www.archive-org-2014.com » HR » E » EFFECT

Choose link from "Titles, links and description words view":

Or switch to "Titles and links view".

  Archived pages: 745 . Archive date: 2014-08.

 • Title: Effect - Dubrovnik
  Descriptive info: .. Nedelja, 17.. 08.. 2014 - 10:20.. Naslovnica.. O nama.. Povijest.. Reference.. Registracija.. Kontakt.. Usluge.. Revizije.. Investicijske studije.. Poslovni planovi i analize.. Razvojni programi.. Procjene vrijednosti.. Software.. FINAL software za financije.. Proračuni.. Kamate.. Krediti.. Točka pokrića.. Kapitalizacija.. Diskont.. Profitabilnost.. Financijska analiza.. Oeconomicus.. Pojmovnik.. Spektar.. Ekonomija.. Politika.. Kultura.. Društvo.. Turizam.. Dubrovnik.. Galerija.. Agenda 21.. Minijature.. Ljudi.. Viđenja.. Nota bene.. Dubrovačke riječi.. Homo oeconomicus.. TOČKA POKRIĆA.. BAJRO SARIĆ mag.. oec.. Točka pokrića /prag rentabilnosti, break-even point/ ona je točka ili stanje u kojemu su prihodi /prodaja/ i troškovi jednaki u promatranom obračunskom razdoblju /dan, mjesec, polugodište, godina/.. Na točki pokrića dakle nema ni dobitka ni gubitka, odnosno financijski rezultat poslovanja jednak je nuli.. Analizom točke pokrića može se doći do takozvanih sigurnosnih koeficijenata /ili stopa/ koje pokazuju koliko neki poduzetnički pothvat može podnijeti djelovanje negativnih utjecaja na prihodnu i troškovnu stranu, a da se pri tome ne posluje s gubitkom.. Kako bi se izbjegao financijski negativan rezultat poslovanja, odnosno poslovanje u kojemu nije dostignuta točka pokrića, mogu se poduzeti sljedeće mjere:.. smanjiti fiksne troškove poslovanja.. smanjiti varijabilne troškove poslovanja.. povećati prodajnu cijenu proizvoda ili usluge.. U praksi, pri analizi točke pokrića, najčešće su potrebne kombinacije spomenutih mjera, kako bi se izračunala točka pokrića ili poželjan financijski rezultat, odnosno dobitak ili profit određenog poduzetničkog pothvata.. U postupku razrade poslovne ideje, nakon temeljite tržišne analize, koja podrazumijeva analizu tržišta prodaje /kupci/, analizu tržišta ponude /konkurenciju/ i analizu tržišta nabave /dobavljači/, potrebno je analizirati, odnosno simulirati ili izračunati točku pokrića ili ciljnu profitnu stopu i zaključiti je li poduzetnički pothvat financijski isplativ i ima li smisla nastaviti daljnju razradu poslovne ideje.. Naime, analizom točke pokrića može se doći do zaključka da poslovna ideja ili poduzetnički pothvat, ma koliko se činio u prvi mah zanimljivim i profitabilnim, zapravo nije financijski isplativ i bolje je odmah odustati, negoli srljati u poslovno beznađe.. Iz vlastitog poslovnog iskustva znam da poduzetnici uopće nisu, niti žele sami ili poslovnom savjetniku povjeriti analizu, odnosno izračun točke pokrića svoje poslovne ideje, iako je riječ o relativno jednostavnom, brzom i pouzdanom postupku.. To upućuje i na činjenicu da mnogima od njih u prvom planu možda čak i nije saznanje isplati li se ili poduzetnički pothvat, mnogi se pouzdaju u neku svoju intuiciju da će stvari po sebi krenuti po dobrome, neki drže da ako može on biti uspješan, zašto ne bi i ja, nekima je činjenica da su vlasnici poslovnog prostora dovoljna za uspješnost poduzetničkog pothvata, a ima ih i puno povodljivih, pri čemu najčešće u izračun točke pokriće ne uzimaju sve troškove i računaju s visokim prodajnim cijenama i prihodima bez valjanog tržišnog predloška.. Pri proračunu točke pokrića moraju se poznavati pojmovi, odnosno definicije:.. Fiksni troškovi.. – zbroj svih troškova poslovanja za prvu jedinicu proizvoda ili usluge.. Ovi troškovi neutralni su, odnosno ne variraju na povećanje ili smanjenje obujma proizvodnje ili usluga.. Najčešće to su amortizacija, zakupnine, komunalna naknada, kamate, doprinosi i članarine koji ne ovise o razini profita, fiksni dio troškova za osoblje /neto-plaće, porezi i doprinosi na i iz plaća, nadoknade zaposlenima i sl.. /.. Ovisno o posebnostima djelatnosti i položaju poduzetnika, postoje i neki drugi fiksni troškovi, ali je važno ponoviti da su to troškovi koji su nepromjenljivi u određenom obračunskom razdoblju u odnosu na obujam proizvodnje ili usluga.. Varijabilni troškovi.. – zbroj svih troškova poslovanja koji su posve ovisni o obujmu proizvodnje ili usluga, odnosno proporcionalni su obujmu proizvodnje ili usluge.. Varijabilnim troškovima pripadaju i troškovi koji možebitno opadaju ili rastu s obujmom proizvoda ili usluga, ali nikada nemaju fiksni karakter.. Varijabilni troškovi najčešće se izražavaju po jedinici proizvoda ili usluge.. Jedinica mjere.. – može biti jedan proizvod ili usluga, ponderirana sredina više proizvoda ili usluga, profitna mjesta, dan, mjesec godina i sl.. Planirana prodajna količina.. – brojčani izraz jedinica mjera, primjerice 150 proizvoda, 300 dana i sl.. Jedinična neto prodajna cijena.. – planirana prodajna cijena /umanjena za PDV i ostale popuste/ po jedinici mjeri, odnosno proizvodu ili usluzi.. Ukupni troškovi.. – zbroj svih fiksnih i varijabilnih troškova u obračunskom razdoblju.. Ukupna neto-prodaja.. /poslovni prihodi/ - umnožak planirane prodajne količine i jedinične neto prodajne cijene u obračunskom razdoblju.. Bruto-profit.. /bruto-dobitak/ - razlika između ukupne neto prodaje i ukupnih troškova, u točki profita on je jednak nuli.. Obrasci za proračun količinske /fizičke/ točke pokrića i financijske /novčane/ točke pokrića predočeni su u nastavku.. KOLIČINSKA /FIZIČKA/ TOČKA POKRIĆA.. KTP = {FT/(JPC-VTJ)}.. gdje su:.. KTP = Količinska /fizička/ točka pokrića.. FT = Ukupni fiksni troškovi.. JPC = Jedinična neto prodajna cijena.. JVT = Jedinični varijabilni trošak.. FINANCIJSKA TOČKA POKRIĆA.. FTP = KTP * JPC.. FTP = Financijska točka pokrića.. U nastavku je predočen primjer izračuna točke pokrića po gotovinskom /novčanom/ načelu, u kojemu se umjesto izraza prihodi i troškovi upotrebljavaju izrazi primitci i izdatci, pri čemu su u izdatke uračunani i izdatci za otplatu kredita /glavnica/.. Mišljenja smo da je to objektivniji put izračuna točke pokrića.. Iz navedenog primjera proizlazi da je financijska točka pokrića 331.. 506,85 kuna, odnosno potrebno je prodati 16.. 575 litara vina po cijeni od 20,00 kuna/lit, uz planirane varijabilne i fiksne troškove da bi se dostigla točka pokrića, odnosno izjednačiti primitci i izdatci.. Sigurnosni koeficijent ili stopa sigurnosti je 17.. 12% (68.. 493,15 kuna/331.. 506,85 kuna).. Što je sigurnosni koeficijent veći, rizik poduzetničkog pothvata, odnosno dostizanja točke pokrića je manji i obratno.. U primjeru se rizik poduzetničkog pothvata može ocijeniti relativno visokim.. U sekciji Proračuni/Točka pokrića ovoga portala možete sami analizirati ili simulirati točku pokrića, što može poslužiti i kao uvodna procjena financijske isplativosti, odnosno profitabilnosti vašeg poduzetničkog pothvata ili poslovne ideje.. HNB tečajna lista.. 17.. 2014.. Srednji.. JPY.. 100.. 5,566791.. CHF.. 1.. 6,293992.. GBP.. 9,510050.. USD.. 5,699918.. EUR.. 7,627060.. Kupovni.. |.. Srednji.. Prodajni.. $.. HRK.. =.. x.. Zatvori.. /PRI/VIĐENJA.. RUSKI RULET.. Ima nekih tema, osobito onih koje su udaljene od obične svakidašnjice i okruženja i ne tiču se, barem ne izravno većine obične i neobične čeljadi, koje nisu zanimljive sve do trenutka kad sa svojim posljedicama eksplodiraju ispred ili u našem "đardinu".. Čovjek promisli treba li o njima uopće i pisati, jer se ne čine zanimljivim, a u vremenima i prostorima u kojima smo se /s/našli pisati, razgovijetno izgovarati vlastite stavove i mišljenja, nuditi rješenja i sl.. , što nipošto ne znači ni pametna ni luda, kako kome.. Ionako je cijeli život jedan veliki nesporazum, kako  ...   i nepravedan mir nego pravedan rat i u toj ravnoteži straha vidim i našu i svaku drugu budućnost.. Kolika je materijalna ili duhovna cijena takvog stanja, to naravno ne znam.. A i inače, što sam stariji, razmišljanja o ionako nepredvidivoj budućnosti samo zamaraju i jednostavno mi se čini da je to jalov posao i navodi na tmurne misli i osjećaj bespomoćnosti.. Pogotovu stoga što ionako ne možemo utjecati na ono što će se dogoditi mimo nas i voljom nekoga moćnijeg.. Koliko god čudno zvučalo, ovo s "faktorom Rusija" držim prolaznim, s manje ili više težim ekonomskim i političkim posljedicama.. Puno je opasniji sve širi sukob kršćanskog, židovskog i islamskog svijeta, koji se s Bliskog i Srednjeg istoka u ovom ili onom obliku rasplamsava u svakom kutku kugle zemaljske i teške posljedice kojega osjećaju pripadnici svih spomenutih vjera, ovisno o tome na kojim prostorima žive.. Danas biti pomiritelj u tim sukobima i ratovima, ne staviti se bezuvjetno na nečiju stranu i osuđivati svaki zločin, bio on u obrani ili napadu vrlo je opasna misija i po vlastito zdravlje i vlastiti život.. A tako hrabrih je malo i bit će ih još manje, kako mi se čini.. Žalosti me, ali jedino rješenje za taj golemi problem je bijeg u sebe, ako niste kolektivističkog svjetonazora.. Jer i najbezazlenija tema naše svakidašnjice izrodi se u politički, nacionalni, vjerski, pa čak i fizički sukob.. Kao da više ništa nije benigno, kao da je sve maligno i ako smo mislili da će bolje ili odlično materijalno ili ekonomsko stanje sve to riješiti ispostavlja se da smo grdno pogriješili.. Osoba dana.. RALPH WALDO EMERSON.. Ralph Waldo Emerson /1803-1882/.. najutjecajniji je američki duhovnik i intelektualac 19.. stoljeća.. Moglo bi se reći da je tvorac temelja američkog svjetonazora, kojega resi naglasak na individualizmu, pragmatizmu, ali i vjeri, iz čega se i razvio američki politički, ekonomski i moralni sustav koji je doveo do najvećih uspona u svim područjima ljudskog djelovanja i promovirao tu zemlju u svjetskog lidera.. Važno je to napomenuti, dakle pozitivne materijalne i duhovne posljedice američkog stila i razumijevanja svijeta.. Valja i to priznati, američka država, pa i društvo u velikoj su, posebice ekonomskoj krizi, kao i liberalni model kapitalizma općenito, ali bitne odrednice toga sustava nisu se urušile i vjerujem da neće, unatoč snažnim, osobito kineskim izazovima, jer bi to značilo i krah demokracije, ljudskih prava i sloboda i razumijevanja blagodati različitosti.. Doista se ne mogu načuditi koji je val antiamerikanizma, pa i antikapitalizma zahvatio i naše okruženje i kako ni obična ni neobična čeljad nije u stanju ili naprosto ne želi sagledavati svaki politički, ekonomski i moralni sustav sa stajališta njegovih stvarnih rezultata i posljedica na svakog pojedinca i društvo u cjelini.. I da se i tu razumijemo, nema niti će ikad biti idealnog sustava ili poretka, nije to ni kapitalizam i svi smo u stalnoj potrazi za takvim nečim, a i idealne predodžbe opasne su za ljudsku dušu, kako znamo.. Naravno, ne mora se čovjek u svemu slagati ni s Emersonom, niti s nekim drugim duhovnim velikanom, ali ono što me fascinira kod njega to je umijeće davanja smisla svemu, oduševljenje ovim svijetom kakav jest, oduševljenje svakim novim danom i vjerom u čovjekove mogućnosti.. Propitkivanje smisla svakog našeg čina, pa i života uopće, pogibeljno je za naše mentalno zdravlje, sputava nas i obeshrabruje, tvrdim to s razlogom Emerson osobito ističe važnost samopouzdanja.. Mržnju, zavist i depresiju Emerson definira kao posljedicu upravo nedostatka samopouzdanja.. Emersona uvijek treba imati na "komonćinu", kad vam nije lako i vjerujte, vratit će vam i vjeru i snagu i duh i učinit će vas jedinstvenim, neponovljivim i vrijednim bićem, bez obzira što ste i kakvi ste.. Primjerice, evo što u svojim "Ogledima" Emerson piše o molitvama: "U kakve se sve molitve ljudi ne upuštaju! Ono što vi svetom službom zovete nije ni smjelo ni srčano.. Molitva gleda preko mora i teži da se domogne neke tuđe vrline i tako se gubi u beskonačnoj zbrci prirodnog i natprirodnog, isporedovanog i čudesnog.. Molitva kojom se žudi za određenom koristi, ni za čim manjim nego da mu sve ide glatko, jest zlo.. Molitva je kontemplacija o činjenicama života s vrhovne točke stajališta.. To je solilokvij zagledane i zanesene duše.. To je duh Boga koji proglašava njegova djela za dobra.. Ali molitva kao sredstvo koje utječe na postizanje osobnih ciljeva jest podla i lopovska.. Ona pretpostavlja dvojnost a ne jedinstvo u prirodi i savjesti.. Kad čovjek bude na ravnoj nozi s Bogom, on neće prosjačiti.. Molitvu će vidjeti u svakoj radnji.. Molitva zemljoradnika koji klečeći pljevi svoje polje, molitva veslača pokleklog pri zamahu vesla, pravu su molitve koje se razliježu diljem prirode, makar poradi neuglednih ciljeva.. Karatak, u Fletcherovoj Bonduki, posavjetovan da ispita duh Boga Odeta, uzvraća: "Njegovo skriveno značenje u našim je pothvatima, naša snaga najbolji nam je Bog.. " Druga vrsta lažnih molitvi su žalopojke.. Nezadovoljstvo je nedostatak samopouzdanja: odsustvo čvrstine volje.. Sažalite se nad nečijim jadom samo ako time pomažete nesretniku.. Ako ne, gledajte svoja posla i zlo samo od sebe počinje se popravljati.. Naše suosjećanje podjednako je podlo.. Odlazimo onima koji bezumno jecaju i jednako sjede i kukaju za društvom, umjesto da im ulijemo istinu i grubim električnim šokovima, pomažući im još jednom uspostaviti vezu s vlastitim razumom.. Tajna sudbine radost je u našim rukama.. Uvijek dobrodošao bogovima i ljudima je onaj koji samom sebi pomaže.. Njemu su sva vrata širom otvorena: njega svi jezici pozdravljaju, i sve časti ovjenčavaju, i sve oči prate sa željom.. Naša mu ljubav izlazi u susret i grli ga jer mu nije bila potrebna.. S lakom zebnjom i kao ispričavajući se mi ga grlimo i slavimo jer se on držao svog puta i prozirao naše pokude.. Bogovi ga voliše jer se mržnja ljudi okrenula protiv njega.. ".. Brojač posjeta.. Danas.. 25.. Jučer.. 65.. Ukupno.. 182640.. Online (prije 20 min): 2.. Danas: Kol 17, 2014.. Visitors Counter.. REKOŠE I.. Hrvatska se mora okrenuti Rusiji, Kini, Indiji.. /Mirela Holy, predsjednica ORaH/.. IN MEDIAS RES.. TURIZAM NIJE ZLATNA KOKA.. ŠAHOVSKA OLIMPIJADA U DUBROVNIKU 1950.. /MAKRO/EKONOMSKA POLITIKA.. VELIKA GOSPA U HRVATA.. DEMISTIFIKACIJA NEOLIBERALIZMA.. misao dana.. Najsigurniji način da postanete dosadni je da sve kažete.. (Voltaire).. Iz Medija.. PGT RssScroller - Copyright 2010 by pagit.. eu.. Pearl of the Adriatic.. Dubrovnik Linkovi.. Korisni linkovi.. Vrh.. COPYRIGHT.. Coded and hosted by.. Diabolic-Servers.. com..

  Original link path: /
  Open archive

 • Title: POVIJEST
  Descriptive info: 2014 - 10:23.. POVIJEST.. EFFECT d.. o.. za reviziju i ekonomski konzalting utemeljeno je 1.. rujna 1990.. s idejom da svojim klijentima ponudi usluge u djelatnostima revizije, računovodstva, financijske analize, pripreme i izrade ekonomskih odrednica investicijskih i poslovnih planova, te procjene financijske vrijednosti poduzeća, imovine, dionica, obveznica, komercijalnih zapisa, mjenica i isplativosti poduzetničkih pothvata.. Okruženje u kojemu je EFFECT d.. utemeljen, a moglo bi se reći i u razdoblju sve do danas /2012.. / ni u kojem slučaju nije bilo povoljno, da i ne govorimo o razdoblju rata i hrvatske borbe za neovisnost, uglavnom neuspješnoj tranziciji nacionalne ekonomije, prijelazu iz socijalističkog samoupravljanja u kapitalizam do najnovije globalne financijske krize, što je sve imalo i vrlo teške posljedice za krajnji hrvatski jug, odnosno Dubrovačko-neretvansku županije na koje smo po prirodi stvari poslovima i sudbinom okrenuti.. Pa ipak, u razdoblju od utemeljenja do danas uspjeli smo se održati, pripremajući i izrađujući niz elaborata o pretvorbi društvenih poduzeća, privatizaciji, investicijskih projekata, poslovnih planova, procjena vrijednosti poduzeća, imovine, vrijednosnica i sl.. , uvijek promptno reagirajući na potrebe i zahtjeve naših klijenata..  ...   primjeraka.. U svakodnevnom radu stalno smo pratili, a to ćemo činiti i ubuduće, suvremene i međunarodno priznate tehnike financijske analize, informatičku i komunikacijsku tehnologiju, odbacujući bilo kakav birokratski pristup poslu, dozvoljavajući mogućnost vlastitih grešaka, razumijevajući potrebe naših klijenata i ukazujući im na sve rizike i opasnosti njihovih nakana.. Sve to pridonijelo je ukupnoj stručnoj, ali i tržišnoj afirmaciji EFFECTA d.. kao renomirane savjetodavne tvrtke diljem Dubrovačko-neretvanske županije, ali i Hrvatske i susjednih država, koja dijeli sudbinu svojih klijenata koliko je to moguće.. Bio nam je i ostao temeljni cilj pružiti stručnu potporu našim klijentima i ukazati na važnost objektivnog pristupa u vrednovanju svakog poduzetničkog pothvata, rezultata poslovanja i financijskog položaja klijenta, ma koje veličine i važnosti bio.. U povijesnom slijedu EFFECT d.. ažurno je pratio novosti na području računovodstva, financija, makro i mikroekonomije, informatičke i komunikacijske tehnologije, što je omogućilo promptnu reakciju na potrebe naših klijenata i visok stupanj povjerenja kod čimbenika /banaka, jedinica lokalne i područne samouprave, vjerovnika i sl.. / koji odlučuju o pitanjima koji su predmet naših djelatnosti.. Osnivač i direktor.. Bajro Sarić, dipl..

  Original link path: /index.php?option=com_content&view=article&id=22&Itemid=34
  Open archive

 • Title: REFERENCE
  Descriptive info: REFERENCE.. VLASNIČKE PRETVORBE I PRIVATIZACIJE PODUZETNIKA.. AUTO DUBROVNIK d.. d.. – Dubrovnik, BLATO d.. – Blato, BONINOVO d.. – Dubrovnik, GRAND HOTEL PARK d.. , HOTEL BELLEVUE d.. – Dubrovnik, HOTEL LIBERTAS d.. – Dubrovnik, HOTELI MAESTRAL d.. – Dubrovnik, HOTELI MLINI d.. – Dubrovnik, HOTELI SREBRENO d.. – Dubrovnik, HTP OREBIĆ d.. – Orebić, KOMPAS HOTEL DUBROVNIK d.. – Dubrovnik, LUKA DUBROVNIK d.. , MLINI d.. – Mlini, PRVO DALMATINSKO INDUSTRIJSKO PODUZEĆE d.. – Dubrovnik, ROBNE KUĆE DUBROVNIK d.. – Dubrovnik, SANITAT DUBROVNIK d.. – Dubrovnik, SERVIS d.. – Dubrovnik, SRĐ d.. – Dubrovnik, TIC STRADUN d.. – Dubrovnik, UNISAK d.. – Dubrovnik, USLUŽNI CENTAR SREBRENO d.. – Srebreno, VRTLAR d.. - Dubrovnik.. REVIZIJE.. , DUBROVAČKA TRGOVINA – Dubrovnik, DUBROVAČKO PRIMORJE d.. – Dubrovnik, DUBROVNIK CESTE d.. – Dubrovnik, GP DUBROVNIK d.. , GRADINA d.. – Korčula, GRAND HOTEL PARK d.. – Dubrovnik, HOTEL GRUŽ d.. – Dubrovnik, HOTEL NEPTUN d.. - Srebreno, HTP OREBIĆ d.. – Orebić, GRUPA JADRANSKI LUKSUZNI HOTELI d.. – Rijeka, MODRO-ZELENA ZADRUGA BRANITELJA – Metković, POTOMJE – POLJOPRIVREDNA ZADRUGA – Orebić, TUP d.. – Dubrovnik, UTD RAGUSA d.. – Dubrovnik, VIGANJ COMMERCE d.. – Viganj, ZRAČNA LUKA DUBROVNIK d.. – Čilipi.. STEČAJNI POSTUPCI /direktor kao stečajni upravitelj/.. BRAJEVIĆ d.. – Dubrovnik, DMC DUBROVNIK d.. – Dubrovnik, DUBROVNIK IMPOX d.. – Dubrovnik, HRVATSKI JUG d.. – Dubrovnik, KLINKER d.. – Dubrovnik, LIČILAC GORICA d.. – Dubrovnik, POLJOPRIVREDNA ZADRUGA KOMOLAC – Komolac, SEI SEFEROVIĆ ELEKTRO INŽENJERING d.. – Dubrovnik, TISKARA "IVO ČUBELIĆ" p.. – Dubrovnik.. INVESTICIJSKE STUDIJE.. ELABORAT ZA OSNIVANJE OPĆINE ŽUPA DUBROVAČKA – Mlini, GRAND HOTEL "OREBIĆ" – Orebić,  ...   VRIJEDNOSTI TVRTKE ABC INFORMATIC d.. – Dubrovnik, PROCJENA POSLOVNE VRIJEDNOSTI TVRTKE LAUS CC d.. – Dubrovnik, RAZVOJNI PROGRAM GP DUBROVNIK d.. – Dubrovnik, RAZVOJNI PROGRAM HOTELA MAESTRAL d.. – Dubrovnik, RAZVOJNI PROGRAM HOTELA NEPTUN d.. – Dubrovnik, RAZVOJNI PROGRAM OPĆINE POJEZERJE – Otrić Seoci, RAZVOJNI PROGRAM PGM RAGUSA d.. – Dubrovnik, RAZVOJNI PROGRAM TVRTKE ABC INFORMATIC d.. – Dubrovnik, RAZVOJNI PROGRAM UTD RAGUSA d.. – Dubrovnik, RIBARSKI BROD CVJETOVIĆ – Suđurađ, Šipan, RIBARSKI BROD OREB – Vela Luka, TEHNOLOŠKA MODERNIZACIJA TISKARE ALFA-2 – Dubrovnik, TEHNOLOŠKA MODERNIZACIJA TISKARE PAVLEKOVIĆ – Dubrovnik, TURISTIČKI BROD "KARAKA" – Dubrovnik, TURISTIČKO NASELJE "ČEPRIJESI" – Šipan, TVORNICA ŽBUKE – Dubrovačko primorje, UREĐENJE I OPREMANJE ULJARE – Metković, UREĐENJE I OPREMANJE ULJARE – Opuzen, UREĐENJE I OPREMANJE ULJARE – Orašac, VINARIJA DUBROVAČKIH PODRUMA d.. – Gruda, VIŠESTAMBENI OBJEKT – Gruda, VIŠESTAMBENI OBJEKT – Orašac.. POSLOVNI PLANOVI, FEASIBILITY STUDIJE, PROCJENE ISPLATIVOSTI PODUZETNIČKIH POTHVATA, POSLOVNA IZVJEŠĆA, FINANCIJSKE ANALIZE.. U razdoblju od 1991.. do 2009.. pripremio je, izradio i/ili sudjelovao u izradbi preko 400 poslovnih planova, feasibility studija, procjene isplativosti poduzetničkih pothvata, poslovnih izvješća, financijskih analiza i sl.. iz djelatnosti restorana, hotela, vinogradarstva, vinarstva, maslinarstva, ribarstva, pekarstva, obrade metala, plastike, stakla, nautičkog turizma, informatike, građevinarstva, kamenoklesarstva i raznih usluga.. Klijenti su najvećim dijelom poduzetnici i obrtnici s područja Dubrovačko-neretvanske županije.. SOFTWARE ZA FINANCIJE.. U razdoblju od 1998.. do 2008.. prodao je preko 320 paketa PROFIT hrvatskog softwarea za financije i FINAL specijaliziranog softwarea za financijsku analizu.. Kupci su uglavnom poduzetnici iz realnog sektora, financijske i slične institucije, te specijalizirane savjetodavne tvrtke diljem Hrvatske.. Spomenuti sotware proizvodi projektirani su, programirani i opremljeni u EFFECT d..

  Original link path: /index.php?option=com_content&view=article&id=43&Itemid=55
  Open archive
 •  

 • Title: REGISTRACIJA
  Descriptive info: REGISTRACIJA.. Matični broj u sudskom registru /MBS/.. 060117267.. Registarski sud.. Trgovački sud u Dubrovniku.. Tvrtka.. EFFECT, d.. za reviziju i ekonomski konzalting.. Skraćena tvrtka.. Sjedište.. Dubrovnik, Iva Vojnovića 61/A.. Djelatnosti.. Revizija.. Usluge s područja računovodstva.. Porezno savjetovanje.. Financijske analize i kontrole.. Osnivač.. Bajro SARIĆ, Dubrovnik, Iva Vojnovića 74, 55375030960.. Direktor.. Diplomirani ekonomist.. Ovlašteni revizor.. Ovlašteni investicijski projektant.. Stečajni upravitelj.. Certified EU Sarbanes Oxley Expert (CEUSOE).. Temeljni kapital.. 66.. 000,00 kuna.. Pravni oblik.. Društvo s ograničenom odgovornošću.. Utemeljeno.. OIB.. 04993509639.. Revizorski broj.. 100000630.. Žiro račun.. 2484008 - 1100821523 Raiffeisen Bank Austria d..

  Original link path: /index.php?option=com_content&view=article&id=19&Itemid=56
  Open archive

 • Title: KONTAKT
  Descriptive info: KONTAKT.. POŠTA.. Iva Vojnovića 61.. p.. p.. 126.. 20000 DUBROVNIK.. TELEFON.. +385 20 432 965.. TELEFAX.. Mob: +385 98 345 857.. BAJRO SARIĆ.. direktor.. Email.. Mob:+385 99 222 7749.. JASNA NJIRIĆ.. poslovna tajnica.. WEBSITE.. www.. effect-dubrovnik..

  Original link path: /index.php?option=com_content&view=article&id=61&Itemid=57
  Open archive

 • Title: REVIZIJE
  Descriptive info: 2014 - 10:24.. REVIZIJE.. Revizije financijskih izvještaja.. Revizije osnivanja trgovačkih društava.. Revizije povećanja i smanjenja temeljnog kapitala.. Revizije spajanja i pripajanja.. Revizije podjele trgovačkih društava.. Posebne revizije po narudžbi..

  Original link path: /index.php?option=com_content&view=article&id=62&Itemid=96
  Open archive

 • Title: INVESTICIJSKE STUDIJE I ELABORATI
  Descriptive info: INVESTICIJSKE STUDIJE I ELABORATI.. Investicijske studije prema metodologiji poslovnih banaka.. Investicijski programi i projekti za HBOR, investicijske i institucionalne fondove.. Feasibility studije - studije izvodljivosti.. Studije i elaborati gospodarske opravdanosti ulaganja.. Programi i projekti obnove, modernizacije, financijske konsolidacije, restrukturiranja i sl..

  Original link path: /index.php?option=com_content&view=article&id=63&Itemid=97
  Open archive

 • Title: POSLOVNI PLANOVI, ANALIZE I IZVJEŠĆA
  Descriptive info: POSLOVNI PLANOVI, ANALIZE I IZVJEŠĆA.. Priprema i izradba godišnjih poslovnih, financijskih i operativnih planova.. Priprema i izradba analiza i izvještaja o provedbi poslovnih planova.. Priprema i izradba višegodišnjih poslovnih planova prema zahtjevima poslovnih banaka.. Priprema i izradba godišnjih poslovnih izvještaja.. Priprema i izradba financijskih analiza poslovanja..

  Original link path: /index.php?option=com_content&view=article&id=24&Itemid=67
  Open archive

 • Title: RAZVOJNI PROGRAMI I STUDIJE
  Descriptive info: RAZVOJNI PROGRAMI I STUDIJE.. Dugoročni razvojni programi, strategije i studije poduzetnika.. Razvojne studije i agende jedinica lokalne samouprave /općine, gradovi, županije/.. Posebne studije, proračuni i procjene za jedinice lokalne samouprave.. Sudjelovanje u razvojnim projektima jedinica lokalne samouprave.. Razvojni programi poduzetnika..

  Original link path: /index.php?option=com_content&view=article&id=64&Itemid=98
  Open archive

 • Title: PROCJENE VRIJEDNOSTI
  Descriptive info: PROCJENE VRIJEDNOSTI.. Procjene točke pokrića poduzetničkih pothvata.. Procjene isplativosti poduzetničkih pothvata.. Cost-benefit procjene.. Procjene poslovne vrijednosti poduzeća.. Proračuni zateznih kamata, otplatnih planova kredita i kapitalizacija.. Procjene vrijednosti dionica, obveznica, komercijalnih zapisa, mjenica..

  Original link path: /index.php?option=com_content&view=article&id=65&Itemid=99
  Open archive

 • Title: FINAL SOFTWARE
  Descriptive info: FINAL SOFTWARE.. Software.. -.. FINAL.. software za financijsku analizu poslovanja.. POŠTOVANI FINANCIJSKI ANALITIČARI, REVIZORI I RAČUNOVOĐE.. UZ FINANCIJSKE IZVJEŠTAJE, SVAKI OZBILJAN I ODGOVORAN PODUZETNIK IZRAĐUJE I FINANCIJSKU ANALIZU POSLOVANJA NA TEMELJU TIH IZVJEŠTAJA /Račun dobitka i gubitka, Bilanca, Izvještaj o promjenama kapitala, Izvještaj o novčanom toku/.. KAKO BI VAM OLAKŠALI I UBRZALI TAJ POSAO, PROGRAMIRALI SMO ZA TU SVRHU SPECIJALIZIRANI SOFTWARE POD NAZIVOM FINAL U EXCEL FORMATU, SUKLADNO HRVATSKIM RAČUNOVODSTVENIM  ...   NAČIN, UZ MINIMALNO POZNAVANJE EXCELA, BRZO I TOČNO SASTAVLJANJE FINANCIJSKIH IZVJEŠTAJA, KAO I FINANCIJSKU ANALIZU POSLOVANJA ZA TRI GODINE.. FINAL SOFTWARE, UPOTREBLJIV JE I U POSLOVIMA REVIZIJE, PLANIRANJA I SASTAVLJANJA BILJEŠKI UZ FINANCIJSKE IZVJEŠTAJE.. PRODAJNA CIJENA FINAL SOFTWAREA /CD/ CIJENA JE 500,00 KUNA + PDV.. ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------.. NARUDŽBU FINAL SOFTWAREA MOŽETE IZVRŠITI POSREDSTVOM E-MAILA:.. effect-dubrovnik@effect.. hr.. -----------------------------------------------------------------------------------------------------.. POGLEDAJTE NA OVOME PORTALU U SEKCIJI PRORAČUNI/Financijska analiza U DEMO FORMATU NAJNOVIJU VERZIJU FINAL SOFTWAREA!..

  Original link path: /index.php?option=com_content&view=article&id=786&Itemid=72
  Open archive •  


  Archived pages: 745