www.archive-org-2014.com » HR » D » DAS

Choose link from "Titles, links and description words view":

Or switch to "Titles and links view".

  Archived pages: 462 . Archive date: 2014-01.

 • Title: :: Državni arhiv u Splitu ::
  Descriptive info: .. NASLOVNICA.. LOKACIJA.. KONTAKT.. o arhivu.. područna nadležnost.. registar fondova i zbirki.. arhivske izložbe.. izdavačka djelatnost.. podružnica u hvaru.. Djelatnost arhiva.. Sređivanje i obrada arhivskog gradiva.. Nadzor arhivskog i registraturnoga gradiva izvan Arhiva.. Arhiv mapa za Istru i Dalmaciju.. Filmska zbirka.. Čitaonica i knjižnica.. Radionica za konzervaciju, restauraciju i knjigovežnica.. Pretraga arhivske građe.. kategorije:.. sve.. UPRAVA I JAVNE SLUŽBE.. PRAVOSUĐE.. VOJNE JEDINICE, USTANOVE I ORGANIZACIJE.. ODGOJ I OBRAZOVANJE.. KULTURA, ZNANOST I INFORMIRANJE.. ZDRAVSTVO I SOCIJALNE USTANOVE.. GOSPODARSTVO I BANKARSTVO.. POLITIČKE STRANKE, DRUŠTVENO POLITIČKE ORGANIZACIJE I SINDIKATI.. DRUŠTVA, UDRUGE, UDRUŽENJA.. VJERSKE USTANOVE.. VLASTELINSKI, OBITELJSKI I OSOBNI ARHIVSKI FONDOVI.. ZBIRKE IZVORNOGA ARHIVSKOGA GRADIVA.. ZBIRKE DOPUNSKIH PRESLIKA ARHIVSKOGA GRADIVA.. FILMSKI ZAPISI.. ZVUČNI ZAPISI.. pojam:.. Pretraga Arhiva mapa.. za Istru i Dalmaciju.. županija:.. Dalmacija.. Istra.. općina / mjesto:.. popis općina i mjesta.. Dobrodošli na stranice Državnog arhiva u Splitu.. Čuvanje pisane baštine ima dugu tradiciju u Splitu jer prvi poznati propisi o čuvanju arhiva na području Hrvatske potječu upravo iz Splita.. Odredbom Splitskoga statuta iz 1312.. utvrđuju se strogi propisi čuvanja i zaštite pisanoga gradiva u posebnoj prostoriji, čak u posebnom objektu.. Zahvaljujući  ...   dva djelatnika zadužena za arhivsko gradivo.. Saznaj više.. Najljepše želje za Božične i Novogodišnje blagdane.. Svim dosadašnjim i budućim suradnicima i korisnicima naših usluga, upućujemo najljepše želje za Božične i Novogodišnje blagdane, kao i želje za osobnim, radnim i obiteljskim radostima i uspjesima u 2014.. godini.. 20.. prosinca, 2013.. Čitaonica privremeno zatvorena.. Čitaonica Državnog arhiva u Splitu neće biti otvorena za korisnike u periodu od 23.. prosinca 2013.. godine (ponedjeljak) do 02.. siječnja 2014.. godine (četvrtak).. Također, u navedenom razdoblju neće se primati stranke.. Zahvaljujemo na razumijevanju.. 01.. listopada, 2013.. Pripremni tečaj za djelatnike u pismohranama.. Državni arhiv u Splitu održao je 07.. i 08.. studenog 2013.. godine, u prostorijama Državnog arhiva u Splitu, Glagoljaška 18, pripremni tečaj za djelatnike koji rade na poslovima uredskog poslovanja i pismohrane.. Detaljnije obavjesti o tečaju možete.. PROČITATI OVDJE.. PREUZMITE PRIJAVNICU.. |.. PREUZMITE PROGRAM TEČAJA.. Sva prava pridržana:.. Državni arhiv u Splitu.. | Glagoljaška 18, 21000 Split, Hrvatska | tel.. , fax.. : +385 21 348 914, +385 21 684 640, +385 21 344 206 | Dizajn:.. DIGITALIS multimedia & design.. | 2009..

  Original link path: /
  Open archive

 • Title: :: Državni arhiv u Splitu ::
  Descriptive info: lokacija.. DRŽAVNI ARHIV U SPLITU.. Glagoljaška 18.. 21000 Split.. Republika Hrvatska.. | Lokacija.. Lokacija:.. Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.. : +385 21 348 826, +385 21 684 640, +385 21 344 206 | Dizajn:.. | 2009..

  Original link path: /lokacija.php
  Open archive

 • Title: :: Državni arhiv u Splitu ::
  Descriptive info: državni arhiv u splitu.. adresa.. telefoni.. centrala.. ++385 21 348 914.. korisnička služba.. ++385 21 684 640.. čitaonica.. ++385 21 684 960.. ravnatelj.. ++385 21 684 641.. fax.. ++385 21 344 206.. | Kontakt.. Kontaktirajte nas.. Vaš e-mail::.. kontakt osoba:.. tel.. / mob.. :.. poruka:..

  Original link path: /kontakt.php
  Open archive
 •  

 • Title: :: Državni arhiv u Splitu ::
  Descriptive info: Povijest arhiva.. Ustroj.. Djelatnosti arhiva:.. Rradionica za konzervaciju, restauraciju i knjigovežnica.. galerija slika.. O ARHIVU.. | POVIJEST ARHIVA.. Godine 1951.. Muzej je dobio spremište za odlaganje prikupljenih arhiva u Arnirovoj kuli u Dioklecijanovoj palači.. Kada je Arhiv osnovan 1952.. , preuzeo je iz Muzeja sve prikupljeno gradivo.. Nemar vlasti prema arhivskome gradivu očit je nakon osnivanja Arhiva 1952.. Smještaj Arhiva u Biskupskoj palači bio je neprikladan zbog vlažnog, skučenog i prenatrpanog prostora, a spremišta su bila dislocirana.. Zbog takvog stanja ustanova nije mogla obavljati sve svoje stručne i zakonske obveze.. Prenatrpanost spremišnih prostora onemogućavala je preuzimanje arhivskoga gradiva s terena mjerodavnosti Arhiva, pa je i tome gradivu prijetila opasnost od uništenja.. U Splitu je stradalo arhivsko gradivo Namjesništva u Zadru nastalo 1880.. -1918.. , koje je 1923.. preneseno iz Zadra.. U požaru koji je 1969.. zahvatio jedno spremište uništeno je 25 fondova novijega gradiva, dok je 28 fondova djelomično izgorjelo.. Nakon 90-ih u demokratskoj Hrvatskoj, u novom ozračju, počelo se  ...   Od godine 1952.. arhiv se zove Arhiv grada Splita, 1957.. mijenja naziv u Historijski arhiv u Splitu te postaje mjerodavna arhivska ustanova za srednjodalmatinsko područje.. Od 1993.. nosi naziv Povijesni arhiv u Splitu, a od 1997.. Teritorijalna mjerodavnost Državnoga arhiva u Splitu proteže se na 15 gradova i četrdeset općina Splitsko-dalmatinske županije.. Danas je pod njegovim nadzorom više od 42000 m/d arhivskoga i registraturnoga gradiva, a u samome Arhivu čuva se 572 fonda i zbirki, ukupno 5616 m/d.. Nastariji dokumenti pohranjeni u Državnome arhivu u Splitu potječu iz 14.. Osobitu vrijednost među starijim gradivom predstavlja Zbirka matičnih knjiga (16.. -20.. ), Zbirka oporuka (15.. ),Obiteljski fond Fanfogna-Garagnin (14.. st.. ), Splitska komuna (15.. -18.. ).. Gradivo starijeg razdoblja pisano je uglavnom talijanskim i latinskim jezikom, a novije gradivo, osim hrvatskim jezikom, pisano je talijanskim, francuskim i njemačkim jezikom.. Od pisama, osim latinice, koja prevladava, dokumenti su pisani glagoljicom i bosančicom.. Treba istaknuti da je dio gradiva pisan poluhumanistikom (Splitska komuna)..

  Original link path: /o_arhivu.php
  Open archive

 • Title: :: Državni arhiv u Splitu ::
  Descriptive info: | DJELATNOST ARHIVA - Nadzor arhivskog i registraturnoga gradiva izvan Arhiva.. Odjel za nadzor nad pismohranama evidentira i kategorizira sve potencijalne stvaratelje arhivskoga gradiva.. Djelatnici Odjela obavljaju redovite i izvanredne nadzore kategoriziranih vlasnika prema utvrđenom redosljedu.. Izvanredni nadzori provode se kod preseljenja i preustroja vlasnika.. Svrha nadzora je fizička zaštita i zaštita sređenosti gradiva.. Fizička zaštita se odnosi na zaštitu od štetnih utjecaja (neprikladan smještaj, loši klimatski uvjeti, elementarne nepogode, nepravilno rukovanje), a zaštita sređenosti podrazumijeva točne opise i evidencije.. Da bi se izbjeglo neovlašteno izlučivanje, gradivo mora biti popisano u obliku prijedloga i odabrano od povjerenstva.. Pomoć u pravilnom postupanju su liste s rokovima čuvanja gradiva kojima  ...   gradiva.. Odjel za nadzor savjetuje i pomaže djelatnicima u pismohranama te povremeno, prema potrebi, organizira stručne tečajeve.. Ta služba pruža pomoć tijelima državne uprave i javnim ustanovama u zaštiti i upravljanju gradivom koje nastaje njihovom djelatnošću.. Odjelu za nadzor nad pismohranama možete se obratiti ako želite znati koju dokumentaciju treba trajno čuvati, zatim za sve upute i propise o zaštiti i vođenju spisa te za postupak preuzimanja javnog i privatnog arhivskoga gradiva.. (NN 105/97 i 64/00 Pravilnik o zaštiti i čuvanju arhivskoga i registraturnoga gradiva izvan arhiva,NN 90/2002.. Pravilnik o vrednovanju te postupku odabiranja i izlučivanja arhivskoga gradiva,Pravilnik o predaji arhivskoga gradiva arhivima i Pravilnik o evidencijama u arhivima)..

  Original link path: /nadzor_arhivskog_gradiva.php
  Open archive

 • Title: :: Državni arhiv u Splitu ::
  Descriptive info: | Registar fondova i zbirki.. Registar fondova i zbiraka.. Arhivsko gradivo čine zapisi ili dokumenti nastali djelovanjem pravnih ili fiziekih osoba u obavljanju njihove djelatnosti, a od trajnoga su znaeenja za kulturu, povijest i druge znanosti bez obzira na mjesto i vrijeme njihova nastanka.. Zapisi i dokumenti poglavito su spisi, isprave, pomoćne uredske knjige, kartoteke, karte, nacrti, crteži, plakati, tiskovnice, slikopisi, filmovi i videozapisi, zvučni zapisi, mikrooblici, datoteke i strojno čitljivi zapisi.. Postoji javno i privatno arhivsko gradivo.. Gradivo Državnoga arhiva u Splitu organizirano je po fondovima i zbirkama..  ...   interesima skupljaea ili prema zajedniekim karakteristikama dokumenata.. Fondovi i zbirke Državnoga arhiva u Splitu sadrže gradivo nastalo djelovanjem tijela državne uprave i pravosuđa, vojnih jedinica, prosvjetnih, kulturnih, zdravstvenih i drugih ustanova, zatim gradivo nastalo djelatnošću istaknutih pojedinaca i obitelji.. U Odjelu za sređivanje i obradu arhivskoga gradiva arhivisti sređuju fondove i zbirke prema međunarodnim standardima.. Svrha sređivanja je izrada najvažnijih informacija o gradivu, inventara, koji su pohranjeni u Čitaonici i Knjižnici.. Različiti korisnici mogu dobiti sve informacije o sređenom gradivu od arhivista toga Odjela.. Klasifikacija arhivskih fondova i zbiraka..

  Original link path: /registar_fondova.php
  Open archive

 • Title: :: Državni arhiv u Splitu ::
  Descriptive info: Popis izložbi.. 2008.. 46.. obljetnica Radionice za konzerviranje i restauriranje u Državnom arhivu u Splitu.. Dugobabe.. 1999.. Hrvatska pomorska obitelj Balovi i njihov arhiv.. Zbirka grafika Franjevačkog samostana na Poljudu u Splitu.. 1995.. Katastarski planovi zadarskog područja s početka 19.. 1994.. Jugoslavenski zbijeg u Italiji i Egiptu, 1994.. 1993.. Hrvatske obalne utvrde u 19.. i 20.. 1992.. Blago Hrvatske iz arhiva mapa za Istru i Dalmaciju.. | Arhivske izložbe.. Arhivske izložbe.. Državni arhiv u Splitu izložbama predstavlja kulturnoj javnosti grada i Hrvatske svoju bogatu pisanu baštinu.. Autori izložbenih postava su djelatnici ili suradnici Arhiva.. Izložbe su postavljane ne samo u prostoru Arhiva nego i u prostorima drugih ustanova u Splitu te u drugim hrvatskim gradovima.. Izložbe predstavljaju značajan oblik kulturno-prosvjetne djelatnosti Državnoga arhiva u Splitu.. obljetnica Radionice za konzerviranje i restauriranje u Državnom arhivu u Splitu, 2008.. Povodom.. obljetnice Radionice za konzerviranje i restauriranje u Državnom arhivu u Splitu.. , organizirana je izložba gdje su predstavljeni projekti Radionice.. Dugobabe, 2008.. U  ...   obitelj Balović.. čiji su autori Nataša Bajić-Žarko i Radoslav Tomić, postavljena jeu Zavodu za znanstveni i umjetnički rad HAZU (palača Milesi) u Splitu.. Zbirka grafika Franjevačkog samostana na Poljudu u Splitu, 1999.. Autor izložbe.. Zbirka grafika Franjevačkog samostana na Poljudu.. je Radoslav Tomić.. Izložba je postavljena u Pinakoteci franjevačkog samostana Gospe od Zdravlja u Splitu.. Zbirka grafika.. , 1995.. Autorica izložbe.. je Nataša Bajić-Žarko.. Izložba je postavljena u Ninu u sklopu Dana Zadarsko-kninske županije.. Jugoslavenski zbjeg u Italiji i Egiptu, 1994.. Autorice izložbe.. Jugoslavenski zbjeg u Italiji i Egiptu.. su Tatjana Kovač i Nataša Bajić- Žarko.. Izložba je priređena u prostoru Arhiva (Biskupska palača) te u Centru za kulturu u Visu.. Hrvatske obalne utvrde.. u 19.. , 1993.. Autori izložbe.. su Gordana Tvrdić i Josip Knežević.. Izložba je postavljena u Zavodu za znanstveni i umjetnički rad HAZU (palača Milesi) u Splitu i u Muzejskom prostoru Mimara u Zagrebu.. :+385 21 348 826, +385 21 684 640, +385 21 344 206 | Dizajn:..

  Original link path: /arhivske_izlozbe.php
  Open archive

 • Title: :: Državni arhiv u Splitu ::
  Descriptive info: | Izdavačka djelatnost.. Izdavačka djelatnost.. Izdavaštvo.. Bogatu izdavačku djelatnost Državni arhiv u Splitu počeo je 1958.. Ona obuhvaća časopise, posebna izdanja, kataloge izložaba i knjige kojima je Arhiv izdavač ili suizdavač.. Sva izdanja Arhiva mogu se nabaviti u knjižnici Arhiva ili naručiti faksom (+385 21 344 206) ili.. e-poštom.. Časopis.. Časopis Državnoga arhiva u Splitu tiska se od 1958.. Tijekom vremena mijenjao je nazive, a od 1974.. zove se Građa i prilozi za povijest Dalmacije.. Tematski obuhvaća članke i rasprave iz  ...   časopis na području srednje Dalmacije.. Tiska se redovito jedanput na godinu uz novčanu potporu Ministarstva kulture.. Građa i prilozi za povijest Dalmacije 22.. Sources and contributions for the History of Dalmatia 22.. Split 2008.. / 2009.. , tisak dovršen u prosincu 2010.. više.. obljetnica Radionice za restauraciju.. i konzervaciju u Državnom arhivu.. u Splitu.. Državni arhiv Split.. Split, 2008.. Nell'esercito di Napoleone.. Un modenese dalla Dalmazia alla Russia.. Dante Alighieri Split, Državni arhiv Split.. Split, 2010.. KNJIGE.. KATALOZI.. ČASOPIS GRAĐA.. ČASOPIS "GRAĐA"..

  Original link path: /izdavacka_djelatnost.php
  Open archive

 • Title: :: Državni arhiv u Splitu ::
  Descriptive info: kontakt.. ARHIVSKI FONDOVI I ZBIRKE U MUZEJU HVARSKE BAŠTINE.. adresa:.. H.. Lučića b.. b.. 21 450 Hvar,.. Hrvatska.. +385 21 741 009.. | Podružnica u Hvaru.. Podružnica u Hvaru.. Godine 2000.. u sklopu Državnoga arhiva u Splitu nalazi se Podružnica u Hvaru.. Gradivo koje čuva ta podružnica (38 fondova i zbirki) obuhvaća razdoblje od 15.. do 20.. , a nastalo je radom javnih, privatnih i crkvenih stvaratelja otoka Hvara.. Čuvanje i zaštita  ...   dr.. Niko Duboković koji je 1950.. osnovao Historijski arhiv komune hvarske.. Arhiv je proširio svoju djelatnost i promijenio naziv u Centar za zaštitu kulturne baštine otoka Hvara.. Danas se zove Muzej hvarske baštine.. Arhivska Podružnica u Hvaru djeluje u njegovu sklopu.. Muzej je smješten u ljetnikovcu književnika Hanibala Lucića, a potporom Ministarstva kulture počela je izgradnja aneksa za smještaj arhivskoga gradiva Podružnice u Hvaru.. ARHIVSKI FONDOVI I ZBIRKE U MUZEJU HRVATSKE BAŠTINE..

  Original link path: /podruznica_u_hvaru.php
  Open archive

 • Title: :: Državni arhiv u Splitu ::
  Descriptive info: | DJELATNOST ARHIVA - Odjel za sređivanje i obradu arhivskog gradiva.. Odjel za sređivanje i obradu arhivskog gradiva.. Odjel za sređivanje i obradu arhivskog gradiva postoji od osnivanja Državnog arhiva u Splitu.. Jedan je od ustojbenih odjela ustanove.. Gradivo u arhivu je organizirano po fondovima i zbirkama.. Arhivski fond.. je organska cjelina koju je radom i djelovanjem stvorio pojedinac, obitelj ili pravna osoba.. Zbirka.. je skup dokumenata formiran na temelju zajedničkih značajki (prema sadržaju.. vrsti ili prema sakupljačkim interesima pojedinaca) bez obzira na provenijenciju.. Zadatak djelatnika odjela je sređivanje i obrada arhivskoga gradiva prema načelilma arhivske struke, sastavljenje i objavljivanje obavijesnih pomagala za fonsove i zbirke gradiva pohranjenog u arhivu, u nastojanju da se omogući što veća dostupnost vrijednih izvora informacija i podataka.. Na taj način se pripremaju uvjeti za njegovo korištenje u službene svrhe,  ...   600 arhivskih fondova i zbirki, razvrstanih prema klasifikacijskim skupinama, odnose se na područje grada Splita i šire okolice, za vremensko razdobljle od 14.. stoljeća, u količini od 4700 dužnih metara za čiju obradu i sređivanje za zaduženi djelatnici odjela.. U ovu količinu gradiva nije uračunato gradivo odjela Arhiv mapa za Istru i Dalmaciju i odjela Filmske zbirke.. Arhivsko gradivo Državnog arhiva u Splitu sadrži vrijedne podatke za kulturno - povijesna, ekonomska, demografska, socijalna, pravna i ostala tematska i znanstvena istraživanja, pisano je na hrvatskom, talijanskom, francuskom, njemačkom i latinskom jeziku.. Djelatnici odjela, dvoje arhivista i arhivista tehničarka su na raspolaganju strankama i svim zainteresiranim korisnicima za dodatne informacije i detaljne upute o fondovima i zbirkama svakog dana u uredovnom vremenu.. KONTAKT ODJELA:.. odgovorna osoba.. : Marina Grgičević.. e - mail:.. marina@das.. hr.. +385 21 684 634..

  Original link path: /ustroj_obrada_arhivskog_gradiva.php
  Open archive

 • Title: :: Državni arhiv u Splitu ::
  Descriptive info: | DJELATNOST ARHIVA - Arhiv mapa za Dalmaciju i Istru.. Arhiv mapa za Dalmaciju i Istru.. Arhiv mapa za Istru i Dalmaciju ima veliku važnost za proučavanje povijesti Dalmacije i Istre u 19.. Oporezivanje prihoda sa zemljišta razlikovalo se u pojedinim pokrajinama Austro Ugarske Monarhije, stoga je carskim ukazom iz 1817.. naređena izmjera i klasiranje zemljišta radi jedinstvenoga oporezivanja.. Izmjera je završena 1838.. Elaborati triangulacije s izvornim katastarskim planovima bili su pohranjeni u središnjem arhivu u Beču.. U Zadru, tadašnjem administrativnom sredštu Dalmacije, pri Direkciji za katastarske izmjere osnovan je Arhiv mapa u kojem su se čuvali preslici planova i dijelovi katastarskih operata.. Godine 1923.. i 1924.. preneseni su iz Zadra u Split katastarski operati koji su se odnosili na područje Dalmacije, osim onih za Zadar i Lastovo.. U Splitu je osnovan Arhiv mapa za Dalmaciju koji je bio pohranjen kod Financijske direkcije.. Arhiv je nakon rata 1945.. bio u sastavu Geodetske uprave Republike Hrvatske i tada su iz Beča vraćeni svi izvorni planovi i elaborati obračuna triangulacije pa je tako upotpunjen postojeći materijal prve izmjere.. Godine 1954.. Arhiv mapa u Splitu dobio je dio dokumentacije prve službene izmjere hrvatskoga dijela Istre i od tada se naziva Arhiv mapa za  ...   pratiti urbanistički razvoj pojedinih mjesta kao npr.. Pazina, Rovinja, Pule, Zadra, Šibenika, Splita, Korčule, Dubrovnika.. Upisani su nazivi planina, dolina, mora, jezera, rijeka i potoka, ucrtane su ceste, putovi, prometnice.. Slikovito su prikazane razne kulture zemljišta.. Pored katastarskih planova, za svaku katastarsku općinu izraženi su i pisani elaborati: Upisnik čestica zemalja i Upisnik čestica zgrada.. U Upisniku čestica zemalja navedena su imena vlasnika, vrste kultura i površine terena, a u Upisniku čestica zgrada, uz imena vlasnika i njihova zanimanja, navedena su mjesta stanovanja i opisi zgrada s naznakom prostorija i katova.. Važni su gospodarski opisi i procjene prihoda svake katastarske općine.. U gospodarskim opisima je detaljno prikazan zemljopisni položaj općine, opis terena s ukupnom površinom obrađenog i neobrađenog zemljišta, klimatske prilike, statistike stanovništva s imenima i prezimenima, veličina kućanstava i dr.. Arhiv čuva dukumentaciju geodetske izmjere i obnove katastra zemljišta nastala nakon 1945.. , što je važno u djelatnosti općinskih organa uprave, sudstva i drugih korisnika.. Arhiv posjeduje stručne knjige i časopise, zatim geodetski pribor starije konstrukcije kao npr.. teodolite.. Arhiv mapa za Istru i Dalmaciju je vjeran pokazatelj.. 180-godišnjega geodetskog rada i razvoja geodetske struke u Istri i Dalmaciji.. | Glagoljačka 18, 21000 Split, Hrvatska | tel.. | 2008..

  Original link path: /arhiv_mapa_dj.php
  Open archive •  


  Archived pages: 462