www.archive-org-2014.com » HR » E » EDUCA-H

Choose link from "Titles, links and description words view":

Or switch to "Titles and links view".

  Archived pages: 22 . Archive date: 2014-09.

 • Title: Educa
  Descriptive info: .. O nama.. Ponuda.. Fizika.. Matematika.. Biologija i kemija.. Informatika i teh.. odgoj.. Jezici.. Zemljopis, povijest.. Razredna nastava.. Glazbeni odgoj.. Struèni predmeti.. AV nastavna sredstva.. kolski namje taj.. kolske ploče.. Oprema za vrti e.. Sportska oprema.. Tisak i grafička priprema.. Kontakt.. Naslovnica.. EDUCA d.. o.. ibenskih vatrogasaca 14, 22000 Šibenik,HR.. Tel.. /fax:022 218 924.. Mob.. :091 356 5655.. www.. educa-h.. hr.. e-mail:.. info@educa-h.. PONUDA.. Educa d.. se bavi opremanjem:.. kola.. Fakulteta.. Vrtiæa.. Ostalih odgojno-obrazovnih ustanova.. Na ovim stranicama mo ete dobiti osnovne informacije o nama i na em prodajnom programu, koji smo podijelili na slijedeæi naèin:.. fizika i matematika.. kemija i biologija.. informatika i tehnièki odgoj.. jezici.. povijest  ...   grafièka priprema.. Nastojimo pratiti i uèiniti vam dostupnim najnovija svjetska dostignuæa u oblasti edukacije.. Zahvaljujemo Vam se na posjeti na e web stranice i nadamo se ugodnoj poslovnoj suradnji.. IZDVAJAMO IZ PONUDE.. NOVO!!!.. 3D naočale, izvrsno prezentacijsko / edukacijsko sredstvo.. INTERAKTIVNA BIJELA PLOČA.. Pisanje elektronskim flomasterom.. mogu nost printanja, snimanja na računalo i slanje el.. poštom.. U kombinaciji s LCD projektorom na ploči se kre emo elektronskim mišom umjesto miša na računalu.. KASETOFON ZA UČENJE STRANIH JEZIKA (MOBILNI FONO LABORATORIJ), MOBILNI RAZGLAS.. Sve u jednome ku ištu.. KOLICA SA PODESIVIM LADICAMA.. Idealna za laboratorije i kabinete za držanje učila.. |vrh stranice|.. |2008 educa-h.. hr | design by.. student-x..

  Original link path: /
  Open archive

 • Title: Educa
  Descriptive info: O NAMA.. Tvrtka.. osnovana je 2008 godine u ibeniku.. Osnovna djelatnost tvrtke je kompletno opremanje odgojno-obrazovnih ustanova suvremenim nastavnim sredstvima, pomagalima i opremom.. Uz to, vr imo servisiranje i edukaciju za rukovanje isporučenom opremom.. Redovito smo prisutni na svim svjetski znaèajnim sajmovima didaktièke opreme.. Obzirom da upo ljavamo visoko struène kadrove, sposobni smo odgovoriti na sve izazove koje postavlja razvoj suvremene nastavne tehnologije.. Zastupamo i suraðujemo s poznatim svjetskim proizvoðaèima spomenute opreme..

  Original link path: /onama.php
  Open archive

 • Title: Educa
  Descriptive info: FIZIKA.. Opremu za predmet "FIZIKA" nudimo u kompletu i pojedinaèno:.. Mehanika.. Toplina.. Zvuk.. Elektricitet i magnetizam.. Elektronika.. Optika.. Atomska fizika.. Solarna energija.. Energetski blokovi i instrumenti.. Prozirnice za grafoskop - fizika.. Video kazete i CD fizika.. Praktikumi za fiziku..

  Original link path: /fizika.php
  Open archive
 •  

 • Title: Educa
  Descriptive info: MATEMATIKA.. Od opreme za predmet "MATEMATIKA" izdvajamo:.. Geometrijske sprave za kolsku ploèu (drvo i plastika).. Geometrijska tijela ( ica i drvo).. Folije za grafoskop matematika.. Trigonometar za kolsku ploèu 82×82 cm, magnetiziran (pomagalo za trigonometrijske funkcije)..

  Original link path: /matematika.php
  Open archive

 • Title: Educa
  Descriptive info: BIOLOGIJA I KEMIJA.. BIOLOGIJA.. Opremu za predmet "BIOLOGIJA" nudimo u kompletu i pojedinaèno:.. Mikroskopi ( kolski i laboratorijski).. Stereo mikroskopi-lupe Mikropreparati.. Modeli èovjeka, ivotinja i biljaka.. (modeli su rastavljivi - tvrda plastika).. Pribor za biologiju (staklarija, keramika i instrumenti).. Kemikalije za biologiju.. Zidni panoi - slike.. CD (anatomija, muskulatura,.. histopatologija,  ...   biologija.. Video kazete - biologija.. KEMIJA.. Opremu za predmet "KEMIJA" nudimo u kompletu i pojedinaèno:.. Kemikalije (kompleti prema.. nastavnom programu i pojedinaèno).. Pribor za kemiju (kompleti prema.. Instrumenti i aparati.. Modeli atoma i molekula.. Video kazete obrazovnog sadr aja - kemija.. Periodni sustav elemenata.. Folije za grafoskop-kemija.. Praktikumi za kemiju..

  Original link path: /bkemija.php
  Open archive

 • Title: Educa
  Descriptive info: INFORMATIKA I TEHNIÈKI ODGOJ.. INFORMATIKA.. Oprema za predmet "INFORMATIKA :.. PC raèunala.. Prijenosna raèunala.. Monitori.. Pisaèi.. Skeneri.. Mre na oprema.. Ostala informatièka oprema.. Raèunalni stolovi.. TEHNIÈKI ODGOJ.. Za predmet TEHNIÈKI ODGOJ nudimo slijedeæe:.. Alat i pribor za tehnièki odgoj.. Konstruktorske kutije iz razlièitih oblasti tehnike.. Elektrotehnika..

  Original link path: /iteh.php
  Open archive

 • Title: Educa
  Descriptive info: JEZICI.. U ponudi za JEZIKE imamo sljedeæe:.. Fonetski laboratorij.. Video i audio-kasete za edukaciju.. Kazetofon za uèenje stranih jezika (razraðen u poglavlju AV sredstva).. Karte (obostrane, pi i-bri i) za njemaèki, francuski i engleski jezik..

  Original link path: /jezici.php
  Open archive

 • Title: Educa
  Descriptive info: ZEMLJOPIS - POVIJEST.. Od opreme za navedene predmete nudimo sljedeæe:.. Karte (zemljopisne i povijesne).. Globusi.. Telurij.. Stalak za karte..

  Original link path: /zpovijesti.php
  Open archive

 • Title: Educa
  Descriptive info: RAZREDNA NASTAVA.. Brojevna računaljka (artikl br.. 5549).. Dimenzije 87x77 cm.. Brijevi su ispisani na kockama koje su s jedne strane crvene a s druge plave boje (vertikalno računanje po 5 ili 10, demonstriranje mno enja s npr.. 9 ili drugim brojevima.. LINIJSKA RAÈUNALJKA (artikl br.. 85068) du ine.. 145 cm.. mo e se postaviti na kolsku ploèu ili na stol.. Drveni okvir.. Sto kuglica u crvenoj i bijeloj boji na èeliènoj ipci.. KUBNI METAR (artikl br.. 85511) za demonstraciju 1m.. Sadr i 12 ipki od po.. 100 cm.. i 8 spojnica.. MJERNE POSUDICE (artikl br.. 85044).. Pet graduiranih posudica po 1000 ml, 500 ml, 250 ml, 100 ml i 50.. ml.. GEOMETRIJSKA TIJELA (artikl br.. 85166) od tvrde plastike.. 10 komada visine.. 7,5 cm.. , intenzivne boje.. VOLUMEN SET 17/1 (artikl br.. 86295).. Idealno učilo za mjerenje i uspore ivanje zapremine različitih oblika.. Poklopac omogu ava lako u usipanja teku ine.. 17 različitih oblika visine 10 cm.. MAGNETIZIRANI DRVENI OBLICI (artikl br.. 2866) Poslu it e za brojanje, raèunanje,.. sortiranje i sreðivanje u matematici.. Rad sa skupovima.. Komplet od 176 dijelova.. TANGRAM (artikl br.. : 85033).. Naèinjen je od tvrde plastike crvene, plave i zelene boje.. Svaki set sadr i 28 komada, dimenzija 3,5-.. 10 cm.. (= 4 tangrama svaki po 7 oblika).. Upakiran u plastiènu kutiju s poklopcem.. MAGNETNI BLOKOVI (artikl br.. 9776).. Ovaj set magnetskih blokova e unaprijediti kreativnost i inovativnost kod djece.. 24 komada u 4 boje dimenzija 7,5x4 cm.. MULTIFUNKCIONALNA VAGA (artikl br.. 2205) je jako precizna i stabilna, a pru it æe iroka i raznolika iskustva osnovno kolcima mlaðeg uzrasta.. Sadr i: 2 plastiène graduirane kantice za vaganje tekuæine.. Svaka kantica ima poklopac koji mo e poslu iti kao pladanj za postavljanje  ...   rekonstruiranje prièa, logièko razmi ljanje, oboga ivanje rjeènika, usavr avanje verbalnih sposobnosti.. PRIÈE PO SLIKAMA SCENARIJI (artikl br.. 50138).. Set sadr i dvanaest ilustracija u boji (40x50 cm) razlièitih sadr aja (grad, tr nica, selo, farma, pla a, piknik u planinama, itd.. koje se postavljaju na flip chart ili neku drugu podlogu; 12 crno-bijelih ilustracija (40x50 cm), 12 malih crno-bijelih ilustracija (21x29,7 cm) te instrukcije za uèitelja na 16 stranica (21x29,7 cm).. PRIÈE PO SLIKAMA - PROBLEMI (artikl br.. 6886).. Ove prièe æe poslu iti pri pouèavanju djece mirnom rje avanju konfliktnih situacija.. Set sadr i 65 plastificiranih kartica, 9 x.. 9 cm.. , koje se mogu svrstati u 6 razlièitih scena, 10 pomo nih kartica za pomoæ, kao i uputstvo za uporabu.. ORFOV INSTRUMENTARIJ (artikl br.. 4772).. Trideset instrumenata od drveta, metala ili plastike upakiranih u kartonskoj kutiji (40x30x15 cm).. KOMPLET ZA MOTORIKU (artikl br.. 50691) sastoji se od 30 spojnica, 3 crvena čunja, 3 uta čunja, 4 cigle u utoj i crvenoj boji, 8 ipki, 4 mala i 4 obruèa srednje velièine.. VELCRO - Meta za gaðanje (artikl br.. 50476).. Zanimljiva igra koja potièe preciznost, te razvija motoriku.. HOP VREÆE (artikli br.. 33344 i 33342) za skakanje, naèinjene su od izdr ljivog materijala u plavoj i crvenoj boji u dvije velièine; h.. 60 cm.. i h.. 90 cm.. Igra skakanja u vreæama razvija osjeæaj za ravnote u.. DENTAL MODEL (artikl br.. 85456).. Dimenzije: 11x9x7 cm.. Za vje bu odr avanja higijene zuba.. XEO KONSTRUKTORSKI SET (artikl br.. 7597) učenici e otkriti i proučavati različitosti raznih oblasti matematike, poput oblika i prostora, slika i boja, sortiranja i klasificiranja i rje avanja problema.. Set sadr i 198 komada u 7 različitih geometrijskih oblika koji se mogu montirati..

  Original link path: /rnastava.php
  Open archive

 • Title: Educa
  Descriptive info: GLAZBENI ODGOJ.. Za predmet "GLAZBENA KULTURA" nudimo:.. - Glazbeni instrumenti.. - Notna ploča (zelena i bijela)..

  Original link path: /godgoj.php
  Open archive

 • Title: Educa
  Descriptive info: STRUÈNI PREDMETI.. Za "STRUÈNE PREDMETE" imamo uèila koja prate specifiènosti uèila i opreme u strukovnim kolama (strojarska, prometna, elektrotehnièka, graðevinska, medicinska i dr..

  Original link path: /spredmeti.php
  Open archive •  


  Archived pages: 22