www.archive-org-2014.com » HR » G » GDCK-VARAZDIN

Choose link from "Titles, links and description words view":

Or switch to "Titles and links view".

  Archived pages: 82 . Archive date: 2014-02.

 • Title: Gradsko društvo Crvenog križa Varaždin
  Descriptive info: .. Naslovnica.. Tko smo.. Što radimo.. Prva pomoć.. Dobrovoljno davanje krvi.. Socijalno-humanitarne aktivnosti.. Služba traženja.. Mladež Crvenog križa.. Tradicionalne akcije Crvenog križa.. Prevencijom protiv ovisnosti.. Načela.. Propisi.. Kontakt.. Foto galerije.. Pronađite nas na:.. Pomoć u kući.. Solidarnost na djelu.. Natjecanje mladeži HCK.. Darivanje krvi.. NOVOSTI I OBAVIJESTI.. arhiva.. Obnova znanja iz prve pomoći za djelatnike VI osnovne škole Varaždin.. Gradsko društvo Crvenog križa Varaždin organiziralo je u petak, 03.. siječnja 2014.. predavanje.. više.. Obnova zanja iz prve pomoći za djelatnike  ...   je u suradnji sa Hrvatskim Crvenim križem.. O nama.. Gradsko društvo Crvenog križa Varaždin je udruga za promicanje humanitarnih ciljeva i provođenje zadaća zaštite i unapređenja zdravlja,socijalne skrbi, zdravstvenog i humanitarnog odgoja te se zalaže za poštovanje međunarodnog humanitarnog prava i zaštite ljudskih.. saznajte više.. Izrada:.. Zimo digital.. Emicca.. Prva pomoć za vozače i radne organizacije.. Kalendar akcija DDK.. Kako darivati krv.. Pomoć u kući.. Natjecanje mladeži HCK.. Linkovi.. Hrvatski Crveni Križ.. Grad Varaždin.. Državna uprava za zaštitu i spašavanje..

  Original link path: /
  Open archive

 • Title: Gradsko društvo Crvenog križa Varaždin - Tko smo
  Descriptive info: Gradsko društvo Crvenog križa Varaždin.. je udruga za promicanje humanitarnih ciljeva i provođenje zadaća zaštite i unapređenja zdravlja,socijalne skrbi, zdravstvenog i humanitarnog odgoja te se zalaže za poštovanje međunarodnog humanitarnog prava i zaštite ljudskih prava.. Djelujemo na području grada Varaždina i općina: Beretinec, Cestice, Jalžabeta, Gornjeg Kneginca, Petrijanca, Svetog Ilije, Sračinca, Trnovca, Vidovca, i Vinice..

  Original link path: /stranica/tko-smo/4/
  Open archive

 • Title: Gradsko društvo Crvenog križa Varaždin - Što radimo
  Descriptive info: Hrvatski Crveni križ Gradsko društvo Crvenog križa Varaždin provodi djelatnosti koje proizlaze iz Ženevskih konvencija i Dopunskih protokola, Statuta Međunarodnog pokreta Crvenog križa i Crvenog polumjeseca prenijetih na nacionalno društvo Crvenog križa.. Osnovni ciljevi rada GDCK Varaždin su:.. - ublažavanje ljudskih patnji, a osobito u ratnim sukobima i katastrofama.. - doprinos unapređenju i zaštiti zdravlja, prevencija bolesti i podizanje zdravstvene i ekološke kulture građana.. - poticanje solidarnosti, promicanje volonterstva i međusobnog pomaganja..

  Original link path: /stranica/sto-radimo/3/
  Open archive
 •  

 • Title: Gradsko društvo Crvenog križa Varaždin - Prva pomoć
  Descriptive info: je tradicionalna djelatnost Hrvatskog Crvenog križa koja se provodi u cilju osposobljavanja što većeg broja građana za pružanje prve pomoći u svim situacijama ozljeda i bolesti, u svakodnevnom životu kao i u slučaju katastrofa.. Prva pomoć je skup radnji i postupaka kojima se pomaže ozlijeđenoj ili iznenada oboljeloj osobi na mjestu nesreće, prije dolaska hitne medicinske službe ili drugih kvalificiranih medicinskih djelatnika.. Ciljevi.. prve pomoći su:.. spašavanje života.. sprečavanje nastanka trajnih zdravstvenih posljedica.. skraćivanje trajanja liječenja i oporavka.. LANAC PRVE POMOĆI UKLJUČUJE:.. Neodgodive mjere za spašavanje života (provjera sigurnosti pristupa mjesta nesreće, zaustavljanja krvarenja, postavljanja osobe u bočni  ...   do bolnice ako Hitna ne može doći, pružiti psihičku pomoć ozlijeđenoj osobi).. Intervencija hitne medicinske pomoći.. Bolničko zbrinjavanje.. GDCK Varaždin provodi tečajeve osposobljavanja.. kandidata za vozače.. iz pružanja prve pomoći osobama ozlijeđenim u prometnoj nesreći i tečajeve za.. osposobljavanje radnika.. za pružanje prve pomoći osobama ozlijeđenim na radu.. GDCK Varaždin također provodi i projekt.. edukacije i obnove znanja stanovnika.. iz temeljnih i neodgodivih postupaka pružanja prve pomoći za slučaj nezgoda ili nesreća koje se događaju u svakodnevnom životu ili prilikom elementarnih nepogoda i katastrofa.. Edukacija se provode po mjesnim odborima grada Varaždina te općinama na području djelovanja GDCK Varaždin..

  Original link path: /stranica/prva-pomoc/6/
  Open archive

 • Title: Gradsko društvo Crvenog križa Varaždin - Dobrovoljno davanje krvi
  Descriptive info: Od 1953.. godine HCK je poticatelj i organizator akcija dobrovoljnog davanja krvi te vodi brigu o darivateljima dok transfuzijske službe uzimaju, testiraju i obrađuju krv.. U većini zemalja u svijetu ova je djelatnost povjerena Crvenom križu zbog njegovog humanitarnog rada, razvijene mreže organizacija Crvenog križa na terenu, te velikog broja volontera što omogućuje NEPROFITNO prikupljanje krvi.. Društva Crvenog križa organiziraju akcije dobrovoljnog davanja krvi prema mjestima rada i prema mjestu stanovanja.. Dobrovoljni davatelj krvi je osoba koja daje krv, plazmu ili druge sastojke krvi dragovoljno i za to nije plaćen.. Osnovna načela darivanja krvi su:.. dobrovoljnost, anonimnost, solidarnost i besplatnost.. U svrhu kvalitetne i sigurne krvi WHO i IFRC ( čiji je član i HCK), usvojile su dokument kojim se obvezuju da će se osiguranje krvi i krvnih pripravaka temeljiti na dobrovoljnom i neplaćenom davalaštvu.. Dobrovoljni davatelji su nacionalno bogatstvo svake zemlje.. Svojim humanim i nesebičnim  ...   Red Danice hrvatske s likom Katarine Zrinske ženama koje su 75 puta darovale krv i muškarcima koji su 100 puta darovali krv.. Slobodan dan za darivanje krvi.. sukladno čl.. 65.. st.. 6.. Zakona o radu (NN 149/09) radnici dobrovoljni darivatelji krvi ostvaruju pravo na jedan slobodan dan, a ostvaruju ga u tijeku kalendarske godine sukladno radnim obvezama (određeno prema Kolektivnim ugovorima i Pravilnicima o radu ).. Oslobođenje od plaćanja participacije u troškovima zdravstvene zaštite.. sukladno odredbama Zakon o izmjenama i dopunama Zakona od dobrovoljnom zdravstvenom osiguranju (NN 150/08, čl.. 14.. ) davatelji krvi s više od 35 davanja (muškarci) odnosno s više od 25 davanja (žene) ostvaruju pravo na oslobođenje od plaćanja participacije za zdravstvene usluge u cijelosti na teret Državnog proračuna.. Osiguranje od posljedica nesretnog slučaja.. obuhvaća evidentirane darivatelje krvi za vrijeme dolaska i odlaska s mjesta darivanja krvi, te vrijeme provedeno na akciji darivanja krvi..

  Original link path: /stranica/dobrovoljno-davanje-krvi/7/
  Open archive

 • Title: Gradsko društvo Crvenog križa Varaždin - Socijalno-humanitarne aktivnosti
  Descriptive info: GDCK Varaždin sukladno Zakonu o humanitarnoj pomoći (NN 128/10) pruža humanitarnu pomoć na području grada Varaždina i pripadajućih 10 općina.. Pomoć se pruža:.. socijalno-ugroženim osobama prema posebnim propisima;.. žrtvama prirodnih i drugih katastrofa;.. osobama čiji prihod ne prelazi razinu nacionalnog praga siromaštva;.. iznimno i u hitnim slučajevima korisnicima koji se nađu u teškoj materijalnoj situaciji, a koji ne ostvaruju ili su u očekivanju rješenja u nadležnim institucijama.. Pomoć se pruža u vidu prehrambeno higijenskih paketa u cilju poboljšanja kvalitete života i prehrane, a podjela se vrši dva puta godišnje za socijalno ugrožene stanovnike.. U prijemu i raspodjeli humanitarne pomoći djelatnicima GDCK Varaždin pomažu članovi Skupštine, članovi Odbora,volonteri i ostali aktivisti na terenu.. Jedna od tradicionalnih akcija Hrvatskog Crvenog križa koja se provodi svake godine kao zajednička akcija svih društava Crvenog križa u Hrvatskoj je akcija..  ...   tko im dolazi na vrata.. Aktivisti za dobivene novčane priloge daju prigodne bonove koji su u apoenima od 1,00 i 5,00 kn.. Bonovi su numerirani i označeni znakom Crvenog križa, te na poleđini obilježeni žigom GDCK Varaždin.. U ovu humanitarnu akciju se također uključuju Osnovne i Srednje škole na području grada Varaždina, te Osnovne škole vanjskih Općina.. Prema odluci Odbora GDCK Varaždin 50% prikupljenih sredstava po školama vraća se na žiro-račun škola i od tih sredstva škole su obavezne opremati ormariće Prve pomoći ili platiti školsku kuhinju djeci čiji roditelji to nisu u mogućnosti.. Uz osnovnu svrhu prikupljanja sredstva,.. ciljevi.. ove sabirne akcije su:.. - Razvijanje solidarnosti, posebno među mladima.. - Uključivanje što većeg broja građana, tvrtki i institucija u akciju.. Ovi ciljevi akcije od početka su bili protkani motom.. Pomozimo onima kojima je pomoć najpotrebnija..

  Original link path: /stranica/socijalno-humanitarne-aktivnosti/8/
  Open archive

 • Title: Gradsko društvo Crvenog križa Varaždin - Služba traženja
  Descriptive info: Služba traženja uz prvu pomoć spada među najstarije aktivnosti Crvenog križa.. Služba traženja je posebna služba predviđena međunarodnim ugovorima, tzv.. Ženevskim konvencijama o zaštiti žrtava rata, a ustanovljena je u našoj zemlji Zakonom o Hrvatskom Crvenom križu (NN 71/10) kao javna ovlast i jedna od osnovnih djelatnosti u Hrvatskom crvenom križu.. Služba traženja sukladno Pravilniku o Službi traženja Hrvatskog Crvenog križa (NN 52/07) obavlja sljedeće zadaće:.. prikupljanje, evidentiranje i obradu podataka, davanje obavijesti o žrtvama oružanog sukoba članovima obitelji, nadležnim tijelima i organizacijama u zemlji i inozemstvu i to za ratne zarobljenike, civilne internirce, zatočene osobe duže od dva tjedna, zatočene osobe na prinudnom boravku, ranjene, bolesne  ...   zbog oružanog sukoba ili drugih izvanrednih okolnosti;.. druge zadaće i traženja iz nadležnosti RH u kojima sudjeluje HCK.. Osim u ratnim situacijama, djeluje i u miru i pruža usluge građanima, u slučaju prirodnih katastrofa, velikih nesreća i drugih izvanrednih situacija.. U svom radu Služba traženja koristi jedinstvenu metodologiju rada, a surađuje s državnim tijelima i institucijama (upravom, unutrašnjim poslovima, oružanim snagama, pravosuđem), te humanitarnim udrugama i drugim subjektima i pojedincima, koji su dužni u okviru svoj djelokruga rada pružiti pomoć davanjem informacija ili konkretnih podataka i tako doprinijeti rješavanju pojedinih postupaka.. Služba traženja u GDCK Varaždin radi sa profesionalno zaposlenim djelatnikom radnim danom od 7:00-15:00, S.. Vraza 8..

  Original link path: /stranica/sluzba-trazenja/9/
  Open archive

 • Title: Gradsko društvo Crvenog križa Varaždin - Mladež Crvenog križa
  Descriptive info: Svaka mlada osoba koja želi, može postati član mladeži Hrvatskog Crvenog križa Gradskog društva Crvenog Varaždin.. Za članstvo mladeži HCK GDCK Varaždin, potrebno je:.. - dio svog slobodnog vremena posvetiti radu Crvenog križa;.. - poštovati načela rada Crvenog križa.. - uplatiti godišnju članarinu od 6 kn.. Što mlade osobe mogu raditi u  ...   prevencija AIDS-a, TBC-a, ovisnosti.. - prva pomoć.. - poticanje za dobrovoljno darivanje krvi.. Pomoć zajednici:.. - akcije solidarnosti.. - sabirne akcije.. - dobrosusjedska pomoć.. - zaštita okoliša.. Razvijanje prijateljstva:.. - dopisivanje.. - posjećivanje, susreti.. Širenje znanja:.. - povijesti, idejama i načelima Crvenog križa.. - širenje znanja o Ženevskim konvencijama i Međunarodnom humanitarnom pravu..

  Original link path: /stranica/mladez-crvenog-kriza/10/
  Open archive

 • Title: Gradsko društvo Crvenog križa Varaždin - Tradicionalne akcije Crvenog križa
  Descriptive info: Odlukom Glavnog odbora Hrvatskog Crvenog križa utvrđuju se zajedničke akcije za svaku kalendarsku godinu.. Cilj njihovog provođenja na svim razinama organiziranosti (tako i GDCK Varaždin) je postizanje boljih rezultata, provjera sposobnosti i organiziranosti, te učvršćivanje zajedništva.. Zajedničke akcije Hrvatskog Crvenog križa:.. Međunarodni dan Crvenog križa - 8.. svibanj.. Tjedan Hrvatskog Crvenog križa od 08.. -15.. svibnja.. Svjetski dan prve pomoći druga subota u rujnu.. Tjedan borbe protiv TBC-a od 14.. do 21.. rujna.. Akcija 'Solidarnost na djelu' četvrtak  ...   prosinca.. Mjesec borbe protiv alkoholizma, nikotinizma i ovisnosti o drogama od 15.. studenog do 15.. Uključivanje u aktivnosti i obilježavanje prigodnih datuma drugih organizacija s ciljevima sličnim zadaćama HCK (Svjetski dan zdravlja - 07.. travnja, Dan planeta Zemlja 22.. Travnja, Svjetski dan DDK 14.. lipnja, Svjetski dan humanosti 19.. kolovoza, Međunarodni dan nestalih osoba 30.. kolovoza,Međunarodni dan starijih osoba 01.. listopada, Međunarodni dan volontera 05.. prosinca i dr.. ).. Ostale akcije koje zbog izvanrednih potreba utvrdi Glavni odbor HCK..

  Original link path: /stranica/tradicionalne-akcije-crvenog-kriza/11/
  Open archive

 • Title: Gradsko društvo Crvenog križa Varaždin - Prevencijom protiv ovisnosti
  Descriptive info: Savjetovalište.. Prevencijom protiv ovisnosti.. radi u sklopu GDCK Varaždin od 2002.. godine, a osnovano je s.. ciljem.. prevencije ovisnosti o alkoholu, drogama i dr.. psihoaktivnim tvarima, duhanu i dr.. Savjetovalište je otvoreno kako bi se ublažio deficit institucija koje se na stručnoj razini bave problemima raznih ovisnosti.. Rad savjetovališta se sastoji od predavanja u Osnovnim i Srednjim školama u sklopu roditeljskih sastanaka ili satova razredne zajednice te dežurstva u  ...   strane roditelja i škola pa i dalje postoji potreba da se nastavi.. Na programu radi stručna suradnica.. Ivanka Dugan, dipl.. soc.. radnik.. koja je bogato iskustvo na području problema s ovisnostima stekla još tijekom studija radeći na Plavom telefonu i Klubu liječenih alkoholičara , ali i volontiranjem u talijanskoj komuni Cennacolo.. Danas radi u Centru za socijalnu skrb grada Varaždina.. Kontakt telefon za sva pitanja iz područja ovisnosti je: 098/9815-532..

  Original link path: /stranica/prevencijom-protiv-ovisnosti/12/
  Open archive

 • Title: Gradsko društvo Crvenog križa Varaždin - Načela
  Descriptive info: HUMANOST.. Međunarodni pokret Crvenoga križa i Crvenoga polumjeseca, nastao u želji da bez.. diskriminacije pruža pomoć svim ranjenicima na bojnom polju nastoji u svim.. prilikama spriječiti i ublažiti ljudsku patnju.. Svrha Pokreta je zaštita života i.. zdravlja te osiguranje poštivanja ljudske osobe.. On promiče uzajamno.. razumijevanje, prijateljstvo, suradnju i trajan mir među svim narodima.. NEPRISTRANOST.. Pokret ne pravi razliku s obzirom na nacionalnu, rasnu, vjersku, klasnu ili političku.. pripadnost pojedinca, već nastoji ublažiti njegove muke, isključivo vodeći računa o.. njegovim potrebama, dajući prednost najhitnijim slučajevima unesrećenih.. NEUTRALNOST.. Da bi očuvao povjerenje svih, pokret se  ...   Nacionalna društva, iako su pomoćna tijela humanitarnih službi.. svojih vlada i podvrgnuta zakonima svojih zemalja, moraju očuvati svoju.. autonomiju kako bi u svako doba mogla djelovati u skladu s načelima Pokreta.. DOBROVOLJNOST.. Pokret je dobrovoljan i ne pokreće ga želja za dobitkom.. JEDINSTVO.. U svakoj zemlji može postojati samo jedno društvo Crvenog križa ili Crvenog.. polumjeseca.. Ono mora biti dostupno svima i provoditi humanitarnu djelatnost na.. cjelokupnom teritoriju.. UNIVERZALNOST.. Međunarodni pokret Crvenog križa i Crvenog polumjeseca, u kojem sva društva.. imaju jednak položaj i dijele jednaka prava i dužnosti uzajamnog pomaganja,.. svjetski je pokret..

  Original link path: /stranica/nacela/2/
  Open archive •  


  Archived pages: 82