www.archive-org-2014.com » HR » B » BALE-VALLE

Choose link from "Titles, links and description words view":

Or switch to "Titles and links view".

  Archived pages: 800 . Archive date: 2014-03.

 • Title: Općina Bale-Valle
  Descriptive info: .. NASLOVNICA.. USTROJ.. ZNAČAJNI DOKUMENTI.. NATJEČAJI.. JAVNA NABAVA.. KATALOG INFORMACIJA.. USTANOVE I UDRUGE.. KULTURNE AKTIVNOSTI.. SPORT.. OBAVIJESTI.. IZ MEDIJA.. FOTO GALERIJA.. VIDEO GALERIJA.. KONTAKT.. Poštovani posjetitelji, dragi prijatelji,.. dobrodošli na internetske stranice Bala.. Nadam se da će naše stranice biti koristan izvor informacija svima Vama koji živite u našoj Općini, i svima Vama koji nas želite posjetiti.. Naša priča započela je 2004.. godine kada je nas nekoliko predvođenih odlučilo staviti svoja znanja, vještine i sposobnosti na uslugu Baljanima i našoj Općini, i traje sve do danas.. U međuvremenu učinili smo brojne iskorake i od male zapostavljene lokalne zajednice izgradili smo sredinu iz koje ljudi više ne odlaze.. Svoja smo znanja prije svega stavili na raspolaganje mladim ljudima koji vjerujem mogu i danas od nas mnogo naučiti, ali koji su i nas puno naučili.. Internetske stranice Bala, jedan su od načina pomoću kojeg se približavamo suvremenim trendovima.. Naš je cilj da Bale budu Općina u kojoj je ugodno živjeti i raditi, a kako živimo i što radimo pogledajte upravo na  ...   woods emotion u baljanskom je Multimedijalnom centru otvorena izložba radova Franca i Svjetlane Manzin, koju će publika imati prigode razgledati do kraja mjeseca.. Umjetnici iz Vodnjana predstavili su se kamenim skulpturama, nakitom od drva masline te fotografijama rađenim tehnikom transfera.. Kada je riječ o skulpturama, njih potpisuje Franko Manzin i koji naoko hladnom materijalu unosi dušu, toplinu i bezvremensku ljepotu.. Svjetlana Manzin se predstavila ogrlicama i narukvicama od maslinovog drva.. Prirodan i elegantan nakit također je nijemi podsjetnik za ono lijepo što posjedujemo i što nas okružuje.. Uz nakit, poseban interes publike privukle su njene fotografije, rađene tzv.. tehnikom transfera, koje se u početku skeniraju, potom na njima autorica intervenira i stavlja ih u okvire.. Rezultat tog studioznog rada su stare/nove fotografije koje kao da su proizašle iz nekog prošlog, nježnijeg i tišeg svijeta i crno-bijelog filma.. (Napisala i snimila za Glas Istre N.. O.. RADIĆ).. Bale, 1.. svibanj 2013.. video galerija.. Get the Flash Player.. to see this rotator.. Powered by:.. TC.. Designed by:.. Eni.. ,.. Ennio.. Sandro..

  Original link path: /
  Open archive

 • Title: Općina Bale-Valle
  Descriptive info: USTROJ.. Općina je samostalna u odlučivanju i donošenju akata u poslovima iz svog samoupravnog djelokruga u skladu s Ustavom Republike Hrvatske, zakonom i Statutom Općine Bale.. Općina u okviru samoupravnog djelokruga obavlja poslove lokalnog značaja kojima se neposredno ostvaruju potrebe građana koji nisu Ustavom ili zakonom dodijeljeni državnim tijelima a osobito poslove koji se odnose na:.. - uređenje naselja i stanovanja.. - prostorno  ...   primarnu zdravstvenu zaštitu.. - odgoj i osnovno obrazovanje.. - kulturu, tjelesnu kulturu i sport.. - zaštitu potrošača.. - zaštitu i unapređenje prirodnog okoliša.. - protupožarnu i civilnu zaštitu.. Općina obavlja i druge poslove koji su od interesa za njen gospodarski, kulturni i socijalni razvoj, a nisu u nadležnosti drugih tijela.. Načelnik.. Općinsko vijeće.. Radna tijela Općinskog vijeća.. Općinska uprava.. Mjesni odbori.. Designed by:..

  Original link path: /defaultt.asp?ID=3
  Open archive

 • Title: Općina Bale-Valle
  Descriptive info: DOKUMENTI KOJI ODREĐUJU UPRAVLJANJE BALAMA I BUDUĆI PROSTORNI RAZVITAK.. Općina Bale ima niz važnih dokumenata koji određuju način rada načelnika, Općinskog vijeća i njegovih komisija, Upravnog odjela, ali definiraju i razvoj prostora u budućnosti.. Jedan od važnijih dokumenata je Statut Općine kojeg kao i sve druge važne dokumente možete u cijelosti pogledati na našim stranicama.. Kako izgleda proračun Bala, i na što će biti utrošeni novci građana također možete pogledati na ovim stranicama.. U cijelosti donosimo i planove uređenja općine  ...   Bala u budućnosti.. Prostorni plan obuhvaća područje cijele općine.. Studija razvoja obradila je devet kilometara obale i 450 hektara prostora koje se proteže oko nje, te su dali smjernice za revitalizaciju obalnog područja uzimajući u obzir lokalne karakteristike.. Studija ruralnog krajobraza obradila je unutrašnjost općine i dala odgovor na pitanje kako se ruralni turizam može razvijati u Balama.. Statut.. Poslovnik o radu vijeća.. Proračun.. Studija razvoja.. Studija valorizacije ruralnog krajobraza.. Planovi uređenja općine.. Prostorni planovi.. Urbanistički planovi.. Detaljni planovi uređenja..

  Original link path: /defaultt.asp?ID=4
  Open archive
 •  

 • Title: Općina Bale-Valle
  Descriptive info: Temeljem članka 6.. Zakona o zakupu i prodaji poslovnog prostora (NN 91/96, 124/97, 174/04, 38/09), članka 5.. Odluke o davanju u zakup poslovnog prostora („ Sl.. gl.. “br.. 2/97,1/99) i članka 42.. Statuta Općine Bale („Sl.. glasnik br.. 05/09) Načelnik Općine Bale raspisuje:.. NATJEČAJ.. za davanje u zakup poslovnog prostora.. I.. POSLOVNI PROSTOR:.. Predmet natječaja za zakup poslovnog prostora su:.. Poslovni prostori u ulici Trg Tomaso Bembo 8, Bale, zgradi izgrađenoj na zgr.. č.. 143 k.. o.. Bale.. 1.. prizemlje površine 25 m2.. - djelatnost: ostale uslužne djelatnosti.. - vrijeme trajanja zakupa 5 godina.. - početna mjesečna zakupnina iznosi 363,50 kn.. - plaćanje zakupnine do 10.. u mjesecu za tekući mjesec.. - jamčevina iznosi 1.. 090,50 kn.. 2.. I kat površine 50 m2.. - početna mjesečna zakupnina iznosi 727,00 kn.. - jamčevina iznosi 2.. 181,00 kn.. II.. OPĆI UVJETI NATJEČAJA.. Poslovni prostori daju se u zakup putem javnog natječaja prikupljanjem pisanih ponuda u viđenom stanju.. Stupanje u posjed izvršit će se danom potpisa Ugovora o zakupu.. U postupku natječaja mogu učestvovati ponuditelji koji ispunjavanju opće i posebne uvjete natječaja:.. Opći uvjeti natječaja su:.. - državljanstvo RH, odnosno registracija pravne osobe na području RH,.. - obveza uplate natječajem određene jamčevine.. Posebni uvjeti natječaja su:.. - namjena poslovnog prostora.. - prvenstveno pravo na sklapanje ugovora o zakupu, ako sudjeluju u natječaju i udovoljavaju uvjetima iz najpovoljnije ponude , te prihvate najviši postignuti iznos zakupnine imaju osobe iz Zakona o pravima hrvatskih branitelja iz Domovinskog rata i članova njihovih obitelji (NN 174/04, 92/05, 02/07, 107/07, 65/09, 137/09).. III.. POSTUPAK NATJEČAJA.. Tekst natječaja objavljen je na oglasnoj ploči Općine Bale, a obavijest o raspisanom javnom natječaju u dnevnom listu.. Natječaj je objavljen na oglasnoj ploči Općine Bale dana 15.. 03.. 2010 do zaključno 25.. 2010.. g.. u 11,00 sati.. Prikupljanje pisanih ponuda provodi se dostavom takvih ponuda putem pošte ili predajom u pisarnicu Općine Bale u zatvorenoj omotnici uz naznaku “NE OTVARAJ – PONUDA ZA NATJEČAJ ZA ZAKUP POSLOVNOG PROSTORA”, a ponude se dostavljaju na adresu OPĆINA BALE, Trg T.. Bembo 1.. Pisana ponuda obvezno sadrži:.. ime i prezime, odnosno naziv ponuditelj, sa naznakom prebivališta ili boravišta, odnosno sjedišta,.. oznaku poslovnog prostora,.. 3.. ponuđenu visinu zakupnine, (najmanje u visini početne natječajne zakupnine).. Uz ponudu obvezno se prilažu isprave:.. dokaz o državljanstvu ili registraciji pravne osobe, (u izvorniku ili ovjerenom.. presliku od  ...   natječaja i raspolaganje nekretninama Općine Bale, u prostorijama Općinske vijećnice Općine Bale dana.. 25.. s početkom u 11,00 sati.. Zakašnjele, nepotpune ili ponude koje ne udovoljavaju uvjetima natječaja Komisija neće uzeti u razmatranje već će se odmah zapisnički utvrditi njihova nevaljanost i donijeti odluku o njihovom odbacivanju.. Valjane ponude Komisija razmatra i utvrđuje da li su ispunjeni propisani uvjeti, te usporedbom ponuđenih visina zakupnine zapisnički utvrđuje koju ponudu smatra najpovoljnijom.. Po utvrđenju najpovoljnije ponude, Komisija utvrđuje koje su osobe s prvenstvenim pravom dostavile pisani dokaz o ispunjavanju uvjeta natječaja.. Ako ponuditelj za kojeg se utvrdi da prema prispjeloj ponudi ima pravo na ostvarivanje prvenstvenog prava, a nije nazočan otvaranju ponuda, Komisija će ga pismenim putem pozvati da u roku od 8 (osam) dana pismenom izjavom prihvati najvišu postignutu zakupninu.. Ukoliko se on potvrdno ne očituje na poziv u roku, smatrat će se da ne prihvaća najvišu ponudu.. Ako je za isti poslovni prostor prispjelo više valjanih najpovoljnijih ponuda raznih ponuditelja koje su istovjetne glede ponuđene visine zakupnine, Komisija će usmenim nadmetanjem između tih ponuditelja utvrditi koja je ponuda najpovoljnija, ovisno o visini zakupnine istaknute u usmenom nadmetanju između tih ponuditelja.. Ukoliko su ponuditelji prisutni nadmetanju, usmeno nadmetanje će se provesti odmah po otvaranju svih prispjelih ponuda.. U slučaju izostanka kojeg ponuditelja sa valjanom istovjetnom ponudom usmeno nadmetanje provesti će Komisija u vrijeme i na mjestu koje će se naknadno odrediti, te o tome obavijestiti ponuditelje sa valjanom istovjetnom ponudom.. Ponuditelji koji nisu uspjeli u natječaju ili im je ponuda odbačena , jamčevina se vraća u roku od 5 (pet) dana od donošenja konačne odluke o prihvatu najpovoljnije ponude.. Ponuditelj koji je utvrđen kao najpovoljniji , ukoliko odustane od svoje ponude nakon donijete odluke ili odustane od zaključenja ugovora, odnosno ne potpiše ga u određenom roku gubi pravo na povrat jamčevine, a poslovni prostor će se ponovo izložiti na natječaju.. Ostali uvjeti u svezi davanja u zakup poslovnog prostora određeni su u Odluci o davanju u zakup poslovnog prostora, a koja se primjenjuje na ovaj natječaj.. Podrobnije obavijesti mogu se dobiti u Jedinstvenom upravnom odjelu Općine Bale u uredovno vrijeme osobno ili na br.. telefona 052/824-04, 824-303.. Klasa: 372-01/10-01/.. Ur.. broj: 2171-02-10-1.. Bale, 15.. ožujka 2010.. Načelnik:.. Edi Pastrovicchio.. JAVNI NATJEČAJ ZA PRODAJU NEKRETNINA.. JAVNI NATJEČAJ PRAVO GRADNJE.. JAVNI NATJEČAJ 15.. JAVNI NATJEČAJ 28.. siječnja 2010 - ISTEKAO..

  Original link path: /defaultt.asp?ID=5
  Open archive

 • Title: Općina Bale-Valle
  Descriptive info: Poštovani mještani i poduzetnici,.. sa ciljem povećanja transparentnosti rada općinske uprave na ovim ćete stranicama naći sve podatke o javnoj nabavi koju provodi Općina Bale-Comune di Valle.. Poziv na nadmetanje.. Nabava dugoročnog kredita.. Poziv na nadmetanje Galerija Ulika.. Poziv za nadmetanje - javna rasvjeta.. Plan nabave za 2012.. Plan nabave 2013.. VALADE d.. raspisalo je javni natječaj..

  Original link path: /defaultt.asp?ID=26
  Open archive

 • Title: Općina Bale-Valle
  Descriptive info: Dokumenti za preuzimanje:.. Zahtjev za ostvarivanje prava na pristup informaciji.. Odluka o ustrojavanju kataloga informacija.. Izvješće o provedbi Zakona o pravu na pristup informacijama za 2012.. Izvješće o provedbi zakona o pravu na pristup informacija za 2013.. godinu.. TABLICA ZA SKLOPLJENE UGOVORE.. POPIS KORISNIKA SPONZORSTVA I DONACIJA 1-6 2013.. FINANCIJSKI IZVJEŠTAJI VIJEČNIKA 2012.. FINANCIJSKI IZVJEŠTAJI VIJEČNIKA 2013.. Financijski izvještaj..

  Original link path: /defaultt.asp?ID=27
  Open archive

 • Title: Općina Bale-Valle
  Descriptive info: UDRUGE AKTIVNE ZAHVALJUJUĆI NJIHOVIM ČLANOVIMA.. Općina Bale u kojoj živi tek nešto manje od 1.. 300 stanovnika može se pohvaliti značajnom aktivnošću svojih udruga i ustanova.. Pomalo utihnut rad nekih društava ponovno je posljednjih godina živnuo, zahvaljujući i općinskim čelnicima koji su znali prepoznati njihovu važnost i financijski podruprijeti njihov rad.. No, ni udruge ne bi mogle funcionirati da nema zajedništva svih  ...   veliki napredak u životu ove zajednice.. Tko vodi udruge, koliko pojedina udruga broji članova, ili koliko je zaposlenih u pojedinoj ustanovi, kao i kontakte odgovornih osoba potražite na našim stranicama.. Dječji vrtić ''Neven'' - P.. Talijanski dječji vrtić i jaslice ‘‘Naridola’’.. Osnovna škola Bale.. Župni ured Bale.. Mon Perin.. Zajednica Talijana.. Vatrogasci.. Lovačko društvo.. Poljoprivredna zadruga.. Udruga ''Kamene priče''.. Eko-art centar EIA..

  Original link path: /defaultt.asp?ID=9
  Open archive

 • Title: Općina Bale-Valle
  Descriptive info: KREATIVNI LJUDI OKUPLJENI U FOLKLORU, MAŽORETKINJAMA, ZBORU.. Zbor Mon Perin, limena glazba, folklorna grupa, vokalni oktet i mažoretkinje danas su dio identiteta Bala.. Njihovi članovi diljem zemlje, a i izvan nje predstavljaju na svojim nastupima općinu iz koje potječu.. U njihov je rad uključen pozmašan broj Baljana.. A osim što lijepo plešu, sviraju i pjevaju zajedno se odlično druže i pravi su timovi kreativnih ljudi.. Općina pomaže i potiče njihov rad i stvaralaštvo, a svim Baljanima oni to vraćaju na najbolji mogući način - izvrsnim i prepoznatljivim nastupima.. Zbor Mon Perin.. Limena glazba.. Folklorna grupa.. Vokalni oktet.. Mažoretkinje.. Povijesna grupa..

  Original link path: /defaultt.asp?ID=19
  Open archive

 • Title: Općina Bale-Valle
  Descriptive info: SPORTOM ISPUNITI SLOBODNO VRIJEME MLADIH.. Važnost sporta i uključivanja prije svega mladih u sportske aktivnosti Općina Bale potiče već niz godina.. I to ne bez razloga, bavljenje sportom kao i kulturnim aktivnostima mnoge će mlade navesti na pravi put.. Bavljenje sportom stvara zajedništvo već od malih nogu, a sport  ...   sportskim, kao uostalom i kulturnim aktivnostima, je i omogućavanje mladima da kvalitetno ispune svoje slobodno vrijeme.. Razlog više da se ljudi u Balama bave sportom je i to što se upravo Bale mogu pohvaliti najljepšom sportskom dvoranom na svijetu.. Nogometni klub "Jedinstvo".. Ženski odbojkaški klub i rekreacija.. Budokai klub "Lav"..

  Original link path: /defaultt.asp?ID=7
  Open archive

 • Title: Općina Bale-Valle
  Descriptive info: Obavijesti.. SLUŽBENO PRIOPĆENJE.. Otvaranje izložbe "Crta, crta, crtica.. Izložba i interaktivna predavanja.. Sljedeća.. Zadnja..

  Original link path: /defaulto.asp?ID=10
  Open archive

 • Title: Općina Bale-Valle
  Descriptive info: Iz dnevnog tiska.. Bale - peta najrazvijenija općina u Istarskoj županiji.. U 2014.. Općina Bale raspolagat će s 12,7 milijuna kn.. Villa Meneghetti iz Bala uvrštena u svjetsku ponudu..

  Original link path: /defaultp.asp?ID=25
  Open archive •  


  Archived pages: 800