www.archive-org-2014.com » HR » D » DASK

Choose link from "Titles, links and description words view":

Or switch to "Titles and links view".

  Archived pages: 88 . Archive date: 2014-08.

 • Title: Državni arhiv u Sisku
  Descriptive info: .. O arhivu.. Povijest.. Djelatnost i teritorijalna nadležnost.. Arhivsko gradivo u vlasništvu DASK-a.. Zakonska regulativa.. Ustroj.. Odjel za opće poslove.. Odjel za zaštitu arhivskog i registraturnog gradiva izvan arhiva.. Odjel za sređivanje i obradu arhivskog gradiva.. Odjel za korisnike.. Sabirni arhivski centar Petrinja.. Korištenje arhivskog gradiva.. Kalendar zbivanja.. Vijesti i najave.. Stvaratelji i imatelji gradiva.. Što je arhivsko gradivo i tko su stvaratelji i imatelji.. Obveze imatelja i stvaratelja.. Kategorizacija stvaratelja i imatelja arhivskog gradiva na području DASK-a.. Propisi o uredskom poslovanju.. Stručno usavršavanje djelatnika u pismohranama.. Registar gradiva DASK.. Izdanja DASK-a.. Matične knjige.. Matičarstvo.. Matične knjige u Državnom arhivu u Sisku.. Dostupnost i korištenje matičnih knjiga.. Baza matičnih knjiga s područja Arhiva.. Korisni linkovi:.. » Ministarstvo kulture.. » Hrvatski državni arhiv.. » Hrvatska kulturna baština.. » ARHiNET informacijski sustav.. » TZIG - Cehovska škrinja.. Lokacija.. Cjenik usluga u arhivima RH.. Galerija.. Kontakt.. Pristup informacijama.. Javna nabava.. Objave.. Login.. Digitalne zbirke.. KONTAKT.. Frankopanska 21.. 44000 Sisak.. (+385 44) 525-060.. info@dask.. hr.. Poštovani korisnici!.. Dobro došli na stranice Državnog arhiva u Sisku, jedne od osamnaest arhivskih ustanova  ...   o sadržajnoj fizionomiji arhivskoga gradiva koje čuvamo u našim spremištima kao i o mogućnostima i pravilima njegova korištenja.. Želja nam je da ove stranice postanu medij suradnje potencijalnih korisnika i stručnih djelatnika, na obostrano zadovoljstvo!.. Ravnateljica:.. Nela Kušanić, dipl.. polit.. Javna događanja u Arhivu tijekom lipnja:.. - ponedjeljak, 09.. lipnja 2014.. g.. u 19,00 sati - svečanost povodom Međunarodnog dana arhiva;.. - ponedjeljak, 16.. lipnja 2014.. g.. u 19,00 sati - 7.. predavanje u seriji Sisačkog rotary semestra.. Pročitajte više.. | Napisano.. 29.. 04.. 2014.. Izdvojena najava.. CEHOVSKA ŠKRINJA POLJANSKIH OBRTNIKA, IVANIĆ GRAD.. Krajem travnja 2014.. godine zaslugom Udruge građana Prijatelji baštine - Amici hereditatis, Turističke zajednice i Udruženja obrtnika Ivanić-Grada završen je projekt digitalizacije vrijednih dokumenata iz cehovske škrinje poljanskih obrtnika čije originale zajedno sa škrinjom izrađenom 1827.. godine čuva Udruženje obrtnika u Ivanić Gradu.. Pristup ovoj digitalnoj zbirci od danas je moguć i sa web stranica Državnog arhiva u Sisku poveznicom sa linkom turističke zajednice i linkom Udruge Prijatelji baštine Ivanić Grada http://www.. prijatelji-bastine.. hr/znamenitosti-ivanica/cehovska-skrinja-poljanskih-obrtnika.. 21.. 07.. Državni arhiv u Sisku.. Web dizajn.. Virtus dizajn..

  Original link path: /
  Open archive

 • Title: Državni arhiv u Sisku
  Descriptive info: Povijesni razvoj.. Prvi pokušaj organiziranja zaštite arhivskog gradiva na sisačkom području zabilježen je 1957.. godine, osnivanjem Muzeja i arhiva narodne revolucije, odnosno 1961.. godine kada je pri Muzeju formiran i tzv.. „Odsjek historijskog arhiva (do osnutka posebne ustanove)“.. Zadatak Odsjeka bilo je prikupljanje, čuvanje i obradba arhivskoga gradiva nastaloga radom gospodarskih organizacija, ustanova javne uprave, društveno-političkih organizacija i vjerskih ustanova.. Prioritet Odsjeka bio je organiziranje službe nadzora nad arhivskim gradivom i gradivom u pismohranama na području Narodnoga odbora Kotara Sisak (općine Dvor, Glina, Kostajnica, Petrinja i Sisak).. Podatci o stvarateljima arhivskoga gradiva na području Kotara Sisak, koje je Arhiv Hrvatske već 1959.. godine prikupio anketom, postali su osnova za rad novoosnovanoga Odsjeka.. Temeljem odredbi.. Općega zakona o državnim arhivima.. iz 1950, kao i.. Odluke o osnivanju arhiva za područja na kojima nije bila organizirana arhivska služba.. (br.. 1907/1957) Savjeta za nauku i kulturu Narodne Republike Hrvatske, Narodni odbor Kotara Sisak 27.. III.. 1962.. donosi odluku o osnivanju Historijskog  ...   gradskoga centra.. Te godine, dogovorom Skupštine Općine Petrinja i Arhiva, osnovan je Sabirni arhivski centar u Petrinji za prikupljanje i čuvanje arhivskoga gradiva s područja Petrinje.. Nakon Domovinskoga rata, problem smještaja najugroženijeg arhivskoga gradiva sa glinskog područja privremeno je riješen dobivanjem na korištenje 100 m² prostora od Grada Glina.. No, nedostatak prostora za smještaj arhivskoga gradiva s područja djelatnosti Državnog arhiva u Sisku, ali i odgovarajućeg radnog prostora, ostaje ključnim problemom ove ustanove sve do 2007.. godine.. Nakon dva desetljeća traženja rješenja, dogradnja i adaptacija zgrade u Frankopanskoj ulici br.. 21 u Sisku pokazala se najboljim rješenjem.. Zahvaljujući razumijevanju osnivača Arhiva – Ministarstva kulture RH kao i odgovornih osoba i tijela u Gradu Sisku, 2002.. godine ishođena je građevna dozvola za rekonstrukciju ove zgrade.. Građevinski radovi dovršeni su 2007.. Moderan projekt, ali i funkcionalno rješenje dogradnje i adaptacije stare arhivske zgrade, kao i ideja njenog suvremenog opremanja, rezultat je rada „Studia A d.. o.. “, Grupe Investinženjering iz Zagreba..

  Original link path: /o-arhivu/povijest
  Open archive

 • Title: Državni arhiv u Sisku
  Descriptive info: U skladu sa Zakonom o arhivskom gradivu i arhivima (NN 105/1997.. ) arhivsku službu RH obavljaju, kao javne ustanove, Hrvatski državni arhiv u Zagrebu, područni državni arhivi, te arhivi jedinica lokalne samouprave i uprave (.. ).. Jedan od područnih državnih arhiva je i Državni arhiv u Sisku čija je.. osnovna i obvezna djelatnost: prikupljanje, zaštita, stručna obrada te davanje na korištenje arhivskoga gradiva.. , nastalog na sisačkom arhivskom području.. Državni arhiv u Sisku je upisan u Upisnik arhiva u Republici Hrvatskoj kao ustanova koja obavlja javnu arhivsku službu pod rednim brojem 009/05 kao područni državni arhiv za sisačko arhivsko područje.. Teritorijalna nadležnost Arhiva utvrđena je Odlukom o određivanju područja na kojima arhivi vrše arhivsku službu (NN 28/1963).. U trenutku donošenja  ...   Preciznije, uključuje područje današnjih gradova: Gline, Hrvatske Kostajnice, Kutine, Novske, Siska, Petrinje, Ivanić Grada te općina: Donji Kukuruzari, Dvor, Hrvatska Dubica, Jasenovac, Križ, Lekenik, Majur, Martinska Ves, Popovača, Sunja i Velika Ludina.. Na opisanom području Arhiv je registrirao ukupno 275 stvaratelja (imatelja) arhivskog gradiva svrstanih u tri.. kategorije.. Riječ je mahom o pravnim osobama (iako stvaratelji mogu biti i fizičke osobe) koje svojim radom stvaraju zapise koji zadovoljavaju propisane kriterije definiranja pojma arhivskog gradiva.. Ovome broju treba dodati i oko 70 pismohrana ispostava i podružnica centralnih organa uprave i državnih tijela u kojima Državni arhiv Sisak obavlja nadzor nad zaštitom arhivskog gradiva, a „centrale“ su im kao tijelima od državnog značaja registrirane kao stvaratelji kod Hrvatskog državnog arhiva u Zagrebu..

  Original link path: /o-arhivu/djelatnost-i-teritorijalna-nadleznost
  Open archive
 •  

 • Title: Državni arhiv u Sisku
  Descriptive info: Arhivsko gradivo u vlasništvu Državnog arhiva u Sisku.. Na samom početku svoga djelovanja Arhiv je „naslijedio“ gradivo koje je prikupio spomenuti muzejski Odsjek (vidi „Povijesni razvoj“!).. Tijekom 1969.. godine od Muzeja narodne revolucije Sisak preuzet je dio gradiva tzv.. Kulturno-povijesne zbirke, koja je sadržavala gradivo više stvaratelja s područja Siska.. Sa Sabirnim arhivskim centrom u Petrinji, Arhiv je dobio i gradivo zatečeno u tom prostoru, koje je najvjerojatnije ostatak gradiva što ga je nekada prikupio bivši Gradski muzej u Petrinji (1937-1941).. Godine 1995.. Arhiv preuzima od Muzeja Moslavine fond Okružnoga narodnooslobodilačkoga odbora Moslavine 1943-1945.. Primjere  ...   arhivu u Sisku nekoliko fondova koji su po teritorijalnoj provenijenciji pripadali sisačkoj arhivskoj ustanovi.. Ostalo gradivo pristiglo je u Arhiv preuzimanjima po službenoj dužnosti, otkupom i poklonima.. Detaljnu sadržajnu fizionomiju sadrži.. Registar arhivskih fondova DASK.. Arhivski fundus Državnog arhiva u Sisku kojeg u ovom trenutku čini preko 800 fondova i zbiraka arhivskog gradiva i druge dokumentacije nastale u razdoblju od 1565.. do prvih godina 21.. stoljeća ima svojstvo kulturnog dobra u smislu članka 8.. stavka 1, alineja 3 Zakona o zaštiti i očuvanju kulturnih dobara (Rješenje Hrvatskog državnog arhiva od 1.. srpnja 2004.. godine.. )..

  Original link path: /o-arhivu/arhivsko-gradivo
  Open archive

 • Title: Državni arhiv u Sisku
  Descriptive info: Osnovna i obvezna djelatnost arhivskih ustanova, obveze imatelja arhivskoga gradiva, ali i jedinstvena mjerila organizacije te osnovne principe djelovanja arhivske službe Republike Hrvatske, utvrđuje:.. Zakon o arhivskom gradivu i arhivima.. (Narodne novine 105/97).. Zakon o izmjenama i dopunama zakona o arhivskom gradivu i arhivima.. (Narodne novine 64/2000).. Zakonom utvrđena mjerila i principi detaljnije su razrađena do sada objavljenim provedbenim propisima, a to su:.. Pravilnik o polaganju stručnih ispita u arhivskoj struci.. (NN 107/2010.. Od 13.. 09.. 2010.. g).. Pravilnik o korištenju arhivskog gradiva.. ( NN br.. 67/99..  ...   arhivskog gradiva.. Pravilnik o predaji arhivskog gradiva arhivima.. Pravilnik o stručnom usavršavanju i provjeri stručne osposobljenosti djelatnika u pismohranama.. (NN 93/2004.. Pravilnik o zaštiti i čuvanju arhivskog i registraturnog gradiva izvan arhiva.. 63/2004; 106/2007.. Pravilnik o uvjetima smještaja, opreme, zaštite i obrade arhivskog gradiva, broju i strukturi stručnog osoblja arhiva.. (65/2004.. Djelatnost Državnog arhiva u Sisku preciznije je definirana.. ) (br.. 387-1/97) od 18.. 11.. 1997.. , odnosno izmjenama uvedenim.. Statutarnom odlukom o izmjeni.. ) Statuta Državnog arhiva u Sisku (klasa: 003-05/07-01/01; urbroj: 2176-82-07-04), od 5.. prosinca 2007..

  Original link path: /zakonska-regulativa/
  Open archive

 • Title: Državni arhiv u Sisku
  Descriptive info: Ustroj.. Temeljem.. Statutarne odluke o izmjeni.. ) Statuta Državnog arhiva u Sisku iz 2007.. godine Arhiv ima pet ustrojbenih odjela:.. Odjel za zaštitu arhivskog i registrautrnog gradiva izvan arhiva.. Kao što sam naziv govori, ovaj Odjel obavlja opće poslove, a uključuje ured ravnatelja, urudžbeni zapisnik s pismohranom, računovodstvo te pomoćnu službu (održavanje, sigurnost).. Ravnatelj.. zastupa i predstavlja Arhiv neograničeno u okviru upisane djelatnosti, vodi rad i poslovanje te upravlja Arhivom.. Voditelj-ica računovodstva..

  Original link path: /ustroj/odjel-za-opce-poslove
  Open archive

 • Title: Državni arhiv u Sisku
  Descriptive info: Voditelj:.. Tomislav Škrbić, arhivist.. Tel: 044/525-061.. E-mail:.. tomislav.. skrbic@dask.. Ovaj odjel u skladu sa propisima provodi nadzor nad zaštitom arhivskoga gradiva koje se nalazi u pismohranama javnih organizacija i ustanova te u pismohranama stvaratelja/imatelja privatnog gradiva s područja nadležnosti Državnog arhiva u Sisku što preciznije podrazumijeva:.. evidentiranje stvaratelja/imatelja arhivskog gradiva na području Arhiva, formiranje dosjea s podacima o stvarateljima/imateljima kao i o arhivskom gradivu koje se nalazi u pismohranama.. valoriziranje i kategoriziranje stvaratelja/imatelja.. utvrđivanje stanja arhivskog gradiva u pismohranama putem redovitih  ...   po potrebi i rješenjem o mjerama koje valja poduzeti u propisanim rokovima.. potiče odgovorne u pismohranama na edukaciju djelatnika i njihovo osposobljavanje za rad sa arhivskim gradivom; predlaže ravnatelju organizaciju tečajeva za djelatnike u pismohranama.. praćenje razvoja administrativnog poslovanja imatelja i stvaratelja kao i izmjene u arhivskom zakonodavstvu.. valoriziranje arhivskog gradiva, izrada ili sudjelovanje pri izradi popisa za izlučivanje bezvrijednog registraturnog materijala.. preuzimanje arhivskog gradiva u Arhiv prema unaprijed utvrđenom planu i prioritetima.. evidentiranje ulaska gradiva u Arhiv (Knjiga akvizicija, Knjiga depozita)..

  Original link path: /ustroj/odjel-za-zastitu-gradiva
  Open archive

 • Title: Državni arhiv u Sisku
  Descriptive info: Voditeljica:.. Snježana Žegor, arhivist-specijalist.. Tel: 044/525-063.. snjezana.. zegor@dask.. Zadatak ovoga Odjela je da skrbi o arhivskom gradivu koje je smješteno u Arhiv.. Pri tom obavlja slijedeće poslove:.. u skladu s temeljnim načelima arhivske struke, stručno obrađuje arhivsko gradivo (arhivske fondove); pri tom proučava pravne propise, političke kulturne i ekonomske prilike i stručnu literaturu o postanku, organizaciji, razvitku i djelovanju tvorca fonda, te sustav poslovanja i način arhiviranja dokumenata, proučava život i djelovanje osoba i obitelji čije je gradivo preuzeto u Arhiv;.. sastavlja i objavljuje obavijesna pomagala za fondove i zbirke;..  ...   obrade gradiva te izrađuje plan sređivanja.. provodi mjere zaštite arhivskog gradiva u Arhivu i skrbi za njegovu sigurnost, predlaže ravnatelju restauriranje i zaštitno snimanje gradiva te o tome vodi evidencije.. provodi istraživanja u arhivskom gradivu na zahtjev pravnih i fizičkih osoba.. kontrolira i provodi mjere u cilju osiguravanja odgovarajućih mikroklimatskih uvjeta u spremištima;.. izrađuje topografski inventar spremišta.. priprema gradivo za objavu.. priprema izložbe arhivskog gradiva, izrađuje izložbene kataloge i druge promidžbene materijale.. educira mlađe djelatnike arhiviste i arhivske tehničare.. sudjeluje u edukaciji djelatnika u pismohranama za rad sa arhivskim gradivom..

  Original link path: /ustroj/odjel-za-sredjivanje-i-obradu
  Open archive

 • Title: Državni arhiv u Sisku
  Descriptive info: Nada Sarkotić, viši arhivski tehničar.. Tel: 044/525-062.. nada.. sarkotic@dask.. Komunikacija Arhiva sa korisnicima arhivskoga gradiva odvija se preko Odjela za korisnike kojeg čine prijemni ured, stručna knjižnica arhiva i čitaonica arhiva.. Potencijalnim korisnicima gradiva ovaj Odjel:.. daje informacije o sadržajnoj fizionomiji gradiva smještenog u spremištima ovoga Arhiva, upoznaje ih s postojećim inventarima, vodičima i ostalim arhivskim informativnim pomagalima i evidencijama te savjetuje gdje bi određene podatke mogli potražiti;.. na temelju pisanog zahtjeva (.. ) izdaje na korištenje arhivsko gradivo isključivo u čitaonici Arhiva u skladu sa.. Pravilnikom o korištenju arhivskog gradiva (NN 67/99).. odnosno.. Pravilnikom o radu čitaonice Državnog arhiva u Sisku.. ;.. zaprima  ...   koje Arhiv čuva u svojim spremištima;.. vodi evidencije o korisnicima i korištenju arhivskog gradiva, ali i bibliotečnog gradiva u vlasništvu Arhiva;.. Stručna knjižnica.. Arhiva djeluje unutar Odjela za korisnike.. Bibliotečni fundus Arhiva sadrži cca 6700 naslova djela i oko 960 časopisa.. Redovito se obavlja inventarizacija i katalogizacija nabavljenih djela i časopisa, namijenjenih prije svih, djelatnicima Arhiva i korisnicima arhivskog gradiva (posjetiteljima čitaonice Arhiva), ali je po dogovoru dostupna i ostalim zainteresiranim pravnim ili fizičkim osobama.. Odjel za korisnike daje potencijalnim korisnicima i informacije o arhivskom i bibliotečnom gradivu u vlasništvu drugih državnih arhiva u Republici Hrvatskoj, korištenjem odgovarajućih WEB aplikacija arhivske službe.. Obrazac prijave..

  Original link path: /ustroj/odjel-za-korisnike
  Open archive

 • Title: Državni arhiv u Sisku
  Descriptive info: Ivica Šustić, viši arhivist.. Tel/fax: 044/815-261.. ivica.. sustic@dask.. Sabirni centar u Petrinji je osnovan 1966.. godine za prikupljanje arhivskoga gradiva koje nastaje na području Petrinje i jedini je dislocirani odjel Državnog arhiva u Sisku.. Upravo zbog svoje dislociranosti obavlja gotovo sve nužne stručne poslove na obradi i korištenju arhivskog gradiva koje čuva u svojim spremištima (sređivanje i popisivanje gradiva, izrada informativnih pomagala), zaprima i rješava zahtjeve za izdavanjem potvrda o podacima sadržanim u gradivu koje čuva, obavlja istraživanje na službeni zahtjev, izdaje gradivo na korištenje u čitaonici Sabirnog centra te skrbi o gradivu smještenom u petrinjskim spremištima..

  Original link path: /ustroj/sabirni-arhivski-centar-Petrinja
  Open archive

 • Title: Državni arhiv u Sisku
  Descriptive info: Istraživanje arhivskog gradiva u čitaonicama Arhiva.. Pravilnik o radu čitaonice Državnog arhiva u Sisku.. Izdavanje preslika ili prijepisa dokumenata; izdavanje uvjerenja o podacima sadržanima u arhivskom gradivu.. Opći formular.. :.. PDF dokument.. -.. Word dokument.. Dokumentacija o radnom stažu.. Građevinske i uporabne dozvole.. Uvjerenja o podacima iz matičnih knjiga..

  Original link path: /ustroj/koristenje-arhivskog-gradiva
  Open archive •  


  Archived pages: 88