www.archive-org-2014.com » HR » H » HBSD

Choose link from "Titles, links and description words view":

Or switch to "Titles and links view".

  Archived pages: 294 . Archive date: 2014-02.

 • Title: HBSD
  Descriptive info: .. hrvatski.. |.. english.. HBSD.. Biospeleologija u RH.. Projekti.. Publikacije.. Edukacija.. Galerija.. Hrvatsko biospeleološko društvo je korisnik Institucionalne podrške Nacionalne zaklade za razvoj civilnoga društva za stabilizaciju i/ili razvoj udruge.. Novosti.. 20.. 12.. 2013.. Iz tiska je izašao.. Atlas špiljskih tipskih lokaliteta faune Republike Hrvatske.. , Svezak 2.. 28.. 11.. Najava za.. 13.. Europski simpozij o istraživanjima šišmiša.. 30.. 10.. Tiskana monografija.. Prirodoslovno-povijesna baština općine Tomislavgrad.. 09.. U časopisu.. Subterranean Biology.. opisana je nova vrsta pužića iz jamskog sustava Lukina jama - Trojama.. 17.. Hbsd na Znanstvenom pikniku 2013.. 06.. Dani otvorenih vrata HBSD-a 2013.. g.. 04.. Tiskan je letak "Skriveni život u unutrašnjosti Velebita".. 29.. HBSD na platformi ZaDobroBIT/GivenGain.. 25.. Otvorenje izložbe:.. Zagrebačka speleologija - jučer, danas, sutra.. Objavljeni rezultati istraživanja Dinarskog podzemnog školjkaša.. Congeria.. 03.. Tiskana knjiga.. Tajne podzemlja.. 10.. Godišnja skupština HBSD-a.. 01.. Opisana dva nova roda kornjaša iz špilja Hrvatske.. 05.. Od 2013.. godine HBSD provodi SOKNO - Sustav osiguranja kvalitete za neprofitne organizacije.. 2012.. Završio je Drugi međunarodni simpozij o anhijalinim ekosustavima.. 15.. HBSD u organizaciji Europske noći šišmiša 2012.. 21.. međunarodni biospeleološki kongres u Košicama, Slovačka.. 08.. Taksonomska revizija i opis nove svojte špiljskih kozica (.. Troglocaris.. s.. str.. ) nakon filogenetske i morfometrijske studije.. 14.. U časopisu Annales: Series Historia Naturalis objavljen je znanstveni rad u kojima se obrađuje podzemna fauna 12 istarskih špilja.. 02.. 07.. Tiskana je brošura "Jama u Predolcu - susret svjetova".. Objavljen je  ...   Posebne vrijednosti dubokoga krša, 21.. travanj 2012.. , Krasno.. Više o projektu "Zaštita špiljskih tipskih lokaliteta Dinarida" možete saznati na stranici projekta www.. biospeologica-dinarica.. org.. 19.. Hrvatsko biospelološko društvo ostvarilo je Institucionalnu potporu Nacionalne zaklade za razvoj civilnog društva.. Međunarodni znanstveni skup entomologa Srednje Europe (SIEEC 22), Varaždin 2011.. 19th International Karstological School "Classical Karst" - Karst Underground Protection, Postojna, Slovenia, 20.. -25.. 6.. Drugi međunarodni simpozij o anhijalinim ekosustavima.. 23.. Jana Bedek i HBSD dobili nagradu Whitley Award 2011.. 18.. Tiskana Crvena knjiga špiljske faune Hrvatske.. Opisana nova vrsta skokuna iz jame Amfore sa Biokova.. 16.. Nagrađene fotografije iz hrvatskih špilja.. 11.. 02.. Opisani novi rod i tri nove vrste kornjaša (Coleoptera) iz Hrvatskih špilja.. 09.. Održan je stručni seminar o speleološkom katastru, Perušić, 29.. -30.. Tiskan je Atlas špiljskih tipskih lokaliteta faune Republike Hrvatske.. 2010.. "Skup speleologa Hrvatske povodom 110 godina SO Liburnije" u Biogradu na Moru.. Europska noć šišmiša 2010.. Međunarodni biospeleološki simpozij u Postojni.. Otkriveni novi podzemni prostori u Jami u Predolcu.. Održana 18.. međunarodna krasoslovna škola "Klasični krš" u Postojni, Slovenija.. Otvorenje izložbe Podzemni svijet otoka Mljeta.. Godišnja skupština HBSD-a.. Opisane četiri nove vrste kornjaša iz špilja s Sniježnice iznad Dubrovnika te s otoka Mljeta i Brača.. 08.. Održan Stručni seminar o zaštiti špilja i podzemne faune u Ogulinu 30.. i 31.. siječnja 2010.. 27.. Pogledajte pozivnicu za Noć muzeja 29.. u Crikvenici i Dubrovniku.. Arhiva.. shop.. donatori i sponzori..

  Original link path: /
  Open archive

 • Title: CBSS
  Descriptive info: CBSS.. Biospeleology.. Projects.. Publications.. Education.. Gallery.. Croatian biospeleological society is a beneficiary of the Institutional support for the development and/or stabilisation of organisations provided by the National Foundation for Civil Society Development.. News.. The Cave Type Localities Atlas of Croatian Fauna.. , Volume 2 was published.. The announcement for the.. 13th European Bat Research Symposium.. The monograph.. Natural and historical heritage of Tomislavgrad.. is published.. A new species of snail from the Lukina jama – Trojama cave system is decribed in the journal.. Subterranean biology.. CBSS on Scientific Picnic 2013.. Open days of CBSS in 2013.. A leaflet "Hidden life inside Velebit" is published.. CBSS on ZaDobroBIT/GivenGain platform.. Exibition:.. Zagreb caving - yesterday, today and tomorrow.. The results of research of the dinaric cave clam.. are published.. The book.. Annual Meeting of the CBSS.. Described two new species of cave species of beetles.. In 2013, the CBSS implements SOKNO - Quality assurance system for nonprofit organizations, in its work.. "Second International Symposium on Anchialine Ecosystems".. CBSS in organization of European Bat Night.. 21st International Conference on Subterranean Biology, Košice 2012.. Cave shrimps.. (Dormitzer, 1853), taxonomic revision and description of new taxa after phylogenetic and morphometric studies.. In journal Annales: Series Historia Naturalis Vol.. 22 No.. 1 paper about Subterranean fauna of twelve  ...   cave dwelling fauna is published.. Description of.. Stephos Boettgerschnacka sp.. nov.. , a new Copepod from an anchialine cave in the Adriatic sea.. In journal Natura Croatiaca Vol 20.. 2 two papers about cave beetles and terrestrial isopods are published.. Scientific symposium: Special values of deep karst, April 21-22, Krasno, Croatia.. Find out more about project Subterranean conservation of the lost cave systems of the Dinaric Arc on the official project web site www.. CBSS received an Institutional grant of National Foundation for Civil Society Development.. Symposium internationale entomofaunisticum Europae centralis (SIEEC 22), Varaždin 2011.. 2nd International Symposium on "Anchialine Ecosystems".. Jana Bedek and CBSS received the Whitley Award 2011.. The Red Book of Cave Fauna of Croatia published.. New species of collembola,.. Tritomurus veles.. , from Croatian cave.. The Fourth Balkan Photo Contest.. New genus and three new species of cave beetles (Coleoptera) described from Croatian caves.. Speleological Meeting of Croatia in regarding to 110 anniversary of Speleological Section "Liburnija".. European Bat Night 2010.. 20th International Conference on Subterranean Biology, Postojna 2010.. New channels discovered in cave Jama u predolcu, an important habitat of Dinaric cave clam Congeria kusceri.. 18th International Karstological School "Classical Karst" in Postojna, Slovenia.. Four new species of beetles (Coleoptera) described from the Croatian caves.. donors and sponsors..

  Original link path: /index_eng.html
  Open archive

 • Title: HBSD - HBSD
  Descriptive info: Povijest.. O nama.. Kontakt.. Učlanjenje.. Mediji.. Linkovi.. Hrvatsko biospeleološko društvo (HBSD) nevladina je neprofitna znanstveno-stručna udruga.. Kao udruga za biospeleologiju okuplja sve stručnjake i speleologe zainteresirane za biospeleološka istraživanja od svoga osnutka 1996.. godine.. Ciljevi udruge:.. istraživanje, vrednovanje, promocija i zaštita podzemnih organizama i staništa u kojima obitavaju na čitavom teritoriju Republike Hrvatske.. Aktivnosti koje članovi  ...   i analize u laboratoriju.. osnivanje i održavanje biospeleološke zbirke.. prezentacija rada putem predavanja, seminara, skupova, kongresa i multimedijskih događanja.. informiranje, educiranje i podizanje svijesti javnosti o ovim važnim ekološkim sustavima.. suradnja s nevladinim sektorom, svim državnim ustanovama odgovornima za zaštitu prirode u RH, kao i glavnim.. gospodarstvenicima koji iskorištavaju prirodne resurse izdavanje popularnih, stručnih i znanstvenih publikacija..

  Original link path: /HBSD.html
  Open archive
 •  

 • Title: HBSD
  Descriptive info: Špiljska staništa.. Špiljska fauna.. Skupine životinja.. Rječnik pojmova.. Zakonska regulativa.. Biospeleologija.. Biospeleologija je znanstvena grana koja proučava podzemna staništa, organizme koji ih nastanjuju i njihove međusobne odnose.. Naziv te znanstvene grane potječe od triju riječi grčkoga porijekla:.. BIOS + SPELEOS + LOGOS = život + šupljina + znanost.. Biospeleologija je sintetska znanost koja u sebi sjedinjuje u prvom redu dvije osnovne znanstvene discipline: biologiju i speleologiju.. Stoga je biospeleologu pri istraživanju potrebno poznavanje osnova geomorfologije, tektonike, hidrologije i drugih obilježja podzemnoga prostora; njegovih klimatskih čimbenika, kao i ekologije, taksonomije, fiziologije i etologije podzemnih organizama.. Prilikom terenskog istraživanja biospeleolog primjenjuje  ...   gotovo 1500 metara, desetke kilometara dugačke špilje i vodom ili morem preplavljeni kanali.. Također je potrebno je vrlo dobro poznavanje metoda za uzorkovanje živih organizama, sedimenata, detritusa i vode, zatim izmjere klimatskih parametara, kao što su temperatura, vlažnost zraka, strujanje zraka i drugo.. Prilikom istraživanja podzemne životinje, koje su uglavnom malih dimenzija, se fotografiraju i snimaju posebnom opremom, objektivima i rasvjetom.. Prema tome, jedan je od preduvjeta uspješnog istraživanja biologije podzemlja upravo interdisciplinarnost.. Literatura: Gottstein Matočec, S.. , Ozimec, R.. , Jalžić, B.. , Kerovec, M.. & Bakran-Petricioli, T.. , 2002: Raznolikost i ugroženost podzemne faune Hrvatske, Zagreb, p.. 1-82..

  Original link path: /BiospeleologijaRH.html
  Open archive

 • Title: HBSD - Projekti 2012.
  Descriptive info: 2013.. 2012.. 2011.. 2010.. 2009.. 2008.. 2007.. 2006.. 2005.. 2004.. 2003.. 2002.. 2001.. Monitoring faune šišmiša u špilji Izvor Rijeke Bijele na području Zadarske županije 2013.. - Javna ustanova Natura Jadera.. Atlas špiljskih tipskih lokaliteta faune Republike Hrvatske Svezak 2.. – Državni zavod za zaštitu prirode.. Istraživanje rijetkih i novih svojti za znanost u speleološkim objektima Nacionalnog parka Krka.. – Nacionalni park Krka.. Monografija o Špilji u kamenolonu Tounj.. – Javna ustanova za upravljanje zaštićenim prirodnim vrijednostima Karlovačke županije.. Izrada edukativnih materijala o fauni dubokih jama NP Sjeverni Velebit za potrebe brošure i deplijana.. – Javna ustanova Nacionalni Park "Sjeverni Velebit"..  ...   Đula - Medvedica.. – Speleološko društvo Đula - Medvedica, suradnja na projektu.. Istraživanje i preliminarna analiza faune šišmiša u špilji Manita peć.. – Nacionalni park Paklenica.. Monitoring šišmiša u Špilji Veternici na području Parka prirode Medvednica za 2013.. godinu.. – Park prirode Medvednica.. Zaštita podzemnog biodiverziteta sliva donjeg toka rijeke Neretve - podizanje svijesti i identifikacija ključnih tačaka biodiverziteta - CEPF.. – partner na projektu kojeg provodi Centar za krš i speleologiju, Sarajevo.. Protokol praćenja stanja vrste Leptodirus hochenwarti Schmidt, 1832 u Republici Hrvatskoj.. Protokol praćenja stanja vrsta Congeria kusceri Bole, 1962 i Congeria jalzici Morton & Bilandžija, 2013 u Republici Hrvatskoj..

  Original link path: /Projekti.html
  Open archive

 • Title: HBSD - Publikacije
  Descriptive info: Deplijani.. Plakati.. Radovi.. Atlas špiljskih tipskih lokaliteta faune Republike Hrvatske, svezak 2.. Iz tiska je 2013.. godine izašao Svezak 2 Atlasa špiljskih tipskih lokaliteta faune Republike Hrvatske kao nastavak rada na objavljivanju podataka o tipskim špiljskim lokalitetima.. To su značajni speleološki objekti u kojima su po prvi puta pronađene i na temelju tih primjeraka opisane nove životinjske svojte za znanost.. Svezak 2 detaljno obrađuje 88 speleoloških objekata sa 140 svojti.. Atlas špiljskih tipskih lokaliteta faune Republike Hrvatske, svezak 1.. Posebno značajni speleološki objekti su oni koje nazivamo locus typicus ili tipski lokalitet.. To su špilje ili jame u kojima je prvi put pronađena, i na temelju tih primjeraka opisana, neka nova životinjska svojta.. Istraživanje istih počelo je 2000.. godine u sklopu dvogodišnjeg projekta Hrvatskog biospeleološkog društva i tadašnjeg Ministarstva zaštite okoliša i prostornog uređenja pod nazivom «Izradom biospeleološkog katastra, edukacijom i popularizacijom do zaštite živog svijeta podzemlja Hrvatske».. Godine 2003.. projekt je nastavljen trogodišnjim programom uz potporu istog Ministarstva nakog čega financiranje projekta pruzima Državni zavod za zaštitu prirode.. Jama u Predolcu - susret svjetova.. Tiskana je brošura „Jama u Predolcu – susret svjetova“ u izdanju Udruge za promicanje zaštite prirodne i kulturne baštine Neretve Baštinik te Hrvatskog biospeleološkog društva.. Brošura je tiskana na 20 stranica na kojima se govori o samoj Jami u Predolcu, njenom otkriću, položaju, geologiji i evoluciji.. Posebna pozornost pridana je dinarskom špiljskom školjkašu (.. Congeria kusceri.. ) pronađenom u njoj.. Biospeleologica Dinarica: Istraživanje i zaštita tipskih lokaliteta faune Dinarida.. U sklopu projekta Istraživanje i zaštita tipskih lokaliteta faune Dinarida tiskan je letak na 12 stranica u kojemu se ukratko objašnjava što su to tipski lokaliteti te njihova važnost i uloga u zaštiti špilja i špiljske faune.. Također je predstavljena i baza podataka Biospeologica Dinarica koja je postavljena na web stranicama projekta.. Crvena knjiga špiljske faune Hrvatske.. Crvena knjiga špiljske faune Hrvatske nova je u nizu crvenih knjiga i predstavlja drugu crvenu knjigu, nakon Crvene knjige vretenaca, koja sadrži podatke o ugroženim beskralježnjacima Hrvatske.. U ovoj je knjizi obrađena fauna špiljskih staništa, odnosno uključene su samo svojte koje primarno obitavaju u špiljskim staništima, takozvani troglobionti i stigobionti.. Prethodni je crveni popis podzemne faune (Tvrtković  ...   zaštite podzemnih staništa i faune.. Svijet ispod svijeta.. U špilji Vrlovci u Kamanju je 28.. 2009.. otvorena stalna izložba “Svijet ispod svijeta”, u sklopu koje je tiskan istoimeni katalog izložbe.. Otvorenjem izložbe završio je projekt HBSD-a “Bioraznolikost podzemne faune Karlovačke županije”, financiran od Europske Unije u sklopu programa PHARE 2006.. Cerovačke špilje-vodič.. Članovi HBSD-a Jana Bedek, Branko Jalžić i Roman Ozimec surađivali su sa izdavačem JU “Park prirode Velebit” prilikom pripreme vodiča kroz Cerovačke špilje.. U ovoj publikaciji u poglavlju Živi svijet Cerovačkih špilja navedenih autora daje se pregled špiljskih životinja koje ih naseljavaju te njihove fotografije.. Stopama gromačkog pračovjeka.. Izložba Stopama gromačkog pračovjeka – život u podzemlju dubrovačkog krša predstavljena je 2005.. godine u Dubrovniku.. Izložba su organizirali: Grad Dubrovnik – Odjel za zaštitu okoliša i prostorno uređenje i Hrvatsko biospeleološko društvo.. Kroz izložbu su prikazane dvije značajne špilje iz Dubrovačkoga kraja: Močiljska špilja i Špilja za gromačkom vlakom te špiljska fauna koja ih naseljava.. Tom prilikom tiskan je bogato ilustrirani katalog izložbe istoimenog naziva na hrvatskom i engleskom jeziku.. Podzemni svijet otoka Mljeta.. prosinca 2008.. u prostorijama Speleogalerije u Kastvu otvorena je izložba “Podzemni svijet otoka Mljeta” u organizaciji S.. U.. Estavela i HBSD-a.. Izložba je u dva navrata predstavljena i u Zagrebu u knjižnici Tina Ujevića te u knjižnici Sesvete, Galeriji Oblok.. U njedrima planina.. Povodom Međunarodnog dana planina 11.. prosinca 2009.. godine u Umjetničkom paviljonu Juraj Šporer u Opatiji otvorena je izložba fotografija i multimedijalna prezentacija U njedrima planina.. Organizatori ove izložbe su Primorsko-goranska županija, Javna ustanova Priroda i Upravni odjel za graditeljstvo i zaštitu okoliša.. Povodom ove izložbe tiskan je i istoimeni katalog i poster izložbe.. Subterranea Croatica.. Časopis Subterranea Croatica stručni je časopis koji izlazi od 2003.. Izdavač časopisa je Speleološki klub „Ursus spelaeus“ iz Karlovca, a povremeni suizdavač je i Hrvatsko biospeleološko društvo (br.. 4, 5, 7, 8, 12).. Abstracts of the 14th International Symposium of Biospeleology.. U Makarskoj u razdoblju od 19.. -26.. rujna 1999.. godine održan je The 14th International Symposium of Biospeleology u organizaciji HBSD-a, Hrvatskog prirodoslovnog muzeja i Societe de Biospeologie.. Tom prilikom tiskana je knjiga sažetaka na 125 stranica sa 85 sažetaka predavanja i posterskih prezentacija..

  Original link path: /Publikacije.html
  Open archive

 • Title: HBSD - Edukacija: Izložbe
  Descriptive info: Izlozbe.. Kongresi i skupovi.. Izložbe.. otvorena stalna izložba “Svijet ispod svijeta” koju mogu pogledati svi posjetitelji ove turistički uređene špilje.. Izložba je smještena u ulaznom dijelu špilje te dočarava živi svijet špilje i okolnog kraja u jedinstvenom špiljskom ambijentu.. Na izložbi se u staklenoj vitrini mogu vidjeti ulomci keramike i izloženi primjerci špiljskih životinja, a na bogato ilustriranim panoima pročitati o zanimljivostima špilje Vrlovke ali i drugih špilja ovoga kraja.. Otvorenjem ove izložbe završio je projekt Hrvatskog biospeleološkog društva “Bioraznolikost podzemne faune Karlovačke županije”, financiran od Europske Unije u sklopu programa PHARE 2006.. Povodom ove izložbe tiskan je istoimeni.. katalog.. Autori izložbe su: Jana Bedek, Hrvoje Cvitanović i Krunoslav Mlačak.. Skriveno špiljsko blago dubrovačkog područja.. Prirodoslovni muzej Dubrovnik svečano je otvoren 17.. ožujka 2009.. godine, uz prigodnu svečanost.. Prigodom otvorenja izložen je dio predmeta iz fundusa muzeja, sa samih početaka uspostavljanja dubrovačkog Muzeja s kraja 19.. stoljeća.. U sklopu otvorenja predstavljen je i novi dio stalnoga postava, Izložba Skriveno špiljsko blago dubrovačkog područja postavljena u prizemlju Muzeja.. Postav obuhvaća 75 eksponata, fotografija, nacrta speleoloških objekata i crteža te ukazuje na iznimno bogatstvo i endemičnost špiljske faune područja Dubrovnika, ali i na potrebu njegova očuvanja za buduće generacije, uz mogućnost uključivanja u promotivne, turističke i edukativne aktivnosti.. Autori izložbe su: Roman Ozimec i Daniela Hamidović.. Organizatori izložbe su: Grad Dubrovnik – Upravni odjel za zaštitu okoliša i prostorno uređenje, Prirodoslovni muzej Dubrovnik i Hrvatsko biospeleološko društvo.. U Opatiji je 11.. prosinca 2009.. godine otvorena Izložba U njedrima planina, u organizaciji JU Priroda i suradnika, autora: Mr.. sc.. R.. Ozimec, Mr.. M.. Randić i S.. Šišić te autora fotografija: D.. Bakšić, I.. Glavaš, K.. Miculinić, D.. Pelić, G.. Polić i R.. Ozimec.. Prilikom otvorenja prikazan je film Panthera spelaea o jami Vrtare male te održano predavanje Nova vrsta špiljskog lažištipavca u špilji Biserujka (R.. Ozimec).. Povodom izložbe objavljen je prigodan katalog i tiskan poster izložbe.. u prostorijama Speleogalerije u Kastvu otvorena je izložba "Podzemni svijet otoka Mljeta" u organizaciji Speleološke udruge Estavela i Hrvatskog biospeleološkog društva.. Na izložbi su prikazani rezultati dvogodišnjeg multidisciplinarnog istraživanja podzemlja Mljeta provedenih od strane HBSD-a, svrha kojih je izrada knjižice ˝Vodič kroz podzemlje otoka Mljeta˝.. Istraživanja je proveo i izložbu osmislio tim stručnjaka sastavljen od geologa, paleontologa, arheologa, speleoronioca i biologa.. Ukupni broj speleoloških objekata na otoku Mljetu ovim istraživanjima popeo se na 28.. Otkrivena je najdublja jama NP Mljet – Jama na Brekalcima duboka 77 metara i najdublja jama na otoku – jama Međugrađen, duboka 102 metra.. Pronađena je brojna i zanimljiva  ...   Ivana Gorana Kovačića u Karlovcu te 21.. svibnja 2010.. godine u prostorije Udruženja obrtnika u Ogulinu.. Krško blago Ravne gore.. Izložba Krško blago Ravne gore postavljena je u rujnu 2008.. godine u Varaždinu i uz nju je objavljen prikladni deplijan.. Izložba prikazuje speleološka i biospeleološka istraživanja Ravne Gore provedenih od strane Hrvatskog biospeleološkog društva.. Autori izložbe su: Roman Ozimec, Dubravko Šincek, Jana Bedek i Marko Lukić.. Kako upoznati kastavskog Maheritesa?.. S.. U.. Estavela i Hrvatsko biospeleološko društvo organizirali su u studenom 2008 godine izložbu «Kako upoznati kastavskog maheritesa?» u Speleogaleriji u Kastvu.. Tekst za izložbu i letak izložbe napisao je Roman Ozimec.. Letak je izdala S.. Estavela.. U realizaciji izložbe sudjelovali su članoci S.. Estavela: Dalibor Reš, Letricija Linardić, Andrija Rubinić, Maja Sulić, Sanja Antolič i Maja Rađenović.. Biokovo.. Izložba «Biokovo» otvorena je 02.. 2007.. godine u Prezentacijskom centru «Brela Gornja».. Izložbom «Biokovo» planirano je po prvi put posjetiteljima u cijelosti predstaviti prirodne osobitosti i ljepote Parka, a za sada je postavljen samo prvi dio izložbe koji obuhvaća prikaz života u podzemlju, prikaz važnijih rezultata speleoloških istraživanja, kvartarnih fosilnih nalaza, te dio geoloških i zooloških značajki Biokova.. U dijelu izložbe Biospeleologija koji je postavljen u suradnji s Hrvatskim biospeleološkim društvom predstavljen je kratki povijesni pregled istraživanja špilja i jama.. Zatim su opisana obilježja podzemnih staništa i prilagodbe špiljske faune na život u njima.. Predstavljeni su samo neki od najvažnijih brojnih endema Biokova koje se ističe bogatstvom špiljske faune te predstavlja jedan od najbogatijih planinskih masiva Hrvatske ali i svijeta.. Prezentacijski centar «Brela Gornja» otvoren je za posjetitelje od svibnja do kraja listopada u vremenu ponedjeljak – utorak od 09,30 do 16,30 (samo tijekom srpnja i kolovoza), te srijeda – nedjelja od 08 do 16 sati.. U ostalom periodu Prezentacijski centar «Brela Gornja» može se razgledati prema prethodnoj najavi.. Izložba je nastala suradnjom Parka prirode Biokovo, društva Brolanenses, Hrvatskog prirodoslovnog muzeja i Hrvatskog biospeleološkog društva.. Autori dijela izložbe Biospeleologija su: Branko Jalžić, Marko Lukić i Helena Bilandžija.. Pogledajte.. izložbe.. 50 godine speleologije u Karlovcu.. U sklopu izložbe 50 godine speleologije u Karlovcu 2007.. godine koju je organizirao SO PD Dubovac H.. Cvitanović i R.. Ozimec sudjelovali su u postavljanju dijela izložbe Biospeleologija.. Fotografije preuzete sa internet stranica SO PD Dubovac.. godine u Muzeju Rupe u Dubrovniku.. Izložba se nakon Dubrovnika preselila i u Gradski muzej u Karlovcu te u Gradski muzej u Varaždinu.. Dio izložbe danas se može pogledati u prostorijama Hrvatskog biospeleološkog društva.. Koncept izložbe napravili su: Jana Bedek, Marijana Franičević, Branko Jalžić i Roman Ozimec..

  Original link path: /Edukacija.html
  Open archive

 • Title: HBSD - Galerija
  Descriptive info: Galerije.. Podzemlje Kostrene.. Podzemlje otoka Mljeta.. Odabrane fotografije skokuna (Collembola).. Špiljske zivotinje PP Učka.. PHARE - Karlovačka županija.. VIDEO GALERIJA..

  Original link path: /Galerija.html
  Open archive

 • Title: HBSD - Novosti
  Descriptive info: Više o Atlasu na.. linku.. Referenca: Jalžić, B.. , Bedek, J.. , Bilandžija, H.. , Bregović, P.. , Čuković, T.. , Ćukušić, A.. , Cvitanović, H.. , Dražina, T.. , Đud, L.. , Gottstein, S.. , Hmura, D.. , Kljaković Gašpić, F.. , Komerički, A.. , Kutleša, P.. , Lukić, M.. , Malenica, M.. , Miculinić, K.. , Pavlek, M.. , Raguž, N.. , Slapnik, R.. & Štamol, V.. , 2013: Atlas špiljskih tipskih lokaliteta faune Republike Hrvatske, Svezak 2.. Hrvatsko biospeleološko društvo, Zagreb, 1-238..

  Original link path: /News20131220.html
  Open archive

 • Title: HBSD - Novosti
  Descriptive info: Sljedeće godine u Šibeniku će se održati 13ti Europski simpozij o istraživanjima šišmiša (XIIIth Euopean Bat Research Symposium) pod pokroviteljstvom Državnog zavoda za zaštitu prirode.. U veliki Organizacijski odbor pod vodstvom Hrvatskog biospeleološkog društva uključeno je nekoliko organizacija: Udruga za zaštitu šišmiša Tragus, SK Ursus spelaeus, SO HPK Sveti Mihovil, Dinaridi - Društvo za istraživanja i snimanja krških fenomena, Geonatura  ...   Wildlife Trust.. U znanstveni odbor uključeno je čak 20 znanstvenika iz čitave Europe, pa čak i Sjedinjenih američkih država.. Ovaj je simpozij iznimno važan jer će biti o riječi o najvažnijim znanstvenim dostignućima koja doprinose aktivnoj zaštiti jedne od najugroženijih skupina sisavaca.. Mjesto održavanja: Šibenik, Solaris.. Vrijeme održavanja: 01 - 05.. rujna 2014.. Više na.. službenoj stranici simpozija.. i.. Facebook stranici..

  Original link path: /News20131128.html
  Open archive

 • Title: HBSD - Novosti
  Descriptive info: Tiskana je monografija Prirodoslovno-povijesna baština općine Tomislavgrad, djelo 24 autora.. Uz povijesnu važnost Tomislavgrada ova monografija na 615 stranica prikazuje krške fenomene, jame i špilje, stećke, bogatstvo flore i faune, geologiju i geomorfologiju, agrobioraznolikost, lov, ribolov, šumarstvo, planinarstvo, turističke potencijale, itd.. na području Tomislavgrada.. Cijelo jedno poglavlje posvećeno je bogatstvu podzemlja i podzemne faune ovog područja.. Evo što o knjizi kažu urednici:.. Za čestita i vrijedna čovjeka nema milije i uzvišenije dužnosti nego da, prema vlastitim mogućnostima, svoju domovinu iznosi na vidjelo; pogotovo ako se ta domovina, bar što se tiče nekih znanosti, nije proslavila tako revnim piscima, koji bi svojim djelima pokazali kakvim se prirodnim i umjetničkim blagom ona može dičiti.. Tomislavgrad, nekadašnji centar Dalmacije, mjesto krunidbe prvog svehrvatskog kralja Tomislava, kao i Tolkienovo Međuzemlje, prepuno je skrivenih poruka, tajanstvenih legendi i zaboravljenih simbola uklesanih u vapnenac, zakopanih u krško tlo, skrivenih u brojnim špiljama, kodiranih u epskim pjesmama.. Pitanje je ima li na svijetu općine, malog geopolitičkog područja, u ovom slučaju površine 969 km2, koja obuhvaća geomorfološke elemente biblijskih dimenzija: 2 ogromna krška polja, čak 11 planinskih masiva, 8 većih vodotoka, te 2 jezera, prosječne nadmorske visine preko 1000 m.. I sve upravo pršti od bezbrojnih životnih oblika, skrovitosti gljiva, šarenila flore, brujanja faune, u visinama, na vrhuncima planina, šumama, poljima, u vodi, čak i pod zemljom.. Jesu li Delmati u plamenu rimskih osvajača, bacili kletvu na osvajače:.. Možeš nakratko osvojiti, ali ne  ...   3 i pol godine rada, pred vama i pred budućim generacijama nalazi Monografija Prirodoslovno-povijesna baština općine Tomislavgrad na 615 stranica i s 1218 ilustracija.. Rad je 4 člana uredničkog vijeća, 2 glavna urednika, 24 autora, 53 autora fotografija, 3 recenzenta, grafičke urednice, lektorice, korektorice i više prevoditelja.. Za knjigu smo pregledali preko 21000 fotografija, pročitali preko 500 knjiga i članaka, koristili podatke više arhiva te zaključili 15 poglavlja: Povijest, Geografija, Geologija i geomorfologija, Paleontologija, Speleologija, Gljive, lišaji, alge, mahovine, Flora, Fauna, Agrobioraznolikost, Šumarstvo, Lov i ribolov, Stočarstvo, Tornjak, Planinarstvo, te završno poglavlje Turizam.. Samo duša slobodna od zemaljskih briga, čista od svake ljage zavisti i zlobe, od svake boli i tuge, svježa, pomlađena, jednostavna i naivna, kao u djeteta, a jaka i oštra kao oči u sokola, može pravom nasladom promatrati i uživati ljepote prirode.. Stoga, nabavite knjigu od koje će vam duša postati slobodnija i djetinjastija, oči sokolije, a naslada u promatranju i istraživanju prirode veća.. Knjigu kroz koju ćete na primjeru duvanjskoga kraja upoznati osobine našeg dinarskog prostora i njegovu iznimnu bioraznolikost.. Knjigu koju ćete čitati cijeli život, koja će vam pokazati ljepotu prirode i otvoriti nove percepcije o važnosti i vrijednosti prirodoslovlja.. Ozimec, R.. ; Radoš, M.. (ur.. ) (2013): Prirodoslovno-povijesna baština općine Tomislavgrad.. Udruga Naša baština, Tomislavgrad, p.. 615.. Galeriju slika iz monografije možete pogletati na.. Monografija se može naručiti na adresi izdavača:.. Udruga Naša baština: Jazvenička 31, 10 000 Zagreb, Hrvatska..

  Original link path: /News20131030.html
  Open archive •  


  Archived pages: 294