgajamo našu djecu.. Članstvo u udruzi ADOPTA može biti.. redovno.. podupiruće.. ili.. počasno.. Redovni članovi.. Redovni članovi Udruge mogu postati osobe koje su u postupku posvajanja (podnijele su zahtjev za posvajanje u RH); osobe koje su ostvarile roditeljstvo temeljem posvajanja i osobe koje su sama posvojene.. Redovni članovi čine Skupštinu Udruge i mogu birati i biti birani u sva tijela Udruge.. Podupirući članovi.. Podupirući članovi Udruge mogu biti osobe koje nisu posvojitelji niti potencijalni posvojitelji, ali podupiru ciljeve Udruge.. Počasni članovi.. Počasni članovi Udruge mogu postati fizičke i pravne osobe koje su svojim djelovanjem osobito doprinijele radu Udruge ili koje su na drugi način osobito zadužile Udrugu.. Odluku o počasnome članstvu donosi Skupština Udruge na prijedlog Upravnog odbora..

  Original link path: /index.php/uclanite-se-u-udrugu
  Open archive

 • Title: Adopta.hr - Udruga za potporu posvajanju - Donirajte
  Descriptive info: DONIRAJTE.. Postanite prijatelj ADOPTE.. Donirajte internetom (s pomoću kreditnih kartica, internetskoga bankarstva).. Kako postati prijatelj ADOPTE.. Poduprite nas postajući.. prijatelj ADOPTE.. te redovitim mjesečnim donacijama pomozite aktivnosti Udruge i kvaliteti skrbi za posvojiteljske obitelji.. Redovito je davanje osobna odluka, a ako nakon određenoga vremena niste u mogućnosti mjesečno podupirati naš rad, u svakom trenutku možete odustati.. Ako želite, za uplatu se možete koristiti.. internet bankarstvom.. , trajnim nalogom ili uplatnicama koje će stići na vašu adresu.. Mrežne donacije karticama ili donacije internetskim bankarstvom.. Donirajte još danas (kreditnom)  ...   Transakcijski račun: 2360000-1102203381.. Jelačića 10.. H V A L A !!!!.. Pravnim osobama.. , prema Zakonu o porezu na dobit (NN 177/04), čl.. 7.. , st.. 7.. , za iznos donacije do 2% iznosa prihoda prethodne godine smanjuje se porezna osnovica.. Privatne osobe.. , prema Zakonu o porezu na dohodak (NN 177/04) čl.. 36.. , st.. 27.. mogu uvećati osobni odbitak za iznos donacije doznačene na žiroračun, do visine 2% primitaka za koje je u prethodnoj godini.. podnesena godišnja porezna prijava i utvrđen godišnji porez na dohodak..

  Original link path: /index.php/donirajte
  Open archive

 • Title: Adopta.hr - Udruga za potporu posvajanju - Donatori
  Descriptive info: Rad udruge omogućen je kroz podršku poznatih i nepoznatih pojedinaca, poduzeća, organizacija i institucija kojima ovim putem zahvaljujemo!.. Tijekom 2012.. i 2013.. aktivnosti ADOPTE su podržali:.. Matija Kociper.. Marijana i Gordan Radin.. Mr.. sci Zlatica Topčić.. Jasna Hrvić Smolec.. Danijela Božić.. Zaklada Hrvatska za djecu..

  Original link path: /index.php/donatori
  Open archive

 • Title: Adopta.hr - Udruga za potporu posvajanju - Sudjelujte aktivno
  Descriptive info: ADOPTA je udruga osnovana s idejom da članovi, između ostalog, imaju priliku sudjelovati u stvaranju identiteta, projekata i usluga udruge.. Vaš nam je doprinos i vaše aktivno sudjelovanje važno, stoga vas pozivamo:.. Dođite na zajedničke sastanke.. : Sastajemo se redovito, a vrijeme i mjesto sastanaka objavljuje se na našoj mrežnoj stranici (.. web.. -stranici).. Svi su članovi dobrodošli ….. Volontirajte.. – Ako imate određena znanja, vještine, profesionalna iskustva i/ili jednostavno vremena, koje biste željeli posvetiti dobrobiti udruge i/ili njezinih projekata, članova/ica, javite  ...   sastanke, pošaljite nam svoje prijedloge o mogućim smjernicama razvoja, javite nam o mogućim izvorima financiranja, stvarajte s nama nove projekte i usluge….. Sudjelujte u našim projektima:.. dođite na predavanja, radionice, odazovite se pozivu na projektne aktivnosti udruge i/ili sudjelujte u provedbi projektnih aktivnosti.. Javite se s idejama i prijedlozima:.. Pišite nam čime biste željeli da se Udruga bavi, kakve usluge mislite da bismo trebali pružati, što vam se sviđa a što ne….. Ili jednostavno popunite priloženi.. upitnik.. i mi ćemo vam se javiti…..

  Original link path: /index.php/aktivirajte-se
  Open archive

 • Title: Kontakt
  Descriptive info: Vaše ime.. Vaša E-mail adresa.. Tema.. Pošaljite si kopiju Vaše poruke na Vašu E-mail adresu.. Radi zaštite od neželjene pošte, molimo kliknite na patku..

  Original link path: /index.php/kontakt
  Open archive

 • Title: Adopta.hr - Udruga za potporu posvajanju - ADOPTA sudjeluje u Tjednu udruga
  Descriptive info: Pred.. Slijedeće..

  Original link path: /index.php/novosti/117-adopta-sudjeluje-u-tjednu-udruga
  Open archive

 • Title: Adopta.hr - Udruga za potporu posvajanju - ADOPTIN PIKNIK
  Original link path: /index.php/novosti/118-adoptin-piknik
  (No additional info available in detailed archive for this subpage)

 • Title: Adopta.hr - Udruga za potporu posvajanju - GRUPE POTPORE ZA POTENCIJALNE POSVOJITELJE
  Original link path: /index.php/novosti/113-grupe-potpore-ya-potencijalne-posvojitelje
  (No additional info available in detailed archive for this subpage) •  


  Archived pages: 129