www.archive-org-2014.com » HR » C » CBO

Choose link from "Titles, links and description words view":

Or switch to "Titles and links view".

  Archived pages: 2 . Archive date: 2014-09.

 • Title: CBO Media Grupa
  Descriptive info: .. Iskustvo.. Kreativna rješenja.. Partneri.. Kontakt.. English version.. Učinkovita i jednostavna rješenja.. za složene probleme.. *.. Branding, web portali, kampanje, mobilne i web aplikacije.. Oblikujemo iskustva, ne proizvode.. CBO Media Grupa je tvrtka specijalizirana za razvoj softverskih rješenja po narudžbi, razvoj i primjenu velikih i složenih IT sustava.. Od kreativne ideje i osmišljavanja koncepta nekog web projekta do testiranja i lansiranja uvijek možete računati da će vam naš tim pružiti vrhunske standarde u kreiranju i ostvarivanju svih vaših ideja.. Mi vam nudimo ključ u ruke, kao i edukaciju za upravljanje našim CMS sustavom.. Preko 50 uspješnih projekata koje smo radili za velike i male, garancija su da će i vaš projekt dobiti samo ono najbolje.. Individualan pristup.. Svakom klijentu pristupamo kao unikatu s jedinstvenim potrebama i ciljevima.. Fokus na korisnike.. Izvrsno korisničko iskustvo temeljeno na ispitivanju i testiranju srce je svakog našeg projekta.. Rješenja za budućnost.. Sustavi i rješenja prilagodljivi na rapidne promjene u svijetu koji se tehnološki mijenja.. Vizualni dojam samo je vrh sante leda.. Nevidljivi elementi korisničkog iskustva su dijelovi koji će potopiti ili proslaviti Vaš projekt.. Web dizajn i portali.. Web dizajn i portali Web aplikacije u današnjem svijetu interneta nezaobilazni su dio za brzu komunikaciju i atraktivan web projekt.. Web aplikacije.. Web aplikacije svojom dostupnošću u bilo koje vrijeme s bilo kojeg  ...   za svakog klijenta individualnim pristupom stvoriti će u vrlo kratkom roku prepoznatljivost i povjerenje vašeg branda.. SEO optimizacija.. SEO optimizacija postala je nezaobilazan alat za što lakše pozicioniranje vaših proizvoda i usluga u svijet interneta, kojom svaki potencijalni korisnik dolazi u vrlo kratkom roku do zadanog cilja.. Umjesto da prilagođavamo rješenja za rastući broj uređaja, tretiramo ih kao aspekte jednog doživljaja.. Naš dizajn jednako je iskustvo na desktop računalu kao i na mobilnim uređajima.. Uspjeh građen na povjerenju.. Upravljanje odnosima s ključnim poslovnim partnerima i kupcima od presudne je važnosti za zadovoljstvo kupaca, prodajne rezultate i bolje poznavanje tržišta na kojem djelujete.. Naša tvrtka posvećuje maksimalnu pažnju svakom klijentu, uspješno rješavajući sve izazove s kojima se susrećemo.. Individualnim pristupom koji je trajno usmjeren potpunom zadovoljstvu svakog pojedinog klijenta, potvrđujemo povjerenje koje nam ukazuju.. Vjerujemo da je njegovanje takvih odnosa od najveće važnosti, kako za poslovne uspjehe naših klijenata, tako i za daljnji razvoj svih naših usluga i nas osobno.. Radimo, živimo i stvaramo u Zagrebu.. Čitaj besplatno d.. o.. CBO Media grupa Krapinska 27,.. HR-10 000 Zagreb.. OIB: 01295712191.. MBS: 080752403.. MB: 2723506.. Erste und Steiermarkische d.. d.. Žiro račun: 2402006-1100589845.. Temeljni kapital:20.. 000,00 Kn uplaćen u cijelosti.. Članovi uprave: Boris Gavran i Željko Šitum.. Radno vrijeme:Pon - Pet: 09.. 00 - 17.. 00 h.. hello@cbo.. hr..

  Original link path: /
  Open archive

 • Title: CBO Media Grupa
  Descriptive info: Experience.. Creative solutions.. Partners.. Contact.. Croatian version.. Effective and simple soulutions.. for complexed problems.. Branding, web pages, campaigns, mobile and web applications.. We define experiences, not products.. CBO Media Group is a company specialised for development of software solutions on demand and big and complexed IT systems.. Form creative idea and developing concept to testing and launching web projects you can be sure that our company will provide you top standards in creating your idea and making it become real.. We also offer you an education for using our Content Management System.. Individual approach.. Every of our clients is unique, with unique requests and ideas.. Focus on users.. The essence of all the projects we develop is and extraordinary users’ experience based on our researches.. Solutions for the future.. Systems which we develop and solutions we offer you, are adaptive to every new techonological trend.. Visual impression is just a top of an ice-berg.. Invisible parts of users’ experiences are the elements which will sink or sail your project.. Web designs and pages.. Web designs and pages – In today’s online world, web design and web applications are crucial for fast communication and attractive web projects.. Web applications.. Web applications – with accessibility of web applications, you can enable better business and bigger trust and contentment of your products’ and services users, at any time and from any place.. Facebook  ...   big difference between you and your competition.. With individual approach, its designed to gain recognition and confidentiality in a short period of time.. SEO Optimization.. SEO Optimization – SEO optimization of a web applications is a must have tool for positioning your products and services in the online world which you need so users can find you in the endless online horizonts.. Instead of adjusting solutions for growing number of devices, we treat them as an aspects of one experience.. Our design offers you equal experience on desktop computer as on mobile devices.. Success built on trust.. Managing relations with key business partners and clients is a crucial for contentment of users, selling results and better knowing the market of influence.. Our company is maximally dedicated to give attention to every costumer and to successfully solve all the challenges we go trough.. With individual approach which is permanently directed to full contentment of every single client, we confirm the trust they have in us.. We believe that taking care of that kind of relationships has a big significance for the business success of our clients and well as for the development of our services and us in person.. We work, live and create in Zagreb.. CBO Media grupa Metalčeva 5,.. Bank account: 2402006-1100589845.. Tel: + 385 1 3091 666.. Tel: + 385 1 3091 667.. Fax: + 385 1 3091 665..

  Original link path: /en/
  Open archive •  


  Archived pages: 2