www.archive-org-2014.com » HR » F » FELLER

Choose link from "Titles, links and description words view":

Or switch to "Titles and links view".

  Archived pages: 12 . Archive date: 2014-03.

 • Title: Feller d.o.o.
  Descriptive info: .. Naslovna.. O nama.. Sustavi obrade vode.. UP.. CO.. RE.. *.. Kontakt.. Download PDF.. Voda je izvor života!.. Da, ali ne bilo kakva !.. Otopljeni kamenac u vodi (kalcijev i magnezijev hidrokarbonat) uzrokuje tvrdoću vode sa čitavim nizom štetnog djelovanja :.. izlučuje se na stijenkama kotlova, bojlera, perilica, mlaznica, raspršivača.. začepljuje cijevi, ventile, tuševe, sita.. povećava potrošnju servisne vode, energije, sapuna, kemikalija.. Tvrda voda je, dakle, skupa  ...   više postaje svjetski problem broj jedan.. VAŠ PROBLEM - NAŠE RJEŠENJE !.. FELLER d.. o.. Zastupstvo.. Poslovna suradnja.. The DOW Chemical Co.. Filmtec Corp.. Pentair Water.. InterApp.. Techap.. Gebrüder Heyl.. Effast.. SUS Bretten.. Pall.. Ionpure.. FELLER.. d.. Stjepana Gregorka 5.. 10310 Ivanić-Grad.. tel.. / faks.. + 385 1 2882 457.. email:.. feller@feller.. hr.. Naša lokacija.. Stjepana Gregorka 5, 10310 Ivanić-Grad.. + 385 1 2882 457, email: feller@feller.. hr..

  Original link path: /
  Open archive

 • Title: O nama « Feller d.o.o.
  Descriptive info: je tvrtka specijalizirana za obradu voda.. |.. O nama.. je tvrtka specijalizirana za obradu voda, a djeluje u područjima :.. energetike.. procesne tehnike.. projektiranja.. izvođenja.. servisa.. obuka.. trgovine.. Sjedište tvrtke nalazi se u Ivanić-Gradu, 30-ak km istočno od Zagreba, prvi izlaz sa autoceste A3 u smjeru Slavonskog Broda.. Osnutak tvrtke 1992.. U početku projektiranje energetskih instalacija.. Usporedno dvogodišnji rad sa tvrtkom The  ...   UP.. tehnologije regeneracije ionskih izmjenjivača.. Na domaćem tržištu.. radovi za najpoznatije tvrtke : VIRO Virovitica, Đ Đ Slavonski Brod,.. INGRA Zagreb, PLIVA Zagreb, SAPONIA Osijek, IMUNOLOŠKI ZAVOD Zagreb, GAVRILOVIĆ Petrinja, LABUD Zagreb, CEDEVITA, VINDIJA Varaždin, JGL Rijeka, BELJE Darda, VUPIK Vukovar, TPK Zagreb, LTH CASTING Benkovac, MEGGLE- Osijek, DUKAT Zagreb.. Na inozemnim tržištima:.. Bosna i Hercegovina, Srbija, Kosovo, Libija, Bjelorusija, Sjeverna Irska, Austrija..

  Original link path: /o-nama
  Open archive

 • Title: UP.CO.RE.* « Feller d.o.o.
  Descriptive info: Postupak protustrujne regeneracije.. *.. UPCORE* postupak.. Protusmjerna ionska regeneracija:.. napredna tehnologija za dobivanje bolje i ekonomski povoljnije obrađene vode.. ( Primjeri ).. Postrojenje za omekšavanje.. Postrojenje za demineralizaciju.. Postrojenje za demineralizaciju Modernizacija.. Postrojenje za demineralizaciju Modernizacija 2.. Obrada kotlovske vode primjenom nove generacije ionskih smola.. Kombinacija reverzne osmoze i ionskih izmjenjivača za ultračistu vodu.. Bolji postupak regeneracije.. Veliki korisnici vode većinom u industrijama, koriste tehnologiju demineralizacije na bazi ionske izmjene kako bi zadovoljili svoje potrebe glede kvalitete obrađene vode.. Bez obzira na tip smole, regeneracija smola je čimbenik koji je kritičan u cjelokupnom sistemu održavanja i periodički se ponavlja.. Neki od problema s kojima se korisnici susreću u vezi s tim su:.. - potrošnja kemikalije za regeneraciju i potrošnja servisne vode,.. - ispuštanje regeneranta, posebno ako je vezano uz problematiku gospodarenja otpadom,.. - vrijeme regeneracije približava se ukupnom vremenu proizvodnog ciklusa.. UPCORE, tehnologija regeneracije smole koju je razvio DOW , zajedno sa različitim tipovima DOWEX smola na bazi ionske izmjene, omogućuje smanjenje troškova, efikasniju upotrebu kemikalije za regeneraciju, značajno smanjenje količine otpadne vode i manje ispuštanje po završetku procesa što je u skladu sa zakonom o zaštiti okoliša.. UPCORE tehnologijom možete unaprijediti postojeći sistem i postići veću isplativost.. Ići protiv toka.. Iskustvo je pokazalo da protusmjerni sistem u usporedbi sa istosmjernim sistemom regeneracije pokazuje viši stupanj korisnosti regeneracije.. On smanjuje istjecanje za 50%, a istovremeno troši upola manje kemikalije za regeneraciju i servisne vode.. Istovremeno, vrijeme regeneracije je upola kraće, pri čemu je postignuta vrlo visoka kvaliteta vode ( 2μS/cm) ovisno o količini otopljenih soli ulazne vode.. Navedene prednosti su vrlo značajne za korisnike sistema za demineralizaciju na bazi ionskih smola.. Primjena.. UPCORE.. tehnologije omogućit će nam prevladavanje nedostataka s kojima smo se susretali kod protusmjernih sistema ranije generacije; kao lebdeći sloj ( Schwebebett ), blok sistemi sa vodom ili zrakom sa središnjim razdjelnikom i blok sistem s inertnom smolom.. Ti se nedostaci odnose na osjetljivost sistema, ograničenje upotrebe volumena posude, dodatne zahtjeve u pogledu opreme i kompleksnost kontrole.. Kako bi protusmjerni sistem bio efikasan, mora se osigurati finoća kontaktnog područja.. Punjenje (smola) mora zadržati kompaktnost za vrijeme regeneracijskog i servisnog ciklusa.. Mnoge ranije tehnologije, zbog svoje konstrukcije, komplicirane su u postizavanju takvih zadanih uvjeta.. Svi protusmjerni sistemi nisu kreirani jednako.. 1.. Sistemi sa središnjim razdjelnikom.. 2.. Blok sistemi s inertnom masom.. 3.. Sistemi lebdećeg sloja.. SISTEMI SA SREDIŠNJIM RAZDJELNIKOM.. Karakteristike:.. - dobra kvaliteta vode.. - dobra iskoristivost regeneracije.. Ali:.. - ograničen upotrebljivi vol.. posude.. - središnji razdjelnik osjetljiv na mehaničke kvarove do kojih dolazi zbog bujanja i smanjivanja smole.. - potrebna dodatna oprema.. - velika potrošnja zraka ili vode.. - vrijeme i ljudski čimbenik povećani pri regeneraciji.. - potrebna su periodička ispiranja.. BLOK SISTEM S INERTNOM MASOM.. - dobar stupanj djelovanja regeneracije.. - potrebna dodatna oprema i kontrola za prijelazni korak inertne mase.. - potrebna dodatna kontrola inertnog volumena radi proračuna promjena u volumenu smole.. - ograničena upotreba aktivnog volumena posude.. - velika količina neaktivne smole.. SISTEM LEBDEĆEG PUNJENJA.. Sistem može raditi sa djelomično kompaktnim, odnosno lebdećim punjenjem.. - dobra upotrebljivost volumena posude.. - kratko vrijeme regeneracije.. - pumpa za održavanje lebdećeg punjenja.. - osjetljiv na promjene u brzini protoka i/ili prekide proizvodnog ciklusa.. - akumuliranje otpadnih čvrstih tvari uslijed duboke filtracije.. - vanjska posuda za ispiranje potrebna za čišćenje.. - filter za sprečavanje prolaza izmrvljenih čestica smole.. - kod slojevitog punjenja neophodna međuploča.. Što čini.. UPCORE.. boljim?.. proces se temelji na jednostavnom konstrukcijskom pristupu koji uključuje mala ulaganja u opremu.. Lako se kontrolira i automatizira.. Postojeći protustrujni i istostrujni sistemi mogu se jednostavno promijeniti kako bi se prilagodili.. procesu.. Tehnologija se može primijeniti za novo konstruirana postrojenja ili za reizgradnju i povećanje učinkovitosti postojećih postrojenja.. S.. procesom jednostavno je kreirati raspodjelu dvoslojnog punjenja s optimalnim korisnim volumenom posude; ne postoji potreba za mehaničkim međuodvajačima.. Nadalje, proces je neosjetljiv na promjene u brzini protoka ili prekide tijekom proizvodnog ciklusa.. Nije potrebna odvojena posuda za ispiranje.. Suspendirane čvrste tvari i izmrvljene čestice smole automatski se odstranjuju tijekom svakog ciklusa regeneracije, putem jedinstvenog.. efekta samočišćenja.. proces nudi korisniku sve prednosti tehnologije protusmjernog sistema regeneracije u kombinaciji s realnim uštedama.. Ključne prednosti.. UPCORE-a.. - jednostavna raspodjela dvoslojnog konstrukcija jednostavna konstrukcija.. punjenja.. - jednostavna kontrola i automatizacija optimalan korisni volumen posude.. - jeftina  ...   zagađivanje polirane zone ionima.. Tijekom faze zbijanja, punjenje se oslobađa (čisti) od suspendiranih tvari nataloženih na površinu inertne smole tijekom proizvodnog ciklusa kao i od izmrvljenih čestica smole, zahvaljujući hidrodinamičkom efektu škara.. Uklanjanje nepoželjnih čvrstih tvari se optimalizira izborom odgovarajuće DOWEX plutajuće inertne smole i kolektorskog sistema.. Tijekom faze regeneracije proces samočišćenja se završava.. Koraci u procesu:.. Jednom kada je zbijena, smola ostaje takva čak i ako se smanji brzina protoka.. To omogućuje da se regeneracija odvija brzinom protoka koja daje najbolje rezultate glede vremena regeneracije i koncentracije regeneranta.. Promjene volumena zrnaca smole potpomažu efekt čišćenja.. Nakon koraka regeneracije slijedi ciklus sporog ispiranja.. Tok vode ima smjer odozdo prema gore brzinom koja je jednaka brzini tijekom regeneracije.. Nakon što je taj korak završen, tok se zaustavlja i pušta da smola slobodno pada dolje.. Kvaliteta smole omogućuje joj da cijelo punjenje ne padne istovremeno dolje nego se donji slojevi odvajaju, rastresaju i talože na donjoj distribucionoj ploči.. Na taj se način slobodni sloj pomiče prema gore, a u njemu također suspendirane tvari i izmrvljene čestice smole, dok u konačnici ne stignu do vrha smole gdje i ostaju tijekom pogonskog ciklusa.. Ovo traje 5 10 min.. Korak zbijanja u slijedećoj regeneraciji izbacuje ove nepoželjne čestice izvan unutrašnjosti izmjenjivača.. Taloženje (korak 4).. Zaokružimo proces.. Regeneracijski ciklus se završava brzim završnim pranjem ili recirkulacijom vode za ispiranje između kationske i anionske posude.. U brzom završnom pranju tok vode se kreće od vrha posude prema dolje, brzinom koja odgovara brzini pogonskog ciklusa.. Voda za završno pranje može biti neobrađena za kationski izmjenjivač, a za anionski bi morala biti dekationizirana ili demineralizirana.. Kako bi uštedjeli servisnu vodu, završno pranje se može također recirkulirati iz kationske u anionsku posudu brzinom protoka kao u pogonskom ciklusu.. U ovom slučaju količina vode za sporo pranje morala bi biti za jedan volumen izmjenjivača veća nego što je uobičajeno.. Korak 5.. Slojevito punjenje.. UPCORE izmjenjivači mogu biti sa slojevitim punjenjem bez međuploče.. Npr.. UPCORE dvoslojno punjeni izmjenjivači sastoje se od dva sloja smole; slabo funkcionalna smola gore i jako funkcionalne smola dolje.. Odvojenost slojeva osigurana je različitom veličinom, gustoćom i specifičnom težinom čestica slabo i jako funkcionalnih smola.. Prednosti konfiguracije slojevitog punjenja.. - potreban manji broj posuda (jedna umjesto dvije).. - visok ukupni stupanj iskoristivosti kemikalija (85-95 %).. - veliki kapacitet ionske izmjene kod slabo bazne smole.. - optimalna redukcija SiO2 pomoću jako bazne smole.. - produženi životni vijek smole; slabo bazna smola štiti jako baznu smolu od nepovratnih organskih oštećenja produžujući joj vijek trajanja.. - prilagodljivi odnos količina smola u slučaju promjene ulazne vode.. - jednostavna modifikacija postojećih posuda na UPCORE sistem slojevitog punjenja bez potrebe za sveobuhvatnim promjenama.. Novi život za stare sisteme.. Glavni poticaj koji je doveo do razvoja.. tehnologije uključuje stvarnu potrebu: pomoći korisniku uštedjeti novac.. Kako? Proizvodeći veće količine vode veće kvalitete po mnogo nižoj cijeni.. Za radna postrojenja sa postojećim istostrujnim ili protustrujnim sistemima, to je interesantna ponuda ako su kapitalni izdaci za nadgradnju prihvatljivi.. To je upravo ono za što se.. zalaže: s minimalnim kapitalnim ulaganjima, starija oprema se može prilagoditi tako da se:.. - smanje troškovi kemikalija.. - povisi ukupni kapacitet izmjenjivača.. - produlji vrijeme pogona.. - poveća kvaliteta proizvedene vode.. - smanji količina ispuštanja.. - smanji vrijeme regeneracije.. - smanji potrošnja servisne vode.. Jednostavna aritmetika: približiti se što više 100%.. Vaš sistem ionskih izmjenjivača bit će mnogo efikasniji ako se prevede na.. proces.. Stupanj iskoristivosti kemikalija kod istostrujnih sistema je obično između 40% i 60%, dok je ona kod protustrujnog.. sistema i do 95%, što znači uštede od 35% do 55%.. Najjednostavniji način da te uštede na papiru prevedete u stvarni novac je da nazovete Dow Europe Separation Systems.. Naši predstavnici će kontaktirati s Vama i uzeti u proračun Vaše potrebe, te Vam objasniti kako naš sistem radi.. Pomoću našeg.. kompjuterskog programa CADIX proračunat ćemo koliko možete uštedjeti prelaskom s vašeg sadašnjeg sistema na.. tehnologiju.. Rezultati analize će Vam biti predočeni u detaljnom izvješću.. S tom informacijom možete definirati period za otpis sredstava koji zahtijeva financijska strategija Vaše tvrtke i tada odlučiti da li će.. donijeti uštede u Vašem regeneracijskom konceptu.. Mi smo uvjereni da hoće.. *Zaštitni znak The Dow Chemical Company.. Kontakt podaci.. / fax.. + 385 1 2882 457.. email: feller@feller..

  Original link path: /up-co-re
  Open archive
 •  

 • Title: Kontakt « Feller d.o.o.
  Descriptive info: Kontakt.. Ime i prezime.. E-mail adresa.. Telefon:.. Naslov Vaše poruke.. Vaša poruka..

  Original link path: /kontakt
  Open archive

 • Title: Download PDF « Feller d.o.o.
  Descriptive info: Download PDF.. Pješčani filtri.. v=3 3,6m³/h.. v=2 30m³/h.. (primjeri).. Omekšivači.. Tablični pregled svih tipova.. 2750.. 2750-1465.. 2750-1465 D.. 2750-1665.. 2750-1665 D.. 6600.. 6600-735.. 6600-844.. 6600-1054.. 6600-1252.. 6600-1465.. 9100.. 9100-735.. 9100-844.. 9100-1054.. 9100-1252.. 9100-1465.. 9100-1665.. 9500.. 9500-1465.. 9500-1665.. 9500-1865.. 9500-2160.. 9500-2469.. Reverzne osmoze.. RO v=1,5m³/h.. RO v=3m³/h.. RO v=3,5m³/h.. RO v=5m³/h.. RO v=15m³/h.. RO v=18m³/h.. RO v=20m³/h.. RO v=25m³/h..

  Original link path: /download-pdf
  Open archive

 • Title: Filtri « Feller d.o.o.
  Descriptive info: Filtri.. sustavi obrade vode.. Filtri.. PJEŠČANI VIŠESLOJNI.. Pješčani filtri - PDF.. filtriranje bunarskih, površinskih, boćatih voda.. ukljanjanje željeza, mangana, amonijaka.. automatski ili ručno upravljani.. plastične ili čelične posude.. centralno upravljani ili pojedinačni membranski ventili ili leptir zaklopke.. sapnička dna ili zvijezda distributori.. kapaciteti i veličine – prema potrebi naručitelja.. filtracioni slojevi sukladno analizi ulazne sirove i  ...   posude plastične ili nehrđajući čelik.. upravljački membranski ventili ili leptir zaklopke.. sterilizacija vrućom vodom, parom ili kemikalijama.. aktivni ugljen granuliran ili ekstrudiran.. kapacitet prema potrebi naručitelja.. MIKRONSKI (SVIJEĆNI, VREĆASTI).. Vrećasti ili svijećni.. Kučišta od nehrđajućeg čelika.. Vreće ili svijeće od različitog materijala i finoće filtracije do 0,2 µm.. Ionske izmjene.. Membranske filtracije.. Elektrodeionizacija.. Dezinfekcija.. Područja primjene.. Ostalo..

  Original link path: /sustavi-obrade-vode/filtri
  Open archive

 • Title: Ionske izmjene « Feller d.o.o.
  Descriptive info: Ionske izmjene.. OMEKŠAVANJE.. PDF - Omekšivači.. Postupak ionske izmjene gdje se kalcijevi i magnezijevi ioni iz hidrokarbonata koji tvore karbonatnu tvrdoću, zamjenjuju natrijevim ionima stvarajući natrijeve hidrokarbonate koji ne stvaraju tvrdoću.. Kao rezultat dobivamo tzv.. umekšanu vodu, nepromijenjene pH vrijednosti ( još nazvana neutralna ionska izmjena ) čije se otopljene soli ne hvataju na stijenke kotlova i bojlera, mlaznica i sita, ne ostavljaju mrlje npr.. na čašama, autima i sl.. nakon sušenja.. Najčešća upotreba za napajanje kotlova do 13 bara radnog tlaka, rashladnim sustavima, proizvodnji manje kvalitetnih sokova i piva i drugdje gdje financijske mogućnosti nisu dozvolile kvalitetniju obradu vode.. DJELOMIČNO ODSOLJAVANJE (DEKARBONIZACIJA).. Najkraće rečeno uklanjanje karbonatne tvrdoće iz vode ( kalcijevih i magnezijevih bikarbonata – djelomično i natrijevih ) a korištenjem vapnenog mlijeka ( kalcijev hidroksid ) , slabo kationske ionske smole i u novije vrijeme membrana ( nanofiltracija ).. Dekarbonizirana voda svoju najčešću primjenu nalazi u rashladnim sustavima, proizvodnji bezalkoholnih pića i piva, industriji konzervi, kao predstupanj demineralizaciji i svugdje gdje to nalažu tehnološke potrebe.. POTPUNO ODSOLJAVANJE (DEMINERALIZACIJA).. Kao što i naziv kaže: potpuno uklanjanje iona iz vode.. Tek otkrićem anionskih izmjenjivača otvorila se mogućnost dobivanja potpuno čiste vode, bez otopljenih soli, a ne koristeći destilaciju.. U novije vrijeme za demineraliziranje vode manje zahtjevne kvalitete ( jaka pića, kemijska industrija, niskotlačni kotlovi, praone automobila, čaša, posuđa…) koriste se membranske  ...   ( tzv.. scavenger );.. obrada kondenzata;.. demineralizacija sirutke;.. uklanjanje teških metala i NH3 ( tvornice umjetnih gnojiva ), deterdženata, fenola, tenzida i sl.. iz otpadnih voda;.. uklanjanje onečišćenja iz kemijskih procesa;.. povrat plemenitih metala iz potrošenih kupki;.. uklanjanje teških metala iz kiselinskih kupki galvanske industrije;.. katalitičko uklanjanje kisika iz napojnih voda visokotlačnih kotlova;.. katalizator u proizvodnji ugljikovodika ( motorna goriva ).. (UPflow COunter-current REgeneration).. Protustrujna regeneracija prema gore smatra se jednim od najboljih postupaka regeneracije ionskih smola zbog visoke iskoristivosti kemikalija ( tj.. njihove manje potrošnje po jedinici obrađene vode ), smanjene količine otpadnih voda, odlične kvalitete obrađene vode, kraćeg trajanja regeneracije, potpune iskoristivosti volumena posude.. Idealan postupak za oživljavanje starih istostrujnih izmjenjivača vrlo jednostavnom i nadasve jeftinom pregradnjom.. U nastavku ćemo dati još samo neka svojstva ovoga postupka, a uspoređujući ga sa tehnologijom Schwebebett – također jednim od najrasprostranjenijih postupaka regeneracije:.. samočisteći postupak ( nepotrebni injektori za vađenje i posude za pranje ionske smole );.. neosjetljiv na oscilacije protoka i zaustavljanje ( nepotrebne pumpe za protustrujni protok vode i držanje ionske smole u lebdećem položaju );.. nepotrebna sapnička međuploča kod slojevitih punjenja ( npr.. između slabo i jako bazne ionske smole;.. jednostavna pregradnja starih istostrujnih sustava ( ugradnja gornjeg sapničkog distributora i ventila za kemikaliju u izlazni cjevovod ).. Više.. Postupak.. Postrojenje za demineralizaciju – Pregradnja.. Postrojenje za demineralizaciju – Novo..

  Original link path: /sustavi-obrade-vode/ionske-izmjene
  Open archive

 • Title: Membranske filtracije « Feller d.o.o.
  Descriptive info: Membranske filtracije.. ULTRAFILTRACIJA.. Jedinstven postupak koji omogućava istovremeno razdvajanje, uguščivanje i pročišćavanje tekućine.. UF membrane dozvoljavaju prolaz vode i čestica malih molekula.. Koristi se za razne separacije, ali istovremeno je tu i postupak uguščivanja : npr.. složenih čišćenja teških molekula.. Pročišćavanje voćnih sokova je puno ekonomičnije od klasičnih metoda, uz zadržavanje odlične boje, arome i ukusa.. Idealan postupak za bistrenje vinskog octa koji je blago mutan zbog malog sadržaja polisaharida i proteina.. Uklanjanje bakterija i virusa iz bijelog i crnog vina.. Određivanje masnoće u mlijeku, uklanjanje uljnih emulzija.. NANOFILTRACIJA.. To je noviji postupak obrade vode putem membranske filtracije koja primjenu nalazi kod pitkih, otpadnih i procesnih voda.. Zbog veličine pora na membranama od jednog nanometra dobila je ime, a područje djelovanja joj je između ultrafiltracije i obrnute osmoze.. Najčešće  ...   da nema područja u kojima ova tehnologija nije našla primjenu: odsoljavaje morske i boćate vode, demineralizacija vodovodne vode, kao predpriprema ionskoj izmjeni u energanama, medicini (hemodijaliza)i farmaciji (hemodijaliza), prehranbena industrija (demineralizacija sirutke, uklanjanje alkohola iz piva).. Kućna.. Kapaciteti : 180, 270 i 350 lit.. /dan ovisno o membrani.. Iskoristivost : oko 50%.. Predpriprema : dva mehanička filtra i jedan sa aktivnim ugljenom.. Poslije obrada : „ in line „ filtar i mineralizator ( opcija ).. Spremnik : 12 lit.. standardno ( veći po narudžbi ).. Sterilizacija : UV sterilizator ( po narudžbi ).. Industrijska.. PDF - Reverzne osmoze.. Kapacitet : od 150 lit / h (na više).. Tlakovi : 12 – 70 bara.. Iskoristivost : 45% – 80%.. CIP : sastavni dio RO uređaja.. Tipovi vode: vodovodna,površinska, bunarska, boćata, morska..

  Original link path: /sustavi-obrade-vode/membranske-filtracije
  Open archive

 • Title: Elektrodeionizacija « Feller d.o.o.
  Descriptive info: Elektrodeionizacija.. (KONTINUIRNA) ELEKTRODEIONIZACIJA (C)EDI.. (C)EDI je novija tehnologija obrade vode koja kombinira ionsku izmjenu i membransku filtraciju koristeći pritom i zakone ponašanja el.. energije.. Rezultat je potpuno odsoljena i čista voda čija provodljivost ide ispod 0,2 µS/cm.. Postupak je besprekidan, tj.. ne dolazi do zasićenja ionske smole poslije kojega bi pogon trebao stati radi regeneracije iste, što je svakako prednost..  ...   Slijedeća prednost je izostanak kemikalija koje se inače koriste kod regeneracije miješane ionske smole u klasičnim izmjenjivačima, dok ih ovdje zamjenjuje stalni tok el.. Sa ekološkog gledišta to je značajan doprinos smanjenju opterećenja i zaštiti okoliša.. Iskoristivost uređaja se kreće od 90% – 95%, a što ovisi o kvaliteti ulazne vode.. Kao predpriprema vode za CEDI najčešće se koristi RO..

  Original link path: /sustavi-obrade-vode/elektrodeionizacija
  Open archive

 • Title: Dezinfekcija « Feller d.o.o.
  Descriptive info: Dezinfekcija.. UV sterilizacije.. Na bazi ultravioletnog zračenja valne dužine 254 nm, a za dobivanje mikrobiološki čiste vode ne mijenjajući joj okus, boju ili miris.. Koristi se u domaćinstvima, prehrambenoj i farmaceutskoj industriji , punionama vode i soka i sl.. Kućište od nehrđajućeg čelika, a upravljački uređaj minimalno sa indikacijom zračenja i brojačem sati rada.. Kloriranje.. Kloriranje je jedan od najstarijih i još uvijek najraširenijih postupaka dezinfekcije vode.. Ovisno o kapacitetima, mogućnostima i kemijskoj analizi vode klor se koristi u više oblika: plinoviti klor, klor-dioksid, natrij-hipoklorit.. Obzirom na svoju agresivnost i otrovnost, s klorom treba postupati vrlo oprezno kako u proizvodnji ( klor-dioksid npr.. ) tako i u primjeni.. U gradskim vodovodnim mrežama  ...   pozornost treba posvetiti uređajima kojima ga mjerimo.. Ozoniranje.. Vrsta sterilizacije plinom ozonom O3.. To je izotop kisika, poslije flora, najjače oksidacijsko sredstvo, vrlo otrovan, plave boje i snažnog mirisa ( u zraku se osjeća već pri koncentraciji od 1 ppm.. ).. Koristi se za dobivanje mikrobiološki čiste vode u proizvodnji vode, pića, sokova, farmaceutskoj i prehrambenoj industriji.. Ozon se proizvodi na licu mjesta, a prema potrebi određuje veličina generatora i način proizvodnje: iz zraka, iz kisika ili elektrolizom vode za najzahtjevnije potrebe glede čistoće.. Pošto se radi o smrtonosnom plinu, izuzetnu brigu povesti o njegovom mjerenju i držanju u dopuštenim granicama kako u vodi tako i u prostoru gdje je smješten generator..

  Original link path: /sustavi-obrade-vode/dezinfekcija
  Open archive

 • Title: Područja primjene « Feller d.o.o.
  Descriptive info: Područja primjene.. Komunalna infrastruktura.. Kotlovska postrojenja.. Ogrijevni i rashladni sustavi.. Kemijska industrija.. Farmaceutska industrija.. Mljekarska industrija.. Prehrambena industrija.. Tekstilna industrija.. Metalska industrija.. Kuhinje.. Laboratoriji.. Praone rublja.. Proizvodnja i punjenje vode, sokova, sirupa, alkoholnih pića..

  Original link path: /sustavi-obrade-vode/podrucja-primjene
  Open archive •  


  Archived pages: 12