www.archive-org-2014.com » HR » C » CATEKS

Choose link from "Titles, links and description words view":

Or switch to "Titles and links view".

  Archived pages: 330 . Archive date: 2014-07.

 • Title: Čateks, Čakovec - Hrvatska, tekstilna industrija
  Descriptive info: .. :: 18.. 07.. 2014.. Mišljenje uprave i radničkog vijeća.. Ovdje možete preuzeti dokumente.. :: 03.. Poziv na glavnu skupštinu.. Na temelju članka 277.. Zakona o trgovačkim društvima i.. :: 26.. 06.. Godišnji Izvještaj poslovodstva za 2013.. Ovdje možete preuzeti dokumente s izvještajima.. Tkanina za spec.. namjene - vojne i policijske odore.. Dekorativna tkanina i kućanski tekstil.. Tkanina za radnu odjeću.. Teh - Zaštitni program - PURTEX.. Teh - Medicinski program - MEDIKA PUR.. Koža - namještajski artikli..  ...   Konf - Posteljno rublje.. Konf - Stolno i kućansko rublje.. Konf - ostalo.. Odjeća koja štiti od oborina.. Upozoravajuća odjeća.. Mikroporozni program - TEXPUR.. Čateks d.. d.. Čakovec.. je kompanija sa dugogodišnjom tradicijom u tekstilnoj industriji i svrstava se u najstarije tvrtke u Hrvatskoj – utemeljen 1874 godine.. Današnji proizvodni program kompanije Čateks sastoji se od proizvodnje: umjetne kože na bazi poliuretana za tapeciranje namještaja, medicinskog programa, zaštitne odjeće, tehničkih materijala za specijalne namjene, kućanskog rublja i vojnog programa..

  Original link path: /
  Open archive

 • Title: Čateks, Croatia - textile industry, artificial leather, protective clothes, household clothes
  Descriptive info: :: 15.. 11.. 2008.. CORNELIUS & FLEEPY_new brand name.. New fashion collection with a new brand name.. ::.. Household linen.. Artificial leather.. Protective/work wear.. Military programme.. Technical material.. Medical programme.. Leisure/sport.. Coagulated material.. is a company with long-lasting tradition in textile industry and also one of the oldest in Croatia – established in.. 1874.. Current production programme of Čateks company is mainly production of polyurethane based artificial leather for upholstery, as well as medical programme, protective clothes, technical materials for special purposes, household linen and military programme..

  Original link path: /engindex.php
  Open archive

 • Title: Čateks, Čakovec - Hrvatska, tekstilna industrija
  Descriptive info: 18.. Mišljenje uprave i radničkog vijeća.. preuzmite dokument:.. Misljenje_Radnickog_vijeca_14.. pdf.. Misljenje_Uprave_14.. 03.. Poziv na glavnu skupštinu.. Zakona o trgovačkim društvima i članka 19.. Statuta trgovačkog.. društva ČATEKS d.. Čakovec, Zrinsko-Frankopanska 25, Uprava–direktor Društva saziva.. GLAVNU SKUPŠTINU.. koja će se održati u petak 29.. kolovoza 2014.. godine u 14 sati u sjedištu Društva, sa.. sljedećim.. Poziv za Glavnu skupštinu - kolovoz 2014.. 26.. Obrazac GFI-POD_2013_Hanfa.. xls.. Godisnje_izvjesce_2013_rev2.. 30.. 04.. Izvještaj poslovodstva za razdoblje I.. -III.. Izvje_taj poslovodstva za I.. Obrazac TFI-POD_1Q2014.. 15.. 2013.. Obrazac TFI-POD_3Q2013 i Izvještaj poslovodstva za I.. -IX.. Izvještaj poslovodstva za I.. Obrazac TFI-POD_3Q2013.. 05.. Obrazac TFI-POD_2Q2013 i Izvještaj poslovodstva za I.. -VI.. Obrazac TFI-POD_2Q2013.. 31.. 10.. Izvještaj poslovodstva za razdoblje X - XII 2013.. -XII.. Obrazac TFI-POD_4Q2013.. Godišnji popis objavljenih informacija_2012.. Izvještaj poslovodstva za I - III 2013.. Obrazac TFI-POD_1Q2013.. Poziv za Glavnu skupštinu.. Uprava - –direktor Društva saziva Glavnu skupštinu koja će se održati u petak 21.. lipnja 2013.. godine u 14 sati u restoranu Društva.. Dnevni red i ostali detalji o skupštini u pridruženom dokumentu.. Poziv za Glavnu skupštinu - lipanj 2013.. doc.. 03.. Financijski godišnji izvještaj za 2012.. Ovdje možete preuzeti dokumente s financijskim godišnjim izvještajem.. Obrazac GFI-POD_2012_Hanfa.. 2012_Godisnje_izvjesce.. 02.. Izvještaj poslovodstva za 2012.. 2012.. Obrazac TFI-POD_4Q2012.. 20.. 2012.. Izvjeątaj poslovodstva za I.. Obrazac TFI-POD_2Q2012.. 01.. 05.. Poziv za Glavnu skupątinu Čateks d.. Poziv za Glavnu skupąštinu - lipanj 2012.. Poziv za Glavnu skupštinu - lipanj 2012.. Tromjesečni financijski izvjeątaj - 1.. kvartal 2012.. Tromjesečni financijski izvještaj - 1.. Obrazac TFI-POD_1Q2012.. 27.. Financijski godiąnji izvjeątaj.. Ovdje moľete preuzeti dokumente s financijskim godiąnjim izvjeątajem.. Obrazac GFI-POD_2011_Hanfa.. Godišnje izvješće_2011.. Godišnji dokument objavljenih informacija u 2011.. Godšnji dokument objavljenih informacija u 2011.. Godišnji popis objavljenih informacija_2011.. 01.. Izvjeątaj poslovodstva za 4.. tromjesečje 2011.. Ovdje preuzmite dokumete s izvjeą?tajima za 4.. Izvještaj poslovodstva za IX-XII.. 2011.. Obrazac TFI-POD_4Q.. Izvještaj za 2.. tromjesečje i prvo polugodište 2011.. Kompletne izvještaje preuzmite kao kompletne dokumente.. Obrazac TFI-POD_2Q.. Odluke glavne Skupštine Čateks d.. Čakovec održane 01.. Odluka 1.. Odluka 2.. Odluka 3.. Odluka 4.. Odluka 5.. Godišnje izvješće za 2010.. Krajem 2010.. godine tvrtka je ušla u investiciju za nabavku novog stroja za laminiranje u vrijednosti od 4 milijuna kn.. Investicija će biti realizirana u 2011.. godini (očekuje se isporuka stroja u travnju 2011.. ).. Ovom investicijom Čateks d.. će proširiti svoj proizvodni asortiman, i postat će jedini proizvođač laminiranih materijala u Hrvatskoj.. Više u pridruženim dokumentima.. Godisnje izvjesce_Cateks_2010.. Obrazac GFI-POD_Hanfa.. Izvjeą?taj za prvo tromjesečje 2011.. Tvrtka je investirala u novu opremu ? Vią?efunkcionalni stroj za laminiranje i prevlačenje tvrtke Lacom.. Radi se o opremi s kojom će tvrtka pro?iriti i modernizirati proizvodni asortiman u skladu s novim trendovima na tr?i?tu.. Proizvodnja vi?eslojnih laminiranih materijala predstavlja visoku tehnologiju i proizvode koji su vrlo visokog cjenovnog ranga (visoke dodane vrijednosti).. Vi?e u pridru?enom dokumentu.. 2011.. Obrazac TFI-POD_1Q.. Poziv na Glavnu Skupštinu.. Statuta trgovačkog društva ČATEKS d.. Čakovec, Zrinsko-Frankopanska 25, Uprava–direktor.. Društva saziva.. GLAVNU SKUPŠTINU.. koja će se održati u petak 1.. srpnja 2011.. Dnevni red i sve detalje možete preuzeti u pridruženom dokumentu.. Poziv za Glavnu skupštinu - srpanj 2011.. Tromjesečni financijski izvještaj.. Tromjesečni financijski izvještaj za period 12.. mj.. 2010- 02.. mj.. 2011.. TFI-POD_12_2010.. zip.. Međuizvještaj poslovodstva.. za razdoblje IX.. 2010.. i I-XII 2010.. Međuizvještaj poslovodstva_1-12 mj.. 2010.. Priopćenje.. Na temelju čl.. 363.. st.. 4.. Zakona o trgovačkim društvima Uprava – direktor dioničkog društva ČATEKS, Čakovec, Zrinsko-Frankopanska 25, objavljuje priopćenje o podizanju tužbe radi pobijanja odluka Glavne skupštine Društva.. Kompletni tekst u pridruženom dokumentu.. Priopćenje - tužba za pobijanje odluka Gl.. sk.. 10.. 12.. Kodeks korporativnog upravljanja za 2011.. Kodeks upravljanja.. Kodeks_2011.. IZVJE©TAJ UPRAVE O STANJU DRU©TVA.. Za razdoblje: I.. 2009.. i X.. 2009.. Planirani poslovi vezani uz javne natječaje za odore MUP-a i H®-a su otkazani, zbog poniątenja javnih natječaja.. Tvrtka Čateks je poniątavanjem ovih natječaja izgubila poslove u vrijednosti preko 10 milijuna kn.. Natječaji su poniąteni zbog proceduralnih greąaka u njihovoj pripremi.. Pad izvoza koji je posljedica recesije koja je zahvatila svjetsko gospodarstvo, te nerealizirani poslovi po gore navedenim javnim natječajima glavni su uzroci negativnog poslovanja za 2009.. godinu.. preuzmite:.. TFI-POD_12_2009.. xls.. Međuizvještaj poslovodstva 1-12 mj.. Izvještaj uprave o stanju društva.. i VII.. Planirani poslovi vezani uz javne natječaje za odore MUP-a i H?-a su otkazani, zbog poni?tenja javnih natječaja.. Tvrtka Čateks je poni?tavanjem  ...   poslovanju za 2009.. poziv na skupstinu - listopad 2010.. 08.. Obavijest o promjeni u postotku glasačkih prava.. Sukladno članku 428.. Zakona o tržištu kapitala, Čateks d.. Čakovec, Zrinsko-Frankopanska 25 (dalje.. u tekstu: Izdavatelj) objavljuje da je dana 10.. kolovoza 2010.. zaprimila obavijest od Hrvatskog fonda.. za privatizaciju, Zagreb, Ivana Lučića 6-8, kojom se temeljem čl.. 413.. i 423.. Zakona o tržištu kapitala.. obavještava Izdavatelj o promjenama u postotku glasačkih prava.. Iz navedene obavijesti je razvidno da je Hrvatski fond za privatizaciju sa sjedištem u Zagrebu, Ivana.. Lučića 6-8, MBS: 080236804, OIB: 26961518190 zastupan po predsjedniku Vedranu Duvnjaku s.. prebivalištem u Zagrebu, Oboj 29a, na temelju Odluke Vlade Republike Hrvatske Klasa: 432-02/10-.. 02/14 Urbroj: 5030120-10-1 od 10.. lipnja 2010.. godine o izuzimanju od prodaje 63.. 660 dionica.. Izdavatelja iz portfelja Hrvatskog fonda za privatizaciju (u daljnjem tekstu: HFP) radi prodaje dionica.. radnicima Izdavatelja, zaključio dana 20.. godine s radnicima Izdavatelja 356 Ugovora o.. prodaji i prijenosu dionica.. HFP je otpustio 63.. 660 dionica, a 356 radnika Izdavatelja steklo je dionice.. Izdavatelja, oznake CTKS-R-A, svaka nominalne vrijednosti 300,00 kuna, što predstavlja 25,86% od.. ukupnog broja glasačkih prava Izdavatelja.. Nakon otpuštanja dionica HFP ima ukupno 10.. 460 dionica Izdavatelja, što predstavlja 4,25% ukupnog.. broja glasačkih prava, čime je udio HFP u glasačkim pravima Izdavatelja pao ispod praga od 30%.. OBAVIJEST O PROMJENI U POSTOTKU GLASAČKIH PRAVA.. Izvjeą?taj o stanju druą?tva za razdoblje: I.. Izvještaj o stanju društva za razdoblje: I.. Međuizvještaj poslovodstva 1-3 mj.. pdf.. TFI-POD_03_2010.. Izvještaj o stanju društva za razdoblje I.. TFI-POD_06_2010.. Međuizvještaj poslovodstva_1-6 mj.. PRIOPĆENJE.. o imenovanju članova Nadzornog odbora.. Obavještavamo Vas da su dana 15.. godine na Glavnoj skupštini tvrtke Čateks d.. izabrani slijedeći članovi Nadzornog odbora tvrtke Čateks d.. Priopćenje o imenovanju članova NO 15.. Odluka.. o utvrđivanju godišnjih financijskih izvještaja za 2009.. Nadzorni odbor - Odluka o prihvaćanju god.. fin.. izvješća, 30.. 6.. Za razdoblje: III.. U drugom polugodi?tu će se realizirati poslovni vezani za izvoz (proizvodnja maskirnih tkanina za ma?arsku i crnogorsku vojsku) u iznosu od 8 milijuna kn, a očekuje se i realizacija posla vezanog uz izradu odora za potrebe Ministarstva unutarnjih poslova (natječaj u tijeku).. TFI-POD_06_2009.. Međuizvještaj poslovodstva 1-6 mj.. Godišnje izvješće za 2009.. Svjetska financijska kriza snaľno je utjecala na poslovanje tvrtke u 2009.. godini.. GODIŠNJE IZVJEŠČE 2009.. GFI-POD_2009.. o promjenama članova Nadzornog odbora.. Obavje?tavamo Vas da su s datumom 5.. 3.. godine pismenim očitovanjem dva člana Nadzornog odbora tvrtke Čateks d.. Čakovec, gosp.. Branko Krnjak i gosp.. Darko Horvat podnijeli ostavke na svoje članstvo u Nadzornom odboru tvrtke Čateks d.. Priopcenje_Promjene u Nadzornom odboru_11.. Kodeks korporativnog upravljanja za 2009.. GODIŠNJI UPITNIK.. Sva pitanja sadržana u ovom upitniku odnose se na razdoblje od jedne godine na koje se odnose i.. godišnja financijska izviješća.. Imenovanje uprave.. P R I O P Ć E NJ E.. Po?tovani,.. Sukladno Pravilima Burze obavje?tavamo Vas da je na 4.. sjednici Nadzornog odbora Čateks d.. odr?anoj 5.. lipnja 2009.. godine, Nadzorni odbor tvrtke ponovno imenovao gospodina Damira Viteza za Upravu ? Direktora Dru?tva Čateks d.. na novi mandat od četiri godine koji počinje teći od 1.. srpnja 2009.. godine.. Priopćenje_Imenovanje Uprave_15.. Poslovni rezulati.. Od značajnijih poslovnih doga?aja, spominjemo otpisivanje okvirnog sporazuma tvrtke u zajednici ponuditelja na čelu s tvrtkom Kroko International d.. o.. i Ministarstva obrane Republike Hrvatske za opremanje borbenom vojnom uniformom hrvatskog vojnika u iduće četiri godine.. Radi se o sporazumu kojim će tvrtka Čateks d.. osiguravati proizvodnju nove maskirne tkanine za izradu vojne uniforme u razdoblju od 2009.. -2012.. godine, ?to donosi sigurnost u poslovanju tvrtke jer ovaj posao čini preko 10% kapaciteta dorade tkanina na godi?njoj razini, a samim time imat će pozitivan efekt na ostvarivanje poslovnih prihoda u tom razdoblju.. Tako?er ulaskom RH u NATO savez, otvara se velika mogućnost plasmana nove tkanine na tr?i?te članica zemalja NATO saveza, s obzirom na to da na?a tvrtka.. proizvodi maskirnu tkaninu prema svim NATO standardima, trenutno takvu kvalitetu tkanine koristi samo američka vojska.. Vi?e pročitajte u pridru?enom dokumentu.. Poslovni rezultati 1-3 mj.. CORNELIUS & FLEEPY_new brand name.. New fashion collection with a new brand name.. "CORNELIUS".. and.. "FLEEPY".. - kids collection.. http://www.. cateks.. hr/proizvodicat.. php?catid=17&langid=1&status=E.. "Čateks" d.. Zrinsko-Frankopanska 25.. 4oooo Čakovec.. Hrvatska, Croatia.. Tel:.. Fax:.. +385 (0) 40 379 444.. +385 (0) 40 328 445.. +385 (0) 40 379 412..

  Original link path: /novosti.php
  Open archive
 •  

 • Title: Čateks, Čakovec - Hrvatska, tekstilna industrija
  Original link path: /proizvodi.php
  (No additional info available in detailed archive for this subpage)

 • Title: Čateks, Čakovec - Hrvatska, tekstilna industrija
  Descriptive info: Tkanina za specijalne namjene - vojne i policijske odore.. Čateks u svojoj suvremeno opremljenoj tkaonici proizvodi različite tkanine, ovisno o namjeni i zahtjevima:.. pamučne tkanine, tkanine u mješavini pamuk/poliester, pamuk/poliamid,.. pamuk/modakril, pamuk/poliester/metalne niti.. Težine tkanina su od 80 do 340 grama po m2, a vezovi:.. platno vez, atlas vez, panama, keper, top rips i dr.. Namjena.. navedenih tkanina je za izradu.. zaštitne odjeće.. - radnih odijela i specijalnih odora (vojne i policijske odore);.. te za kućansko rublje.. (kuhinjske krpe, pregače, stolnjaci,  ...   i to.. pigmentnim,.. reaktivnim i reduktivnim bojama.. Za tkanine tiskane pigmentnim bojama imamo certifikat prema.. Öko-Tex standardu 100.. , klasa II, odnosno da tkanine zadovoljavaju ekološke standarde utvrđene za proizvode koji su u izravnom kontaktu s kožom.. Bojadisanje tkanine vrši se pak najmodernijim strojevima za.. bojadisanje.. i to.. reaktivnim, reduktivnim i.. disperznim bojama.. Moguće obrade na tkanini su:.. hidro i oleofobna obrada, antistatik obrada, obrada protiv gorenja, obrada protiv gužvanja, sanforiziranje i dr.. 1.. PUMA.. 2.. VIKTOR.. 3.. DELTA.. MARKO.. 5.. TIGAR..

  Original link path: /proizvodicat.php?catid=20&langid=1&status=E
  Open archive

 • Title: Čateks, Čakovec - Hrvatska, tekstilna industrija
  Descriptive info: , klasa II, odnosno da tkanine zadovoljavaju ekolo?ke standarde utvr?ene za proizvode koji su u izravnom kontaktu s ko?om.. Bojadisanje tkanine vr?i se pak najmodernijim strojevima za.. Mogu?e obrade na tkanini su:.. hidro i oleofobna obrada, antistatik obrada, obrada protiv gorenja, obrada protiv gu?vanja, sanforiziranje i dr.. LUCIJA.. ROMAN.. KATRIN.. MITJA.. SATEN.. 6.. USLUGE.. 7.. KARLSON..

  Original link path: /proizvodicat.php?catid=21&langid=1&status=E
  Open archive

 • Title: Čateks, Čakovec - Hrvatska, tekstilna industrija
  Descriptive info: VIKTOR EXTRA INOX.. TOP-RIPS.. GRGUR.. KRK..

  Original link path: /proizvodicat.php?catid=22&langid=1&status=E
  Open archive

 • Title: Čateks, Čakovec - Hrvatska, tekstilna industrija
  Descriptive info: AZRA, AZRA F.. FLAMMA, FLAMMA F.. ASJA, ASJA F.. MIRIAM P, K-90.. K-81, K-810.. ARA..

  Original link path: /proizvodicat.php?catid=23&langid=1&status=E
  Open archive

 • Title: Čateks, Čakovec - Hrvatska, tekstilna industrija
  Descriptive info: MAP 6.. STERIL.. FROTIR.. MEDIKA C..

  Original link path: /proizvodicat.php?catid=24&langid=1&status=E
  Open archive

 • Title: Čateks, Čakovec - Hrvatska, tekstilna industrija
  Descriptive info: BENT, LARA, BENT FR.. MIA, RONI, RONI FR.. MAGI, FORMULA..

  Original link path: /proizvodicat.php?catid=25&langid=1&status=E
  Open archive

 • Title: Čateks, Čakovec - Hrvatska, tekstilna industrija
  Descriptive info: PROTECTOR 33.. TISA, TISA KAŠ.. JELA, JELO 1.. KRUNO.. TABA..

  Original link path: /proizvodicat.php?catid=26&langid=1&status=E
  Open archive •  


  Archived pages: 330