www.archive-org-2014.com » HR » C » CAKOVEC

Choose link from "Titles, links and description words view":

Or switch to "Titles and links view".

  Archived pages: 22 . Archive date: 2014-04.

 • Title: Grad Čakovec - Naslovnica
  Descriptive info: .. Skip to content.. Skip to 1st column.. Skip to 2nd column.. Naslovnica.. Lokalna samouprava.. Službeni glasnik.. Sjednice.. Galerija slika.. Linkovi.. Kontakti.. Prijava.. Utorak, 08.. Travanj 2014.. Naslovnica.. Vijesti.. 1/7.. Lista prioriteta - DRUGA IZMJENA.. Na temelju ovlasti propisanih odredbom članka 48.. st.. 1.. t.. 7 Zakona o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi (NN 33/01, 60/01, 125/05, 109/07, 125/08, 36/09, 150/11, 144/12 19/13 pročišćeni tekst) u vezi s odredbom članaka 46.. i 49.. 36.. i 39.. Statuta Grada Čakovca (Službeni glasnik Grada Čakovca broj 09/09, 2/13, 3/13 pročišćeni tekst), gradonačelnik Stjepan Kovač, do nosi.. O D L U K U.. o odabiru prijavitelja Krajnjih korisnika i o objavi Liste prioriteta.. u provedbi Projekta Povećanje energetske učinkovitosti u obiteljskim kućama na području Grada Čakovca.. Članak 1.. Grad Čakovec prilazi sufinanciranju provedbe projekta Povećanje energetske učinkovitosti u obiteljskim kućama na području Grada Čakovca vlastitim proračunskim sredstvima u iznosu od 300.. 000,00 kuna, koji iznos je osiguran i predviđen u proračunskoj stavci 022A007 Sufinanciranje projekata od ministarstva i fondova u Odluci o donošenju Proračuna Grada Čakovca za 2013.. s projekcijom proračuna za 2014.. -2015.. godinu (Službeni glasnik Grada Čakovca 6/12 i 3/13), u smislu Odluke o odabiru korisnika sredstava Fonda za zaštitu okoliša i energetsku učinkovitost radi zajedničkog sufinanciranja projekata energetske učinkovitosti u zgradarstvu (Klasa: 024-04/13-03/08, Urbroj: 563-01/06-13-02) od dana 29.. svibnja 2013.. , prema kojoj je prihvaćena ponuda Grada Čakovca za projekt Povećanje energetske učinkovitosti u obiteljskim kućama na području Grada Čakovca i za koju se odobrava financijska pomoć u visini do 40% opravdanih troškova, a najviše u iznosu do 1.. 200.. 000,00 kuna.. Članka 2.. Povjerenstvo za praćenje i provedbu Projekta Povećanje energetske učinkovitosti u obiteljskim kućama na području grada Čakovca dalje u tekstu: Projekt, u sastavu:.. 1.. Velimir Kramarić, mag.. ing.. arh.. i urb.. , predsjednik Povjerenstva,.. 2.. Ilić Oliver, mag.. , zamjenik predsjednika Povjerenstva,.. 3.. Zdravko Janušić, bacc.. aedif.. , član,.. 4.. Roman Petrović, bacc.. , zamjenik člana,.. 5.. Karmen Franin, univ.. spec.. oec.. , član,.. 6.. Vedran Biševac, mag.. traff.. , zamjenik člana.. 7.. Mirko Jurišić, mag.. iur.. 8.. Bogdan Tatjana, mag.. iur, zamjenik člana,.. dalje u tekstu: Povjerenstvo, svojim Zapisnikom o otvaranju prijava s Zaključkom o prijedlogu za odabir prijavitelja Krajnjih korisnika od dana 16.. 12.. 2013.. , Klasa: 300-01/13-01/1, Urbroj: 2109/02-05-03-13-15 na temelju formirane Liste prvenstva predložilo je sljedeće:.. Odabiru se Krajnji korisnici iz Liste prioriteta navedeni od rednog broja 1 do 42 u samoj Listi za sklapanje Ugovora u prvom krugu odabira u realizaciji Projekta.. Prijavitelji koji nisu odabrani temeljem Liste navedeni su od rednog broja 43 do 97 u samoj Listi, potencijalni za drugi krug odabira u realizaciji Projekta.. Prijavitelji koji nisu prošli administrativnu provjeru navedeni su od rednog broja 98 do 100 u samoj Listi.. Članak 3.. a) Prihvaća se prijedlog Povjerenstva iz članka 2.. te se u svemu potvrđuje Lista prioriteta utvrđena po Povjerenstvu, koja je sastavni dio ove Odluke,.. b) Lista prioriteta će bit objavljena na službenim internetskim stranicama Grada Čakovca i na oglasnim pločama,.. c) Lista prioriteta se smatra javno objavljenom istekom 8 (slovima: osmoga) dana od dana javne objave na službenim internetskim stranicama Grada Čakovca i na oglasnim pločama Grada Čakovca, istekom kojeg roka će se početi sklapati Ugovori iz točke d).. d) Ugovori o zajedničkom financiranju projekta održive gradnje Povećanje EnU u obiteljskim kućama na području Grada Čakovca davanjem financijske pomoći, s prijaviteljima Krajnjim korisnicima koji su u Listi prioriteta navedeni od rednog broja 1 do 42 sklopiti će se s rokom izvršenja 30.. lipnja 2014.. e) Lista prioriteta pomjerati će se automatski i bez posebnih formalnosti na niže i zahvaćati prijavitelje iz Liste prioriteta od rednog broja 43 do 97 kao sudionike potencijalnog drugog kruga odabira u realizaciji Projekta sve do krajnjeg roka završetka cijelog Projekta planiranog za konac 2014.. godine ako Krajnji korisnici iz prethodne točke d) odbiju potpisati Ugovor ili ne ispune svoje ugovorne obveze u ugovorenim rokovima s obzirom da će se subvencije dodjeljivati na način da se temeljem Liste prioriteta dodjeljuju sredstva sve do konačnog povlačenja cjelokupnog iznosa od Fonda i cjelokupnog iznosa od Grada Čakovca u planiranom razdoblju realizacije Projekta.. Članak 4.. Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja, a objavit će se na oglasnim pločama i na službenim internetskim stranicama Grada Čakovca.. Opširnije.. Gradske vijesti.. Javni poziv za podnošenje prijedloga za dodjelu javnih  ...   NA “NOVOGODIŠNJEM SAJMU.. Udruge građana.. Javni poziv za podnošenje prijava za sufinanciranje projekata organizacija civilnog društva.. Na temelju članka 4.. stavka 1.. Pravila za sufinanciranje projekata organizacija.. Potpisani Ugovori o korištenju sredstava.. NATJEČAJ ZA PODUZETNIČKE IDEJE MLADIH.. Izvješ e o utrošenim sredstvima u 2013.. god.. Grad Prijatelj djece.. Poslovnik o radu Koordinacijskog odbora akcije Grad Čakovec - prijatelj djece.. Na temelju Zaključka o osnivanju Koordinacijskog odbora akcije Grad Čakovec - pr.. NATJEČAJ ZA 'NAJ-AKCIJU'.. Obavijest o održanom Godišnjem savjetovanju koordinatora akcije Gradovi i općine – prijatelji djece.. Treći susret Gradova prijatelja djece u Požegi.. Javna nabava.. Javno nadmetanje - Nabava goriva za potrebe Grada Čakovca.. Nabava goriva za potrebe Grada ČakovcaNaručitelj:.. Evidencija ugovora i okvirnih sporazuma o javnoj nabavi zaključno s 25.. 3.. Javno nadmetanje - Izgradnja ulice UK1-Sajmište u Čakovcu.. Izmjene i dopune plan nabave za 2013.. Javni natječaji.. Javni poziv za prijam polaznika na stručno osposobljavanje za rad bez zasnivanja radnog odnosa.. Na temelju čl.. 93.. Zakona o službenicima i namještenicima u lokalnoj i po.. JAVNI NATJEČAJ ZA PRODAJU ZEMLJIŠTA namjene "I2" na području DPU Martane Istok.. JAVNI POZIV za zapošljavanje nezaposlenih osoba u Programu javnih radova na području Grada Čakovca.. JAVNI NATJEČAJ ZA DAVANJE U ZAKUP POSLOVNOG PROSTORA U ČAKOVCU USKA BB.. Komunalna prevencija.. Raspored dežurstva komunalnih redara.. Raspored dežurstva komunalnih redara radi se svaki mjesec, te sve prigovore, pri.. AKCIJA - Juicy VITA i Grad Čakovec.. Nadležnosti i ovlasti komunalnog redarstva.. Komunalni i prometni redari - prijava nereda.. Lokalni izbori 2013.. Izjava nezavisnog vijećnika Gradskog vijeća Grada Čakovca u mandatu 2009-2013.. Izvješće o godišnjem financijskom izvještaju za 2013.. godin.. Financijsko izvješće o utrošenim sredstvima za provedbu lokalnih izbora Grad Čakovec.. Konačni rezultati izbora za gradonačelnika i gradsko vijeće Grada Čakovca.. Objava rezultata izbora za Grad Čakovec.. Referendum.. Oglas o glasačkim mjestima za provedbu državnog referenduma u Međimurskoj županiji.. Oglas o glasačkim mjestima za provedbu državnog referenduma u.. Zadnje novosti.. Zapisnik sa 2.. sjednice Savjeta mladih Grada Čakovca.. Popularno.. Osnovne škole.. Forumi u akciji za bolesnu djecu u Županijskoj bolnici Čakovec.. Prostorni planovi Grada Čakovca.. Visoka učilišta.. Važniji telefonski brojevi.. Policija u zajednici.. Vaš dimnjačar !.. Evidencijski list za bicikle.. Službeni glasnik br 6/2007.. Telefonski imenik.. Vrijeme sutra.. Obavijesti.. Molimo Udruge na području Grada Čakovca da nam dostave svoje podatke (Ime udruge, adresa, Predsjednik udruge, kontakt telefon, email, web stranica) kako bih ih mogli uvesti u listu udruga i napraviti kontake na našim web stranicama.. Gradonačelnik, zamjenik gradonačelnika i svi službenici Gradske Uprave primaju stranke od 7,00 do 15,00 sati svakog radnog dana.. E-uprava.. Građanima grada Čakovca putem web stranica omogućeno je:.. Sjednice.. vijeća, kolegija, odbora, savjeta.. -.. pratite događaje oko stipeniranja studenata online.. Prijava komunalnog nereda.. - interaktivni obrazac za prijavu nereda.. Pristup informacijama.. - pravo na pristup informacijama.. Tagovi.. Dobrodošlica.. Poštovani građani grada Čakovca.. Želim Vam dobrodošlicu na web stranice Grada Čakovca.. Web stranice usmjerene su građanima Grada Čakovca, sa multimedijalnim sadržajima, blogom, forumom, i pregrštom drugih informacija.. Nadamo se da će Vam ove web stranice biti izvor informacija svima koji traže informacije o gradu Čakovcu.. Gradonačelnik Stjepan Kovač.. Video.. HOTSPOT.. Novčana pomoć za novorođeno dijete.. Katalog informacija.. Pribavljanje akta za gradnju.. Legalizacija objekata.. Prostorni planovi.. Izjava o nepostojanju sukoba interesa.. Plan Grada.. Brzi linkovi.. Dječji vrtić Čakovec.. Službene stranice dječjeg vrtića Čakovec.. Službene stranice grada prijatelja djece.. GKP Čakom.. Gradsko komunalno poduzeće.. GP Ekom.. Gradsko poduzeće Ekom.. Knjižnica Nikola Zrinski Čakovec.. Knjižnica Nikola Zrinski Čakovec.. ČakRa.. Razvojna agencija Grda Čakovca.. Važniji brojevi.. Kotakt podaci osobe za informiranje.. mr.. sc.. Dragica Kemeter, mag.. E-mail:.. Ova email adresa je zaštićena od spam robota, nije vidljiva ako ste isključili Javascript.. Tel:.. +385 (0) 40 314 960.. Kotakt podaci osobe zadužene za nepravilnosti.. Pročelnik Upravnog odjela za upravu Grada Čakovca.. Trenutno je.. Gostiju online: 3.. Statistika.. Posjetitelja:.. 11197760.. Investicijski vodić za ulagače.. Zahtjev za produljenje radnog vremena.. URBANISTIČKO ARHITEKTONSKA STUDIJA UŽEG CENTRA.. Prijavite nered !.. Raspored dežurstva komunalnog redarstva.. Alkohol nije cool.. Projekt KaČa.. O projektu Kultur.. Juicy VITA i grad Čakovec zajedno.. Arhiva.. July, 2013.. June, 2013.. May, 2013.. April, 2013.. March, 2013.. February, 2013.. January, 2013.. December, 2012.. October, 2012.. September, 2012.. Vaš dimnjačar !.. Dimnjačarska područja na području Grada Čakovca.. Policija u zajednici !.. Policija u zajednici Grada Čakovca.. Javni natječaji !.. Javni natječaji Grada Čakovca.. Zimska služba !.. Zimska služba Grada Čakovca.. Copyright 2013.. Grad Cakovec..

  Original link path: /
  Open archive

 • Title: Grad Čakovec - Naslovnica
  Descriptive info: 11197773..

  Original link path: /index.php
  Open archive

 • Title: Grad Čakovec - Sjednice Gradonačelnikovog kolegija i Gradskog vijeća
  Descriptive info: Sjednice Gradonačelnikovog kolegija i Gradskog vijeća.. Ocjena:.. / 7.. Loše.. Odlično.. Sjednice Gradonačelnikovog kolegija i Gradskog vijeća.. Gradsko vijeće.. Gradonačelnikov kolegij.. Najave: Trenutno nema najava.. Čitanje materijala sa sjednica.. Za spremanje dokumenata, publikacija i obrazaca potreban vam je Adobe Acrobat Reader, besplatni čitač PDF dokumenata, čija je  ...   support (24,4Mb).. web stranici.. Napomena: ovisno o sigurnosnim postavkama Vašeg računala možete dobiti jedno ili više upozorenja prije pokretanja datoteke.. Upozorenja služe Vašoj zaštiti - provjerite da li je u upozorenju naveden ispravan izdavač programa (Adobe) i ispravna inačica programa, te dozvolite instalaciju programa klikom na Yes..

  Original link path: /index.php?option=com_content&task=view&id=243&Itemid=127
  Open archive
 •  

 • Title: Grad Čakovec - Naslovnica
  Descriptive info: CILJ OBRAZOVANJA.. Cilj obrazovanja je stjecanje osnova za uspješno uključivanje u rad, gospodarstvo i suvremenu tehnologiju utemeljenu na znanju kao i uključivanje u društvo te korištenje znanja kao ključnog orijentira u globalizacijskom svijetu.. U obrazovnom procesu treba voditi računa o odgojnim, nacionalnim i duhovnim vrijednostima koje su važne za razvoj cjelovite ličnosti.. Cilj obrazovanja je, osim kvalitetnog stjecanja trajnog znanja, razvijanje sposobnosti učenika za aktivno i kreativno korištenje stečenog znanja, kao osnove za kasnije školovanje i cjeloživotno učenje u uvjetima stalnih znanstveno-tehnoloških i društvenih promjena.. To su ujedno bitni preduvjeti za uspješan razvoj Hrvatske u Europskoj Uniji i u globalizacijskom svijetu.. HRVATSKI NACIONALNI OBRAZOVNI STANDARD.. Sadržaj obrazovanja mora se temeljiti na prethodno izrađenom Hrvatskom nacionalnom obrazovnom standardu (dalje HNOS) koji definira znanja, sposobnosti i vještine koja učenici stječu na pojedinim razinama školovanja.. HNOS je okvir koji razgraničava sadržaje nastavnih predmeta čime se izbjegavaju preklapanja i suvišna ponavljanja, a ujedno jasno pokazuje ciklično širenje znanja u horizontali i vertikali školovanja.. HNOS mora biti primjereno podroban da bude:.. Osnova za okvirne programe na državnoj razini, a da dopušta razradu izvedbenih programa koje izrađuju škole i nastavnici, čime se bitno povećava autonomija škola i kreativnost nastavnika.. Okvir za pisanje udžbenika.. Temelj za provjeru znanja kako u pojedinoj školi tako i na državnoj razini (Državna matura).. HNOS mora biti jasan i opće dostupan.. U njegovoj izradi sudjeluju učitelji, nastavnici i profesori iz  ...   nastave i rasterećenje učenika, ne mijenjajući postojeći nastavni plan (satnicu pojedinih predmeta).. HNOS neće biti puko nabrajanje sadržaja, on će biti važan orijentir za nastavnike/ca, roditelje i učenike/ce.. HNOS utvrđuje znanja, sposobnosti i vještine koje učenik/ca mora aktivno usvojiti, i služi za orijentaciju u nastavi, a da pri tome ostaje sloboda nastavniku/ci u realizaciji programa i nastavnog sata.. Filter.. Sortiranje.. Datum uzlazno.. Datum silazno.. Naslov uzlazno.. Naslov silazno.. Hitovi uzlazno.. Hitovi silazno.. Po redu unosa.. Prikaži #.. 10.. 15.. 20.. 25.. 30.. Datum.. Naslov.. Posjeta.. Thursday, 10 October 2013.. Obavijest vezana uz Natječaj za dodjelu stipendije.. 1294.. Thursday, 23 September 2010.. 5728.. Friday, 16 October 2009.. Međimurci za peticu.. 6081.. Monday, 23 June 2008.. Upisi u prvi razred srednje škole.. 14134.. Monday, 31 March 2008.. Pravilnik o raspodjeli sredstva za ostale izdatke za osnovne škole.. 10648.. Wednesday, 19 March 2008.. Besplatan upis u knjižnicu.. 11434.. Monday, 22 October 2007.. Visoka učilišta.. 66082.. Thursday, 18 October 2007.. Predškolski odgoj.. 13867.. Monday, 08 October 2007.. Osnovne škole.. 156690.. Tuesday, 02 October 2007.. Srednje škole.. 15199.. Početak.. Prethodna.. Sljedeća.. Kraj.. Stranice 1 - 10 od 10.. ( 1 ).. ( 9 ).. izbori 2011.. ( 2 ).. ( 64 ).. Lokalni izbori 2009.. ( 13 ).. ( 7 ).. ( 5 ).. ( 58 ).. ( 124 ).. ( 12 ).. ( 3 ).. ( 11 ).. Politika.. ( 14 )..

  Original link path: /index.php?option=com_content&task=category§ionid=1&id=34&Itemid=1
  Open archive

 • Title: Grad Čakovec - Komunalni i prometni redari - prijava nereda
  Descriptive info: Komunalni i prometni redari - prijava nereda.. / 13.. Monday, 14 December 2009.. Upravni odjel za komunalno gospodarstvo.. Pročelnik: Dražen Barić , mag.. ing.. traff.. Adresa: Kralja Tomislava 15.. Tel: 040/314-935.. Faks: 040/311-724.. E mail: Ova email adresa je zaštićena od spam robota, nije vidljiva ako ste isključili Javascript.. U okviru Upravnog odjela za komunalno gospodarstvo, spada i komunalno redatstvo, gdje se obavljaju poslovi nadzora nad javno-prometnim površinama, sukladno Zakonu o komunalnom gospodarstvu, Zakonu o sigurnosti prometa na cestama, Prekršajnom zakonom, Odlukama Gradskog vijeća i dr.. podzakonskih akata.. Također se obavljaju poslovi zaštite javnih površina, komunalna prevencija, poslovi vezani uz zaštitu i spašavanje, civilnu zaštitu, te zaštitu na radu.. Sve primjedbe i prijave UO za komunalno redarstvo građani mogu javiti na broj telefona 040/314-969 u vremenu od 07-15,00 sati od ponedjeljka do petka ili na službene brojeve  ...   redarstvo nadzire uređenje naselja, održavanje čistoće i javnih površina, korištenje javnih površina, skupljanje, odvoz i postupanje sa skupljenim komunalnim otpadom, uklanjanje snijega i leda s javnih prometnih površina te uklanjanje protupravno postavljenih predmeta.. Komunalni redari prema području nadležnosti:.. Ivan Zadravec.. Mob.. 0993172997 Komunalni red općenito, zimska služba, komunalni otpad, korištenje jav.. površina.. Vesna Horvat.. 0993102359 Primanje stranaka, obrada novčanih kazni, pok.. postupka ovrhe i prekršajnog postupka.. Nadležnosti i ovlasti prometnog redarstva.. - nadzor nepropisno zaustavljenih i parkiranih vozila.. - upravljanje prometom.. - premještanja nepropisno zaustavljenih i parkiranih vozila,.. - izricanje novčanih kazni sukladno Zakonu o sigurnosti prometa na cestama.. - pokretanje prekršajnog postupka.. Prometni redarI.. Rino Megla.. 098426119 Nadzor i upravljanje prometom na području jedinice lok.. samouprave.. Vlado Jezernik.. 0993124106 Nadzor i upravljanje prometom na području jedinice lok.. Veze prema drugom sadržaju:.. Obrazac - prijava komunalnom prometnom redaru..

  Original link path: /index.php?option=com_content&task=view&id=628&Itemid=1
  Open archive

 • Title: Grad Čakovec - Pravo na pristup informacijama
  Descriptive info: Pravo na pristup informacijama.. / 3.. Na temelju Zakona o pravu na pristup informacijama (NN 25/13) uređeno je pravo na pristup informacijama koje posjeduju, raspolažu ili nadziru tijela javne vlasti.. Njime se propisuju načela prava na pristup informacijama, izuzeci od prava na pristup informacijama i postupak za ostvarivanje i zaštitu prava na pristup informacijama.. Cilj Zakona je omogućiti i osigurati ostvarivanje prava na pristup informacijama fizičkim i pravnim osobama putem otvorenosti i javnosti djelovanja tijela javne vlasti, sukladno spomenutim, kao i drugim zakonima.. Pravo na pristup informacijama obuhvaća pravo ovlaštenika (odnosno svake domaće ili strane fizičke ili pravne osobe koja zahtijeva pristup informaciji) na traženje i dobivanje informacije kao i obvezu tijela javne vlasti da omogući pristup zatraženoj informaciji, odnosno da objavljuje informacije kada za to i ne postoji poseban zahtjev,  ...   Grada Čakovca, 1.. kat - soba br.. 102 ili.. - putem elektroničke pošte:.. Usmeni zahtjev primit će na zapisnik službenik za informiranje svakim radnim danom gradske uprave od 8,00 do 14,00 sati u Gradskoj upravi Grada Čakovca.. Preuzimanje:.. Obrazac zahtjeva za pravo na pristup informacijama.. Odluka o ostvarivanju prava na pristup informacijama.. Zakon o pravu na pristup informacijama ( Narodne novine , broj 25/2013.. ).. Gradsko vijeće Grada Čakovca je na svojoj 10.. sjednici održanoj 18.. listopada 2010.. određuje mr.. prava Dragicu Kemeter, pročelnicu Upravnog odjela za upravu Grada Čakovca, službenom osobom mjerodavnom za rješavanje ostvarivanja prava na pristup informacijama.. Službenik za informiranje Grada Čakovca.. mag.. Dragica Kemeter.. Tel.. 040-314-960.. Faks 040 -314-966.. E-mail: Ova email adresa je zaštićena od spam robota, nije vidljiva ako ste isključili Javascript.. Preuzimanje odluke u cijelosti..

  Original link path: /index.php?option=com_content&task=view&id=606&Itemid=161
  Open archive

 • Title: Grad Čakovec - Prostorni planovi Grada Čakovca
  Descriptive info: Prostorni planovi Grada Čakovca.. / 84.. Prostorni planovi su dokumenti prostornog uređenja kojima se, sukladno članku 54.. Zakona o prostornom uređenju i gradnji, određuje svrhovita organizacija, korištenje i namjena prostora te mjerila i smjernice za uređenje prostora Države, Županija, Grada Zagreba, Velikih gradova, Gradova i Općina.. Upravni odjel za prostornog uređenje i gospodarstvo nositelj je izrade prostornih planova za područje grada Čakovca.. Trenutno su na snazi sljedeći planovi:.. VRSTA PLANA.. NAZIV PLANA.. OBJAVA.. Sl.. gl.. Grada Čakovca,.. broj:.. IZVOD IZ GRAFIČKOG I TEKSTUALNOG DIJELA PROSTORNOG PLANA.. PROSTORNI PLAN UREĐENJA GRADA.. (.. PPUG.. ).. PROSTORNI PLAN UREĐENJA GRADA ČAKOVCA.. 4/03, 9/09.. KORIŠTENJE I NAMJENA POVRŠINA.. ODREDBE ZA PROVOĐENJE, 2003 god.. ODREDBE ZA PROVOĐENJE-izmjena i dopuna.. GENERALNI URBANISTIČKI PLAN (.. GUP.. GENERALNI URBANISTIČKI PLAN GRADA ČAKOVCA.. 5/05, 1/09, 4/11.. KORISTENJE I NAMJENA PROSTORA.. ODREDBE ZA PROVOĐENJE, 2005 god.. ODREDBE ZA PROVOĐENJE - I izmjena i dopuna, 2009 god.. ODREDBE ZA PROVOĐENJE - II izmjena i dopuna, 2011.. URBANISTIČKI PLAN UREĐENJA (.. UPU.. URBANISTIČKI PLAN UREĐENJA NASELJA MAČKOVEC.. 5/06.. NAMJENA POVRŠINA.. ODREDBE ZA  ...   IZMJENA I DOPUNA, 2012 god.. PUP ULICE MIJE ŠARIĆA - ČAKOVEC.. 3/90*.. URBANISTIČKO-TEHNIČKI UVJETI.. PUP MARTANE ČAKOVEC - ZONA MALE PRIVREDE.. 14/90*, 9/06.. ODREDBE ZA PROVOĐENJE-1990god.. ODREDBE ZA PROVOĐENJE, izmjena i dopuna.. PUP ZONA MALE PRIVREDE KRIŠTANOVEC.. 3/93*.. PUP IVANOVEC - ZONA MALE PRIVREDE.. 10/89*.. PUP GRADSKOG GROBLJA U ČAKOVCU.. 8/86*.. DETALJNI PLAN UREĐENJA.. (DPU).. KOMPLEKS BAPTISTIČKE CRKVE I PASTORALNOG CENTRA ČAKOVEC.. 5/96.. PRIVREDNA ZONA UZ ZAGREBAČKU ULICU U ČAKOVCU.. 1/96.. ULIČNI POTEZ ZAPADNOG DIJELA TRGA EUGENA KVATERNIKA U ČAKOVCU.. 4/98, 3/09.. ODLUKA O DONOŠENJU-1998.. TEKSTUALNI DIO-IZMJENA I DOPUNA.. VOJNI VRTOVI SJEVER, ČAKOVEC.. 6/00.. MARTANE ISTOK, ČAKOVEC.. BLOK I, ČAKOVEC.. 1/01, 14/09.. MIHOVLJAN - ŠPORTSKA.. 1/02, 6/07.. UVJETI GRADNJE.. PODRUČJE OKO POLICIJSKE UPRAVE U ČAKOVCU.. 4/03, 4/11.. ODREDBE ZA PROVOĐENJE-2003.. ODREDBE ZA PROVOĐENJE-IZMJENA I DOPUNA.. 9.. SLEMENICE POD JALŠOM.. 3/04.. USKA ULICA, ČAKOVEC.. 9/05.. 11.. ROMSKO NASELJE KURŠANEC.. 4/06.. 12.. BREZJE MIHOVLJAN.. 12/07.. 13.. GOSPODARSKA ZONA ISTOK-SJEVERNI DIO U ČAKOVCU.. 1/11.. ZAVRTNA IVANOVEC.. 9/10.. CENTAR IVANOVEC.. 16.. DPU ZAPADNOG DIJELA NASELJA IVANOVEC.. 17.. DPU PROSTORA VOJARNE U ČAKOVCU.. ODREDBE ZA PROVODENJE..

  Original link path: /index.php?option=com_content&task=view&id=138&Itemid=96
  Open archive

 • Title: Grad Čakovec - Novčana pomoć roditeljima za novorođeno dijete
  Descriptive info: Novčana pomoć roditeljima za novorođeno dijete.. / 20.. Friday, 08 August 2008.. U skladu s odlukom objavljenom u Službenom glasniku Grada Čakovca broj 16/07, roditelji s prebivalištem na području Grada Čakovca ostvaruju pravo na novčanu pomoć za novorođeno dijete.. Pravo na pomoć ostvaruje se u jednokratnom novčanom iznosu, u visini 1.. 000,00 kuna, za djecu rođenu od 1.. prosinca 2007.. godine.. Pravo na pomoć pripada roditelju (skrbniku) novorođenog djeteta koji ima prebivalište na području Grada Čakovca, a zahtjev za ostvarivanje prava na  ...   na pomoć ostvaruje se na zahtjev roditelja (skrbnika) novorođenog djeteta, s priloženom potrebnom dokumentacijom:.. - rodni list za dijete,.. - rješenje o skrbništvu (koje prilaže skrbnik),.. - potvrdu o prebivalištu roditelja (skrbnika).. Zahtjev se podnosi u pismenom obliku Upravnom odjelu za društvene djelatnosti Grada Čakovca, putem urudžbenog zapisnika.. Obrazac za popunjavanje zahtjeva može se podići na ulaznoj porti uprave Grada Čakovca, Kralja Tomislava 15, odnosno preuzeti s Internet stranice Grada Čakovca: www.. cakovec.. hr.. [.. preuzmite zahtjev.. ].. Upravni odjel za društvene djelatnosti..

  Original link path: /index.php?option=com_content&task=view&id=142&Itemid=1
  Open archive

 • Title: Grad Čakovec
  Descriptive info: Nemate dopuštenje za pregled.. Morate se prijaviti na stranicu.. 11197774..

  Original link path: /index.php?option=com_content&task=view&id=990&Itemid=1
  Open archive

 • Title: Grad Čakovec - Važniji telefonski brojevi
  Descriptive info: Važniji telefonski brojevi.. / 25.. POZIVNI BROJ ZA MEĐIMURSKU ŽUPANIJU.. 040.. POLICIJA.. 92 ili 112.. VATROGASCI.. 93 ili 112.. HITNA POMOĆ.. 94 ili 112.. TOČNO VRIJEME.. 95.. HAK - POMOĆ NA CESTI.. 987.. POŠTA.. 040 311 375.. MEĐIMURSKA ŽUPANIJA.. 040 374 111.. GRAD ČAKOVEC.. 040 314 920..  ...   ODVOZ OTPADA.. 040 372 440.. ŽELJEŽNIČKI KOLODVOR ČAKOVEC.. 040 384 333.. AUTOBUSNI KOLODVOR ČAKOVEC.. 040 313 947.. SRCE TV.. 040 310 014.. MEĐIMURSKE NOVINE.. 040 323 600.. LIST.. MEĐIMURJE.. 040 311 331.. RADIO 1.. 040 311 314.. HRVATSKI RADIO ČAKOVEC.. 040 310 122.. HTV DOPISNIŠTVO.. 040 314 555..

  Original link path: /index.php?option=com_content&task=view&id=140&Itemid=97
  Open archive

 • Title: Grad Čakovec - Obrazac zahtjeva za produljenje radnog vremena
  Descriptive info: Search.. Obrazac zahtjeva za produljenje radnog vremena.. / 4.. Monday, 20 December 2010.. Od sada Vaše zahtjeve za produljenjem radnog vremena možete skinuti sa web stranica Grada.. Popunjeni, ovjereni i potpisani Zahtjev isprintati i donijeti na adresu:.. Grad Čakovec.. Kralja Tomislava 15.. 40000 Čakovec.. Prilozi uz zahtjev:.. Rješenje Ureda državne uprave Međimurske županije o ispunjavanju minimalnih propisanih uvjeta za ugostiteljske objekte.. Mišljenje vijeća Gradskog kotara/Mjesnog odbora.. Dokaz o angažiranju zaštitara.. Biljeg - Upravna pristojba od 70,00 kn.. Preuzimanje zahtjeva.. Obrazac zahtjeva za određivanje prigodnog radnog vremena [.. 36,5 Kb.. ].. Obrazac zahtjeva za produljenje radnog vremena [.. 39,0 Kb..

  Original link path: /index.php?option=com_content&task=view&id=784&Itemid=5
  Open archive



 •  


  Archived pages: 22