www.archive-org-2014.com » HR » E » E-SUSTAVI

Choose link from "Titles, links and description words view":

Or switch to "Titles and links view".

  Archived pages: 25 . Archive date: 2014-08.

 • Title: E-sustavi d.o.o. - Proizvodnja, trgovina i servis ra
  Descriptive info: .. Početak.. O nama.. Servis.. Usluge održavanja.. Usluge servisa.. Software.. Maloprodaja.. Veleprodaja.. Ugostiteljstvo.. Robno materijalno.. Obračun plaća.. Knjiga URA, IRA, PDV.. Financijsko knjigovodstvo.. Osnovna sredstva.. Knjiga primitaka i izdataka.. Obračun kamata.. Putni nalozi.. Virmani.. Gotovinska blagajna.. Hotelijerstvo.. WEB hosting.. Zašto odabrati nas.. Cjenik paketa.. Registracija domena.. Zajednica.. Društvena odgovornost.. Donacije.. Sustav kvalitete..  ...   se skida program za spajanje, kojega morate pokrenuti, i pročitati nam.. Vaš ID.. i.. lozinku.. Alternativno se može koristiti i program ShowMyPC.. Obavijesti.. LUCEED News.. Download zona.. Postupak promjene PDV-a 01.. 01.. 2014.. Prijedlog Zakona o fiskalizaciji.. Evidencija radnog vremena.. Luceed - godišnji obračun plaće.. Facebook.. Copyright 2010 - E-Sustavi d.. o..

  Original link path: /
  Open archive

 • Title: E-sustavi d.o.o. - Proizvodnja, trgovina i servis ra
  Descriptive info: O nama.. Djelatnost.. proizvodnja, trgovina i servis računala i računalnih programa.. Adresa:.. Dinarski put 22, 10 000 Zagreb.. Telefon:.. 3667 221, 3667 222.. Mobitel:.. 098 277 947.. Email:.. info@e-sustavi.. hr.. servis@e-sustavi.. Žiro račun:.. 2360000-1102010438.. OIB:.. 23773266371.. Mario Marinić.. GSM: 098 277 947.. mail:.. mario@e-sustavi.. Željko Kereš.. GSM: 091 5295 113.. zeljko@e-sustavi.. Davor Dugonjić.. GSM: 091 6183 226.. davor@e-sustavi.. Josip Kasalo.. GSM: 091 6183 300.. josip@e-sustavi.. Ivica Soldo.. GSM: 091 6183 632.. ivica@e-sustavi.. Zvonimir Bodač.. GSM: 091 6183 225.. zvonimir@e-sustavi.. Drago Čorak.. Mladen Vilić.. Zvonko Lakić.. Igor Vidurinović.. Knjigovodstvo.. Tanja Kolić.. Ivona Gelemanović..

  Original link path: /?page=2
  Open archive

 • Title: E-sustavi d.o.o. - Proizvodnja, trgovina i servis ra
  Descriptive info: Usluge održavanja.. Usluga održavanja podrazumjeva održavanje optimalnog rada svih dijelova informatič kog sustava, bilo da se radi o obavljanju redovitih radnji i zahvata radi održavanja ili o intervencijama po potrebi.. Tako se i usluga održavanja ovisno o potrebama korisnika može realizirati na dva osnovna nač ina:.. održavanje prema ugovoru sa paušalnim plaćanjem i.. intervencije po potrebi.. Usluge održavanja prema ugovoru zasnivaju se na broju radnih sati mjeseč no ili po broju rač  ...   optimalnog rada radnih stanica.. minimalno jednu obaveznu kontrolu sustava mjeseč no.. redovito instaliranje potrebnih service packova i zakrpi na server i radne stanice.. update i nadogradnja antivirusnog programa.. osiguravanje pravilne izrade sigurnosnih kopija (backupa) podataka.. intervencije u roku 24 sata od poziva.. hitne intervencije u roku 4 sata od poziva.. Održavanje tj.. intervencije po potrebi naplaćuju se po radnom satu (ovisno o zahtjevanoj usluzi) ili jedinstvenom cijenom ukoliko se radi o instalaciji..

  Original link path: /?page=24
  Open archive
 •  

 • Title: E-sustavi d.o.o. - Proizvodnja, trgovina i servis ra
  Descriptive info: Usluge servisa.. U našem servisu vršimo usluge nadogradnje, dijagnoze kvara i popravka PC rač unala.. U jamstvenom roku svi popravci, te nadogradnje računala komponentama kupljenim u E-Sustavima, su besplatne.. Za ostvarivanje jamstvenih prava potrebno je predoč iti jamstveni list, a jamstvena naljepnica na računalu ne smije biti oštećena, tj.. upućivati da je kućište bilo predhodno otvarano (ponovno lijepljenje i sl).. izvan našeg servisa i od neovlaštenih osoba.. Usluge rada u servisu za računala koja nisu pod našim jamstvom, te radnje koje nisu pokrivene jamstvom naplaćuju se prema slijedećem cjeniku.. Cijena radnog sata iznosi 150 Kn.. (u cijenu je uključ en PDV).. Zamjena ili ugradnja.. te instalacija eventualnih upravljač kih programa za slijedeće komponente naplaćuje se 0,5 radnih sati tj.. 75 Kn:.. optič ki uređaji (CD-ROM, CD-RW, DVD-ROM, DVD+/-RW).. tvrdi diskovi (dogradnja).. RAM memorijski moduli.. Hladila.. Ventilatori.. Grafič ke, zvuč ne i mrežne kartice.. Faks - modemi.. matič ne ploč e, kućišta ili procesora te instalacija eventualnih upravljač kih programa, naplaćuju se 1 radni sat tj..  ...   licenciranog korisnič kog (uslužnog) programa.. (npr.. antivirusni programi, MS Office, Nero.. ) naplaćuje se 0,5 radnih sati tj.. Download i snimanje.. upravljač kih programa, priruč nika i sl.. na CD medij + medij, naplaćuju se 0,5 radnih sati tj.. Slijedeće radnje naplaćuju se 1 radni sat tj.. 150 Kn:.. Dijagnostika kvara računala.. Preventivno održavanje računala - ispitivanje i čišćenje.. Pronalaženje i uklanjanje virusa sa računala.. Ispitivanje ispravnosti komponenata koje nisu kupljene u E-Sustavima d.. Montaža računala.. (fizič ko sastavljanje komponenata u kompletno računalo) se naplaćuje 1 radni sat tj.. Izrada backupa podataka.. sa ispravnih tvrdih diskova na CD ili HDD (po jednom CD mediju tj.. svakih 700MB) naplaćuje se 1 radni sat tj.. Ukoliko je na tvrdom disku oštećen file system ili postoje druga oštećenja uz koja je moguće povući određene podatke, bez popravljanja ili otvaranja tvrdog diska, backup se naplaćuje 1,5 radni sat tj.. 225 Kn (po CD mediju podataka tj.. svakih 700MB).. (Re)instalacija operativnog sustava.. naplaćuje se 1.. 5 radni sat tj.. 225 Kn..

  Original link path: /?page=25
  Open archive

 • Title: E-sustavi d.o.o. - Proizvodnja, trgovina i servis ra
  Descriptive info: Maloprodaja.. Maloprodaja je modul koji se sastoji od nekoliko elemenata, a pokriva unos računa - Kasa i akcije koje su potrebne za izdavanje računa (R1, popusti, akcije cijena.. ) te obradu podataka u pozadini trgovine.. Sadrži sljedeće podmodule: Kalkulacije, Zapisnik o promjeni cijena, Knjiga popisa o nabavi i prodaji robe Skladište.. Kasa - unos računa.. jednostavan i brz unos podataka - podržan rad sa TOUCH monitorima.. mogućnost davanja popusta na cijeli račun ili samo na stavku ili popust na popust.. kucanje artikla putem šifre, barcoda ili pretraživanjem u listi (preko šifre ili naziva).. podržane sve vrste plaćanja te mogućnost mješovitog plaćanja.. prijenos podataka u Knjigu popisa i Skladište nakon zaključ enja dana.. izdavanje R1 računa (odmah ili naknadno).. šifriran pristup stanju kase i otvaranje ladice.. šifriran pristup unosu računa (preko šifre, ključ a, rfid-ključa ili kartice).. mogućnost izdavanja računa na osnovi radnog naloga.. mogućnost ispisa računa u A4, A5 formatu sa logotipom.. mogućnost kontrole stanja zaliha pri kucanju računa.. ispis i evidencija serijskih brojeva na računu.. Kalkulacije.. jednostavan i brz unos podataka.. raspodjela zavisnih troškova po stavkama putem postotka udjela u ukupnom iznosu.. unos artikla putem šifre ili pretraživanjem u listi (preko šifre ili naziva).. mogućnost kalkulacije unazad od zadane cijene  ...   zapisnika za zadani period.. ispis zapisnika i rekapitulacije.. automatski prijenos zapisnika u Financijsko knjigovodstvo prema zadanim kontima.. Knjiga popisa o nabavi i prodaji robe.. evidencija svih automatski prenesenih podataka (zaduženje - kalkulacije, storno zaduženja - zapisnici, otpis robe, razduženje - promet po danima).. pregled Knjige popisa sa stanjem u svakom trenutku.. obračun Knjige za zadani period.. ispis Knjige u A4 formatu (cijela godina ili zadani period s donosom).. Skladište.. ulaz robe automatski iz kalkulacije.. izlaz robe iz dnevnog prometa.. dokumenti se mogu unositi i ruč no (korisnik može definirati neogranič en broj tipova dokumenta).. kartica svakog artikla u zadanom periodu sa svim potrebnim podacima.. stanje zalihe u svakom trenutku.. invenutra - unos stanja trgovine, formiranje liste razlika, knjiženje razlika na kartice artikala.. rekapitulacija skladišnih dokumenata po pojedinom skladištu i tipu dokumenta.. obračun po dobavljač ima.. međuskladišnica - praženje prijenosa robe među poslovnicama.. prijenos robe na drugo skladište uz automatsko razduženje u Knjizi popisa.. kod unosa međuskladišnice automatski se uzimaju maloprodajna i nabavna cijena artikla (automatsko izračunavanje marže i poreza).. kreirana međuskladišnica se može ispisati kao ulazna ili izlazna kalkulacija.. komisijska prodaja.. praćenje većeg broja skladišta.. razduženje po skladištima kod zaključ enja dana ovisno o dobavljač u pojedinog artikla.. obračun komisijske prodaje (odjava)..

  Original link path: /?page=10
  Open archive

 • Title: E-sustavi d.o.o. - Proizvodnja, trgovina i servis ra
  Descriptive info: Veleprodaja.. Dokumenti.. jednostavan unos ponuda, predračuna i računa s različitim parametrima.. mogućnost unosa novog dokumenta iz bilo kojeg postojećeg (ponude, predračuna, računa ili nekog skladišnog dokumenta) uz dodatnu obradu.. valuta plaćanja: zadaje se u danima ili datumski (može se uzimati automatski iz podataka o partneru).. dokument u kunama ili bilo kojoj valuti (cijene se preračunavaju prema tečajnoj listi koju korisnik ažurira po potrebi).. dokument sa ili bez obračuna poreza.. unos artikala - direktni unos šifre (ukucavanjem ili bar-code citačem) ili traženjem u ponuđenoj listi (preko dijela šifre ili dijela naziva).. cijene artikala mogu biti: veleprodajne ili maloprodajne, u bilo kojoj valuti (valuta zapisana u artiklu se preračunava u zadanu valutu po trenutnoj tečajnoj listi).. ponuđena cijena artikla se može mijenjati kod samog unosa.. odobravanje rabata:.. - rabat za cijeli dokument - može se vezati na partnera kod kojeg se definira njegov rabat.. -  ...   poruke koje korisnik prethodno definira za svaki tip dokumenta.. formiranje izlaza robe sa skladišta na temelju računa (automatski ili uz upit).. knjiženje stavke u Knjigu izlaznih računa.. ispis dokumenta:.. - korisnik ima mogućnost definiranja parametara ispisa posebno za ponude/predračune i račune (sadržaj i izgled zaglavlja, elementi dokumenta, raspored kolona,.. ).. - mogućnost ispisa od-do dokumenta.. Izvještaji.. uvijek dostupan pregled i pretraživanje postojećih dokumenata.. pregled dokumenata po partnerima.. rekapitulacija ponuda, predračuna ili računa u zadanom periodu po partnerima.. obračun prometa u periodu po partnerima i valutama.. ispis svih izvještaja i obračuna.. Knjiga IRa:.. - uvid u Knjigu izlaznih računa (knjiženje stavke u Knjigu automatski kod izdavanja računa).. - evidencija plaćanja po izlaznim računima (datum, izvod, plaćeni iznos).. - obračun plaćenih/neplaćenih računa po partneru u zadanom periodu.. - prijenos računa u Financijsko knjigovodstvo prema zadanim kontima.. - mogućnost ograničenja pristupa radnika određenim opcijama u programu..

  Original link path: /?page=11
  Open archive

 • Title: E-sustavi d.o.o. - Proizvodnja, trgovina i servis ra
  Descriptive info: Ugostiteljstvo.. mogućnost davanja popust na cijeli račun ili samo na stavku ili popust na popust.. podržana sva vrsta plaćanja te mogućnost mješovitog plaćanja.. prijenos podataka u Knjigu popisa (samo trgovačka roba) i Skladište (po normativu) nakon zaključenja dana.. šifriran pristup unosu računa (preko šifre, ključa, rfid-ključa ili kartice).. mogućnost ispis računa u A4, A5 formatu sa logotipom.. ulaz materijala - unos primke na skladište.. izlaz robe iz dnevnog prometa - razduženje po normativima.. mogućnost definiranja neograničenog broja tipova dokumenata  ...   periodu sa svim potrebnim podacima.. inventura - unos stvarnog stanja zalihe, formiranje liste razlika, knjiženje razlika na kartice.. obračun po dobavljačima.. meduskladišnica - praćenje prijenosa robe među lokalima.. Normativi.. jednostavan unos normativa po svakom prodajnom artiklu (povezivanje sa materijalom i skladištem).. izmjena normativa po potrebi.. razduženje skladišta materijala prema pojedinom normativu.. Knjiga popisa i Knjiga prometa(obrtnici).. ažuriranje podataka automatski kod zaključenja dana u Kasi.. pregled Knjiga popisa i prometa sa stanjem u svakom trenutku.. obračun Knjiga za zadani period..

  Original link path: /?page=12
  Open archive

 • Title: E-sustavi d.o.o. - Proizvodnja, trgovina i servis ra
  Descriptive info: Robno materijalno.. neograničen broj tipova dokumenata koje definira korisnik (primka, povratnica, otpis, otpremnica izdatnica, revers,.. ).. dokument može biti ulazni, izlazni ili evidencijski (evidencija na kartici ili ne).. za svaki tip dokumenta može se vezati određeni tip cijene (npr.. otrpremnica-VPC).. neograničen broj skladišta koja definira korisnik (skladišta proizvoda ili materijala).. unos novog dokumenta može se raditi direktno ili iz nekog već postojećeg dokumenta uz potrebne izmjene.. praćenje artikala i materijala u različitim valutama (preračunavanje cijena preko tečajne liste).. rabat po pojedinoj stavci ili odobravanje rabata prema rabatnim grupama (postotak rabata za određenu grupu i partnera).. pregled i pretraživanje svih dokumenata (odvojeno po skladištima).. rekapitulacija određenog tipa dokumenta za zadano skladište, period i partnera.. kartica pojedinog artikla u periodu sa svim podacima (ulaz, izlaz, stanje - količinski i financijski)..  ...   grupu.. parametri kataloga: zadana valuta (preračunavanje po tečajnoj listi ili po zadanom tečaju), po veleprodajnim ili maloprodajnim cijenama.. ispis kataloga u A4 formatu.. RUC.. automatski obračun razlike u cijeni po izlaznim dokumentima (po metodi FIFO).. ručno povezivanje izlazne stavke s ulazom.. obračun RUC-a u periodu po skladištu i tipu dokumenta (uvid u RUC po svakom dokumentu i kumulativ).. prijenos u Financijsko knjigovodstvo prema kontima koja definira korisnik.. Proizvodnja.. praćenje proizvodnje preko normativa ili radnih naloga.. kartica radnih naloga (za određeno skladište materijala i proizvoda u periodu).. praćenje stanja radnog naloga.. rekapitulacija radnih naloga u periodu.. praćenje nezavršene proizvodnje.. Ostale opcije.. mogućnost ograničenog pristupa određenim opcijama u programu ovisno o statusu radnika (npr.. može se odrediti da određeni radnik ne može vidjeti nabavne cijene ili ispisati izvještaj i slično)..

  Original link path: /?page=13
  Open archive

 • Title: E-sustavi d.o.o. - Proizvodnja, trgovina i servis ra
  Descriptive info: Obračun plaća.. Modularnost načina obračuna omogućuje obuhvaćanje velikog broja različitih djelatnosti (od jednostavnih obračuna, do obračuna u proizvodnji s velikim brojem parametara, za neograničen broj radnika).. Evidencija.. evidencija i obrada svih potrebnih podataka o radnicima (kadrovska).. matični podaci, evidencija staža, bonusi, putni troškovi.. upis podataka o banci (isplata preko tekućeg računa ili štedne knjižice).. samostalno ažuriranje podataka o doprinosima i porezima.. Obračun.. osnovica plaće može biti fiksna, izračunavati se po učinku ili kombinirano.. osnovica se izračunava po vremenu rada, po učinku, zadanom bonusu ili kombinirano.. obračun može biti: obračun iz brutta, iz netta ili po iznosu za isplatu (ne mora biti isti princip za sve radnike).. obračun uključuje:.. - MIO II stup.. - premije osiguranja kao porezna olakšica.. - bolovanja (na teret firme/fonda)..  ...   mjesečni obračun po radniku.. kumulativni obračun za svaki mjesec.. RS obrazac (A i B stranica, prikaz na ekranu i ispis).. disketa za Regos.. lista za banke, disketa za banke.. porezna kartica PK1.. kartica plaća.. obračun bolovanja za period po radnicima.. potvrda R1 (prosjek plaće za bolovanje).. Obrasci.. SPL obrazac - ispis zakonski propisanog obrasca sa svim elementima (za ZAP).. ID obrazac - ispis zakonski propisanog obrasca sa svim elementima.. M4 obrazac.. Virmani i knjiženje.. ispis virmana za plaću sa svim potrebnim podacima.. mogućnost ispisa virmana po radnim jedinicama.. ispis virmana za kreditora.. žiro račun i poziv na broj odobrenja pozivaju se iz predefiniranih podataka (vezano za pojedini doprinos, banku ili općinu).. automatsko knjiženje obračuna plaća za pojedini mjesec prema kontima koja definira korisnik..

  Original link path: /?page=14
  Open archive

 • Title: E-sustavi d.o.o. - Proizvodnja, trgovina i servis ra
  Descriptive info: Knjiga URA, IRA, PDV.. Knjiga URA.. Knjiga ulaznih računa podijeljena je na knjige za:.. 1.. dobra i usluge iz tuzemstva.. 2.. uvezena dobra i usluge.. 3.. dane predujmove.. 4.. vlastitu potrošnju.. unos stavke je jednostavan i sadrži sve potrebne podatke.. evidencija plaćanja (datum, izvod, plaćeni iznos, pdv, iznos koji ostaje).. obračun plaćenih/neplaćenih računa po partnerima u zadanom periodu.. obračun dospjelih neplaćenih računa do zadanog datuma.. jednostavno kontiranje po svakoj stavci (poziv kontnog plana iz Financijskog knjigovodstva).. prijenos u Financijsko knjigovodstvo u zadanom periodu ili od-do broja, uz mogućnost kontrole kontiranja.. obračun knjige URa sa sljedećim parametrima: R1/R2 ili svi, jedan ili svi partneri, jedna ili sve knjige, plaćeni/neplaćeni  ...   usluga.. primljene predujmove.. stavka se u Knjigu IR-a knjiži automatski kod izdavanja računa, pri čemu se vodi računa o tipu izlaznog računa (krajnja potrošnja, veleprodaja, izvoz).. evidencija plaćanja (datum, izvod, plaćeni iznos, pdv, iznos koji ostaje za platiti).. automatsko kontiranje ovisno o tipu izlaznog računa.. mogućnost samostalnog kontiranja.. prijenos u financijsko knjigovodstvo u zadanom periodu ili od-do broja.. ispis Knjige IRa po zakonskim propisima (za period).. ispis obračuna sa svim parametrima.. Obračun poreza.. obračun u zadanom periodu (s donosom iz prethodnog perioda).. prikaz svake stavke (pretporez, porez, uplata/povrat) s tekućim stanjem.. ekranski prikaz PDV obrasca sa svim podacima (+ donos iz prethodnog perioda).. ispis PDV obrasca na A4..

  Original link path: /?page=15
  Open archive

 • Title: E-sustavi d.o.o. - Proizvodnja, trgovina i servis ra
  Descriptive info: Financijsko knjigovodstvo.. Financijsko knjigovodstvo je modul koji pruža korisniku sve potrebne mogućnosti u obradi podatka te cjelovite i kvalitetne izvještaje.. U paketu s programom dolazi RRIF-ov kontni plan kojeg korisnik može prihvatiti (uz mogućnost dopunjavanja) ili definirati vlastita konta.. Temeljnice.. unos temeljnice je jednostavan, uz mogućnost odabira tipa temeljnice (npr.. URA, ZAP,.. zaključenje temeljnice nije moguće ako saldo nije nula!.. blokada unosa datuma izvan poslovne godine (minimalna mogućnost greške).. mogućnost komibiniranog kunskog i deviznog knjiženja.. podaci preneseni iz drugih programskih modula dolaze na otvorenu temeljnicu gdje se mogu izvršiti potrebne korekcije i pregled prije zatvaranja dnevnika.. zatvaranjem dnevnika podaci se knjiže na financijske i analitičke kartice, glavnu knjigu i bilancu.. korisnik definira analitike unutar kontnog plana (npr.. analitika 1 su partneri koji su zajednički svim modulima, analitika 2 mogu biti poslovnice itd.. financijska kartica u zadanom periodu s mogućnošću odabira analitičkog konta.. analitička kartica u zadanom periodu s mogućnošću odabira financijskog konta.. ispis financijske/analitičke kartice u periodu ili od-do konta (s donosima).. ispis odabranog tipa temeljnice u periodu ili od-do  ...   tipova izvješća:.. bilanca po klasama.. bilanca po osnovnim kontima (kumulativ po klasama).. bilanca po kontima (sa kumulativom po osnovnim kontima i klasama).. smart bilanca - kaskadni uvid u podatke: odabir klase, zatim osnovnog konta i na kraju konta (omogućava brz uvid u tražene podatke bez kreiranja cijele bilance).. ispis bilance sa sumama po osnovnim kontima i klasama.. Otvorene / zatvorene stavke.. zatvaranje stavki ručno - povezivanje na temelju popisa otvorenih stavki.. zatvaranje stavki automatski preko veznog broja koji se unosi kod knjiženja ili bilježi kod automatskog prijenosa podataka (npr.. broj UR-e, broj IR-e itd.. zatvaranje kunskih i deviznih stavki (tečajne razlike!).. izvještaj otvorene/zatvorene stavke po jednom ili svim partnerima, kumulativno ili po pojedinom dokumentu.. automatski ispis dopisa sa otvorenim stavkama za sve ili jednog partnera (u obliku dopisa).. Zaključenje godine.. zatvaranje klase 4/7- automatsko kreiranje temeljnice kojom se vrši zatvaranje konta iz klasa 4 i 7 (prijenos na otvoreni dnevnik).. prijenos početnog stanja - kreiranje temeljnice s početnim stanjem u novoj poslovnoj godini (prijenos dugovno/potražno i saldo, raspored po analitikama)..

  Original link path: /?page=16
  Open archive •  


  Archived pages: 25