www.archive-org-2014.com » HR » E » EKO-FLOR

Choose link from "Titles, links and description words view":

Or switch to "Titles and links view".

  Archived pages: 33 . Archive date: 2014-04.

 • Title: Eko Flor | Naslovnica
  Descriptive info: .. Hrvatski.. English.. O nama.. Povijest.. Kvaliteta & standardizacija.. Usluge.. Ljudski potencijali.. Kontakt.. Rasporedi prikupljanja otpada.. Reklamacije.. OIB.. Top vijest.. Natječaji za radna mjesta!.. Trenutno nema raspisanih natječaja.. Opći uvjeti pružanja komunalne usluge.. Opće uvjete možete preuzeti.. ovdje.. Predstečajna nagodba.. U skladu sa odredbama Zakona o financijskom poslovanju i predstečajnoj nagodbi (NN 108/12 i 144/12), dana 30.. 4.. 2013.. predali smo Prijedlog za pokretanje predstečajne nagodbe, s ciljem restrukturiranja tvrtke i  ...   operativnog i financijskog restrukturiranja u slijedećih nekoliko mjeseci doprinijet će stabilnosti društva i održanju radnih mjesta za više od 240 trenutačno zaposlenih djelatnika.. Svi dokumenti koji su pripremljeni i predani za postupak predstečajne nagodbe bit će javno dostupni i moći će se naći na web stranici Financijske agencije:.. predstecajnenagodbe.. fina.. hr.. Obavijest vjerovnicima možete skinuti.. Promotivni jingl.. EKO-FLOR PLUS d.. o.. za komunalne usluge i trgovinu, Pavleka Miškine 63, 42000 Varaždin..

  Original link path: /
  Open archive

 • Title: Eko Flor | Naslovnica
  Descriptive info: Croatian.. About us.. Company history.. Quality Environment policy.. Services.. Human resources.. Contact.. Complaints.. OTVORENA RADNA MJESTA.. Trenutno nema otvorenih radnih mjesta.. News from our offer.. See our latest offer of sale of municipal equipment and vehicles.. The offer includes rolo-containers, press containers, utility vehicles of all types and sizes.. We also set type containers for separate waste collection, such as: plastics, paper, glass, metal, wood, waste edible oil and  ...   we harm peoples´ health, pollute nature, spend more money of tax payers and make a contribution to climate changes?.. using the Book of regulations with regard to packing and packing waste 132.. 600 tons of emissions of glass gas have been saved and emission of glass gases, that every year in Croatia emits the waste management sector, was reduced for 12 % ?.. more.. FAQ.. Gallery.. Where are we..

  Original link path: /eng/index.html
  Open archive

 • Title: Eko Flor | O nama
  Descriptive info: Sadržaj.. Današnja se civilizacija susreće s gotovo dramatičnim posljedicama vlastitog razvitka.. Uz golem napredak suočeni smo i s mračnom stranom današnjice – gomilanjem ogromnih količina otpada za koji su najvećim dijelom odgovorni razvoj industrije te veliki gradovi.. Otpad je postao jedan od čovjekovih najvećih problema koji se ponekad rješava i na način da se otpad nekontrolirano odlaže u okoliš, u prirodu, čime joj se nanosi nepopravljiva šteta.. Posljedice ovakvih postupaka snositi ćemo sami a pogotovo naša djeca i naredna pokoljenja.. Stoga je u današnje vrijeme krajnje nužno promišljeno, sistematski i učinkovito baviti se zbrinjavanjem otpada kako bismo uspjeli zaustaviti  ...   i mi EKO- FLOR PLUS d.. Eko-flor plus d.. najveća je privatna tvrtka u Republici Hrvatskoj koja se bavi skupljanjem komunalnog i neopasnog otpada.. Od osnutka tvrtke, 1997.. godine, do danas, postali smo respektabilan i pouzdan partner u gospodarenju otpadom s više od 300 djelatnika a posjedujemo i stotinjak vozila različitih namjena.. Više od 3.. 500 pravnih osoba i institucija te oko 60.. 000 korisnika odvoza komunalnog otpada koriste naše usluge.. Daljnjim ulaganjem u sve segmente našeg poslovanja Eko flor grupacija u skoroj će budućnosti zasigurno zauzeti vodeće mjesto u regiji u gospodarenju svih vrsta otpada.. Galerija.. Kako do nas..

  Original link path: /o-nama.html
  Open archive
 •  

 • Title: Eko Flor | Povijest
  Descriptive info: Eko flor je.. 1997.. godine započeo s radom kao obrt za skupljanje, sortiranje i prijevoz komunalnog otpada.. 2001.. godine osnovana je tvrtka Eko Flor Plus d.. 2003.. godine započinje s radom podružnica u Republici Makedoniji kao prva privatna komunalna tvrtka na tamošnjem području.. 2004.. godine osnivanjem tvrtke Eko Ritam d.. (nekad Trgopromet Tomaško d.. ) djelatnost se proširuje u segmentu prijevoza rabljenih motornih ulja, pražnjenja septičkih jama, čišćenja i održavanja separatora i mastolovaca.. Investiranjem u kompostanu u Kloštar Ivaniću ponuda se proširuje i na proizvodnju komposta.. 2006.. godine unutar grupacije osnovan je i Servis za komunalna vozila te Odjel za usluge dezinfekcije, dezinsekcije i deratizacije zauzevši tako jednu od vodećih pozicija u  ...   tvrtka se uključila u projekt skupljanja i zbrinjavanja ambalažnog otpada, koji je pokrenuo Fond za zaštitu okoliša i energetsku učinkovitost, te smo kao jedan od vodećih skupljača na nacionalnoj razini značajno pridonijeli provedbi projekta.. Osnivanjem tvrtke u Republici Srbiji proširuje se djelatnost u regiji.. 2008.. godine grupaciji se pridružuje tvrtka Trgosirovina d.. , Draiva d.. , te je kupljen udio u tvrtci Nevkoš d.. Iste godine otvara se Regionalni centar Slavonija sa sjedištem u Osijeku.. 2009.. godine preseljenjem u Gornji Stupnik mijenja se sjedište tvrtke.. 2012.. godine preseljenjem u Oroslavje mijenja se sjedište tvrtke.. 2013.. uvođenje selektivnog prikupljanja otpada.. u vlasničku strukturu ulazi Depos d.. , član C.. I.. O.. S.. Grupe..

  Original link path: /povijest.html
  Open archive

 • Title: Eko Flor | Kvaliteta & standardizacija
  Descriptive info: ISO CERTIFIKATI.. Naša tvrtka je dobila certifikate prema normama ISO 9001:2000 i ISO 14001:2004.. Bureau Veritas potvrđuje da je proveden audit sustava upravljanja navedene organizacije te je utvrđena sukladnost sa zahtjevima sljedećih normi za sustave upravljanja.. ISO 9001:2000 - Više.. (PDF).. Certificiranje je provedeno u svim odjelima s naglaskom na upravljanje kvalitetom u smislu postavljenih i ostvarenih godišnjih i dugoročnih ciljeva, upravljanje procesima rada, funkcioniranje interne organizacije, upravljanje i školovanje kadrova, odnos s partnerima i dobavljačima, a posebice odnos s kupcima.. ISO 14001:2004 - Više.. Dobivenom certifikacijom prema ISO 9001:2000 potvrđujemo svoju već postojeću spremnost udovoljiti najvišim zahtjevima kvalitete usluga prema svojim korisnicima usluga kao i želju za kontinuiranim unapređenjem sustava kvalitete, čime je zadovoljstvo kupaca temeljna odrednica našeg poslovanja.. POLITIKA KVALITETE I OKOLIŠA.. Zadovoljstvo kupaca našom uslugom jest bit svih naših aktivnosti.. U tome smislu uspostavljen je sustav upravljanja kvalitetom i okolišem koji upravlja procesima za identifikaciju potreba kupaca i njihovih očekivanja.. Sustav je  ...   nove poslovne izazove i na promjene u okružju, bliska suradnja s našim postojećim i potencijalnim kupcima koristi nam za to da pravodobno osmišljamo novu viziju, politiku i ciljeve te da provodimo izmjene održavajući integritet postojećeg sustava.. Zadovoljstvo svih korisnika naših usluga temelj je naše uspješnosti koja se zasniva na osposobljenim i motiviranim zaposlenicima, na znanju stjecanom godinama, na suvremenoj organizaciji, na međusobnoj suradnji i komunikaciji (unutarnjoj i vanjskoj), te na suvremenoj tehnologiji vozila i opreme.. Sigurnost, pouzdanost, točnost i kvaliteta usluge bile su i biti će sastavnice našeg radnog procesa, ne zaboravljajući pri tome da je očuvanje okoliša dio naše poslovne politike.. Eko – flor plus d.. je tvrtka:.. koja poslovnu orijentaciju veže za potrebe i zahtjeve korisnika usluge.. koja se prilagođava suvremenoj tehnologiji kako bi ispunila zahtjeve korisnika.. koja se organizira na suvremeni način kako bi mogla djelovati konkurentno na svim tržištima.. koja u svim svojim aktivnostima vodi računa o zaštiti i očuvanju okoliša..

  Original link path: /kvaliteta-standardizacija.html
  Open archive

 • Title: Eko Flor | Usluge
  Descriptive info: NAŠE USLUGE.. Skupljanje komunalnog otpada, Skupljanje i sortiranje glomaznog otpada.. Raspored prikupljanja selektivnog otpada(PDF).. Gospodarenje industrijskim otpadom.. Skupljanje sekundarnih sirovina (Drvo, metal, staklo, plastika.. ).. Kompostiranje biološko – razgradivog otpada.. Čišćenje separatora i mastolova, prijevoz rabljenih motornih ulja.. Pražnjenje septičkih jama i odštopavanje kanalizacijskih sustava.. Zbrinjavanje robe s istekom trajanja i otpisane robe.. Skupljanje i reciklaža građevinskog otpada.. Održavanje i sanacija odlagališta.. Zaprimanje nepovratne i povratne ambalaže od građanstva.. Otkup metala i metalnih sekundarnih sirovina.. Prodaja metalnih bačvi.. SKUPLJAMO KOMUNALNI OTPAD, TE SKUPLJAMO I SORTIRAMO GLOMAZNI OTPAD.. Budući da smo najveća privatna tvrtka u Hrvatskoj za skupljanje komunalnog otpada, visoka kvaliteta usluge i prihvatljive cijene omogućile su nam da na javnim natječajima dobijemo koncesije za skupljanje otpada u više od 70 jedinica lokalne samouprave diljem zemlje.. Usluge koje pritom pružamo korisnicima u lokalnim jedinicama u kojima imamo koncesiju usklađene su sa svim strategijama i planovima gospodarenja otpadom, te su usmjerene ka smanjenju odnosno što većem iskorištavanju otpada.. Za odlaganje.. komunalnog otpada.. svako domaćinstvo na korištenje besplatno dobva odgovarajući spremnik (120 ili 240 litara) čime se korsinici aktivno uključuju u sustav gospodarenja otpadom.. Za višak otpada koji se tjedno proizvede korisnik plaća dodatnu cijenu zbrinjavanja kroz kupnju vreće od 110 litara s logotipom tvrtke EKO FLOR PLUS d.. Koncesijskim ugovorom zbrinjavamo i.. glomazni otpad.. koji se od svakog domaćinstva bez naknade odvozi dvaput godišnje, u jesen i proljeće.. Posebno imamo razumijevanja za najugroženija domaćinstva, tako da korisnike socijalne iskaznice oslobađamo plaćanja komunalnog otpada a samcima i staračkim domaćinstvima starijima od 65 godina naplaćujemo umanjenu cijenu odvoza komunalnog otpada.. U okviru pružanja usluge vodimo računa i o educiranju stanovništva u jedinicama lokalne samouprave pomažući im ispuniti zakonske obveze za izradu Planova za gospodarenje otpadom i popuniti zakonske obrasce.. Vozni park naše tvrtke s više od stotinjak radnih strojeva i specijalnih vozila za prijevoz otpada omogućuje nam vrlo brzu reakciju ukoliko postoji potreba za hitnom intervencijom.. Naši ugovori s više od 10 službenih odlagališta u državi jamstvo su sigurnosti za kvalitetno pružanje usluge.. GOSPODARIMO INDUSTRIJSKIM OTPADOM.. Sve više tvrtki uviđa kako je danas neophodno učinkovito i ekološki prihvatljivo gospodariti otpadom što mora biti u skladu sa zakonskim propisima i uz prihvatljive troškove.. Nakon dobivanja osnovnih podataka o vrsti i količini otpada u suradnji s korisnikom razraditi ćemo najučinkovitiji i najoptimalniji sustav skupljanja, sortiranja, transporta, obrade i zbrinjavanja otpada nudeći i cjelovita rješenja po sistemu ključ u ruke.. Svakom korisniku predložit ćemo najprihvatljivije rješenje koristeći pritom odgovarajuće veličine spremnika.. Često primjenjujemo i press-kontejnere koji omogućuju smanjivanje zapremine otpada i do 10 puta.. U mogućnosti smo preuzeti kompletnu brigu o otpadu na Vašoj lokaciji od sortiranja, internog transporta, punjenja spremnika do vođenja prateće dokumentacije.. SKUPLJAMO SEKUNDARNE SIROVINE (Drvo, metal, staklo, plastika.. Sekunadrne sirovine.. čine velik dio otpada koji nastaje u proizvodnji tvoreći tako ostatak nekog proizvodnog procesa ali i u dijelu komunalnog otpada pomiješanog s ostalim vrstama otpada.. Prikupljanje i obrada ostataka uključuje cjelovite sustave gospodarenja otpadom, od njegova nastanka do ponovne uporabe kao sekundarne sirovine u novom proizvodnom procesu.. Učinkovitim postupanjem s otpadom potrebno je prikupiti i odvojiti ostatke metala, papira, stakla, plastike, otpadnog jestivog ulja i raznog bio otpada kako bi se potom u kvalitetno ustrojenim tehnološki i ekološki zatvorenim ciklusima tako dobivene sirovine reciklirale u tvornicama papira, stakla, željezarama, pogonima za preradu plastičnih masa, kompostanama itd.. Ovlašteni smo skupljač i obrađivač drvene ambalaže, a posjedujemo i nacionalnu koncesijuza skupljanje i obradu sekundarne i tercijarne ambalaže.. Sukladno tome bavimo se i preuzimanjem i obradom drvenog otpada – paleta i gajbica te obavljamo i plasman obrađenog drvenog otpada koji možemo transportirati do željenog mjesta isporuke.. KOMPOSTIRAMO BIOLOŠKO – RAZGRADIVI OTPAD.. Na lokaciji kompostane u Kloštar Ivaniću kompostiramo sve vrste zelenog otpada, muljeve iz industrije i sve vrste otpada koje je moguće obraditi biološkom obradom, sukladno zakonskim odredbama.. Kompostiranje obavljamo temeljem dozvole nadležnog ureda državne uprave u Zagrebačkoj županiji.. Do završetka rekonstrukcije tunela za zatvorenu bioreaktorsku aerobnu razgradnju otpada, s biofiltrima za pročišćavanje otpadnog zraka, kompostiranje obavljamo na vanjskom betoniranom platou metodom aerobne razgradnje.. Za poboljšanje procesa razgradnje i  ...   jama s prijevozom i zbrinjavanje sadržaja.. Strojno odštopavanje kanalizacija.. Sanacija nakon utvrđenog oštećenja (puknuće, urušavanje).. Čišćenje taložnica i odvoz sadržaja.. Probijanje i čišćenje sanitarne i oborinske kanalizacije s odvozom.. Čišćenje rezervoara.. Čišćenje raznih onečišćenih površina (otvorenih i zatvorenih).. ZBRINJAVAMO ROBU S ISTEKOM TRAJANJA I OTPISANU ROBU.. Naša tvrtka u svom bogatom iskustvu gospodarenja otpadom također je u mogućnosti svim zainteresiranim korisnicima pružiti uslugu zbrinjavanja bio otpada, s posebnim naglaskom na zbrinjavanju robe kojoj je istekao rok trajanja i otpisane robe.. Otpad tj.. otpisanu robu na vaš zahtjev zbrinut ćemo na zakonski propisan nači, pri čemu ćemo vam dostaviti ovjerenu pravovaljanu prateću dokumentaciju kako biste bili sigurni da je posao obavljen u skladu sa zakonskim normama i propisima.. SKUPLJAMO I RECIKLIRAMO GRAĐEVINSKI OTPAD.. Naša tvrtka od 2006.. godine upravlja prihvatom i postrojenjem za reciklažu građevinskog otpada na zagrebačkom Jakuševcu.. Postrojenje omogućuje prihvat svih vrsta građevinskog otpada kao što su:.. Betonski i armirano betonski lomovi.. Cigla.. Žbuka.. Keramika.. Sav otpadni materijal od rušenja.. Materijal iz iskopa građevinskih jama.. Nakon obrade u postrojenju glavno sito prosijava materijal u pet frakcija od 0 – 4 mm, od 4 – 8 mm, od 8 – 16 mm, od 16 – 32 mm i u frakciju veću od 32 mm.. Tako dobiveni materijal iznimno je prikladan za nasipe i slične primjene a dobio je i potrebne ateste te ga možete naručiti kod nas.. Na rušilišta ili gradilišta prema nardužbi postavljamo kontejnere za različite frakcije građevinskog otpada, potom ih napunjene prevozimo na obradu nakon čega investitoru vraćamo uredno potvrđenu dokumentaciju s pomoću koje investitor prolazi tehnički pregled.. Otpad možemo zbrinjavati i kontinuirano ili završno očistiti gradilište što je katkda potrebno veoma brzo i efikasno provesti prije pregleda objekta ili dok je objekt u fazi pripreme prije otvaranja.. Eko-Flor plus d.. partner je Građevinskom fakultetu Sveučilišta u Zagrebu i IGH-u u europskom projektu LIFE05 TCY/CRO/00014 CONWAS „Development of sustainble construction and demolition waste management system for Croatia“.. ODRŽAVAMO I SANIRAMO ODLAGALIŠTA.. Dosad smo sanirali mnoga odlagališta i divlje deponije pri čemu, u pravilu, to činimo na dva načina:.. Uklanjamo otpad s lokacije te ga transportiramo do odlagališta.. Na taj način otpad se iskapa, često puta s vrlo nepristupačnih terena, te ga sortiramo i šaljemo obrađivaču a neiskoristivi dio otpada prevozimo na uređena odlagališta gdje ga trajno odlažemo.. Saniramo odlagalište i preslagujemo otpad.. Prilikom sanacije s preslagivanjem otpada potrebno je izraditi kvalitetne brtvene slojeve na koje preslagujemo stari otpad i istodobno prihvaćamo novi koji potom prekrivamo i na kraju zatvaramo završnim brtvenim slojem.. U slučajevima kada donji brtveni slojevi jamče dovoljnu nepropusnost preslagivanjem formiramo stabilno tijelo odlagališta koje se prekriva i zatvara brtvenim slojem.. Obavljajući DDD mjere koristimo mehaničke, fizikalne ili kemijske načine zaštite.. Naši djelatnici koji provode zaštitu imaju certifikate za provođenje DDD mjera Hrvatskog zavoda za toksikologiju.. U našem poslu koristimo najnovija provjerena sredstva namijenjena uporabi u javnom zdravstvu i komunalnoj higijeni a za uspješnu kontrolu razmnožavanja insekata i glodavaca.. Na ovaj način sasvim sigurno čuvamo Vaše zdravlje i okoliš.. ZAPRIMANJE NEPOVRATNE I POVRATNE AMBALAŽE OD GRAĐANSTVA.. Naši djelatnici u vašoj trgovini ili trgovačkom centru preuzet će ambalažu od građanstva.. Ovaj način rada uvelike smanjuje mogućnost zaprimanja ambalaže koja nije u sustavu Fonda, te se.. troškovi zbog zaprimanja neispravne (nečiste, slomljene, koja nije u sustavu fonda) ambalaže svode na minimum.. Istu će naši djelatnici pakirati u za to predviđene vreće od Fonda, te po potrebi naručiti odvoz.. Prilikom odvoza ispunit će prateće listove koji su zakonska obaveza gospodarenja otpadom.. Naši djelatnici su uredni i educirani, ljubazni i profesionalni u kontaktu sa Vašim kupcima.. OTKUP METALA I METALNIH SEKUNDARNIH SIROVINA.. Tvrtka Eko-Flor Plus u rasponu djelatnosti kojima se bavi ima i otkup različitih vrsta metala i metalnih sekundarnih sirovina.. Metal se otkupljuje na lokaciji Mokrice 180c u Oroslavju u sjedištu tvrtke.. Sve što vas zanima u vezi otkupa možete saznati na telefon 049 249 237.. OTKUP METALNIH BAČVI.. U prodajnom asortimanu nudimo i metalne bačve od 200 l.. O broju bačvi, cijeni, vremenu i načinu preuzimanja možete saznati na broj 049 249 237..

  Original link path: /usluge.html
  Open archive

 • Title: Eko Flor | Ljudski potencijali
  Descriptive info: Najvažniji dio svake organizacije njezini su ljudi.. Njihovo znanje, motivacija i zadovoljstvo glavni su temelj uspjeha tvrtke, te čine izvor konkurentske prednosti.. Eko-flor plus zapošljava više od 300 djelatnika i upravo oni čine našu osnovnu vrijednost.. Ukoliko i Vi želite postati dio našeg tima, pošaljte nam svoj životopis, napišite nešto o sebi, te ćemo Vaš životopis uvrstiti u našu bazu podataka i kontaktirati vas prilikom potrebe za osobom vaših kvalifikacija.. Kontakt e-mail:.. posao@eko-flor.. NAPOMENA:.. Svi primljeni životopisi, kao i osobni podaci u istima, koristiti će se isključivo za potrebe zapošljavanja..

  Original link path: /ljudski-potencijali.html
  Open archive

 • Title: Eko Flor | Kontakt
  Descriptive info: KONTAKTIRAJTE NAS:.. Sjedište:.. Pavleka Miškine 63.. 42000 Varaždin.. Poslovna jedinica Oroslavje:.. Mokrice 180/C.. 49 243 Oroslavje.. MB:.. 01601024.. OiB:.. 50730247993.. Erste&Steiermärkische Bank d.. d.. ,.. Jadranski trg 3A, 51000 Rijeka, Hrvatska.. Žiro račun:.. 2402006-1100476781.. S.. W.. F.. T.. :.. ESBCHR22.. IBAN:.. HR53 2402 0061 1004 7678 1.. Predsjednik uprave:.. Ivan Pripuz.. Članovi uprave:.. Marijo Bucina, Jasmina Tomić, Mladen Klasnić.. Prokurist:.. Tajana Tomašević.. Upisano u registar trgovačkog suda u Varaždinu.. MBS:.. 080414814.. Temeljni kapital društva:.. 2.. 040.. 000,00 Kn uplaćen u cijelosti.. e-mail:.. info@eko-flor.. CENTRALA.. Tel.. +385 49 587 810.. +385 49 587 811.. Fax.. +385 49 249 240.. URED UPRAVE.. REKLAMACIJE NA USLUGE.. +385 49 587 831.. +385 49 587 837.. +385 49 587 840.. RAČUNOVODSTVO I FINANCIJE- REKLAMACIJE NA RAČUNE.. +385 49 587 814,  ...   i opomene.. +385 49 587 832, - Reklamacije na račune i opomene.. +385 49 587 824 - Kompenzacije.. PRODAJA I MARKETING.. +385 49 587 838, 832.. +385 49 587 844.. prodaja@eko-flor.. RAČUNOVODSTVO I FINANCIJE.. +385 49 587 814, 832, 813 - Reklamacije na račune i opomene.. TEHNIČKI SEKTOR.. +385 49 249 237 – Prijava problema sa uslugom.. +385 49 249 238.. NABAVA I SKLADIŠTE.. +385 49 587 841 (skladište).. +385 49 587 833 (nabava).. +385 49 587 743.. KOMPOSTANA.. (Kloštar Ivanić, Duga ulica 60).. +385 1 28 92 549.. kompostana@eko-flor.. RC SLAVONIJA.. (Južna obilaznica BB, Osijek).. +385 31 58 68 44.. +385 31 58 68 50.. +385 31 58 60 83.. RC Dalmacija.. (Bilice II 46, Split).. +385 21 373 742.. +385 21 373 759..

  Original link path: /kontakt.html
  Open archive

 • Title: Eko Flor | Raspored prikupljanja otpada
  Descriptive info: RASPOREDI PRIKUPLJANJA OTPADA.. Poštovani korisnici,.. glomaznim otpadom SE SMATRA:.. 1.. plastika (stolice, stolovi, bačve, posude, gajbe,.. drvenarija (stolovi, stolice, kredenci, kreveti, ormari,.. 3.. metal (stolovi, stolice, posuđe, namještaj,.. 4.. tekstil (madraci, kauči, taburei,.. Glomaznim otpadom se NE smatra:.. EE otpad (električni i elektronični otpad), građevinski otpad, baterije i akumulatori, salonit ploče (azbest) i građevinski otpad koji sadrži azbest.. Kako bi dali dodatne informacije svojim građanima, u nastavku Vam dajemo link za stranicu Agencije za zaštitu okoliša,  ...   kategorija otpada i to: otpadna ulja, otpadne baterije i akumulatore, električni i elektronički otpad:.. www.. azo.. hr/PosebneKategorijeOtpada01.. , a na stranicama Fonda za zaštitu okoliša i energetsku učinkovitost:.. fzoeu.. hr/hrv/index.. asp?s=azbest.. su podaci o ovlaštenim sakupljačima i oporabiteljima otpada koji sadrži azbest.. Raspored odvoza selektivnog otpada.. Obavijest o odvozu glomaznog otpada s područja Grada Jastrebarskog.. Obavijest o odvozu glomaznog otpada s područja Općine Pisarovina.. Obavijest o odvozu glomaznog otpada s područja Općine Gornja Stubica.. Više.. (Stablo razvoja)..

  Original link path: /raspored_prikupljanja_otpada.html
  Open archive

 • Title: Eko Flor | Reklamacije
  Descriptive info: ukoliko imate primjedbu ili reklamaciju na usluge koje koristite molimo Vas popunite obrazac koji sljedi i pošaljite nam.. Naše stručne službe i odgovorne osobe nastojat će Vam čim prije odgovoriti.. Zahvaljujemo na suradnji.. Ime i prezime:.. Naslov poruke:.. Vaš e-mail:.. Tekst poruke (navesti broj telefona i adresu):..

  Original link path: /reklamacije.html
  Open archive

 • Title: Eko Flor | Osobni podaci
  Descriptive info: Osobni podaci.. kako bi smanjili greške pri generiranju računa, molimo Vas da nam dostavite svoje osobne podatke.. Koji je moj OiB?.. Podaci o korisniku:.. OIB: Adresa (mjesto, poštanski broj): Broj telefona: Šifra kupca (prvi dio poziva na broj):..

  Original link path: /oib/index.html
  Open archive •  


  Archived pages: 33