www.archive-org-2014.com » HR » E » EFOS

Choose link from "Titles, links and description words view":

Or switch to "Titles and links view".

  Archived pages: 297 . Archive date: 2014-08.

 • Title: Marketing Posebnih Područja | Katedra
  Descriptive info: .. Poslijediplomski specijalistički studij Marketing posebnih područja.. Prijava.. Registracija.. Naslovnica.. Novosti.. O studiju.. Program.. Cilj studija.. Komu je namijenjen.. Kompetencije i akademski naziv.. Nositelji studija i voditelji.. Trajanje studija.. Uvjeti upisa na studij.. Kolegiji.. Obvezni kolegiji.. Proces marketinga.. Marketinška istraživanja.. E-marketing.. Marketinške strategije.. Izborni kolegiji.. Marketing odnosa (CRM).. Organizacija i provedba marketinga.. Integrirana marketinška komunikacija.. Upravljanje markama.. Marketing u turizmu i ugostiteljstvu.. Marketing u trgovini.. Marketing u obrazovanju, kulturi i športu.. Marketing u agribusiness-u.. Ponašanje potrošača.. Politički marketing.. Raspored predavanja.. Obrana završnog rada.. Profesori.. Studenti.. Prijava na studij.. Kontakt.. Izbornik.. Open Menu.. Povratak.. Upisi 8.. generacije.. Specijalizirajte se i usavršite na poslijediplomskom specijalističkom studiju Marketing posebnih područja.. generacije su u tijeku!.. Više.. IMENOVANA POVJERENSTVA I ODREĐENI TERMINI OBRANA.. Fakultetsko vijeće Ekonomskog fakulteta u Osijeku sukladno čl.. 11.. , 12.. , i 13.. Pravilnika o prijavi i obrani završnog rada i polaganja završnog ispita na poslijediplomskim studijima Ekonomskog fakulteta u Osijeku na svojoj sjednici donijelo je sljedeću ODLUKU.. o imenovanju Povjerenstva za obranu završnog rada na poslijediplomskom specijalističkom studiju.. VIŠE.. Team building.. Tradicionalno druženje polaznika, suradnika i profesora.. Stručna ekskurzija.. Stručna ekskurzija VI.. generacije, posjet Dubrovniku i Crnoj Gori.. Svečana promocija.. Svečana promocija poslijediplomaca studija Marketing posebnih područja.. Otvorenje studija.. Otvorenje studija predstavljanje profesora, suradnika  ...   „Poduzetništvo u turizmu i ugostiteljstvu“ 13.. svibnja 2014.. godine gostovao je ministar turizma Republike Hrvatske Darko Lorencin.. Ministar je održao predavanje na temu „Aktualno stanje razvoja turizma Republike Hrvatske“.. Galeriju pogledajte ovdje.. 29.. 05.. Sretan Uskrs.. Sretan i blagoslovljen Uskrs svim polaznicima, profesorima i suradnicima studija Marketing posebnih područja.. Želimo vam da uskrsne blagdane provedete u zadovoljstvu sa svojim najdražima!.. 19.. 04.. Pravilnika o prijavi i obrani završnog rada i polaganja završnog ispita na poslijediplomskim studijima Ekonomskog fakulteta u Osijeku na svojoj sjednici održanoj 08.. 04.. godine donijelo je sljedeću O D L U K U o imenovanju Povjerenstva za obranu završnog rada na poslijediplomskom specijalističkom [ ].. 10.. Ruj.. Zapresic - doc.. dr.. sc.. Davor Dujak (ISPIT marketing u trgovini).. 17:00 - 19:00.. Kompletan raspored.. Newsletter.. Uspješan završetak studija.. Pristupnik Igor Jurić uspješno obranio završni rad.. Pristupnica Bernarda Topolko uspješno obranila završni rad.. Pristupnica Darija Jakičić uspješno obranila završni rad.. Arhiva.. O nama.. Cilj poslijediplomskog stručnog studija Marketing posebnih područja je obrazovanje i osposobljavanje polaznike za upravljanje marketingom u različitim djelatnostima profitnog i neprofitnog sektora.. Voditelj studija:.. prof.. Drago Ružić.. T.. +385 91 22 44 057.. Asistenti:.. doc.. Antun Biloš.. Ivan Kelić, univ.. spec.. oec.. © 2013 Mpp.. Efos.. hr, sva prava pridržana..

  Original link path: /
  Open archive

 • Title: Novosti Kategorija | Marketing Posebnih Područja
  Descriptive info: ».. Kategorija: Novosti.. Stranica 1 od 5.. 1.. 2.. 3.. 4.. 5.. »..

  Original link path: /novosti/
  Open archive

 • Title: O studiju | Marketing Posebnih Područja
  Descriptive info: Sukladno.. Zakonu.. o akademskim i stručnim nazivima i akademskom stupnju, završetkom Specijalističkog poslijediplomskog studija Marketing posebnih područja stječe se akademski naziv.. sveučilišni/a specijalist/specijalistica ekonomije.. ili skraćeno.. univ.. spec.. oec.. Cilj poslijediplomskog specijalističkog studija.. Marketing posebnih područja.. je obrazovanje i osposobljavanje polaznika za.. upravljanje marketingom.. u različitim djelatnostima profitnog i neprofitnog sektora.. Studij je namijenjen sadašnjim i budućim menadžerima i djelatnicima u gospodarstvu i izvangospodarskim djelatnostima kako bi proširili dosadašnja znanja, upoznali se sa najnovijim spoznajama teorije i prakse marketinga i ovladali vještinama rješavanja složenih marketinških problema.. Koliko traje studij?.. Studij traje.. jednu.. godinu (.. dva semestra.. ) i uključuje polaganje.. četiri.. obvezna kolegija (prvi semestar) te.. pet.. izbornih kolegija (drugi semestar) i izradu dva seminarska rada.. Studij se završava izradom i obranom završnog rada.. OBVEZNI KOLEGIJI.. IZBORNI KOLEGIJI.. Marketinška istraižvanja.. Marketing u agribusinessu.. Tko može ostvariti pravo upisa?.. Pravo upisa..  ...   300 ECTS bodova)) s prosječnom ocjenom 3,5 ili više (ukoliko je prosjek manji, pristupnik je dužan priložiti preporuku dvojice nastavnika u znanstveno-nastavnom zvanju iz znanstvene discipline marketinga), koje poznaju najmanje jedan svjetski jezik i informatički su pismene.. Poslijediplomski specijalistički studij može upisati i polaznik koji je završio drugi srodni četverogodišnji sveučilišni dodiplomski studi ili diplomski studij uz polaganje razlikovnih ispita.. Kako je organizirana nastava?.. Studij je organiziran kao izvanredni studij, a nastava se izvodi u poslijepodnevnim satima (u pravilu petkom poslijepodne a subotom prijepodne).. Uz predavanja, tijekom studija velika pozornost je usmjerena na samostalan i timski rad.. Nastava se, osim.. predavanja.. , sastoji od pristupnih, pojedinačnih i timski izrađenih.. projekata.. , razrade.. poslovnih slučajeva.. i mentorskog rada.. Cijena studija.. Cijena Poslijediplomskog specijalističkog studija Marketing posebnih područja je 29 500 kuna plativo u nekoliko obroka (detalji plaćanja se preciziraju sa voditeljem studija)..

  Original link path: /o-studiju/
  Open archive
 •  

 • Title: Program | Marketing Posebnih Područja
  Descriptive info: Nastavni plan i program poslijediplomskog specijalističkog studija Marketing posebnih područja sadrži.. obvezne.. kolegije i.. izborne.. kolegije.. Nastavni plan se vrednuje bodovnim sustavom (ECTS =.. European Credit Transfer System.. ), gdje svaki pojedinačni kredit (bod) predstavlja koeficijent opterećenja studenta, kojim se u određenom smislu iskazuje vrijeme koje polaznik treba utrošiti za uspješno svladavanje gradiva.. To znači da se ne uračunava samo vrijeme provedeno na predavanjima, seminarima i vježbama, nego, također, i vrijeme utrošeno za studiranje gradiva, tj.. na samostalno učenje, na ispitivanje i na druge provjere znanja.. Koeficijenti opterećenja postaju zasluženi bodovi tek nakon položenog ispita, odnosno zahtjeva ispunjenih u skladu s nastavnim planom i programom, a kojima polaznik poslijediplomskog studija dokazuje da ima uvjete pristupa upisu u sljedeći semestar, odnosno da u konačnici pristupi izradi završnog  ...   na nastavi, pojedinačno i timski izrađenim zadacima i projektima, riješenim testovima, te ostalim oblicima provjeravanja znanja, seminarskim i pristupnim radovima, kritičkim prikazima, kao i završnom usmenom ispitu.. Svaki polaznik poslijediplomskog studija dužan je upisati, aktivno sudjelovati u nastavi (ukupno 200 sati)i položiti sve tražene sastavnice za polaganje ispita svih obveznih i izbornih kolegija, te napisati dva.. seminarska.. rada i.. završni rad.. Polaznici se prigodom upisa u I.. semestar predupisuju za izborne kolegije, s tim da ih konačno upisuju početkom II.. semestra.. Polaznici upisuju 5 izbornih kolegija, ali imaju mogućnost slušati i druge izborne kolegije.. Da bi se nastava iz konkretnog kolegija mogla izvoditi, nužno je potrebno da se prigodom njihovog predupisa prijavi najmanje pet polaznika.. U protivnom, polaznicima se organizira konzultativna nastava u trajanju od pet sati..

  Original link path: /program/
  Open archive

 • Title: Cilj studija | Marketing Posebnih Područja
  Descriptive info: Cilj.. poslijediplomskog.. specijalističkog studija.. je obrazovanje i osposobljavanje polaznike za upravljanje marketingom u različitim djelatnostima profitnog i neprofitnog sektora.. Studij je namijenjen sadašnjim i budućim menadžerima i djelatnicima u gospodarstvu i izvangospodarskim djelatnostima kako bi proširili dosadašnja znanja, upoznali se sa najnovijim spoznajama.. teorije i prakse.. marketinga, ovladali vještinama rješavanja složenih marketinških problema i postigli bolje rezultate kako u profitnim tako i u neprofitnim aktivnostima koje obavljaju.. Naime, na suvremenom tržištu materijalnih dobara općenito, a također i u rastućem sektoru različitih usluga, stalno se pojavljuju novi izazovi u sve izraženijim konkurentskim uvjetima s kojima se djelatnici moraju uspješno suočavati.. Na koji način primijeniti.. koncepciju marketinga.. na tržištu, koje proizvode i usluge nuditi, kako unaprijediti specifičnu distribuciju u pojedinim djelatnostima, koju politiku cijena primijeniti, kako poboljšati kvalitetu promocije i komunikacije, kako izgraditi pozitivan i  ...   ali i uspjeh čitavog hrvatskog.. gospodarstva.. Menadžeri, kao i svi djelatnici, sukladno potrebi za.. cijeloživotnim učenjem.. moraju ovladati teorijskim i stručnim aspektima marketinga kako bi efikasnim marketinškim odlukama poboljšali konkurentsku poziciju tvrtki na globalnom tržištu.. Marketing u svim tvrtkama, kao poslovna koncepcija, neodvojiv je od tržišno organiziranog gospodarstva koje postaje bitnom značajkom Republike Hrvatske.. U suvremenom uvjetima poslovanja od menadžera i svih djelatnika se zahtjeva sve.. više stručnog znanja.. iz područja marketinga.. Završen studij i radno iskustvo nisu više dovoljni za obavljanje menadžerskih poslova i donošenje i realizaciju marketinških strateških i operativnih odluka.. Nastavak obrazovanja, posebice.. specijalističkog.. , potreban je svakome tko namjerava razvijati svoju profesionalnu karijeru.. Obrazovanje kroz poslijediplomske specijalističke studije uobičajeno je u svijetu.. I u sustavu visokog obrazovanja koji se temelji na Bolonjskoj deklaraciji ističe se potreba razvoja specijalističkog obrazovanja..

  Original link path: /o-studiju/cilj-studija/
  Open archive

 • Title: Komu je namijenjen | Marketing Posebnih Područja
  Descriptive info: Studij je osobito pogodan.. zaposlenicima.. koji dolaze.. iz prakse.. Namijenjen je svim pristupnicima sa završenim četverogodišnjim sveučilišnim dodiplomskim studijem, neovisno o činjenici dolaze li iz.. ekonomskih.. ili.. izvanekonomskih.. usmjerenja, te iz kojeg područja gospodarskih i izvangospodarskih djelatnosti ostvaruju svoj radni odnos.. Studij će polaznicima pružiti temeljna i specijalistička znanja neophodna za efikasno marketinško, pa i poslovno.. odlučivanje.. u širokom spektru od industrijskog marketinga i agrara, preko profitnih uslužnih djelatnosti (ugostiteljstvo, turizam, trgovina), do uglavnom neprofitnih primjena marketinga (kultura, šport, politika)..

  Original link path: /o-studiju/komu-je-namijenjen/
  Open archive

 • Title: Kompetencije i akademski naziv | Marketing Posebnih Područja
  Descriptive info: Kompetencije koje polaznik stječe završetkom studija.. Polaznici stječu najnovije teorijske i praktične spoznaje o marketingu i sposobnost za.. kreativno.. rješavanje složenih problema iz područja marketinga u suvremenim uvjetima poslovanja subjekata gospodarstva i izvangospodarskih djelatnosti.. Akademski naziv koji se stječe završetkom studija.. Uspješnim završetkom studija polaznici stječu akademski naziv s.. veučilišni specijalist ekonomije.. (skraćenica je.. ) u skladu sa Zakonom o akademskim i stručnim nazivima.. Naziv specijalist, odnosno njegova kratica dodaju se akademskom nazivu stečenom ne prethodno završenom studiju..

  Original link path: /o-studiju/kompetencije-akademski-naziv/
  Open archive

 • Title: Nositelji studija i voditelji | Marketing Posebnih Područja
  Descriptive info: Naziv studija.. Poslijediplomski specijalistički studij.. Nositelj poslijediplomskog specijalističkog studija.. Sveučilište Josipa Jurja Strossmayera u Osijeku.. Izvođač poslijediplomskog specijalističkog studija.. Ekonomski fakultet u Osijeku.. Voditelj studija.. dr.. sc.. Drago Ružić,..

  Original link path: /o-studiju/nositelji-studija-voditelji/
  Open archive

 • Title: Trajanje studija | Marketing Posebnih Područja
  Descriptive info: Po ugledu na.. međunarodne.. poslijediplomske specijalističke studije, ovaj studij je koncipiran kao intenzivan studij u trajanju od.. godinu.. dana (trajanje studija je.. ).. Prvo obrazovno razdoblje sadržava.. obvezna kolegija, a drugo obrazovno razdoblje.. izbornih kolegija.. Izborne kolegije ovisno o afinitetu student izabire iz liste od.. deset.. ponuđenih kolegija.. Nastavni plan se vrednuje.. bodovnim sustavom.. gdje svaki pojedinačni bod predstavlja koeficijent opterećenja studenta, kojim se iskazuje vrijeme koje polaznik treba utrošiti za uspješno savladavanje gradiva.. Bodovi za svaki pojedini kolegij su unaprijed određeni i proizlaze iz satnice kolegija, njegove složenosti, te obveza koje je potrebno ispuniti kako bi  ...   polaganje određenog kolegija.. Studij je organiziran kao izvanredni studij a nastava se izvodi u.. poslijepodnevnim.. satima.. Uz predavanja, tijekom studija velika pozornost će biti usmjerena na.. samostalan i timski rad.. Nastava se, osim predavanja, sastoji od pristupnih, pojedinačnih i timski izrađenih projekata, razrade poslovnih slučajeva i mentorskog rada.. Profesor ocjenjuje uspješnost ukupnog rada u indeksu i na prijavnici.. Uz nastavnike navedene u nastavnom planu u izvođenju nastave sudjelovat će.. ugledni stručnjaci.. iz prakse i nastavnici s drugih.. fakulteta.. Završni rad student mora braniti najkasnije dvije godine po završetku studijske godine, odnosno najkasnije tri godine od početka studiranja..

  Original link path: /o-studiju/trajanje-studija/
  Open archive

 • Title: Uvjeti upisa na studij | Marketing Posebnih Područja
  Descriptive info: na studij imaju osobe koje su završile odgovarajući četverogodišnji sveučilišni.. dodiplomski.. studij (po starom sustavu obrazovanja), odnosno.. diplomski.. studij (po Bolonjskom procesu), a također i osobe koje su završile.. specijalistički stručni.. diplomski studij (po Bolonjskom procesu i stekle 120 ECTS bodova, i zajedno sa I.. Poslijediplomski specijalistički studij može upisati i polaznik koji je završio drugi srodni četverogodišnji sveučilišni dodiplomski studi ili diplomski studij uz polaganje.. razlikovnih.. ispita..

  Original link path: /o-studiju/uvjeti-upisa-na-studij/
  Open archive

 • Title: Kolegiji | Marketing Posebnih Područja
  Descriptive info: I.. SEMESTAR.. OBVEZNI KOLEGIJI.. Kolegij.. Nastavnik.. Ukupno sati.. Predavanja.. Seminari.. Bodovi.. PROCES MAKETINGA.. Prof.. Bruno Grbac.. 25.. 15.. 6.. MARKETINŠKA ISTRAŽIVANJA.. Branimir Dukić.. Tihomir Vranešević.. Doc.. Marija Ham.. E–MARKETING.. Antun Biloš.. MARKETINŠKE STRATEGIJE.. D.. oc.. Helena Štimac.. II.. MARKETING ODNOSA (CRM).. ORGANIZACIJA I PROVEDBA MARKETINGA.. Željko Turkalj.. INTEGRIRANA  ...   MARKETING U TURIZMU I UGOSTITELJSTVU.. Vesna Vrtiprah.. Davorin Turkalj.. MARKETING U TRGOVINI.. Zdenko Segetlija.. Davor Dujak.. 7.. MARKETING U OBRAZOVANJU, KULTURI I ŠPORTU.. Mato Bartolucci.. Mirna Leko-Šimić.. 8.. MARKETING U AGRIBUSINESS-u.. Mirna Leko-Šimić.. Zdravko Tolušić.. Krunoslav Zmaić.. 9.. PONAŠANJE POTROŠAČA.. Mirela Mihić.. POLITIČKI MARKETING.. Anđelko Milardović.. Završni rad.. 16..

  Original link path: /program/kolegiji/
  Open archive •  


  Archived pages: 297