www.archive-org-2014.com » HR » H » HAGR

Choose link from "Titles, links and description words view":

Or switch to "Titles and links view".

  Archived pages: 2 . Archive date: 2014-02.

 • Title: Hagr - najbolji kombi prijevoz u gradu
  Descriptive info: .. www.. hagr.. hr.. POČETNA.. O NAMA.. USLUGE.. PREPORUKE.. KONTAKT.. Najbolji kombi prijevoz u gradu!.. Naša firma je produkt ljubavi prema ovom poslu.. Cilj je pružiti fer i realnu cijenu prijevoznih usluga.. Zato kod nas nema iznenađenja -.. ono što se dogovorimo ostaje tako.. Vjerujemo u profesionalan odnos prema našim klijentima i u svakom pogledu našeg poslovanja se trudimo graditi povjerenje.. Poslovni uspijeh je proizvod ideje i volje da se ideja sprovede u djelo.. Naša ideja je bila da iskoristimo osobno iskustvo i učinimo ga nečim što bismo željeli raditi kao posao.. Tako je ideja o shuttle prijevozu došla na svijet.. Usluga prijevoza kombinira dvije stvari koje mi u Hagr volimo -.. rad s ljudima i putovanja.. Još malo nama.. Garancija cijene.. Mi nemamo skrivenih troškova! Zato je naša garancija cijene od 5 kn/km - naša riječ!.. Direktor.. Dejan Hajduković.. direktor.. Ukratko.. Hagr je osnovan u ožujku 2013.. kao jdoo sa sjedištem u Zagrebu.. Samo najsigurnije.. Sigurnost prije svega! Zato naše vozilo prolazi.. kroz redovite preglede svakih 6 mjeseci.. Hagr usluge krojene za vas!.. Najbolje usluge transporta samo za vas.. Redoviti kombi prijevoz.. Usluga prijevoza do vaše željene destinacije, po najboljim uvjetima.. Sve to samo za vas!.. primjer:.. Zagreb - Zadar.. 1450,00kn.. Aerodromski prijevoz.. Popularni "Airport shuttle" do svih većih zračnih luka u okolici Zagreba.. Zagreb - Budimpešta.. 1750,00kn.. Ugovoreni prijevoz.. Škole, klubovi, Udruge,.. planinarska društva.. ugovorite posebne uvjete već danas!.. više.. Zanimljivi linkovi.. NP Plitvice Lakes.. Guest House Vuleša.. Hostel Krapina.. NP Krka waterfalls..  ...   Lopudu.. Primavara.. Zagrebački band zaljubljen.. u balkansku etno glazbu.. Hotel Maksimir.. Mali obiteljski hotel.. u Zagrebu.. Barrock Hostel.. Novi hostel u krapini!.. Sokolarski centar.. Jedini rezervat za ptice grabljivice u Hrvatskoj.. KONTAKT INFORMACIJE.. Nazovite nas.. HAGR jdoo,.. Kvintička 44, Zagreb.. Telefon:.. ++385 91 7205 116.. ++385 95 8474 399.. FAX:.. +1 504 889 9898.. E-mail:.. info@hagr.. OIB.. 33607146945.. IBAN.. HR6024020061100653292.. BANKA.. Erste&Steiermarkische bank.. Clan uprave:.. Hagr jdoo je upisan pri Trgovačkom sudu u Zagrebu.. Pošaljite nam svoj upit.. EXPLORE PROJEKT.. Ovim projektom vraćamo dio naših iskustva vama.. Explore projekt je nastao iz ljubavi i oduševljenjem prema onome što smo sami doživjeli na putovanjima.. Od raznih gradova, sela ili ljudi koje smo upoznali do prekrasnih područja u kojima jednostavno treba uživati.. Tu čemo redovito nadopunjavati naša iskustva i mjesta gdje vas vodimo.. A svakako isprobajet naš.. turu iznenađenja.. Još malo o projektu.. Skrad - walk it!.. Doživite ljepotu Vražijeg prolaza, mističnih šuma Skrada i popnite se na vrh NP Risnjak.. Zagorje - The way it was!.. Pođite s nama u šetnji kroz Zagoje - na stari način.. Opustite se uz pravu zagorsku hranu i uživajte u pogledu na zagorske brege.. Istra - what's all the fuss about?.. Čuli smo svi za tartufe i vino u Istri.. E, pa mi vas vodimo u samo srce da se sami uvjerite o čemu drugi pričaju.. Mistery je naša najzabavnija ponuda.. Ukratko, nikad nije isto i nikad vam se ne kaže gdje idete.. HAGR (c) 2011 |.. Email.. Rezervirajte nas.. English..

  Original link path: /
  Open archive

 • Title: HAGR - best shuttle service in town
  Descriptive info: HOME.. COMPANY.. SERVICES.. CLIENTS.. CONTACTS.. ABOUT.. Best shuttle service in town!.. Our company is a product of love for our work.. The aim is to provide a fair and realistic price of transport services.. Therefore we have no surprises -.. what we agree remains so.. We believe in a professional relationship with our clients and in every aspect of our business we strive to build a trust.. Business success is a product of ideas and the will to carry out the ideas into action.. Our idea was to take advantage of personal experience and make it something we would like to do as a business.. So the idea of shuttle transport came into the life.. Shuttle service combines two things we love in Hagr -.. working with people and traveling.. Little more about us.. Price Guarantee.. We have no hidden fees! That's why our price guarantee of 5 kn / km - is our word!.. Director.. director.. In a nutshell.. Hagr was established in March 2013th as an ltd based in Zagreb.. Only the safest.. Safety first! That is why our vehicle passes through regular checkups every 6 months.. Hagr services tailored for you!.. The best transport services just for you.. Regular shuttle transport.. A shuttle service to your desired destination, under the best conditions.. All of this just for you!.. example:.. Airport shuttle.. Popular "Airport shuttle" to all major airports  ...   Apartments Vuleša.. Your apartment on Lopud.. Zagreb band in love.. with Balkan folk music.. Small family hotel.. in Zagreb.. New hostel in Krapina!.. Hawk center.. The only reserve for birds of prey in Croatia.. contacts.. find us.. OIB:.. IBAN:.. BANK:.. Board Member:.. Hagr jdoo is registered with the Commercial Court in Zagreb.. Send us your inquiry.. EXPLORE PROJECT.. With this project we return a part of our experience to you.. Explore project was created out of love and enthusiasm for what we ourselves have experienced when traveling.. Out of the various towns, villages or people we met to beautiful areas where you just simply enjoy.. Here we will regularly supplement our experiences and the places where we want to take you.. And definitely try our.. Mystery.. tour of surprises.. A little more about the project.. Experience the beauty of Devil's pass, the mystical woods of Skrad and climb to the top of Risnjak National Park.. Join us for a walk through Zagorje - the old way.. Relax with real Zagorje food and enjoy the view over Zagorje hills.. We've all heard of truffles and wine in Istria.. Well, we are leading you into the heart to see for yourself what people are talking about.. Mystery is our coolest offer.. In short, it is never the same and you are never told where are you going.. Our Email.. Book us now.. Hrvatski..

  Original link path: /indexeng.html
  Open archive •  


  Archived pages: 2