www.archive-org-2014.com » HR » E » EEF

Choose link from "Titles, links and description words view":

Or switch to "Titles and links view".

  Archived pages: 41 . Archive date: 2014-01.

 • Title: Europski Edukacijski Forum - eef.hr
  Descriptive info: .. Hrvatski.. English.. Novosti.. Projekti.. Publikacije.. Što radimo.. EUčionica.. Organizacija.. Postani članom.. KONTAKT.. NOVOSTI.. Nova besplatna aplikacija za naučiti kako pisati EU projekte.. Organizacija za građanske inicijative u okviru projekta „Omogućimo to putem EU fondova“ koji financira Europska unija iz sredstava programa IPA INFO 2011 razvila je aplikaciju za elektroničko učenje pisanja i provedbe projekata financiranih sredstvima Europske unije.. Prvi od ukupno 6 modula je dostupan svim onima koji žele naučiti više o ukupnom funkcioniranju EU fondova [ ].. Read More.. Poziv na prijave svima zainteresiranima za volontiranje u aktivnostima Europskog edukacijskog foruma.. Europski edukacijski forum poziva na prijave sve zainteresirane za volontiranje na aktivnostima vezanim za provedbu daljnjih projekata informiranja javnosti o EU.. Zanima te rad u organizaciji koja se bavi informiranjem i edukacijom građana o Europskoj uniji? Želiš proširiti svoja znanja o EU kroz stvaranje i organiziranje sadržaja? Spreman/na si pokazati svoju svestranost i motivaciju za [ ].. Održan Okrugli stol o informiranosti i korištenju fondova EU.. U ponedjeljak, 18.. studenoga Europski edukacijski forum organizirao je u Kući Europe Okrugli stol na temu «Informiranost o EU i kapacitet Hrvatske za provedbu EU fondova».. Okrugli stol se organizirao u sklopu projekta EUčionica 2 kojeg Europski edukacijski forum trenutno provodi s ciljem povećanja informiranosti  ...   Cesarca 6, Zagreb.. Okrugli stol [ ].. PROJEKT EUČIONICA 2 JE ZAPOČEO S PROVEDBOM.. Projekt EUčionica 2: Moj dom u EU započeo je s provedbom 01.. 01.. 2013.. i provodit će se do 31.. 12.. Financirat će se u okviru programa IPA Information and Communication 2011.. Nastavak je to vrlo uspješnog informativnog projekta EUučionica (2012), čiji je cilj povećati opće razumijevanje hrvatskih građana o Europskoj uniji, njezinim politikama i programima i znanja [ ].. ŠTO HRVATSKO PRISTUPANJE EU ZNAČI ZA HRVATSKE UČENIKE I STUDENTE?.. Održane tribine na srednjim strukovnim školama i stručnm studijima u Zagrebu U sklopu projekta Hrvatska u EU mogućnosti za učenike i studente kojega je provodio Institut za razvoj obrazovanja u partnerstvu s Europskim edukacijskim forumom održano je 8 tribina na srednjim strukovnim školama i stručnim studijima u Zagrebu u sklopu kojih su predstavljene obrazovne [ ].. PROSLAVA 10.. GODIŠNJICE OSNUTKA UDRUGE EUROPSKI EDUKACIJSKI FORUM.. U prostorijama Hrvatske gospodarske komore, Draškovićeva 45 u Zagrebu, Europski edukacijski forum je 30.. studenog 2012.. proslavio 10-godišnjicu osnutka.. Udruga je u prošlom desetljeću uspješno provela brojne projekte vezane za područje edukacije i informiranja o EU, usklađivanje hrvatskog i europskog zakonodavstva, EU fondove, prvenstveno namijenjene lokalnim zajednicama, socijalno osjetljivim skupinama, nacionalnim manjinama, organizacijama civilnog društva, [ ]..

  Original link path: /
  Open archive

 • Title: Projekti - Europski Edukacijski Forum
  Descriptive info: PROJEKTI.. 1.. travnja 2013.. : „Pružanje usluga mentorstva pri izradi Strategije razvoja Krapinsko-zagorske županije i prethodno vrednovanje Strategije razvoja Krapinsko-zagorske županije“ (u tijeku).. Financiranje:.. Zagorska razvojna agencija (Krapinsko-zagorska županija).. Projektni menadžer:.. Irena Đokić.. Cilj:.. Proveden postupak prethodnog vrednovanja Strategije razvoja Krapinsko-zagorske županije te pružene savjetodavne usluge tijekom izrade Strategije.. Rezultati:.. Privremeno i završno izvješće o prethodnom vrednovanju Strategije razvoja Krapinsko-zagorske županije.. siječnja 2013.. – 31.. prosinca 2013.. : „EUčionica 2: Moj dom u EU“.. Partneri:.. Večernji list, TV 24sata.. Europska unija koju predstavlja Delegacija Europske unije u Republici Hrvatskoj kroz IPA INFO 2011 program.. Filip R.. V.. Tanay.. Opći cilj projekta EUčionica 2: Moj dom u EU je povećati opće razumijevanje o EU, njezinim politikama i programima, te povećati znanje o mogućnostima i koristima za građane, prije i nakon ulaska u EU daljnjim raspravama o pitanjima relevantnim hrvatskim građanima u trenutku kada je Hrvatska na pragu u EU.. Objavljeni brojni članci u print i online izdanju Večernjeg lista (.. http://www.. vecernji.. hr/eucionica.. ), emitirani video klipovi na 24sata TV koji se odnose na različite teme vezane za EU, proveden natječaj za najbolji esej s putovanjem kao glavnom nagradom, održan Okrugli stol i provedena virtualna učionica pisanja projektnih prijedloga.. prosinca 2011.. – 30.. : „EUčionica“.. Partner:.. Europska unija koju predstavlja Delegacija Europske unije u Republici Hrvatskoj EuropeAid/131465/L/ACT/HR.. Cilj projekta je povećati stupanj informiranosti građana Republike Hrvatske o Europskoj uniji, njenim politikama i programima, ukazati na koristi koje građani Hrvatske mogu očekivati u toku procesa integracije i konačno članstva u EU koristeći različite medije (Večernji list print izdanje, EUčionica web stranica – podstranica večernji.. hr, videoklipovi na TV 24sata, Facebook aplikacija).. Niz članaka objavljenih u online izdanju Večernjeg lista, podstranici EUčionica (http://www.. hr/eucionica) i u print izdanju Večernjeg lista te tematskih video klipova emitiranih na TV 24sata koji se odnose na različite teme vezane za EU na jedan jednostavan i širokoj čitalačkoj i gledalačkoj publici prihvatljiv način analiziraju i argumentirano govore o različitim pitanjima vezanim za ulazak Hrvatske u Europsku uniju.. Hrvatski građani informirani o pristupnom procesu.. 2.. Otvoren dijalog o nejasnim pitanjima vezanim za članstvo u EU.. 3.. Povećan stupanj svijesti Hrvatskih građana o koristima EU članstva.. prosinac 2011.. veljača 2012.. : „Zapošljavanje u institucijama EU“.. Ministarstvo vanjskih i europskih poslova.. Voditeljica projekta: Dinka Krčelić.. Upoznati mlade akademski obrazovane građane (studente hrvatskih sveučilišta) s postupkom zapošljavanja i radom u institucijama Europske unije.. Polaznici su kroz predavanja i praktičan rad naučili kakve se vještine traže prilikom odabira kandidata te kako se što uspješnije predstaviti budućem poslodavcu u nekoj od institucija EU u slučaju uspješnog prolaska selekcijskog postupka.. četiri 1-dnevne radionice na sveučilištima u Osijeku, Splitu i Rijeci te u Impact centru u Zadru, kroz koje je educirano oko stotinu studenata i mladih akademski obrazovanih građana zainteresiranih za rad u institucijama EU.. listopada 2011.. : „Što će članstvo u EU donijeti obrazovnom sustavu RH?”.. Europski edukacijski forum; Nositelj projekta: Institut za razvoj obrazovanja, Zagreb.. Ministarstvo vanjskih poslova i europskih integracija RH u sklopu priprema za referendum o hrvatskome pristupanju EU.. Voditeljica projekta:.. Loredana Maravić (EEF).. prikazati zajedničku obrazovnu politiku EU i ukazati na važnost Programa za cjeloživotno učenje EU koji predstavlja instrument provedbe zajedničke obrazovne politike država članica EU-a budući da se nacionalni obrazovni sustavi kroz sudjelovanje obrazovnih ustanova u projektima Programa za cjeloživotno učenje integriraju u Europski prostor obrazovanja i osposobljavanja, a pojedinci pritom usvajaju nova znanja i stječu kompetencije koje omogućavaju povećanje zapošljivosti na europskom tržištu rada.. Program za cjeloživotno učenje je predstavljen kroz primjere dobre prakse (projekte iz županije u kojoj se održavao okrugli stol).. cjelovitije razumijevanje informacija o učinku članstva u EU na obrazovni sustav od strane izravno obuhvaćenih korisnika (dionika u obrazovanju, većinom zaposlenih u osnovnim i srednjim školama te visokim učilištima), povećanje interesa za program EU za obrazovanje koji se zasniva na dolaznoj i odlaznoj mobilnosti, a time i preuzimanje aktivnije uloge u integriranju obrazovnog sustava RH u Europski  ...   rješavanju socijalnih pitanja ciljnih skupina educiranjem predstavnika udruga koje se bave socijalnim pitanjima (npr.. branitelji, žene, djeca i mladi, manjine) za pripremu i provedbu projekata financiranih iz nacionalnih i europskih izvora; uspostava projektnog savjetovališta odnosno „One-stop-shop“ za potencijalne prijavitelje projekata socijalno osjetljivih skupina i nacionalnih manjina.. Kroz radionice koje su vodili članovi EEF-a, potencijalni prijavitelji projekata naučili su kako pripremiti dobar projekt i praktično primijeniti stečeno znanje, koristili usluge savjetovanja u pripremi vlastitog projektnog prijedloga i prethodnoj ocjeni kvalitete pripremljenog projekta.. listopad 2007.. – ožujak 2009.. : Potpora komunikacijskom akcijskom planu Europske komisije u Hrvatskoj.. Business Strategies Europe (Bruxelles), InWent (Berlin), Međunarodni europski pokret (Bruxelles).. EuropeAid.. upravljati aktivnostima Informacijskog centra EU pri Delegaciji Europske komisije u Zagrebu na temelju Smjernica za komunikaciju i vidljivost te Komunikacijskog akcijskog plana Europske komisije.. EEF je, kao član konzorcija pod vodstvom tvrtke B S, sudjelovao u pripremi prijedloga i metodologije projekta, a u fazi implementacije osigurao osoblje za Informacijski centar – stručnjake za javno informiranje i umrežavanje.. Kroz projekt su, u skladu s Komunikacijskim akcijskim planom, pružane informacije vezane uz EU široj javnosti i svim zainteresiranim stranama u procesu europskih integracija u Hrvatskoj, organizirana javna događanja te uspostavljena decentralizirana mreža stručnjaka i predavača o EU u Hrvatskoj.. prosinac 2007.. – lipanj 2009.. : Jačanje lokalnih kapaciteta za strukturne fondove.. Središnji državni ured za upravu RH, Ministarstvo vanjskih poslova Kraljevine Danske.. bilateralna pomoć Kraljevine Danske.. Dinka Krčelić.. na temelju izvrsnih rezultata i identificiranih potreba kroz prvi projekt (2006.. -2007.. ), izgraditi održive kapacitete na lokalnoj razini za sudjelovanje u nacionalnim razvojnim procesima u kontekstu pristupanja EU.. Proveden je sveobuhvatni program od 10 modula (ukupno 18 dana) u dodatnih 7 hrvatskih regija (14 županija) koje nisu bile obuhvaćene prvim projektom.. Moduli su obuhvaćali teme: Osnove EU, Kohezijska politika, Regionalna politika u nacionalnom kontekstu, Regionalno razvojno planiranje, PCM 1 i 2 te Javnu nabavu, koja je prepoznata kao ključni element uspješnog korištenja programa i fondova EU.. Kao i u prvom projektu, ciljne grupe su uključivale izabrane političare i službenike u regionalnim i lokalnim tijelima vlasti, kao i predstavnike nevladinih udruga, agencija za regionalni razvoj, socijalnih partnera i poduzetnika, ukupno 350 sudionika.. Članovi EEF-a bili su odgovorni za sve aktivnosti upravljanja projektom i održavanja treninga, a treneri educirani kroz prvi projekt sudjelovali su u provedbi programa.. lipanj 2006.. – prosinac 2007.. : Jačanje regionalnih kapaciteta za predpristupne i strukturne fondove.. sustavnim pristupom temama vezanim za EU ojačati kapacitete na regionalnoj (županijskoj) i lokalnoj razini za sudjelovanje u nacionalnim razvojnim procesima u kontekstu pristupanja EU.. Pripremljeni su materijali i proveden je program od 8 modula (ukupno 16 dana) u svakoj od 6 odabranih regija (županija), kao i u Gradu Zagrebu.. Moduli su obuhvaćali teme: Osnove EU, Kohezijska politika, Regionalna politika u nacionalnom kontekstu, Regionalno razvojno planiranje, Upravljanje projektnim ciklusom Project Cycle Management (PCM) 1 i 2.. Identificirane su dvije ciljne grupe: izabrani političari i službenici u regionalnim i lokalnim tijelima vlasti.. Program je pohađalo ukupno 300 sudionika, od kojih je 36 prošlo dodatni trening didaktičkih i prezentacijskih vještina, čime su stekli znanja i vještine za provedbu modula iz ovog programa na regionalnoj i lokalnoj razini.. Članovi EEF-a bili su odgovorni za sve aktivnosti upravljanja projektom i održavanja treninga.. svibanj 2004.. studeni 2004.. : Program osposobljavanja trenera za europske integracije.. Ministarstvo europskih integracija RH, InWent (Berlin), Institut za europsku politiku (Berlin).. bilateralna pomoć Republike Njemačke (kroz InWent).. osposobiti trenere iz nevladinih udruga i županijskih vlasti koji će na lokalnoj razini na hrvatskom jeziku prenositi znanja i informacije o europskim integracijama.. Pripremljeni su materijali i provedene su četiri jednotjedne radionice na teme: Osnove EU, Regionalna i ekonomska politika EU, Pravo EU, Upravljanje projektnim ciklusom (Project Cycle Management PCM), Metodologija i didaktika.. Dvadeset i dva (22) sudionika programa osposobljeni su za provođenje edukacijskih aktivnosti u području europskih integracija na lokalnoj razini.. Članovi EEF-a vodili su veći dio programa, uz sudjelovanje Instituta za europsku politiku..

  Original link path: /projekti/
  Open archive

 • Title: Što radimo - Europski Edukacijski Forum
  Descriptive info: Europski edukacijski forum nevladina je udruga koja djeluje na području obrazovanja i savjetovanja za europske integracije, potičući informiranu raspravu o prednostima, nedostacima i mogućnostima članstva u Europskoj uniji te uključivanje u programe i aktivnosti koje nudi EU.. EEF je osnovan 2002.. godine na inicijativu grupe trenera i predavača koji su prošli sveobuhvatni program edukacije o institucijama, politikama, pravu i pregovaranju u EU ili su završili poslijediplomske europske studije u zemljama članicama EU.. Ciljevi.. EEF-a su:.. okupljanje i podržavanje mreže ljudi koji se bave pitanjima iz područja europskih poslova te žele svoja znanja i iskustva prenijeti najširoj javnosti,.. praćenje europskih integracijskih procesa radi zauzimanja argumentiranih stavova i pravodobnog reagiranja,.. podizanje razine informiranosti javnosti o pitanjima europskih integracija s ciljem omogućavanja i poticanja kvalitetne i argumentirane javne rasprave.. Što je Europsko vijeće, Vijeće Europske unije, a što Vijeće Europe?.. Europsko vijeće sastanak je na vrhu – svih šefova vlada i zemalja članica EU;.. Vijeće Europske unije (Vijeće ministara) zakonodavno je tijelo EU u kojem zemlje članice donose propise EU;.. Vijeće Europe je međunarodna organizacija sa sjedištem u Strasbourgu, koja okuplja 47 europskih zemalja.. Što podrazumijeva državljanstvo EU?.. Državljanstvo EU ne zamjenjuje nacionalno državljanstvo, već daje dodatna prava, uz ona koja svatko ima kao građanin svoje zemlje.. To su, na primjer, slobodno putovanje i nastanjivanje u bilo kojoj državi članici EU, mogućnost obraćanja veleposlanstvu bilo koje države članice EU dok se nalazite izvan Unije te biranje predstavnika u Europskom parlamentu.. Što je IPA, što je GRUNDTVIG, a što MEDIA?.. IPA je pretpristupni program pomoći EU namijenjen zemljama kandidatkinjama  ...   su zastupljeni u OLAF-ovoj Mreži komunikatora za borbu protiv prijevara.. U Hrvatskoj s OLAF-om surađuje Samostalni odjel za suzbijanje nepravilnosti i prijevara Ministarstva financija.. Interesira Vas članstvo?.. Pozivamo sve stručnjake koji se bave bilo kojim aspektom europskih integracijskih procesa odnosno pitanjima vezanim za pristupanje Europskoj uniji da se učlane u Europski edukacijski forum.. Učlaniti se možete ispunjavanjem niže priložene pristupnice.. Postani član!.. ŠTO RADIMO.. EEF provodi projekte u suradnji s drugim udrugama, lokalnim vlastima, zakladama, konzultantskim tvrtkama i stručnjacima u zemlji i inozemstvu, u okviru bilateralnih i multilateralnih programa.. Projekti EEF-a vezani su uz tematiku europskih integracija u najširem smislu, od edukacije o institucijama, postupcima odlučivanja, politikama i razvoju Europske unije do pomoći u izradi i provedbi projekata iz fondova EU te informiranja najšire javnosti o procesu pristupanja i članstvu u EU.. Kompetencije i kvalifikacije članova EEF-a.. pokrivaju cijeli niz područja, od svih tema vezanih uz Europsku uniju do upravljanja projektima, regionalne politike, strateškog planiranja, poslovnog upravljanja, upravljanja ljudskim potencijalima, kao i komunikacijskih, pregovaračkih i trenerskih vještina.. Kroz projekte organiziramo različite aktivnosti:.. seminare, predavanja, radionice, konferencije, okrugle stolove, programe osposobljavanja trenera;.. savjetovanje o pripremi, provedbi i evaluaciji projekata financiranih iz predpristupnih (ubuduće strukturnih i kohezijskih) fondova EU;.. izradu strateških planova za regionalne i lokalne vlasti te druge organizacije;.. objavljivanje članaka, brošura, priručnika i drugih tiskanih materijala i drugo.. Ciljne skupine kojima se obraćamo uključuju:.. djecu i mlade (vrtiće, udruge mladih, osnovne i srednje škole, studente);.. državne i javne službenike;.. regionalnu i lokalnu samoupravu;.. nevladine udruge, profesionalne organizacije;.. poduzetnike;.. političke stranke;.. novinare;.. žene, umirovljenike, društveno osjetljive skupine..

  Original link path: /sto-radimo/
  Open archive
 •  

 • Title: Organizacija - Europski Edukacijski Forum
  Descriptive info: ORGANIZACIJA.. Predsjednica.. udruge:.. IRENA ĐOKIĆ.. Zamjenice.. predsjednice:.. JASNA KANCIR, MARIJANA SUMPOR.. Savjet:.. NATAŠA BEŠIREVIĆ, JUDITA CUCULIĆ ŽUPA, KARLO ČULO, DINKA KRČELIĆ, DUBRAVKA SMOLIĆ.. Tajnica udruge:.. AIDA LIHA.. Nadzorni odbor:.. ZLATKO ŠKLEMPE, TATJANA ČORLIJA, LUCIJA ROSANDIĆ.. DOKUMENTI EEF.. Statut EEF.. Financijski izvještaji.. 2010.. 2011.. 2012.. Izvještaj o radu 2011.. i 2012.. Zapisnik sa Skupštine 2012..

  Original link path: /organizacija/
  Open archive

 • Title: Postani članom - Europski Edukacijski Forum
  Descriptive info: Prijava za članstvo.. Ako želite postati član naše udruge, sukladno Statutu udruge te zaključcima Savjeta udruge donesenim na sastancima udruge 12.. godine, te 11.. srpnja 2013.. , kriteriji koje pristupnik treba ispuniti su sljedeći:.. Visoka stručna sprema.. Aktivno znanje engleskog jezika u pismu i govoru (dokument/dokaz kojim se dokazuje znanje engleskog jezika bit će zatražen po potrebi).. Završen poslijediplomski studij iz područja europskih integracija ili godina dana radnog iskustva vezanog za europske integracije ili iskustvo rada na najmanje jednom EU projektu.. Osim navedenih kriterija, osoba treba priložiti:.. Kratko pismo motivacije za učlanjenjem u udrugu te obrazloženje u kojem se navodi na koji način osoba smatra da može doprinijeti radu udruge (duljine do 300 riječi).. Godišnja članarina stoji 50,00 HRK.. Pokriva troškove administracije, redovitog obavještavanja članova o novostima te pruža mogućnost uključivanja u aktivnosti udruge (rad na projektima, sudjelovanje na predavanjima u svojstvu predavača/trenera, volonterske i niz drugih aktivnosti).. Članovi Savjeta donijet će odluku o učlanjenju u roku 15 dana od podnošenja prijave, te pristupnika o tome  ...   članarine, prestaje vrijediti Odluka o prihvaćanju prijave.. Članstvo u udruzi prestaje sukladno odredbama Statuta, u slučaju neizvršenja uplate redovite godišnje članarine ili na zahtjev člana.. Zahvaljujemo se na interesu za učlanjenjem u našu udrugu te se nadamo uspješnoj suradnji!.. Predsjednica udruge.. Dr.. sc.. Prijavnica.. Ime i prezime (nužno).. Datum rođenja (nužno, u bilo kojem obliku).. Adresa.. Telefon/Fax.. Mobitel (nužno).. Email (nužno).. Stručna sprema (nužno).. VSS.. VŠS.. Želim se baviti (molimo odaberite barem jedno).. predavanjima / treningom.. poslovnim savjetovanjem.. pisanjem (pripremom) projekata.. izdavaštvom / webom.. nečim drugim (molimo, opišite dolje).. Želim se baviti nečim drugim: (nužno).. Specijalizacije (nužno).. Članstva.. Radno mjesto (nužno).. Adresa posao.. Telefon/Fax posao.. Mobitel posao.. Email posao.. Jezici (nužno).. Dodatno obrazovanje/iskustvo (nužno barem jedno od navedenih):.. Završen poslijediplomski studij iz područja europskih integracija.. Godina dana radnog iskustva vezanog za europske integracije.. Iskustvo rada na najmanje jednom EU projektu.. Osim gore navedenih, posjedujem i dodatna iskustva:.. Publikacije (relevantne za područje djelovanja udruge).. Motivacijsko pismo (nužno, do 300 riječi).. Ovime prihvaćam odredbe.. Statuta udruge EEF.. (nužno)..

  Original link path: /postani-clan/
  Open archive

 • Title: KONTAKT - Europski Edukacijski Forum
  Descriptive info: Europski edukacijski forum.. Srebrnjak 131a, 10000 Zagreb.. Hrvatska.. Tel.. 098 633 823, 091 4030 181, 091 4030 182, 091 4030 183.. E-mail: eef@eef.. hr.. E-mail (nužno).. Naslov.. Poruka..

  Original link path: /contact-us/
  Open archive

 • Title: Nova besplatna aplikacija za naučiti kako pisati EU projekte - Europski Edukacijski Forum
  Descriptive info: Organizacija za građanske inicijative.. u okviru projekta.. „Omogućimo to putem EU fondova“.. koji financira Europska unija iz sredstava programa IPA INFO 2011 razvila je.. aplikaciju.. za elektroničko učenje pisanja i provedbe projekata financiranih sredstvima Europske unije.. Prvi od ukupno 6 modula.. je dostupan svim onima koji žele naučiti više o ukupnom funkcioniranju EU fondova te načinima izrade i provedbe projekata na.. web sjedištu projekta.. Tema prvog modula.. su programi koje Republika Hrvatska koristi od 1996.. godine do danas, tipovi financiranja, te natječajna dokumentacija.. Ostali moduli će biti objavljivani na web sjedištu projekta svakih 5 do 6 dana, za što ćete također biti pravovremeno obaviješteni.. Sve upute za praćenje sadržaja kao i za polaganje kratkog kviza znanja koji se nalazi  ...   svima dostupnih informacija o tome kako pretočiti svoju ideju u projekt te dobiti potrebno financiranje iz fondova EU za njeno ostvarenje!.. Naučite kako ostvariti i svoju ideju!.. Leave a Reply.. Kliknite ovdje ako želite odustati od odgovora.. You must be.. logged in.. to post a comment.. Novi Postovi.. Poziv na Skupštinu Europskog edukacijskog foruma.. Održan Okrugli stol o informiranosti i korištenju fondova EU.. OKRUGLI STOL INFORMIRANOST O EU I FONDOVIMA.. Najnoviji Komentari.. OKRUGLI STOL INFORMIRANOST O EU I FONDOVIMA - Europski Edukacijski Forum.. o.. Natječaj za najbolji esej – Moj dom u EU Studentski zbor Sveučilišta u Zagrebu.. Arhiva.. Prosinac 2013.. Studeni 2013.. Travanj 2013.. Ožujak 2013.. Veljača 2013.. Kategorije.. novosti.. Uncategorized.. Meta.. Prijavi se.. RSS.. unosa.. komentara.. WordPress.. org..

  Original link path: /nova-besplatna-aplikacija-za-nauciti-kako-pisati-eu-projekte/
  Open archive

 • Title: Poziv na prijave svima zainteresiranima za volontiranje u aktivnostima Europskog edukacijskog foruma - Europski Edukacijski Forum
  Descriptive info: poziva na prijave sve zainteresirane za volontiranje na aktivnostima vezanim za provedbu daljnjih projekata informiranja javnosti o EU.. Zanima te rad u organizaciji koja se bavi informiranjem i edukacijom građana o Europskoj uniji? Želiš proširiti svoja znanja o EU kroz stvaranje i organiziranje sadržaja? Spreman/na si pokazati svoju svestranost i motivaciju za daljnjim učenjem? Postani dio Europskog edukacijskog foruma i pridruži se dinamičnom i fleksibilnom stručnom timu, stekni kvalitetno radno iskustvo na projektima i unaprijedi svoje sposobnosti i vještine.. Uvjeti.. Od kandidata se očekuje visoka razina:pismenosti, sistematičnosti, IT sposobnosti, znanja o medijima i komunikaciji s medijima, kao i dobro znanje o online community managementu (Facebook pages, LinkedIn.. ).. Prednost se daje studentima novinarstva i onima s poznavanjem funkcioniranja EU, no nije uvjet.. Natječaj je namijenjen profilu osoba koje žele:.. • naučiti više o funkcioniranju EU i informirati javnost kroz medije.. • naučiti kako pisati projekte i pretraživati natječaje za EU fondove.. • sudjelovati u provedbi edukacijskih projekata.. • iskusiti rad u organizaciji civilnog društva koja educira građane o EU.. • sudjelovati u provedbi različitih  ...   Foruma.. • Podrška provedbi projekata i aktivnosti Europskog edukacijskog foruma.. • Provođenje aktivnosti vezanih za redovitu komunikaciju s partnerima.. • Sudjelovanje u sastancima tima koji radi na projektima.. • Sudjelovanje u organizaciji javnih događanja.. • Arhiviranje potrebne dokumentacije.. Očekivano trajanje i količina posla?.. Tri mjeseca (10 sati tjedno) s mogućnosti produljenja kvalitetnim i visoko motiviranim kandidatima.. Što nudimo zauzvrat?.. Uspješni kandidat će imati priliku stjecanja praktičnog iskustva oko svih aspekata provedbe EU projekata, rada s velikim medijskim kućama poput.. Večernjeg lista.. i.. 24 sata.. , uređivanja online news portala te će dobiti preporuku temeljem njegovog angažmana.. Opseg angažmana zahtjeva 2 dana rada tjedno koji se mogu fleksibilno dogovoriti s projektnim timom.. Kandidat će dobiti priliku umrežavanja na području EU projekata te će također dobiti plan osobnog razvoja.. Prijave.. Ponude trebaju biti na hrvatskom jeziku te moraju sadržavati:.. • Motivacijsko pismo u kojem se navodi na koji način kandidat zadovoljava tražene uvjete.. • Životopis kandidata.. Prijavu treba dostaviti e-mailom na adresu.. eef@eef.. do ponedjeljka (do kraja dana, ponoći),.. s naslovom.. «Prijava za natječaj za volontera EEF»..

  Original link path: /poziv-na-prijave-svima-zainteresiranima-za-volontiranje-u-aktivnostima-europskog-edukacijskog-foruma/
  Open archive

 • Title: Održan Okrugli stol o informiranosti i korištenju fondova EU - Europski Edukacijski Forum
  Descriptive info: U.. ponedjeljak, 18.. studenoga.. Europski edukacijski forum organizirao je.. u Kući Europe.. Okrugli stol na temu.. «Informiranost o EU i kapacitet Hrvatske za provedbu EU fondova».. Okrugli stol se organizirao u sklopu projekta.. EUčionica 2.. kojeg.. trenutno provodi s ciljem povećanja informiranosti hrvatske javnosti o EU, a kojeg financira Europska unija kroz Delegaciju Europske unije u RH u sklopu IPA INFO 2011 granta.. Na ovu zanimljivu temu rapravu su poveli važni dionici iz relevantnih institucija koji djeluju na području provedbe programa EU u Hrvatskoj.. Njihove prezentacije i poveznice na podatke koje su izlagali i o kojima se raspravljalo, kao i fotografije s događaja, možete vidjeti niže:.. Filip Tanay.. Europski edukacijski forum –.. Ukratko o EUčionici 2.. Blok 1 – Informiranost.. Mirela Rašić.. –.. Predstavništvo Europske komisije u Republici Hrvatskoj.. Andrea Čović Vidović,.. voditeljica odnosa s javnošću, Europski parlament, Ured za informiranje –.. Europski parlament i strukturni fondovi EU.. Ana Odak.. , voditeljica samostalne služba za informativno-obrazovne aktivnosti,  ...   voditeljica Odjela za financijsko upravljanje i osiguranje kvalitete, UZUVRH –.. Čime se Ured za udruge bavi.. ,.. gdje vidjeti natječaje otvorene za udruge.. pravila za sufinanciranje projekata.. Albert Jedrejčić.. , nezavisni stručnjak za EU fondove i financijsko upravljanje projektima –.. Isto pravilo, različito ugovorno tijelo/ različito tumačenje.. – Ekonomski institut Zagreb,.. Rezultati istraživanja “Uloga hrvatskih organizacija civilnog društva u procesima pristupanja EU”.. Europski edukacijski forum ovom bi se prilikom htio zahvaliti svim govornicima koji su sudjelovali na okruglom stolu i doprinijeli raspravi svojim znanjem i iskustvom, uzvanicima koji su sudjelovali na događanju te posebno.. Delegaciji Europske unije u Republici Hrvatskoj.. koja sredstvima EU financira projekt EUčionica kroz IPA INFO 2011 grant.. Za više informacija posjetite našu.. web stranicu projekta EUčionica.. i pridružite se raspravi i najvećem izvoru informacija o EU kroz našu.. Facebook stranicu.. Sljedeći tjedan objavljujemo i zaključke okruglog stola, stoga nas pratite i dalje!.. Za kraj, pogledajte kratki info film o novoj web stranici MRRFEU.. strukturnifondovi..

  Original link path: /odrzan-okrugli-stol-o-informiranosti-i-koristenju-fondova-eu/
  Open archive

 • Title: OKRUGLI STOL – INFORMIRANOST O EU I FONDOVIMA - Europski Edukacijski Forum
  Descriptive info: OKRUGLI STOL.. Informiranost o EU i kapacitet Hrvatske.. za provedbu EU fondova.. studenoga s početkom u 09:00 sati.. Europski edukacijski forum organizira Okrugli stol na temu.. koji će se održati.. , na adresi Ul.. Okrugli stol se organizira u sklopu projekta.. kojeg Europski edukacijski forum trenutno provodi s ciljem povećanja informiranosti hrvatske javnosti o Europskoj uniji.. Na ovu zanimljivu temu rapravu će povesti važni dionici iz relevantnih institucija koji djeluju na području provedbe programa EU u Hrvatskoj.. Koji su nedostaci informiranja o EU programima te koje strategije i alate koristiti za podizanje razine opće informiranosti neka su od pitanja koja će naši sudionici nastojati odgovoriti u sklopu panela o informiranju.. Tako će u prvom dijelu rasprave posvećenom informiranju govoriti.. Branko Baričević.. , voditelj Predstavništva Europske komisije u Hrvatskoj,.. Andrea  ...   gdje će primjere iz dosadašnje prakse svojih institucija iznijeti predstavnici Središnje agencije za financiranje i ugovaranje projekata EU,.. Matea Spudić i Denis Matas.. Srđan Nanić.. , financijski direktor GONG-a,.. , voditeljica Odjela za financijsko upravljanje i osiguranje kvalitete Ureda za udruge Vlade RH te.. , nezavisni stručnjak za EU fondove i financijsko upravljanje projektima.. Na pitanje koliki je kapacitet organizacija civilnog društva da iskoriste dostupna sredstva iz fondova kojima imaju pristup te da provedu projekte odgovor će dati.. Irena Đokić i Marijana Sumpor.. , s Ekonomskog instituta u Zagrebu, ujedno predsjednica i potpredsjednica Europskog edukacijskog foruma.. Okrugli stol moderirat će.. Aida Bagić.. Program i pozivnicu možete preuzeti klikom na ovaj link.. Pozivamo Vas da nam se pridružite u ovoj zanimljivoj raspravi u ponedjeljak, 18.. studenoga.. Veselimo se Vašem dolasku!..

  Original link path: /okrugli-stol-informiranost-o-eu-i-fondovima/
  Open archive

 • Title: PROJEKT EUČIONICA 2 JE ZAPOČEO S PROVEDBOM - Europski Edukacijski Forum
  Descriptive info: Nastavak je to vrlo uspješnog informativnog projekta EUučionica (2012), čiji je cilj povećati opće razumijevanje hrvatskih građana o Europskoj uniji, njezinim politikama i programima i znanja o prilikama ulaskom Hrvatske u EU.. U zemlji gdje se samo 12% (Ipsos Puls za odnose s javnošću, 2011) stanovništva smatra dobro informiranim o EU, ovaj projekt će se baviti čestim zabludama, stereotipima i nedostacima znanja o EU, te što to može donijeti državama članicama iz perspektive mi smo sada u EU.. Projekt, koji je financiran kroz EU IPA Information and Communication Programme 2011, provodi Europski edukacijski forum u partnerstvu s Večernjim listom i 24sata TV.. Cilj projekta je rješavanje pažljivo odabranih praktičnih pitanja koja se odnose na hrvatsku javnost dajući im istaknuto mjesto u masovnim medijima, te time doseže vrlo široku publiku.. Kao nastavak projekta, EUčionica 2 će se graditi na prethodnom projektu dodatnim angažiranjem s javnošću kroz interaktivnu dvosmjernu komunikaciju sa svojim gledateljima i čitateljima, održavanjem natjecanja i kvizova na tjednim temama, javnim okruglim stolom i visoko inovativnim online tečajem pisanja projekata.. Kako bi doprli do raznolikog i velikog broja populacije ovaj projekt će koristiti razne resurse, uključujući tiskane medije, televiziju, društvene mreže i internet stranice.. Projektni partneri dnevne novine Večernji list i 24sata TV, kao ugledne nacionalne medijske organizacije pomoći će da projekt postigne preko 900.. 000 čitatelja, online korisnika i gledatelja kroz tisak, televiziju i online  ...   da dosegne do mlađe populacije za koju je prema statistici manje vjerojatno da će podržavati ulazak u EU, iako oni imaju najviše koristi od EU.. Uz pružanje pristupa objavljenim člancima, web portal će se koristi kao vrata za komunikaciju.. Uz to, online kvizovi će biti razvijeni kako bi se testiralo opće znanje korisnika, te kako bi portal bio moderan i zanimljiv.. Kvizovi na webu i Facebook aplikacija bit će povezani s već objavljenim tekstovima i svima oni koji su bili dovoljno brzi u pružanju točnog odgovora bit će nagrađeni virtualnim novcem.. Kasnije će biti moguće unovčiti virtualni novac za neke nagrade kao što su vodiči za gradove EU i tečajevi jezika za samostalno učenje.. Inovativni pristup projekta korisnicima utjelovljen je kroz online tečaj pisanja EU projektnih prijedloga, koji je prvi takve vrste u Hrvatskoj.. Tečaj će se održati besplatno kao dio projekta i svatko tko želi imat će priliku naučiti uz potporu EEF osoblja.. Nakon uspješnog završetka tečaja, dodijelit će se diplome.. Projekt će također održati natjecanje za najbolji esej, a eseje će ocijeniti stručnjaci, uključujući EEF osoblje, članove projektnih partnera i Delegacije EU u Republici Hrvatskoj.. Pobjednik, koji napiše u 3000 riječi najbolji esej na temu Mi smo sada u EU! će dobiti mogućnost da putuje u zemlju članicu EU.. Njegova povratna informacija bit će snimljena u posebnom intervjuu na 24sata TV.. 2 Responses.. Trackbacks/Pingbacks..

  Original link path: /projekt-eucionica-2-je-zapoceo-s-provedbom/
  Open archive •  


  Archived pages: 41