www.archive-org-2014.com » HR » G » GABROVA

Choose link from "Titles, links and description words view":

Or switch to "Titles and links view".

  Archived pages: 12 . Archive date: 2014-06.

 • Title: Usluge - Gabrova.hr - računovodstvene usluge i porezno savjetovanje
  Descriptive info: .. Skip to main content.. Usluge.. Naši klijenti.. O nama.. Kontaktirajte nas.. Poduzeće Gabrova d.. o.. pruža širok spektar usluga svojim komitentima, kao i budućim partnerima.. Osim računovodstveno – knjigovodstvenih usluga imamo dobro razvijen sustav platnog prometa putem virmana i e-bankarstva, te porezno i druge vrste financijskih savjetovanja.. Pružamo i druge vrste usluge kao što su izrada računa, kalkulacija i drugih dokumenata, skladištenje dokumentacije, iznajmljivanje prostora  ...   naših komitenata.. Naše usluge detaljno su predočene u sljedećim linkovima.. Saznajte više o našim uslugama, ovisno o vrsti klijenta:.. Trgovačka društva.. Obrti i slobodna zanimanja.. Neprofitne organizacije.. Proračunski korisnici.. Građanstvo.. Kućanstva.. Naši korisnici mogu se podijeliti u sljedeće skupine:.. Male i srednje velike proizvodne tvrtke.. Uslužne djelatnosti.. Trgovina, uvoz, izvoz i maloprodaja.. Neprofitne organizacije i udruge.. Građani i kućanstva.. Copyright Gabrova d.. Split.. Sva prava pridržana..

  Original link path: /
  Open archive

 • Title: Usluge - Gabrova.hr - računovodstvene usluge i porezno savjetovanje
  Original link path: /cro/Usluge
  (No additional info available in detailed archive for this subpage)

 • Title: Naši klijenti - Gabrova.hr - računovodstvene usluge i porezno savjetovanje
  Descriptive info: ima za cilj stalno povećanje i širenje obujma poslovanja.. Smatramo da je najvažniji preduvjet za ostvarivanje našeg cilja zadovoljstvo i dobra poslovna suradnja sa našim partnerima.. S velikom većinom do njih imamo dugogodišnju suradnju pa čak i duže od 15 godina.. Referentna lista.. ABEL INTERNACIONAL D.. O.. – grafičke usluge.. Split, Dubrovačka 53.. 021/339-358.. ALFA ING D.. – za građenje i graditeljstvo.. Split, Put Supavla 1.. tel: 021/339-470.. BUA D.. – agencija za promet nekretnina.. Split, Mažuraničevo šetalište 30a.. tel: 021/544-793.. BULIĆ VEDRAN-TRANSPORTI BULIĆ – međunarodni transport robe i tereta.. Tugare, Tugare bb.. tel: 021/542-322.. FRIM D.. – proizvodnja artikala od plastike.. Split, Kopilica 62.. tel: 021/490-483.. LARU CO D.. – proizvodnja  ...   – maloprodaja novina, knjiga, papirne konfekcije i pisaćeg pribora.. Split, Ivana pl.. Zajca 9.. tel: 021/371-779.. PROJEKTBIRO D.. – maloprodaja i veleprodaja popart artiklima.. Split, Trg kralja Tomislava 8a.. tel: 021/345-777.. Obrti.. APARTMANI ANA – iznajmljivanje apartmana.. Postira, Mala Lozna bb.. tel: 091/252-6622.. OBRT MAKIĆ – metalne konstrukcije u građevinarstvu.. Solin, Matoševa 231.. tel: 098/984-6844.. PETRIČEVIĆ IVO – ured ovlaštenog arhitekta.. Split, Hektorovićeva 20.. tel: 021/571-200.. KLUB NAVIJAČA HAJDUKA TORCIDA SPLIT – navijanje i organizirano posjećivanje sportskih nadmetanja.. Split, Zrinjsko-Frankopanska 17.. tel: 021/347-123.. VATERPOLSKI KLUB POŠK – treniranje i odgoj mladeži.. Split, Uvala Zenta 3.. tel: 021/381-360.. ZAJEDNICA CENACOLO UDRUGA SAN LORENZO – inozemna udruga za rehabilitaciju ovisnika.. Ugljane, Ugljane bb.. tel: 091/554-0838..

  Original link path: /cro/Nasi-klijenti
  Open archive
 •  

 • Title: O nama - Gabrova.hr - računovodstvene usluge i porezno savjetovanje
  Descriptive info: organizirano je kao knjigovodstveni servis.. S poslovanjem započinje 1993.. kada je njen osnivač Nikola Cvitanić nakon odlaska iz Slobodne Dalmacije, gdje je radio na mjestima financijskog direktora i šefa računovodstva, odlučio osnovati vlastito poduzeće.. Sa povećanjem broja komitenata došla je i potreba zapošljavanja radnika.. 1999.. godine zapošljava se Ina milašinović, a 2001.. godine Darko Cvitanić na koje Nikola prenosi svoje dugogodišnje znanje i iskustvo, te oni nastavljaju raditi po njegovim principima knjiženja, i to prvo u pomoćnim tablicama, pa onda u knjigovodstvenim evidencijama, uvijek vodeći se njegovom stalnom uzrečicom da „svaki račun koji nije kontroliran nije točan“.. Navedeni dvojac radi i danas, te uz rad Darko završava i visoku školu, te i dalje stalno odlazi na seminare i predavanja koje organizira „Društvo  ...   dodatno dva ili tri radnika.. Danas poduzeće zapošljava još jednog visoko-obrazovanog i jednog pomoćnog djelatnika.. Prednost našeg poduzeća u odnosu na konkurenciju je, osim već navedene stručnosti i iskustva, je i u opremljenosti tehnologijom i programskim softwerima koji omogućuju vođenje svih vrsta računovodstva ( za trgovačka društva, obrte i slobodna zanimanja, neprofitne organizacije, proračunske korisnike ) te izradu svih vrsta izvještaja prema zahtjevima naših komitenata.. Također, odlikujemo se sposobnošću prilagođavanja potrebema klijenata glede izrade računa, kalkulacija i drugih potrebnih dokumenata koje u principu komitenti sami izrađuju, te pružanju velikog spektra ostalih usluga koje se odnose na plaćanje, prijevoz, skladištenje dokumenata i sl.. Kontakt.. Trebate uslugu ili savjet? Tražite dugoročnu tvrtku koja vam može obavljati usluge knjigovodstva? Javite se na 021/544-793 ili.. pošaljite upit..

  Original link path: /cro/O-nama
  Open archive

 • Title: Kontaktirajte nas - Gabrova.hr - računovodstvene usluge i porezno savjetovanje
  Descriptive info: Pogledaj.. Gabrovu.. na većoj mapi.. Adresa.. Postira, Postira bb.. Split, Dubrovačka 10.. Split, Mažuranićevo šetalište 30A.. Split, Novakova 47A.. Kontakt obrazac.. Osobe za kontakt:.. Darko Cvitanić,.. mob: 098/172-2023.. Ina Milašinović,.. mob: 098/179-2433.. Nikola Cvitanić,.. mob: 098/180-3901.. Tel/fax:.. 021/544-793.. 021/544-794..

  Original link path: /cro/Kontaktirajte-nas
  Open archive

 • Title: Trgovačka društva / Usluge - Gabrova.hr - računovodstvene usluge i porezno savjetovanje
  Descriptive info: /.. Vođenje poslovnih knjiga na temelju primljenih knjigovodstvenih isprava, formalno i materijalno ispravnih, u skladu s Zakonom o računovodstvu i to:.. Dnevnik;.. Glavna knjiga;.. Pomoćne knige: analitička evidencija kupaca i dobavljača, analitička evidencija dugotrajne imovine i sitnog inventara.. Obračun osobnih dohodaka.. Izrada platnih lista s obračunom poreza i doprinosa;.. Izrada – obračun naknada kao i drugih primanja vansjkih suradnika s obračunom poreza i doprinosa;.. Izrada obracsa RS-m i dostava istog Fina-i – mjesečno;.. Izrada izvještaja ID, IPP, IDD, te dostava Poreznoj upravi – mjesečno;.. Vođenje analitičke evidencije plaća djelatnika;.. Izrada IP obrasca te dostava istog Poreznoj upravi – godišnje;.. Izrada obrasca M-4 te dostava istog Hrvatskom zavodu za mirovinsko osiguranje.. Obračun Poreza na dodanu vrijednost.. Vođenje kniga IRA i URA, izrada obrasca PDV te dostava istog Poreznoj upravi – mjesečno;.. Izrada obrasca PDV-K i dostava istog Poreznoj upravi – godišnje.. Izrada izvještaja po zakonskim propisima:.. Tromjesečni statistički izvještaj.. TSI-POD.. i dostava Fina-i u rokovima:.. 20.. 04.. – za I.. Tromjesečje.. 07.. – za II.. 10.. – za III.. Godišnji financijski izvještaj.. GFI-POD.. – 1 i dostava Fina-i do 31.. 03.. s  ...   Bruto bilanca s iskazanim početnim stanjem, prometom i konačnim stanjem;.. Izrada statističkih izvještaja po zahtjevu Hrvatskog zavoda za statistiku:.. Izvještaj RAD 1 G;.. Izvještaj TRG 2;.. Savjetodavno-instruktivni poslovi:.. Izrada raznih elaborata, ugovora i zahtjeva za kredti;.. Izrada izvještaja o novčanom toku;.. Izrada nacrta pojedinih dokumenata.. Konzultacije vezane za proširenje odnosno promjenu djelatnosti.. Savjetodavni poslovi u svrhu unaprijeđenja komercijalne i financijske politike i slično;.. Porezno savjetovanje:.. Pravovremeno informiranje o svim izmjenama i dopunama svih zakona, propisa i pravilnika o Porezu na dodanu vrijednost, Porezu na dobit, Porezu na dohodak, Općem poreznom zakonu, Zakonu o računovodstvu, Hrvatskim standardima financijskog izvješćivanja i drugim propisima koji uređuju računovodstveno financijsko poslovanje u Republici Hrvatskoj, kao i savjetovanje vezano za sve navedene Zakone, propise i pravilnike;.. Poslovi platnog prometa:.. Virmansko plaćanje (kunsko, devizno).. E-plaćanje (kunsko, devizno).. Slanje na naplatu kreditnih kartica, čekova i sl.. Slanje potvrda o izvršenim plaćanjima putem faksa ili e-mail-om.. Ostali poslovi:.. Poslovi izrade dokumentacije u svrhu prijave i odjave radnike;.. Skladištenje dokumentacije obavezno za prethodnu godinu, a uz nadoplatu i ranije godine;.. Poslovi izrada računa, kalkulacija i drugih dokumenata;.. Vođenje materijalnog i robnog knjigovodstva..

  Original link path: /cro/Usluge/Trgovacka-drustva
  Open archive

 • Title: Obrti i slobodna zanimanja / Usluge - Gabrova.hr - računovodstvene usluge i porezno savjetovanje
  Descriptive info: Knjiga primitaka i izdataka;.. Knjiga prometa, Blagajnička knjiga.. Spisak dugotrajne imovine;.. Evidencija o potraživanjima i obezama;.. Izrada Godišnje prijave poreza na dohodak sa prilozima:.. Obrazac PDV-k;.. Pregled primitaka i izdataka;.. Ostali prilozi;..

  Original link path: /cro/Usluge/Obrti-i-slobodna-zanimanja
  Open archive

 • Title: Neprofitne organizacije / Usluge - Gabrova.hr - računovodstvene usluge i porezno savjetovanje
  Descriptive info: Dnevnik.. PR-RAS-NPF.. i dostava Fina-i i Državnom uredu za reviziju u rokovima: 20.. tromjesečje, 20.. tromjesečje.. PR-RAS-NPF i BIL.. i dostava Fina-i i Državnom uredu za reviziju do 28.. 02.. s prilozima: - bilješke;..

  Original link path: /cro/Usluge/Neprofitne-organizacije
  Open archive

 • Title: Proračunski korisnici / Usluge - Gabrova.hr - računovodstvene usluge i porezno savjetovanje
  Descriptive info: Mjesečni izvještaj o obezama.. OBV.. i dostavava Fina-i i Državnom uredu za reviziju do 10.. tog u slijedećem mjesecu;.. S-PR-RAS.. i dostava Fina-i i Državnom uredu za reviziju u rokovima:.. 10.. Sa prilozima:.. NT.. izvještaj o novčanom toku;.. RAS-F.. izvještaj o rashodima prema funkcijskoj klasifikaciji;.. Godišnji financijski izvještaj PR-RAS i dostava Fina-i i Državnom uredu za reviziju do 15.. P-VRIO.. izvještaj o promjenama u vrijednosti i obujmu imovine i obveza;.. BIL.. bilanca na dan 31.. 12.. ;..

  Original link path: /cro/Usluge/Proracunski-korisnici
  Open archive

 • Title: Građanstvo / Usluge - Gabrova.hr - računovodstvene usluge i porezno savjetovanje
  Descriptive info: Izrada.. godišnje prijave poreza na dohodak.. ;.. Savjeti vezani za osnivanje trgovačkog društva, obrta, slobodnih zanimanja i neprofitnih organizacija.. Skladištenje dokumentacije;..

  Original link path: /cro/Usluge/Gradanstvo
  Open archive

 • Title: Kućanstva / Usluge - Gabrova.hr - računovodstvene usluge i porezno savjetovanje
  Original link path: /cro/Usluge/Kucanstva
  (No additional info available in detailed archive for this subpage) •  


  Archived pages: 12