www.archive-org-2014.com » HR » E » EKOINVEST

Choose link from "Titles, links and description words view":

Or switch to "Titles and links view".

  Archived pages: 33 . Archive date: 2014-11.

 • Title: Eko Invest d.o.o.
  Descriptive info: .. Zaštita okoliša.. Stručni prijevodi.. Poslovno savjetovanje.. Priprema projekata.. Novosti.. O nama.. Publikacije.. POČETNA STRANICA.. |.. MAPA SITEA.. KONTAKTI.. Eko Invest d.. o.. Draškovićeva 50.. 10 000 Zagreb.. Tel: +38513769120.. +38513769362.. Fax: +38514819603.. Mail:.. ekoinvest@ekoinvest.. hr.. PARTNERI.. NOVOSTI.. Savjetujemo poduzetnike o domaćim propisima i postupcima iz područja zaštite okoliša te propisima koje uređuje Europska pravna stečevina i međunarodne konvencije.. Zajedno s našim suradnicima radimo na razvoju i primjeni novih tehnologija u zaštiti okoliša i to posebice u zaštiti voda.. Našim tehnologijama selektivno uklanjamo organsku tvar, teške metale, amonijak, dušikove i ostale spojeve na najekonomičniji način što nalazi primjenu u pripravi tehničke vode u industriji i poljoprivredi, obradi otpadnih voda te pripravi vode za piće.. Zastupamo prodaju tih uređaja, te pratimo i kontroliramo njihov rad i radimo na njihovom održavanju.. više.. EKO INVEST d.. specijaliziran je za usluge prevođenja, lekture i korekture svih vrsta općih i stručnih tehničkih tekstova sa i na engleski, njemački, talijanski i francuski.. Posebno smo specijalizirani za tekstove vezane za zaštitu zdravlja i okoliša, tehničke i tenderske dokumentacije, studija o utjecaju na okoliš, elaborata zaštite okoliša, tehničkih rješenja različitih projekata, te zakona i regulative.. Naši su prevoditelji stručnjaci u svom području, te međusobno surađuju u svrhu što veće brzine i usklađenosti prijevoda, čime omogućavamo prijevod opsežnih tekstova u kratko vrijeme..  ...   pomoći u dobivanju sredstva fondova iz programa pomoći Europske unije i drugih raspoloživih izvora državne potpore, a prije svega u pružanju informacija o mogućim programima pomoći od interesa za naše klijente, pripremi projekne i natječajne dokumentacije, te provedbi projekata.. Kako je pomoć u pripremi projekata naš primarni cilj, na ovim stranicama svi potencijalni korisnici sredstava prvenstveno mogu pronaći informacije o najavljenim ili otvorenim natječajima iz pretpristupnih programa EU, kao što su ISPA, SAPARD/IPARD i IPA, te drugih relevantnih izvora, kao što je Fond za financiranje projekata zaštite okoliša i energetske učinkovitosti.. Ekoinvest d.. je posebno specijaliziran za pripremu i provedbu projekata u području izgradnje administrativnih kapaciteta, zaštite okoliša i energetske učinkovitosti, te poljoprivrede i ruralnog razvoja.. poduzeće osnovano je 1992 godine.. U svom osamnaestogodišnjem radu uspjeli smo se specijalizirati za usluge na području poslovnog savjetovanja, uključujući inženjering, menadžment kao i tehnološke usluge, zaštite okoliša te pripreme projekata za korištenje međunarodnih i domaćih fondova.. Imamo brojne reference na prevođenje raznovrsne dokumentacije vezano za investicijske projekte, graditeljstvo i zaštitu okoliša, kao i simultano prevođenje na međunarodnim sastancima i seminarima.. Uspješno radimo na organizaciji seminara, radionica i konzultacija.. Surađujemo s istaknutim međunarodnim i domaćim tvrtkama te istaknutim i dokazanim stručnjacima.. PROJEKTI.. Sustav za pročišćavanje voda za piće.. Sustav za pročišćavanje procjednih voda.. PRIJAVA.. design by Slon-ing..

  Original link path: /
  Open archive

 • Title: Eko Invest d.o.o.
  Descriptive info: Environmental Protection.. Translation.. Business Consultancy.. Preparation of Projects.. News.. About us.. Publications.. HOME PAGE.. SITE MAP.. CONTACTS.. Eko Invest Ltd.. Republic of Croatia.. Phone: +38513769120.. PARTNERS.. NEWS.. „EKO INVEST“ d.. along with ADVANCED ENERGY Ltd.. and DOK-ING, d.. continually work on development and application of new technologies in environmental protection, water protection in particular.. We apply our technologies to selectively eliminate organic substance, heavy metals, ammonia, nitrogen and other compounds by application of the most economical methods, which are expansively used in preparation of technological water in industry and agriculture, waste water treatment, and preparation of drinking water.. We are also dealers of such plants and systematically monitor and control their operation and work on their maintenance.. more.. provides translation, proof-reading and editing services of all types of general and specialized texts, especially technical related to health and environmental protection, technical and tender documents, Environmental Impact Studies, Environmental Protection Studies, technical designs for a wide range of projects, laws and regulations.. Our team of specialized simultaneous and consecutive interpreters will facilitate your participation at meetings, seminars and congesses.. Confidentiality of information is guaranteed for all our services.. HAMAG-INVEST non-refundable grant for "Promoting Energy Efficiency" project.. received a non-refundable grant from HAMAG-INVEST for co-financing consultancy services within the pilot project "Promoting Energy Efficiency" for purpose of preparation of technical documents for the construction of a pilot plant for treatment for leaching waters from municipal landfills..  ...   and other available sources of state support, which primarily relates to provision of information on potential assistance programs of interest, preparation of project and bidding documents, and implementation of projects.. As assistance in preparation of projects is our primary objective, we provide information on announced or opened competitions from the EU pre-accession programs, such as the ISPA, SAPARD/IPARD and IPA, as well as from other relevant sources, such as the Environmental Protection and Energy Efficiency Fund of the Republic of Croatia.. consulting company was established in 1992, and is specialized in environmental protection, including services in engineering, economy, management and technology, as well as comprehensive assistance services in obtaining the resources from both international, other available sources of state support.. The company’s work during the last 20 years was focused on preparation of technical documentation for obtaining the water use permits, preparation of rules for water supply and waste water system maintenance related to the environmental protection, auditing of the environmental protection studies, preparation of the environmental impact assessment studies, translation of different environmental protection documentation and conference interpretation in international meetings and seminars, organization of seminars, workshops and consultations, and participation in international projects.. We cooperate with prominent international and local companies, and renowned experts with the purpose of development and application of new technologies in environmental protection, with special regard to water protection.. PROJECTS.. Drinking Water Purification System.. Landfill Leachate Treatment Unit.. LOGIN..

  Original link path: /en_default.aspx
  Open archive

 • Title: Zaštita okoliša
  Descriptive info: > ZAŠTITA OKOLIŠA.. Projekti.. Obzirom na kompleksnost sastava ulazne vode (prisutnost anorganskog, organskog i mikrobiološkog onečišćenja) sustav pročišćavanja sastoji se od elektrokemijske obrade primjenom odgovarajućih elektrokemijskih reaktora, elektromagnetske obrade te završne obrade ozonom i UV zračenjem.. Svi mjereni parametri u pročišćenoj vodi su značajno niži od graničnih vrijednosti sukladno Pravilniku o zdravstvenoj ispravnosti vode za piće (NN 47/08).. Zbog niske biorazgradivosti i kompleksnosti sastava u usporedbi s ostalim vrstama industrijskih efluenata procjedne vode su najteže obradive i da bi se postigla propisana kvaliteta izlaznog efluenta potrebna je primjena kombinacije metoda obrade.. Procjedina se prepumpava iz kolektorskih laguna u reakcijsku posudu i biva podvrgnuta simultanom elektromagnetskom i elektrokemijskom tretmanu kombiniranima s naprednim oksidacijskim procesima.. Konačna obradba sastoji se od aplikacije UV zračenja i ozonizacije.. Pročišćavanje otpadnih voda iz vinarija.. Obzirom na izuzetnu kompleksnost sastava ovakav tip efluenta zahtijeva simultanu primjenu više metoda obrade.. Otpadne vode sakupljaju se u reakcijsku posudu sistemom podnih kanala, sifona i cjevovodate se podvrgava simultanoj obradbi (elektrooksidacija/elekroredukcija/elektrokoagulacija) uz napredne oksidacijske procese.. Sustav za pročišćavanje kiselih voda iz rudnika.. Kisele rudničke drenažne vode (Eng.. Acid mine drainage, AMD) nastaju ispiranjem rude vodom u oksidativnim uvjetima što rezultira stvaranjem sumporne kiseline.. Voda namijenjena obradi upumpava se u reakcijsku posudu gdje se vrši prilagodba pH vrijednosti na 8 nakon čega slijedi postupak elektrokemijske obrade primjenom odabranih elektrokemijskih reaktora.. Sustav za pročišćavanje otpadne vode iz prehrambene industrije.. Sustav obrade mora zadovoljiti sljedeće kriterije: neosjetljiv na promjene ulaznog opterećenja, neosjetljiv na temperaturne promjene, sposoban istovremeno ukloniti kako organsko tako i anorgansko onečišćenje do vrijednosti pokazatelja pogodnih za ispust u okoliš ili ponovnu upotrebu efluenta, generirati što manju količinu otpadnog mulja.. Osim navedenog razvili smo i sustav za tretman otpadnih voda iz klaonica kao i inovativan postupak obrade procjednih voda odlagališta otpada  ...   iz područja zaštite okoliša, s posebnim naglaskom na zaštitu voda.. Naše tehnologije uspješno i s velikom učinkovitošću selektivno uklanjaju organske tvari, teške metale, amonijak, dušik, kao i ostale spojeve uz pomoć najekonomičnijih metoda, sa spektrom primjene od pripreme tehnološke vode u industriji i poljoprivredi, pročišćavanja otpadnih vode, do pripreme pitke vode.. Zastupnici smo istih postrojenja, radimo na sustavnom praćenju i kontroli njihovog rada, te pružamo usluge održavanja uređaja.. Partneri.. NAPREDNA ENERGIJA d.. poduzeće osnovano je 2010 godine s ciljem razvoja i objedinjavanja naprednih tehnologija s područja kemijskog inženjerstva, elektronike i strojarstva i njihove primjene na sustave za pročišćavanje različitih tipova otpadnih voda kao i na sustave za pripremu pitke vode.. DOK-ING, d.. je jedan od vodećih proizvođača polivalentih vozila bez posade, uključujući robotizirane strojeve za razminiranje na svim vrstama terena, vatrogasne i rudarske strojeve, ostalih specijalnih uređaje, kao i najveće poduzeće za humanitarno razminiranje na području jugoistočne Europe.. Glavni ured i pogon ove hrvatske kompanije smješteni su u Zagrebu na prostoru od oko 15.. 000 m², te osiguravaju proizvodni kapacitet od oko 60 različitih vrsta strojeva godišnje, odnosno 1.. 000.. 000 m² razminirane površine godišnje.. Od svog osnutka 1991.. godine, DOK-ING aktivno sudjeluje na razvijaju projekata istraživanja i razvoja u suradnji s različitim međunarodnim i domaćim istraživačkim organizacijama, te je nositelj EN ISO 9001:2000 certifikata.. Tri partnerske kompanije zajednički rade u razvoju i objedinjavanju naprednih tehnologija s područja kemijskog inženjerstva, elektronike i strojarstva i njihove primjene na sustave za pročišćavanje različitih tipova otpadnih voda kao i na sustave za poboljšanje kvalitete pitke vode.. Naš glavni cilj je razvoj, dizajniranje, proizvodnja i instalacija inovativnih, okolišno prihvatljivih, energetski učinkovitih sustava za tretman otpadnih i pitkih voda prilagođenih pojedinom korisniku upotrebljivih kako u Republici Hrvatskoj tako i u bilo kojem dijelu svijeta..

  Original link path: /zastita_okolisa.aspx
  Open archive
 •  

 • Title: Stručni prijevodi
  Descriptive info: > STRUČNI PRIJEVODI.. Nudimo prijevode iz sljedećih područja:.. zaštita okoliša i prirode.. graditeljstvo.. strojarstvo.. pravo.. ekonomija i financije.. informatika i IT.. Prijevode isporučujemo sukladno dogovorenom roku bez kašnjenja, te na dogovoreni način (e-mailom, faxom, poštom).. U ponudu je uključena i lektura i korektura, grafička obrada, te prijepis teksta.. Referentna lista.. Stručnost i zadovoljstvo u suradnji mogu potvrditi brojne pravne i fizičke osobe s kojima poslujemo već niz godina, a uključuju sljedeća poduzeća i organizacije:.. Institut  ...   Zagreba.. Autocesta iz Zagreba.. Rijeka-projekt iz Rijeke.. Ar-tech iz Zagreba.. Inženjering za naftu i plin d.. STSI Integrirani tehnički servisi d.. Ekonerg d.. Arhitektonski fakultet u Splitu.. Zavod za informatičku djelatnost Hrvatske.. Oikon d.. Hrvatske Autoceste d.. Hrvatske ceste d.. Dalekovod d.. d.. Hidroelektra-projekt d.. Area Urbis d.. Ministarstvo regionalnog razvoja, šumarstva i vodnoga gospodarstva.. APO d.. BJ d.. za procesno projektiranje.. IRES - Institut za istraživanje i razvoj održivih eko sustava.. te mnogi drugi..

  Original link path: /prijevodi.aspx
  Open archive

 • Title: Poslovno savjetovanje
  Descriptive info: > POSLOVNO SAVJETOVANJE..

  Original link path: /savjetovanje.aspx
  Open archive

 • Title: Priprema projekata
  Descriptive info: > PRIPREMA PROJEKATA.. je posebno specijaliziran za pripremu i provedbu projekata u području izgradnje administrativnih kapaciteta, zaštite okoliša i energetske učinkovitosti, te poljoprivrede i ruralnog razvoja..

  Original link path: /projekti.aspx
  Open archive

 • Title: Eko Invest d.o.o. - novosti
  Descriptive info: > NOVOSTI.. Na ovoj stranici možete pronaći novosti i najave događaja vezanih uz našu djelatnost..

  Original link path: /novosti.aspx
  Open archive

 • Title: Eko Invest d.o.o.
  Descriptive info: > EKO INVEST D.. O..

  Original link path: /ekoinvest.aspx
  Open archive

 • Title: Eko Invest d.o.o. - publikacije
  Descriptive info: - publikacije.. > PUBLIKACIJE.. Originalni znanstveni radovi objavljeni u “current contents” peer rewieved journals.. Orescanin, V; Kollar, R; Nad, K; Mikulić, N.. Preparation of drinking water used in water supply systems of the towns Zrenjanin and Temerin by electrochemical methods.. J.. Environ.. Sci.. Health, Part A.. (2012) (In press).. Findri Guštek, S.. ; Petek, M.. ; Sarajlija, H.. ; Mrsic, G.. ; Mlinaric Džepina, A.. ; Orescanin, V.. The correlation of the lifestyle and medical conditions with the vaginal infections and production of 2-phenylethanol.. Arch.. Gynecol.. Obstet.. 2012, 286(3), 671-682.. Orescanin, V.. ; Kollar, R.. ; Ruk, D.. ; Nad, K.. ; Mikulic, N.. A combined CaO/electrochemical treatment of the landfill leachate from different sanitary landfills in Croatia.. 2012, 47(12), 1749-1758.. ; Buben, K.. ; Lovrencic Mikelic, I.. ; Kollar, K.. ; Kolar, M.. ; Medunic, G.. Chemical and Radiological Characterization of Fly and Bottom Ash Landfill of the Former Sulfate Pulp Factory Plaški and its Surroundings.. 2012, 47 (11), 1592-1606.. Geric, M.. ; Gajski, G.. ; Garaj-Vrhovac, V.. Chemical and toxicological characterization of the bricks produced from clay/sewage sludge mixture.. 2012, 47(11), 1521-1527.. A combined CaO/electrochemical treatment of the acid mine drainage from the “Robule” Lake.. 2012, 47(8), 1186-1191.. Gajski, G; Orescanin, V.. Chemical composition and genotoxicity assessment of sanitary landfill leachate from Rovinj, Croatia.. Ecotox.. Safe.. 2012, 78, 253-259.. ;Ruk, D.. Characterization and electrochemical treatment of landfill leachate.. 2012, 47(3), 462-469.. ; Kollar, R; Nad, K.. The electrocoagulation/advanced oxidation treatment of the groundwater used for human consumption.. 46 (2011), 14, 1611-1618.. Application of the ozonation/electrocoagulation process for the treatment of wastewater from boat pressure washing.. 46 (2011), 12, 1338-1345.. Gajski, G.. Cytogenotoxicity of sewage sludge leachate before and after calcium oxide based solidification in human lymphocytes.. (2011), 74 (5), 1408-1415.. ; Kollar I.. Characterization and treatment of water used for human consumption  ...   Karlovci, 17 - 20.. 09.. 2012.. Orescanin, V; Kollar, R; Buben, K; Lovrenčić Mikelić, I; Kollar, K; Kollar, M; Medunić, G.. Radiological characterization of fly and bottom ash landfill of the former sulfate pulp factory Plaški // The first international conference on radiation and dosimetry in various fields of research RAD2012 / Ristić, Goran (ur.. ).. Niš: University of Niš, Faculty of Electronic Engineering, 2012.. 267-269.. Orescanin, V; Kollar, R; Ruk, D; Nad, K, Mikulić, N.. Electrochemical treatment of landfill leachate.. Proceedings of 3rd International symposium on Environmental Management Toward Sustainable Technologies-SEM2011.. Natalija Koprivanec, Hrvoje Kušić and Ana Lončarić Božić (Eds), Oct 26 – 28, Faculty of Chemical Engineering and Technology, Zagreb, Croatia, 2011.. 232-238.. Book of Abstracts of 3rd International symposium on Environmental Management Toward Sustainable Technologies-SEM2011.. PP26.. Orescanin, V; Kollar, R; Ruk, D; Mikulić, N; Nad, K.. Purification of wastewater from boat pressure washing by electrocoagulation/ozonation.. PP27.. Application of electrochemical methods for the preparation of drinking water-an example of Eastern Slavonia waters.. Proceedings of 5th Croatian water conference.. Danko Bjondić, Danko Holjević, Ljudevit Tropan (Eds), May 18-25, Croatian waters, Opatija, Croatia 2011.. 1039-1047.. Orescanin, V; Ruk, D; Lovrencic Mikelic, I; Kollar, R; Nad, K; Mikulić, N.. Combined treatment of landfill leachate using calcium oxide, ferric chloride and clinoptilolite.. // Book of Abstract: The 11st European Meeting on Environmental chemistry-EMEC11, Portoroz, Slovenija, December 8-11, 2010, 210-210.. Loris, E; Oreščanin, V; Lovrenčić Mikelić, I; Sofilić, T; Mikulić, N.. Purification of zinc plating wastewater using alkaline residue of electric arc furnace dust.. // Book of Abstract: The 11st European Meeting on Environmental chemistry-EMEC11, Portorož, Slovenija, December 8-11, 2010, 200-200.. Mikulić, N; Oreščanin, V; Lovrenčić Mikelić, I.. Treatment of electroplating sludge by calcium oxide, activated carbon and phosphoric acid.. // Book of Abstract: The 11st European Meeting on Environmental chemistry-EMEC11, Portorož, Slovenija, December 8-11, 2010, 206-206..

  Original link path: /reference.aspx
  Open archive

 • Title: Ekoinvest d.o.o. - mapa stranice
  Descriptive info: - mapa stranica.. > SITE MAP.. Reference.. Ekoinvest..

  Original link path: /sitemap.aspx
  Open archive

 • Title: Sustav za pročišćavanje voda za piće
  Descriptive info: >.. ZAŠTITA OKOLIŠA.. > Sustav za pročišćavanje voda za piće.. Opis problematike.. Obzirom na činjenicu da je voda neophodna za održavanje života dovoljne količine ovog prirodnog resursa moraju biti osigurane i lako dostupne svima.. S druge strane, zdravstveno neispravna voda za piće i/ili higijenske potrebe predstavlja značajan zdravstveni rizik za opću populaciju.. Uzroci smanjene kvalitete vode za piće mogu se podijeliti na prirodne (uzrokovane geološkom podlogom) i antropogene (uzrokovane ljudskom aktivnošću).. Kao primjer geološki uvjetovanog smanjenja kvalitete podzemne vode koja se koristi u vodoopskrbi mogu se navesti vode Istočne Slavonije karakterizirane i do deseterostruko višim vrijednostima amonija, arsena, željeza i mangana u odnosu na postojeću nacionalnu regulativu (Pravilnik o zdravstvenoj ispravnosti vode za piće, NN 47/08), preporuke Svjetske zdravstvene organizacije (WHO, 2006-Guideline values for chemicals that are of health significance in drinking water) te EU standard propisan za pitke vode (Council Directive 98/83/EC on the quality of water intended for human consumption).. Antropogeni izvori su uzročnici kako anorganskog tako i mikrobiološkog i organskog onečišćenja podzemne vode a uključuju poljoprivredu i šumarstvo (ekstenzivna primjena pesticida, ekstenzivan uzgoj životinja), različite grane industrije (kemijska, metalna, površinska zaštita metala,  ...   obrade prije ispuštanja u okoliš dok ostalih 80 % značajno doprinosi zagađenju vodonosnika i smanjenju kvalitete pitke vode.. Izabrana tehnologija.. Efikasnost postupka.. Uklanjanje amonija i organske komponenete postignuto je direktnom ozonolizom kao i oksidacijom pomoću reaktivnih oksidativnih produkata nastalih u reakciji ozona i UV zračenja.. Suprotno kemijskoj koagulaciji kojom se povećava koncentracija aniona te općenito ukupne otopljene tvari u obrađenoj vodi, kombinirani pristup obrade koji uključuje primjenu elektrokemijskih i elektromagnetskih metoda te naprednih oksidacijskih procesa rezultira značajnim sniženjem navedenih parametara usljed stvaranja slabo topljivih spojeva kao što su, apatit, fluorapatit, gips, struvit.. Prisutnost Fe, Mg, P, S, Cl i Ca u otpadnom mulju potvrđuju navedeno.. Kvaliteta otpadnog mulja.. Otpadni mulj – nusprodukt obrade vode za piće obzirom na sastav eluata može se klasificirati kao inertni otpad.. Ostale primjene.. Razvijena metodologija obrade obzirom da nije osjetljiva na temperaturne promjene i ulazno opterećenje je idealna kao nadopuna aerobnim biološkim metodama za završnu obradu komunalnih i njima sličnih voda u ekološki osjetljivim područjima gdje izlazni efluent mora zadovoljavati najstrože kriterije te također kao prethodna obrada različitih tipova industrijskih efluenata prije nanofiltracije ili reverzne osmoze.. Tehničke karakteristike i parametri..

  Original link path: /prociscivac_vode.aspx
  Open archive •  


  Archived pages: 33