www.archive-org-2014.com » HR » A » ABIS

Choose link from "Titles, links and description words view":

Or switch to "Titles and links view".

  Archived pages: 5 . Archive date: 2014-10.

 • Title: Prevoditelj i Sudski tumač | Prevođenje | Prijevodi | Sudski tumač za engleski | Prevoditeljske usluge | Cijene prijevoda | Prevoditeljska agencija | ABIS
  Descriptive info: .. ABIS Prevoditelj.. Sudski tumač.. Prevoditeljske usluge.. Sudski tumač - Prevoditelj.. com.. Pisani prijevod.. Usmeni preijevodi.. Prevođenje - opis procesa.. Strojno prevođenje.. Google prevoditelj.. Rječnik on-line.. Naručite prijevod.. Prijeva prevoditelja.. Usmeni prijevodi.. Prevođenje.. PREVODITELJSKA AGENCIJA.. Stručni prevoditelji i sudski tumači na više od 30 jezika.. Prevoditelj.. Prevoditeljska agencija ABIS.. Službene web stranice.. Stručni prevoditelj i sudski tumač na više od 30 jezika svijeta.. STL.. hr.. Izrada i stručni prijevodi Sigurnosno-tehničkih listova za sve vrste proizvoda prema važećim pravilnicima i zakonima.. OvjereniPrijevodi.. Prevoditeljske usluge - opis.. Prijevodi Vaših poslovnih dokumenata s/na više od 30 jezika svijeta s ovjerom sudskih tumača.. Prevoditeljska  ...   područja gospodarstva i tehnologije.. Na stranom tržištu poslujemo pod brandom.. Translations.. , a na domaćem tržištu poznati smo kao.. Naša izuzetna mreža stručnih prevoditelja iz različitih područja gospodarstva i tehnologije, kao i lektora izvornih govornika, stvarana je vrlo pažljivo tijekom posljednjih deset godina.. Prevoditeljski smo centar s dugogodišnjim iskustvom, u ponudi su sve.. prevoditeljske usluge.. , uz impresivnu referennu listu.. Prevoditeljske agencija ABIS.. Certifikati kvalitete.. STL - izrada i prijevod.. Sigurnosno tehnički listovi, izrada i prijevod.. Kontakti.. Zatražite prijevod, kontaktirajte nas.. Pošalji poruku.. Naši kontakti.. info@prevoditelj.. +385 (0)1 4828 042.. Preradovićeva ulica 33.. 10000 Zagreb.. facebook.. com/PrevoditeljCom.. All rights reserved..

  Original link path: /
  Open archive

 • Title: ABIS Prevoditelj.com - SUDSKI TUMAČ
  Descriptive info: ABIS PREVODITELJ.. Sudski tumač i prevoditelj.. Pisani prijevodi s ovjerom sudskog tumača.. Prevoditeljska agencija - sudski tumači!.. Sudski tumač i prevoditelj s i na više od 30 jezika svijeta.. Sudski tumači i ovjereni prijevodi za engleski, njemački, slovenski, francuski, mađarski, ruski, francuski, poljski, slovački, češki, portugalski, španjolski, talijanski i druge jezike.. Prijevodi dokumenata.. Simultano i konsekutivno prevođenje.. Prevođenje - proces.. Prijevodi - više.. Sudski tumači i ovjereni prijevodi.. Sudski tumač je osoba koja izdaje ovjereni prijevod bilo kojeg osobnog dokumenta.. Prevoditeljska agencija ABIS osigurava prevođenje i ovjeru svih vrsta stručnih tekstova (npr.. medicinske dokumentacije, ugovora, međunarodnih natječaja/tendera i sl.. ).. Ovjereni prijevodi stručnih tekstova su najsloženiji i najzahtjevniji oblika prevođenja gdje pri prevođenju stručni prevoditelj i sudski tumač uvijek konzultira stručnjake (inženjere, pravnike, liječnike i sl.. ) radi kontrole u usklađenja terminologije s poslovnom praksom.. Sudski tumač je osoba koju imenuje predsjednik Županijskog ili Trgovačkog suda.. Sudski tumač prevodi, na zahtjev suda, fizičke ili pravne osobe, pisani ili izgovoreni tekst s hrvatskog na strani jezik, sa stranog na hrvatski jezik ili s jednog na drugi strani jezik za koje je imenovan.. Sudski tumači izdaju prijevode  ...   nije drugačije određeno.. Svi službeni dokumenti ili isprave koje su u izvorniku na stranom jeziku trebaju biti prevedene na službeni jezik države u kojoj se koriste, od strane sudskog tumača za određeni strani jezik, kako bi imale dokaznu snagu u pravnom prometu države.. Samo ovjereni prijevod određene javne ili privatne isprave ima dokaznu snagu javne isprave.. To znači da sve isprave koje su izvorniku na stranom jeziku, kako bi imale dokaznu snagu u pravnom prometu neke države, moraju biti prevedene i ovjerene od strane sudskog tumača.. Ovjereni prijevod potreban je prilikom ostvarivanja prava u postupcima pred svim tijelima državne uprave, javnim bilježnicima kao i pred sudovima.. Ovjera sudskog tumača potrebna je kod prijevoda isprava koji će se koristiti u službene svrhe, kao što su rodni listovi, vjenčani listovi, smrtni listovi, presude, sudska rješenja, svjedodžbe, diplome, prijepisi ocjena, potvrde o nekažnjavanju, potvrde o prebivalištu, punomoći, osobne iskaznice, putovnice, vozačke dozvole, izvadci iz sudskog registra, certifikati, deklaracije, itd.. Linkovi na kojima se može detaljnije provjeriti legislativa i podaci o sudskim tumačima i ovjerenim prijevodima:.. com - Sudski tumači.. Pravilnik o sudskim tumačima.. ,.. www.. nn.. Sudacka mreza.. Vlada..

  Original link path: /sudski-tumac.html
  Open archive

 • Title: ABIS Prevoditelj.com - pisani prijevodi
  Descriptive info: Vaš stručni Prevoditelj.. Pisani prijevodi - ovjereni i neovjereni prijevod.. Prevoditelji i sudski tumači na više od 30 jezika.. Stručni prevoditelji i prjevodi dokumenata - engleski, hrvatski, njemački, slovenski, ruski, talijanski, mađarski, francuski, češki, slovački, španjolski.. Pisani prijevodi.. Sudski tumači, ovjereni prijevodi, prijevodi bez ovjere.. Neovjereni prijevod je prijevod koji ne sadrži ovjeru sudskog tumača.. Pisani neovjereni prijevod je pisani prijenos teksta s izvornog jezika na ciljni jezik..  ...   Microsoft Power Point, PDF i slični formati).. Neovjereni prijevodi izdaju se u papirnatom ili elektroničkom obliku.. Kod neovjerenih prijevoda nije nužno slijediti format izvornog teksta (broj stranica, raspored na stranici i sl.. Format se dogovara s naručiteljem prijevoda.. Neovjereni prijevodi najčešće se izrađuju i naručuju za tekstove i isprave kao što su: upute za uporabu, web stranice, životopisi (CV), prospekti, brošure, katalozi, dopisi, jelovnici, turistički vodiči, leci i dr..

  Original link path: /pisani-prijevodi.html
  Open archive
 •  

 • Title: ABIS Prevoditelj.com - usmeni prijevodi
  Descriptive info: Konferencijsko ili simultano prevođenje i prevoditelji.. Simultani / konferencijski prevoditelji istodobno slušaju izlaganje i izgovaraju prijevod na zadani broj ciljnih jezika.. Simultano prevođenje je vrsta usmenog prevođenja koje je najprikladnije prilikom organizacije raznih konferencija, simpozija, sajmova ili prezentacija za veći broj ljudi.. Takvo prevođenje zahtijeva najintenzivniju koncentraciju, te se zato simultani i konferencijski prevoditelji u paru ili timu izmjenjuju svakih 20-30 minuta.. Sudionici na skupu na svojim prijamnicima odabiru kanal s prijevodom na jezik koji razumiju.. Najveća prednost simultanog ili konferencijskog prevođenja je ušteda vremena obzirom da prijevod teče istodobno s izvornim izlaganjem i nema usporavanja tijeka događaja.. Za pružanje usluge simultanog prevođenja potrebno je osigurati opremu za simultano  ...   prijevoda u kojem prevoditelj reproducira prevedeni tekst na ciljani zadani jezik u trenutku kada govornik pravi predah u svom izlaganju, pri čemu prevoditelj ponekad koristi pisane bilješke koje je prethodno zapisao u svoj podsjetnik.. Konsekutivni prijevod najprikladniji je za seminare, okrugle stolove, prezentacije i druge vrste poslovnih sastanaka.. Konsekutivni prevoditelji u potpunosti se prilagođavaju stilu i dinamici izlaganja svakog govornika, te moraju biti pouzdani, precizni, brzi i snalažljivi.. Ako je riječ o prevođenju pred javnim sudom ili u pravnim postupcima, nužno je da prevoditelj bude i sudski tumač.. Profesionalnost i veliko iskustvo naših prevoditelja osigurat će Vam uspjeh u poslovnim sastancima, pri ugovaranju novih poslova sa stranim poslovnim partnerima..

  Original link path: /usmeni-prijevodi.html
  Open archive

 • Title: Prevoditelj :: Prevoditeljske usluge :: Stručni prijevodi
  Descriptive info: Vrhunske prevoditeljske usluge.. Stručni pisani prijevodi, lektura i korektura.. com će osigurati stručno i kvalitetno pisano prevođenje dostavljenih tekstova uključujući lekturu, stručnu redakturu i korekturu, suradnju kod narudžbe i isporuke, suradnju tijekom procesa prevođenja prilikom svake sukcesivno zatražene usluge prijevoda.. com izvršava usluge prema pisanom zahtjevu naručitelja, pojedinačnoj ponudi i narudžbi naručitelja.. Lektura obuhvaća jezični pregled, i to: uklanjanje pravopisnih i gramatičkih pogrešaka te stilsku prilagodbu duhu jezika.. Lektor neće bez konzultacija s predstavnicima naručitelja mijenjati stručnu terminologiju.. U slučaju neslaganja s nekim terminom upozorit će na problem i u napomeni sugerirati bolje rješenje.. Redaktura obuhvaća pregled i stručnu redakturu prevedenih tekstova  ...   kao i uređenje teksta prijevoda sukladno normo tehničkim pravilima, pravopisu i gramatici hrvatskog jezika, imajući pri tome u vidu sve posebnosti teksta.. Redaktori su dužni pri izboru odgovarajućih pravnih i tehničkih termina i pojmova predlagati rješenje u duhu pravnog nazivlja i tradicije, ali da se pri tome ne mijenja smisao i posebnost izvornog teksta.. Prevedeni tekstovi isporučuju se u elektroničkom obliku, u pravilu elektroničkom poštom, a iznimno na CD-u ili drugom mediju za pohranu podataka, u.. doc,.. docx ili drugom formatu prihvatljivom za naručitelja.. Pored isporuke prijevoda u elektroničkom obliku naručitelj može tražiti i isporuku prevedenih tekstova (ovjerenih ili neovjerenih) na papiru..

  Original link path: /prevodjenje.html
  Open archive •  


  Archived pages: 5