www.archive-org-2014.com » HR » E » EKO-PAN

Choose link from "Titles, links and description words view":

Or switch to "Titles and links view".

  Archived pages: 490 . Archive date: 2014-08.

 • Title: Eko Pan — Udruga za zaštitu okoliša i prirode
  Descriptive info: .. Početna.. O nama.. Osnovni podaci.. Članstvo.. Dokumenti.. Edukacije članova.. Provedeni projekti.. Programi.. Pravo za okoliš.. Očuvanje kopnenih voda.. Obnovljiva energija.. Upravljanje otpadom.. Održiva gradnja.. Poljoprivreda i hrana.. Zaštita bioraznolikosti.. Edukacija.. Promicanje volonterstva.. Publikacije.. Kontakti.. Linkovi.. Udruge.. Institucije.. Ostalo.. Izložbe.. Sjedni!.. Ta strašna šumska stvorenja.. Galerije.. Overground 2014.. prev.. next.. Eko Pan.. Uključi se u zaštitu prirode i okoliša.. Prijavite zagađenje okoliša!.. Podržite Eko-Pan donacijom.. ČLANOVI SMO:.. MREŽA ZELENIH TELEFONA.. ZELENI FORUM.. Novosti.. Počeo je Eko Pan Underground.. U ponedjeljak, 4.. kolovoza počeo je drugi ovogodišnji međunarodni volonterski kamp Eko Pan Underground.. Ukupno 14 volontera iz Španjolske, Srbije, Njemačke,.. Od 4.. do 18.. srpnja u Karlovcu se održavao deseti po redu međunarodni volonterski kamp u organizaciji Eko Pana Eko Pan Overground.. Ukupno dvanaest volontera.. Rezultat natječaja Sjedni.. Tijekom mjeseca svibnja,  ...   5.. lipnja, u Centru za mlade na Gazi otvorena je izložba povodom Svjetskog dana zaštite okoliša.. Izložba je rezultat istoimenog natječaja čiji su sudionici.. Čamac na Kupi.. U okviru projekta Čamac na Kupi i Korani , mentori i učenici Šumarske i drovdjeljske škole u Karlovcu izradili su drveni čamac.. Čamac je danas.. Obilježavanje Svjetskog dana migratornih riba.. Po prvi put u Karlovcu biti će obilježen Svjetski dan bioraznolikosti i migratornih riba.. Institut za bioraznolikost glavni je organizator obilježavanja, a Eko.. Obavijest.. Povodom Svjetskog dana bioraznolikosti i migratornih riba, u suradnji s Institutom za bioraznolikost, Eko Pan organizira prigodnu izložbu, na kojoj će biti izložene.. English.. Hrvatski.. AKTUALNI PROJEKTI.. Omogućeno uz potporu EU - Provided with the support of the Eu.. Copyright 2014 Eko Pan.. All rights reserved.. Design by.. JUKKA.. design..

  Original link path: /
  Open archive

 • Title: O nama — Eko Pan
  Descriptive info: EKOLOŠKO DRUŠTVO PAN-KARLOVAC.. Ekološko društvo Pan – Karlovac (skraćeno Eko Pan) je nevladino, nestranačko i neprofitno udruženje čija je misija edukacija o ekologiji, zaštiti prirode i okoliša, promicanje načela održivog razvoja te organiziranje i sudjelovanje u zaštiti okoliša na području Karlovačke Županije.. Ekološka sekcija Pan SKUC-a Braća Radić osnovana je 1998.. godine, a 22.. veljače 2002.. godine odlukom članova započinje s radom kao samostalna udruga pod nazivom Ekološko društvo Pan – Karlovac.. CILJEVI.. edukacija o ekologiji, prirodi i okolišu te promicanje načela održivog razvoja kroz različite vidove ekološkog aktivizma.. DJELATNOSTI.. Edukacija o ekologiji, zaštiti prirode i okoliša i održivom razvoju putem radionica, predavanja, seminara, stručnih savjetovanja, sajmova i tribina te pripravom i tiskanjem brošura i publikacija u skladu s posebnim propisima.. Promoviranje zaštite prirode i okoliša te načela održivog razvoja realiziranjem različitih projekata i programa te poticanjem fizičkih i pravnih osoba na racionalniju primjenu neobnovljivih izvora energije također putem radionica, predavanja, javnih tribina, organizacijom izložbi, kazališnih predstava i performancea, sajmova, prikupljanjem dobrovoljnih priloga kao i tiskanjem publikacija odnosno izdavanjem nosača zvuka u skladu s pozitivnim pravnim propisima u Republici Hrvatskoj.. Organiziranje i aktivno sudjelovanju u zaštiti prirode i okoliša u Republici Hrvatskoj.. Organiziranje mirnih prosvjeda i javnih okupljanja.. Podnošenje peticija, predstavki, pisama.. Poduzimanje zakonom predviđenih mjera putem nadležnih stručnih službi i tijela radi zaštite okoliša i prirode.. Tiskanje i dijeljenje ili prodaja  ...   da budu izabrane u neko od tijela Udruge.. Godišnja članarina iznosi 30,00 kuna.. TIJELA UDRUGE.. Skupština.. Upravni odbor.. Predsjednik.. Tajnik.. Skupština je najviše tijelo Eko Pana a čine je svi članovi i članice Eko Pana u skladu s popisom članova.. Skupština obavlja poslove iz svoje nadležnosti temeljem Statuta.. Upravni odbor je izvršno tijelo udruge kje odlučuje o svim bitnim pitanjima rada između dvaju Skupština.. Upravni odbor ima mandat dvije godine, a članove bira Skupština.. Upravni odbor čine predsjednik, tajnik i tri člana Eko Pana.. Članovi/ce upravnog odbora izabrani na skupštini održanoj 19.. ožujka 2011.. predsjednica: Ivana Francišković.. tajnica: Valentina Mesarić.. član: Mario Protulipac.. član: Robert Babić.. članica: Martina Petrak.. Predsjednik Eko Pana predstavlja i zastupa Eko Pan, potpisuje sve dokumente i odluke koje donese Upravni odbor, saziva sjednice Upravnog odbora te odlučuje o pitanjima koja nisu u djelokrugu rada Upravnog odbora.. Predsjednica Eko Pana izabran na skupštini održanoj 12.. ožujka 2013.. je Ivana Francišković.. Tajnik predstavlja i zastupa Eko Pan, potpisuje sve dokumente i odluke koje donese Upravni odbor te saziva sjednice Upravnog odbora u odsutnosti Predsjednika.. Tajnik Eko Pana izabrana na skupštini održanoj 12.. je Valentina Mesarić.. STATUT.. Statut udruge možete preuzeti u pdf formatiranoj datoteci.. ovdje.. !.. STRATEŠKI PLAN.. Strateški plan djelovanja možete preuzeti u pdf formatiranoj datoteci.. PROGRAMI.. Obnovljiva energija za sve.. Održivo upravljanje otpadom.. Edukacija o zaštiti okoliša..

  Original link path: /o-nama/
  Open archive

 • Title: Osnovni podaci — Eko Pan
  Descriptive info: CILJEVI.. Edukaciji o ekologiji, zaštiti prirode i okoliša i održivom razvoju putem radionica, predavanja, seminara, stručnih savjetovanja, sajmova i tribina te pripravom i tiskanjem brošura i publikacija u skladu s posebnim propisima.. Promoviranju zaštite prirode i okoliša te načela održivog razvoja realiziranjem različitih projekata i programa te poticanjem fizičkih i pravnih osoba na racionalniju primjenu neobnovljivih izvora energije također putem radionica, predavanja, javnih tribina, organizacijom izložbi, kazališnih predstava i performancea, sajmova, prikupljanjem dobrovoljnih priloga kao i tiskanjem publikacija odnosno izdavanjem nosača zvuka u skladu s pozitivnim pravnim propisima u Republici Hrvatskoj.. Organiziranju i aktivnom sudjelovanju u zaštiti prirode i okoliša u Republici Hrvatskoj.. Organiziranju mirnih  ...   prirode.. TIJELA UDRUGE.. je najviše tijelo Eko Pana a čine je svi članovi i članice Eko Pana u skladu s popisom članova.. Upravni odbor.. je tijelo uduge koje odlučuje o svim bitnim pitanjima rada između dvaju Skupština.. Razrješenje se provodi istim postupkom kao i njegov izbor.. Članovi/ce upravnog odbora izabrani na skupštini održanoj 12.. Eko Pana predstavlja i zastupa Eko Pan, potpisuje sve dokumente i odluke koje donese Upravni odbor, saziva sjednice Upravnog odbora te odlučuje o pitanjima koja nisu u djelokrugu rada Upravnog odbora.. Tajnica.. Eko Pana izabrana na skupštini održanoj 12.. Predsjednika i tajnika bira Skupština.. Mandat predsjednika i tajnika je dvije godine..

  Original link path: /o-nama/osnovni-podaci/
  Open archive
 •  

 • Title: Članstvo — Eko Pan
  Descriptive info: ČLANSTVO.. Godišnja članarina iznosi 50,00 kuna.. članstvo u udruzi može biti aktivno, podupiruće i počasno.. udruga vodi popis članovu.. popis članova Udruga revidira jednom godišnje na kraju godine te na skupštini(redovnoj,izvanrednoj ili izbornoj) utvrđuje trenutni status svojih članova.. Članstvo u dugim udrugama je moguće ukoliko nije protivno načelima rada Eko Pan.. Odluku o tome donosi Skupštinu.. Aktivno članstvo i članstvo u Udruzi prestaje:.. dobrovoljnim istupanjem.. neplačanjem članarine za tekuću godinu.. isklučenjem.. prestankom rada Udruge.. smrću člana..

  Original link path: /o-nama/clanstvo/
  Open archive

 • Title: Dokumenti — Eko Pan
  Descriptive info: 2012 ZAVRŠNI FINANCIJSKI IZVJEŠTAJ.. 2011 ZAVRŠNI FINANCIJSKI IZVJEŠTAJ.. 2010 ZAVRŠNI FINANCIJSKI IZVJEŠTAJ..

  Original link path: /o-nama/dokumenti/
  Open archive

 • Title: Edukacije članova — Eko Pan
  Descriptive info: 01/06/2007 31/05/2008 Širenje Mreže Zelenih telefona u regiji jugoistočne Europe.. , Regionalni centar zaštite okoliša (REC).. Eko Pan je kroz ovaj projekt imao nekoliko ciljeva:.. osnaživanje organizacija civilnog društva za zaštitu okliša i prirode u lobiranju, zagovaranju, osnaživanju sudjelovanja javnosti, razvijanju uspješnih načina komunikacije s građanima i lokalne vlasti, inspekcijama, poslovnim sektorom i medijima.. prijenos znanja rada na Zelenom telefonu po postavljanju dva ureda Zelenih telefona u Bosni i  ...   svakoj zemlji.. promicanje GPS-a u regiji.. S partnerima u projektu Volonterski centar Vojvodine i Pokret Gorana, Srbije i Udrugom za zaštitu okoliša Bura Mostar, Bosna i Hercegovina, Eko Pan je uspostavio dva ureda Zelena telefona u Bosni i Hercegovini i 2 u Srbiji.. Tiskan je Edukativni Priručnik za novi GPS u regiji, provedena edukacija za koeištenje GPS-a,uključujući studijsko putovanje u Osijeku i organizirane dvije male ekološke kampanje u Srbiji..

  Original link path: /o-nama/edukacije-clanova/
  Open archive

 • Title: Provedeni projekti — Eko Pan
  Descriptive info: 01/01/2012 31/12/2012 Eko Eho.. , Nacionalna zaklada za razvoj civilnog društva.. I sami smo svjesni da je bez medija naša prepoznatljivost široj javnosti vrlo mala.. Kako su i mediji i udruge sastavni dio civilnog društva s ciljem postizanja općeg dobra, međusobnom suradnjom moguće je postići više.. Mediji mogu postati važni saveznici u pojedinim aktivnostima rada udruga.. Jedan od dugogodišnjih programa Eko Pana Zeleni telefon kroz koji svakodnevno zaprimamo prijave o problemima u okolišu na području Karlovačke i Ličko-senjske županije i jačamo njihovu svijest o ulozi u zaštiti okoliša te ih raznim metodama pokušavamo riješiti.. Primijećeno je da se nakon redovnih kvartalnih izvještaja o radu i njihovim objavljivanjem u lokalnim i regionalnim medijima, broj poziva i upita na Zeleni telefon drastično poveća.. Time se ukazala potreba za češćim komuniciranjem s građanima i njihovom edukacijom i informiranjem.. S jasnim ciljevima Informiranja i educiranja građana o stanju u okolišu na lokalnoj, regionalnoj i nacionalnoj razini te poticanja građana na aktivno participiranje u rješavanju problema u zaštiti prirode i okoliša, ali i samostalnog rješavanja poznato nam je da poruka neće biti uspješna ako nije plasirana u odgovarajućim medijima koji dopiru do potencijalnih (ciljnih).. Iz tih razloga odabrali smo multimedijski pristup kroz različite metode:.. Dugoročni cilj projekta:.. Poticanje građana na aktivno participiranje u rješavanju problema u zaštiti prirode i okoliša, ali i samostalno rješavanje.. Kratkoročni cilj projekta:.. Informiranje građana o stanju u okolišu na lokalnoj, regionalnoj i nacionalnoj razini i educiranje o mogućnostima rješavanja problema u okolišu.. Radio emisija Zelene Minute – 15 minutna radio emisija na Radio Mrežnici.. Kolumna Zeleni kutić – kolumna o zaštiti okoliša Ivane Francišković na KAportal-u..  ...   županiji.. Nezavisni Institut za pitanja zaštite okoliša.. Ciljevi i rezultati projekta:.. Eko Pan je vodio kampanju javne edukacije o osnovnim odredbama Zakona o pravu na pristup informacijama i Arhuške konvencije i načelima usvojenim od strane Republike Hrvatske, kao i mogućim sankcijama zbog nepoštovanja odredbi.. U ovom tomjesečnom projektu Eko Pan je proveo anketu u 40 institucija i tijela lokalne uprave u Karlovačkoj županiji.. Rezultati upitnika potvrdili su nedostatnu praksu u pržanu informacija javnog Na temelju tih rezultata, održan je okrugli stol za predstavnike javnih vlasti, tijekom kojeg su analizirani rezultati ankete, a svi sudionici educirani su o pravima i obvezama koje proizlaze iz prava na pristup informacijama i Arhuške konvencije.. 01/06/2007 31/05/2008.. Širenje Mreže Zelenih telefona u regiji jugoistočne Europe.. , Regionalni centar za zaštitu okoliša (REC).. Eko Pan kroz ovaj projekt imao je nekoliko ciljeva:.. osnaživanje organizacija civilnog društva za zaštitu okoliša i prirode koje razvijaju vještine u lobiranju i zagovaranju, osnaživanje sudjelovanja javnosti, razvijanje uspješnih načina komunikacije s građanima, lokalnom vlasti, inspekcijama, poslovnog sektora i medija.. prijenos znanja u radu na Zelenom telefonu po postavljanju dva ureda Zelenog Zelenih telefona u Bosni i Hercegovini i dva u Srbiji.. poticanje i podrška za uspostavljanje Mreže Zelenih telefona u svakoj zemlji.. Zajedno sa partnerima u projektu Volonterski centar Vojvodine i Pokret Gorana, Srbije i Udruga za zaštitu okoliša Bura Mostar, Bosna i Hercegovina Eko Pan je uspostavio dva servisa Zelenog telefona u Bosni i 2 Zelena telefona u Srbiji, tiskan je Edukativni Priručnik za novi GPS u regiji, provedene dvije radionice za korištene GPS-a, uključujući studijsko putovanje u Osijek i provedene dvije male ekološke kampanje u Srbiji..

  Original link path: /o-nama/provedeni-projekti/
  Open archive

 • Title: Programi — Eko Pan
  Descriptive info: Kako bi se ostvarila vizija Eko Pana, aktivnosti će se provoditi kroz 9 programskih područja.. Svaki od programa ima voditelja koji je zadužen za izradu operativnoga plana za pojedino područje za razdoblje od pet godina..

  Original link path: /programi/
  Open archive

 • Title: Pravo za okoliš — Eko Pan
  Descriptive info: Trenutačno stanje:.. iako Republika Hrvatska ima prilično uređen zakonodavni okvir u vezi okoliša, njihova provedba još uvijek je problematična.. Također, Hrvatska je usvojila neke od ključnih međunarodnih deklaracija poput Aarhuske konvencije i Kyoto protokola, no njihova provedba je stala na tome.. Na to upućuje i činjenica da u pregovorima za ulazak u EU Hrvatska upravo ima problema u poglavljima koje se tiču prava okoliša.. Osim toga činjenica je da šira javnost nije upoznata s nekim osnovnim odredbama trenutačnih okolišnih zakona, kao niti sa nekim od preuzetih obaveza prilikom pregovora s EU.. Većina građana kada se nađu u  ...   javiti niti kako postupati jer su čest javne službe i inspekcije teško dostupne i nesusretljive.. Kroz višegodišnji rad također smo upoznati s činjenicom da i dobar dio građana se boji prijaviti prekršitelje i zagađivače od straha od odmazde te u slučaju odabira radije ne žele ništa reći.. Cilj programa:.. osigurati sigurnu provedbu hrvatskih okolišnih zakona, promovirati međunarodne konvencije i deklaracije, nadzirati rad javnih službi i tijela koje se bave pitanjima okoliša, ukazivati na propuste i zagađenja, pomagati građanima pravnim savjetima u vezi okoliša te osigurati sudjelovanje javnosti u odlučivanju o pitanjima zaštite okoliša.. Projekti koje provodimo:.. ZELENI TELEFON..

  Original link path: /programi/pravo-za-okolis/
  Open archive

 • Title: Očuvanje kopnenih voda — Eko Pan
  Descriptive info: Karlovčani danas ne žive sa svojim rijekama, iako su četiri rijeke zaštitni znak ovog grada.. One su nešto po čemu je Karlovac nadaleko poznat.. U Karlovcu do kraja 2010.. godine treba biti završen projekt ISPA, kojim bi se napokon trebao dobrim dijelom riješiti problem otpadnih voda čiji je ispust u karlovačke rijeke desetljećima, od ogromnog sportsko-rekreacijsko-turističkog.. potencijala, napravio polumrtve kanale.. ISPA će biti završena, a Karlovac u ovom trenutku ne zna što će s čistim  ...   među građanima izgubio osjećaj da je npr.. Kupa u središtu Karlovca uopće nešto vrijedno.. raditi na razvoju svijest o potrebi očuvanja i održivog upravljanja rijekama i ostalim kopnenim vodama Karlovačke županije, razvijati programe čišćenja i zaštite kopnenih voda kao i nadzirati rad ustanova koje se bave upravljanjem rijekama.. Jedna od primarnih aktivnosti programa je prikupljanje relevantnih podataka iz područja voda u svrhu stvaranja dostupne, korisne i redovno aktualizirane baze.. BAZA PODATAKA.. UPRAVLJANJE I ZAŠTITA KARLOVAČKIH RIJEKA..

  Original link path: /programi/ocuvanje-kopnenih-voda/
  Open archive

 • Title: Obnovljiva energija za sve — Eko Pan
  Descriptive info: U posljednjih nekoliko desetljeća obnovljivi izvori imaju sve veću ulogu u svjetskoj proizvodnji energije.. Iako su neki od njih poznati i koriste se još od davnina, obnovljivi ili alternativni izvori energije svoje mjesto pod suncem dobivaju u vrijeme prvih energetskih kriza, sedamdesetih godina prošlog stoljeća.. Hrvatska u to vrijeme s nedefiniranom energetskom strategijom je kasnila za razvijenim zemljama.. Tek se u posljednjih desetak godina počelo razmišljati i ulagati u obnovljive izvore energije.. No nova energetska strategija usvojena 2008.. godine bila je novi moment u energetskoj politici Hrvatske – umjesto da se usmjeri na obnovljive izvore energije Hrvatska je prihvatila ideju od gradnji nuklearnih elektrana i termoelektrana kao jedinog rješenja za državu..  ...   obnovljivih izvora energije do 20%.. Bez obzira na kampanje i edukacije o važnosti obnovljivih izvora enegrije te učinkovitijem trošenju energije, veliki dio građana ne zna niti primjenjuje načela učinkovitog trošenja energije.. Dobar pomak prema promociji na lokalnoj razini je napravila Karlovačka županija koja nudi sufinanciranje postavljanja solarnih kolektora na privatne kuće.. Ciljevi programa:.. osvijestiti i educirati građane Karlovačke županije o potrebi i mogućnostima korištenja obnovljivih izvora energije kao i o mogućnostima učinkovitog korištenja energije; povećati broj građana koji koristi tehnologije obnovljivih izvora energije te koji primjenjuju načela učinkovitog korištenja energije; raditi na zaustavljanju štetnih planova poput izgradnji nuklearnih elektrana u Hrvatskoj i prihvaćanju novih modernih strategija i mjera za dobivanje energije..

  Original link path: /programi/obnovljiva-energija-za-sve/
  Open archive •  


  Archived pages: 490