www.archive-org-2014.com » HR » C » CARIN

Choose link from "Titles, links and description words view":

Or switch to "Titles and links view".

  Archived pages: 76 . Archive date: 2014-08.

 • Title: Carin d.o.o. za građevinarstvo i trgovinu
  Descriptive info: .. CARIN društvo s ograničenom odgovornošću za građevinarstvo i trgovinu.. Društvo u svom poslovanju koristi i skraćeni naziv:.. Carin d.. o.. Matični broj:.. 3554392.. OIB:.. 31515855722.. NKD:45212 IZGRADNJA OBJEKATA, NISKOGRADNJA.. Tvrtka je upisana u sudski registar.. kod Trgovačkog suda u Zagrebu,.. pod brojem: 080234626.. Podružnica - izdvojeni pogon:.. Carin - Eko d.. NKD: 3700 UKLANJANJE OTPADNIH VODA.. OBAVIJEST O ZAHTJEVU ZA POKRETANJE PREDSTEČAJNOG POSTUPKA..

  Original link path: /
  Open archive

 • Title: Carin d.o.o. - o nama
  Descriptive info: O nama.. je jedna od uspješnijih građevinskih tvrtki u Hrvatskoj, osnovana.. 1986.. god.. Tijekom više od dvadeset godina.. radi poslove za javne i privatne investitore.. Operativno je tvrtka organizirana kao skup dobro koordiniranih visoko-profesionalnih ekipa lociranih na brojnim gradilištima širom zemlje, pod stručnim vodstvom menadžmenta.. Najprije u okviru obrta a zatim kao poduzeće, u početku je tvrtka.. radila zahvate na spomenicima kulture, a u zadnjih 15 godina dominantan dio poslova odnosi se na sanaciju i izgradnju mostova, vijadukata, nadvožnjaka i betonskih kolnika, te održavanje vodoprivrednih objekata, bilo samostalno ili u svojstvu podizvođača.. O tome svjedoči dugi niz.. referentnih objekata.. diljem Hrvatske.. Uporedo s time  ...   tržištu dosljednom politikom promptnog usvajanje najsuvremenijih tehnoloških postupaka i inovacija.. Politika, vizija i misija.. Ključna poluga razvoja tvrtke je spremnost na investiranje u perspektivne tehnologije koje, kombinirane s bogatim praktičnim iskustvom stručnjaka predstavljaju oslonac učinkovitog poslovanja, stručnog napredovanja i uspješnog osvajanja novih tržišta.. Ovakvim odrednicama, tvrtka.. Carin.. d.. osigurava i širi svoju poziciju na tržištu niskogradnje, kako u Republici Hrvatskoj tako i u inozemstvu.. Poslovanje tvrtke se temelji na čvrstim odrednicama poslovne politike, te politike kvalitete i okoliša.. Svojom kompetentnošću, inovativnošću i motivacijom zaposlenika, te transparentnom organizacijskom strukturom na pravom smo putu da postanemo jedna od vodećih građevinskih tvrtki u području niskogradnje u Hrvatskoj..

  Original link path: /onama.html
  Open archive

 • Title: Carin d.o.o. - niskogradnja
  Descriptive info: Niskogradnja.. Na području niskogradnje, u zadnjih deset godina izveli smo radove na stotinjak objekata.. Sanirali smo 47 mosta, 22 nadvožnjaka, 6 vijadukta, te 5 tunela.. Izgradili smo 4 mosta, 2 vijadukta i sudjelovali u gradnji dvaju tunela.. Na ovim i sličnim radovima, najčešće su investitori HRVATSKE AUTOCESTE d.. i HRVATSKE CESTE d.. ; obadvije tvrtke su u 100% vlasništvu Republike Hrvatske.. Za ove radove posjedujemo odgovarajuće.. licence i certifikate..

  Original link path: /djelatnosti.html
  Open archive
 •  

 • Title: Izgradnja objekata niskogradnje
  Descriptive info: Izgradnja objekata niskogradnje.. Vijadukt ČIČAVE.. Autocesta Zagreb-Rijeka A6.. izgradnja donjeg ustroja.. Most ŽIROVAC.. Državna cesta D6.. izgradnja mosta.. Vijadukt RAŠĆANE.. Autocesta Zagreb-Split A1.. izgradnja temeljnih stupova.. Most OKIĆNICA.. željeznička pruga ZG-RI.. izgradnja mosta i.. prilaznog puta.. Tunel MALA KAPELA.. izgradnja portalnih građevina.. Čvor RUGVICA.. Autocesta Zagreb-Lipovac A3.. izgradnja nadvožnjaka,.. izgradnja mosta,.. izgradnja cestarskog prolaza.. Vijadukt STARA SUŠICA.. dopuna na puni profil.. autoceste.. Most BOLJUN.. Državna cesta D500.. izgradnja mosta i novog.. dijela ceste.. Nadvožnjak JURČIĆI.. Jurčići-Jurjenići (Kastav).. izgradnja nadvožnjaka.. i potpornih zidova.. Nadvožnjak NOVO SELO.. Autocesta Zagreb-Sisak A11.. Nadvožnjak BUŠEVEC.. Autocesta  ...   D27.. sanacija gornjeg i donjeg ustroja, kolničke ploče.. i kamene obloge.. Most ILOVA kod Kutine.. sanacija kolničke ploče.. i pješačkih konzola.. Most JEŽEVO.. sanacija kolničke ploče.. i pješačkih hodnika.. Nadvožnjak MACELJ.. Državna cesta D1.. sanacijanadvožnjaka.. Sanacija objekata niskogradnje.. Nadvožnjak IVANIĆ GRAD.. sanacija armirano-betonske.. konstrukcije.. Most kopno-otok KRK.. Državna cesta D102.. Most Sava - IVANJA REKA.. Autocesta Zagreb-Goričan A4.. Most ODRA sjever i jug.. Nadvožnjak NOVSKA.. Nadvožnjak MIČEVAC.. Nadvožnjak - KUTINA.. sanacija - izgradnja.. Most kopno-otok VIR.. Državna cesta D306.. JANKOMIRSKI most.. Županijska cesta Ž1035.. Most MLADOSTI.. prilazni nadvožnjak mostu.. Županijska cesta Ž1033..

  Original link path: /referentna_lista.html
  Open archive

 • Title: Carin d.o.o. -Inovativna i suvremena tehnološka rješenja
  Descriptive info: Inovativna i suvremena tehnološka rješenja.. Tvrtka Carin d.. o je prva na području bivše Jugoslavije primijenila brojne tehnike, osobito na području hidrodinamičke obrade površina i struktura:.. prva primjena hidrorazaranja betona.. prva primjena robota za hidrorazaranje betona.. prva sanacija betonskog mosta uz primjenu hidrorazaranja.. prva primjena mekih medija  ...   brončane skulpture.. prva primjena zaštite pročelja od golubova.. U skladu s time i danas tvrtka nudi više naprednih tehnologija, npr.. izradu asfaltnih dilatacija mosta (bez otvorene fuge) primjenjujući najsavremenije japansko tehnološko rješenje i izvedbu betonskih kolnika čije su prednosti potvrđene na brojnim objektima u Austriji i Njemačkoj..

  Original link path: /tehnologije.html
  Open archive

 • Title: Carin d.o.o. - galerija
  Descriptive info: Izgradnja objekata NISKOGRADNJE.. Izgradnja objekata VISOKOGRADNJE.. Sanacija objekata NISKOGRADNJE..

  Original link path: /galerija.html
  Open archive

 • Title: Carin d.o.o. - kontakt_gdje se nalazimo
  Descriptive info: Prikaži.. za građevinarstvo i trgovinu.. na većoj karti.. za građevinarstvo i trgovinu.. Oreškovićeva 1a, 10010 Zagreb.. tel.. :/faks: 01 5622 200.. mail: info@carin.. hr..

  Original link path: /kontakt.html
  Open archive

 • Title: Untitled Document
  Original link path: /postupak.html
  (No additional info available in detailed archive for this subpage)

 • Title: Carin d.o.o. politika kvalitete i okoliša
  Descriptive info: Politika kvalitete i okoliša.. Politika kvalitete i okoliša društva.. sastavni je dio poslovne politike kojoj je cilj izraditi proizvod i pružiti uslugu primjenom sustava upravljanja kvalitetom i okolišem, koji osigurava kupcu isporuku proizvoda i usluge sukladno zahtijevanim specifikacijama kvalitete, a uz istovremeno očuvanje okoliša.. Održavanje i stalna poboljšanja uspostavljenih sustava upravljanja kvalitete i okoliša Društvo shvaća kao prioritet.. Zadovoljstvo kupca i ostalih zainteresiranih strana postiže se pružanjem visoke razine kvalitete usluga i brigom za očuvanje okoliša.. U smislu očuvanja okoliša Uprava se obavezuje:.. upravljati otpadom na principima dobre prakse gospodarenja otpadom.. sprečavati onečišćenje okoliša.. trajno poboljšavati svojim djelovanjem stanje okoliša.. usklađivati poslovanje sa zakonskim zahtjevima.. koristiti sve resurse na principima održivog razvoja.. Resursi za ispunjenje zahtjeva sustava su visoke kvalitete kako bi usluga zadovoljila kupčeve želje, te su svi zaposlenici koji dolaze u kontakt s kupcima educirani o načinu ponašanja s istima.. Kao organizacija svjesna važnosti upravljanja sustavom kvalitete i okolišem obvezujemo se ispunjavati sve zahtjeve norme.. ISO 9001:2008.. i.. ISO 14001:2004.. sa osnovnim ciljem zadovoljenja svih  ...   većeg profita, a time i zadovoljstva svih zaposlenika i vlasnika Društva.. Neprestanim informiranjem zaposlenika Društvo razvija svjesnost o važnosti upravljanja kvalitetom i zaštitom okoliša.. Politika Društva uključuje brzo prilagođavanje tržišnim promjenama specifičnostima naših proizvoda i usluga, temeljenih na znanju i iskustvu, koji u cijelosti ispunjavaju nove zahtjeve kupaca.. Stalna poboljšanja sustava osigurana su resursima, raznim mehanizmima nadzora i kontrole koje je Uprava osigurala i potiče kroz redovnu unutarnju komunikaciju, uvažavajući činjenicu da je ispunjenje zahtjeva kupaca naš osnovni imperativ.. Sve to je omogućeno konstantnom edukacijom zaposlenika o sustavu i pravilnim i korektnim odnosom prema kupcima.. Društvo održavanjem strateške povezanosti sa ključnim kupcima i dobavljačima ostvaruje jednostavnije i sigurnije poslovanje, a proizvodi i usluge Društva slijede svjetske razvojne trendove.. Politika kvalitete i okoliša je temeljni dio Priručnika sustava upravljanja kvalitetom i okolišem,.. a u skladu je i sa svim ostalim dokumentima Društva Carin d.. Politiku kao i sve odredbe Priručnika provode svi djelatnici.. Politika kvalitete i okoliša se javno obznanjuje.. U Zagrebu, 01.. prosinac 2009.. Direktor.. Ivan Carin..

  Original link path: /onama_politika.html
  Open archive

 • Title: Carin d.o.o. vizija
  Descriptive info: Vizija.. Uvodeći međunarodnu normu.. ISO 9001: 2008.. i.. , te usavršavajući sustav upravljanja kvalitetom i okolišem želimo se dodatno afirmirati na tržištu.. Kvalitetom svojih usluga i proizvoda, te zaštitom okoliša nastojimo se istaknuti i duboko se urezati u svijest kupaca kao vodeća tvrtka među tvrtkama koje pružaju iste ili slične usluge na području Republike Hrvatske.. Intenzivnim, kvalitetnim i predanim radom svih zaposlenih unutar tvrtke želimo dokazati i pokazati da uspješno poslovanje upravo proizlazi iz istog.. Smatramo da je kvalitetan rad zadovoljnog zaposlenika osnovni preduvjet za zadovoljstvo naših kupaca..

  Original link path: /onama_vizija.html
  Open archive

 • Title: Carin d.o.o. - misija
  Descriptive info: Misija.. Postojanošću, pouzdanošću i kvalitetom usluga zadovoljavamo poslovne zahtjeve naših kupaca.. Kupci su svrha našeg postojanja i tako se prema njima i odnosimo.. Predstavljamo se širokom lepezom usluga:.. Usluga građenja u području niskogradnje.. Usluga građenja – inženjerske građevine, složene AB konstrukcije i hidrotehnički objekti.. Usluga rekonstrukcije, sanacije, obnove, održavanja i hidrorazaranja  ...   napora, svake naše organizacijske jedinice i svakog zaposlenika je pronaći klijenta i pristupiti mu, prepoznati njegove potrebe i želje.. Nastojimo naći najbolji način da se one zadovolje koristeći najmodernije tehnologije izvođenja radova, uvažavajući različitosti svakog pojedinog projekta te poštujući europske standarde vezane za kvalitetu i okoliš.. Svojim kupcima jamčimo kvalitetu i sigurnost..

  Original link path: /onama_misija.html
  Open archive •  


  Archived pages: 76