www.archive-org-2014.com » HR » A » ABAKUS-VJESTACENJA

Choose link from "Titles, links and description words view":

Or switch to "Titles and links view".

  Archived pages: 1 . Archive date: 2014-12.

 • Title: ABAKUS Vještačenja
  Descriptive info: .. Usluge.. O nama.. Kontakt.. Abakus Vještačenja d.. o.. je tvrtka koja je specijalizirana za sve djelatnosti povezane sa nekretninama.. Osnovna je 2011 god.. u vlasništvu Sanje Miškić, koja je diplomirani inžinjer građevine i stalni sudski vještak za graditeljstvo i procjenu nekrenina.. Naš tim čine diplomirani inžinjeri građevine i strojarstva te diplomirani ekonomisti koji kroz zajednički rad nastoje pružiti visokokvalitetnu uslugu.. Relativno smo mlada tvrtka koja uspješno posluje i naša je misija pružiti usluge koje su vrijednosno usklađene sa kvalitetom te omoguditi da se kod nas obave sve usluge usko vezane sa nekretninama.. Za upite i informacije, slobodno se javite na.. info@abakus-vjestacenja.. hr.. Osnovni podaci:.. Abakus vještačenja d.. Godina osnivanja: 2011.. Adresa: Ulica Nikole Tesle 16, 10 000 Zagreb.. Mjesto upisa u trgovački sud i broj upisa: Zagreb, MBS 080782215.. OIB: 29594838593.. Transakcijski račun: HR0424020061100616761.. Erste & Steiermärkische Bank d.. d.. Djelatnosti: energetsko certificiranje, građevinska vještačenja, procjene vrijednosti nekretnina, legalizacija, izrada etažnih elaborata, izrada troškovnika, savjetovanje.. Abakus Vještačenja.. A: Ulica Nikole Tesle 16, Zagreb HR-10000.. T: 01/8896-898.. M: 091/450-0077.. E:.. + Energetski Certifikati.. Postojeće zgrade.. Počevši sa 1.. srpnjem 2013.. godine, vlasnik postojeće zgrade dužan je osigurati energetski certifikat prilikom prodaje zgrade ili njezine samostalne uporabne cjeline, te ga dati na uvid kupcu ili najmoprimcu.. Nove zgrade.. Investitor nove zgrade je dužan osigurati energetski certifikat zgrade prije početka njezine uporabe, odnosno priložiti ga zahtjevu za izdavanje uporabne dozvole.. Energetski certifikat.. omogućuje vlasniku, kupcu ili najmoprimcu uvid u kvalitetu gradnje sa stajališta potrošnje energije.. Konačan cilj je u zaštiti kupaca i podizanju kvalitete gradnje.. Postupak energetskog certificiranja obuhvaća skup radnji, koje uključuju energetski pregled zgrade, analizu i vrednovanje prikupljenih podataka te izdavanje energetskog certifikata.. Sastavni dio energetskog certifikata je i popis preporučenih mjera za ekonomski povoljno poboljšanje energetskog svojstva zgrade.. Zgrade javne namjene, korisne površine veće od 500m², moraju imati izdan i javno izložen energetski certifikat najkasnije do 31.. prosinca 2013.. Zgrade ili njihove samostalne uporabne cjeline koje se daju u najam ili na leasing, moraju imati izdan energetski certifikat do 1.. siječnja 2016.. godine.. Energetsko certificiranje.. smiju provoditi za to educirani i od Ministarstva graditeljstva i prostornog uređenja ovlašteni, inženjeri arhitekture, građevine, strojarstva i elektrotehnike.. + Etažiranje.. Etažiranje je uspostava vlasništva posebnog dijela nekretnine, te povezivanje sa odgovarajućim suvlasničkim udjelom.. Etažnim elaboratom određuju se posebni suvlasnički dijelovi u zgradi, te udjeli pojedinih suvlasnika u zajedničkim dijelovima zgrade i zemljišta na kojem je zgrada izgrađena, a sve prema Zakonu o vlasništvu i drugim stvarnim pravima (NN 91/96).. Slučajevi kada je potrebno etažiranje nekretnine:.. kod hipotekarnog jamstva (ne može se upisati hipoteka ako nekretnina nije etažirana).. zbog lakše prodaje i postizanja veće cijene (etažirana nekretnina postiže 10-15% veću cijenu na tržištu).. kod utvrđivanja suvlasničkih odnosa.. zbog lakšeg provođenja nasljednih i darovnih prava (dioba nekretnina).. kod utvrđivanja udjela pojedinih suvlasnika u troškovima upravljanja.. Izrada etažnog elaborata uključuje izmjeru građevine, izradu tabelarnog i grafičkog prikaza posebnih i zajedničkih dijelova zgrade i izradu prijedloga za uknjižbu.. Nakon izrade etažnog elaborata i ishođenja potvrde nadležnog tijela, koju uslugu vršimo za vas, slijedi izrada i potpis međuvlasničkog ugovora kojeg priprema odvjetnik.. Tada je moguće posebne dijelove zgrade upisati u zemljišnu knjigu, čime se postiže pravna potvrda vlasništva nad pojedinim dijelovima zgrade.. Za brzu i stručnu provedbu etažiranja ili savjetovanja oko istog stojimo na raspolaganju!.. Što je etažiranje?.. Stan ili neki drugi prostor u objektu, prema Zakonu o vlasništvu i drugim stvarnim pravima (Narodne novine 91/96), tretira se kao suvlasnički dio čitavog objekta, kojem pripadaju i proporcionalni dio svih zajedničkih prostora kao i proporcionalni dio zemljišta na kojem je objekt sagrađen.. Izradom plana posebnih djelova zgrade, utvrđuju se posebni i zajednički djelovi pojedine nekretnine kao i njihova veličina te se označavaju vlasnici pojedinih djelova.. Etažiranje obavljaju za to osposobljene stručne osobe, sudski vještaci, koje na zahtjev suvlasnika rade elaborat o etažiranju.. Za izradu elaborata etažiranja, potrebno je imati tehničku dokumentaciju zgrade , iz koje su vidljive površine pojedinih posebnih i zajedničkih djelova objekta.. U slučaju da takve dokumentacije nema, obavlja se mjerenje objekta te se izrađuju nacrti za potrebe elaborata.. Vlasništvo posebnog dijela može biti uspostavljeno glede dijela suvlasničke nekretnine koji čini samostalnu uporabnu cjelinu, prikladnu za samostalno izvršavanje suvlasnikovih ovlasti, kao što je stan ili druga samostalna prostorija (N.. N 91/96, članak 67.. ).. Vlasništvo posebnog dijela nekretnine uspostavlja se na temelju pisane suglasnosti svih suvlasnika nekretnine (N.. N 91/96, članak 73.. ).. Zašto etažirati?.. Jedini pravni dokaz o vlasništvu stana, poslovnog prostora ili neke druge nekretnine jest izvadak iz zemljišnih knjiga tj.. gruntovnice.. Prema Zakonu o vlasništvu i drugim stvarnim pravima (Narodne novine 91/96), bilo kakav prostor u objektu, uključivši stanove, garaže, poslovne prostore i sl.. , NE može se upisati u zemljišnu knjigu dok zgrada nije etažirana tj.. dok se ne napravi elaborat s planom posebnih dijelova objekta.. te dok isti nije ovjeren od svih suvlasnika.. Etažiranje se obavlja prije svih radnji gdje je potrebno uspostaviti vlasništvo nad posebnim djelovima nekretnine tj.. imati uredne upise u zemljišne knjige pojedinih nekretnina kao npr.. : dobivanja hipotekarnog kredita (ne može se upisati hipoteka banke na stan ili poslovni prostor ako isti nije etažiran), kupnje odnosno prodaje nekretnina, diobe obiteljskih nekretnina, ostavinske diobe, utvrđivanja udjela pojedinih suvlasnika u troškovima upravljanja i održavanja objekta.. Elementi etažiranja.. 1.. Prikupljanje tehničke dokumentacije te usporedba s stvarnim stanjem.. 2.. Izmjera objekta te izrada nacrta u slučaju da ne postoji tehnička dokumentacija.. 3.. Izrada elaborata etažiranja koji se sastoji od: Tabelarni prikaz vrste i veličine prostora, Tabelarni prikaz vlasništva posebnih i zajedničkih dijelova zgrade, Prijedlog razdiobe posebnih i zajedničkih dijelova zgrade, Prijedlog razdiobe građevinskog zemljišta predmetne nekretnine s obzirom na udjele u vlasništvu na posebnim dijelovima nekretnine, Grafički dio elaborata s označavanjem pojedinih posebnih dijelova nekretnine te vlasništva na pojedinom dijelu nekretnine, Prijedlog upisa u zemljišne knjige.. 4.. Izrada Općih uvjeta koji se određuju odnose suvlasnika i korištenje nekretnine.. 5.. Izrada Sporazuma o prihvaćanju elaborata koji potpisuju svi suvlasnici (uvjet u gruntovnici).. + Građevinsko vještačenje.. Građevinsko vještačenje obuhvaća skup različitih stručnih poslova koji se obavljaju po vještaku građevinske ili arhitektonske struke, a koji je imenovan od strane Županijskog suda.. Građevinska vještačenja obuhvaćaju slijedeće poslove:.. Procjene nekretnina.. Etažiranje.. Građevinska vještačenja u užem smislu.. Građevinsko vještačenje u užem smislu, obuhvaća skup stručnih aktivnosti koje definiraju:.. Kvalitetu i kvantitetu izvedenih radova na pojedinom objektu , Utvrđivanje nedostataka na objektu , Postotak dovršenosti objekta , Cijenu pojedinih izvedenih radova, Snimak postojećeg stanja prilikom preuzimanja objekta ili prostora , Utvrđivanje štete na pojedinom objektu nastale zbog raznih uzroka (prirodna nepogoda, nekvalitetni materijali, loša izvedba, viša sila i sl.. ) , Vrijednost sanacije pojedinih oštećenja na objektu nastalih zbog raznih uzroka , Rekonstrukcija zbivanja i odgovornosti na gradilištu na temelju uvida u građevinsku dokumentaciju (projekte, građevinsku knjigu, građevinski dnevnik, zapisnike i sl.. ) , Osiguranje dokaza tj.. pravni termin koji obuhvaća gore navedene radnje, a izvodi se na zahtjev stranaka pri pojedinom općinskom ili trgovačkom sudu.. + Što je graditeljski troškovnik?.. Troškovnik građevinskih radova.. je procjena ukupne vrijednosti nekog posla ili grupe poslova u graditeljstvu.. Takva procjena se dobije na bazi umnoška količina i jediničnih cijena svakog pojedinog rada (uključivo građevinski materijal i oprema).. Takav graditeljski troškovnik, napravljen po sudskom vještaku za graditeljstvo, može se dijeliti na slijedeće podtipove:.. Informativni pristup.. ima informativnu ulogu u smislu da se iz njega može saznati cijena pojedinih grupa radova (npr.. zidarski radovi, betonski radovi i sl.. ) i iskazuje se u odnosu KN/m2 ili EUR/m2.. Takav troškovnik ima plansku ulogu (može se saznati cijena radi daljnjeg planiranja troškova) kao i savjetodavnu ulogu te se može povezati sa prethodnim Vještačkim savjetovanjima.. Takav podtip troškovnika ima detaljan opis svih predviđenih zahvata.. Detaljni podtip.. specificira svaki pojedini rad unutar grupe radova (npr.. zidarski radovi - zidanje, žbukanje i sl.. Taj iznos se dobije kao umnožak količina pojedinih radova i jediničnih cijena za te radove.. Takav troškovnik ima ponudbenu ulogu (na osnovi njega se može zatražiti ponuda građevinskog izvoditelja) i kontrolnu ulogu (isti se može usporediti sa već dobivenom ponudom građevinskih izvoditelja i na taj način izvršiti kontrolu cijene).. Detaljni podtip sa iskazom materijala.. je isti kao gore navedeni samo se daje i iskaz uporabljenog materijala.. Takav podtip graditeljskog troškovnika je pogodan za primjenu kod graditelja koji grade po principu sam svoj majstor i koji ne mogu izračunati količinu materijala koji im je potreban.. + Legalizacije objekata i bespravne gradnje.. OSNOVNE INFORMACIJE:.. Uvjeti, postupak i pravne posljedice uključivanja u pravni sustav nezakonito izgrađenih zgrada (OZAKONJENJE ZGRADA) uređuju se Zakonom o postupanju s nezakonito izgrađenim zgradama (NN 86/12) - Zakon o legalizaciji objekata, koji  ...   ne može izdati Uvjerenje o starosti građevine, vršimo uslugu sudskog vještačenja, tj.. izrađujemo Procjenu starosti građevine.. Kontaktirajte nas kako bi se upoznali s Vašim slučajem, te Vam poslali ponudu za usluge koje su Vam potrebne.. + Procjena vrijednosti nekretnina.. Procjenu nekretnina radimo kod:.. kupnje ili prodaje nekretnine (da bi odredili tržnu vrijednost nekretnine sa obrazloženjima ).. dobivanje hipotekarnog kredita.. procjena nekretnine nakon oštećenja za ostvarivanje osiguranja.. procjena nekretnina pri ostavinskoj raspravi.. procjena nekretnina kod sudski ovrha (pri TRGOVAČKOM i ŽUPANIJSKOM SUDU ).. tehnička i financijska analiza rekonstrukcije nekretnine (troškovnik) pružamo stručno praćenje i savjetovanje kod takvih radova.. Procjene obuhvaćaju sve vrste nekretnina :.. obiteljske kuće, stanove, lokale, urede, skladišta, građevinska zemljišta.. PROCJENE OBAVLJAMO NA PODRUČJU CIJELE HRVATSKE.. Tržišna procjena nekretnine je postupak kojim graditeljski vještak određuje njenu vrijednost u sadašnjem vremenu uzimajući u razmatranje moguće utjecaje (pravne, ekonomske, urbanističke, građevinske i druge utjecaje) u budućem vremenu.. Tržišna procjena nekretnina je jedan od najsloženijih poslova u sudskom vještačenju.. Ta složenost se očituje kroz više faktora koji su subjektivne i objektivne prirode.. Subjektivnost se očituje, ne samo kroz profesionalnost vještaka kao osobe, nego najčešće kroz očekivanja naručitelja.. Očekivanja naručitelja se opet vide kroz njegovu percepciju tržišne vrijednosti nekretnine.. Očekivanja su, isto tako, direktno povezana sa potrebama naručitelja kao što su hipotekarni krediti, dioba nekretnina, kupovina i prodaja nekretnina i sl.. Ukoliko je vještak izračunao tržišnu vrijednost koja je približna onoj koju naručitelj očekuje onda je “dobar” vještak, a ukoliko nije onda je “loš”.. Tu ne pomažu nikakva objašnjenja vještaka u smislu da isti, svojom licencom i profesionalnom nezavisnošću, garantira vrijednost procijenjene nekretnine tržišno realnom.. Ovdje se treba naglasiti da jedino vještak nije direktno zainteresiran za napuhavanje ili dampingiranje cijena.. Mnogi procjenitelji koji rade za pojedine institucije imaju svoj interes, bilo kroz postotak od ostvarene transakcije ili sigurnost manje procjene (kod hipotekarnih kredita).. Navedena realnost tržišne cijene je ona koja se može prodajno ostvariti na tržištu.. Prema tome potrebno je naglasiti da procjene stručnjaka kažu da se na teritoriji Zagreba vidi da razlika između prodajno zatražene cijene i stvarno ostvarene prodajne cijene kreće do -30% (npr.. zatražena cijena stana je 1.. 800,00 EUR/m2 a dobivena 1.. 400,00-1.. 500,00 EUR/m2).. Taj odnos je nešto manji u ostalim dijelovima Hrvatske.. Na tom primjeru se vidi realnost vještački utvrđene tržišne procjene.. Procjenom nekretnina mogu se obuhvatiti slijedeće nekretnine:.. kuće (samostojeće, u nizu – dvojne, montažne, tradicionalne),.. stanovi (u zgradi, u kući, etažni),.. vikendice,.. apartmani,.. vile (samostojeće, etažne),.. stambene zgrade,.. apartmanske zgrade,.. stambeno-poslovne zgrade,.. poslovne zgrade,.. poslovni prostori,.. industrijske zgrade (hale, skladišta, radionice),.. turistički objekti (hoteli, pansioni, kompleksi, restorani),.. sportsko-rekreacijski objekti (samostojeći, kompleksi),.. gospodarski objekti,.. zdravstveni objekti,.. specifične nekretnine (garaže, parkirališna mjesta, benzinske pumpe, robne kuće, dvorci),.. zemljišta (građevinska, poljoprivredna).. Prema navedenom, možemo reći, da se procjene nekretnina najčešće koriste u slijedeće svrhe:.. utvrđivanja ili revidiranja vrijednosti osnovnih sredstava za tvrtke i obrte,.. dokapitalizacije postojećih tvrtki i obrta,.. traženja hipotekarnih kredita pravnih i fizičkih osoba,.. denacionalizacije i povrata imovine,.. vođenja stečajnog postupka,.. vođenja ovršnog postupka,.. ostavinske ili brakorazvodne diobe,.. određivanja porezne osnovice,.. eksproprijacije (izvlaštenja),.. određivanja isplativosti poslovnih akvizicija i investicija,.. informativnog saznanja tržišne vrijednosti nekretnine (pomoć kupcu i/ili prodavatelju).. Metodologija izrade procjena:.. Prilikom rada na procjeni nekretnine koriste se slijedeće metode: troškovna metoda (metoda utvrđivanja stvarne vrijednosti ili statička metoda), usporedna metoda (ili metoda uspoređivanja vrijednosti) i kapitalizacija dobiti (ili metoda vrednovanja prinosa ili dinamička metoda).. Elaborat procjene nekretnine sadrži najmanje tri segmenta:.. identifikacija i interpretacija nekretnine (elaboriranje stanja nekretnine.. tekstualno, fotografijama i tehničkim crtežima),.. procjena nekretnine (provođenje postupaka prema iznesenoj metodologiji u skladu sa opće prihvaćenim standardima procjene nekretnine),.. zaključak i mišljenje.. Primjer:.. U ovom primjeru će se navesti procjena koja u sebi sadrži elemente isplativosti tj.. analizirati će se odnos kupac-prodavatelj kroz isplativost kupčevog ulaganja da kupi nekretninu, uredi je do kraja i na kraju proda kao čisto komercijalnu površinu.. Taj primjer se donekle razlikuje od gore navedenih metodologija.. Ovdje se oslikava to da je kupljena nekretnina tek potencijal koja s mora promatrati kao svaki uspješan posao tj.. onaj koji donosi povrat uloženih sredstava.. Analizirati će se nekretnina iz stvarnog života.. Ista se nalazi u Zagrebu na području Trešnjevke.. Nekretnina se nalazi u stupnju dovršenosti NISKI ROH BAU.. Nekretnina ima oznaku stambeno-poslovna građevina.. Ista nije etažirana i trenutno funkcionira (pravno i gruntovno) kao jedna cjelina.. Posjeduje komunalne priključke kao i priključak gradskog plina.. Od građevinskih sklopova koji čine NISKI ROH BAU imamo: završene betonske radove, ozidane zidove bez završene obrade, podovi su betonski bez završne obrade, postoje donekle unutarnji razvodi instalacija, stolarija nije postavljena, postavljena je krovna konstrukcija i pokrov.. Tako opisan objekt je završen prije desetak godina.. Opći podaci:.. Objekt:.. POSLOVNI PROSTOR I SPREMIŠTE DVOSOBNI STAN I SPREMIŠTE TROSOBNI STAN.. Veličina (P):.. 99,74+17,27 M2 (POSLOVNI PROSTOR I SPREMIŠTE) 75,81+16,70 M2 (DVOSOBNI STAN I SPREMIŠTE) 78,45 M2 (TROSOBNI STAN).. Analiza komercijalnog potencijala:.. Da bi proveli analizu komercijalnog potencijala uvesti ćemo pojam netto komercijalne površine.. Netto komercijalna površina (NKP) je ona koja čini osnovu prodaje, a to je čista prodajna površina.. Da bi se iz gore navedenog opisa nekretnine došlo do komercijalne površine, istu je potrebno etažirati tj.. dovesti u stanje razdijeljenosti na cjeline navedene gore u rubrici objekt.. NKP posl.. pr.. : 99,74 m2 × 1.. 800 EUR/m2 = 179.. 532,00 EUR.. NKP sprem.. : 17,27 m2 × 900 EUR/m2 = 15.. 543,00 EUR.. NKP stanovi: 154,26 m2 × 1.. 600 EUR/m2 = 246.. 816,00 EUR.. : 16,70 m2 × 800,00 EUR/m2 = 13.. 360,00 EUR.. NKP ukupno: 455.. 251,00 EUR.. Navedene cijene u EUR/m2 su one koje možemo sigurno postići na tržištu nekretnina.. Analiza troškova uređenja:.. Uređenje posl.. : 99,74 m2 × 500,00 EUR/m2 = 49.. 870,00 EUR.. Uređenje st.. : 154,26 m2 × 700,00 EUR/m2 = 107.. 982,00 EUR.. Uređenje sprem.. : 33,97 m2 × 350,00 EUR/m2 = 11.. 890,00 EUR.. Ostali trošk.. : 50.. 000,00 EUR.. Uređenje ukup.. : 169.. 742,00 EUR + 50.. 000,00 = 219.. 742,00 EUR.. Tržišna procjena uz 15% dobiti:.. Procjena:.. 455.. 251,00 EUR – 219.. 742,00 EUR = 235.. 509,00 EUR.. 15% od 455.. 251,00= 68.. 287,65 EUR.. Za kupca koji želi 15% povrat investicije isplativa tržišna cijena nekretnine će biti 455.. 742,00 EUR – 68.. 287,00 EUR = 167.. 222,00 EUR.. Sada vidimo, još jednom, komercijalnost i ekonomsku kategoriju tržišne procjene.. Vidimo da ista vrijedi onoliko koliko će netko ostvariti dobiti na njoj.. Jasno je da ovo ne vrijedi za sve tipove nekretnina i za sva stanja dovršenosti.. Ova metoda je pogodna za izrazito komercijalne nekretnine i za one koje nisu sasvim dovršene.. Tu je potrebna procjena vještaka kolika su potrebna ulaganja za dovođenje nekretnine na komercijalni nivo uz realan povrat ulaganja.. Kako nastaje procjena?.. Procjena vrijednosti nekretnine postupak je kojim se pokušava primjenom specifičnih metoda dobiti vrijednost nekretnine koja je što bliže njenoj stvarnoj tržišnoj vrijednosti.. Pri tome, ovisno o vrsti nekretnine, kombiniraju se tri osnovne metode.. Kod procjena nekretnina koje generiraju dobit najvažniju ulogu ima metoda kapitalizacije dobiti, a, kod stambenih nekretnina metoda usporednih vrijednosti /Fu/.. Uvijek se nastoji dobiti i građevinska vrijednost nekretnine te se vrijednosti dobivene primjenom pojedinih metoda dovode u korelaciju kako bi se dobila poštena tržišna vrijednost nekretnine.. + Što je procjena nekretnina?.. Tržišna procjena nekretnina je jedan od najsloženijih poslova u sudskom vještačenju.. Procjene nekretnina obuhvaćaju:.. stanove, kuće, uredske prostore i lokale, ugostiteljske objekte, skladišne i proizvodne pogone, građevinska zemljišta, poljoprivredna zemljišta, robne kuće, benzinske pumpe, specifične nekretnine.. Namjena procjene nekretnina:.. dobivanje hipotekarnog kredita građana ili tvrtki, kod kupoprodaje nekretnina tj.. pomoć prodavatelju kod određivanja prihvatljive cijene, odnosno, pomoć kupcu kod određivanja ponudbene cijene, ostavinska dioba, oporezivanje, ovršni postupak, isplata osiguranja nakon nastalih oštećenja, revidiranje knjigovodstvene vrijednosti dugotrajne imovine u financijskim izvješćima, određivanje likvidacijskog iznosa u slučaju prisilne prodaje ili stečaja, investicijske odluke i feasibility studije, određivanje isplativosti poslovnih akvizicija, ostale poslovne transakcije.. Sadržaj elaborata:.. fotodokumentacija, izmjera objekta (neto korisna površina, bruto razvijena površina, obujam objekta), građevinska vrijednost objekta, tržišna vrijednost objekta (uključujući zemljište).. Procjene nekretnina se obavljaju na području cijele Hrvatske.. + Osnovna dokumentacija potrebna za identifikaciju i procjenu nekretnine.. Za stan ili poslovni prostor – etažno vlasništvo:.. izvod iz zemljišne knjige ili izvod iz knjige položenih ugovora.. nacrt prostora - neobavezno.. Za kuću ili drugi objekt:.. izvod iz zemljišne knjige.. kopija katastarskog plana.. posjedovni list.. projekt za građ.. dozvolu, izvedbeni li neki drugi projekt.. u slučaju da je objekt upisan bez uporabne dozvole potrebna je.. građevinska dozvola i projekt za građ.. dozvolu.. Za građevinsko zemljište:.. dokaz da je parcela građevinska:.. Uvjerenje nadležnog ureda za prostorno uređenje.. ili lokacijska ili građevinska dozvola.. Za poljoprivredno zemljište:..

  Original link path: /
  Open archive •  


  Archived pages: 1