www.archive-org-2014.com » HR » E » EKIP

Choose link from "Titles, links and description words view":

Or switch to "Titles and links view".

  Archived pages: 10 . Archive date: 2014-07.

 • Title: Ekip Opatija - O nama
  Descriptive info: .. izrada plastičnih proizvoda opće namjene.. Hrvatski.. English.. O nama.. Proizvodnja.. Proizvodi.. Kontakt.. PROIZVODNI POGON.. Infrastruktura klasificiranog prostora - ISO 7.. Sve površine izvedene su na način da se lako čiste i dezinficiraju.. Nema direktne komunikacije između proizvodnog prostora i okolnog vanjskog prostora.. Zrak koji se primjenjuje u prostoru otvorenog proizvoda filtrira se kroz HEPA filtere odgovarajuće učinkovitosti.. POGLEDAJTE.. PROIZVODE.. Ekip d.. o.. djeluje od 1998.. godine s pogonom u okolici Opatije.. Osnovna djelatnost tvrtke je brizganje plastike i izrada kalupa za brizganje.. Cjelokupna proizvodnja organizirana je u tri smjene i namijenjena je tržištu EU (posebno Njemačke i Francuske.. Proizvodnja obuhvaća različite proizvode namijenjene pročišćavanju oborinskih voda (filteri za pročišćavanje kišnice, šahte), više vrsta špinica za plastične kanistere, držače električnih pastira, kante  ...   strojeva.. Raspon brizganja je od 1 - 4000 grama, a radimo od malih do više milijunskih serija.. Osim brizganjem bavimo se i izradom kalupa za brizganje i to od pilot-kalupa, pa do visoko serijskih kalupa.. Konstrukcije i izradu najzahtjevnijih kalupa rješavamo u suradnji sa njemačkom firmom AKOM GmbH, koja ima dugogodišnje iskustvo u izradi različitih kalupa.. U mogućnosti smo organizirati sastavljanje velikog broja plastičnih sklopova, kao i najpovoljnije riješiti njihovo krajnje pakiranje (najloni, različite kartonske kutije, blisteri i sve sa pripadajućim bar-kodovima).. Svim ostalim zahtjevima nastojimo udovoljiti sukladno željama naših kupaca.. EKIP d.. Dr.. Ivana Poščića 6, 51410 OPATIJA.. +385 51 27 36 39.. +385 51 27 36 40.. info@ekip.. hr.. na vrh.. © 2011 EKIP d.. | Sva prava zadržana.. Naslovna..

  Original link path: /
  Open archive

 • Title: Ekip Opatija - About us
  Descriptive info: manufacture of plastic products of general purpose.. About us.. Production.. Products.. Contact.. PRODUCTION PLANT.. The infrastructure of the classified area - ISO 7.. All surfaces are derived in a manner that is easy to clean and disinfect.. There is no direct communication between the production area and surrounding outer space.. The air that is used in place of the open product is filtered through HEPA filters corresponding efficiency.. ALL.. PRODUCTS.. has been operated since 1998.. with facilities in Opatija.. Our core business is an injection of the plastic and mold production.. The entire production is organized into three shifts and the intended market of the EU (especially Germany and France).. We manufacture a variety of products for purifying  ...   kN.. BATTENFELD sealing rates of 8000 kN.. Every year, we expand capacity by acquiring new machines.. The range of injection was 1- 4000 grams, and we do from small to several million series.. In addition to injection, we make molds for injection, pilot mold to high serial mold.. Construction and manufacturing the most demanding mold we solve in cooperation with German company AKOM GmbH, which has years of experience in various molds.. We are able to organize the assembly of a large number of plastic assemblies, as well as the best to solve their final packaging (plastic bags, various cartons, blisters associated with bar-codes).. All other requirements we trying to meet in accordance with the wishes of our customers..

  Original link path: /en/
  Open archive

 • Title: Ekip Opatija - Proizvodnja
  Descriptive info: FARMACEUTSKA PRIMARNA AMBALAŽA.. Proizvodnja svakog proizvoda.. provodi se prema odobrenim.. dokumentiranim postupcima.. Sustav kvalitete temelji se.. na zahtjevima standarda ISO 9001:2008.. POGLEDAJTE SVE.. godine s pogonima u okolici Opatije.. Osnovna djelatnost tvrtke je izrada plastičnih proizvoda opće namjene i izrada kalupa za brizganje.. Posebno područje proizvodnje obuhvaća izrada farmaceutske primarne ambalaže u klasificiranom prostoru..

  Original link path: /hr/proizvodnja/
  Open archive
 •  

 • Title: Ekip Opatija - Proizvodi
  Descriptive info: FARMACEUTSKI PROIZVODI.. Bočica s kapaljkom.. Visina:.. 60 mm, 44 mm.. Promjer:.. 25 mm, 21 mm.. Kapaciteti:.. 10 ml , 5 ml.. Bočica za sprej.. 100 mm, 120 mm.. 23 mm, 30 mm.. 15 ml , 30 ml.. OSTALI PROGRAM.. Spremnik za zubnu protezu.. 80 mm.. 85 mm.. Volumen:.. 300 ml.. Bočica.. 53 mm.. 26 mm.. Kapacitet:.. 20 ml , 30 ml.. element.. Font.. font-family.. font-size.. font-style.. font-variant.. font-weight.. letter-spacing.. line-height.. text-decoration.. text-align.. text-indent.. text-transform.. white-space.. word-spacing.. color.. Background.. bg-attachment.. bg-color.. bg-image.. bg-position.. bg-repeat.. Box.. width.. height.. border-top.. border-right.. border-bottom.. border-left.. margin.. padding.. max-height.. min-height.. max-width.. min-width.. outline-color.. outline-style.. outline-width.. Positioning.. position.. top.. bottom.. right.. left.. float.. display.. clear.. z-index.. List.. list-style-image..  ...   potrebne za farmaceutsku namjenu.. Sustav kvalitete temelji se na zahtjevima standarda ISO 9001:2008.. Prema želji kupca moguće je proizvesti proizvode drugčijeg oblika i boje.. Kontrola kvalitete.. Kontrola kvalitete proizvoda obavlja se tijekom procesa te završetkom serije proizvoda.. Serija proizvoda ne smije se isporučiti prije nego je odobrena.. Kontrola se provodi vizualno i laboratorijski što uključuje:.. izgled, boju, oblik i čistoću.. visinu, težinu, promjer, volumen i dr.. ovisno o proizvodu.. Zapis laboratorijskog ispitivanja kontrole kvalitete upisuje se u predviđene obrasce.. Sterilizacija.. Sterilizaciju proizvoda obavlja Mediscan GmbH CoKG.. Proizvodi se steriliziraju pomoću elektronskih zraka te primaju dozu zračenja u iznosu min.. 25 kGy.. Validacija je dostupna.. Sterilizacija proizvoda vrši se na zahtjev kupca..

  Original link path: /hr/proizvodi/
  Open archive

 • Title: Ekip Opatija - Kontakt
  Descriptive info: Ivana Poščića 6.. 51410 OPATIJA.. tel: +385 51 27 36 39.. fax: +385 51 27 36 40.. Mate Babić.. - prerada plastike.. • 098443385 ::.. mate@ekip.. Jasna Major.. - komercijala.. • +385 51 27 36 39 ::.. jasna@ekip.. Amela Tanjić.. - kontrola kvalitete.. • +385 99 25 52 065 ::.. amela@ekip..

  Original link path: /hr/kontakt/
  Open archive

 • Title: Ekip Opatija - Production
  Descriptive info: PHARMACEUTICAL PRIMARY PACKAGING.. Production of each product.. conducted in accordance with the.. approved documented procedures.. The quality system is based on the.. requirements of ISO 9001:2008.. SEE ALL.. operating since 1998.. year with facilities in Opatija.. Its core business is the manufacture of plastic products of general purpose and mold production.. Especially the area of production includes the manufacture of pharmaceutical primary packaging in classified areas..

  Original link path: /en/production/
  Open archive

 • Title: Ekip Opatija - Products
  Descriptive info: PHARMACEUTICAL PRODUCTS.. Bottle with dropper.. Height:.. Diameter:.. Capacity:.. Spray Bottle.. OTHER PROGRAM.. Box for dental prosthesis.. Volume:.. Bottle.. Production of each product is carried out according to approved documented procedures.. Products are made of materials which possess certificates of analysis and technical specifications required for pharmaceutical purposes.. The quality system is based on the requirements of ISO 9001:2008.. According to customer request it is possible to produce products of a different shape and color.. Quality Control.. Quality control  ...   delivered before he was granted.. Control is carried out visually and laboratory, which includes:.. appearance, color, shape and purity.. height, weight, diameter, volume, etc.. depending on the product.. Record of laboratory quality control tests shall be recorded in the appropriate form.. Sterilization.. Sterilization of product performs Mediscan GmbH CoKG.. Products are sterilized using electron rays and received the radiation dose in the amount of min.. Validation is available.. Sterilization of products is done at the request of the customer..

  Original link path: /en/products/
  Open archive

 • Title: Ekip Opatija - Contact
  Descriptive info: - Plastic processing.. - Commercial.. - Quality control..

  Original link path: /en/contact/
  Open archive

 • Title: Ekip Opatija - Products
  Original link path: /en/proizvodi/
  (No additional info available in detailed archive for this subpage)

 • Title: Ekip Opatija - Contact
  Original link path: /en/kontakt/
  (No additional info available in detailed archive for this subpage) •  


  Archived pages: 10