www.archive-org-2014.com » HR » E » EDUROAM

Choose link from "Titles, links and description words view":

Or switch to "Titles and links view".

  Archived pages: 7 . Archive date: 2014-02.

 • Title: eduroam installer
  Descriptive info: .. Installer.. eduroam installer.. omogućuje krajnjim korisnicima jednostavno i pouzdano konfiguriranje uređaja (računala, prijenosnika, pametnog telefona) za pristup mreži po eduroam standardu.. Osim za pristup bežičnoj mreži može se koristiti i pri konfiguraciji uređaja za pristup žičanoj mreži (ako je usluga pristupa usklađena s eduroam standardom, kao što je to primjerice.. StuDOM.. usluga).. Kako bi započeli s konfiguriranjem vašeg uređaja pritisnite gumb  ...   njenom korištenju kliknite na gumb "Često postavljana pitanja".. Preuzimanje postavki.. Često postavljana pitanja.. Za administratore matičnih ustanova.. Administrator(i) matične ustanove.. imaju mogućnost odabirom tipke.. Promjena podataka o ustanovi.. obaviti postavljanje potrebnih podataka o ustanovi kroz Web formu.. Da bi bili autorizirani to napraviti potrebno je da elektronički identitet administratora u sustavu.. AAI@EduHr.. ima ispravno postavljen atribut.. hrEduPersonRole.. s vrijednošću.. CARNet sistem inženjer..

  Original link path: /
  Open archive

 • Title: eduroam installer
  Descriptive info: The.. enables simple and reliable configuration of end-user devices (computers, laptops, smart phones) for eduroam access.. Besides configuration for wireless access, installer can also be used for wired network access (if wired network access is compliant with eduroam standard, e.. g.. network access).. To start configuring your device click on the button "Get configurations".. If you have additional questions about installer service or  ...   Get configurations.. Frequently asked question.. For administrators of identity providers.. Administrators of identity providers.. have the option to change information about their identity provider institution by pressing.. Change information about identity provider.. and filling out the data in the Web form.. In order to be authorized to do this.. electronic identity of administrator must have a value.. CARNet system engineer.. set in his.. atribute..

  Original link path: /index_en.html
  Open archive

 • Title: eduroam installer - Često postavljana pitanja
  Descriptive info: Odaberite pitanje i odgovor će se pojaviti u nastavku.. Što je eduroam installer?.. eduroam installer je programski alat koji omogućuje jednostavno i pouzdano konfiguriranje klijentskih uređaja za sigurno korištenje usluge eduroam.. Dostupan je putem web sjedišta na adresi:.. http://installer.. eduroam.. hr.. Tko održava podatke na eduroam installeru?.. Podatke za pojedinu ustanovu unose i održavaju administratori tih ustanova.. Sveučilišni računski center (Srce) osigurava pouzdan rad središnjeg, zajedničkog sustava.. Preuzeta je konfiguracija s installera, no među mrežnim profilima i dalje nema profila za eduroam mrežu.. Na uređajima s operativnim sustavima iOS, Mac OS X (verzije 10.. 7.. x i više) i Android za pristup installeru mora se koristiti standardni web preglednik operativnog sustava.. Naime, ostali preglednici nemaju dozvole za korištenje spremišta mrežnih certifikata pa preuzete certifikate pohranjuju kao certifikate web stranica zbog čega oni postaju neupotrebljivi za korištenje usluge eduroam.. U slučaju iOS i Mac OS X (verzije 10.. x i više) uređaja potrebno je otvoriti installer stranice putem Safari preglednika.. Na Android uređajima, ovisno o verziji potrebno koristiti Internet ili Chrome preglednik.. Pri pokušaju spajanja javlja se greška o isteklom certifikatu.. Moguće je da je certifikat RADIUS poslužitelja Vaše matične ustanove zaista istekao, no svakako provjerite da li je vrijeme Vašeg uređaja ispravno podešeno.. Naime, određeni uređaji nakon inicijalnog uključivanja ili vraćanja tvorničkih postavki, postave vrijeme uređaja na 1.. 1.. 1970.. uslijed čega dolazi do opisanog problema.. Da li je moguće konfigurirati eduroam i StuDOM usluge korištenjem Network Managera na Linux operacijskom sustavu?.. Da, Network Manager omogućava konfiguriranje svih potrebnih parametara za rad eduroam i StuDOM usluge.. Na slici u nastavku prikazane su potrebne postavke.. Pri konfiguriranju StuDOM usluge postavke je potrebno primjeniti na Ethernet sučelje.. Da li je moguće povezati mobilne telefone na eduroam?.. Da, detaljne upute za povezivanje mobilnih telefona nalaze se.. ovdje.. Zašto je pri uvozu certifikata na Android  ...   pronaći.. Kako ukloniti mrežni profil?.. Android.. Otvorite postavke bežičnih mreža.. Main menu > Settings > WiFi.. Iz liste mreža pritisnite i držite naziv mreže koju želite ukloniti, pojavit će se izbornik u kojem pritisnite "Forget network".. Chrome OS.. Mrežne profile možete ukloniti samo ako ste pohranjeni kao vlasnik uređaja.. Prijavite se u uređaj sa korisničkim računom koji je pohranjen kao vlasnik uređaja.. Pritisnite na statusno područje u donjem desnom kutu, gdje se pojavljuje slika vašeg korisničkog računa.. Odaberite "Settings".. U dijelu “Internet connection”, odaberite izbornik "Wireless network".. Odaberite "Preferred networks".. Prijeđite preko mreže koju želite ukloniti i pritisnite X.. iOS.. Otvorite "Settings > WiFi".. Odaberite plavu strelice desno od naziva mreže koju želite izbrisati.. Pritisnite gumb "Forget this network".. Napomena:.. Morate biti u dometu signala mreže kako biste ju mogli obrisati.. Linux.. Obrišite mapu koja je stvorena pri pokretanju skripte preuzete s installer stranice.. Mac OS X.. Pronađite i kliknite na ikonu bežičnih mreža/Airport u gornjem desnom uglu.. Odaberite "Open Network Preferences".. Odaberite "WiFi" u izborniku s lijeve strane.. Odaberite "Advanced" u donjem desnom uglu.. Odaberite mrežu koju želite izbrisati.. Pritisnite na.. —.. ikonu za brisanje odabrane bežične mreže.. Windows XP, Vista, 7.. Deinstalirajte SecureW2 softver.. Ponovno pokrenite (restart) računalo.. Windows 8.. Pritisnite.. Windows Key + C.. kombinaciju tipaka ili pomaknite kursor miša do desnog ruba ekrana kako bi se pojavio Windows 8 "Charm Bar".. Odaberite "Settings" ikonu (simbol zupčanika u "Charm Bar"-u).. Odaberite "Available" ikonu u izborniku.. (Ukoliko ste spojeni na bežičnu mrežu, umjesto ikone "Available" prikazat će se naziv mreže na koju ste trenutno spojeni.. ).. Pronađite željenu bežičnu mrežu i pritisnite desnu tipku miša na njenom imenu.. Odaberite "Forget this network".. (Ukoliko se ova opcija ne pojavi, uređaj nema pohranjen mrežni profil za tu bežičnu mrežu.. Odnosno tretira se kao potpuno nova mreža.. All rights reserved,.. Srce 2013..

  Original link path: /faq.php
  Open archive
 •  

 • Title: eduroam installer - Frequently asked question
  Descriptive info: Choose a question and the answer will appear below.. What is eduroam installer?.. eduroam installer is a software tool that allows you to easily and reliably configure client devices for the safe use of the eduroam service.. It is available via the website at:.. Who maintains information on eduroam installer?.. Each institution's informations is entered and maintained by its administrator.. University computing centre (Srce) ensures reliable operation of the central, commmon system.. Network profile is not visible after downloading installer profile for Android, iOS or MacOS device.. On iOS, Mac OS X (version 10.. xi more) and Android devices managing of network certificates must be done using standard browser.. Other browsers do not have necessary permission to use network certificate store.. Any certificate downloaded using non-standard browser is stored as website certificate - therefore it becomes useless for connecting to eduroam network.. For iOS and Mac OS X (version 10.. x and higher) devices open installer web page using Safari browser.. On Android devices, depending on the version, use Internet or Chrome browser.. When trying to connect, there is an error about an expired certificate.. It is possible that the server certificate of the RADIUS server actually expired but be sure to check whether the time on the device is set correctly.. Certain devices set the device time to 1.. 1970 after initial poweron or after reset to factory settings, causing the described problem.. Is it possible to configure eduroam and StuDOM services with Network Manager on Linux OS?.. Yes, the Network Manager can configure all the required parameters for the eduroam and StuDOM services.. The image below shows the required settings.. If you're configuring StuDOM service you should apply these parameters to Ethernet interface.. Is it possible to connect cell phones to eduroam??.. Yes, detailed instructions for connecting cell phones to eduroam, in Croatian language only, can be found.. here.. Why do I need to setup a Screen lock method when installing certificate on Android 4.. 0+ devices?.. In Android 4..  ...   name of the networks in the list that you want to delete and select "Forget network".. You can clear network profiles at any time if you are the owner of the device.. Sign in to the Chrome device with the account that has been designated as the owner.. Click the status area in the lower-right corner, where your account picture appears.. Select Settings.. In the “Internet connection” section, click the “Wireless network” menu.. Select Preferred networks.. Hover over the network in question with your mouse and click the X.. Go to Settings > WiFi.. Click on the blue arrow on the right of network you no longer want to connect to.. Click on the "Forget this network" button.. Note:.. You need to be in range of the network to remove it.. Delete the folder that was created when you used installer script on your Linux OS.. Locate and click on the WiFi Networks icon / Airport located in the upper right corner of the task bar.. Click on Open Network Preferences.. Click on WiFi in the left hand pane.. Click on Advanced in the lower right corner.. Click on the desired network.. Click on the.. icon to remove the WiFi network.. Uninstall SecureW2 software.. Reboot your computer.. Press.. key combination or move your mouse cursor to the right edge of your screen to open the Windows 8 "Charm Bar" on the right side of your screen.. Click on the Settings icon (Gear shaped symbol located at the bottom of the "Charm Bar").. Click on the Available icon in settings.. (If you are already connected to a WiFi network it will not say "Available" it will show the name of the network you are currently connected to.. Locate the desired WiFi connection and Right Click on the network name.. Click Forget this network.. (If no options are seen after right clicking on the network name, there are no settings saved for the connection and the device is recognizing it as an entirely new connection)..

  Original link path: /eng_faq.php
  Open archive

 • Title: eduroam installer - Povezivanje (Nokia) mobilnih telefona na eduroam
  Descriptive info: Povezivanje (Nokia) mobilnih telefona na eduroam.. Što je potrebno imati?.. Ove upute odnose se na mobilne telefone koji imaju mogućnost izravnog spajanja na bežičnu mrežu (wireless), ali nemaju podrške za EAP-TTLS/PAP protokol.. Upute se primarno odnose na telefone koje proizvodi Nokia.. Povezivanje mobilnih telefona na internet ostvaruje se korištenjem kombinacije EAP-TTLS+EAP-GTC skupa protokola.. Da bi povezivanje na eduroam bilo moguće potrebno je da matična ustanova odnosno davatelj elektroničkog identiteta (IdP) omogući autentikaciju korisnika EAP-TTLS+EAP-GTC setom protokola (.. upute za matičnu ustanovu.. ).. Ističemo kako je potrebno da davatelj elektroničkog identiteta ima lako dohvatljiv odgovarajući root CA certifikat.. Ovo je potrebno radi zaštitite od zlouporabe, te ujedno i nužno radi načina rada mobilnih telefona.. Podešavanje postavki  ...   formatu prenijeti na mobilni telefon.. To je najjednostavnije učiniti prijenosom datoteke s računala na mobilni telefon kroz alat installer.. Postupak instalacije je opisan.. , a video uputu možete pronaći.. ovdje (wmv).. Kreiranje eduroam priključka i podešavanje parametara.. eduroam priključak najjednostavnije je kreirati kada se nalazite u području koje je pokriveno eduroam wireless signalom.. Nakon kreiranja priključak je potrebno podesiti da upotrebljava EAP-TTLS+EAP-GTC skup autentikacijskih protokola.. Postupak kreiranja priključka i podešavanja parametara je opisan.. Uspostava mrežne povezanosti.. Mrežna povezanost se postiže odabirom odgovarajućeg (eduroam) priključka.. U procesu povezivanja autentikacijski mehanizmi će upotrijebiti podešene postavke za pristup eduroamu, a korisnik treba upisati svoju lozinku kada sustav to od njega zatraži.. Kako izgleda jedna uspostava veze možete pogledati..

  Original link path: /nokia/index.php
  Open archive

 • Title: eduroam installer - Instalacija root CA certifikata
  Descriptive info: Instalacija root CA certifikata.. Instalacija root CA certifikata pretpostavlja da je taj certifikat snimljen u memoriju mobilnog telefona.. Postupak je slijedeći :.. Menu Office File Manager.. sada je potrebno pronaći datoteku koja sadrži DER verziju root CA certifikata (.. der).. Odabrati datiteku i otvoriti je.. Sustav će prepoznati DER format  ...   je prihvatiti certifikat, nakon toga ga snimiti pod imenom koji ponudi sustav (ime je moguće i promjeniti).. Odabrati treba.. Intrenet.. ,.. Online cert.. checking.. i.. VPN.. , a potom odabrati.. OK.. Sustav će vas obavijestiti o uspješnom pohranjivanju certifikata.. Cijeli postupak možete pogledati i u obliku video zapisa (.. wmv..

  Original link path: /nokia/cert.php
  Open archive

 • Title: eduroam installer - Kreiranje eduroam priključka i podešavanje parametara
  Descriptive info: Menu Connectivity Connection mgr.. Available WLAN networks.. Potrebno je odabrati eduroam i definirati priključak odabirom Option Define access point.. Prihvatiti novi priključak, a sustav će obavijestiti o njegovom kreiranju.. Podešavanje priključka se obavlja odabirom.. WLAN wizard.. , potom.. eduroam Options Edit Access Point.. Na prvom meniju nije potrebno ništa mjenjati, samo odabrati.. WLAN security settings.. Na ovom meniju je potrebno odabrat.. EAP plug-in settings.. , pa će se pojaviti novi meni.. Sada se prvo aktivira EAP-TTLS (označi se naziv EAP-TTLS, odabere.. Options Enable.. ), te se sve ostale EAP stavke treba ugasiti (označi se EAP stavka, odabere.. Options Disable).. Podešavanje EAP-TTLS se obavlja na način da se označi  ...   odabrati.. User defined.. , te upisati u područje.. User name.. dio svoje korisničke oznake prije znaka @ (npr.. pero iz pero@srce.. hr), zatim u području.. Realm in use.. i upisati dio svoje korisničke oznake iza znaka @ u područje.. Realm.. (npr.. srce.. hr iz pero@srce.. hr).. Na gore opisani način smo definirali parametre EAP-TTLS protokola, sada je još potrebno definirati EAP-GTC dio.. Odabirom desne strelice prelazi se na karticu.. Na njoj je potrebno prvo aktivirati EAP-GTC a nakon toga ugasiti sve ostale EAP stavke (označiti stavku.. ili.. Disable.. Konfiguriranje EAP-GTC se obavlja odabirom stavke.. EAP-GTC.. , te je u područje.. potrebno upisati svoju kompletnu korisničku oznaku (npr.. pero@srce..

  Original link path: /nokia/setup.php
  Open archive •  


  Archived pages: 7