www.archive-org-2014.com » HR » E » EKOLEX

Choose link from "Titles, links and description words view":

Or switch to "Titles and links view".

  Archived pages: 6 . Archive date: 2014-08.

 • Title: EkoLex doo | ekologija na prvom mjestu
  Descriptive info: .. Naslovnica.. Usluge.. Kontakt.. Osnovni podaci.. Klijenti.. Pitanje zaštite okoliša postaje pitanjem morala sadašnjice i savjesti budućnosti.. Ut a nunc ornare velit ornare ullamcorper sed eu magna.. Gospodarenje otpadom.. Naše Vam usluge iz područja zaštite okoliša u postupanju i gospodarenju otpadom omogućavaju da aktivnosti koje ne čine temelj Vašeg poslovanja prepustite našoj tvrtci i 15 godina iskustva iz navedenog područja.. Read more.. Budite odgovorni.. Gospodarenje otpadom predstavlja značajan problem u okolišu.. Nedovoljno odgovornosti u svim gospodarskim granama često rezultira nepravilnim postupanjem s otpadom.. Pokažite svoju odgovornost prema okolišu.. Ispravan potez.. U današnje vrijeme bilježimo pozitivan trend usklađivanja poslovanja tvrtki sa zakonskim obavezama, te se smanjio trošak zbrinjavanja otpada i potaknulo ih se da ga  ...   Pozitivni zakonski propisi u RH iz područja zaštite okoliša:.. Zakon o zaštiti okoliša (N.. N.. 110/07).. Zakon o zaštiti zraka NN 130/11.. Zakon o otpadu (N.. 178/04, 111/06, 60/08, 87/09).. Pravilnik o gospodarenju otpadom (N.. 23/07, 111/07).. Pravilnik o registru onečišćavanja okoliša (N.. 35/08).. Zakon o kemikalijama (N.. 150/05,63/07, 53/08, 49/11).. Ostali zakoni, pravilnici i uredbe.. Propisi mzoip-a.. Naši klijenti su pravni i fizički subjekti (tvrtke i obrtnici) iz različitih područja djelatnosti , kao što su:.. Poliklinike.. Privatne ordinacije (opće, stomatološke, ginekološke, veterinarske ).. Farmaceutske kuće.. Građevinske tvrtke.. Drvoprerađivačke tvrtke.. Tiskare.. Autoservisi.. Autolakirnice.. Auto mehaničarske radione.. Stolarske radione.. Bravarske radione.. Frizerski i kozmetički saloni.. Kemijske čistionice.. “.. Poklonite nam svoje povjerenje!.. ”.. Izrada web stranica..

  Original link path: /
  Open archive

 • Title: Usluge | EkoLex doo
  Descriptive info: Očevidnik o nastanku i tijeku otpada: Obrazac ONTO, ONTOU, ONTOBA, ONTOG.. Deklaracija o fizikalnim i kemijskim svojstvima opasnog otpada: Obrazac DFKSO.. Plan gospodarenja otpadom proizvođača otpada: Obrazac PGO-PO.. Organizacija izrade Analize otpada od strane ovlaštenih laboratorija.. Savjetovanje o privremenom skladištenju otpada (prostor, označavanje spremnika…).. Dopisi prema nadležnim institucijama, Ministarstvima, skupljačima, obrađivačima otpada….. Zahtjev za dodjelu korisničkog računa i lozinke, na propisanom obrascu.. Elektronski unos podataka u Bazu Registra onečišćavanja okoliša (ROO), na propisanim Obrascima: Obrazac PI-1; PI-2; PI-Z-1; PI-Z-2; PI-Z-3; PI-T-D2; PI-T-D3; PI-V; KI-V; PL-OPKO; PL-PPO; PL-SKO; PL-SPO.. Određivanje Gauss-Krugerovih koordinata.. Uspostava dokumentacije o organskim otapalima.. Očevidnik o organskim otapalima.. Očevidnik o proizvodima koji sadrže organska otapala.. Godišnja bilanca organskih otapala.. Prijava u Registar postrojenja u Ministarstvo zaštite okoliša, prostornog uređenja i graditeljstva (MZOPUG): Obrazac REGVOC.. Godišnje izvješće o emisijama hlapivih organskih spojeva: Obrazac  ...   za ishođenje vodopravne dozvole.. Izrada:.. Pravilnika o radu i održavanju objekata za odvodnju i uređaja za obradu otpadnih voda.. Pravilnika o zbrinjavanju svih vrsta otpada iz tehnološkog procesa.. Operativnog plana interventnih mjera u slučaju izvanrednog onečišćenja.. Prijava podataka vezano za plaćanje naknada Fondu za zaštitu okoliša i energetsku učinkovitost, za uvoz ulja, električne i elektroničke opreme, vozila, akumulatora i baterija, guma (na propisanim obrascima).. Praćenje hrvatskih propisa iz područja zaštite okoliša te savjetovanje u njihovom provođenju.. Edukacija o zakonskoj regulativi i obvezama proizvođača/posjednika otpada iz područja zaštite okoliša/gospodarenja otpadom.. Održavanje predavanja iz područja zaštite okoliša i gospodarenja otpadom.. – pravnim i fizičkim osobama (obrtnicima).. Savjetovanje u rješavanju eventualnih primjedbi upućenih od strane inspekcije zaštite okoliša, sanitarne inspekcije.. Zastupanje pri inspekcijskom nadzoru.. Ostale usluge iz područja zaštite okoliša, prema potrebama naručitelja.. Preporučite nas jednim klikom!..

  Original link path: /usluge/
  Open archive

 • Title: Kontakt | EkoLex doo
  Descriptive info: Kontakt osoba:.. Ljiljana Amić, dipl.. ing.. kem.. tehn.. , direktor.. Adresa:.. Zagreb, Sv.. Mateja 123.. Tel.. /Fax:.. 01 66 88 360.. Mob.. :.. 091 55 21 744.. e-mail:.. ljiljana.. amic@gmail.. com..

  Original link path: /kontakt/
  Open archive
 •  

 • Title: Osnovni podaci | EkoLex doo
  Descriptive info: EKO LEX d.. o.. za usluge zaštite okoliša.. MB:.. 02113422.. OIB:.. 40294857843.. MBS:.. 080657989.. Žiro-račun:.. 2500009 – 1101276693 Hypo Alpe-Adria-Bank d.. d.. Temeljni kapital:.. 20.. 000,00 kn (uplaćen u cjelosti).. Članovi uprave:.. Ljiljana Amić, direktor, zastupa društvo pojedinačno i samostalno..

  Original link path: /osnovni-podaci/
  Open archive

 • Title: Klijenti | EkoLex doo
  Original link path: /nasi-klijenti/
  (No additional info available in detailed archive for this subpage)

 • Title: Zakonski propisi | EkoLex doo
  Original link path: /zakonski-propisi/
  (No additional info available in detailed archive for this subpage) •  


  Archived pages: 6